Gerald Celente o trendovém předpovídání a krizi Západní civilizace

Daily
Bell měl to potěšení vydat interview s
Geraldem Celente.
Úvod:
Od roku 1980, od kdy
předpovídá trendy, pan Gerald Celente, zakladatel a ředitel Institutu pro výzkum
trendů
,
vydal bestsellery s velkým ohlasem – Sledování trendů a Trendy
2000
(Warner Books) – a stal se vydavatelem
Trends
Journal
.
Za využití svých
unikátních pohledů na současné události formující budoucí trendy,
vyvinul
Gerald Celente metodiku
lang="EN-US">Globalnomic®,
které se využívá k identifikaci, sledování, předpovídání a
zvládání
trendů. Jeho včasné předpovědi trendů, působivý styl, artikulovaná
poselství a
živé veřejné prezentace z něj činí favorita předních médií.

Institut pro
výzkum trendů si vysloužil reputaci jako „to jméno, jehož dnešním
trendům se
musí věřit“ za své přesné a včasné předpovědi. Na geopolitické a
ekonomické
frontě jsou Celente a Institut pro výzkum trendů uznávaní za to, že
předpověděli
kolaps Sovětského svazu, obě dvě poslední ekonomické recese, rozsypání
dot-com,
Asijské měnové krize z roku 1997, krach akciových trhů v roce
1987,
nárůst terorismu vůči Americe, „Křížové výpravy 2000“, šlamastyku
v Iráku
… ještě než ta válka začala a mnoha dalších.

Daily
Bell:
řekněte nám o sobě něco a o tom,
jak jste se dostal k současným úspěchům.

Gerald
Celente:
Bylo to se mnou tak, že po
bakalářovi jsem vystudoval magistra Veřejné správy a začal jsem vést
politické
kampaně v obvodu Westchester v New Yorku, což je velice
vlivná
oblast. Byl jsem v tom velice úspěšný, a tak mě poslali do Albany,
kde
jsem se stal asistentem sekretáře newyorského státního senátu; Albany
je
samozřejmě hlavní město státu New York. A právě tam jsem se opravdu
začal učit
o politické hře. Byl to nejspíš ten nehorší job, co jsem kdy měl,
protože jsem
sledoval, jak dospělí muži celé dny podlézají a hrbí se, aby se dostali
na
vrchol.

No
a od té doby jsem učil St. John’s University, a
to byl první národní kurz Americké politické a kampaòové technologie –
jak vést
politickou kampaò. Odsud jsem se odstěhoval do Chicaga a byl jsem
specialistou
na vládní záležitosti pro chemický průmysl. Právě v době, kdy se
začaly
zakládat politické akční výbory, tak jsem je dával dohromady. Takže
jsem měl
najímat lid, co udělají tu práci, že se legislativa upraví nebo se
zařídí, aby
se schválila jiná legislativa. Takže jsem byl dost dlouho kolem
politické
scény, abych pro ni získal cit.

Pak
koncem 70. let, to byl ten okamžik osvícení, a
Jimmy Carter se právě vrátil z Iránu. Iránský konflikt se
rozhoříval a je
ironií, že se zrovna také rozhořívá, když si tu teď povídáme. Moc se
toho
nezměnilo; jen jména a hráči. Takže Carter se vrátil zpět poté, co
strávil
oslavu Nového roku se Šáhem a jeho manželkou a oznámil, že šáh je
„Ostrovem
stability“ na Středním východě. A v tomto okamžiku jsem se stal
politickým
ateistou.
Sledoval jsem tu záležitost roky. Věděl jsem, jak vlády Spojených států
a MI5
v Británii v roce 1953 svrhly v Iránu demokraticky
zvolenou
vládu Mossaddegha, protože měl NERVY na to, aby znárodnil ropná pole a
vzal je
anglo-iránské olejářské společnosti, která je dnes lépe známá pod
jménem BP, a
od Standard Oil, která je dnes lépe známa jako Exxon. Takže jsem také
věděl,
jaký byl šáh brutální diktátor a jak věznil, vraždil a mučil
desetitisíce lidí.
Takže když vypukla revoluce, věděl jsem, že je reálná, a věděl jsem,
Carter
americkému lidu a světu lhal.

Takže
když jsem se přes to všechno dostal, tak jsem
byl zvědav, jaké to všechno bude mít důsledky, a uvědomil jsem si, že
současné
události formují budoucí trendy, a to je základ mé práce. Díváte se na
věci
takovým způsobem, jaké opravdu jsou, ne tím způsobem, jak byste je
chtěli mít.
Není to o tom, co máte rádi, nemáte rádi, v co doufáte, co si
přejete,
v co věříte – to s tím nemá co dělat. Takže jaké to bude mít
důsledky? A důsledky byly takové, že ceny zlata a ropy šly se
zhoršováním této
situace nahoru. Tak potom, aniž bych věděl, co to vlastně dělám, jsem
začal na
trhu hrát s futures na zlato a ropu. A vydělal jsem dost peněz,
abych mohl
praštit z prací (smích) a začít s Institutem pro výzkum
trendů
s pochopením, že když se na věci podíváte, jak k nim globálně
dochází, a zkusíte vyhodnotit jejich důsledky, můžete si udělat docela
dobrou
představu, kam ty věci povedou.

