Trestní oznámení o skutečnostech nasvědčujících páchání trestného činu v České televizi vzhledem k cenzuře o faktech týkajících se událostí z 11. září

V souladu s platným
právním řádem České republiky tímto podávám trestní
oznámení na příslušné odpovědné pracovníky České televize
pro systematické, dlouhodobé a prokazatelně záměrné porušování
Zákona o České televizi, konkrétně §2 odstavec 2 písmeno a,
jenž zní:

(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního
vysílání jsou zejména
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku
vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření
názorů.

K porušení této části zákona
dochází zejména z důvodu dlouhodobého, systematického a
prokazatelně záměrného cenzurování informací zpochybňujících
tzv. oficiální verzi událostí z 11. září 2001, tj,
teroristických útoků na USA.

Kompletní text trestního oznámení zde:
Trestni-Oznameni-na-CT.doc

K trestnímu oznámení se můžet připojit buď písemně zasláním dopisu na adresu Státního zastupitelství pro Prahu 4, nebo prostřednictvím elektronické podatelny
Informace o podání trestního oznámení zde:
http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=83&j=93&k=944&d=29137

Česká televize ve svém
zpravodajství téměř výhradně poskytuje prostor pouze informacím
se záměrem podpořit tzv. oficiální verzi těchto událostí.
Příslušné orgány ČT však byly prokazatelně již v roce
2009 informovány o tom, že zpravodajství ČT, jakož i výběr
dokumentárních pořadů o těchto událostech jsou jednoznačně
zkresleny ve prospěch oficiální verze a obdržely dokumentární
materiál, který o tom svědčí spolu se žádostí o jeho
uveřejnění.

Přes opakované stížnosti Radě
ČT, i příslušným pracovníkům ČT, zejména řediteli ČT a
redaktorům zahraničního zpravodajství byly ve vysílání ČT
uveřejněny pouze zlomky těchto faktů a to vždy s komentářem
označujícím tyto informace jako tzv. „konspirační teorie“.

Největší prostor dostala tato
fakta a aktivisté usilující o zveřejnění kompletních faktů ve
vysílání 11.9.2011 v tomto pořadu:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-11-zari-10-let-pote/211411034000262/

Vzhledem k tomu, že se jednalo
dohromady o cca 6,5 minut, jedná se o minimální prostor v
porovnání s veškerým ostatním vysíláním. I jakékoliv
následující vysílání se neslo v duchu nezpochybněné platnosti
oficiální verze.

Takováto situace vede nevyhnutelně
k tomu, že diváci, kteří nepoužívají internet, jsou
soustavně uváděni v omyl a diváci, kteří jsou obeznámeni
s fakty uvedenými v tomto trestním oznámení, nacházejí
závažné rozpory mezi těmito informacemi a vysíláním ČT.

Pracovníci ČT tedy zjevně pečlivě
dbají na to, aby z jejího vysílání nijak jasně nevyplynulo, že
oficiální verze pravdivá za žádných okolností být nemůže a
stále udržuje mýtus platnosti této verze.

Celkový obraz těchto událostí ve
vysílání ČT je z těchto důvodů neobjektivní, nevyvážený
a až na několik málo výjimek jednostranný, což svědčí o
porušení Zákona o ČT.

Z vědomého porušování Zákona o
ČT jsou podezřelí především:

ředitelé ČT Jiří Janeček a Petr
Dvořák

předsedové Rady ČT: Milan Uhde,
Jiří Baumruk

členové managementu: Milan
Fridrich, Zdeněk Šámal, Daniela Němcová

redaktoři: Petr Mrzena, Martin
Řezníček

Informací o tom, že tzv. oficiální
verze událostí z 11. září 2001 je falešná, je na celém světě
již tolik, že další udržování této obrovské mediální lži
jakýmkoliv politickým či mediálním pracovníkem je jasným
důkazem záměru se na této lži podílet.

Je nutno dodat, že prokazatelně
záměrně cenzurovaných či překroucených informací, které jsou
velmi podstatné z hlediska zájmů občanů ČR je podstatně více.

Upozorňuji proto příslušné
orgány činné v trestním řízení, že případným zamítnutím
vyšetřování tohoto trestního oznámení by se sami vystavili
riziku trestního stíhání a odsouzení.

Závažné geopolitické důsledky
vyplývající z faktů zde uvedených nesmí být překážkou
pro objektivní souzení informací týkajících se událostí z 11.
září 2001.

