Česká televize: Zatloukat, zatloukat, zatloukat…

Když jsem tu před rokem prohlásil, že podám podnět Radě pro
rozhlasové a televizní vysílání a budu si stěžovat na způsob, jakým
veřejnoprávní médium, podléhající zákonu o České televizi informuje o událostech
jedenáctého září 2001, netušil jsem, že slovenská veřejnoprávní televize ten den
ve své hlavní zpravodajské relaci zohlední fakta a odvysílámimo jiné toto
(cituji):

"Oficiální
verze teroristického útoku z 11.září má podle některých analytiků mnohé
nedostatky a nejasnosti. Proto od začátku vyvolává i vlnu pochybností o její
pravdivosti. Značná část veřejnosti, odborníků v oblasti přírodních věd,
architektury a bezpečnosti žádá už několik let nové vyšetřování. Očekávají
odhalení pravých příčin a organizátorů či spolupachatelů útoků na Dvojčata a
Pentagon. Existuje celá řada technických, politických a bezpečnostních výhrad k
oficiální verzi událostí z 11. září 2001. K nim patří například: Způsob zřícení
se Světového obchodního centra (řízená demolice), přítomnost supertermitových
výbušnin v ruinách, zarážející pasivita protivzdušné obrany a sporné letadlo v
budově Pentagonu. Oficiální místa spíše přispívaly k mlžení než k objasnění
faktů.

John Farmer, člen vyšetřovací komise událostí 11.9.2001
prohlásil "Na určité úrovni vlády, v určitou chvíli došlo k dohodě neříkat
pravdu o tom, co se stalo."Vznikla organizace Architekti a stavební inženýři za
pravdu o 11. září. Shromáždili důkazy, že budovy nemohly spadnout nárazem
letadel. Richard Gage z Amerického institutu architektů řekl: "Budovy komplexu
Světového obchodního centra nespadly kvůli požáru, jak nám řekla naše vláda, ale
díky řízené demolici pomocí výbušnin." Jak informovala dánská televize TV2,
mezinárodní tým vědců ve vzorcích prachu odebraných na místech zničených Dvojčat
zjistil přítomnost supertermitových výbušnin vyrobených špičkovou
nanotechnologií. Proč protivzdušná obrana Spojených států (systém NORAD) hodinu
a půl nereagovala, když už letadla zasáhla cíle? Dále je sporné, jak může
letadlo s rozpětím křídel 38metrů zanechat v budově Pentagonu pětimetrový


otvor a zmizet?” atd..
(konec citace)

I na základě této slovenské
reportáže jsem tedy zaslal slíbený podnět Radě pro rozhlasové a televizní
vysílání a Radě české televize. Ptal jsem se členů obou Rad, jak je možné, že má
tato událost u našich sousedů zcela odlišný mediální obraz. K dotazu jsem
přiložil některé z dokumentů, jenž měly členům Rad blíže ozřejmit fakta a
zdroje, z nichž slovenská reportáž vychází. Členové Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání mají zřejmě problém s pochopením psaného textu, neboť v
odpovědi mimo jiné stojí: (cituji)

"Neobjektivitu
a nevyváženost vysílání spatřujete v tom že nebyla zmíněna tzv. konspirační
teorie, jejíž zastánci se domnívají, že ke zřícení mrakodrapů Ground Zero došlo
jinak, než tvrdí oficiální verze americké vlády a že celou věc má alespoň
částečně na svědomí americká vláda a tajné služby.
"
(konec citace)

Pominu nepřesnost, že se nejednalo o mrakodrapy Ground Zero, ale
o mrakodrapy Světového obchodního centra (neboť za Ground Zero označujeme až
samotné ruiny). Členové Rady se naprosto minuli s podstatou mého podnětu. Nebyl
jím ani požadavek na zmínění jakési konspirační teorie, ani označení americké
vlády a tajných služeb coby pachatelů. Poukazoval jsem na rozpory samotné
oficiální verze a především na skutečnost, že o těchto rozporech na sousedním
Slovensku informují jako o seriózních a opodstatněných záležitostech.

Předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání JUDr.
Kateřina Kalistová dále v odpovědi uvádí (cituji):

"

Vámi
zmiňované teorie nejsou aktuální novinkou, nýbrž se vynořily brzy po samotném
útoku a jejich existence je tedy již řadu let dobře známa a průběžně
medializována. Samotná česká televize v minulosti o této problematice několikrát
informovala a nelze považovat za nezbytné, aby existenci názorů popírajících
oficiální stanovisko připomínala pravidelně při každém výročí této události.
"(konec
citace)

Podotýkám, že tyto události byly většinou ve zpravodajství
zmiňovány pouze jako obecná slovní spojení typu „teroristické útoky na New York
a Washington“, popřípadě „útoky z jedenáctého září“, prakticky pokaždé bez
bližších detailů či uvedení prokazatelných rozporů a dělo se tak zpravidla v
souvislosti s informováním o další hrozbě terorismu či fázi boje proti
terorismu. Pozadí, detaily útoků či případné rostoucí pochybnosti nebývaly při
takových příležitostech vůbec zmiňovány. Když pak člověk Radu upozorní na
opomíjení závažných faktů a skutečnost, že o těchto věcech Slováci informují,
navíc bez zaklínadla „konspirační teorie”, dozví se, že zmiňovat existenci
názorů popírajících oficiální stanovisko nelze považovat za nezbytné. Takže se z
veřejnoprávní ČT o detailech útoků nedozvíme nic podrobnějšího ani v den výročí.
V den, kdy tato událost prostě z principu nemůže ze zpravodajství být vynechána,
se o jejích detailech mlčí nebo lže.

