Schwarzenberg jako špatná volba

Schwarzenberg je kandidátem na prezidenta, který je
stále
zahalen závojem neproniknutelného tajemství. Nikdo ale vlastně
pořádně neví, kým ve skutečnosti tento, na první pohled
roztomilý, dobrotivý starý pán je a jakou hru zde hraje. A to i přes
rozsáhlé publikace o jeho titulech, předcích,
rodinných vztazích, panstvích, pozemcích, politických funkcích,
rodinných aférách, restitučních kauzách korupčních skandálech
v jeho bezprostředním okolí a rozsáhlých osobních kontaktech.

Dokonale se ví, kdo jej v dnešní době podporuje, či naopak
(aniž by se vědělo, zdali k tomu jsou jiné důvody, než jen móda
a trend). Nyní po Praze pobíhají mladí lidé s tričkem nebo
plackou pankáče Karla, protože je to "in".

Jedna věc je to, co se o Karlovi volič na základě všeobecně
známých, pečlivě vyselektovaných a kosmeticky upravených
informací může domnívat, záměrně veden k určité představě,
kterou mu nikdy nikdo ani nevyvrací ani nepotvrzuje a jiná věc je
ta, co se se před zraky veřejnosti raději ukrývá. Pokud sem tam
něco na veřejnost proniklo, bylo to okamžitě bagatelizovalo,
zpochybněno, nebo zesměšněno. Dotazy na znepokojující vazby na
nadnárodní organizovaný zločin byly okamžitě Swarzenbergem
programově označeny za "konspirační teorie". (1)

Nicméně jeho profesní život je rozhodně méně jednoznačný.
Berme tyto první svobodné přímé volby prezidenta jako výzvu k
tomu nahlédnout pod pokličku Schwarzenbergova hrnce a podívat se
co se vlastně vaří.

Při bližším zkoumání vychází najevo, že jeho osobní
historky nejsou zdaleka tak věrohodné, jak se na první pohled
jeví. Série rozporů a zvláštností kolem jeho osoby začíná
například podivným životopisným údajem, že ve dvaceti osmi
letech musel přerušit studia, která již nikdy nedokončil,
protože se po smrti adoptivního otce Jindřicha musel starat o
panství - ve dvaceti osmi letech by toho ale v podstatě mohl mít
vystudováno již celkem mnoho...

Nejde o to, že by bylo podstatné, zda vystudoval a co, či
nikoli, protože život sám je vždy tou nejlepší školou, ale o
to, že to tvrzení dokládá, jak jsou informace o životě
Schwarzenberga manipulovány ve prospěch obrazu řádného, ne li
rovnou mimořádného jedince. Přitom může být právě opak
pravdou.

Jedna věc je reálný obraz a věc druhá je ono simulakrum
vykonstruované odborníky na ovlivňování veřejného mínění,
kteří bezpochyby za operací Schwarzenberg dlouhodobě stojí (2)

Na jedné straně stojí artefakt laskavého, moudrého
shovívavého a blahosklonného knížete, vystřiženého jako z
pohádky, ve které dobro vždycky vítězí nad zlem a "pravda
a láska nad lží a nenávistí" a na druhé straně alarmující
realita pouhým okem nepostřehnutelné pavučiny organizovaného
zločinu nadnárodních struktur, jejichž kořeny sahají k počátkům
vzniku takzvané černé benátské šlechty a propojují se v
dnešní době v nespočetné legie vzájemně provázaných lóží,
spolků, korporací, církevních a sekulárních organizací,
bankovních domů, právnických kanceláří, hedgových fondů a
offshorových finančních společností, které se angažují ve
všech myslitelných i nemyslitelných formách podniků, od
pornografie, obchodu s bílým masem, drogami, finančními deriváty,
nerostnými surovinami, hazardem, pozemky a nemovitostmi, drahými
kovy, zbrojními technologiemi, informacemi, revolucemi, převraty a
válkami. Je to tak komplexní klubko podvratných aktivit, že
rozmotat je a někoho konkrétního usvědčit, je téměř nemožné.
(3)

Struktura těchto kruhů vypadá jako klasická matrjoška. Jedna
vrstva ukrývá další vrstvu pod kterou se nachází vrstvy další
a další.

