Výzva k uzákonění spravedlivého obecného referenda

Vážení občané,
Dovolujeme si vás oslovit s přesvědčením, že naše činnost by mohla být vámi
sdílena a podpořena. Jsme skupina nezávislých občanů z různých měst ČR, které
nespojuje žádná politická příslušnost ani napojení na nějaké mocenské skupiny.
Co nás ale spojuje, je nespokojenost se současným stavem politického systému v
ČR a hlavně odhodlání něco konkrétního dělat pro změnu tohoto systému ve
prospěch všech občanů.

Název naší skupiny je Iniciativa
za spravedlivé obecné referendum
(zkratka IzaSOR). Naším hlavním cílem je
získávat podporu občanů ČR pro myšlenku spravedlivého obecného referenda (dále
jen SOR). Prostřednictvím
Výzvy Iniciativy za spravedlivé obecné referendum,
cestou petice, chceme usilovat o prosazení SOR. Jsme hnutí, které nemá a ani si
nečiní politické ambice. Chceme ale svou činností prosazovat a prosadit
spravedlnost v právech občanů. Myslíme si, že vytvořením širokého hnutí občanů
zdola dokážeme společně vytvořit potřebný tlak na naše poslance, aby se
požadavkem zavedení spravedlivého celostátního obecného referenda seriózně
zabývali a konečně vyslyšeli oprávněnou žádost občanů.

Náš názor je, že spravedlivé obecné referendum, jako institut přímého
rozhodování občanů o věcech společných, by měl být zakotven v Ústavě ČR. Je to
nezpochybnitelné právo občanů ČR, které současná ústava výslovně neobsahuje.

Zvláště zdůrazňujeme slovo„spravedlivé“ obecné referendum, jelikož v minulosti,
ale i v současnosti (viz návrh zákona ČSSD na obecné referendum), existují
návrhy různých politických stran, které jsou však z hlediska praktického využití
buďto neuskutečnitelné, nebo nepoužitelné a tedy nemohou sloužit všem občanům
ČR. Vycházíme hlavně z dlouholetých zkušeností používání systému přímé
demokracie ve Švýcarsku, kde institut referend funguje více jak 200 let a slouží
k řešení všech možných otázek, týkajících se správy země k plné spokojenosti
občanů .
 

Výzva
k uzákonění spravedlivého obecného referenda

My, občané České republiky, které Ústava České republiky definuje jako „.. zdroj
veškeré státní moci“, nesouhlasíme s tím, že nám je tato moc odpírána. Jsme si
vědomi toho, že svoboda je nerozlučně spjata s odpovědností. Naše právo na tuto
odpovědnost však bylo, už v okamžiku schválení Ústavy parlamentem, zredukováno
na pouhý akt voleb. Po nich nemáme možnost rozhodování zastupitelů ovlivnit,
čímž je nám ve skutečnosti odpíráno naše ústavní právo a naše svoboda
rozhodování! Možnost přímého rozhodování v referendu na základě Ústavního zákona
nebyla politiky dodnes připuštěna!

Proto se důrazně obracíme na Poslaneckou sněmovnu ČR, Senát ČR a všechny ústavní
činitele a požadujeme doplnění Ústavy České republiky o obecné celostátní
referendum.

Aby referendum bylo v praxi použitelné a sloužilo ve prospěch všech občanů ČR,
musí být dodrženy tyto zásady:

1.Požadovaný počet podpisů pod petici žádající vypsání referenda nesmí být větší
než 1% všech oprávněných voličů.

2.Referendum povinně vyhlásí prezident ČR do 90-ti dnů od odevzdání petice.

3.Referendum se může týkat všech otázek, o kterých mají právo hlasovat poslanci
parlamentu.

4.Petice musí být závazná, stejně jako výsledky referenda, pro všechny politiky,
kteří budou povinni se řídit jejím požadavkem na vyvolání referenda a jeho
výsledkem.

5.Platnost referenda nesmí být podmíněna žádným povinným procentem účasti
voličů, stejně jako je tomu v případě již existujících hlasování - obecních,
krajských a
celostátních voleb. Výsledky referenda jsou platné, pokud bylo rozhodnutí
přijato nadpoloviční většinou účastníků referenda.

6.Platný výsledek referenda může být změněn nebo zrušen pouze referendem.

Referendum je jediným spravedlivým hlasováním, které nelze zkorumpovat, neboť se
ho může zúčastnit každý, koho výsledek referenda může ovlivnit.

Naše požadavky vychází ze zkušeností zemí, kde má referendum dlouholetou
tradici, především Švýcarské federace, ale třeba i některých států USA, např.
Kalifornie.

Jakoukoli modifikaci námi navrhovaných podmínek pro referendum, především, pokud
by šlo o zvýšení počtu nutného podpisů pod peticí, či požadavku na účast
hlasujících, či účinnosti výsledků referenda, je třeba považovat za snahu omezit
právo občanů ČR.

Iniciativa za spravedlivé obecné referendum
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!