NATO se připravuje na novou válku

Syrský šéf varuje, že útok uvrhne Střední východ do plamenů

TEL AVIV – Vojska NATO nacvičují v Turecku
Tureckem vedenou invazi NATO do Sýrie, tvrdí WND vedoucí syrský diplomatický
činitel.

Nezávisle na tom o Středním východě informovaní
bezpečnostní činitelé říkají, že Rusko dohlíží na syrské síly a radí Sýrii
ohledně možné syrské vojenské reakce, kdyby NATO zaútočilo na režim syrského
presidenta Bašára al Assada.

Tito činitelé říkají, že Rusko nedávno Sýrii
prodalo obrovské množství balistických střel Iskander a že ve světle hrozby
NATO ruská vláda obnovila svůj závazek Sýrii prodat pokročilý protiletadlový
systém střel S-300.

Otázkou,
kterou se lidé bojí položit je: „Jsou tohle Poslední dny? Jak žít
v očekáváních Světa nejistoty?“

Syrský diplomatický činitel mezi tím uznal, že
jeho země, obdržela obecnou podporu z Ruska, WND však řekl, že Assadův
režim má starosti, že Evropská unie a US mohou Rusku nabídnout ekonomické
pobídky, aby podporu Sýrii omezilo.

Tato zpráva přišla, když Assad včera varoval, že když
síly NATO na jeho zemi zaútočí, tak uvrhne Střední východ do plamenů.

„Pokud budou vůči Damašku podniknuta ztřeštěná
opatření, nebude zapotřebí ani šesti hodin, aby se vyslaly stovky raket a střel
na Golandské výšiny, odkud by se vypálily na Tel Aviv,“ řekl údajně Assad podle
iránské státem řízené zpravodajské agentury Fars.

Assad tento komentář pronesl na setkání
s tureckým ministrem zahraničí Ahmadem Davutoglu, hlásí Fars.

Fars hlásila, že Davutoglu přednesl Sýrii varování
od NATO a US, že by mohli čelit mezinárodní vojenské kampani, pokud Assad
nezastaví násilné potlačování vzpour útočících na režim syrského presidenta.

Assad rovněž znovu vynesl, že Damašek vyzve
Hizballáh v Libanonu, aby spustil intenzivní útoky raketami a střelami na
Izrael, ohlásil Fars.

„Všechny tyto události se odehrají během tří
hodin, ale během dalších tří hodin Irán zaútočí na US válečné lodi
v Perském zálivu a US a evropské zájmové objekty se souběžně také stanou
cílem,“ citují tvrzení Assada.

Ačkoliv Assadovy poznámkly nelze okamžitě ověřit,
Irán, který Fars řídí, je blízkým partnerem vlády v Damašku.

WND už dříve v srpnu
hlásila
, že Assad přijímá vojenská opatření k přípravě na možnou
kampaň US – NATO proti jeho režimu.

Informovaný egyptský bezpečnostní činitel řekl
WND, že Assad dal syrské armádě instrukce, aby byla připravena na vzdušnou i
pozemní kampaň, pro případ, že se mezinárodní komunita rozhodne, že jeho
závazky k reformám nejsou dostačující.

V srpnu
rovněž WND první hlásila
, že Turecko tajně Damašku poslalo vzkaz, že pokud
nezavede rozsáhlé demokratické reformy, může NATO na Assadův režim zaútočit,
což tvrdí egyptští bezpečnostní činitelé.

Egyptští bezpečnostní činitelé tvrdí, že tato
zpráva vzešla z koordinace s členy NATO, zvláště s US a s
Evropskou unií.

Egyptští činitelé řekli, že turečtí vůdci mluvící
za NATO Assadovi řekli, že má čas do března, aby realizoval demokratizaci,
která umožní svobodné volby, a i další rozsáhlé ústavní reformy.

Minulý měsíc Obama oficiálně Assada vyzval, aby
odstoupil a vydláždil tak v Sýrii cestu demokratickému systému.

Podle informovaných bezpečnostních činitelů
Středního východu, co mluvili s WND, Assad svou armádu požádal, aby
učinila specifické přípravy pro případ US vedené kampaně NATO podobné vojenské
koalici, která teď útočí na libyjského vůdce Muammara Kaddáfího.

Georgem Sorosem financovaná doktrína s vazbami
na Bílý dům

Bombardování Libye je širokými kruhy považováno za
test vojenské doktríny zvané „Odpovědnost k ochraně“.