V Praze 10.9.2012

Jan Korál

Fakta, která především schází
v celkovém obrazu vysílání o událostech z 11. září
2001, jenž ČT zamlčuje či bagatelizuje:

Jedná se především o tyto
informace:

Nález aktivní výbušniny
nanotermit v prachu z WTC

Týmy vědců Stevena Jonese, Nielse
Harrita a Marka Basilea odhalily v prachu z WTC nezreagovanou
výbušninu nanotermit, která je určena k rychlému řezání
oceli. V prachu též byly objeveny kuličky železa a další
látky, které jsou typickým produktem termitové reakce. Tato
výbušnina není běžně dostupná a lze předpokládat její původ
v armádních laboratořích. Existuje dostatek záznamů o
údržbářských pracích v budovách WTC před 11. zářím
2001, během kterých mohlo dojít k instalaci výbušnin.

Jezera rozžhaveného kovu a vysoké
teploty v troskách WTC:

16.9.2001 dosahovala teplota povrchu trosek WTC na několika místech
až 750°C. Požáry dohořívaly až do prosince 2001. Při
odklízení trosek museli dělníci nosit speciální obuv, jejíž
podrážky se i tak po několika hodinách roztavily. Není možné,
aby takové intenzivní množství tepla vyvinuly požáry budov a
leteckého paliva, které v okamžiku zřícení již
dohořívaly. Takové teploty však vysvětluje masivní použití
nanotermitu.

Zdroje:

Niels Harrit na TV2NEWS o nanotermitu:
http://www.youtube.com/watch?v=TNBAMAgM3OA
http://nielsharrit.org/

Hypothesis
- Dr. Steven E. Jones: http://www.youtube.com/watch?v=nF2yixhc4Fw

Hypothesis
- Extras - Dr. Steven E. Jones:
http://www.youtube.com/watch?v=o7I6PI7O0cs

9/11:
Chemical Engineer Mark Basile Found Nanothermite in WTC Dust:
http://www.youtube.com/watch?v=frIpyTBAV_Y

Videa
s vědeckými důkazy prokazující nemožnost oficiální verze 9/11
a možnost použití nanotermitu:

http://www.nwoo.org/view.php?cisloclanku=2011090102

Zřícení
budov
WTC rychlostí blížící se volnému pádu

Všechny tři
budovy WTC 1,2,7 se zřítily rychlostí srovnatelnou
s volným pádem rovnoměrně do svého vlastního půdorysu
ve směru největšího odporu konstrukce. K tomu může dojít
pouze tehdy, pokud je konstrukce odstraněna ještě před tím,
než na ni dopadnou trosky horní části budovy. Oficiální
vysvětlení neobsahuje přijatelné důvody pádu. Jediné
vysvětlení respektující elementární fyzikální zákony, je
řízená demolice.

Zdroje:

Přednáška
o studii pádu budov WTC 11.září 2001 - doc.Ing. Ivan Němec Csc.
9.11.2011
http://www.youtube.com/watch?v=uNVusQ7U6NE

http://www.youtube.com/watch?v=hbkDdkLan5c

Rozhovor
s doc. Ing. Ivanem Němcem CSc., který působí na stavební fakultě
VUT v Brně
http://www.nwoo.org/view.php?cisloclanku=2011090071

Architekt
Richard Gage analyza kolapsu WTC CZ - Blueprint for Truth:

http://www.youtube.com/watch?v=mAsAoXyfquk

Steven
Jones: Lifting The Fog

http://www.youtube.com/watch?v=-fUW29rTgwE


Neexistují
žádné důkazy pro to, že do Pentagonu narazil
Boeing 757

Otvor v budově Pentagonu, kde došlo k nárazu,
měl podstatně menší velikost, než která by odpovídala
velikosti tohoto dopravního letadla. Neexistují žádné výrazné
stopy po křídlech, ocasním křídle a především po
několikatunových motorech na křídlech. Množství, charakter
trosek a poškození Pentagonu neodpovídají velkému letadlu.
Záznamy z kamer u Pentagonu zabavila FBI. Letečtí experti se
shodují v tom, že provést na radaru zaznamenaný krkolomný
manévr letadla s Boeingem 757 by byl i pro zkušeného pilota
prakticky nemožný.

