Jak stát žene lidi do černé ekonomiky

Včera
vyšel na Britských listech
článek: Jak
stát žene lidi do černé ekonomiky

Mnozí máme

obdobnou vlastní zkušenost
a víme dobře, že to je pouze jeden z mnoha
případů, kdy legální a důsledné uplatňování zákonů této země sociálně
likviduje vlastní občany.

Musím připomenout: Stát není nic daného nějakou vyšší mocí (bohem). Je to
systém společenských vztahů vytvořený lidmi. A proto také pouze lidmi může
být zničen či změněn, což však může proběhnout pouze při uchopení
odpovědnosti za jeho současnou formu. Protože podobné případy se množí, tak
je evidentní, že současná podoba a funkce našeho státu vyžaduje důkladnou
restrukturalizaci. Evidentně současný stát už slouží více zlu než dobru.
Proměna bude muset proběhnout do takové míry, dokud nebudou v jeho samotných
základech pevně a jasně ukotveny principy, dle kterých je dobro odměňováno a
zlo trestáno. Dnes tomu tak není.

Je zákonité, že k takovéto proměně může dojít pouze tehdy, pokud bude
výše popsaným způsobem chápat situaci určité kritické množství lidí. V tomto
bodě ještě nejsme, ale téměř jistě k němu směřujeme. Byla by to evoluce
směrem ke krásnějšímu a lidštějšímu světu.

Existuje však také temná varianta budoucnosti. Ta nastane tehdy, pokud
koncentrované síly zla uskuteční svůj plán vytvořit z lidstva nevědomé
bytosti bez schopnosti jakéhokoliv odporu. O tom, že se to děje, je mnoho
důkazů a to by nás mělo inspirovat k usilovné činnosti na probuzení a
osvobození jak vlastním tak ostatních.

NWOO proto zve ke spolupráci lidi, které současný systém různým způsobem
"vyplivl" jako nestravitelné a nevyužitelné. A to přesto, že se nedopustili
ničeho špatného, naopak často usilovali o něco prospěšného.

Zveme lidi ke spolupráci jak na informační činnosti, např.
prostřednictvím webu www.nwoo.org, tak
také na budování oné "černé ekonomiky" - nezávislé na centrálním řízením
státu. U ní je teď šance, že se časem ukáže být naopak "světlou ekonomikou"
- tedy reálně lidem prospěšnou a užitečnou.

Naší (a nejen naší) vizí jsou svobodná a soběstačná společenství a obce,
nepodřízené žádné centrální autoritě a to ani právně, ani ekonomicky, ani
silově ani duchovně.

Chceme se podílet na vytváření takových podmínek pro život, který umožní
lidem šťastnější, svobodnější a smysluplnější život, což není možné ve
společenském systému, kde je nutné se podřizovat centralizované hlouposti a
zvůli.

Centralizované a autoritářské systémy prosazují postoj, že jsou lidé v
principu špatní a proto potřebují hlídat, kontrolovat a po všech stránkách
znásilňovat.

Svobodné systémy vycházejí z poznání, že lidé jsou v zásadě dobří a mohou
být šťastní pouze tehdy, pokud mají svobodný prostor pro uplatnění svých
schopností a naplnění svých snů.

Pokud budete upřímně pátrat sami v sobě a ve své duši, pak zjistíte, že
stav otroctví a podřízenosti není vlastní lidské povaze a jen na základě
takovéhoto poznání získáte sílu vzdorovat de-facto nelidským silám, které se
o to snaží.

Mnohé případy ze současného světa i z naší vlastní historie bohužel
napovídají, že svobody není bez boje. Kéž by tato transformace proběhla co
nejvíce uvnitř naší mysli a proměna reálného světa proběhal bez zbytečného
utrpení.

Paraziti z řad lidí např. zde:

http://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-verejnost/369-konference-eurodanubijske-skupiny-uihj?w=

 

Napište tedy o tom, co pro tu proměnu děláte vy, dejte o sobě vědět.

Napište alespoň o tom, co chcete dělat, nebo o tom, co vás inspiruje či
inspirovalo k odpojení se od nepoužitelného systému.

Pokud jste se ještě od systému neodpojili, napište alespoň proč a co
potřebujte k tomu, abyste to dokázali.

Ale stále: Nečekejte na to, až si vezme někdo jiný odpovědnost za vás a
váš život, jen byste toho litovali.

 

Článek: Jak stát žene lidi do černé ekonomiky:

Podnikatel (OSVČ) se dostal do problémů a byl na něj vyhlášen konkurs. Zda
to bylo oprávněné, o tom můžeme diskutovat. Státem, tedy přesněji řečeno
jeho prodlouženou rukou - soudem, byl jmenován správce konkursní podstaty (SKP).
Tyto dvě instituce - stát a SKP - jsou tu od toho, aby podnikatele v
konkursu totálně ožebračily, přičemž jsou podnikatelem v konkursu královsky
zaplaceny.

Posuďte sami, píše Jarmila Píchová:

V průběhu konkursního řízení přišel místě příslušný FÚ na to, že podnikatel
v konkursu mu dluží jakousi částku, tuším 10.000,- Kč. Podnikatel okamžitě
kontaktoval FÚ s tím, že je v konkursu. Zaplatit dlužnou částku nebylo možné
– podle výkladu FÚ i podle zákona – by se totiž jednalo o nepřípustné
zvýhodnění jednoho z věřitelů, což je trestný čin se sazbou kolem 5 let
vězení.

Takže se na FÚ dohodli, že se dluh v průběhu konkursu zaplatit
nedá. Dluh byl přihlášen do konkursního řízení jako pohledávka státu.

No, a po skončení konkursu byla podnikateli vyměřena nejen dlužná částka,
ale i penále, které za dobu konání konkursu drasticky narostlo. Při sazbě,
která je zákonem stanovena na daňové nedoplatky, je to částka astronomická.
Podnikatel je tak tvrdě potrestán, že v době konkursu nespáchal trestný čin!

Podnikatel ale dostal i další penále. A sice za to, že správce konkursní
podstaty v rámci konkursu prodal podnikatelovu nemovitost (provozovnu).
Vzhledem k tomu, že podnikatel v konkursu nepodniká a nemá žádné náklady,
stává se příjem za nemovitost kompletně jeho příjmem. Ten okamžitě vyletí do
nejvyšší sazby daně z příjmu, takže bankrotující podnikatel ztratí jakékoli
nároky na přídavky na děti a další sociální dávky.

Správce konkursní podstavy však odvedl daň z převodu nemovitosti až asi
po 3 letech od prodeje nemovitosti. Výměr na penále ale nedostal správce
konkursní podstaty, který jediný byl oprávněn disponovat s penězi a účtem,
ale penále bylo vyměřeno podnikateli! Penále bylo 400.000,- Kč. Za co to
vlastně bylo vyměřeno, když správce konkursní podstaty byl kontrolován
věřitelským výborem a krajským soudem?

Takže v současné době má podnikatel zaplatit téměř milion a částka denně
narůstá o další nemalé penále. Jeho stížnost přešetřoval Vrchní finanční
úřad a shledal postup správce konkursní podstaty NAPROSTO V POŘÁDKU!

Takže podnikatel je tímto naprosto bezprecedentním bezprávným postupem do
konce svého života odsouzen k životu v černé ekonomice. Musí hledat pokud
možno nezdaněné příjmy, přitom nic nevlastnit, rovněž tak jeho děti.

Zdroj:

http://blisty.cz/art/57027.html
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!