Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

Prosíme,
nepodporujte apartheid, rasismus a okupaci
Jsme skupina izraelských občanů, kteří jsou hluboce znepokojeni naší vládou a
její politikou rasismu, apartheidu a okupace a způsobem, jakým se Evropská unie
na této politice podílí.  Dozvěděli jsme se, že izraelský premiér Benjamin
Netanjahu má  tento měsíc navštívit Vaši zemi, aby zde hovořil o 
„prohlubování zásadní strategické spolupráce“, jak o tom informovala česká
média. Spolupráce tohoto typu znamená prohloubení spoluúčasti České republiky na
zločinech Izraele.

Proto Vám píšeme tento dopis a žádáme Vás, abyste se *znovu chopili své
zodpovědnosti za dodržování základních principů  mezinárodního práva a
lidských práv v Izraeli/Palestině. *

Porušování lidských práv ze strany Izraele – jak na okupovaném palestinském
území, tak na území samotného Izraele – zahrnuje jednání, které je v rozporu s
Mezinárodní úmluvou o potlačení a trestání zločinu apartheidu (1976); IV.
Ženevskou konvencí (1949), článkem 49 o přesunech civilního obyvatelstva
okupující  mocnosti na území, které okupuje; článkem 6 Mezinárodního paktu
o občanských a politických právech, Právo na život (1966);  článkem 33 IV.
Ženevské konvence, zakazujícím kolektivní tresty uplatňované vůči civilnímu
obyvatelstvu; a články 53 a 147 o úmyslném a svévolném ničení osobního a
státního majetku,  pokud nejsou odůvodněny nutným vojenským zásahem.

Izrael svou politikou porušil základní principy mezinárodního práva, stejně
jako mnoha zákonů platných v Evropské unii. Tato politika zahrnuje zakládání
*nelegálních kolonií *na palestinských územích, uvalení *blokády *na Gazu,
nemluvě o četných vojenských operacích, které byly *zaměřeny proti civilistům a
civilní infrastruktuře a majetku*, izraelské politice vykonávání *mimosoudních
poprav *a o pokračující výstavbě *nelegální separační bariéry* (zdi) uvnitř
okupovaných  palestinských území.

Ve světle výše popsaného porušování mezinárodního práva a lidských práv
očekáváme, že Česká republika, jako prominentní člen Evropské unie:

- Dá jednoznačně najevo, že od této chvíle se nadále nebude spolupodílet na
porušování mezinárodního práva a lidských práv ze strany Izraele. Zejména
očekáváme, že Česká republika podpoří vyšetřování konfliktu v Gaze, založené na
zprávě vyšetřovací mise Organizace spojených národů.

- Zdrží se podpory izraelské politiky vůči Palestincům na půdě OSN (na Valném
shromáždění).

- Bude prosazovat embargo EU na dovoz zbraní do Izraele, v souladu s principy
mezinárodního práva, a zdrží se nákupu izraelských zbraní.

- Bude prosazovat a dodržovat normy v oblasti lidských práv, kterými je každý
člen EU povinen se řídit, a bude podporovat zrušení asociační dohody mezi EU a
Izraelem, vzhledem k závažnému porušování lidských práv ze strany Izraele.

- Bude monitorovat všechny případy, kdy Izrael nedodrží základní kritéria
členství v OECD a požadovat, aby Izrael ukončil veškerou svou diskriminační
politiku, která je v rozporu s normami OECD.

- Vyšle nezávislé pozorovatele, kteří budou monitorovat porušování lidských
práv ze strany Izraele, kterých se dopouští na okupovaných palestinských
územích, včetně Východního Jeruzaléma.

- Bude monitorovat a protestovat proti vlně rasistických návrhů zákonů, které
již byly schváleny Knessetem, nebo o kterých bude parlament v blízké době
hlasovat a prosadí sankce vůči Izraeli pokud nebudou tyto zákony zrušeny.

- Zruší smlouvy a ukončí působení v České republice izraelským a mezinárodním
společnostem, které jasně porušují mezinárodní právo podílením se na výstavbě
nelegálních osad a poskytováním služeb těmto osadám na území okupované
Palestiny. Smlouvy s těmito společnostmi by neměly být uzavírány do té doby,
dokud nezastaví svou materiální a finanční podporou nelegální okupaci
palestinského území. Mezi tyto společnosti patří:

- Veolia – v současné době v ČR provozuje několik projektů v oblasti
infrastruktury. Je rovněž spoluzodpovědná za výstavbu tramvajové trati ve
Východním Jeruzalémě a provoz autobusových linek mezi nelegálními osadami na
Západním břehu Jordánu.

- *IDB Group* – podílí se na výstavbě osad na okupovaném území, výstavbě zdi
a vojenských kontrolních stanovišť.

- *Industrial Buildings Corporation* (IBC) – podílí se na výstavbě osad na
okupovaném území, poskytuje služby v osadách.
 (Více informací je k dispozici v databázi na webových stránkách

www.whoprofits.org
)

Politika České republiky k Izraeli je nepochybně do velké míry ovlivněna
historií Židů v Evropě. Pokud z této kapitoly historie máme získat nějaké
ponaučení, mělo by být univerzální. Když Izrael podrobuje miliony lidských
bytostí bezohlednému násilí a ponižování, říkáme: „Ne naším jménem!“ A když
Izrael páchá tyto činy, očekáváme, že bude slyšet i Váš protestující hlas.

Prosíme, nevyhýbejte se své zodpovědnosti!

S úctou,
Oshra Bar
Ofra Ben Artzi
Naama Farjoun
Prof. Rachel Giora
Connie Hackbarth
Shir Hever
Liad Kantorowicz
Assaf Kintzer
Edo Medicks
Dr. Dorothy Naor
Ofer Neiman
Dr. David Nir
Renen Raz
Dr. Kobi Snitz
Tali Shapiro
Jonatan Stanczak

Za organizaci BOYCOTT! Supporting the Palestinian BDS call from within

www.boycottisrael.info

Kontakt: Ofer Neiman

972-544-740825


xboycott.israelx@gmail.com
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!