Zdroje:

Konspirační
teorie s Jesse Venturou - 2.8 - 11. září - Útok na Pentagon
http://www.youtube.com/watch?v=Zl7ua9ZJip0

Pilots
For 9/11 Truth Presents "9/11
INTERCEPTED"
http://www.youtube.com/watch?v=KhdppHwUJ9k

align="left">

align="left">

Mnohé další informace, které
jsou v rozporu
s oficiální verzí jsou uvedeny v těchto dokumentech:

Loose
Change: http://www.youtube.com/watch?v=52dUqe2E2iI

Zero:
An Investigation into 9/11:
http://www.youtube.com/watch?v=FwAw1DFMxok

9/11
mysteries: Demolitions: http://www.youtube.com/watch?v=zPlUdYN5k5U

Press
For Truth: http://www.youtube.com/watch?v=fnP47T5s6rY

Kdo
zabil Johna O'Neilla: http://www.youtube.com/watch?v=s9mKOiuGNYw

Konspirační
teorie s Jesse Venturou - 1.2 - 11. září:
http://www.youtube.com/watch?v=eF2cIRZg-Yk

Oficiální konspirační
teorie o 11. září
vysvětlena za 5 minut http://www.youtube.com/watch?v=dIdJuAtGU54

Literatura v češtině:

David
Ray Griffin
– 2001 – Nový Pearl Harbor :
http://www.uloz.to/xcJfLS6/2001-david-ray-griffin-the-new-pearl-harbor-pdf

Mojmír Babáček - 11. září a
tajné služby - Promyšlený podvod

Andreas von Rétyi - Teror a lži,
11. září 2001 – Důkazy o tom, že všechno bylo jinak

Thierry Meyssan – Velký podvod:
http://www.uloz.to/xt5sEH8/meyssan-thierry-velky-podvod-doc

Philip Marshall - Falešná vlajka
11. září

Dále
v angličtině:

Professor
Daniele Ganser (Switzerland) - 10 Years After 9/11 The Official
Account Does Not Add Up

http://www.youtube.com/watch?v=4fUT7XgLiTY 

AE911Truth Experts Speak Out

http://www.youtube.com/watch?v=YW6mJOqRDI4 

9/11 TRUTH: Hollywood
Speaks Out

http://www.youtube.com/watch?v=S-IVrIT8uxE

NATIONAL
SECURITY ALERT - 9/11 PENTAGON ATTACK

http://www.youtube.com/watch?v=j5FhQc-LJ-o

FirefightersFor911TRUTH.org
- Erik Lawyer - Press
Conference

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TULmLtqRXZ4

9/11
Insider Trading -Max Keiser - Russia Today

http://www.youtube.com/watch?v=to7IZQyE27Q&feature=related

9/11
Insider Trading - Mark Gaffney on GRTV

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lpBajRIE3s4

911
Q&A

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gJfFNBAdYec#

BBC
now admits al qaeda never existed

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1cnhxWBq4qM

Former
BBC Reporter Alan Hart Reveals 'Mossad' Involved in 9/11
http://www.youtube.com/watch?v=97o6HgiXw9g

9/11
- US Marine Ken O'keefe: Israeli Mossad (@ 5:35 point) Dancing
Israelis
http://www.youtube.com/watch?v=BcVTI09T5D4

911
Whistleblower Susan Lindauer Ex-CIA DIA - Kevin Barrett Show
http://www.youtube.com/watch?v=37c106yyzkw

Extreme
Prejudice - CIA Whistle Blower Susan Lindauer PDX 911Truth
http://www.youtube.com/watch?v=G43zl4fzDQg

9/11
Israeli Mossad Job (1 of 4) Alan Sabrosky US Military War College
http://www.youtube.com/watch?v=bT5IVEQuzv8

Missing
Links: The Definitive Truth On 9/11 - Full Documentary
http://www.youtube.com/watch?v=5dfc5F2pQeg

C.I.A.
no al-qaeda ever existed - BBC documentary the power of nightmares
http://www.youtube.com/watch?v=cHAwbYpRGkQ&feature=related

BBC
now admits al qaeda never existed

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1cnhxWBq4qM

a mnoho a mnoho dalších….

Internetové
stránky s důkazy o
nepravdivosti oficiální verze o událostech z 11. září 2001

http://ae911truth.org
911Truth.org
911Experiments.org
http://nielsharrit.org/
http://nyccan.org/
http://www.journalof911studies.com/
http://911blogger.com/
http://www.wtc7.net/
http://patriotsquestion911.com/
http://firefightersfor911truth.org/
http://www.csi911.info/
http://studyof911.com/
http://www.visibility911.com/
http://lawyersfor911truth.blogspot.com/
http://davidraygriffin.com/
http://www.stj911.com/

Další
rozpory svědčící o nemožnosti oficiální verze událostí z 11.
září 2001:

Pád budovy
WTC 7

11. září 2001 spadly v New Yorku
tři mrakodrapy. Do Dvojčat narazila letadla, do WTC 7 však ne.
Budova WTC 7 se zřítila v 17:22 odpoledne rychlostí volného
pádu do svého půdorysu způsobem přesně odpovídajícím řízené
demolici. Oficiálním vysvětlením je několik oddělených požárů
v kancelářích budovy WTC 7. Nikdy v historii se nestalo,
aby se ocelová budova zřítila v důsledku i mnohem intenzivnějšího
a násobně delšího požáru. Oficiální vysvětlení pádu
odporuje fyzikálním zákonům.