Nikdo
nemůže předvídat budoucnost – je v tom
příliš mnoho divokých karet. Můžete ale získat dobrou představu, když
se
podíváte budoucnosti do tváře, stejně jako to děláte v tom, co
děláte, a
já to dělám, kvůli rozhodnutí, které jsem učinil. Takže tohle jsou
základy mé
práce. Ale to, co dělám odlišně, než všichni ostatní na tomto poli, je
to, že náš
proud uvědomění jde za hranice jediné kategorie informací. Např.
ekonomové
budou dále studovat ekonomii, co ale vědí o tom, co se děje sociálně,
změny
v rodinách, geopolitice, životním prostředí, zdravotní péči,
zábavě?
Dívají se snad na všechny ty další trendy integrovaně? Protože všechny
ty věci
jsou propojené. A to je to, co my děláme odlišně s pochopením, že
příliš
mnoho  lidí nahlíží na svět očima své profese. Já tomu říkám
‚stolový pohled‘ –
nahlíží na svět zpoza svého stolu.

Takže
náš koncept a náš ‚globalnomický‘ systém
spočívá v tom, posbírat tolik informací, co můžeme na globální
bázi, a
vždy vytváříme vazby mezi různými poli. Věřím, že tohle je skutečně
klíč
k našemu úspěchu, stejně jako to, že jsme političtí ateisté; když
do toho
jdeme, tak při tom neneseme svou kůži na trh. Když si zapnete CNBC
či
CNN
nebo
kohokoliv jiného a posloucháte ty politické analytiky nebo finanční
analytiky,
tak ti buď něco prodávají nebo prodávají nějakou agendu. Mým mottem je
to, co
jsem se naučil od svého drahého otce, nechť tvá duše spočívá
v klidu –
mysli sám; neopakuj, co říkají všichni ostatní.

Daily
Bell:
Před tím jste uvedl, že se
nazýváte politickým ateistou. Mohl byste to rozvést?

Gerald
Celente:
Nevěřím v ničí
politické náboženství.
Vyřazujete se z toho sami. Chcete věřit ve svou pohádku, to platí
i pro
mě, ale já jsem v tom neuvízl. Neříkejte mi, že musím věřit ve
vaši
politickou barvu, protože TO Mě FAKT NAŠTVE! Kdo jste, abyste mi řekli,
že
musím věřit v ten šmejd, co je vaší politickou linií? Byli jste u
toho?
Víte, jak to vypadá? Já u toho byl.

Býval
jsem stážistou uvnitř komor Senátu, nový
kluk, co si během stáže povídal se svým kamarádem, a kecali jsme, jak
si chlapi
povídají. A náhle vešel senátor a on kolem něj začal úslužně
poskakovat,
otvíral tomu chlapovi dveře, aby mohl vejít. A tak mě tam můj
zacvičovatel
nechal a cupital za senátorem jako maličký pokojový psík a vytahoval mu
křesla,
aby si senátor mohl sednout. Pak se ke mně můj kamarád vrátil a řekl:
„Co čumíš, chlape? Tenhle kocour si už neumí sednout sám. Potřebuje,
aby mu
někdo
pomohl.“

To
je všechno, o čem politika je. Víte, co jsou
politici? Kdy lidé dospívají? Politici jsou ti samí Hujeři, které jste
nenáviděli na střední škole a na vejšce, co chtěli být presidentem
třídy a
hlavounem studentské rady. Ti s hnědým nosem od lezení do zadku,
podlejzavci, patologicky ambiciózní, neupřímní – a teď vám oni říkají,
co
dělat, a vy je posloucháte a vy se jim klaníte?

Mojí
linií je: „Konzervativci věří a liberálové
lžou.“ (V US se jako o konzervativcích a liberálech zpravidla mluví
spíše
nikoliv v tom politologicky definovaném smyslu, jako se těchto
výrazů
používá v Evropě, nýbrž se tím – v uvedeném pořadí -
zpravidla myslí
pravice a levice.)

Arci-pravičáčtí
konzervativci,
ti opravdu věří své linii plné blbostí. říkají takové věci jako:
„Jedinou věcí,
jak zajisti, aby tato země byla bezpečná, je vyhubit všechny muslimy po
celém
světě.“ Oni tomu opravdu věří.

Na
druhou stranu liberálové, když poukážete na
jeden prohřešek proti svobodě za druhým, kterých se dopouští
Obama
, taka oni přijdou s neskutečně velkou hromadou výmluv.
Intelektuálně jsou dost chytří, aby věděli, že lžou, nemají však dost
odvahy či
sebeúcty, aby to přiznali.

Např.
když byl Obama zvolen, tak první den řekl:
‚Do roka zavřu Guantanamo.‘ Guantanamo je pořád v provozu. ‚No,
víš,
nedostává se mu spolupráce od Kongresu… No, podívej. Dělá jen to, co
může.‘
Obama právě rozšířil válku v Afghánistánu, kam poslal o
100 000
vojáků více, než to udělal Bush. ‚No, víš, Obama víš,… vojáci jsou
strašně
silní a on dělá, co může.‘ Hele, koukej. Obama řekl, že nebude
pokračovat
v Bushových daòových úlevách, ze kterých mají prospěch jen ti
velice
bohatí. ‚No, víš, učinil určité dohody, aby se to hnulo.‘ Hele, počkej!
Obama
právě podepsal schválení Zákona o autorizaci k národní obraně,
který si
vytváří sám útočníky – myslím, že mě mohou obvinit, že jsem útočník,
protože si
myslím, že jsou banda, co si nezaslouží úctu. Můžu se dočkat toho, že
si vojáci
pro mě přijdou, vyrazí mi dveře, seberou si mě bez obvinění, bez
soudce, bez
poroty a bez soudu. Můžou mi vyrazit mozek nebo mě poslat do některé ze
svých
oblíbených zemí na mučení, nebo si mě mohou taky zmučit doma. Jak na to
přišel?
‚No, víš, to Kongres.‘ Jinými slovy, už do toho emociálně investovali
příliš
mnoho, takže si nechtějí přiznat, že je napálili. A jsou intelektuálně
natolik
chytří, že ví, že si sami lžou, postrádají však dost sebeúcty a odvahy,
aby si
to přiznali.

