Válka proti mediální svobodě: Aby rozvrátila nezávislá alternativní on-line média, bude EU “regulovat“ internetové vyhledávací enginy

Nová
zpráva napsaná pro Evropskou komisi doporučuje regulaci internetových
zpráv,
modifikaci vyhledávacích enginů, aby se kontrolovaly “konspirační
stránky”,
vytvořily se evropské vládní zpravodajské agentury a vycvičily se nové “kádry
profesionálních žurnalistů … pro … vědu, technologie, finance a
medicínu.”
Zpráva
rovněž na politiky EU a vůdce institucí EU naléhá, aby pořádali
pravidelné
zpravodajské konference, aby se vynořili ze stínů a zaujali pozice ve
středu
jeviště jako skuteční vůdci Evropy. Tohle značí začátek nové éry jak
pro EU,
tak pro jejich kontrolu médií. Pokud si tohle čtete v USA nebo
v Kanadě, mějte na paměti, že to, co teď přichází do Evropy, by
rovněž
mohlo přijít do Severní Ameriky v důsledku Oblasti
euro-atlantické spolupráce
. Tento proces konvergence, přes nějž
Evropa a
Severní Amerika přijmou podobné politiky „svobody“, spravedlnosti a
bezpečnosti, má být realizován do roku 2014, takže to vypadá, že by se
na to
mohly vztahovat i ty poslední návrhy ohledně médií.

Zprávu
(Svobodná
a pluralistická média k udržení evropské demokracie
) tento
měsíc
vydala Skupina na vysoké úrovni (HLG) vytvořená Evropskou komisí, do
níž patřila
bývalá litevská presidentka a bývalá německá ministryně spravedlnosti.
Politika
v pozadí za touto zprávou se k tomu už nějakou dobu vyvíjela.
K záměrům popsaným
už v roce 2011 patřila: - příležitost „znovu
dobýt“ svobodu tisku
se speciálním zacílením na určité země,
k nimž
patří Maďarsko, Francie, Itálie, Rumunsko a Bulharsko; aby se zvětšilo
zpravodajství o Evropské unii, a zregulovat internet a sociální média,
jako je
Twitter a Facebook. Poslednímu z těchto cílů se dostává pozornosti
EU už
od bouří v Londýně. (Viz Tisk
v Evropě: Svoboda a pluralismus v ohrožení – EurActiv
)

Některé
z klíčových bodů ze zprávy jsou uvedeny níže:

 • EU
  si nárokuje právní titul pro “kompetenci” k regulaci tisku a
  zpravodajských
  médií.
 • V tomto
  kontextu zpráva nenabízí žádnou definici toho, co zakládá podstatu
  „žurnalismu“
  a co se bude regulovat, místo toho ale doporučuje „debatu mezi
  všemi
  zainteresovanými o … vodítkách pro soudy.“
 • Velká
  část zprávy se týká internetu, nových médií a vyhledávacích enginů.
  Navrhuje
  se, aby byly internetové vyhledávací enginy zahrnuty do regulace médií.
 • Zpráva
  speciálně schválená od Cass
  Sunsteina komentuje
  internet a extrémismus. Ta zpráva HLG uvádí, že
  „např.
  Cass Sunstein vyjádřil obavy, že internet lidem umožní, aby se méně
  zapojili do
  společnosti, poskytne zvýšené schopnosti personalizace a filtrování a
  k poklesu přítomnosti … novin … což má bezpochyby potenciálně
  negativní
  dopad na demokracii … když se můžeme dočíst a doslechnout to, co se
  dočíst
  chceme, a nikoliv však se dočíst, co vlastně chceme. … Je tu obava, že
  lidé
  zapomenou, že k tomu existují alternativy a tudíž se uzavřou do
  rigidní
  pozice, která by mohla překážet společnosti vybudované na konsensu.“

