Elitářští eugenici volají po masovém odlidnění a drastickém omezení spotřeby energie


Studie Royal Society nás nikoliv překvapivě
obdařila závěry, v nichž spoluautor Ekovědy volá po “krocích k osekání
populace tak humánně a tak rychle, jak je to jen možné”
Royal Society, organizace sestávající z
renomovaných ekofašistů a fanatiků odlidnění, vydala “hlavní zprávu
volající po “stabilizaci” globální populace a redukci spotřeby v rozvojových
zemích.

Výsledek této zprávy po 21 měsících „objektivních“ studií o růstu
lidské populace a jeho důsledcích pro sociální a ekonomický vývoj nepřekvapuje.

 „Počet
lidí žijících na planetě nebyl nikdy vyšší, úroveň jejich spotřeby je bezprecedentní
a v prostředí dochází k rozsáhlým změnám. Můžeme si zvolit změnit
rovnováhu využití zdrojů k mnohem rovnostářštějšímu vzorci spotřeby … nebo
si můžeme zvolit nedělat nic a nechat se unášet spirálou sestupu
k ekonomickým a environmentálním chorobám vedoucím k ještě nerovnější
a nepřívětivější budoucnosti,“ uvádí se ve zprávě.

Zpráva rovněž tvrdí, že rozvojové země budou muset
ode dneška až do roku 2050 postavit ekvivalent města o milionu obyvatel každých
pět dnů, aby si poradily s tempem nárůstu populace.

„Z technického hlediska bude nezbytné, aby se
většina rozvojových zemí zdržela určitých druhů spotřeba, jako je CO2,“ říká
Jules Pretty, který byl členem jedné pracovní skupiny v Royal Society.

Studie argumentuje, že by měl vzniknout požadavek
na „snížení plodnosti“ v chudších zemích, zvláště v Africe.

„Až budeme zpomalovat růst populace, tak dáme
pravomoci ženám a poskytneme více peněz na investice do vzdělání v nejméně
rozvinutých zemích. Většina žen chce méně dětí,“ argumentuje pan Pretty.

Renomovaný populační alarmista profesor
Pau Ehrlich se do této záležitosti vložil
a šel ještě dále než Royal
Society.

Ehrlich řekl Guardian, že optimální populací pro
Zemi je 1,5 až 2 miliardy lidí, místo 7 miliard, kteří žijí dnes, nebo 9
miliard očekávaných v roce 2050.

„Kolik vás udrží, to závisí na životním stylu,“
říká Ehrlich. „Přišli jsme s 1,5 až 2 miliardami, protože můžete mít velká
aktivní města a divočinu. Když ale chcete mít svět s chovem lidí jako
v drůbežárně, kde bude mít každý jen minimální prostor a potravu, a každý
bude udržován, jen aby přežil, může dlouhodobě udržet naživu asi 4 nebo 5
miliard lidí. Ale my jich už teď máme 7 miliard. Takže musíme humánně a tak
rychle, jak je to jen možné, přikročit ke smrštění populace.“

„Otázkou je: můžete se dostat za ten vrchol bez
katastrofy jako celoplanetární mor či jaderná válka mezi Indií a Pákistánem?
Budeme-li postupovat vpřed stejným tempem, čekají nás různé formy katastrof.
Lze nějak zpomalit postup k pohromám, jako že lidé budou čím dál více a více
hladovět, nebo ke katastrofickým pohromám, protože lidé budou mít větší šanci,
že se nějaký příšerný virus se přenese ze zvířete do lidské populace, což by
mohlo vést k plošnému vymírání.“

Ehrlich byl spoluautorem „Ekovědy“ s Johnem P.
Holdrenem, který se náhodou stal Obamovým vědeckým carem. Jak
už jsme uvedli dříve
, tak notoricky známá učebnice z roku 1977 ze
zaplavená myšlenkami na nucené potraty, „povinné sterilizace“ a na vytváření „planetárního
režimu“, který by dohlížel na velikost lidské populace a kontroloval veškeré
přírodní zdroje jakožto způsob ochrany planety.

Ehrlich, ačkoliv přiznává, že tyto myšlenky byly
v knize diskutovány, tak popírá, že je jejich přívržencem.

Co se týče toho, Royal Societ je před 350 lety
zřízeným orgánem, jehož vedoucí členové jsou otevřeně posedlí protlačování
agendy odlidňování. Tato skupina se rovněž plnou svou vahou vrhla do podpory
hnutí globálního oteplování, což vede k naprosté podpoře pro legislativu
zaměřenou na redukci emisí uhlíku o 80%, což je proces, jenž zdevastuje
globální ekonomiku a drasticky všude zredukuje životní úroveň.