Málo kdo je schopen nalézt souvislost s okupací Afghánistánu,
výrobou opia, odštěpením Kosova od Srbska, barevnými revolucemi
ve východní Evropě a Eurasii, Arabským jarem, bombardováním
Libye, ozbrojenými střety v Mali, finanční krizí, úspornými
opatřeními, zaváděním ESM, atd. Právě proto je možné, aby
jak plány na zavedení takzvaného Nového světového pořádku,
jejich dlouhodobé naplňování, tak i jeho aktéři a protagonisté,
zůstali veřejnosti utajeni. (4)

Organizmus tohoto nadnárodního spiknutí organizovaného zločinu
proti státní suverenitě, svobodě a společenskému pořádku je
jako hydra. Jen co se odsekne jedno její chapadlo, naroste na druhé
straně další. Prostředky tohoto kriminálního spolku jsou
prakticky neomezené. Jejich nástrojem se stávají nedemokratické
režimy zrovna tak, jako nedemokratické instituce.

Jsme svědky nápadně rostoucího vlivu Evropské komise,
Evropské centrální banky, Organizace Severoatlantické Smlouvy,
tak jako všudypřítomnosti vojenských posádek a základen
Spojených států amerických a na druhé straně radikalizace
společnosti, zejména v arabském světě, ale nejen tam, v důsledku
dlouhodobého tlaku a sofistikovaným psychologickým operacím na
makro i mikroúrovni, vedoucím ke střetům uvnitř společnosti a
mezi civilizacemi, ať už na základě etnického štěpení, nebo
náboženského. Třídní boj byl nahrazen bojem za lidská práva,
bojem o nerostné suroviny, bojem sektářským a kulturním. Vše
vždy dobře pokryté podchycenou sítí veřejných sdělovacích
prostředků. (5)

Není možné si s podivem nepovšimnout, co se na světě
posledních 10-20 let děje. A kupodivu mnoho událostí vede byť
jen okrajově ke Karlu Schwarzenbergovi, který se donedávna šikovně
ukrýval za osobou Václava Havla.

Jejich doménou byl rafinovaný dvousečný konstrukt konceptu ochrany
lidských práv, kterých kadence zaznamenala od Helsinské konference 1975
až do vzniku doktríny R2P (odpovědnost chránit) 2005 za jejich
spoluúčasti obrovský vývoj, během kterého se událo pod hlavičkou míru,
ochrany lidských práv, mnoho nevymazatelných zvěrstev, jak v
Jugoslávii, Afghánistánu, Iráku, Libyi, Syrii, tak i mnoh dalších
místech v menší míře. Nemluvě o počtu geopolitických rošádách známých
jako barevné revoluce.
Tyto rozsáhlé a smrtící geopolitické operace vždy vyžadují mezinárodní
konsenzus a proto je důležité mít na správných místech "správné"
loajální lidi, kteří jsou součástí plánu a součástí kumpánie. Po smrti
Havla a bezprostředně před očekávanou zásadní mezinárodně politickou
událostí, je pro mezinárodní organizovaný zločin nutné udržet své hráče
v poli. V České republice proto musí na hrad jejich Schwarzenberg!

Zdatný mediální tým, který je dirigován zpovzdálí je připraven a
vždy
hbitě proměňuje "Calyho" v normální situaci téměř neakceptovatelné
zápory na mediálně "sexy" a roztomilé klady.

- nemotornost prodají užaslé veřejnosti za šarm
- šišlavost za šlechtický přízvuk
- ráčkování za reminiscenci na "kultovní mravní autoritu" Václava Havla

- špatnou artikulaci vydají za nonšalantnost
- špatnou češtinu za logický důsledek dlouholetého nuceného exilu
- chabou rétoriku za nadřazenost
- narkolepsii (nenadálé usínání) za blazeovanou znuděnost hloupými
žvásty svého okolí.

