NE LISABONU – PETICE

Petice žádající prezidenta České Republiky o odložení podpisu Lisabonské smlouvy do referendaNechcete Lisabonskou smlouvu? Podepište petici za referendum na NeLisabonu.cz

Jak se stane mezinárodní smlouva platnou?
Aby Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, musí projít ratifikací ve všech členských zemích Evropské Unie. Je tedy zřejmé, že po Irském NE (53,4% hlasujících bylo proti) již nemůže být LS ratifikována, přesto se ale její podporovatelé snaží navrhnout jiný způsob prosazení, často i v rozporu s evropským právem.

V České Republice Senát schválil 24.4.2008 přezkoumání Lisabonské smlouvy Ústavním soudem ČR, ten 25.11.2008 vydal rozhodnutí, že některé články LS nejsou v rozporu s ústavním pořádkem ČR (podrobněji zde).

Případný rozpor ostatních ustanovení Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem ČR Ústavní soud neposuzoval, a k jeho rozsudku padlo hodně kritiky, především té, že namísto aby posoudil LS z hlediska ústavy ČR, jal se Ústavní soud ohýbat Ústavu tak, aby Lisabonské smlouvě vyhověla, a to v rozporu s článkem ústavy o jejím výkladu (článek 9 odstavec 3.), i v rozporu se zdravým rozumem (argument “Důkazem suverenity je její odevzdání”).

Momentální stav ratifikace Lisabonské smlouvy je takovýto:
Irsko: Ratifikace zamítnuta referendem 12.6.2008.
Německo: Spolkový prezident nepodepsal ratifikační listinu, přes 50 poslanců spolkového sněmu podalo žalobu k ústavnímu soudu, ten o přípustnosti LS rozhodne až za několik měsíců. 4 z 8mi soudců zpochybnili soulad LS s německou ústavou.
Polsko: Prezident nepodepsal ratifikační listinu, vyjednána nadřazenost domácího práva nad Listinou základních práv EU.
Velká Británie: Vyjednána nadřazenost domácího práva nad Listinou základních práv EU, možnost ponechání národní měny, výjimky pro Bank of England. Královna neodeslala ratifikační listiny (a tedy VB dosud neratifikovala).
Finsko: Neratifikováno, proti jsou Alandské ostrovy, autonomní součást Finska, kterým vadí, že zavedením Lisabonské smlouvy by byla anulována jejich autonomie – EU by vůči nim získala práva, která neměla ani Finská vláda. Více informací
Česká Republika: Neratifikováno, smlouva je stále napadnutelná u ústavního soudu pro nesoulad s ústavou ČR. Připomeňme, že ratifikace je ukončena až uložením ratifikačních listin u italské vlády, na což mnohé zdroje zapomínají.
Čtěte též Dopis redakcím českých médií: nejsme jediní, kdo neratifikovali Lisabon

Důvody pro NE
Lisabonská smlouva je v podstatě již jednou odmítnutá Evropská Ústava.
Dává EU nové pravomoce na úkor členských států (68x je zrušeno právo veta).
Bere nám samostatnou zahraniční, hospodářskou, sociální a energetickou politiku a mnohé další. Státy také ztratí kontrolu nad sazbami nepřímých daní.
Dává EU možnost získávat nové pravomoce a rušit právo veta v dalších oblastech bez další ratifikace.
(Paragraf 48, který svým sedmým odstavcem radě umožňuje, aby dále zvětšovala počet oblastí, kde rozhoduje Brusel a kde rozhoduje kvalifikovanou většinou. K tomuto rozšíření nadále nebude třeba, aby je schválily parlamenty či občané jednotlivých členských států, jako tomu bylo dosud.)
Zvětšuje nadvládu nevolených byrokratů: rozšiřuje tzv. “doložku flexibility”, podle níž mohou vydávat závazná rozhodnutí například o obchodních normách pouze úředníci Evropské komise. Takových rozhodnutí je už nyní desetkrát víc než směrnic, které projednává Evropská rada a Evropský parlament.
Zmenšuje váhu hlasu českého zástupce v Radě ministrů na polovinu a 2x zvyšuje váhu Německa.
Tři ze čtyř velkých zemí (Německo, Francie, Itálie a Velká Británie) mohou kdykoli zablokovat jakékoli záměry Evropské komise. Naopak jim stačí sehnat podporu jedenácti libovolně malých států, aby prosadily, co potřebují – stačí 55% států s 65% obyvatel, oproti dnešku, kdy má každý stát právo veta.
V řadě důležitých oblastí likviduje suverenitu naší země a činí z ní závislé území pod správou vyšší moci.
Zamítnutím LS se nepřikloníme k Rusku, jak je mylně naznačováno, stále budeme rovnocennými členy EU dle současných smluv, a stejně tak zůstaneme i členem NATO.
Členské státy již nebudou mít komisaře v každé komisi, čímž ztratí velkou část vlivu na rozhodování Unie.
Charta základních práv EU otevírá cestu majetkovým nárokům sudetských Němců, které již nebudou posuzovat soudy našeho státu ale Evropský soudní dvůr – o nás bez nás.

