Odpověď Rady ČT na komplexní stížnost na cenzuru, manipulaci a politickou zaujatost v ČT -> ODPAD!

Níže uvedený text je konečným důkazem toho, že s vedením České televize je naprosto zbytečné o čemkoliv diskutovat, na cokoliv si jim stěžovat nebo o cokoliv je žádat. Není už o čem. Vedení ČT je odpovědné řediteli, ten Radě ČT, ta Poslanecké sněmovně a všichni Zákonům ČR. První trestní oznámení bylo podáno. Z mé strany budou následovat další kroky. Pokud chcete proces detotalitarizace ČT zrychlit, podejte další trestní oznámení v dalších věcech, tlačte na další média a poslaneckou sněmovnu.
Jednou to zkončit musí.
A: "Ty klíče byly od basy a tam vás všechny dáme!

Rada České
televize

Kavčí hory, 140 70 Praha 4

tel.: 261 137
417-19, fax: 261 213 971, e-mail: radact@ceskatelevize.cz

Vážený pan Jan Korál

V Praze dne 21. září 2012

č.j. 252/2012

Vážený pane,

ředitel zpravodajství České televize Zdeněk Šámal se na výzvu Rady České televize vyjádřil k Vaší stížnosti podepřené podpisy občanů, které jste Radě České televize poskytli k dispozici. Vyjádření zní takto:

„Reaguji na Vaši stížnost na neobjektivitu a nevyváženost zpravodajství ČT. V prvé řadě Vám musím poděkovat za Váš zájem o zpravodajství ČT. Vaše podněty jsme pečlivě prověřili a uvádíme k nim následující:

Jsme přesvědčeni, že zpravodajství ČT poskytuje prostor k prezentaci názorů nejen vybraným skupinám, jak naznačujete, ale celému spektru názorů ve společnosti. Přísně dbáme i na to, abychom byli vyvážení a objektivní ke všem politickým uskupením, které se v ČR nachází. Toto dlouhodobě dokládají všechna zjištění agentur, které se specializují na analýzu obsahu zpravodajství, např. společnosti Media Tenor.

Rozhodně nemůžeme souhlasit s tím, že jsou potlačovány a bagatelizovány negativní a kritické informace o činnosti osob s významným politickým a ekonomickým vlivem. Tyto se naopak do hledáčku zpravodajství dostávají pravidelně, komplex posledních informací ke stíhání vydávaných poslanců Sněmovnou je výmluvným příkladem opaku Vašeho tvrzení.

V rozporu s Vámi jsme si jisti, že věnujeme i dostatečnou pozornost informování o dění ve velkých nadnárodních korporacích. Zpravodajství ČT poskytuje široké informace ze světové ekonomiky ve svých zpravodajských relacích a dokonce i v četných na ekonomiku zaměřených pořadech.

Odmítáme, že bychom rezignovali na investigativní žurnalistiku a spoléhali se bez ověření pouze na agentury. O opaku svědčí četné a pravidelné citace materiálů ze zpravodajství a publicistiky ČT v ostatních médiích. Velmi úzce spolupracujeme s nezávislými a alternativními médii, a pokud přinášejí relevantní a nezkreslené informace o společensky závažných otázkách, tyto informace využíváme a prezentujeme. Důkazem je četné zastoupení respondentů a hostů z řad neziskových a nevládních organizací, občanských hnutí a iniciativ a nejrůznějších médií ve vysílání zpravodajství ČT.

Zpravodajství Česká televize nabízí širokou platformu pro vyjádření celému spektru názorových proudů i v zahraniční oblasti kde, jak tvrdíte, Česká televize ve svém zpravodajství přináší „lživé, zmanipulované informace, zejména co se týče zemí, jejichž představitelé jsou kritičtí k současnému – bohužel dosud vládnoucímu – politicko-ekonomicko-kulturnímu vedení euro-americké společnosti“. Jako argument taky předkládáte domněnku, že se Česká televize „systematicky vyhýbá prezentaci názorů stran a osob, které nejsou v názorové shodě s oficiální propagandou euro-americké společnosti“. Máme za velmi diskutabilní, co si lze představit pod Vaším vágním
označením „propaganda euro-americké společnosti“, neboť toto uskupení je vcelku heterogenní. Máme za to, že právě euro-americká společnost, na rozdíl od mnohých jiných na světě, ctí pluralitu a svobodu názorů a samotná možnost existence internetových stránek, na které se odvoláváte, je toho důkazem.

Zpravodajství České televize postupuje profesionálně a zprávy před zveřejněním ověřuje. Srovnávání obsahu zpravodajství České televize považuje za jednu z vhodných metod. V rozporu s Vámi však preferuje srovnávání zejména s jinými renomovanými a respektovanými médii, která mají tradici a především známé a přísné editoriální postupy. Vaše srovnávání s weby, které si zakládají na konspiračních teoriích, antiamerikanismu, dle Ligy proti antisemitismu i na protižidovských postojích, považujeme sice za možné, ale bezpředmětné. Ve své stížnosti zmiňujete několik zahraničních událostí, z nichž Česká televize prý přinesla nedostatečné zpravodajství – havárie ropného vrtu BP v Mexickém zálivu, havárie ve Fukušimě, nepokoje v Řecku, stávky a protesty v Evropě, hnutí Occupy Wall Street atd.

V jiné části petice zase zmiňujete, že zpravodajství nepřináší dostatek původních informací z místa, přesněji „zpravodajové se zásadně nenacházejí na místech, kde se něco děje“ s výjimkou jedné události, kterou je podle vás flotila do Gazy. Toto důrazně odmítáme, neboť události, které zmiňujete, jsme pokrývali vysláním buď zvláštního, nebo stálého zahraničního zpravodaje, tzn. divákům, jsme nabídli původní, agenturou nezpracované informace. Na rozdíl od jiných českých médií a příjemců mediálních sdělení Česká televize na místě byla, viděla a zpravodajství těm, kteří o něj stojí, nabídla.

S jednotlivými stanovisky Vaší stížnosti se tým zpravodajství neztotožňuje a stížnost jako celek odmítá.“

Rada České televize je si vědoma, že jde o problém, který spočívá v rozdílném nazírání na situaci světa, takzvané proamerické společnosti a také v odlišné představě o objektivitě zpravodajství. Rada České televize je toho mínění, že ředitel zpravodajství obhájil pojetí sledované Českou televizí, a s jeho stanoviskem se ztotožňuje.

S pěkným pozdravem

Doc. PhDr. Milan Uhde

Předseda Rady České televize

Předání stížnosti zde: http://www.nwoo.org/2012/05/10/predani-komplexni-stiznost-na-cenzuru-a-neobjektivitu-vysilani-ceske-televize-rade-ct/

Kompletní text stížnosti zde: stiznostct-kompletni
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!