Prostě Schwarzenberg je mediální hvězda, celebrita s kvalitami
nadčlověka! Do televizních a dalších živých debat jej vybaví
naslouchátkem, aby byl jejich kandidát vždy schopen odpovídat i na ty
nejzáludnější otázky pohotově a kompetentně, po vzoru jeho záoceánských
protějšků.

Přitom stále ještě zůstává naprosto mimo pozornost a potlačeno do
neproniknutelných temnot nejzazších koutů vnímání, kdo Schwarzenberg
skutečně je a co reprezentuje. Nechť tedy zvítězí pravda. A pravdou je,
že Schwarzenberg kandiduje z donucení. Existují kruhy, vůči kterým má
tento kandidát závažné závazky, kvůli kterým je dokonce ochoten v 75ti
letech podstupovat kalvárii kampaně a státní funkce, namísto
zaslouženého odpočinku na svých panských lesích, luzích a hájích.

Nikoho pod mediální palbou superlativ a pod veselým jásotem mávající
radostné mládeže očekávající lepší zítřky ani nenapadne, že se stává
obětí důmyslné fata morgány, která ošálí veškeré smysly, otupí
ostražitost pozorovatele a zastíní jeho zdravý rozum. Jako zasažen
ranou do hlavy, občan zapomíná na zásadní skutečnosti, které by
okamžitě smazaly jakoukoliv sympatii k tomuto záhadnému muži, hrajícímu
neskutečné divadlo a dlouhá léta skrývajícího před zraky věrných
poddaných svou skutečnou identitu a skutečné poslání. Zcela podle
devizy "svět chce být klamán".

Pokud bychom se z praktických důvodů nezabývali jeho předky, zejména
jeho rodiči, jejich vazbou na fašistickou organizaci Vlajka a jejich
hrůzného působení kolem pracovního táboře Lety, popsaného v knihách
amerického historika Paula Polanskyho "Bouře" a Tíživé Mlčení", pokud
bychom se nezabývali ani vazbami jeho manželky na rakouské nacistické
elity, ale věnovali bychom se skutečně jen a jen jeho osobě, i tak
bychom se dozvěděli věci, které by nám v žádném případě nezapadaly do
mediálně vytvořeného obrazu vlídného a roztomilého tatíčka. (6)

Pokud si totiž někdo myslí, že šlechta, tituly a hodnosti jsou dnes
jen romantickou reminiscencí dávno zašlých dob, jen ozdobou, tradicí a
folklórem, ten nechť se zamyslí nad tím, zdali je běžné, že se mocní a
bohatí dobrovolně vzdávají své moci a svého bohatství, a zda se
zasvěcení mohou lehce vyvázat ze slibů a přísah složených na čest a na
život. Pochmurné dědičné úděly, loajalita k rytířským řádům a ctnostem,
poslušnost k nadřízeným v lóžích a bratrstvech, stovky let staré odkazy
plánů o dobývání světa a zachování starých pořádků klidně i pod jménem
pořádků nových...

Co může 75ti-letého starce tedy reálně motivovat a přimět k tomu,
aby již druhé období sloužil na postu ministra zahraničí a harcoval se
světem křížem krážem, musel se účastnit zasedání vlády, coby její
místopředseda, nocovat v hotelech v nejrozmanitějších koutech planety a
řešit problémy jednou libyjské, podruhé syrské ozbrojené opozice a
trávit dlouhé hodiny v posléze nepohodlných křeslech vládní letky,
podstupovat spoustu dalších namáhavých a únavných úkonů jen a jen pro
"blaho národa". Nyní dokonce musí podstupovat debaty s politickými
oponenty a tvářit se mile a angažovaně, aby naplnil tajné plány svých
mocných soukmenovců a obsadil nejvyšší úřad v zemi. A tajné plány to
jsou! (7)
V probíhající kampani se, po vzoru barevných revolucí a arabského jara,
se pro dobro své prezidentské kampaně obklopuje mládeží, proto, aby
uchvátil další a další mladé lidi pro "dobrou věc" a vytvořil tak
lavinový efekt, který by mu dopomohl k volebnímu vítězství.