  Zpráva
  pokračuje: „Izolace a fragmentace informací spolu
  s neschopností
  zkontrolovat a vyhodnotit zdroje může mít na demokracii poškozující
  dopad.“
 • Aby
  se tohle řešilo, navrhuje se, aby do mediální regulace byly zahrnuty i
  vyhledávací enginy. Zdůrazňuje se, že ty vyhledávače mají výrazný dopad
  na
  prohlížený obsah a na důraz, s nímž je prezentován: - „prostředí
  nových
  médií zvyšuje důležitost ‚informačních vrátných‘, digitálních
  zprostředkovatelů, kteří jsou tou přístupovou cestou k internetu
  (např.
  vyhledávací enginy a sociální sítě) … U takovýchto hráčů má jen EU
  účinnou
  schopnost k jejich regulaci“
 •  Stránky
  neprodukující články („agregátory zpráv“ a „digitální
  zprostředkovatelé“
  ) by mohli podléhat novým omezením vyžadujícím
  vyvážený
  obsah. Zpráva říká, že „Digitální zprostředkovatelé, jako jsou
  vyhledávací
  enginy, agregátory zpráv a sociální sítě … by měly být zahrnuti do
  monitorování
  tohoto sektoru. Ta v narůstající míře důležitá role, kterou hrají,
  ať už
  ve vylepšování anebo v omezování pluralismu médií, by se měla také
  uvážit,
  zvláště když začínají s produkcí obsahu. Musí se ovšem pečlivě
  rozlišovat
  mezi médii, které přímo publikují originální práce, a službami, které
  uživatelům umožňují znovu publikovat nebo linkovat práce jiných lidí.“
 • Navrhuje
  se, že k podpoře odpovědného žurnalismu by měly být dotace, aby
  zpravodajská média splnila definovaná kritéria – „Mělo by tu být
  usměrňování
  a koordinace podpory a financování kvalitního žurnalismu.“
 • Zpráva
  doporučuje, že by měly existovat výzkumné stáže k výcviku
  investigativních
  žurnalistů – „Aby se vybudovaly kádry profesionálních žurnalistů
  kompetentních
  operovat v … investigativním žurnalismu, žurnalistické stáže by se měly
  nabízet
  na universitách a ve výzkumných centrech … aby se financovaly EU. …
  Stáže by
  měly být zvláště cenné pro investigativní žurnalismus nebo pro výcvik
  žurnalistů ke zprostředkování o složitých tématech jako je věda,
  technologie,
  finance nebo medicína pro širší veřejnost.“
 • Zpráva
  doporučuje, že „Mediální gramotnost by se měla učit ve školách už
  od
  základní školy. Role médií, jakou hrají ve funkční demokracii, by se
  měla
  kriticky vyhodnotit jako součást národních osnov.“
 • „Ta HLG zpráva upozorňuje na založení Střediska pro mediální
  pluralismus a mediální svobodu ve Florencii v prosinci 2011
  pověřeného
  vytvářením politických studií a odborných článků“
  a „financováním
  výzkumných projektů jako je MEDIADEM (Evropská mediální politika:
  hodnocení a
  náprava svobodných a nezávislých médií v současném demokratickém
  systému)“
 • Evropská agentura základních práv je odhalena jako
  významný hráč v této strategii.
 • EU
  by měla být ve zprávách pravidelně přítomná. Doporučuje se, aby „političtí
  hráči EU měli zvláštní odpovědnost … ve spuštění evropských
  zpravodajských
  reportáží. Presidenti institucí EU by měli pravidelně organizovat
  interview s …
  národními médii po celé EU.“
 • Rovněž
  se doporučuje, aby „financování přes-hraničních evropských
  mediálních sítí
  (včetně takových záležitostí jako náklady na překlady, dopravní a
  koordinační
  náklady) by měly být podstatnou složkou evropské mediální politiky.
  Podpora
  žurnalistům specializujícím se na přes-hraniční témata by do tohoto
  financování
  měla také patřit.“

O
výše uvedeném by se mohly uvést následující poznatky a komentáře:

