Proroctví nebo výzva?

V listopadu 2010 má podle proroctví slepé bulharské vědmy Evangelie Gušterové
přezdívané Vanga začít třetí světová válka. Údajně prorokovala např. i smrt
princezny Diany a útoky z 11. září 2001. Mnoho zajímavých informací je např.

zde
,

zde
,

zde
nebo tady
Jak si možná někteří vzpomínáte, tato informace masově obletěla všechna česká
média v lednu roku 2009. Informace o Vanze poskytl před časem třeba i Petr
Chobot - zde.

Jak poznamenává P.Ch
, k proroctvím je třeba se stavět aktivně a snažit
se o korekci těch negativních. Otázkou zůstává co dělat ve chvílích, když
vidíme, že události ve světě kolem nás jdou do

navzdory veškerému
našemu úsilí. Pokud nechceme skončit třeba jako

dědeček Miloše Hrmy
, tak nezbývá než se obrátit dovnitř a hledat posilu a
odpovědi v duchovních sférách.

Vědma Vanga již není mezi živými, ale je mezi námi dostatek jiných vidoucích
a vědoucích, které máme možnost osobně poznat. Zajímavým zážitkem by mohl být
třeba

rituál Uvolnění Karmy
, který pořádá americká šamanka
Alícia Hamm a k
němuž mimo jiné uvádí:

„Na Slovensku jsem měla sen. Viděla jsem v něm velmi mocného muže, jenž mi
ukázal kletbu, kterou seslal na všechen slovanský lid, aby již nikdy nenarovnali
hlavu a navždy byli jen služebníky druhých. Poté ke mně přišly staré ženy a
žádaly mě o pomoc. Babičky prosily o vysvobození, žádaly, abychom rituál
osvobození vykonali i pro ně. Tyto ženy, pramatky slovanského lidu, nikdy nebyly
skutečně svobodné.“

Akce se  koná 14. listopadu 2010 od 16.00 v parku na Kampě v Praze na
Malé Straně za dobrovolný příspěvek.

Osobnosti jako

Alícia Hamm
, David
Icke
,

Eckhart Tolle
nebo
Charlotte Marie jsou důkazem, že na americkém kontinentě se nyní nevyskytují
pouze ti největší zločinci, které dobře známe, ale i lidé mimořádných kvalit a
schopností, kteří dělají všechno pro to, aby se uskutečnily ta proroctví, jenž
jsou krásná a nikoliv hrůzná. Z našich mainstreamových médií se to bohužel
nedozvíme.

I u nás máme několik zajímavých pověstí, jež se mnohdy vážou i k proroctvím.
Například ta o

Blanických rytířích
nebo

Bruncvíkovi:

... Svatováclavské vojsko spí. Ještě není čas, aby vstalo. To bude ve
chvíli největšího nebezpečenství, až se na naši vlast sesype tolik nepřátel, že
by celé království roznesli na kopytech svých koní.
Tenkráte budou vidína znamení: uschnou vrcholy stromů v blanickém lese, na
temeni hory se zazelená starý uschlý dub a pramen u skály se tak rozvodní, že se
bystřicí dolů povalí. Tu pak se strhne veliká, krvavá bitva v krajině mezi
Blaníkem a Načeradcem. Rybník Pustý, u něhož se starý uschlý strom před bitvou
zazelená, naplní se potoky prolité krve. I bude pláč a veliké zkormoucení pro
ten zoufalý boj, ale Čechové se proti silnějšímu nepříteli hrdinsky brániti
hudou. V rozhodnou chvíli se Blaník otevře, rytíři v plné zbroji vyhrnou se z
hory a svatý Václav, jeda na bílém koni, je povede na pomoc Čechům.
Nepřítel, náhlým strachem obklíčen a jako zmámen, bude ku Praze prchat a tam pak
bude hrozný ten boj dobojován. A bude tak zuřivý, že krev proudem poteče od
Strahova až po kamenný Karlův most. Tu svatý Václav na bílém koni s korouhví v
ruce Čechy povede a cizozemce a všechny nepřátele českého království ze země
vyžene. A sv. Prokop, opat sázavský s berlou, bude mu pomáhati.
Pak nastane svatý pokoj a země česká si odpočine. Mnoho Čechů sic za těch bojů
zahyne, ale ti, kteří zůstanou, budou mužové celí. Poznajíce chyby svých předků
i své, budou pevně státi a nepřítel jimi o zem neudeří.
Toto jsou pověsti dávných let a stará proroctví o zemi naší.
Šťastná buď, ó vlasti milá, síliž se pokolení tvé, ať přemáhá všechna
protivenství, ať zachová svaté dědictví: mateřský jazyk i staré, dobré právo
své.
Mohutniž pokolení tvé prací a nadšením, aby pevno bylo jako skály a vždy plno
síly