Stejný podnět jako Radě pro rozhlasové a televizní vysílání jsem
zaslal i Radě České televize. Taky legrace. To hlavní opět cituji:

Rada
České televize konstatuje, že v minulých letech opakovaně informovala - a to
nejen v rámci zpravodajství - o nejrůznějších alternativních teoriích
vysvětlujících pozadí útoků z 11. září, ať už v reportážích nebo debatách na ČT
24 (odkaz), ale i v rámci jiných pořadů, například dokumentu BBC vysílaném na
ČT2 (odkaz). Rada české televize konstatuje, že neshledává porušení zákona
č.483/1991 Sb. o České televizi ve znění pozdějších předpisů ani kodexu České
televize právě s ohledem na to, že byly poskytnuty v souladu se zákonnými
normami objektivní, ověřené a ve svém celku vyvážené informace nezbytné pro
svobodné vytváření názorů."
(konec citace)

Shlédl jsem ty odkazy a musel jsem se smát. Argumenty prvního
linku spočívaly v tom, že v podivně zkolabovaném WTC7 sídlila CIA a že pokud v
Googlu zadáte „conspiracy theories 9/11“, vybafnou na vás miliony výsledků.
Celkem jasný vzkaz: Nemá cenu pátrat.

Druhý odkaz zmiňoval tendenční dokument BBC „Třetí věž“. I přes
to, že se v něm poprvé po osmi letech od události dovídáme o argumentech
Richarda Gage, Stevena Jonese a několik dalších hlavních odpůrců oficiální
verze, bylo celkové vyznění pořadu ve stylu: Ano, existují různé konspirační
teorie o kulatosti Země, ale Země je přece placatá. Když přivřu obě oči, mohu to
považovat za vyvážené. Za objektivní však nikoli.

Tehdejší předseda Rady ČT Baumruk zmínil ve své odpovědi i Kodex
ČT a tvrdí, že neshledává jeho porušení. Přečetl jsem si ten Kodex. A považuju
Baumrukův výrok za drzost.

Na rozdíl od něj bych si totiž dovolil tvrdit, že k porušení
Kodexu bez nejmenších pochyb došlo (a do dnešních dnů dochází), neboť se v něm,
v článku 5, nazvaném Péče o informace ve zpravodajství a aktuální publicistice
praví, cituji:

odstavec 6: Ve zpravodajství a aktuální publicistice Česká
televize dbá na přesnost a nestrannost spočívající především ve zjišťování a
ověřování skutečnosti.

odstavec 8: Zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených
údajích. Česká televize je při získávání a zpracovávání informací plně podřízena
imperativu zjistit a divákům zprostředkovat pravdivý obraz skutečnosti a v
případech, kdy to pro nemožnost opatřit si všechny informace není beze zbytku
uskutečnitelné, postupovat s cílem pravdě se maximálně přiblížit. Zamlčení
důležité informace nebo potlačení jejího podstatného aspektu bude vždy hrubým
porušením tohoto imperativu.

(konec
citace)

A já se znovu ptám, co je ověřeného například na tvrzení, že do
budovy Pentagonu narazil unesený Boeing 757? Odpovídá toto tvrzení fotografiím z
místa činu?

Ne.

Je pravděpodobné, aby při dodržení tehdy platných standardních
operačních postupů v letecké dopravě doletěly ve vzdušném prostoru Spojených
států ke svým cílům tři ze čtyř údajně unesených strojů?

Ne.

Je v souladu s fyzikálními zákony bezprecedentní selhání a pád
konstrukcí tří mrakodrapů na Manhattanu?

Naprosto ne.

I přesto, že několik posledních dnů ČT zmiňuje mnohé z těchto
faktů, stále neinformuje v plném souladu se Zákonem o ČT, ani s Kodexem ČT a obě
mediální Rady jsou schopny a ochotny toto počínání bagatelizovat a krýt. Došlo
sice k určitým změnám ve složení Rady ČT a bude též zvolen nový generální
ředitel ČT, ale nedojde-li ke změně způsobu, jakým ČT informuje o 11.září 2001,
podám další podnět, tentokrát kvůli prokazatelné neobjektivitě, neboť veřejně
přístupná ověřitelná fakta a z nich přímo plynoucí důsledky prostě není možno
označovat pojmem konspirační teorie v její pejorativní, zlehčující, zavádějící
či dehonestující konotaci. Bude-li můj podnět opět shledán neopodstatněným,
budu, kromě jiného, hledat způsoby, jak se zbavit své povinnosti odvádět
koncesionářské poplatky.

Martin Švadlenka
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!