Podnět k provedení šetření v důsledku neobjektivnosti a nevyváženosti zpravodajství České televize

Adresát:

Rada České  televize
se sídlem na  adrese:
140 70 Praha 4, Kavčí  hory

Podávám tímto podnět k prošetření vysílání
neobjektivních a nevyvážených zpráv v rámci hlavního zpravodajství České
televize (Události) ze dne 11.09.2010, týkající se útoků na věže Světového
obchodního centra (dále jen WTC) v New Yorku a budovu Pentagonu ve
Washingtonu D.C., ke kterým došlo dne 11.09.2001 ve Spojených státech
amerických.
 

Konkrétně došlo ze strany České televize k ignorování
podstatných skutečností  týkajících se předmětných událostí. Ve
zpravodajství došlo k zamlčení informací o odborné práci mezinárodního týmu
devíti vědců z USA, Dánska a  Austrálie. Ti již na jaře roku 2009 zveřejnili
výsledky studie, v níž prokázali ve vzorcích prachu z  Ground Zero stopy
nanotermitu.
 

Dále nebyly zveřejněny informace o rozsahu poškození
Pentagonu bezprostředně po útoku a mnoho dalších sporných okolností (viz
přílohy). V podstatě Česká televize  informuje jednostranně a pouze ve
smyslu oficiální verze Národní komise pro  teroristické útoky na Spojené
státy ze dne 22.07.2004, přičemž tato zpráva  nepokrývá veškeré známé a
veřejně dostupné informace o okolnostech  útoků.
 

Pokud porovnáme hlavní zpravodajství Slovenské televize
z 11.09.2010 s vysíláním  Událostí České televize z téhož dne, dostaneme dva
odlišné zpravodajské a  mediální obrazy útoků.
 

Podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 483/1991 Sb., jsou
hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání zejména
poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných
informací pro svobodné vytváření názorů.
 

Podle  § 32 odst. 1  zákona č. 231/2001 Sb.,
provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro
svobodné vytváření názorů.
 

Podle  § 8 odst. 1 písm. i) zákona č. 483/1991 Sb.,
přísluší Radě České televize  dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v
oblasti televizního vysílání (§  2 a 3 zákona č. 483/1991 Sb.) a na
naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize a za tím účelem
vydávat stanoviska a doporučení týkající se programové nabídky.
 

Jelikož Česká  televize selekcí informací o událostech
ze dne 11.09.2001 porušila své povinnosti stanovené výše uvedenými právními
normami poskytovat objektivní,  ověřené a ve svém celku vyvážené informace
nezbytné pro svobodné vytváření  názorů, žádáme Vás, jakožto příslušný
kontrolní orgán České televize, o  prošetření této záležitosti, sjednání
nápravy a o poskytnutí vyjádření k celé věci.
 

S touto stížností souvisí i petice a dokumenty na DVD,
předané 11.9.2010 České televizi, konkrétně k rukám vedoucí výzkumu programu
a auditoria, pověřené ředitelce programu paní Kristině Taberyové.

Pro lepší orientaci v problematice přikládáme k podnětu
DVD se základními dokumenty, z nichž Slovenská televize vychází.
 

Posuďte, prosím, sami, nakolik se liší mediální realita
předmětné události na Slovensku ve srovnání s obrazem vykresleným
zpravodajstvím České televize.
 

Stručné shrnutí obou verzí událostí ze dne 11. září
2001
 

Podle oficiální verze uneslo v úterý 11. září 2001 19
islámských radikálů ve vzdušném  prostoru USA během letů 4 dopravní letadla
vnitrostátních linek, aby těmito při  sebevražedných atentátech zasáhli
pozemní cíle. A tak v 8.46 hod. místního času  naráží na Manhattanu v New
Yorku dopravní letoun Boeing 767 (let American  Airlines č. 11) do 110
patrové severní věže WTC mezi 93. a 99. patrem. V 9.02  naráží další Boeing
(let United  Airlines č. 175) do jižní věže WTC mezi 78. a  84. patrem. V
9.37 Boeing 757 (let American Airlines č. 77) naráží do budovy  Pentagonu. V
9:58 zkolabuje jižní věž WTC. V 10.03 se zřítí poslední unesený  Boeing 757
(let United Airlines č. 93) v Pennsylvánii. V 10.28 nastává kolaps  severní
věže WTC. V 17.20 se zřítí 174 metrů vysoká budova WTC 7, stojící 120  metrů
od Dvojčat, letadlem nezasažená.
 

Slovenská  veřejnoprávní televize STV v hlavní
zpravodajské relaci Správy STV však uvedla v den 9. výročí předmětné
události navíc i toto:
 

"Oficiální verze teroristického útoku z 11.září má
podle některých analytiků mnohé nedostatky a nejasnosti. Proto od začátku
vyvolává i vlnu pochybností o její pravdivosti. Značná část veřejnosti,
odborníků v oblasti přírodních věd, architektury a bezpečnosti žádá už
několik  let nové vyšetřování. Očekávají odhalení pravých příčin a
organizátorů  či spolupachatelů útoků na Dvojčata a Pentagon. Existuje celá
řada technických,  politických a bezpečnostních výhrad k oficiální verzi
událostí z 11. září  2001.
 

K  nim patří  například: Způsob zřícení se Světového
obchodního centra (řízená demolice),  přítomnost supertermitových výbušnin v
ruinách, zarážející pasivita protivzdušné obrany a sporné letadlo v budově
Pentagonu. Oficiální místa spíše přispívaly k  mlžení než k objasnění faktů.
 

John  Farmer, člen  vyšetřovací komise událostí
11.9.2001: "Na určité úrovni vlády, v určitou chvíli došlo k dohodě neříkat
pravdu o tom, co se stalo."
 

