Projevy z akce 11/9 – část 4/4

11. září 2001 jako příležitost pro vytvoření Nového světového řádu aneb existuje nebezpeční nastolení Nového světového řádu hnutími za pravdu o 11. září? - Vítek Jedlička

11. září 2001 jako příležitost pro vytvoření Nového světového řádu aneb
existuje nebezpeční nastolení Nového světového řádu hnutími za pravdu o 11.
září?

Vítek Jedlička (www.reformy.cz)

Když se Rona Paula, známého amerického kongresmana, ptali zástupci We are
change Chicago: „Proč neřeknete lidem pravdu o 11. září?“ odpověděl: „Už takto
je toho na mých bedrech díky mému návrhu na audit FEDu přiliš“ [1].
Proč tyto věci dává známý americký senátor, který již 2x kandidoval na post
amerického prezidenta, dohromady? Jenom málo lidí ví o tom, kdo ve skutečnosti
tiskne americké dolary. Mnoho lidí slyšelo o FEDu jako o americké centrální
bance. Pravda je ovšem taková, že se jedná o polo-soukromou agenturu, která
funguje v tajnějším režimu než CIA. Senátorova mnoholetá snaha o audit FEDu
nebyla zatím úspěšná. Kongres, prezident ani senát nemají právo, aby FEDu
nahlíželi pod poličku. FED je totiž kartel nejvlivnějších bankéřských rodin
světa, který byl připraven v roce 1910 na ostrově Jekyll Island a o tři roky
byl uveden v chod [2].
Od té doby se stará o fungování měny, kterou používá největší světová
ekonomika a která současně funguje jako rezervní světová měna.
Tato skutečnost není valné většině známa. Stejně jako drtivá většina lidí
netuší, že útočné operace pod falešnou vlajkou jsou v historii docela
standardní taktický nástroj. V moderní historii začala zrežírovaným útokem USA
válka ve Vietnamu [3].
V rámci operace Northwoods byla připravována série teroristických bombových
útoků a únosů v režii CIA na území USA, které by sloužily jako záminka pro
otevřený válečný konflikt s Kubánským režimem Fidela Castra [4].

Nechci se věnovat nekonečnému množství důkazů a spekulací, že 11. záři
neproběhlo tak, jak nám bylo a často stále ještě je médii servírováno. Ale
každý, kdo slepě věří oficiální muslimsko-extrémistické konspirační verzi, by
se měl alespoň pozastavit nad otázkami, které veřejně vznesli například bývalý
guvernér Minessoty a pravděpodobný kandidát na prezidenta v roce 2012 Jesse
Ventura (autor filmu o 11. září[5]),
známý americký herec Charlie Sheen (autor klipu vzkaz prezidentovi Obamovi k
výročí 11. září[6])
nebo Richard Gage předseda sdružení inženýrů a architektů za pravdu od 11.
září (autor řady přednášek k této tématice [7]).
Patří mezi ně například to:

1) Jak je možné, že mezinárodní devítičlenný tým vědců v prachu z trosek
dvojčat prokázal přítomnost vojensky používané výbušniny nanotermit?[8]

2) Jak je možné, že 40 minut po nárazu do druhé věže došlo k úspěšnému útoku
na Pentagon. Tedy na jedno z nejlépe letecky střežených míst na světě s
vlastní protiletadlovou obranou, bez toho, aby zasáhla jediná vojenská
stíhačka, která by to mohla zastavit. (Zajímavé je, že pouze den před útokem
na Pentagon Donald Rumsfeld ohlásil skandální skutečnost, že Pentagon není
schopen dohledat útratu v hodnotě 2,3 biliónu dolarů. To je asi 50 ročních
státních rozpočtů ČR[9])

3) Jak je možné, že ani devět let po útocích vláda USA nebyla schopna
dopadnout údajného viníka Usamu bin Ladina. Dokonce po něm, přes veškerou
mediální agitaci, ani oficiálně kvůli útokům z 11. září nepátrá [10]!
Jak je současně možné, že nebyl nikdo potrestán za selhání jak v identifikaci
ohrožení USA, tak za samotnou neschopnost zamezit útokům? Proč se oficiální
vyšetřování nezabývalo značnými vazbami mezi CIA a Al-Káidou [11]?