Ve svém projevu k národu v dubnu
vysvětloval Obama kampaň NATO v Libyi citáty z této doktríny jako
s hlavním ospravedlněním US a mezinárodních leteckých útoků proti Libyi.

Odpovědnost k ochraně nebo Odpovědnost
k akci, jak ji citoval Obama, stanovuje principy nyní podporované i
Spojenými národy, založené na představě, že suverenita není privilegiem, nýbrž
odpovědností, kterou lze odejmout, když je země obviněna z „válečných zločinů“,
„genocidy“, „zločinů proti lidskosti“ nebo „etnických čistek“.

Termín „válečné zločiny“ byl občas zcela nahodile
využíván různými mezinárodními orgány podporovanými Spojenými národy, včetně
Mezinárodního trestního tribunálu, čili ICC, který to uplatnil na izraelské
protiteroristické operace v pásmu Gaza. Byly zde i obavy, že ICC by to
mohl použít ke stíhání US vojáků, kteří se údajně za mořem dopustili „válečných
zločinů“.

Globální centrum pro odpovědnost k ochraně je
vůdčím světovým šampiónem ve vojenských doktrínách.

Jak už WND hlásila, prvotním zakladatelem a
klíčovým zastáncem Globálního střediska pro odpovědnost k ochraně je
miliardářský aktivista George Soros. Několik z hlavních zakladatelů této
doktríny rovněž spolu se Sorosem sedí ve správní radě.

WND už hlásila, že do komise, co vymyslela
doktrínu Odpovědnost k ochraně, patřili generální tajemník Arabské ligy
Amre Moussa zrovna tak jako palestinská legislativní expertka Hanan Ashrawi,
zarputilá popíračka Holocaustu, která dlouho sloužila jako zástupkyně zesnulého
vůdce Organizace pro osvobození Palestiny Jásira Arafata.

V roce 2001 v poradním výboru té komise,
která původně Odpovědnost k ochraně založila, sedělo Carr Středisko pro
politiku lidských práv. Tato komise se nazývá Mezinárodní komise pro intervence
a státní suverenitu. Ta vynalezla termín „odpovědnost k ochraně“, přičemž pro
ni definovala i směrnice.

Středisko Carr je výzkumné středisko zabývající se
lidskými právy sídlící na Kennedyho fakultě veřejné správy Harvardské
univerzity.

Samantha Power, speciální poradce presidenta Obamy
k lidským právům v Národním bezpečnostním výboru, byla zakládajícím
výkonným ředitelem Carr a tento institut vedla v dobách, kdy radila při
založení Odpovědnosti k ochraně.

Mezinárodní komise o intervencích a státní
suverenitě s mocenským centrem ve svém poradním výboru je tím, kdo první
definoval doktrínu Odpovědnosti k ochraně.

Tato moc údajně silně ovlivnila Obamu během
konzultací vedoucích k rozhodnutí bombardovat Libyi.

Dva členové z globální skupiny poradního
výboru Ramesh Thakur a Gareth Evans jsou původními zakladateli této doktríny
s tím, že toto duo razilo i sám termín „odpovědnost k ochraně“.

Jak už WND hlásilo, Sorosův Institut pro otevřenou
společnost (Open Society) je tím primárním zakladatelem a proponentem
Globálního centra pro Odpovědnost k ochraně. Thakur s Evansem rovněž
sedí v různých výborech spolu se Sorosem.

 Sorosova Open Society je jedním z pouhých
tří nevládních zakladatelů Globálního centra pro Odpovědnost k ochraně.
K vládním sponzorům patří Austrálie, Belgie, Kanada, Holandsko, Norsko,
Rwanda a Británie.

K členům správní rady této skupiny patří
bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan, bývalá irská presidentka Mary
Robinson a jihoafrický aktivista Desmond Tutu. Robinson a Tuto nedávno podnikli
návštěvu ze solidarity v pásmu Gaza kontrolovaném Hamásem jako členové
skupiny zvané Starší (The Elders), k níž patří i bývalý president Jimmy
Carter.

Annan jednou učinil slavné prohlášení: „Státní
suverenita v jejím základním významu se redefinuje – přinejmenším silami
globalizace a mezinárodní spolupráce. Státy jsou … nástroji sloužícími jejich
lidem, nikoliv naopak.“

Soros: Právo k ‚proniknutí do národních států‘

Sám Soros načrtl základy Odpovědnosti
k ochraně v článku pro magazín Foreing Policy z roku 2004
nadepsaném „Suverenita lidu: Jak nová obrátka staré myšlenky může ochránit ty
nejzranitelnější populace světa“.