 • Mnozí
  byli překvapeni, že ministerský předseda David Cameron a britská vláda odmítli
  v reakci
  na Levsonovu zprávu
  vytvořit nového regulátora tisku. Bylo
  k tomu důvodem
  to, že už očekávali Evropskou HLG zprávu a koordinovaný evropský akční
  plán?
  Vypadá to, že britská vláda tlačí na kontrolu sociálních médií už od
  bouří
  v létě 2011. Britská veřejnost si už zvykla na politické
  praní
  ,
  když britská vláda tlačí EU, aby zavedla nepopulární
  opatření, a
  pak z nich obvinila někoho jiného.
 • Návrh
  na kontrolu vyhledávacích enginů by se měl považovat za významný. Tyto
  návrhy
  by kontrolovaly přístup k informacím spíše než jen pouhá
  zpravodajská
  média sama.
 • Technologie
  modifikace výsledků hledání je už velice propracovaná, když se už
  desítky let
  tříbila v Číně. Google nedávno odstranil
  proti-cenzurovací funkce ze svého vyhledávacího enginu – někteří se
  domnívají,
  že pod tlakem čínské vlády, která omezovala přístup ke službám Googlu.
  Mezi tím
  se čínská internetová kontrola nesmírně
  zdokonalila
  ve své propracovanosti, např. co se týče schopnosti
  detekovat a
  znemožňovat připojení, když se použijí Tor, Onion, šifrování nebo
  virtuální
  privátní sítě (VPN).
 • Co
  se týče „na konsensu postavené společnosti“, ačkoliv Evropská
  HLG zpráva
  říká, že „Jasně není možné lidi donutit konzumovat média, která
  nechtějí,“
  tak
  úplně stejně nic ve zprávě zjevně nevylučuje restrikce na přístup
  k určitým materiálům nebo názorům.
 • Na
  doporučení Evropské HLG by se mělo pohlížet v kontextu návrhů jak
  EU, tak
  UK na vedení záznamů o internetových vyhledáváních a návštěvách
  webových
  stránek. Směrnice
  EU o uchování telekomunikačních dat
  v současnosti prochází
  revizí a
  v roce 2010 Evropský parlament hlasoval
  pro to, aby se rozšířila na záznamy o veškerém vyhledávání na internetu.
 • Zpráva
  HLG je koncepční prohlášení o obecných principech s tím, že podrobnosti
  ještě
  přijdou.
 • Tato
  zpráva je veřejným vyhlášením dlouhodobé války o mediální svobodu,
  která byla
  pečlivě plánována už dopředu, nejméně od roku 2011.
 • Tohle
  je teprve začátek. Financování nového Střediska pro mediální
  pluralismus a
  mediální svobodu
  a výzkumných projektů jako je MEDIADEM
  vytvoří
  průmysl na generování nových návrhů a nových regulací.
 • EU
  je předurčena, aby se objevovala jako pravidelná složka našich zpráv
  s vytvořením nových EU tiskových agentur, mediálních kanálů a EU
  financovaných a EU vycvičených reportérů referujících v novém
  stylu o
  „přes-hraničních“ evropských příbězích, líčících EU a její instituce.
  EU
  politici a vůdci institucí EU budou ve zprávách neustále.
 • Vypadá
  to, že EU se má vynořit ze stínů a zaujmout ústřední postavení na
  jevišti
  politických reportáží jako ta reálná politiku tvořící vláda Evropy.
 • V
  zajímavém kontrastu k tomu přistupuje EU k omezení transparentnosti a přístupu k
  dokumentům
  ,
  jako jsou koncepty připravované legislativy. Bude toho více k vidění,
  ale bude
  to mít méně obsahu.
 • Návrhy
  na „pluralismus“ a vyváženost vypadají, že nejspíš budou mít významný
  dopad na
  mnohé alternativní internetové zpravodajské stránky.
 • Stránky,
  které obsahují směs jak „agregovaných“ zpráv (odkazy na jiné stránky
  nebo
  články reprodukované z jiných stránek) a originální obsah – což je
  snad
  většina alternativních zpravodajských stránek – budou zjevně spadat pod
  nově
  navrženou kontrolu vyváženosti reportáží.
 • Ty
  zmínky o soudech zní zlověstně. Evropský soudní dvůr (ECJ) sehrál
  významnou
  roli v rozšíření rozsahu působnosti EU a v podstatě funguje
  jako
  významný zákonodárný orgán se svými vlastními právy.
 • Zpráva
  nezmiňuje významný přesun pozornosti od tradičních maistreamových
  zpravodajských médií, jako je televize a noviny, což zjevně odráží
  široce
  rozšířenou nespokojenost s tím typem zpravodajství a obsahu, jaký
  se snaží
  prosazovat.
 • Návrh,
  aby se takové zpravodajství dotovalo, odráží skutečnost, že veřejnost
  si to
  prostě nebude kupovat.

