Projevy z akce 11/9 – část 3/4

PŘÍNOS SOCIÁLNÍ TROJČLENNOSTI PRO OBČANSKOU SPOLEČNOST - Petr HradilPŘÍNOS SOCIÁLNÍ TROJČLENNOSTI PRO OBČANSKOU SPOLEČNOST

Petr Hradil (www.tso.cz)

„Je nejvyšší čas ukončit vaše zasedání, jež jste zostudili opovrhováním vším
dobrým a poskvrnili všemi neřestmi. Nejste než sebranka a odpůrci blahodárné
správy. Nejste než nájemní ničemové. Svou zemi byste prodali za kus bídného
žvance jako Ezau, svého Boha zradili pro pár drobných jako Jidáš.
Je ve vás vůbec něco dobrého? Existuje nějaká hanebnost, jež by vám nebyla
vlastní? Věřící nejste o nic víc, než můj kůň. Zlato je vaším Bohem. Kdo z vás
neumlčel své svědomí za úplatek? Je mezi vámi alespoň jeden, jenž by
sebenepatrněji hájil zájmy Commonwealthu?
Vy mrzké děvky! Což jste svým nestoudným pletichařením a podlostmi neznesvětili
toto posvátné místo a z Božího stánku neučinili doupě lotrovské? Jak hnusně
odporní jste celému národu, jenž vás pověřil k napravování křivd!
Tak tedy! Seberte si své saky paky, zamkněte za sebou a ve jménu Boha, jděte!“

To pronesl Oliver Cromwell 20.4.1653 ve Sněmovně reprezentantů při rozehnání
Dlouhého parlamentu.

Co řekl Cromwell v sedmnáctém století na adresu Dlouhého parlamentu lze bohužel
přenést přes kopírák i na náš parlament. Neméně současná je však i řeč Abrahama
Lincolna, která je více než znepokojivá a aktuální. Cituji:


„Moc peněz se v době míru přiživuje na národu a v dobách protivenství proti
němu strojí spiknutí. Je despotičtější než monarchie, nestoudnější než
samovláda, sobečtější než byrokracie. V blízké budoucnosti vidím příchod krize,
která mě znervózňuje a vyvolává u mě obavy o bezpečnost mé vlasti. Na trůn byly
posazeny korporace, bude následovat éra korupce na vysokých místech a moc peněz
v zemi se bude snažit rozšířit svou vládu tím, že bude pracovat na předsudcích
lidu, dokud nebude bohatství této země soustředěno v rukou několika lidí a
Republika nebude zničena… V této chvíli se bojím o osud své vlasti víc než
kdykoli předtím, dokonce víc než v dobách války.“

Téměř prorocká slova Abrahama Lincolna. Dnes je moc peněz skutečně soustředěna v
soukromých rukách, které připravují globální světovládu. To, co se může moci
peněz úspěšně postavit, je občanská společnost s novými sociálními principy. Jak
z historie, tak i ze současnosti musí být snad i slepému jasné, že stávající
společenská pravidla nejsou dobrá. A přitom stačí taková pravidla, která od
základu znevýhodní zneužívání svěřené moci a veřejných prostředků. Ale tak, jak
si farmaceutický průmysl nepřeje zdraví člověka, protože by přišel o
astronomické zisky, tak si ani společenské systémy nepřejí občany disponující
mocí, protože by byly zcela zbytečné. Ví snad demokratická společnost
reprezentovaná zastupitelskou mocí něco o lidskosti, naplňuje snad zájmy občanů?
Kdo nepochopí, o čem současná demokracie je, není mu pomoci. Nezmůže se na nic
jiného než jen na referenda, stávky, petice, zdražování, korupci, zdevastované
rodinné hodnoty i přírodní prostředí. Kdo se chce mít lépe, musí pro to něco
udělat. Minimálně si musí vybrat úplně novou formu obecní správy, která postaví
lidskou důstojnost, slušnost a spolupráci na první místo a nekompromisně se
postaví proti zvůli a diktatuře totality. Pokud si tedy občan takovou novou
formu obecní správy vybere, je na cestě ke svobodě. K úplnému vítězství však
bude potřeba dostatečný počet lidí, kteří si vyberou stejně. Jedině tak budou
mít možnost postarat se o své štěstí, které si už nenechají nikým vzít.
Uskutečňuje někdo takové systémové řešení, které zabezpečí občanům lidskou
důstojnost a svobodu? Zdá se, že ne, jinak bychom tady dnes nestáli.
Občanská iniciativa pro Trojčlennost v sociálním organismu se ujala úkolu o
takovém systémovém řešení veřejnost informovat. Informovat o tom, že to, co řekl
Winston Churchil o demokracii: „Demokracie je svinstvo. Nic lepšího však
nemáme!“ platí jen částečně. Demokracie je skutečně svinstvo, ale to, že nic
lepšího nemáme, definitivně pozbylo platnost. Proč? Protože je do veřejné
soutěže předloženo výjimečné a komplexní řešení chodu společnosti. Výjimečnost
metodiky sociální trojčlennosti spočívá v tom, že bez kompromisů řeší to, co
zastupitelská demokracie neřeší či řešit neumí a nechce. Například:

 • 1. Rozhodovací procesy v obci jsou
  decentralizovány až na úroveň jednotlivého občana, který tak může svůj život
  utvářet a řídit podle svých skutečných potřeb. Teď nám stále někdo vnucuje to,
  co ve skutečnosti k životu nepotřebujeme či nechceme.