Vznikla  organizace Architekti a stavební inženýři za
pravdu o 11. září. Shromáždili důkazy, že budovy nemohly spadnout  nárazem
letadel."
 

Richard  Gage, Americký institut architektů:  "Budovy
komplexu Světového obchodního centra nespadly kvůli požáru, jak nám řekla
naše vláda, ale díky řízené demolici pomocí výbušnin."
 

Jak   informovala dánská televize TV2, mezinárodní tým
vědců ve vzorcích  prachu  odebraných na místech zničených Dvojčat zjistil
přítomnost supertermitových  výbušnin vyrobených špičkovou nanotechnologií.
Proč protivzdušná obrana  Spojených států (systém NORAD) hodinu a půl
nereagoval, když už letadla zasáhla cíle? Dále je sporné, jak může letadlo s
rozpětím křídel 38 metrů zanechat v budově Pentagonu pětimetrový otvor a
zmizet?"
 

Odkaz na videoarchiv  STV, čas 8:00 záznamu
 

http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?id=13496&scroll=2921

 

Odkaz na videoarchiv  ČT, čas 8:40 záznamu
 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411000100911-udalosti/?subtitles=true

 

Příloha na DVD:

Dokumenty shrnující rozpory oficiální verze událostí 11.
září 2001

S ohledem na velké množství dokumentů mapujících nesrovnalosti oficiální verze
událostí ze dne 11. září 2001 uvádím pouze ty, v nichž jsou obsaženy hlavní a
nejzávažnější z rozporů a které zmiňuje reportáž Slovenské televize v pořadu
Správy STV z 11.9.2010

Studie zabývající se různými aspekty událostí 11. září 2001

Aspekt chemie a pokročilé nanotechnologie

V dubnu 2009 zveřejnil mezinárodní výzkumný tým devíti vědců na základě výzkumu
trvajícího 18 měsíců odbornou studii Active Thermitic Material Discovered in
Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe , která pojednává o nálezu
vyhořelého i nevyhořelého materiálu termitového typu, nalezeném v prachu
zřícených budov Světového obchodního centra. Člen tohoto týmu, profesor chemie
Niels Harrit, jako první seznámil veřejnost s výsledky výzkumu, které byly
podrobeny řádné oponentuře a zveřejněny ve vědeckém časopise The Open Chemical
Physics Journal. Závěry výzkumu Harritova týmu přeložil do češtiny Jan Zeman ve
svém článku Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

Aspekt chemie a fyziky

Tento profesor fyziky patří mezi první vědce, kteří se rozhodli zabývat
událostmi 11. září 2001. Jeho nejznámější prací týkající se 11. září 2001 je
analýza s názvem
Why Indeed Did the WTC Buildings Completely Collapse? .
Argumenty proti oficiální verzi shrnuje též ve své přednášce
Zvedání mlhy 
(zkráceno, se slovenskými titulky).

Aspekt statiky budov a fyziky

Člen Amerického institutu architektů
(The American Institute of Architects (AIA)),
architekt s 20letou praxí Richard Gage se o kolapsy tří mrakodrapů na Manhattanu
začal zajímat v roce 2006. Vzápětí inicioval vznik organizace
Architects &
Engineers for 9/11 Truth
. Petici, požadující po Kongresu nové, nezávislé
vyšetřování, podepsalo k dnešnímu dni 1387 ověřených architektů, statiků a
stavebních profesionálů. Argumenty a důkazy nashromážděné touto organizací
shrnuje její zakladatel v přednášce nazvané
9/11: Blueprint for Truth – The
Architecture of Destruction
.

Aspekt letectví

Nárazu do budovy Pentagonu se nevěnuje až tak velká pozornost jako Dvojčatům
nebo budově číslo 7. Nicméně profesionální piloti, organizovaní v
Pilots For
9/11 Truth
, mezi jejíž zakladatele patří profesionální pilot Robert Balsamo,
udělali na leteckém simulátoru rekonstrukci celého letu až do samotného nárazu.
Použili data, která byla získána z letového záznamového zařízení, tzv. "černé
skříňky" uneseného letadla (let číslo 77) a která poskytla organizace
National
Transportation Safety Board
. Oproti simulaci NTSB jim ale vyšly jiné závěry, a
to takové, že se dané letadlo mělo v době údajného nárazu fyzicky nacházet
přibližně o 90 m výše a že tedy nemohlo narazit do stěny Pentagonu ani do sloupů
veřejného osvětlení. Rovněž poukázali na nesrovnalosti v letové simulaci
provedené organizací NTSB a komisí vyšetřující 11. září. Více se dovíme v
Pandora's Black Box (Chapter Two) Flight Of American 77. Film je v angličtině a
trvá 65 minut.

Obecné aspekty

Profesor Griffin patří mezi nejznámější odborníky, kteří zahájili vlastní
vyšetřování 11. září 2001. Z jeho výzkumných prací uvedu jednu, a to
The
Destruction of the World Trade Center: Why the Official Account Cannot Be True
.
V češtině na toto téma vyšla jeho kniha pod názvem Nový Pearl Harbor.

 

 

Po delší době, ale přece, jsme dali dohromady text a video-materiál
stížnosti pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Jedná se o další krok,
vzhledem k tomu, že

Česká televize neodpověděla na petici, která jí byla předána 11. září 2010
.

Tuto aktivitu hodláme dotáhnout až do konce - to jest do uvedení zde
uvedených dokumentů v celoplošném vysílání a naplnění dalších požadavků
uvedených v Petici.

Věříme ve vaši podporu.

Vaše NWOO
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!