Důkazy o pravdě od AE911Truth jdou 25. února 2013 k soudu

Může
se
v této prosté budově magistrátního  soudu v Horshamu
utvářet historie
11.9?
28. února v malé
městečku Horsham ve Spojeném království vznikne pro hnutí za pravdu o
11.9
vzácná a potenciálně průlomová příležitost. Budou se prezentovat tři
hodiny
podrobných důkazů o 11.9 a soudní dvůr bude zvažovat, zda British
Broadcasting
Corporation (BBC) bude obviněna kvůli nepřesným a zaujatým způsobům,
jimiž
líčila události z 11.9 a důkazy o nich.

Během posledních 16 měsíců
byla BBC nesmírně obviňována jednotlivci z UK kvůli dvěma
dokumentům,
které ukázala v září 2011 jako součást desátého výročí 11.9,
konkrétně
‚9.11: Exkurze po konspiracích‘ a ‚Konspirační složky: 11.9 deset let
poté‘. href="http://www.ae911truth.org/en/news-section/41-articles/647-the-bbc-campaign-shifts-into-second-gear.html">Formální
stížnosti se obracely proti BBC kvůli nepřesnostem a zaujatosti
těchto
dokumentárních pořadů, které podle aktivistů o 11.9 byly porušením
provozních
pravidel BBC stanovených v její ‚Královské chartě‘ a v Dohodě
s britskou veřejností‘. Tento dokument od BBC požaduje, aby
předváděla
informace, které jsou jak přesné, tak nestranné. Tyto stížnosti jsou
podpořeny
v US sídlící vzdělávací charitou Architekti a inženýři za pravdu o
11.9
(AE911Truth), která předložila podrobné vědecké důkazy BBC, aby byly
oporou pro
tyto stížnosti. Ty důkazy se zvláště zaměřují na potvrzený volný pád
WTC 7 a přiznání tohoto faktu NIST 2008. Navíc více než 300 signatářů
petice AE911Truth podpořilo tyto
stížnosti posláním dopisů BBC, které požadují, aby BBC tyto důkazy
ukázala
veřejnosti.

Jako pokračování tohoto
procesu s BBC se tvůrce dokumentárních filmů Tony Rooke rozhodl do
této
záležitosti osobně vložit. Od lidí ve Spojeném království se požaduje,
aby
platili poplatky za TV licenci, kterých využívá BBC, aby financovala
svůj
provoz. Tony odmítl platit své televizní licenční poplatky za základě
speciální
proti-teroristické legislativy.

Kapitoa 15 href="http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/contents">UK zákona
o
terorismu z roku 2000, článek 3 uvádí, že je trestným činem
poskytovat
financování, pokud existuje rozumný důvod k podezření, že tyto
fondy by se
mohly používat k účelům terorismu. Tony tvrdí, že BBC zadržovala
vědecké
důkazy, které předvádí, že oficiální verze událostí z 11.9 není
možná a že
BBC se aktivně pokoušela diskreditovat tyto lidi pokoušející se
veřejnosti
předložit důkazy. Podle Rooke tím, že to činí, BBC podporuje zakrývání
pravdy o
událostech z 11.9 a tudíž potenciálně podporuje ty teroristické
živly,
které byly zapojeny do určitých aspektů 11.9, a které dosud nebyly
identifikovány
a pohnány ke spravedlnosti.

Rooke byl za neplacení TV
licenční poplatků obviněn ze zločinu. Ovšem on předložil právní rozklad
tohoto
obvinění a už uspěl s tím, že mu bylo uděleno slyšení u
magistrátního
soudu, kde má k dispozici tři hodiny, aby prezentoval své důkazy
na svou
obranu proti tomuto obvinění. Tony dal dohromady úžasný tým na svoji
podporu
s prezentací důkazů včetně následujících význačných výzkumníků
11.9:

Profesor Niels Harrit

src="http://www.ae911truth.org/images/stories/niels_harrit.png">

Profesor
Niels Harrit Ph.D vedl tým vědců, kteří objevili v prachu WTC
materiál
obsahující termit.

Dr. Niels Harrit je
profesorem chemie na Universitě v Kodani a je jedním
z vedoucích
světových expertů na vědecké důkazy odporující oficiální legendě o
11.9. Tým
vědců profesora Harrita v Kodani dokázal, že tam byly zbytky
inženýrsky
zpracovaných nanočástic termitu, a to jak zapálených, tak nezapálených,
všude
v prachu těch tří věří WTC. On vedl tým a vydal peer-reviewed
studii
href="http://www.benthamscience.com/open/tocpj/articles/V002/7TOCPJ.htm">oficiálním
vědeckém žurnále. On je rovněž expertem na další aspekty vědeckých
důkazů
naznačujících kontrolovanou demolici těchto tří věží.