Ve
svém výzkumu jsem zjistil, že největšími
pachateli vychvalování Obamy jsou ženy, protože ty mi všechny řekli:
„Víš, mám
ho ráda,“ zrovna tak jako měly rády Clintona, toho chlapa, co zaprodal
vládu už
před Obamou. Kdyby Bush vyváděl to, co vyvádí Obama, všichni ti
liberálové by řvali: krvavý vrah. Ale při své slepé averzi
k mizérii té
písničky, na
kterou tancují, ztrácí sami věrohodnost a s nimi všechno,
v co věří.
Podle mě jsou to oni, kdo brzdí pozitivní změny, protože sami sebe
investovali
do podfuku a lži.

Daily
Bell:
řekněte nám o své firmě a její
schopnosti předpovídat. Jaká je vaše metodika? Proč jste tak úspěšní?

Gerald
Celente:
Jak už jsme diskutovali,
nazýváme trendy takovými, jaké jsou, místo abychom investovali do
nějaké víry.
Ptali jste se mě, proč jsem politickým ateistou; a to je ten důvod
proč. Mně je
jedno, jestli máte toho chlapa rádi. Mně je jedno, jestli s ním
máte
špatné vztahy a vytváříte si pro to výmluvy. Tohle jsou věci, na
kterých lidé
lpí. Ať už je to v ekonomice, ať už je to v politice, jestli
je to
v sociálním chování, je to, v co věří, co mají rádi, co
chtějí, a to
berou více než vyhodnocení důsledků.

Daily
Bell:
Jste vedoucím mluvčím toho, co
nazýváme alternativními
médii
. Co vám dodává odvahu takto promlouvat?

Gerald
Celente:
No, to je velice jednoduché.
Byl jsem 23 let ženatý. Nyní jsem rozvedený, od poloviny 90. let.
Všichni,
které mám rád, jsou mrtví. Moji rodiče, nechť odpočívají v pokoji,
tety a
strýci, všichni. Nemám žádné děti. A opět, nikomu neříkám, co si má
myslet. Mým
mottem je: „Mysli sám.“ Mou definicí pekla je vydechnout naposledy a
vědět, že
jste si sami nalhávali a že nejste tou osobou, za kterou se vydáváte.
Takže pro
mě, je to mluvit o tom, v co věřím, že jsem. Nenazývám to odvahou;
nazývám
to být k sobě poctivý.

Daily
Bell:
Mohl byste se s námi rozdělit
o příklady svých předpovědí?

Gerald
Celente:
Myslím, že ta největší,
k níž opravdu došlo, se odehrála v lednu 1987, kdy jsem
poslal
tiskové prohlášení s tvrzením, že v roce 1987 se zhroutí
akciové
trhy, a stalo se to.

Pak
jsem měl spoustu menších předpovědí, avšak ne
méně významných, které se vyjadřovaly k celé řadě rozdílných
otázek, jako
je alternativní zdravotní péče. Mluvil jsem o vitamínech a akupunktuře
a
chiroprakticích v době, kdy mluvit o nich bylo herezí. Ve
skutečnosti se
první kniha, na které jsem v roce 1986 pracoval, jmenovala
Přirozené
hojení od Dr. Jacka Sotanoffa. Tak jsem se začal učit o organické
stravě a
dietách a začal jsem v této oblasti dělat předpovědi. V těch
dnech
nebylo nic takového jako prodejny Whole Foods či velké obchody se
zdravou
stravou. A tak jsem přišel s organickými potravinami a
s gurmánským
kafem a začalo se mi dostávat více titulků v médiích
hlavního proudu
.

Potom
jsem v jedné ze svých knih Trend
Tracking, kterou jsem napsal koncem 80. let – předpověděl, že ve
Spolených
státech je sklon k vzestupu nové třetí strany, a zmínil jsem Ross
Perota
jako samotářského týpka. Teď si vzpomeòte, že to bylo v roce 88 a George
Bush Sr.
byl
presidentem, a to s vysokými skóry popularity. Následné předpovědi
mě pak
po desítky let držely kus před pelotonem. (Nezávislý kandidát na
počátku 90.
let Ross Perot jedinkrát v historii US opravdu skoro presidentství
vyhrál.)

