Nástroj k proměně společnosti – nový finanční systém

Všichni jsme si už asi všimli, kam nás dnešní politicko-ekonomický a finanční systém zahnal. Vnímáme jistě, že je tento systém již neudržitelný. Pokud by měl v této podobě dále setrvat, tak jen za cenu neustálého snižování životní úrovně obyvatel a
jejich čím dál většího zotročování. Abychom se vymanili z této zdánlivě bezvýchodné situace, nestačí změnit systém pouze politický (na přímou demokracii), ale je třeba zcela změnit i systém finanční, který by mohl fungovat dokonce jako impuls pro změnu systému politického. Proto byl v ČR vymyšlen nový finanční systém, který je možné aplikovat i kdekoli jinde ve světě. Nový systém je založený na elektronické alternativní měně pro Česko nazvané „Volník“, která může stávající měnu zcela nahradit, nebo může běžet paralelně s ní.

Co nám může nová měna přinést?

  • Nová měna Volník může být nástrojem pro uskutečnění přímé demokracie, neboť lidem zajistí dostatek volného
    prostoru pro rozhodování o důležitých tématech ve společnosti.
  • Může přinést oživení a výrazné zlepšení místní ekonomiky.
  • Může lidem výrazně zvýšit životní úroveň a snížit rozdíly mezi nízko a vysokopříjmovými skupinami obyvatel.
  • Přináší lidem stabilitu a určitou životní jistotu.
  • Přinese soběstačnost a nezávislost na globální ekonomice.

V souhrnu měna Volník může zpomalit nežádoucí a donekonečna uměle vyvolávaný ekonomický růst, který není měřítkem společenské ani ekonomické kvality života, jak je nám neustále předkládáno. Jakýkoli stát, který by systém této nové měny používal, by byl schopen vymanit se z celosvětové, probíhající a neustále se prohlubující ekonomické krize.

Díky používání měny Volník je zde předpoklad vývoje společnosti technologicky, morálně i duchovně. Všude tam, kde by byl Volník zaveden, se předpokládá úleva i pro životní prostředí.

Čím je měna tak specifická, že umožní výše uvedených změn dosáhnout?

Měna
Volník je především nezávislá.
Měna nepodléhá vlivu politiků, komerčních bank, ani jiné současné lobby, kteří si ze svých mocenských pozic měnu emitují, jak se jim zlíbí bez nároků na jakékoli její krytí. Měna Volník není ani vázaná na jakoukoli jinou měnu, jako to bývá běžné u jiných alternativních měn.

Každá měna by měla být krytá. V dnešní krizi se ozývají hlasy k navrácení krytí měn zlatem (popř. jinou komoditou). Je však dnes už jasné, že krytí měny jakoukoli komoditou činí z této komodity investiční záležitost, vyvolává po komoditě zvýšenou umělou poptávku, vytváří na ní investiční bubliny a v neposlední řadě způsobuje zbytečné drancování planety, vinou této zvýšené poptávky.

Měna Volník přináší zcela nový pohled na krytí měn. Základní krycí jednotkou měny Volník je každá jedna osoba zaregistrovaná do systému Volník. Měna Volník je tedy krytá reálným množstvím uživatelů. Krytí funguje tak, že na každého občana vstoupivšího do systému je jednorázově vygenerována určená částka vždy ve stejné výši. Při úmrtí nebo vystoupení občana ze systému je stejná částka ze systému odepsána. Takto si měna uchovává svoji reálnou a stálou hodnotu a zajišťuje cenovou stabilitu.

Další velmi důležitou, leč pro mnohé šokující vlastností měny Volník, díky které lze změny dosáhnout, je základní
nepodmíněný příjem
. To znamená, že každý uživatel systému Volník dostává automaticky měsíčně na svůj účet pevnou, ničím nepodmíněnou částku jen za to, že jest. Především na této vlastnosti založená měna přináší lidem určitou finanční jistotu, nezávislost v rozhodování a tedy úlevu. Lidstvo dospělo nejen technologicky již do takového stádia, že ačkoli se to může zdát nepředstavitelné, je to zcela technicky reálné a dokonce nutné.

Vezměme si,že tento příjem je dnes vlastně státem již vyplácen, aniž bychom si to byli schopni v této souvislosti uvědomit, a má
různou podobu ve formě různých dávek. Takové dávky jsou ale jen pro určité skupiny obyvatel, (např. porodné, mateřská,
přídavky na děti, příspěvky na bydlení, podpora v nezaměstnanosti, invalidní a starobní důchody, atd.) a většinou jsou nedostatečné a mnohdy těžko dosažitelné. Další pobíratelé dávek od státu jsou dnes paradoxně společnosti a velké firmy, jejichž vlastníci patří mezi nejbohatší vrstvy obyvatel. Pobírají např. příspěvek na pracovní místo, na výzkum a inovace, investiční pobídky, daňové prázdniny, atd. Z těchto praktik, jak víme, vznikla na trhu nespravedlivá nerovnost.

Je zjevné, že stát už teď by byl schopen v určité výši základní nepodmíněný příjem všem občanům poskytovat, a nebylo-li by jeho špatného hospodaření, tunelování, krádeží státních financí a přebujelého byrokratického aparátu, mohl by se základní příjem ještě navýšit.

Daňová i administrativní zátěž v systému Volník je výrazně pod úrovní dnešní zátěže, je velmi zjednodušená a srozumitelná
pro každého, a její výše je pro všechny stejná. Jelikož je Volník čistě elektronická měna, veškerá zúčtování probíhají v rámci aplikace zcela automaticky, bez jakéhokoli dohledu, či zásahu zvenčí. Není třeba daňových přiznání, díky tomu by mohly zaniknout úřady s nimi spojené (Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, atd.).

Protože měnu Volník nespravují žádné komerční banky, kterým by měna sloužila jako prostředek k jejich ziskům (což je současný stav jak u české koruny, tak i u většiny světových měn), neexistují v systému Volník úroky. Každý z uživatelů měny Volník bude mít možnost využít bezúročné půjčky pro zajištění financování svých důležitých životních investic (bydlení, podnikání, atp.).

Nový finanční systém Volník vyniká velkou jednoduchostí, takže je o něm v článku téměř vše popsáno. Doplňující informace o
finančním systému Volník lze nalézt na internetových stránkách občanského sdružení PROMĚNA.

V tomto období skupina dobrovolníků překládá do češtiny software CYCLOS, v němž by měla měna Volník fungovat. Větší část
je již přeložena, avšak s překladem z angličtiny, němčiny, popř. jiných jazyků je třeba ještě pomoci. Potřební jsou také programátoři, kteří by dokázali software dále rozvinout, a lidi, kteří si práci s tímto systémem osvojí pro administraci a školení.

Pokud se Vám projekt Volník líbí, můžete jej dobrovolně podpořit nabídkou svojí práce, technickou podporou nebo finančně.

http://www.promena.biz

promena@promena.biz
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!