Zločin WHO: Láska jako psychické onemocnění

Světovou zdravotnickou organizací (WHO) byla láska zařazena do rejstříku onemocnění pod evidenčním číslem F 63.9. Láska nyní patří k psychickým poruchám, pod bod „Poruchy návyků a tužeb“, hned za alkoholismus, závislost na počítačových hrách, narkomanii a kleptomanii. Je ohodnocena jako obsesivně-kompulzivní porucha, která může trvat nejdéle 4 roky, údajně z fyziologických důvodů.

Zločin WHO

Světovou zdravotnickou organizací (WHO) byla láska zařazena do
rejstříku onemocnění pod evidenčním číslem F 63.9. Láska nyní patří
k psychickým poruchám, pod bod „Poruchy návyků a tužeb“, hned za
alkoholismus, závislost na počítačových hrách, narkomanii a
kleptomanii. Je ohodnocena jako obsesivně-kompulzivní porucha, která
může trvat nejdéle 4 roky, údajně z fyziologických
důvodů.  

Ptáme se: Jak si WHO představuje tzv. zdravého člověka, který netrpí
jimi vyfantazírovanou novou psychickou chorobou? Zřejmě to bude vyšší
stupeň nadčlověka, než ten, kterého si vymyslel Nietzsche a německý
nacismus s plynovými komorami. Podle pseudovědeckých ideologů WHO
by tedy celosvětová politika měla směřovat k odstranění této
poruchy, kterou je láska. S tímto cílem budou postupně probíhat
úpravy zákonodárství ve všech státech, protože se musí přizpůsobit
mezinárodním chartám, konvencím, deklaracím, rezolucím, standardům či
Lisabonské smlouvě. Poslanec Evropského parlamentu N. Farage vyjádřil,
že Evropská unie své obchodní smlouvy podmiňuje zaváděním
homosexuálních zákonů. Nadnárodní organizace a uskupení jako jsou OSN,
EU, RE, ve spojení s WHO dnes už slouží tomuto cíli.

Je otázkou, zda jsou psychicky choří všichni rodiče, kteří mají rádi
své děti, všichni mladí lidé, kteří uzavřeli manželství, všichni, kteří
milují svůj národ, anebo spíše ideologové WHO.

Absurdnost – kvalifikovat lásku jako psychickou chorobu – je už
zakódována v nadnárodní juvenilní justici. Ve Francii 90%
rozsudků, které stanovily odebrání dětí rodičům, uváděly důvod
„zadušující mateřská láska“. Podle nových mezinárodních konvencí budou
brány děti z jakékoliv rodiny a dávány k adopci pedofilům a
homosexuálům bez možnosti odvolání. Přichází nové myšlení postavené na
lži a amorálnosti a následně nové mezinárodní zákonodárství, kterému se
postupně, úpravou zákonů, podřizují všechny národy.

Jaké prostředky jsou používány k likvidaci budoucí generace?

1) Zdravotnictví – už od prvního dítěte je matce vnucován abort.
Narozené děti jsou očkovány vakcínami, které narušují imunitní systém a
některé způsobují neplodnost.

2) Školství – už od mateřských škol probíhá systematická demoralizace
spojená se sexuální antivýchovou, navádějící děti k homosexualitě.
Gender schizofrenie ničí psychiku dětí, takže dítě už neví, zda je
chlapeček nebo holčička. 

Školy – na všech stupních a ve všech státech je podle programů OSN
zaváděna tzv. sexuální výchova. Nejde o výchovu k zodpovědnému
rodičovství a manželství, ale naopak, o demoralizaci mládeže. Slouží
k tomu tréninky, tzv. rolové hry, demoralizační filmy...
V dětech je tak ubíjen jakýkoli smysl pro morálnost. Zvrácenost
musí přijímat jako normu. Taková generace nebude schopna založit rodinu
a zodpovědně přinášet oběti s ní spojené.
Prostřednictvím školního psychologa, který je spíše ideologem
antimorální politiky, jsou děti manipulovány, aby žalovaly na své
rodiče a když to učiní, jsou rodičům odebrány.