Tady
je jedno z těch, které mě téměř zabilo a
téměř mi zničilo kariéru, a můžete se na něj podívat. 14. prosince 2000
na
titulní straně USA Today stálo: „Rok 2001 nebude naším rokem, říká
sledovač
trendů.“ A já varoval, že celý svět zachvacuje vlna anti-Amerikanismu,
a že
Američané nebudou v bezpečí ani doma ani v zahraničí. Mnoho
let před
tím v jedné z mých dalších knih Trends 2000 jsem přišel
s termínem „Křižáci 2000“ a uvedl jsem tam, že ve Spojených
státech opět
dojde k velkým teroristickým útokům kvůli zahraniční politice a
kvůli
tomu, jak podporují po celém světě diktátory, kvůli těm monarchům a
autokratům
atd. v muslimském světě. Takže tato předpověď vyšla
v prosinci 2000 a samozřejmě v září přišlo 11.9. Teď mě média
zavalují: „Jak jste to mohl předpovědět? Jak
jste mohl vědět, že se to stane?“ říkám: „Děláte si ze mě legraci? Už
jsem o
tom psal. Má to co dělat se zahraniční politikou.“ A to byl polibek
smrti!
„NIKOLIV, TO NEMÁ! Došlo k tomu, protože nenávidí naši svobodu a
volnost!
Slyšel jsem to říkat i George Bushe,“ že to říkají. (Smích.)

Daily
Bell:
OK. Je tu pár dalších otázek
kolem trendů… některé náměty, bez nějakého zvláštního pořádku.
Poskytněte nám
prosím nějakou zpětnou vazbu ohledně trendů. Jinými slovy, uveďte je
pro naše čtenáře v ekonomickém a sociopolitickém kontextu. Ten
první, Západ
– kam
to směřujeme?

Gerald
Celente:
Západ zamířil
k diktatuře. Už se to děje. Fúze státní a korporátní moci naplòuje
definici toho, co se nazývá fašismus.
Už jsem zmínil Zákon o zmocnění k obraně. Ještě před tím jsme tu
už měli
zrušení Ústavy za Bushe s jeho zákonem Patriot
Act
,
který Obama znovu uvedl do praxe, podepsáním tohoto zákona jej ještě
přitvrdil.
Když říkám fúze moci státu a korporací, podívejte se na těch 16,1
bilionu
dolarů, které Federální
rezervy
nalily do kšeftů po celém světě. Co se to stalo s tou
věcí, co
nazýváme kapitalismus?
Tohle není žádný kapitalismus; to je fašismus! čím více společností se
hroutí, 
tak ti největší, co to shora zmršili, o to více dupou po těch dole.
Vidíte to
po celém světě; a nazývají to úspornými
opatřeními
. A co to takhle nazvat zotročením?

Daily
Bell:
Evropská
unie
a euro…

Gerald
Celente:
To je to samé… Je to
fašismus. Přišli s ohromným malým slůvkem – nazývají je Technokraty.
A co takhle bankéři? Bankéři si zabrali Itálii. Bankéři zabrali řecko.
Možná
jste mě už slyšeli, že to říkám, ale já to budu říkat a nadále
v tomto
tvrzení budu pokračovat.

Teď
jsme tu zrovna měli období svátků, oslavy
Ježíše Krista. Je to více o návštěvách Walmartu nebo o vyražení dveří
na černý
pátek, aby se sebralo ztracené vůdcovství či o nákupu hromady krámů,
které
nepotřebujete, aby se daly pod umělý vánoční stromeček. Když jsme
vzpomněli
toho Prince míru, kdy došlo k jedinému okamžiku, kdy se uchýlil
k násilí? Bylo to tehdy, když se chopil biče a vyhnal
z chrámu
směnárníky? Směnárníci převzali totiž chrámy – chrámy v Aténách,
chrámy
v římě, chrámy v Berlíně i v Londýnské
City
. Zabrali celý Washington. Zabrali si každé hlavní město světa.
Tak kam
směřují? Je velice snadné spatřit kam to povede. Nazývá se to třídní
boj.

Daily
Bell:
čínský zázrak…

Gerald
Celente:
čína dělá to samé co Evropa
a co dělají Spojené státy. Kam se hne US a Evropa, tak se hne čína. Kam
se hne čína, se hne i Austrálie, Brazílie, Chile a další země
produkující
přírodní
zdroje. čína má 1,3 miliardy lidí a milion problémů. Už tam mají lidové
rebelie
– znečištěn… Když nemáte pro lidi práci. Jak si tak spousta lidí povídá
o čínském zázraku, tak jejich příjem na hlavu je asi takový jako
v Iráku.
Takže lidé tam nevydělají moc peněz. Je tam další obrovská propast mezi
bohatými a chudými. Když máte 500 milionů, kterým se vede dobře, a
miliardu, co
opravdu dřou bídu, tak tu máte třídní boj a spoustu problémů
s vládnutím.

Daily
Bell:
Spojené státy a dolar…

Gerald
Celente:
Na dolar se dočasně nahlíží
jako na bezpečné útočiště. Podle mě je nahlížet na dolar jako na
bezpečné
útočiště jako vyskočit z Titanicu a hledat jako bezpečné útočiště
Lusitanii. Není to dobrý nápad. Dlouhodobě, patřím k býkům zlata;

úspory jsou primárně ve zlatě a trochu ve stříbře. A dělají to i
všechny vlády
– ať už je to čínská vláda nebo US vláda, všechno, co od paniky
v roce 08
dělají je tisk digitálních peněz, nemá to ani cenu toho papíru, na
který to
tisknou, aby udrželi v chodu tu Pyramidovou
hru
. A to je všechno, o čem to je – jedna velká Pyramidová hra.