Neštítí se přitom ničeho, jednou se nechá vyobrazit jako kapitán lodi,
podruhé jako punk, pak si připne placku se svým stranickým kolegou z
TOP09 Kalouskem stylizovaným do "pankáče", jen aby okouzlil mládež
nadsázkou a strojeným humorem. Věc je nicméně naprosto vážná.

Jedná se totiž o velmi dobře promyšlenou a v mnoha odlišných
kulturách osvědčenou taktiku, která se zakládá na technice "nenásilného
boje" opírající se o mládež a studentstvo, použité například již v Číně
na náměstí Tiananmen v roce 1989, nebo v Egyptě na káhirském náměstí
Tahrír v roce 2011. Techniku, která byla vyvinuta a vždy výhradně
aplikována tajnými službami, které barevné revoluce a další podvratné
akce v nejrůznějších strategicky významných státech prováděly. (8)

Schwarzenbergovo předlistopadové působení v kontextu podpory českého
disentu zapadá přesně do této logiky.

Dodnes není zcela jasné, kdo poskytoval finance, které Schwarzenberg
jako skleněný muž, tančící s lehkostí baletky mezi rozdivočenými
estébáky, kteří si jej z vyšší moci vůbec nevšímali, rozdával mezi
české chartisty. Všechny cesty vedou k ministerstvu zahraničí USA a
agenturám typu NED a GMF. (9)

Jedno je ale jasné - jeho peníze to nebyly, protože ve Vídni byl
Schwarzenberg všeobecně znám znám jako "Negerant", neboli zkrachovanec,
přežívající jen díky nekonečným půjčkám spřízněných nebo spřátelených
šlechtických rodin, zejména vévody Lichtensteinského (ano,
Lichtenštejnů, díky kterým byli české stavy poraženi na Bílé hoře, jak
se dodnes holedbají jejich potomci. (10)
Pravá ruka CIA pro boj za
uchvácení střední a východní Evropy, Helsinská federace pro lidská
práva se sídlem ve Vídni, kterou Schwarzenberg "vedl" od roku 1984 až
1991, byla v roce 2008 vytunelována a připravena o 30 milionů korun,
takže tam i po pádu železné opony skutečně nějaké nemalé prostředky
zbyly. Ale to už měl Karel dávno nové bydlo. (11)
Závazky vůči zesnulému Franzi Josefu II. von und zu Liechtenstein a
jeho synovi Jan-Adamovi II. tíží Schwarzenberga dozajista mimořádně až
dodnes. I přes to, že málem obral dceru svého adoptivního otce,
Elisabeth Schwarzenbergovou, provdanou Pezoldovou o veškeré nároky na
majetky, které by byla získala díky podivuhodným restitucím Karla po
úspěšné operaci zvané sametová revoluce. Soudní spor mezi nevlastními
sourozenci však stále pokračuje. (12)

Slovutný hotel Palais Schwarzenberg na Schwarzenbergském náměstí ve
Vídni musel být na 60 let pronajat bankám a další nemovitosti, třeba
lovecký zámeček Obermurau ve Štýrsku byly prodány. (13)

Mohl by být "Kari" trojským koněm pro likvidaci Benešových dekretů a
uplatnění nároků válečných kolaborantů a sudetských Němců? Je to jeho
tajným úkolem, nebo existují i další?
Může být plán na založení IV říše pravdivý? Je možné, že po sjednocení
Německa je druhým krokem rozšíření jeho území pod korouhvičkou Evropské
Unie? Žije stále ještě odkaz nacistů a kráčí ruku v ruce s kohortami
klerofašistů? Klerofašismus - toť rodinná tradice Schwarzenbergů. (14)