4) Jak je možné, že samotní členové oficiální vyšetřovací komise prohlásili,
že jim bylo bráněno ve vyšetřování [12]?
John Farmer hlavní poradce oficiální vyšetřovací komise ve své poslední knize
doslova napsal: „Na nějaké vládní úrovni a určitém čase… vznikla dohoda
neříkat pravdu o tom, co se skutečně stalo.“[13]
Není divu, že požadavek na nové vyšetření události z 11. září bude nejspíš
zcela legitimní volební téma v nadcházejících prezidentských volbách. Každého,
koho tyto otázky nenechávají klidného, to nutí k přemýšlení. Kdo za útoky stál
a kdo skutečně vládne v USA? Co následovalo po 11. září 2001 a komu to bylo ku
prospěchu? Nebývale rychle následovaly války, které jsou vedené na obrovský
dluh v Iráku i Afgánistánu. Na dluh, který již prakticky nemůže vláda USA
splatit [14].
Dluh, který povede nevyhnutelně k bankrotu americké ekonomiky, likvidaci
dolaru a rozsáhlému kolapsu světové ekonomiky. Tyto války již stály skoro
milion lidských životů. A bezpochyby jsou to války, ze kterých profitují nejen
zájmy vojenského, ale také ropného a drogového průmyslu. Asi se nikdy
nedozvíme přesný příběh celé záležitosti. Ať už v té době působící americká
administrativa nečinně přihlížela nebo se přímo podílela na útoku, náramně se
to některým lidem hodilo do jejich politické a ekonomické agendy.

Gary Hart, člen Rady pro mezinárodní vztahy 12. září v reakci na útoky z
předešlého dne prohlásil:
„Existuje šance, že prezident Spojených států (George W. Bush) využije tuto
pohromu, aby realizoval to, o čem jeho otec hovořil myslím pouze jednou a tím
myslím Nový světový řád.“[15]
George Bush senior hovořil o Novém světovém řádu vícekrát a to vždy v
souvislosti globální vládou pod správou OSN. Mnoho lidí si, ale neuvědomují,
že OSN není žádná skvělá bohulibá organizace. Otcem zakladatelem není nikdo
jiný než David Rockefeller. Centrum a sídlo OSN vzniklo na pozemku, který býl
darován Rockefellervou nadací. Tou samou nadací, která financovala Kaiser
Wilhelm institut, který pár let předtím sloužil jako základna nacistické
rasové hygieny [16].
Když už mluvíme o třetí říši, neměli bychom zapomínat, že to byl dědeček v
době útoku úřadujícího prezidenta George Bushe – Prescot Bush, který významně
pomohl Hitlerovi v jejím budování [17].

Co je Nový světový řád?

V minulosti tajně projednávaná agenda klubů okolo Davida Rockefellera (Rada
pro mezinárodní vztahy, Trilaterální komise, Římský klub, Bilderberg skupina).
David Rockefeller je zástupce rodiny, jejíž zájmy byly na ostrově Jekyll
Island při vytváření „americké centrální banky“ silně zastoupeny [18].
Dnes je Nový světový řád oficiální politický program největších politických
stran a hlavní téma velkých světových summitů. Ve zkratce je to plán na
likvidaci národních suverénních států a zavedení jednotné světové vlády. Plán
světovlády, který je v prodlení a dle slov Rockefellerova spoluzakladatele
Trilaterální komise Zbigniew Brzezinského, pronesených na Radě pro mezinárodní
vztahy, se „moc nedaří“ [19].
Nejlépe asi vystihuje princi budování Nového světového řádu citát na straně 70
z veřejně dostupné publikace Římského klubu První
globální revoluce
 (1993) : „Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď
skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému.“ V této knize se dále otevřeně
diskutuje možnosti využití globálního oteplování jako sjednocujícího faktoru
pro lidstvo. Na straně 75 se konstatuje „Skutečným nepřítelem je však lidstvo
jako takové.“[20]

Ve svém posledním článku „Konspirační teorie nebo Paroubkův evropský
zahraniční program“ jsem se detailně věnoval návrhu evropských socialistů
nazvaný „Evropa
a Nový světový řád
“, který vzniknul v roce 2003, který byl až do června
tohoto roku veřejnědostupný na
oficiálních stránkách této organizace [21].
Mezi klíčové body této agendy patří také reakce na teroristické útoky z 11.
září v podobě postupného sjednocení světových armád pod vlajkou OSN, redukce
skleníkových plynů do roku 2050 o 90 procent, plán na zavedení skutečné
evropské vlády, daní a jiné pro, mnohé lidi těžko uvěřitelné věci. Bohužel
celá řada z těchto bodů je dnes zcela aktuální. Evropské daně jsou dnes na
stole [22].
Miroslava Němcová se nedávno vrátila překvapená ze Světové konference předsedů
parlamentů s tím, že se vážně jednalo o vzniku světového parlamentu pod
záštitou OSN [23].
Václav Klaus jede do OSN mluvit na summit s tématem „jak může OSN přispět ke
globální vládě“ [24].