Daily
Bell:
Nadcházející US presidentské
volby…

Gerald
Celente:
No, jak to zatím je – a už
jsme takovou předpověď před několika měsíci učinili – je to Obama. A
pak je tu černý kůò, jak víte, je to Ron
Paul
.
Podíváte-li se na Rona Paula a to, za čím jde, tak by pro něj měl
hlasovat
každý liberál, oni ale poukazují na věci, s nimiž nesouhlasí, a
zdůrazòují
je, takže je to samozřejmě velká otázka.

Daily
Bell:
Myslíte si, že Ron Paul může
zvítězit?

Gerald
Celente:
Bylo by to velice těžké,
zvláště kvůli médiím. Když čtete ta slova – a není to můj jazyk; je to
jazyk
tzv. renomovaného listu – New York Times. Nazývají ve svém úvodníku to,
co říká: „Kecy!“ Kecy? Co jste zač? Tohle mi neříkejte! Já totiž jeho
myšlenkám věřím,
ať jsou si to kecy, já nevěřím tomu svinstvu od vás. Když slyšíte
arogantního
blba jako Newt
Gingrich
, jak říká, že žádný slušný Američan by nemohl
podporovat
zahraniční politiku Rona Paula – tak pojď za mnou, tlouštíku, a nazvi

neslušným Američanem. řekni mi to do očí – ukaž se mi, jaký si tvrďák.
A pak tu
máme nějakého chlapa, co vede Manchester Union, Joa McQuaida. Ten řekl,
že jediní
lidé, co podporují Rona Paula, jsou potrhlí vyvrhelové. Hej, McQuaide!
Neříkej
mi, potrhlý vyvrheli; já tvým svinským kecům nevěřím. Můžeš se
s tím
vyrovnat? To nás zavádí zpět na začátek našeho rozhovoru o tom,
v co lidé
ve svém politickém vyznání věří, a pak dávají každému, kdo nevěří ve
stejnou
víru, nadávky.

Daily
Bell:
Jsou média hlavního proudu
kontrolována? Kým?

Gerald
Celente:
Korporacemi. Myslím, kdo
vlastní ABC? Kdo vlastní NBC? Kdo vlastní CBS, CNN a FOX? A opět, fúze
státní a
korporátní moci se nazývá fašismus. Byl jsem v mainstreamových
médiích
téměř v každé show a jestli se podívali do zpravodajské části mých
trendů,
tak jsem tam oznámil, že už tam nepůjdu. Odmítl jsem na nový rok
požadavky na
interview. Nesnáším styk s těmito lidmi. Nevěřím tomu, čím jsou, a
nechci
poskytovat podporu tomu, co dělají, takže za nimi nebudu chodit. To se
ovšem
vracíme k vaší otázce o odvaze, nerad si lžu. Proč to nebudu dělat
– abych
si vydělal peníze? Nestojí mi to za to. Pokud chtějí přijít za mnou a
udělat
interview u mě, můžeme se začít bavit.

Daily
Bell:
Mohou za současný systém
korporace a korporativismus?

Gerald
Celente:
Ne, jsou to všichni –
odshora až dolů – od pachatelů korporátních tunelů až po podvodníčka se
sociálními
dávkami. Je to osůbka z byrokracie, co nedělá svou práci, nebo
osobnost
z korporace, co s tím systémem zkouší hrát svou hru. Je to o
morálce
a dokud nebude morálka obnovena – a to nejen v Americe; je to tak
po celém
světě, jsou lidé, co se strefují do Ameriky, ale těch zemí můžete
jmenovat.
Nejsou to všechny, ale je jich spousta. Takže je třeba se vrátit
k morálce, a dokud se morálka nezmění, nezmění se nic.

Lidé
se mě ptají, jak se to změní, a já se vždy
vrátím k tomu úžasnému hinduistickému pořekadlu: „Když je student
připraven, učitel se objeví.“ Každý, kdo se opravdu chce něčemu
věnovat, a chce
v tom být opravdu dobrý, ví, že potřebujete velkého učitele, a
toho
velkého učitele najdete, jen když jste oddaní. Proto věřím tomu, že
vůdcovství
se objeví, jakmile budou lidé připraveni, a podle mě lidé připraveni
nejsou.
Nejsou připraveni emociálně, spirituálně ani fyzicky. Takže dokud se
lidé
nezmění a nezískají zpět sebeúctu, důstojnost a odvahu, tak se nezmění
nic.

Daily
Bell:
Vypadá to, že zrovna teď tu máme
velice rozdělený národ – máte tu stát blahobytu na jedné straně a stát
blahobytu na straně druhé. Jaké byste v těchto podmínkách navrhl
změny?

Gerald
Celente:
Opět to přichází
s jednotlivci. Když v sobě velikost najdou jednotlivci, když
dosáhnout nejvyšších úrovní, jakých mohou, a budou neustále stoupat,
tak
nebudou tolerovat zneužívání, ať už ve vztazích jednotlivců, tak ve
vztazích
vlády. Zrovna teď to nemají ve své DNA! Když činíte velikost a
vytváříte
velikost, nepřijímáte od ostatních takovýto druh jednání, a to je čas,
kdy se
systém mění. Věřím ve 20% řešení. Když 20% lidí začne pracovat a
zkoušet
vylepšit své počínání na takovouto úroveò, všechno se změní.

Daily
Bell:
Existuje americké impérium?