Tato společnost byla v prosazování člověkem
zapříčiněného globálního oteplování daleko vehementnější ještě než národní
vlády a volá po drastickém ořezání CO2 už v krátkodobém výhledu, nikoliv
k obvykle cílovému datu 2050.

Tato je rovněž intimně spjatá se zametením
skandálu s e-maily z Climategate pod koberec
.

Jeden z členů pracovní skupiny Royal Society
pro její populační studii byl Jonathon Porrit. Porrit je bývalým předsedou
Britské komise trvale udržitelného rozvoje, jedním z vedoucích zelených
poradců bývalého ministerského předsedy Gordona Browna, který uvedl, že britská
populace se musí ořezat na polovin
u z asi 60 milionů na 30 milionů,
má-li se vybudovat udržitelná společnost.

Porrit je rovněž členem notorické známé The
Optimum Population Trust (OPT)
sídlící v Británii, což je skupina pro veřejnou politiku vedoucí
kampaně za postupný pokles globální lidské populace na to, co oni vidí jako
„udržitelnou“ úroveň.

Když to v roce 2010 oznámili, začínal novinový článek OPT o
studii Royal Society řádkem: „Lidská populace je daleko vyšší než populace
jakéhokoliv jiného primáta kdykoliv v historii.“ A tohle přesně vykresluje
odkud pochází přístupy těchto lidí k jejich výzkumům.

Dalším pozoruhodným členem jak OPT, tak i Royal
Society je futurolog a vrcholný eko-fašista James Lovelock.

Lovelock se v roce 2009 stal
patronem OPT
. V prohlášení vydaném k potvrzení a zdůraznění
tohoto jmenování volal Lovelock po tom, aby environmentální hnutí jako celek
„uznalo pravdu a promluvilo“ o vazbě mezi nárůstem počtu lidí a globálním
oteplováním.

Lovelock řekl: „Ti, kdo nezvládli pochopení, že
nárůst populace a klimatická změna jsou dvěma stranami té samé mince, jsou buď
ignoranti či uhýbají před pravdou. Tyto ohromné environmentální problémy jsou
neoddělitelné a diskutovat o jednou a zároveň ignorovat ten druhý, je
iracionální.

Dodal ještě: „Jak bychom snad mohli snížit emise
uhlíku a zábor půdy, zatímco by zároveň počet emitorů a prostor, který
zabírají, neotřesitelně vzrůstal? Kdy ti ekologiské, co tvrdí, že jsou zelení,
uznají pravdu a promluví?“

Nedávno Lovelock rovněž apeloval
na ukončení svobody
, aby všemu nadřazená globální moc sestávající z
„několika lidí s autoritou“ mohla dohlížet na radikální mýcení lidské
populace planety, aby se tak bojovalo s klimatickou změnou.

V bizarním manévru a v takovém, co
ukazuje, kolik negativních reakcí utržil, Lovelock
nedávno svůj postoj ke globálnímu oteplování úplně obrátil
a přiznal, že býval
alarmistou.

Takže už začínáte vidět, jak směšné je očekávat, že
studie globální populace od Royal Society, která bude určitě používána jako
odkaz dalšími vůdčími institucemi a globálními orgány, by mohla být jakkoliv
„objektivní“.

OPT a Royal Society se rovněž vychloubá jako
patronem miláčkem BBC provázejícím pořady o divoké přírodě a filmovým
producentem sirem Davidem Attenboroughem, který volal
po politice jednoho dítěte
, jako je ta, co má komunistická Čína, že by se
měla realizovat i v Británii. Tento návrh je jednou z hlavních
iniciativ OPT
. I Attenborough byl v jedné z pracovních
skupin v Royal Society
pro tuto studii populace. A opět lze snad
rozumně očekávat, že vliv tohoto muže povede k „objektivní“ studii populace?

Dalším členem této pracovní skupiny byl
cambridgeský ekonom sir Partha Dasgupta, rovněž příslušník OPT.

Profesor
Malcolm Potts
je dalším členem pracovní skupiny a byl prvním mužským
doktorem na Potratové klinice Marie Sopesové v Londýně, ten byl rovněž
poradcem k sestavení britského Zákona o potratech z roku 1967.

