Od Afghánistánu po Sýrii: Ženská práva, válečná propaganda a CIA

Ženská práva jsou čím dál víc oslavována jako užitečný nástroj propagandy pro další budování impéria. Hlavy západních států, činitelé OSN a vojenští mluvčí budou neustále vychvalovat humanitární rozměr US-NATO vedené invaze do Afghánistánu z října 2001, která byla údajně bojem proti náboženským fundamentalistům, aby pomohla děvčátkům chodit do školy a osvobodit ženy pod jhem Talibanu.

Logika takovéto humanitární dimenze afghánské války je pochybná. Přinejmenším zapomínáme, že Al Kaiída a Taliban byly už od počátku sovětsko-afghánské války podporovány US jako součást CIA vedených skrytých operací.

Jak bylo už popsáno Revoluční asociací afghánských žen (RAWA):

US a jejich spojenci zkusili legitimizovat svou vojenskou okupaci Afghánistánu pod pláštíkem „přinesení svobody a demokracie Afghánskému lidu.“ Ale to, co jsme v posledních třech desetiletích co se týče osudu našeho lidu zažili, je to, že US vláda myslí především na své vlastní politické a ekonomické cíle a byla to ona, kdo v Afghánistánu k moci dovedl a vybavil ty nejzrádnější, anti-demokratické, ženobijce a zkorumpované fundamentalistické gangy.

Byly to US, kdo v Afghánistánu v roce 1996 instalovaly k moci režim Talibanu, což byla zahraničně politická strategie, která vedla ke zrušení práv afghánských žen:

Podle NSDD 166 se US pomoc islamistickým brigádám proudícím sem přes Pákistán neomezovala na vojenskou bona fide pomoc. Washington rovněž podporoval a financoval přes US Agenturu pro mezinárodní rozvoj (USAID), proces náboženské indoktrinace převážně, aby zabezpečili zrušení sekulárních institucí. (Michel Chossudovsky, 9/11 ANALYSIS: From Ronald Reagan and the Soviet-Afghan War to George W Bush and September 11, 2001, Global Research, September 09, 2010)

Spojené státy americké štědře financovaly zejména náboženské školy:

V Afghánistánu v letech předcházejících sovětsko-afghánské válce bylo vzdělání převážně sekulární. US přetvořené vzdělávání sekulární vzdělání zničilo. Počet CIA sponzorovaných náboženských škol (madrass)  vzrostl z 2 500 v 80. letech na více než 39 000 (v roce 2001). (Ibid.)

Afghánské ženy dnes. (AFP Photo / Shah Marai)

Afghánské ženy v 70. letech před CIA vedenou intervencí.

Americké veřejnosti zůstává neznámý i fakt, že US šířily učení islamistického džihádu v učebnicích „Made in America“ vypracovávaných na University of Nebraska:

… Spojené státy utratily miliony dolarů, aby afghánské školní děti zásobily učebnicemi plnými obrazů násilí a militantního islamistického učení, částečně jako skrytý pokus o vyvolání odporu k sovětské okupaci.

Učebnice, kteří byly naplněny povídáním od džihádu a vyobrazeními zbraní, kulek, vojáků a min, od té doby sloužily jako základní osnova afghánského školního systému. Dokonce i Taliban používal v Americe vyrobených knih…

Bílý dům obhajuje ten náboženský obsah tvrzením, že islámskými principy je afghánská kultura prodchnutá a že tyto knihy „jsou plně v souladu s US zákony a politikou.“ Právní experti však kladou otázky, zda tyto knihy neporušují ústavní zákaz využití dolarů z daní na podporu náboženství.

… činiteé AID v interview řekli, že islamistické materiály ponechaly nedotčené, protože měli strach, že afghánští vyučující by knihy postrádající dostatečně silnou dávku muslimského myšlení odmítli. Tato agentura z těchto náboženských textů odstranila své logo a jakékoliv zmínky o US vládě, řekla mluvčí AID Kathryn Stratos.

„Politikou AID není podpora náboženské instruktáže,“ řekla Stratos. „Postupovali jsme ale s tímto projektem, protože primárním účelem … je vzdělávat děti, což je především sekulární aktivita.“

… Vydány byly v hlavních afghánských jazycích Dari a Paštún, a tyto učebnice byly vypracovány počátkem 80. let na základě grantu od AID na universitách v Nebrasce a v Omaha v jejich Střediscích afghánských studií. Tato agentura v letech 1984 až 1994 utratila 51 milionů dolarů za universitní vzdělávací programy v Afghánistánu. (Washington Post, 23 March 2002)

Historické ohlédnutí

Než přišel k moci Taliban, vedly afghánské ženy životy v mnoha ohledech podobné tomu, jako žijí Západní ženy (viz obrázky níže):

Kábulská universita v 80. letech

V 80. letech býval Kábul „kosmopolitním městem. Hlavní město se hemžilo umělci a hippie. Ženy na universitě ve městě studovaly zemědělství, inženýrské a ekonomické obory. Afghánské ženy zastávaly místa ve státní správě.“ Byly tam ženské členky parlamentu a ženy řídily auta a cestovaly a chodily na rande, aniž by se musely ptát mužského opatrovníka na povolení.