Gerald
Celente:
To bývalo. Teď to s ním
vypadá jako s dalšími upadajícími impérii – když bojuje
v cizích
konfliktech, jenž vám plundrují pokladnu. Např. Ronu Paulovi se
vychechtali,
když řekl, že nechce jiným zemím poskytnout pomoc. řekl, jak byste
mohli
poskytovat pomoc jiným zemím, když jsme tady už zbankrotovaní? To dává
jasný
mysl. Oni se mu za to ale budou smát. A vy víte, kdo jsou ta média?
Vzpomeòte
na ty lidi, kdo bývali ve školním plátku na střední a na vysoké? Jen se
podívejte na jejich kariérní dráhu. Je to střední a vysoká a ti
z nich dosud
ještě nevychodili.

To,
z čeho se zvedá žaludek, je fakt, právě
oni všem ostatním říkají, co mají dělat. A dalším řešením, se kterým
neustále
přicházím – a i Daily Bell dezinterpretoval, co jsem o tom řekl – je
přímá demokracie.
To se vrací k tomu: ‚Co o tom psal
Kaddáfí
,‘
– nikoliv, není to tak! To není o tom, o čem mluvil Kaddáfí, když psal
o přímé
demokracii. Přímá demokracie je to, co dělají ve Švýcarsku. Nechte lidi
hlasovat. Nepotřebuji nějakého takového chlapa jako Obama, co vstoupí
na scénu
a řekne, že zaútočíme na Libyi – a pak spolu se svou manželkou, svými
dětmi a
svou tchyní nasedne do tryskáče a jde si udělat dovolenou v Riu.
Nechte mi
o tom hlasovat. Vy chcete, aby běžela válka proti drogám? Dobře. Já ne.
Hlasujme o tom.

A
pak slyším: NÓ – NEMOHLI BYCHOM MÍT VLÁDU DAVU!
51%! Vláda davu – tyranie. No, tak uvažte, co máte teď? Máte davové
vládnutí.
Vezměte si všechny Republikány a Demokraty, všech těch 535, co jich je,
co říkají 312 milionům lidí, jak si mají zavazovat svoje tkaničky. A vy
chcete
mluvit o vládě davu?

Takže
přímá demokracie je v tomto okamžiku
naší evoluce jediná cesta ven. Buď se vyvineme nebo vytratíme. Zrovna
teď jsme
v režimu vytrácení. Podívejte se na oslavu Nového roku – uvřískaná
paráda.
Bloomberg s tričkem s americkou vlajkou na sobě a Lady Gaga.
No, jak
úžasné.

Daily
Bell:
Jak byste napravil americký
finanční systém?

Gerald
Celente:
Stejně, jako jsem to
doporučil každému. Vrací se to k tomu, co už jsem řekl před tím.
Začíná to
u jednotlivců. Nakupuj lokálně. Nejdříve musíš vylepšit sebe na
individuální
bázi a pak na národní úrovni. Začíná to na místní úrovni. Vrať výrobu
zase domů
– repatriace, repatriace, repatriace. To je jeden z vrcholných
trendů pro
nás na rok 2012. Vrať výrobu zpátky domů. Chcete, aby vám vaše věci
dělali číòané a Indonésané či Vietnamci tak, aby to nadnárodòáci vozili
zpět
k vám, a vy si to mohli kupovat za nízké ceny a v nízké
kvalitě
s tím, že ta nízká kvalita a nízká cena přichází každý den
s platbou
za pracovní pozici o nízké kvalitě? Pokračujte v tom nebo jděte
zase do
modelu, kdy jste vydělávali více peněz, a mohli jste žít pohodlným
životem
střední třídy, když jste si vyráběli výrobky ještě doma, kdy se
počítala
kvalita, nikoliv braková cena, když ještě záleželo na stylu.

Takže
tohle je způsob, kterým to udělat. Začnete na
místní úrovni. Nakupuji u místního řezníka. Dělám, co můžu. I vy to
můžete dělat
na každé úrovni. Stavět na domácí úrovni. Vrací se to zpět
k jednotlivci.
Existuje webová stránka Google „derelict Detroit“ nebo „disintegrating
Detroit“
a tam uvidíte obrázky Detroitu, je to z období rozkvětu a
z doby, kdy
jej stavěli. Když se podíváte na tu architekturu, díváte se na kvalitu.
A co
máte teď? Velké krabicové krámy, hnusné baráky. Myslíte, že chodit do
takových
velkých krabicových krámů má veškerou tu eleganci procházky
v krámečcích
se samotným majitelem, když vyrazíte nakoupit. Elegance a ladnost,
kvalita a
styl. Alle romana et alla antica, říkávalo se během renesance,
ve stylu římanů a dávných věků, aby se tak popsala kvalita jejich
práce.
Nepotřebuji, aby mi nějaký trouba povídal, že je to jen cena braku,
který je na
dně, co se počítá. Nejsem konzument braku. Když míříš nad dno, tak tam
skončíš
– na dně toho sudu. Budeš tam mít i ty závisláky na prachách – jediné,
na čem
jim záleží, jsou prachy a ta cena na dně. Podívejte se, jak stáhli dolů
ke dnu
nejen zemi, ale i celý svět.

Daily
Bell:
Existují mezi nimi i takoví, co
protlačují Nový světový řád - New
World
Order
? Co si o tom myslíte?