O záměrech uprchlých nacistů a jejich potomků obšírně informoval
Paul Manning, novinář CBS v knize Bormann: Nazi in Exile (15)

Právě započaté církevní restituce napovídají tomu, že tu skutečně
nějaký přesun majetku již celou dobu probíhá. Plán restitucí existoval
již za Topolánkova kabinetu a byl součástí komplexních zákulisních
dohod o porcování veřejných zdrojů mezi vládními partajemi. Silně
zjednodušeně řečeno: Bursík měl dostat emise, Kalousek restituce a
Topolánek ekologickou megazakázku. Pivotem vyjednávání byl
Schwarzenberg. Celý plán ztroskotal na předčasném konci vlády (během
slavného předsednictví Evropské Unii). Takže nakrást si stihli jen
přátelé Alexandra Vondry, Schwarzenbergova dlouholetého chráněnce a
designovaného nástupce, shodou okolností laureáta vyznamenání NED a
absolventa stáže u GMF. Někdy se ale neurodí.

GMF, neboli Marshallova nadace byla mnohými, nejen Manningem
identifikována jako PR zástěrka nadále trvající operace fluchtkapitálu
a uprchlých nacistů s cílem znovunastolení Velkoněmecké Říše. (16)

Schwarzenberg, který jako řádný člen podporoval rakouské lidovce
ještě před 89 rokem, je znám svojí podporou lidovcům českým za tučných
let Cyrila Svobody. Během jeho politických námluv se Stranou zelených
dokonce vnutil Bursíkovi myšlenku spojení ekologů s katolíky. Po
Bursíkově debaklu a nenadálém konci Topolánkova kabinetu se nicméně
tato myšlenka vytratila a přelila se do vzniku TOP09 spojením některých
oportunistických kádrů z KDU/ČSL a ODS.

Držme se faktů, týkajících se výhradně osoby Schwarzenberga.
Nejdůležitějším faktem je jeho tajemství a klam. Opředen mnoha mýty o
vlastenectví, eleganci, noblese, proslulém neotřelým líbáním dámských
rukou, proplouvá společností jako černobílý film pro pamětníky a budí
dojem nezkorumpovatelného ochránce tradičních mravních hodnot. Jeho
nadace "Fürstlich Schwarzenberg'sche Familien-Privatstiftung in Vaduz"
včetně dceřiných firem nicméně v roce 2002 podle rakouské tiskové
agentury APA dlužila nemalou částku 150 milionů korun. (17)

Mnoho těchto hodnot jím tedy doposud ochráněno nebylo, alespoň těch
hmotných ne. O morálce zde raději pomlčíme, i když věrnost a úcta k
lidu mezi ctnosti určitě patří, nikoli však mezi Schwarzenbergovy. Je
až zarážející, že své pohrdání k Čechům Schwarzenberg nikdy nikterak
neskrýval! Jeho názor je např. tento: "je zajisté pravda, že Lobkovický
palác je významná památka. Ale ani Spolková republika Německo není
schopna ji někam odnést. Památka zůstává na svém místě v Praze a
Spolková republika Německo bude asi mít víc prostředků ji udržovat v
řádném stavu, než má toho času Česká republika." (18)

Nebylo tedy nikdy pravdou, že restituent Schwarzenberg, jehož
restituce dodnes budí velká podezření a vyvolávají mnoho otázek,
zejména o jejich legitimitě, by byl takříkajíc "za vodou". (19)
Právě probíhající žaloba princezny Petzoldové, která díky machinacím
nevlastního bratra, dobrotivého kandidáta "výsosti" Karla přišla o
rozsáhlé majetky, může ještě pěkně zamíchat s jeho majetkovými poměry.
Konečný verdikt se očekává na jaře. (20)

Tato závislost na chlebodárcích Schwarzenbergovi na druhou stranu
vždy otevírala dveře k nejrůznějším tajným spolkům a lóžím, ke kterým
měl blízko již díky jeho poděděnému titulu "výsost" a "rytíř zlatého
rouna". Moto rytíře zlatého rouna je "za námahu odměnou nikoli
nepatrnou, ne jinak" napovídá, že lopotné, téměř zoufalé úsilí věnované
předvolební kampani Schwarzenberga musí v případě úspěchu být odměněno
v nikoli nemalé míře, takže lze očekávat, že má stařík skutečně něco
nekalého za lubem.