 • to nebylo vysloveno, nejspíš právě proto se zpráva zaměřuje na snahu o
  převychování veřejnost, počínaje už školou.
 • Je
  tu zjevný konflikt mezi autentickým pluralismem v médiích a záměrem na „budování
  konsensu ve společnosti“.
  Zpráva HLG má starost o ten konsensus.
  Vítejte
  v nové formě „pluralismu“ – té, která je regulována, harmonizována
  a přetvořena
  na politickou ortodoxii.
 • Historicky
  kontrola tisku vždy potlačila kritiku vlády a nikdy nezvýšila
  vyváženost.
 • Reportáže
  maistreamových médií se obecně vyznačují drtivou zaujatostí –
  pro-vládní
  zaujatostí, jak co se týče obsahu reportáží, tak co se týče preferencí
  v porovnání s odporujícími názory.
 • Bylo
  by naivní myslet si, že nové požadavky na vyvážené reportáže by nějak
  zredukovaly pro-vládní zaujetí reportáží. Měli bychom např. očekávat,
  že obavy
  ze zprávy o tom, že „lidé zapomínají, že existují i alternativy, a
  tudíž se
  uzavřou do rigidních pozic“
  je také zamýšlena k apelování na
  větší
  referování o alternativních názorech kritických k establišmentu?
  Je snad pravděpodobné,
  že by zmínky o událostech jako 11.9 v budoucnu byly vyvážené ve
  zmínkách,
  že významná část obyvatelstva zpochybňuje oficiální vysvětlení? Byly by
  reportáže o nových proti-teroristických bezpečnostních opatřeních
  vyvážené
  v reportážích o tom, že většina obyvatelstva nesouhlasí
  s jejich
  ospravedlnitelností? Byly by reportáže o debatě v Parlamentu
  vyvážené ve
  zmínkách, že o určitých problémech se nesmí diskutovat nebo že jak
  vláda, tak
  opozice je pod vedením Bilderbergu, takže zaujímají podobné postoje
  jeden
  k druhému a podporují podobné politiky?
 • V mainstreamových
  médiích se nepraktikuje nestranná vyváženost – např. nepřednášejí tu
  verzi
  událostí z hlediska Kaddáfího vlády v Libyi nebo Assadovy
  v Sýrii, i přes určitá rozumná ospravedlnění pro to. Reportáže
  z průběhu invaze do Afghánistánu a Iráku nebyly nestranné i se
  značným
  podílem hrubě od faktů se odchylujících reportáží, jako jsou fantazie o
  bin
  Ládinovo jeskyních v Tora-Bora. Ovšem to není ten typ reportáží, o
  jejichž
  změnu vláda usiluje.
 • Vytvoření
  nových „kádrů profesionálního žurnalismu … pro … vědu, technologii,
  finance
  nebo medicínu“
  naznačuje, že jsou tu klíčové oblasti,
  z jejichž
  prezentace není Evropská komise šťastná nebo chce nad debatou převzít
  kontrolu.
  Úvahy o alternativní medicíně, GM plodinách, globálním oteplování,
  jaderné
  energii a bankovní krizi, abychom zmínili jen pár. Tohle jsou zrovna
  pole, na
  něž mají alternativní média významný dopad.

Jak
bychom na to měli reagovat?