Marie
Stopes byla prominentní kampanistkou za realizaci eugenických
politik.
V knize Blažené mateřství (1920) volala po „sterilizaci těch, kdo jsou
naprosto nevhodní k rodičovství, aby se jim zprostředkovala její možnost,
ve skutečnosti, aby bylo povinné.“ Do této skupiny podle ní patří ti nikoliv
bílí a ti chudí.

Stopesová, antisemitská sympatizantka
s nacismem vedla kampaně za selektivní chov lidí, aby se dosáhlo rasové
čistoty, což je vášeň, kterou sdílela s Adolfem Hitlerem ve zbožňujících
dopisech a básních, které posílala tomuto vůdci Třetí říše.

Stopesová se rovněž účastnila nacistického kongresu
o populační vědě v Berlíně v roce 1935, přičemž volala po „nucené
sterilizaci nemocných, opilců nebo jednoduše i těch se špatným charakterem.“
Stopesová realizovala své odpudivé teorie tím, že soustřeďovala své potratové
kliniky do chudinských čtvrtí, aby snížila u nižších tříd míru porodnosti.

Stopesová zanechala většinu svého majetku Eugenické
společnosti, organizaci, co sdílela její vášeň za rasovou čistotu, a ta dosud
existuje, ovšem dnes pod novým názvem Galtonův institut.
Ke členům této společnosti patřili takoví jako Charles Galon Darwin (vnuk toho
evolucionisty), Julian Huxley a Margaret Sanger.

Snad nejpozoruhodnější je, že šéfem této studie
Royal Society byl John Sulston, tj. muž, který proslul, že hrál vůdčí roli
Projektu
lidského genomu
, což je úsilí o identifikaci a zmapování tisíců genů
z lidského geonomu. Sulston pracoval pod James D. Watsonem, notorickým
eugenikem, který v minulosti argumentoval,
že černoši jsou dědičně méně inteligentní než běloši
a prosazoval vytvoření
lidské „super-rasy“, kde by se atraktivní a fyzicky silní geneticky vyráběli
v laboratorních podmínkách. Watson se rovněž přidal k Royal Society,
a opravdu v roce 1993 od této společnosti obdržel Copleyho medaili cti za
„dosažení neobyčejných výsledků ve výzkumu v jakémkoliv oboru vědy,
v níž se střídají fyzikální vědy s biologickými vědami.“

Sulston je rovněž vedoucím přívržencem obnovené
Ateistické skupiny nyní jako Britská asociace humanistů.

Je jasné, že tato organizace a tito lidé jsou
ponořeni v eugenické vědě a v této nauce pokračovali pod pláštíkem
environmentalismu. Ti nenávidí lidstvo a jakákoliv zmínka o tom, že jejich
populační studie představuje cokoliv jiného než jen základnu k prosazování
masového odlidňování je trapná.

Je příkazem doby, aby si média, vzdělávací
instituce, vládní představitelé i širší veřejnost tato fakta uvědomili.

Film Alexe Jonese Konečná hra vysvětluje, proč jsou
elity posedlé prosazováním eugeniky a bizarní filosofie rasové hygieny. Abyste
se dostali k dalším těmto klipům, klikněte
zde
.

Royal Societ rovněž prováděla rozsáhlý výzkum geoinženýringu
planety
, aby zmanipulovala klima a neustále u vlády lobuje, aby do této
oblasti přesměrovala financování. Vláda UK nedávno vydala dlouhou zprávu o
geoinženýringu převážně opisující z výzkumů Royal Society. Zpráva navrhla
metody včetně rozstřikování sirných aerosolů do stratosféry, aby se napodobil
ochlazující účinek vulkanických erupcí, právě tak jako umístění zrcadel do
vesmíru, aby odrážela paprsky Slunce pryč od Země, což je technika známá jako
Správa slunečního svitu (Solar Radiation Management – SRM). (Poznámka
překladatele: Nedá mi, abych si u „Správy slunečního svitu“ nevzpomněl na
pohádku básníka a spisovatele Jiřího Wolkera – O milionáři, který ukradl
slunce.)

Ta samá témata, co jsou v této Společnosti
vznášena, jsou pak znovu omílána opět
a opět
různými skupinami
veřejné politiky
a ekologisty zrovna tak jako i nejvlivnějšími
vědci ve vládě US
.

Ačkoliv si vy a já můžeme myslet, že ta tvrzení o
sterilizaci a depopulaci by nikdy nebyla přijata veřejností, přesně tyhle
koncepty se není zbožňují
a popularizují
jako cesta vpřed pro lidstvo.