Schwarzenbergova zavázanost, či náklonnost k CIA a transatlantickým
strukturám expanzivních beligerentních jestřábů a vojensko-průmyslovému
komplexu se neustále manifestuje při jakékoliv příležitosti. Neskutečné
výroky na adresu Libye, Srbska, Sýrie, Palestiny... Podivuhodná
hlasování ČR v OSN pod jeho taktovkou ministra zahraničních věcí a to
jak Topolánkovy tak i Nečasovy vlády jsou smutným svědectvím
Schwarzenbergovy skutečné osobnosti, nutno říci zvrácené. Ať už se to
týká práva na pitnou vodu, nebo výhrad proti munici z ochuzeného uranu,
ČR stojí v OSN téměř osamoceně proti zbytku světového společenství. Ve
zprávách to ale nenalézáme, neboť 9ř% českých sdělovacích prostředků
středního proudu je pod kontrolou oněch tajemných lidí v pozadí. Lidí,
kteří se dobře znají, dlouho spolu hrají a své lóže před veřejností
dobře tají. Proto i zde nemá velký smysl se o nich šířit nějak
detailněji. (21)

Vyhlašování válek je predikátem mocných. Zarputilá nevraživost vůči
Rusku i vůči mohamedánům musí být v případě Schwarzenberga snad
genetická. V erbovním znaku useknutá hlava Turka o něčem vypovídá.
Střet civilizací, právě probíhající, s tradicí téměř tisíciletou je
ideálním kolbištěm pro vojevůdcovské ambice hodné odkazu rodu
Schwarzenbrgů, historicky známých vojevůdců.

Nejednou zavlekl a poskvrnil čest i autoritu Václava Havla tažením do
kalných vod válečných konfliktů, které na vzpomínce na bývalého
prezidentovi ulpívají dodnes jako poskvrna jeho prohlašovaného
humanizmu, když musel obhajovat vojenská dobrodružství proti Jugoslávii
a podobně, navzdory svému hlubokému humanistickému přesvědčení. Jaké
konkrétní křesťanské hodnoty Schwarzenberg vyznává, si lze jen
domýšlet. Válečná dobrodružství mu dle jeho výroků k různým ozbrojeným
konfliktům ve světě zjevně imponují!

Prosazování amerického radaru v Brdech, či pořádání kontraktačních
seminářů pro zaoceánské zbrojařské firmy v Černínském paláci jsou
drobné kamínky v celkové mozaice, která Schwarzenberga vykresluje
poněkud v jiném světle, než coby dobrosrdečného přihlouplého staříka.
Je to nebezpečný jestřáb, který velmi dlouho a velmi trpělivě se
staženým hledím čeká jak dravec na svou příležitost.
Nedejme mu ji!

Odkazy a zdroje
(1)

Akademický text, který navrhuje použít konspirační teorie jako nástroj
umlčování investigativních novinářů.
http://uloz.to/xEzouSd/cass-sunstein-s-conspiracy-theories-pdf
"Konspirační teorie" Schwarzenberg:
http://www.cojeseptem.cz/politika/trilateralni-komise/
"Conspiracy theories" Bush:
http://www.youtube.com/watch?v=6K5M0xtxQVQ

(2)
http://uloz.to/x8bWXmh/belohradsky-podzamci-voli-pankace-ze-zamku-pdf

(3)
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Nobility
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1958-21-cilu-iluminatu-a-vyboru-300.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_Due

(4)
http://www.rodon.cz/clanky/Politika/Celosvetova-drogova-mafie-a-banky-I-dil-Uvod-do-problematiky-1187
http://www.rodon.cz/print/clanek.php?id=1200