 • 2. Občanská společnost praktikuje skutečnou, ne
  pouze deklarovanou rovnost práv a povinností, spojenou se zodpovědností za
  vlastní činy. Rovnost práv a povinností je platná pro všechny a je chráněna
  nástroji, umožňující občanovi uhájit svá práva i proti zvůli většiny.

 • 3. V občanské společnosti v případě poškození
  dochází vždy k plnému odškodnění občana a ne jak je tomu dnes.

To jsou základy skutečné demokracie a svobody. V
případě občanské společnosti je tato svoboda nejen deklarována, ale především
zabezpečena pomocí skutečně účinných nástrojů. Smyslem tohoto projevu však není
celkově představit metodiku sociální trojčlennosti. Smyslem je informovat
veřejnost o tom, že řešení sociální otázky existuje. Ten, kdo touží po svobodě,
lidsky důstojném životě, kdo uvítá možnost určovat si kvalitu svého života,
další informace si rád najde. Kompletní informace o Občanské společnosti na
obecním základě jsou zveřejněny na webových stránkách www.tso.cz. Každému, kdo o
to projeví zájem, nabízíme spolupráci, poradenství, konzultace a osvětu. Aby
totiž to, co děláme, mělo trvalou hodnotu a pevnost, musí vycházet ze svobodného
vnitřního rozhodnutí.

Všem, kdo tvrdí, že vytvoření občanské společnosti s funkční obecní samosprávou
není možné, je třeba připomenout to, co ukázaly poslední volby do sněmovny. Před
volbami vzniklá iniciativa Defenestrace 2010 vyzvala voliče ke kroužkování
kandidátů ve spodní části volebních lístků. Tato iniciativa přinesla pozoruhodné
ovoce - voliči konečně objevili svou skrytou, doposud neodhalenou sílu. Kdo
překoná vlastní pohodlnost, strach a sobectví, kdo nesetrvá v pocitu bezmoci, ve
lži, ohlupování a sociálním otroctví, zaslouží si lepší život. Ale bez práce
nejsou koláče a proto, abychom se měli lépe, musíme něco udělat a mnohé
obětovat. Jiné cesty není.

Přejeme si, abyste si z tohoto příspěvku odnesli také jedno velmi důležité
poznání. Je to pochopení, že nežijeme v demokracii, jak je nám podsouváno, ale v
dobře maskované totalitě. Ta v průběhu časů sice mění svou formu, ale její
podstata je stejná. Ostatně střední Evropa je přímo ukázkovou výkladní skříní.
Posuďte sami. Po rozpadu Rakouska-Uherska se nově vzniklý Československý stát
stal kořistí totalitní liberální ekonomie. Totalita liberální ekonomie byla v
roce 1939 nahrazena kulturní totalitou protektorátu Čech a Moravy a po druhé
světové válce pak politickou vládou jedné strany. Když jsme v listopadu 1989
zatoužili po změně, zvolili jsme si opět totalitu, pro změnu ekonomickou. Tím se
uzavřel bludný kruh, v němž budeme nespokojeně bloudit stále dokola, dokud to
nepochopíme a neodhodláme se vzít odpovědnost za svůj život do vlastních rukou.


Kdy už konečně pochopíme, že smyslem sociálního
vývoje je poučit se, a vyvodit z tohoto poučení takové důsledky, aby už nikdy
nemohly vládnout poměry, s nimiž nejsme spokojeni?

Znovu se dostáváme k penězům. Je třeba poučit se z
toho, co řekl o světové hospodářské krizi ve třicátých letech minulého století
Tomáš Baťa. Cituji:

„Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné
přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné
jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V
naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat
penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu.
V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a
kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku.
Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat
pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a
učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a
mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy,
finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze
obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“

Tomáš Baťa se hrozil sanace světové krize penězi. Čím se řeší dnešní světová
finanční krize? Opět jen penězi… I když má finanční svět ovládaný soukromníky
obrovskou moc, přesto se bojí lidské soudržnosti, sounáležitosti a lásky. Proto
dělá vše, aby udržel ve světě chaos. Rozséváním strachu jen odvádí pozornost od
skutečných problémů a štve člověka proti člověku. Stejně je to marné, jednou se
mu zotročené lidstvo postaví. Jen je třeba vědět, co dál.
Naše občanská iniciativa říká - předloží-li někdo lepší řešení chodu
společnosti, rádi se přidáme. Protože se tak doposud nestalo, budeme nadále
informovat o metodice sociální trojčlennosti jako
o nejlepší možné cestě z bludných kruhů totalit ke skutečné svobodě.

Jako muž, který lásku k ženě a rodinným hodnotám považuje za základ všeho, se na
rozloučenou obracím k mužům s výzvou:
 

Co je to za muže, který neučiní
všechno proto,
aby po sobě zanechal svět lepší, než byl kdykoliv předtím?

 
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!