Hlavní
věcí je, nezůstat pasivní – tohle jsou pořád ještě jen návrhy a musí je
ještě
formálně akceptovat Evropská komise. Teď je čas pro protesty a opozici.
Stojí
při tom za to sledovat vývoj v Británii, protože o UK se věří, že
je
vůdčím protlačovatelem kyber-bezpečnosti a policejních metod
v Evropě.
Existuje převažující veřejný nesouhlas s návrhy na internetový
dohled – parlamentní
konzultace proti této legislativě obdržely 19 000 e-mailů
oproti 0
v její prospěch. Ale ač ta legislativa možná (dočasně) uvázla, ty
multimiliardové investice do programů internetového dohledu neuvázly.
Vypadá
to, že přístup vlády k demokracii dosáhl stadia typu „Tak, jak nás
zastavíte?“ Uvědomují si, že opozice může být hlasitá, ale je také
dezorganizovaná a nemá žádnou strategii proti realizaci tohoto postupu,
ač to
probíhá bez schválení veřejností. Jeden faktor, který vláda možná
přehlédla, je
to, že strategie dohledu nad internetem britské vlády vyžaduje
partnerství mezi
veřejným a soukromým sektorem a aktivní spolupráci komerčních
operátorů, jako
jsou poskytovatelé vyhledávacíh enginů (např. Google) a sociální sítě.
Ač vládu
možná nepůjde pohnout veřejným míněním, vypadá extrémně pravděpodobně,
že
komerční organizace by byly špatnou publicitou těžce postiženy a spadly
by jim
prodeje. Koordinovaný tlak spotřebitelů by snadno mohl vládním plánů
vyvolat
vyznaný zpětný ráz a pravděpodobně scénu přestavět pro naprosté
stornování
tohoto postupu – jen kdyby ta opozice moha být koordinovaná. Bohužel
tento
aspekt vládních analýz je správný  - veřejná opozice je
dezorganizovaná a
převážně neúčinná. Je tomu tak hlavně kvůli pasivitě a sebeuspokojení.
Autor
tohoto článku, když se přidal k předchozí
snaze o přehled
v celosvětovém zavádění ID karet, četl i o
opozici
vůči těmto spiknutím národ po národu. A to i přesto, že zavádění těchto
spiknutí bylo organizováno a koordinováno globálně, opozice byla
dezorganizována a jen zřídka organizována byť i jen na národní úrovni –
tak
globalistická strana téměř už dosáhla naprostého vítězství, ještě než
se obecná
veřejnost vůbec probudila. I přes to, že článek si čtou statisíce lidí
a byl
přeložen do několika různých jazyků, sotva hrstka lidí reagovala na
pozvání,
aby kontaktovali autora. Tohle odráží úroveň pasivity, která překážela
zorganizování skutečné opozice.

Pokud
někde nějaká opozice bude, tak je čas zařídit si kontakty
s ostatními,
abychom do pole dostali nadnárodní opozici. Musíme vystavět skutečné
mosty mezi
lidmi – přímý, lidský kontakt, z očí do očí, všude, kde je to
možné –
dříve než EU začne s monitorováním, regulacemi a uzavírám přístupu
k internetu. V současnosti je relativně snadné si číst a
publikovat
články, abychom našli odkazy na lidi, kteří nesouhlasí
s mainstremovou
globalistickou agendou – brzy by se to ale mohlo stát daleko těžším, až
nebudeme moci komunikovat už vůbec snadno.

Je
rovněž čas, abychom si stáhli a uložili informace z internetu,
zvláště
cenné znalosti o tématech jako je alternativní medicína, věda a
skutečná
historie naší společnosti. Uložit to trvale na disky nebe ještě lépe i
na
papír. Zajistěme, aby nám to nemohli vzít.

Je
čas na zřízení alternativního internetu, který oni nemohou kontrolovat.
V článcích z nedávné doby k tomu byly uvedeny tři hlavní
cesty:

Rovněž
stojí za to realizovat proti-dohledová opatření jako ta popsaná v
tomhle – Techniky
k vyhnutí se dohledu a cenzuře.

Nevíme,
kolik ještě máme času – neztrácejme ho. (Jste vítáni, budete-li kontaktovat
autora
.)

By title="Posts by Nathan Allonby">Nathan
Allonby

Global Research,
January 30, 2013

Zdroj: http://www.globalresearch.ca/the-war-on-media-freedom-undermining-the-independent-alternative-online-media-eu-to-manipulate-internet-search-engines/5321104

 

Předchozí české články zde o
této iniciativě a doporučeních Komise na vysoké úrovni:

http://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=leveson-eu-chce-pravomoc-vyhazovat-zurnalisty&cisloclanku=2013010084

http://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=jsou-evropske-blogy-v-ohrozeni-poradci-evropske-komise-navrhuji-tuzsi-dohled-nad-internetovymi-medii&cisloclanku=2013010081

 

Předchozí české články zde o
možnosti obrany proti vměšování vlády do Internetu:

http://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=kim-dotcom-chce-zasifrovat-pulku-internetu&cisloclanku=2013010105

http://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=“piratebox”-wifi-usb-disk-tvuj-vlastni-mini-internet-svoboda&cisloclanku=2013010070

 
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!