Je ironií, že tato práva žen, jak je popisuje RAWA z doby před US sponzorovaným džihádistickým povstáním potvrdil v roce 2010 článek vydaný Foreing Policy, v hlásné troubě Washington Post založené Samuelem Huntingtonem:

Kábulská universita, studenti přechází mezi učebnami. Během posledních 4 let se zápis zdvojnásobil.

Zde vyobrazená fyzikální fakulta Kábulské university dnes nevypadá moc odlišně. Ale lidé ano. V 50. a 60. letech chodili studenti oblečení v Západním stylu; mladí muži a ženy se stýkali relativně volně. Dnes si ženy zakrývají hlavy a většinu svých těl i v Kábulu. O půl století později muži a ženy obývají daleko oddělenější světy.

Vyučování biologie, Kábulská universita.

V 50. a 60. letech se mohly ženy věnovat profesionální kariéře v oborech jako je medicína. Dnes jsou university, které vzdělávají ženy, cílem násilných útoků, a dnes více než před pěti či šesti lety.

Prodej nahrávek hudby.

Stejně to bylo v obchodech s hudebními nahrávkami, které ke kábulským teenagerům přinášely rytmus a energii Západního světa.

Stovky příslušníků afghánské mládeže se aktivně zapojovaly do programů skautingu.

Afghánistán kdysi míval chlapecké skauty a dívčí skauty. V 50. a 60. letech byly ty programy velice podobné těm, jako u jejich protějšků ve Spojených státech s tím, jak se studenti základních a středních škol učili o přírodních stezkách, tábornictví a veřejné bezpečnosti. Avšak skautské jednotky úplně vymizely po sovětské invazi koncem 70. let. (Mohammad Qayoumi Once Upon a Time in Afghanistan…, Foreign Policy, May 27, 2010)

Pozorný čtenář si v předchozím popisku všimne skryté dezinformace. Jsme vedeni k přesvědčení, že liberální životní styl afghánských žen zničil Sovětský svaz , když to ve skutečnosti byl výsledek US podpory Al Kaiídě a Talibanu. Jak uznal US zahraničně politický poradce Zbignew Brzezinsky, moskevské akce na podporu Kábulské pro-sovětské vládě sloužily k boji proti islamistickému povstání múdžahídů skrytě podporovaných CIA:

A opravdu bylo to 3. července 1979, kdy president Carter podepsal první směrnici pro tajnou pomoc odpůrcům pro-sovětského režimu v Kábulu.  A v ten samý den jsem psal presidentovi upozornění, v němž jsem mu vysvětloval, že podle mého názoru tato pomoc povede k vyvolání sovětské vojenské intervence (…)

Za touto tajnou operací byla úžasná myšlenka. Mělo to ten účinek, že to Rusy zatáhlo do afghánské pasti a vy chcete, abych toho litoval? Dnem, kdy sověti oficiálně překročili hranici, jsem presidentovi Carterovi psala. Teď máme příležitost SSSR nadělit jejich Vietnamskou válku. (The CIA’s Intervention in Afghanistan, Nouvel Observateur, 1998, Global Research, October 15, 2001)

V roce 1982 president Ronald Reagan dokonce zasvětil raketoplán Columbia US podporovaným islamistickým „bojovníkům za svobodu“ v Afghánistánu, jmenovitě Al Kaiídě a Talibanu.

Zrovna tak jako si o Columbii myslíme, že představuje nejlepší lidské aspirace v oblasti vědy a technologií, tak to dělá i zápas Afghánského lidu představující nejvyšší lidské aspirace za svobodu.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uqZ-ToXjCz0

Ronald Reagan na schůzce s Talibanem v roce 1985: „Tito pánové (Taliban) jsou morálním ekvivalentem amerických Otců zakladatelů.“

Ovšem jak US, tak vlády členů NATO tvrdí, že US-NATO vojenská přítomnost v Afghánistánu byla nápomocna k podpoře práv žen. Podstatný je u toho fakt, že tato práva zrušil US podporovaný režim Talibanu, který přišel k moci s pomocí Washingtonu.

Síť syrských žen us ministerstva zahraničí

Jaký má vztah historie žen v Afghánistánu k právům žen v Sýrii v kontextu současné krize?

Nevyhlášená US-NATO válka Sýrii (2011-2013) na podporu s Al Kaiídou spojených rebelů se jeví, že má podobnou logiku, zejména destrukce sekulárního vzdělávání a zrušení ženských práv.

Potká syrské ženy ta samá chmurná budoucnost jako afghánské ženy pod režimem Talibanu?