Umožnit těmto eugenikům moderních dnů, aby nám
zaneřádili planetu, je jako předat Dr. Josefu Mengelemu kontrolu nad systémem
zdravotní péče. Tyto skupiny se už ukázaly být ztřeštěnci touhou po totální
kontrole a prosazování určitého typu tak krvelačné eugeniky, že ani Hitler ve
své štvanic za dosažením super-rasy, se k ní neuchýlil.

Jak už jsme uvedli dříve, vyvolávání asociací mezi
klimatickou změnou a přelidněním je zatíženo fundamentální zvrhlostí.

Populace v rozvinutých zemích klesá a
dramaticky roste jen v zemích třetího světa. Samotná úroveň
industrializace zastaví trendy růstu populace a i přesto, že modely světové
populace běžně ukazují, že pozemská populace dosáhne v roce 2050 úrovně 9
miliard a poté začne pomalu klesat. „Populace nejrozvinutějších zemí zůstane do
roku 2050 téměř nezměněná na 1,2 miliardách,“ uvádí se ve zprávě
Spojených národů
.

Jakmile se země zindustrializuje, tak se průměrný
počet dětí na domácnost ustálí na 1,6 – takže populace západního světa ve
skutečnosti klesá. Jsme svědky tohoto trendu i v asijských oblastech jako
Japonsko a Jižní Korea. OSN uvedla, že populace bude mít vrchol 9 miliard a pak
začne klesat.

Navíc, jak nedávno zdůraznili v The Economist,
globální
porodnost
klesá.

Jelikož radiální ekologisté tlačí na
de-industrializaci světa, aby se tak utkali s tou tak zvanou uhlíkovou
stopou, tak by tím tento trend, jenž přirozeně snižuje počet dětí, co lidé
mívají, naopak obrátili. Kdyby se fanatikům klimatické změny dovolilo
realizovat jejich politiky, tak by globální populace nadále rostla a to
přelidnění by se nakonec mohlo stát i reálným problémem – což je další příklad,
jak hysterici globálního oteplování ve skutečnosti z dlouhodobého hlediska
poškozují životní prostředí země tím, jak brání přelidněným zemím, aby se
rozvinuly a přirozeně tak snížily porodnost.

I kdybyste hráli ďáblova advokáta a přijali, že
lidé fakt způsobují katastrofické oteplení a že je nás fakt
příliš mnoho, a kdybyste se dovedli přenést přes nacistické konotace eugeniky
z minulosti s její kontrolou populace politikami odlidňování, nejsou
tyto metody i tak pořád platným řešením předjímané hrozby klimatické
změny.

I tak by bylo reálným řešením nalít peníze do
zvednutí životní úrovně ve skomírajích chudých zemích třetího světa, čímž by se
těmto zemím umožnila industrializace a spatřili bychom, jak se úroveň populace
přirozeně srovná.

Třetí svět míst toho spatřil zdvojnásobení
cen potravin
kvůli politice klimatické změny, jelikož se ohromné výměry
zemědělské půdy přetvořily na pěstování biopaliv.

Denně jsme bombardováni idiotskými tvrzeními, že
lidská rasa i život sám jsou virem, který se rozšířil po celé planetě a že
musíme uvažovat o zaškrcení našeho vlastního pokroku, abychom tomu vzdorovali.

Provazování ekologistické politiky s agendami
odlidňování otevírá
dveře pro eugeniky
a není žádným překvapením, že těmito dveřmi se vlévají i
hordy elitistických špinavců, kteří se zrovna začínají prodírat do první řady
fronty boje za vyhlazovací politiku.

Zatímco oni protlačují své šílené návrhy podporou
ramenáčské válkychtivosti v boji proti klimatické změně prostřednictvím
našich vlád a médií hlavního proudu, jsem to my, kdo jsou povinni zachránit
naší planetu a naše místo na ní proti té jejich zrůdně agendě masového
odlidňování, dřív než bude příliš pozdě.

target="_blank">MUST READ: The Population Reduction Agenda For Dummies (Musíte si přečíst: Agenda redukce
populace pro blbce)

Poznámka překladatele: K historii politického
a propagandistického boje, kdy se pod záminkou různých alarmismů snažily určité
elity o fašizaci a depopulaci planety lze v češtině doporučit tuhle Crichtonovu
přednášku
.

Steve Watson
Prisonplanet.com
April 27, 2012

Zdroj: http://www.prisonplanet.com/elite-eugenicists-call-for-mass-depopulation-drastic-reduction-in-energy-consumption.html
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!