 

...A zázračný Bruncvíkův meč, ?
Ten je pevně a hluboko zazděn v Karlově mostě do pilíře, tam, kde stojí socha
Bruncvíkova, mající u nohou podobu lva. Tam dal Bruncvík před svou smrtí meč
tajně zazdíti, tam odpočívá ta čarovná zbraň již staletí a objeví se teprve, až
bude v českém království nejhůře. Když naše vlast bude nejvíce sklíčena,
přitrhnou od Blaníka svatováclavští rytíři na pomoc, a sám svatý dědíc české
země je povede.
A tu jak pojede po Karlově mostě, zakopne jeho brůna (bělouš) a vyrýpne kopytem
z kamení Bruncvíkův meč. Toho se sv. Václav chopí, a v tuhé seči pak jím nad
hlavou zatočí a zvolá:
„Všem nepřátelům země české hlavy dolů!“
Tak se stane, a bude svatý pokoj v naší vlasti

Pravděpodobně už jste o těchto proroctvích dlouho neslyšeli, mediálně známé
osobnosti se k nim
hlásí
jen
výjimečně
. Jako by kdosi potřeboval, abychom zapomněli, kým skutečně jsme a
jakou máme moc.

Nevím, jestli už je naší zemi nejhůře, myslím si že ne. Vím však dvě věci:

Ta možnost je na dohled
My zdaleka ještě nejsme úplně probuzeni v takovém počtu, abychom mohli vyjet z
hory snů do dnešní reality s jistotou, že vyženeme jednou pro vždy všechny naše
nepřátele.

Je třeba na tom stále pracovat jakýmikoliv prostředky, například

tímto
.

 

Aktualizace:

objevil jsem před pár minutami tento text, pokud pomůžete s překladem, hoďte
to prosím do komentářů a pošlete na nwoo @ nwoo.org

Predictions :
. The Web Bot project "Tipping Point" is on November 2010
. Timewave Zero predict something big on November 2010
. Baba Vanga predicted World War 3 to begin November 2010
. CERN will fired up the Large Hadron Collider on 9 November. Some people are
worried about causing destruction if it fails
. Few predict an Yellowstone erupting date near November 2010
. Few Financial experts say the Stockmarket could crash again in November
Facts - Real : (but can be not connected to the above)
. Obama and the heart of the White House (3 000 officials) will move to India on
Saturday, with a fleet of 34 warships (Estimated cost is approx. $200 million
per day)
. France and UK sign this Tuesday an historic military and nuclear treaty
. Terrorism : Al-Qaeda's Palestinian cell being hit, MFO camps in Sinai remain
on high terror alert, strange package bombs from Yemen, etc.
Facts - No proof
. Rumors from some ATSers of friends telling them to be prepared (CIA, Military,
etc.)
. Few ATSers see a possible alarm with the Volcanos in Iceland and Indonesia.

Am i missing something else ?

Usually i don't believe on predictions, and honestly i don't believe on "most"
of the ones quoted above. But ... Anyway interesting ... Usually we have just on
(or two) predictions on the same dates. This time it is bigger.

As usual we will see. But don't stress too much, be safe, prepared, and live
your life
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!