Gerald
Celente:
To není nový světový řád; je
to bankéřský řád. Jak už jsem řekl, nový světový řád není o ničem víc
než o
směnárnících. A to oni na to připlácli i jiné nálepky – ale jsou to jen
ti
penězoměnci, kapišto? Je to o prachách – a vždy to bylo o prachách.
Hej, Obamo,
kde jsi teď, když se Súdán láme na kousky? Není tam dost ropy? Ne dost
slaďoučkého petroleje?

Daily
Bell:
A co Federální rezervy? Měl by
se na nich udělat audit?

Gerald
Celente:
Je třeba je rozpustit. Byl
to pro tuto zemi největší problém už od jejich založení v roce
1913. Drž
si směnárníky v dostupu od vedení země. Oni nic jiného nejsou.
Víte, jak
si měnili jména, přešli od penězoměnců k bankéřům – promiòte,
zapomněl
jsem na jeden mezikrok – z penězoměnců k lichvářům a pak
bankéřům.
Jsou to jen penězoměnci a lichváři. Zbavme se jich.

Daly
Bell:
Jaký je váš postoj k nadekretovaným
měnám
?

Gerald
Celente:
Když ten papír v nich
přeměníš zpět na něco, bude to mít jen malou cenu, ale určitě větší než
vaše
bankovky.

Daily
Bell:
Byla by neomezená nadekretovaná
měna ve správě státu lepší než to, co tu máme teď?

Gerald
Celente:
Ne. Myslím, že jako součást
každé měny bychom měli mít zlato. I Zoellick ze Světové
banky
řekl, že součástí jakékoliv měny by mělo být i zlato.
Problémem prý
je hospodářské zvolnění. Neexistuje nic takového jako neustálý růst.
Jen
závisláci na penězích a nemocní lidé myslí na nepřetržitý růst. Je
zima; rostou
v zimě plodiny? Potřebujete se občas stáhnout, zvolnit,
reorganizovat.
Takhle se to vymyká kontrole a oni to neustále krmí těmi steroidy. A já
nevyjadřuji nesouhlas s jeho tvrzením. V tohle on věří, tak
proč ne.
Neznám jeho stanovisko tak úplně dobře, abych k tomu mohl něco
zasvěceného říci – chci ale říci zcela jasně.

Podle
mě, a mluvím jen za sebe, si myslím, že zlato
by mělo být součástí jakékoliv měny. Zlato je tu pořád už od časů
hieroglyfů a
je to v něm; je v něm cosi vyššího než monetární systém, do
něhož se
zlato hodí. Když přijdou tři mudrci, přijdou se zlatem, kadidlem a
myrhou;
nepřijdou s vepřovým pupkem a zelenými bankovkami. Je v něm
něco víc
a proto je v tom pořád. Když to bylo dost dobré pro Krista, mělo
by to být
dost dobré i pro nás.

Daily
Bell:
Jaký je váš postoj k Rakouské
ekonomické škole
?

Gerald
Celente:
A zase je to jeden
z těch konceptů, kde nic je vším, a některé části toho jsou
úžasné. Je to
stejné jako s náboženstvím. Jsou v něm součásti, které berete
a další části, které ne. Mimochodem, já nejsem libertarián. Já chci i
regulace.
Potřebujete regulace, protože jinak by tu nebyla žádná minimální mzda.
Lidem by
se neplatilo nic. Banky by nás olupovaly ještě více než teď. Takže
určité jsem pro,
ale není to černobílé.

Daily
Bell:
Existuje něco na způsob
nezákonné kabaly, co vede US? Jinými slovy, platí zákony jen pro
některé, a
nikoliv pro jiné?

Gerald
Celente:
Slovo justice se špatně
vyslovuje. Je to místo JUSTICE – J-U-S-T – U-S. (česky: JEN MY.)
Pro ty
hochy v bílých střevících, jak jim já říkám, žádná justice
neexistuje. Je
to jako s tím chlapem Corzinem. ‚Nemůžu najít 1,2 miliardy
dolarů?‘ Kdo
s tím lupem utekl? Můžete ho vidět na těch slyšeních
s ostatními
poskoky, co mu kladou otázky. Viděli jste co má na plaketě před jménem?
„Ctihodný Jon Corzine.“ Ctihodný, doprdele!

Daily
Bell:
Také se vás zeptáme, co si
myslíte o Jonu Corzine z Goldman
Sachs
. řekněte nám, co se dělo při bankrotu MF Global. A co
při tom
vaše finance?

Gerald
Celente:
To, co se děje, je
příznačné. Všechno, co jsem udělal – a máte k tomu všechny ty
trolly, co
píší ty pitomé kecy… - koupil jsem mnoha různými způsoby zlato. Jedním
z těch způsobů je to – když věřím, že ceny půjdou nahoru, tak
v dubnu
uzavřu kontrakt na dodávku zlata. Tak jsem v dubnu nakoupil zlato po
$1443 za unci s dodáním v prosinci a
uložil peníze
na své konto s vytvořením konta na platbu při dodání. To je vše,
co jsem
udělal. Oni si přišli a vyloupili mi konto. Když to udělá kdokoliv
jiný, je to
spáchání kriminálního zločinu. Kdy už lidé dospějí? Stali se už otroky
svých
korporátních a politických pánů. Takže když se vrátíme zpět
k tomu, co
jste říkali o odvaze, podle mě je to o tom umřít se ctí. To je všechno,
co
máte.