Teď v lednu „odštěpenecká skupina syrských žen“ říkající, že „reprezentuje vůdčí opoziční hnutí“ navštívila konferenci sezvanou Sítí ženské demokracie (WDN) v součinnosti s US ministerstvem zahraničí s Kanceláří globálních ženských záležitostí v Doha v Kataru.

WDN je iniciativou Mezinárodního republikánského institutu dobře známého svou podporou disidentů v různých zemích odporujících US imperialismu. US ministerstvo zahraničí jasně využívá „ženských práv“ jako nástroje, zatímco současně financuje islamistickou „opozici“ s výhledem na podvrácení sekulárního státu a na konečnou instalaci islamistické vlády v Damašku.

Síť syrských žen byla zformována na US sponzorované konferenci a ve své Chartě má zapsáno, že „zajistí, aby se ženy zúčastnily řešení konfliktu a přechodu své země.“

V chartě volají zúčastnění po rovných právech a zastoupení pro všechny Syřany, požadují rovné zastoupení žen na všech mezinárodních shromážděních, vyjednáváních, koncipování ústavy a komisích usmíření i ve volených vládních orgánech. Charta se rovněž zabývá tématy, k nimž patří prevence a stíháním násilných činů proti ženám, přístup ke vzdělání a celková potřeba účasti žen v řešení probíhajícího konfliktu, přičemž zajišťuje i budoucí účast žen na rekonstrukci Sýrie. Vůdci US vlády se této konference rovněž zúčastnili a zdůraznili svou podporu syrským ženám. (…) Carla Koppell vedoucí koordinátor Rovnosti žen a Posílení žen v Agentuře Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID) ve svých poznámkách radila: „Pokud budou různé skupiny žen schopny najít společnou agendu, získají nesmírnou sílu.“ (Women Demand Role in Syria’s Transition and Reconciliation, January 28, 2013, emphasis added.)

Monica McWilliams, zakladatelka Koalice severoirských žen (vlevo) a místopředsedkyně kosovské vlády Edita Tahiri (vpravo) sdílejí své zkušenosti s účastnicemi konference v Doha v Kataru, kde byla přijata Charta Sítě syrských žen různými skupinami syrských žen reprezentujícími vůdčí opoziční hnutí v této zemi.(Photo from wdn.org)

Prvním omračujícím paradoxem této konference je to, že je uspořádána v Kataru, v zemi, kde práva žen zůstávají dost omezená, řečeno hodně mírně. V půli března dokonce katarská vláda vyjádřila obavu ze „zmínek o sexuálních a reproduktivních právech žen,“ které jsou obsaženy v Deklaraci Komise OSN pro postavení žen nazvané Odstranění a prevence všech forem násilí proti ženám a dívkám.

Druhý paradox: USAID, který přispěl ke zrušení ženských práv protlačováním náboženské indoktrinace v Afghánistánu, teď prosazuje ženská práva na účasti na změně režimu v Sýrii. Mezi tím US spolu s Katarem a Saúdskou Arábií podporují islamistické extrémistické skupiny bojující proti sekulární syrské vládě. Některé z tzv. „osvobozených oblastí“ v Sýrii nyní vedou náboženští extrémisté.

„Náboženská Wahhábitská škola a práva žen v ‚osvobozené‘ oblasti Aleppo vedené US-Saúdy podporovanou ‚opozicí‘ ‚definitivní zlepšení‘ v porovnání s převažujícím systémem sekulárního vzdělávání v Sýrii.“ (Michel Chossudovsky, Syria: Women’s Rights and Islamist Education in a “Liberated” Area of Aleppo, Global Research, March 27, 2013.)

Až bude v Damašku instalován US zastupující režim, tak práva a svobody syrských žen mohou docela dobře následovat tu „cestu ničící svobody“ jako u afghánských žen pod US podporovaným režimem Talibanu, která pokračuje i pod US-NATO okupací.

Julie Lévesque je žurnalistkou a výzkumnicí Centra pro výzkum globalizace (CRG) Montreal. Byla mezi prvními nezávislými žurnalisty, co navštívili Haiti hned po zemětřesení z ledna 2010. V roce 2011 byla na palubě „The Spirit of Rachel Corrie“, jediného humanitárního plavidla, které proniklo do teritoriálních vod pásma Gaza, než bylo odstřeleno Izraelským námořnictvem.

První verze tohoto článku vyšla u RT Op-Edge

By Julie Lévesque
Global Research, April 04, 2013
RT Op-Edge

Zdroj: http://www.globalresearch.ca/from-afghanistan-to-syria-womens-rights-war-propaganda-and-the-cia/5329665

Jak je to v reálu s právy žen a náboženským zdůvodněním zákazu žen řídit motorová vozidla aj. v osvobozené oblasti Aleppa viz česky krátce zde:

http://www.nwoo.org/view.php?cisloclanku=2012110126

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1375-osvobozena-zona-aleppa-nabozenska-diktatura-s-podporou-francie
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!