Těla obětí
v budovách WTC byla rozmetána na tisíce
kousků.

Na střeše Deutsche Bank byly v roce 2005
nalezeny kousky kostí obětí z r. 2001 o velikosti menší než
1 cm.
Stejně tak bylo na malé části rozmetáno veškeré
vybavení kanceláří, 200 000 tun betonu bylo rozdrceno na
prach. Mnohatunové části nosníků vyletěly do vzdáleností
mnoha desítek metrů a zabodly se do okolních budov. Budovy WTC1 a
2 očividně explodovaly zevnitř ven způsobem, který nemohla
způsobit gravitace.


Likvidace
trosek probíhala za extrémně přísných
bezpečnostních opatření

Téměř všechen materiál byl
zničen nebo recyklován, což je trestný čin likvidace důkazů.
Existuje minimum záznamů z procesu uklízení trosek. Každý,
kdo porušil přísná bezpečnostní opatření, byl ihned vyhozen.


Neexistují
žádné důkazy pro to, že by se u Shanksville
zřítilo čtvrté, ten den údajně unesené letadlo.

Z
fotografií vyplývá, že kráter na místě dopadu a množství
trosek jsou mnohem menší, než by odpovídalo velkému dopravnímu
letadlu. Trosky byly navíc rozesety po velké ploše, což spíše
svědčí pro to, že se letadlo (například kvůli zasažení
raketou) rozpadlo ještě za letu.


Neexistují
žádné důkazy, že útok byl proveden 19-ti
obviněnými únosci.

Tři dny po útoku bylo zveřejněno 19
jmen a fotografií údajných únosců. Jako důkaz byly předloženy
části identifikačních dokladů údajně nalezených v troskách
WTC. Tyto doklady prý měly přežít exploze při nárazu a
následné požáry. Jeden z důkazů byl naprosto neporušený
šátek. Dalším důkazem je nedůvěryhodný záznam z letištní
kamery na letišti v Portlandu, kde měli nastupovat někteří
z únosců do letadla. Šest z obviněných únosců se po
zveřejnění seznamu ozvalo s tím, že jsou stále naživu.
Někteří dostali oficiální omluvu, ale nebyli odstraněni ze
seznamu.


Neexistují
důkazy, že Usáma bin Ládin byl strůjcem útoků
na USA

U.b.L. se nikdy nepřiznal k podílu na útocích
11. září 2001. Několik jeho nahrávek bylo odhaleno jako jasný
podvod. FBI oficiálně přiznala, že nemá důkazy, které by
svědčily o jeho vině na těchto útocích. Neexistují důkazy, že
by U.b.L. byl skutečně zabit 2.5.2011 v Pákistánu.


Fakta
odporující oficiální verzi jsou systematicky cenzurována
a označována za konspirační teorie.

Nikdy a nikde v žádném
velkém mainstreamovém médiu nedošlo k objektivní, odborné
a věcné diskuzi nad fakty a rozpory v oficiální verzi. Téměř
nikde nedošlo k uvedení dokumentů dokazující nesmyslnost
oficiální verze. Ověřitelné a objektivní informace o 11. září
2001 jsou systematicky potlačovány a lidé usilující o jejich
zveřejnění čelí snahám o diskreditaci.


Snahy o
objektivní vyšetřování jsou soustavně
blokovány.

V oficiální zprávě nejsou uvedena
svědectví, jenž oficiální verzi odporují. Týká se to
především svědectví o explozích ve WTC před nárazem letadel a
před pádem budov. V USA existují milióny lidí, kteří
oficiální verzi nevěří a tisíce lidí v desítkách organizací,
kteří požadují nové a nezávislé vyšetřování. Jejich
požadavky jsou trvale bez odezvy.


Selhání
protiletecké obrany

Budova Pentagonu je nejvíce
střeženým objektem na Zemi. Už před 11. zářím měla vlastní
raketový systém protiletecké obrany. Kolem Washingtonu je mnoho
mil široký prostor, kam nemá žádné civilní letadlo přístup
bez příslušného povolení. Pokud tam vstoupí letící objekt bez
odezvy, stává se automaticky cílem raketového systému. Proč
tento systém selhal?