3) Justice – v současnosti je, rovněž skrze změnu zákonů, zaváděna
tzv. juvenilní justice. Jde o nadnárodní systém. Děti, které se rodiče
snaží vychovávat, jsou rodičům násilně odebrány juvenilní justicí.
Bránící se rodiče jsou trestáni dokonce vězením (př. Německo, Francie,
Rusko). Jejich děti jsou pak prodávány k mezinárodní adopci
homosexuálům a pedofilům.

4) Destruktivní kultura – propagují se destruktivní vlivy na mládež
prostřednictvím hudby, filmů, pornografie, dekadentního umění, kultu
násilí, sadismu, zvráceností. Masmédia, která jsou pod vlivem
nadnárodních organizací, slouží procesu morální autogenocidy mladé
generace.

5) Politika – dominuje trend likvidace rodiny. Práva rodiny byla
nahrazena tzv. „právy osobnosti“. Jde o preferování homosexuálů,
transsexuálů... Stát vždy chránil rodinu jako základní buňku
společnosti. Nyní činí pravý opak!

Tzv. úpravy v zákonech, které jsou prováděny tyto dny
v Evropě i mimo Evropu, skrytě vtělují genocidní ideologii.
Všechny pojmy v zákonech musí být vysvětlovány v závislosti na
nových mezinárodních standardech zakotvených ve smlouvách, konvencích,
deklaracích a rezolucích. Každý národ je jejich prostřednictvím donucen
přijmout zvrácené myšlení jako svou zákonnou normu. Průlomem pro
přijetí chorého myšlení je uzákoňování gay-ideologie skrze genderní
politiku. Homosexualitu a transsexualitu, tyto skutečné psychické
choroby, WHO, OSN, Rada Evropy i Evropská unie schvalují a privilegují
– a to je zločin.

Mladí lidé jsou také v důsledku legalizace drog mezinárodními
organizacemi,vedeni k narkomanii a k sexuálnímu životu všeho
druhu. Ovocem bude úplný rozklad osobnosti,
pomstychtivost, deprese či masové sebevraždy mládeže. K tomu
pak poslouží uzákonění a propagace euthanasie. Všechny duchovní a
morální hodnoty prakticky padají. Důsledkem nového myšlení postaveného
na irealitě a amorálnosti je autogenocida mladé generace!

Pokud tento proces nebude zastaven, celosvětová katastrofa se brzy
stane realitou.

Zastavit proces sebezničení může jedině metanoia – to je změna myšlení
ze lživého na pravdivé a víra v evangelium (Mk 1,15).
Prezident České republiky, Václav Klaus, dne 28.9.2011 řekl: „Církev by
měla jasně vymezovat hodnoty, které ohrožují falešní proroci tzv.
pokroku a modernismu.“ Bohužel, odpadlé křesťanství už není sloupem
pravdy ani solí země. Odpadlá katolická hierarchie a její heretičtí
ideologové – teologové – vnášejí lidstvu místo požehnání prokletí.

Prezident ČR rovněž zdůraznil tradiční rodinu a varoval před rozpadem
tradičního hodnotového systému. Stát jako takový, jak vyjádřil
prezident ČR, je pod stále větším tlakem „nadnárodních uskupení“.

Pokud WHO lásku rodičů k dětem, dětí k rodičům, lásku manželů
obětujících se pro rodinu nazývá psychickou chorobou, pak platí, že WHO
je postavena na irealitě, která se příčí přirozenosti. Proto je třeba
lidstvo před touto mezinárodní organizací varovat, neboť s tímto
chorým myšlením je WHO schopna vyhlásit umělou pandemii s cílem
genocidy lidstva.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr         +
Timotej OSBMr
biskupové-sekretáři

Lvov, 10.10.2011

Kopie:
Světové zdravotnické organizaci (WHO), OSN
Poslancům Evropského parlamentu
Prezidentům členských států EU a světa
Senátorům a Kongresu USA
Masmédiím
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!