Profesor Harrit měl
interview s význačným
dokumentem BBC
v roce 2011, kde se ho BBC jasně pokoušela
šikanovat a
diskreditovat ho, místo aby se podívala na tyto vědecké důkazy, které
byly pro
oficiální povídačku o destrukci Dvojčat zničující. Tým profesora
Harrita
podnikl preventivní opatření tím, že toto interview nahrál spolu i
s interakcemi před interview a po něm, což jasně ukazuje
šikanování a
vysoce nepatřičné chování BBC.

Tony
Farrell

src="http://www.ae911truth.org/images/stories/tony_farrell.png">

Bývalý
britský zpravodajský činitel Tony Farrell veřejně zpochybňoval
oficiální
povídačku o 11.9 a dostal 3 hodiny, aby u britského soudu prezentoval
důkazy o
11.9.

Tony Farrell je bývalý
zpravodajský analytik policejního oddělení Jižního Yorkshire.
V roce 2010
ho vyhodili, protože se cítil být svým svědomím nucen říci pravdu ve
své
oficiální zprávě a konstatovat, že na základě rozsáhlých analýz
událostí
z 11.9 a londýnských bombových útoků ze 7.7 vyhodnotil, že
největší
teroristická hrozba veřejnosti nepochází od islamistických extrémistů,
ale
z vnitřních zdrojů uvnitř US a britského establišmentu. Nyní
věnuje svůj
život tomu, aby pomohl odhalit důkazy a napadá svoje propuštění u
mezinárodního
soudu.

K dalším členům
prezentačního týmu Rookeho patří:

Ian Henshall: Vůdčí britský
autor o 11.9 a zakladatel skupiny ‚Nové vyšetření 11.9‘ v UK

Ray Savage: Bývalý
proti-teroristický důstojník, který předvádí, že oficiální povídačka o
11.9
není pravdivá

Peter Drew: Zajišťovatel
akčních skupin UK AE911Truth

Tito navíc prezentují
podrobně sepsané výpovědi o důkazech a jejich podpoře od čtyřech
dalších
výzkumníků 11.9, kteří je poslali, aby podpořily Tonyho obhajobu:

Richard Gage, AIA: Zakladatel
a CEO of Architects & Engineers for 9/11 Truth (Architekti a
inženýři za
pravdu o 11.9)
Dwain Deets: Bývalý ředitel NASA pro aerokosmické projekty
Erik Lawyer: Zakladatel Firefighters for 9/11 Truth (Požárníci za
pravdu o
11.9)
Jake Jacobs: Veterán pilot US linkového létání a člen Pilots for 9/11
Truth
(Piloti za pravdu o 11.9)

Tyto důkazy o 11.9 budou prezentovány různými lidmi z výše
uvedených, což
lze zřídka, pokud vůbec vidět u kteréhokoliv soudu ve Spojeném
království,
takže tento soudní případ představuje unikátní a cennou příležitost pro
hnutí
za Pravdu o 11.9.

Povzbuzujeme všechny
přívržence AE911Truth a signatáře petice v UK, aby navštívili
tohle soudní
slyšení – čím více, tím lépe. Zaplavíme-li je svou podporou, posílí to
poselství, které hnutí za pravdu o 11.9 potřebuje, aby bylo vyslyšeno a
to, že
je zapotřebí nového a nezávislého vyšetřování 11.9.

Čas a místo tohoto
slyšení je následující:

February 25th
at 10:00 am

Horsham
Magistrates’ Court [Court 3]

The Law Courts
Hurst Road
Horsham
West Sussex
England
RH12 2ET

Ohledně dalších informací
prosím kontaktujte vedoucího britské akční skupiny AE911Truth Petera
Drew na truthfor911
[at] hotmail.co.uk

src="http://www.ae911truth.org/images/website_template/911_wtc7_20001c.png">

Budova
7 WTC, 47-patrová a nezasažená letadlem, vykazoval všechny
charakteristiky
klasické kontrolované demolice pomocí trhavin.

1.
href="http://www.ae911truth.net/videos/gallery/WTC7-eyewitness-2-PFC.wmv">Rychlý
rozběh kolapsu.

2.
Zvuky
explozí

v přízemí – vteřinu před destrukcí budovy.

3.
Symetrické
„zhroucení konstrukce“ – probíhající i po dráze největšího odporu – href="http://www.youtube.com/watch?v=rVCDpL4Ax7I">se zrychlením
volného pádu.

4.
Imploze
s úplným
kolapsem poskládaná do svého vlastního půdorysu.

5.
Obrovský
objem expandujících href="http://www.ae911truth.net/wtc7/RG-fireman-witness-wtc7.avi">oblak,
jež
vyhlížela jako pyroklastická.

6.
Expertní podpora
od
vrcholného profesionála na kontrolované demolice v Evropě.

7.
Předchozí znalost
o „kolapsu“
u médií, NYPD, FDNY

Následně
po destrukci WTC7 byly objeveny silné důkazy o demolici za využití
zápalných
zařízení:

1.
FEMA našla vzorky konstrukční
oceli vykazující známky rychlé oxidace a href="http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/metallurgy/index.html">mezikrystalické
tavby.