Petice - podrobnější zdůvodnění
Vážený pane prezidente,
my, níže podepsaní občané České republiky, obracíme se na Vás s naléhavou žádostí, abyste nepodepisoval Lisabonskou smlouvu, pokud nebude schválena v referendu.
Lisabonská smlouva, jak je patrné již z jejího úředního názvu, mění Maastrichtskou smlouvu o Evropské unii a Římskou smlouvu o založení Evropského společenství, a to velmi podstatným způsobem. Mění i podmínky našeho vstupu do Evropské unie, schválené v referendu. Ve výsledku tak má vzniknout formálně stejná, ale fakticky zcela jiná Evropská unie než ta, do které Česká republika v roce 2003 vstoupila.
Zatímco základním programem staré Evropy bylo rozšiřování svobody jednotlivce, programem té nové je sjednocení, unifikace a jednota. Proto se mnohem více než dosud má rozhodovat hlasováním a nikoli konsensem, proto se má váha hlasů největších evropských států má zvýšit na úkor váhy hlasů států střední velikosti, jako je Česká republika, a při zachování váhy hlasů těch nejmenších členských států. Takovou více jednotnou a proto méně svobodnou Evropskou unii nechceme.
Již nyní nelze nevidět pokusy o dehonestaci či dokonce umlčování těch, kdo tomuto politickému programu jednoty oponují. To dokládají reakce některých poslanců Evropského parlamentu na Vaše vystoupení 19. února. Zjevná je i snaha vnutit irským voličům vůli evropských sjednotitelů a obejít vůli voličů všech ostatních zemí, zejména Francie a Nizozemí, kteří tento způsob evropské integrace odmítli již odmítnutím Evropské ústavy.
Lisabonská smlouva patří do první desítky smluv, které v posledních 100 letech zásadně ovlivnily další osud českého národa, počínaje smlouvou versailleskou přes mnichovskou dohodu a moskevské protokoly až po vstup do NATO a posléze i do EU. Zejména v situaci, kdy nejsilnější vládní strana není schopna se shodnout na jednotném názoru na Lisabonskou smlouvu, kdy tato smlouva začíná rozdělovat společnost a současně v situaci, kdy tato smlouva zcela mění podmínky vstupu České republiky do Evropské unie, je na místě, aby občané rozhodli přímo a neponechávali rozhodnutí na zjevně tápajících volených zástupcích.
Vy jediný, vážený pane prezidente, máte pravomoc Lisabonskou smlouvu ratifikovat. Žádáme Vás proto touto peticí, abyste tak nečinil, pokud Lisabonskou smlouvu neschválí lid v referendu podobně, jako již dříve schválil Smlouvu o Evropské unii a tím i podmínky našeho vstupu do EU.

Stáhnout petici: PETICE-podrobnější zdůvodnění

Stáhnout petici:PETICE-Kratší text

Zdroj : Nelisabonu.cz
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!