Povede konflikt Izraele s Iránem ke třetí světové válce a globální vládě?

Nyní jsme na prahu otevřeného konfliktu s Iránem. Berlusconi tento útok
označil dokonce za „hotovu věc“[25].
Ať již je nebo není následující text popisující tři světové války autentický,
obávám se, že velmi přesně vystihuje podstatu konfliktu, na jehož prahu se
nacházíme. Jeho autorem má být Albert Pike, jedna z největších autorit
svobodného zednářství vůbec. Svobodné zednářství je mnohými badateli vnímáno
jako motor pro tvorbu Nového světového řádu [26].
Text vcelku vystižně popisuje první dvě již uskutečněné světové války a dále
se pouští do popisu války třetí: „Válka musí být provedena tím způsobem, že
Islám a politický Sionismus se vzájemně zničí. Zatímco ostatní národy ještě
více rozdělené nad tímto tématem budou nuceny bojovat až do bodu kompletního
fyzického, morálního, duchovního a ekonomického vyčerpání“ [27]. Z
toho důvod doporučuji všem, kteří vnímají konflikt Izraele. Iránu a Palestiny
jako ústřední téma dostatek obezřetnosti.

Nebezpeční nastolení Nového světového řádu hnutími za pravdu o 11. září.

Lidé, kteří se zabývají otázkami okolo 11. září jsou často označováni za anti-američany,
levičáky nebo dokonce jsou sami označováni za teroristy. Část lidí, kteří
podporují Palestinu proti Izraeli sami sebe označují za levičáky, zatímco ti,
co podporují Izrael se označují za „pravičáky“. Proto, abychom tomuto
porozuměli, musíme zavrhnout tradiční pojmově dost zmatené levo-pravé
popisování světa. Musíme to nahradit něčím, co nám dovolí přesněji popsat
vztah ideologií k ekonomické a osobní svobodě. Poté si musíme definovat, kde
se na tomto grafu nachází ideologie Nového světového řádu a kde nachází
ideologie, které vznikly v reakci na 11. září. V tom nám nejvíce pomůže
takzvaný Nolanův diagram, na jehož jedné ose je ekonomická a na druhé osobní
svoboda.
Trendem v současném Novém světovém řádu je každopádně snižující se ekonomická
svoboda, ať již ve formě zvyšujících se daní nebo ve formě rostoucích
regulací. Cílem nového světového řádu, tak jak je deklarován ve výše zmíněném
socialistickém programu je globální sociální stát. Nový světový řád je tlak na
to, aby stát diktoval jednotlivcům do puntíku, jak mají žít. Důkazem toho je
například postupná snaha EU regulovat občanům stále více aspektů běžného
života. Stejně tak mnoho odpůrců Nového světového řádu věří, že východiskem ze
současného problému je významné omezení ekonomické svobody profituchtivých
nadnárodních korporací. Myslejí si, že stát by měl ekonomiku buď řídit, nebo
alespoň silně regulovat. Neuvědomují si ale, že takové omezení je i omezení
jejich vlastní ekonomické svobody. Každému doporučuji, aby si vyplnil test,
který určí
jeho pozici na Nolanově diagramu
 [28] a
popřípadě se zamyslel nad tím, jaké podněty způsobili to, že se na ose
ekonomické svobody posunul mimo úplnou ekonomickou svobodu. Byl to snad film
Zeitgeist, který nám naordinoval, že svobodný trh je zlá věc? Nebo to byla
škola, kde nám vtloukali, že zdravotnictví musí být vždy státní a nemůže na
něm působit trh?
Typickým přikladem státu, které by se na Nolanově diagramu umístil relativně
dobře je Švýcarsko. Je zde relativně vysoká ekonomická a osobní svoboda. Stát,
který se systematicky drží mimo všechny pokusy o Nový světový řád včetně EU.
Mnozí říkají Švýcarsko je bohaté, proto si může dovolit být mimo EU. Opak je
ale pravdou Švýcarsko je bohaté, protože se vždy drželo mimo projektů
podobných EU.