V tomto článku Soros uvedl: „Pravá suverenita
náleží lidu, který ji následně deleguje na vlády.“

„Pokud vlády zneužijí jim svěřené autority a
občané nemají možnost tato zneužití korigovat, je interference z vnějšku
ospravedlněna,“ napsal Soros. „Tím, že se specifikuje, že tato suverenita
spočívá na lidu, může mezinárodní komunita pronikat do hranic národních států,
aby chránila práva občanů.

„A zvláště,“ pokračoval, „takovýto princip
suverenity lidu může pomoci vyřešit dva z moderních problémů: překážky při
účinných dodávkách do suverénních států a překážky při globálních kolektivních
akcích týkajících se států, ve kterých probíhá vnitřní konflikt.“

Další vazby s George Sorosem

Zakladatelé „Odpovědnosti“ Evans a Thakur sloužili
jako spolupředsedové u presidenta Carnegie Corp. Vartana Gregoriana, a tato
charitativní nadace je v poradním výboru Mezinárodní komise
k intervencím a státní suverenitě, která vynalezla termín „odpovědnost
k ochraně“.

Ze své funkce spolupředsedy Evans rovněž zahrál
svou ústřední roli při rozhýbání základního posuvu suverenity jako práva k
„suverenitě jako odpovědnosti“.

Evans Odpovědnost k ochraně prezentoval 23.
července 2009 Valnému shromáždění Spojených národů, které bylo svoláno
k uvážení tohoto principu.

Thakur je členem Střediska pro inovace mezinárodní
správy, které je v partnerském vztahu s ekonomickým institutem
založeným Sorosem.

Soros je ve výkonném výboru Mezinárodní krizové
skupiny, „organizaci krizového managementu,“ jíž Evans slouží jako emeritní
president.

WND před tím referovala, jak tato skupina před tím
zavalovala peticemi US, aby normalizovaly své vztahy s Muslimským
bratrstvem, hlavní opozicí v Egyptě, kde byl nedávno svržen dlouhodobý
spojenec Husní Mubarak.

Kromě Evanse a Sorose ke správní radě této skupiny
patří i vůdce egyptské opozice Muhamed el Marasek zrovna tak jako i spousta
dalších osobností, které patří k šampiónům dialogu s Hamasem, násilnější
odnoží Muslimského bratrstva.

WND rovněž hlásila, jak krizová skupina peticemi
bombardovala alžírskou vládu, aby skoncovala s „nadměrnými“ vojenskými
aktivitami vůči skupinám spojeným s al Kaiídou, a dovolila organizacím
usilujícím o islámský stát účast na vládě Alžírska.

Sorosem vlastněný Institut pro otevřenou
společnost (Open Society Institute) založil opoziční skupiny po celém Středním
východě a Severní Africe včetně těch organizací, co jsou zapleteny do
současného chaosu.

‚Jeden světový řád‘

WND hlásila, že zakladatel doktríny Thakur nedávno
prosazoval „korekci globální rovnováhy“ a „mezinárodní redistribuci“
k vytvoření „Nového světového řádu“.

V příspěvku do novin Ottawský občan (Ottawa
Citizen) z letošního března: „Ohledně nového světového řádu,“ Thakur
napsal, „Západňáři musí změnit svůj životní styl, aby podpořili mezinárodní
přerozdělení.“

Odkázal se na Spojenými národy zprostředkovanou
mezinárodní dohodu o klimatické změně, z níž převzal argumentaci:
„Rozvojové země musí růst přeorientovat do čistšího a zelenějšího směru.“

V názorovém doplňku Thakur diskutoval nedávná
vojenská zapojení a to, jak finanční krize postihla US.

„Západní zastrašovací přístup k rozvojovým
národům už nefunguje – globální moc se přesunuje do Asie,“ tohle napsal.

„Velice potřebný globální přesun morální rovnováhy
se veze spolu s tím,“ dodal.

Thakur ještě pkračoval: „Západňáci už přišli o
svou pozici, z níž stanovovali standardy a pravidla světu. Pokud tuto
skutečnost neuznají, je jen malá vyhlídka na možnost učinit významný pokrok
v uvízlých mezinárodních jednáních.“

Thakur ještě agitoval za to, že „demonstrace
hranic síly US a NATO v Iráku a Afghánistánu mnohé uvedla do stavu ztráty
strachu před ‚nadřazeností‘ Západní moci.“

Přečtěte si více: NATO
preps for new war
http://www.wnd.com/?pageId=351969#ixzz1a8COdL4a

 

Zdroj: http://www.wnd.com/
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!