Selhání
stíhačů

Všechna letadla byla od okamžiku,
kdy se odchýlila od své trasy, do okamžiku nárazu ve vzduchu
několik desítek minut. Ve chvíli, kdy se letadlo odchýlí z trasy
a neodpovídá, řízení leteckého provozu informuje armádní
letectvo, které má vyslat stíhače a kontaktovat letadlo ve
vzduchu z důvodu potenciální hrozby únosu letadla. I když
k informování letectva došlo, žádné letadlo nebylo schopné
unesená letadla vizuálně kontaktovat. Bylo to proto, že právě
probíhalo letecké cvičení, jenž simulovalo přesně stejnou
situaci, která v ten okamžik nastala: Tj. únosy letadel a
jejich směřování k New Yorku a Pentagonu. Piloti i dispečeři
byli tedy naprosto zmateni, protože nevěděli, zda se jedná o
součást cvičení nebo reálnou situaci a na radarech měli navíc
množství simulovaných objektů.

Ke stejným
„náhodám“ došlo i při údajných útocích
Al-Kaidy na Madrid a Londýn.
Máme věřit tomu, že se jedná o
shodu okolností?

100.000$
pro Muhamadda Attu

V říjnu
2001 oznámila indická média, že Mahmud Ahmed – generál
pákistánské tajné služby ISI převedl v srpnu 2001 na konto
Muhamadda Atty (jednoho z údajných únosců) 100.000$.
ISI spolupracuje se CIA již od 80. let z doby války proti
SSSR. Komise pro vyšetřování 9/11 tuto informaci ve své zprávě
vůbec neuvádí, stejně jako mnoho dalších informací
odporujících oficiální verzi. Proč tyto informace ignorují?

Tabulka
dosud odvysílaných pořadů ČT o událostech z 11.9.2001:

Přílohy:

3
ks DVD obsahující videa a
texty zde uvedené

Stížnost
na Českou televizi, která
byla podána Janem Korálem 9.5.2012 – dosud
bez odpovědi

Informace zde:
http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=predani-komplexni-stiznost-na-cenzuru-a-neobjektivitu-vysilani-ceske-televize-rade-ct&cisloclanku=2012050020

Podnět k provedení šetření v
důsledku neobjektivnosti a nevyváženosti zpravodajství České
televize podané Radě pro rozlasové a televizní vysílání
Martinem Švadlenkou v prosinci r. 2010
http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=podnet-
k-provedeni-setreni-v-dusledku-neobjektivnosti-a-nevyvazenosti-zpravodajstvi
-ceske-televize&cisloclanku=2010120016

Odpověď Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání ze 17.1.2011:
http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=odpoved-rady-ct-na-stiznost-o-
neobjektivnosti-vysilani-o-udalostech-1192001&cisloclanku=2011010036

Odpověď Rady České televize z
28.2.2011
http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=odpoved-rady-
ct-zeme-je-stale-placata&cisloclanku=2011030008

Martin Švadlenka - Komentář k
nesmyslným odpovědím Rady ČT a Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání na sížnost pro neobjektivitu vysílání ČT
http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=ceska-televize-
zatloukat-zatloukat-zatloukat&cisloclanku=2011090051

Ing.
Jana Karásková - Otevřený dopis Jiřímu Janečkovi (a dalším)
do ČT ze dne 15.10.2010 – dosud bez odpovědi
http://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=otevreny-dopis-
jirimu-janeckovi-a-dalsim-do-ct&cisloclanku=2010100015

Otevřený dopis Ing. Jany
Karáskové
„Co by si měli prostudovat pracovníci masmédií o 11. září
2001“ z 18.8.2011 – dosud bez odpovědi
http://nwoo.org/view.php?cisloclanku=2011080040

Emailová
korespondence ke stížnosti
na cenzuru v ČT a k žádosti o slyšení před Radou ČT:
http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=ing-karaskova-vs-ceska-
televize-dil-c-1-15-1-2012&cisloclanku=2012040083

http://nwoo.org/view.php?cisloclanku=2012010060

Odpověď
Rady ČT a ředitele ČT
Petra Dvořáka na stížnosti Jany Karáskové ze dne 16.4.2012
http://nwoo.org/view.php?cisloclanku=2012040084

Odpověď
Jany Karáskové na dopis
Rady ČT a Řesitele ČT ze dne 19.4.2012 – dosud
bez odpovědi
http://nwoo.org/view.php?cisloclanku=2012040085
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!