Daily
Bell:
A co CFTC? Dělají svou práci při
ochraně a stíhání? (Komise dozoru nad trhem s cennými papíry.)

Gerald
Celente:
No, kdo je šéfem CFTC, Gary
Gensler? Kdo býval příkazníkem Jona ‚Dona‘ Corzineho, když byl Corzine
hlavou
gangu Goldman Sachs, než se stal senátorem za New Jersey. Došlo vám to?

Kdo
je šéfem Obamova štábu? Bill Daley z té
úžasné Daley mašinérie v Chicagu. A odkud on pochází? No,
místopředseda
Morgan Chase. Kdo byl Bushův ministr financí? No, Henry ‚Frankenstein‘
Paulson.
A odkud byl on? Začal jako generální ředitel u Goldmana Sachse poté, co
Jon
‚Don‘ Corzine odešel. To je ten chlap, co vytvořil TAARP (výkup US
krachujících
bank) a přišel s linií ‚příliš velký, aby padl.‘ On? Ano, správně.

A
kdo byl ten chlap, co za Clintona dělal
střelmistra financí, co ve finančním průmyslu spustil proces deregulací
a
konečně zabil Glass-Steagallův
zákon
, který komerčním bankám bránil, aby se staly investičními?
Investiční
banky! Co je to za svazek balónových bublin. Kasino, co hraje hazard, a
my to
teď, když udělali špatné sázky, musíme za ně zaplatit. Nemohl by to být
Robert
Rubin, nebo snad jó, ten bývalý místopředseda Goldman Sachs? A kdo je
ten
chlap, co ho zrovna teď dosadili jako šéfa Evropské
centrální banky
, Mario
Draghi
?
Odkud pochází on? Nevedl snad evropskou divizi Goldman Sachs? A teď
ještě
minutku počkejte … co je to teď v Itálii za chlapa, Mario
‚Tříkartový
Monte‘? Nebyl snad mezinárodním poradcem pro Goldman Sachs?

Penězoměnci
si zabírají chrám; nemusíte chodit moc
daleko, abyste to viděli. Odehrává se to všem před očima a nikdo nevolá
mizera,
mizera. I Rothschildové by záviděli, kdyby viděli v akci gang
Goldman
Sachs, zločinné operace JP
Morgan
Chase
, lumpy ze Citigroup, bandity z Deutsche
Bank
a ten zbytek, co jsem vypustil.

Daily
Bell:
My věříme, že Internet zplodil
něco na způsob „Internetové
reformace
“ a tohle paradigma už asi deset let kážeme. Jak se
k tomu
stavíte vy?

Gerald
Celente:
Jé, tomu věřím, určitě. Ale
zase píšeme o tom v našich vrcholných trendech pro rok 2012, i o
tom, jak
se chystá ztráta této naší svobody, když fašistické státy přebírají moc
a
zneužívají k naší kontrole strachu a hysterie.

Daily
Bell:
Nějaké závěrečné myšlenky? Mohl
byste nám dát pár dalších předpovědí na rok 2012?

Gerald
Celente:
Věřím, že si musíme dávat
pozor, aby nepřišlo něco po linii ekonomického stanného práva. Evropský
systém
je v kolapsu. Finanční systém ve Spojených státech je zrovna tak
chatrný,
pokud ne ještě více, a myslím si, že nepřiznají, že to zavedli do
finančního
krachu, ale místo toho zneužijí nějaký geopolitický problém, aby lidi
uvedli do
stavu strachu a hysterie, přičemž vyhlásí bankovní prázdniny nebo
znehodnocení
měny nebo hyperinflaci měny a svedou to na někoho jiného. Zrovna teď se
jako
ten nejbližší obětní beránek jeví Irán.

Spojené
státy a Evropská unie vyhlásily Iránu
válku. Nazvěme to tím, čím to je. Znemožòují Iránu, aby prodával ropu.
To je
forma vedení války. Je to stejné, jako by někdo udělal repliku historie
u 2.
světové války, když se podíváme zpět, je to návrat situace, jakou
Američané
udělali Japoncům, když je odřízli od ropy. Teď Iránce odřezávají od
prodeje
ropy. Ropa představuje více než polovinu  jejich HDP. Jsou třetím
největším
dodavatelem ropy na světě. A US senátoři v Senátu ve Washingtonu
hlasovali
sto ku nule za uvalení sankcí na Irán. Takže si myslím, že Irán bude
dotlačen
k bodu vzplanutí války, čehož se zneužije jako podkladu
k vyhlášení
stanného práva – ekonomického stanného práva. A samozřejmě, že teď,
když to
Obama 31. prosince podepsal jako zákon – šťastný Nový rok všem – Zákon
o
zmocnění k národní obraně použije ozbrojené síly na kterémkoliv
místě, aby
se postaraly o jakoukoliv formu nepřátelství!

Daily
Bell:
Děkujeme za vaši odvážnou práci
a za to, že se ozýváte. Bylo nám potěšením.

Gerald
Celente:
Všechno nejlepší. Je tu
naděje na nový rok, který naší civilizaci přinese osvícení, které bude
daleko
větší než to, co tu zatím máme. 

Daily
Bell

Monday, January 23, 2012

Zdroj: http://www.prisonplanet.com/gerald-celente-on-trend-forecasting-and-the-crisis-of-western-civilization.html
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!