(5)
Secret societies chart
http://bureaudetudes.org/wp-content/uploads/2010/01/Americanclubs.pdf
World government chart 2005
http://bureaudetudes.org/wp-content/uploads/2010/01/wordlgov2005.pdf
World government chart 2004
http://bureaudetudes.org/wp-content/uploads/2010/01/worldGov2004gris.pdf
“governing by network”
http://bureaudetudes.org/wp-content/uploads/2010/01/governing-by-network.pdf

Media industrial complex
http://bureaudetudes.org/wp-content/uploads/2010/01/mediaIndustrialComplex2002.pdf

(6)
Polansky - Bouře: http://uloz.to/hledej/?q=boure%20polansky

(7)
http://www.cfr.org/global-governance/global-governance-monitor/p18985?breadcrumb=%2Fthinktank%2Fiigg%2Fpublications#/Public%20Health/Overview%20Video/
http://www.cfr.org/thinktank/iigg/

(8)
The Revolution Business (Journeyman Pictures)
http://www.youtube.com/watch?v=lpXbA6yZY-8

(9)
http://www.ned.org/node/30
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Endowment_for_Democracy
http://en.wikipedia.org/wiki/German_Marshall_Fund
http://www.antiwar.com/szamuely/sz-col.html

(10)
http://www.fuerstenhaus.li/de/fuerstenhaus/geschichte/

(11)
http://ihf-hr.org/Statement.07December2007.pdf

(12)
http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Schwarzenberguv-majetek-jde-k-soudu-ve-Vidni-Kdyz-prohraje-muze-to-bolet-222109

(13)

http://derstandard.at/1297818993847/Hotelprojekt-Schwarzenberg-Wieder-warten-bis-der-Scheich-bezahlt
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20021027_OTS0020/schwarzenberg-stiftung-hat-schulden

(14)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klerofa%C5%A1ismus

(15)
http://uloz.to/xAjuHbB/bormann-nazi-in-exile-pdf

(16)

http://www.constantinereport.com/allposts/the-path-to-911-part-16-robert-zoellick-bushs-state-department-the-german-marshall-fund-a-nazi-industrial-front/

(17)
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20021027_OTS0020/schwarzenberg-stiftung-hat-schulden

(18)
http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/049schuz/s049055.htm

(19)
Dokumety k restitucím jsou dostupné ke stažní zde: http://www.uloz.to/xpJsG6b/restituce-dokumenty-rar

(20)
http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Schwarzenberguv-majetek-jde-k-soudu-ve-Vidni-Kdyz-prohraje-muze-to-bolet-222109

(21)
http://en.wikipedia.org/wiki/Concentration_of_media_ownership#Czech_Republic
http://www.ejc.net/media_landscape/article/czech/
http://loveforlife.com.au/files/media-moguls-1200X849.jpg

Dodatečné informace:

Belgium: Dutroux dossier summary, 1235 pages, 2005 (obchodování s dětmi
za účelem pedofilie mezi mocnými, bohatými a šlechtou)
http://wikileaks.org/wiki/Belgium:_Dutroux_dossier_summary,_1235_pages,_2005
http://www.pdf-archive.com/2011/10/26/dutroux-elite/dutroux-elite.pdf

Temelín (Westinghouse)
https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=gegE2U6yK1E
http://bcove.me/xumwsmcx

Irák

http://www.4thmedia.org/2013/01/20/iraq-a-twenty-two-year-genocide-to-all-those-victims-of-%E2%80%9Cspaceship-earth-with-the-first-world-in-control-of-the-flight-deck%E2%80%9D/

Dalěí info:

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=karel-schwarzenberg-je-nebezpecim-pro-ceskou-republiku-nejen-diky-jeho-soucasnym-politickym-zlocinum-ale-i-kvuli-vztahum-s-nacisty&cisloclanku=2013010057

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=karel-schwarzenberg-je-soucast-planu-na-globalni-totalitni-system&cisloclanku=2013010053
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!