2.
Četní vysoce kvalifikovaní svědkové
referovali o mnoha tunách href="http://ae911truth.org/news/41-articles/347-high-temperatures-persistent-heat-a-molten-steel-at-wtc-site-challenge-official-story.html">roztaveného
kovu.

3.
Ve vzorcích prachu a ztuhlého kovu po tavení
nalezeny chemické projevy přítomnosti href="http://www.journalof911studies.com/volume/200704/JonesWTC911SciMethod.pdf">přepalovacího
termitu.

WTC7
neprojevovala jakékoliv známky poničení požárem jako:

1.
Pomalý
rozběh s velkou viditelnou počáteční deformací.

2.
Asymetrické
zřícení, které probíhá po dráze nejmenšího odporu (na základě zákona o
zachování hybnosti by to by způsobilo padání do té strany, co je
nejvíce
poškozena ohněm).

3.
Důkazy
o teplotách schopných dosáhnout měknutí oceli.

4.
Výškové
budovy

postižené mnohem většími, žhavějšími a déle trvajícími požáry se nikdy
nezhroutily.

src="http://www.ae911truth.org/images/stories/explo2.jpg">

Jak
je vidět na této odhalující fotce, destrukce Dvojčat vykazovala všechny
příznaky demolice pomocí trhavin:

1.
href="http://911research.wtc7.net/wtc/analysis/collapses/symmetry.html">Destrukce
probíhala po dráze největšího odporu se zrychlením href="http://www.youtube.com/watch?v=eXSHm3CdHf4">téměř odpovídajícím
volnému
pádu.

2.
Nepravděpodobná
symetrie rozložení trosek.

3.
Extrémně
rychlý rozběh destrukce.

4.
Více
než 100 účastníků opatření první reakce hlásilo href="http://www.journalof911studies.com/articles/Article_5_118Witnesses_WorldTradeCenter.pdf">výbuchy
a záblesky.

5.
Mnohatunové
ocelové části byly vyvrhovány
do stran
.

6.
Rozmělnění
90 000 tun betonu a kovových obkladů href="http://911research.wtc7.net/wtc/analysis/collapses/concrete.html">v letu
vzduchem přeměněných na prach.

7.
Obrovský
objem expandujících href="http://911research.wtc7.net/wtc/analysis/collapses/dust.html">oblak,
jež
vyhlížela jako pyroklastická.

8.
V
poli trosek href="http://www.ae911truth.org/images/fema_debris_distribution.jpg">o
průměru
1200 stop: se nenašly žádné „placky“ ze spadlých podlah.

9.
Izolovaná
href="http://ae911truth.org/en/news-section/41-articles/585-faq-8-squibs.html">explozivní
vyvrhování 20-40 pater pod demoliční frontou.

10.
Naprostá
destrukce budovy
: s rozkouskováním ocelové nosné konstrukce.

11.
Několik
tun href="http://ae911truth.org/news/41-articles/347-high-temperatures-persistent-heat-a-molten-steel-at-wtc-site-challenge-official-story.html">roztaveného
kovu nalezeno pod všemi 3 výškovými budovami.

12.
Důkazy
o href="http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/metallurgy/index.html">termitových
přepalovadlech nalézené FEMA ve vzorcích oceli.

13.
Důkazy
href="http://www.benthamscience.com/open/tocpj/articles/V002/7TOCPJ.pdf">výbušnin
nalezeny ve vzorcích prachu.

A
nevykazují žádné příznaky poničení požárem:

1.
Pomalý
rozběh s velkou viditelnou počáteční deformací.

 1. Asymetrické zřícení,
  které probíhá po dráze nejmenšího odporu (na základě zákona o zachování
  hybnosti, to by způsobilo padání do té strany, co je nejvíce poškozena
  ohněm).
 2. href="http://911research.wtc7.net/mirrors/guardian2/wtc/how-hot.htm">Důkazy
  o teplotách schopných dosáhnout měknutí oceli.
 3. href="http://911research.wtc7.net/wtc/analysis/compare/fires.html">Výškové
  budovy postižené mnohem většími, žhavějšími a déle trvajícími
  požáry se nikdy nezhroutily.

href="http://www.ae911truth.org/images/website_template/evidence_brochure_245_190.jpg"> style="border: 0px solid ; width: 245px; height: 190px;" alt=""
src="http://www.ae911truth.org/images/website_template/evidence_brochure_245_190.jpg">

Written by Peter Drew
Thursday,
14 February 2013 17:20

href="http://www.ae911truth.org/en/news-section/41-articles/711-historic-case-to-challenge-bbcs-911-coverage.html">http://www.ae911truth.org/en/news-section/41-articles/711-historic-case-to-challenge-bbcs-911-coverage.html
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!