Zeitgeist hnutí a Trojčlenný sociální organizmus

Zeitgeist hnutí a projekt Venus vzniklo na základech filmu Zeitgeist. Ústřední
tématikou filmu je zpochybňování oficiální verze a současně zpochybňování
základů, na kterých je založen náš peněžní systém a křesťanství. Film
Zeitgeist je především významný tím, že je to nejsledovanější internetový film
všech dob a jeho význam na formování společnosti by neměl být podceňován.
Ačkoliv film zpřístupnil masám informace ohledně 11. září a podstatě systému
centrálního bankovnictví, samotnému tématu Nového světového řádu se film
bedlivě vyhýbá. Jaká jsou východiska hnutí Zeitgeist? Ne nepodobná
utopistickému komunismu [29].
Tentokrát však se silným apelem na vytvoření Nového světového řádu lidmi
samotnými. Paraela mezi projektem Venus a masivní výstavbou panelových domů je
také do očí bijící. Zeitgeist volá po zrušení peněz a vytvoření „ekonomiky
založené na zdrojích“ tedy staré známe „každému podle jeho potřeb“. Je to ta
samá „ekonomika založená na zdrojích“ po které volá nejmladší zástupce rodiny
Rothchildu – David de Rotchild – v rámci svých propagačních akcích, člen
rodiny, která sama hraje významnou roli v tvorbě Nového světového řádu [30].
Otázka samozřejmě je, kdo by v takovém systému kontroloval všechny zdroje. Je
až neuvěřitelné kolik nepoučitelných mas se k tomuto hnutí celosvětové přidává
po hrůzách a utrpeních způsobených komunizmem v minulém století.

Trojčlenný sociální organizmus je v mých očích jakási česká obdoba hnutí
Zeitgeist. Jedná se o hnutí hledající zcela nové sociální uspořádání, v kterém
by „lépe fungoval mechanismus chodu společnosti – abychom mohli žít lidsky
důstojnější život“.
Společnost, v které by již nemohlo nastat další zneužití systému, jako se to
stalo během 11. září. Jeho ambicí je také stát se jakýmsi novým globálním
režimem. Podle návrhu ústavy Trojčlenného Sociálního Organizmu (TSO)
„předmětem směny nesmí být pracovní síla, lidské schopnosti, pozemek, surovina
atp.“ [31] .
Tvůrci této ústavy si nejspíš vůbec neuvědomují, jak zásadní je takové omezení
zásah do lidské svobody.

Závěr

Východiskem dle mého není snaha o hledání alternativních sociálních
uspořádání. Východiskem není návrat do komunizmu ani tvorba nového globálního
režimu. Cesta je návrat k národnímu státu, který bude garantovat jednotlivcům
základní svobody bez zbytečných omezení a vysokých daní. Cesta je návrat ke
skutečným svobodným penězům a zamezení monopolního postavení státu v tvorbě
peněz.

„Pouze národ dobře informovaných občanů, kteří znají cenu svých práv, nemůže
být zotročen. Jenom tam, kde převládne ignorance, vzniká tyranie.“ – Benjamin
Franklin

My Češi máme obrovskou šanci, především díky prezidentu Václavu Klausovi,
který na negativní aspekty Nového světového řádu pravidelně a v rámci možností
poukazuje [31].
Ať už se v budoucnu bude v souvislosti s válkou v Iránu nebo finanční krizí je
velmi důležité, aby lidé, kteří se tuto společnost budou snažit změnit k
lepšímu, měli vždy na paměti, že v jakémkoliv novém sociálním nebo politickém
uspořádání bude:
Garance lidské svobody, ať již osobní, politické nebo ekonomické bude vždy
zárukou prosperity a šťastného života pro největší možnou část společnosti.

Vít Jedlička, zakladatel serveru Reformy.cz a člen Strany
svobodných občanů
.

Použitá literatura:

zdroje:

Bližší informace o hnutí Zeitgeist

Také zde:
http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/
3 Komentářů k Projevy z akce 11/9 – část 4/4

  1. JosephMab napsal:

    do delta airlines have seatback tvs delta

  2. zoom napsal:

    nice way to find zoom download

  3. fedex napsal:

    lqa fedex-tracking-number.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!