ALIANCE SIL PRO TRANSFORMACI České republiky

Dne 27. dubna 2013 představilo politické hnutí Občanská sounáležitost v Plzni záměr vytvoření „ALIANCE SIL PRO TRANSFORMACI České republiky“ zástupcům skupin obyvatel, občanských iniciativ, politických stran a hnutí, občanům Plzně, členům a sympatizantům hnutí Občanské sounáležitosti. Z počtu a možností účastníků bylo zřejmé, že zástupci jednotlivých iniciativ, stran i skupin iniciativ, mohou předat informace o ALIANCI desetitisícům občanů. Hnutí Občanská sounáležitost se představilo v roli iniciátora vyjednávajícího varianty společného postupu občanské společnosti a politických subjektů při realizaci změn s mottem:

ZMĚNY NIKDO SÁM NEUDĚLÁ, MUSÍ JI REALIZOVAT VĚTŠINA OBYVATEL SPOLEČNĚ
AKTIVNÍM SEBEORGANIZOVÁNÍM A ROZHODNÝMI KROKY.ALIANCE SIL PRO TRANSFORMACI České republiky: TISKOVÁ ZPRÁVA

V Plzni 3.května 2013

ALIANCE přináší důraz na dosažení rychlé a jednoznačné shody na
kvalitativních změnách společnosti představiteli celých skupin
obyvatel, subjektů občanské společnosti, neparlamentních stran a hnutí.
Občané tak budou rychle informováni, kdo chce zásadní změny. Budou se
moci rozhodnout, jakým způsobem se sami aktivně zapojí do transformace
a ovlivní tak svůj každodenní život a seberealizaci v zaměstnání,
podnikání i dalších aktivitách.

ALIANCE je praktickým nástrojem dosažení celospolečenské shody o
uspokojení potřeb obyvatel. Vedle konkrétních kroků směřujících ke
vzniku ALIANCE je hlavní preferencí dosažení otevřené komunikace o
stavu země, tvorba a realizace její obnovy, jasné vymezení kompetencí a
osobní odpovědnosti lidí realizujících změny a zajištění kontroly
transformačního procesu.
Účastníci vyjádřili souhlas se vznikem a posláním ALIANCE, kterým je
inspirovat tvořivé lidi ke společné práci na nalezení alternativního
řešení k současnému destruktivnímu směřování vládnoucích struktur, tj.
formulování názorových východisek pro jednání o novém společenském a
ekonomickém uspořádání.

Smyslem vytvoření ALIANCE je dosažení celonárodní shody o transformaci
a realizace konkrétních celonárodních akcí pro obnovení stabilního
prostředí důvěry a spolupráce, pro umožnění důstojného života obyvatel
této země. Účastníci na místě vyjádřili vůli zapojit se do realizace
záměru. Podpořili potřebu znovuobjevení a probuzení základních lidských
mravních hodnot v každém člověku a vnitřní proměnu občanů jako
předpoklad transformace. Rovněž podpořili konkrétní kroky ke vzniku
ALIANCE. Jedním z prvních kroků je ověření, zda si většina občanů
opravdu přeje zásadní změnu, včetně nového vymezení vztahů mezi občany
a skupinami obyvatel navzájem i vůči státu.

Od začátku května se již tvoří přípravný tým ALIANCE pro rozpracování
konkrétní postupů a akcí, včetně vyhledání a propojení spojenců ALIANCE
v krajích. Zveřejnění této tiskové zprávy je současně pozváním pro
zástupce skupin obyvatel, iniciativ, neparlamentních politických stran
a hnutí a občanů k účasti na celonárodní přípravě a realizaci převzetí
odpovědnosti za transformaci a následnou správu České republiky
občanskou a demokratickou cestou.

Za hnutí Občanská sounáležitost Václav Vorel - předseda

Spojení pro poskytnutí informací o hnutí OS a ALIANCI:

sounalezitost@vykroceni.cz, telefon 733 127 170

Programové cíle iniciativy OS z 8. 8. 2012 připravené pro politické
hnutí Občanská sounáležitost

Posláním iniciativy Občanská sounáležitost je znovunalezení a obnova
zdravého jádra národa, jeho tvořivých sil a aktivování a spojování
moudrých a kreativních občanů ze všech skupin obyvatel. Dále zajištění
trvalé celospolečenské diskuse, hledání a realizace stále lepších forem
společensko-ekonomického uspořádání společnosti. Poslání vychází z
vědomí zodpovědnosti za současný stav i budoucnost národa, víry a
naděje, že lze spojit myšlenky, schopné a odvážné občany, energii i
prostředky pro realizaci kvalitativních změn.

K naplnění tohoto poslání se Občanská sounáležitost stává jednoúčelovým
politickým subjektem, který svojí hodnotovou orientací bude
akceptovatelný pro všechny skupiny obyvatel jako nástroj kooperace,
spolupráce a tvořivého spojení sil. Tento subjekt zkoordinuje vznik
celonárodní aliance (tvořené všemi skupinami obyvatel) pro zahájení
hluboké transformace ČR a podpoří její první krok, tj. převzetí
odpovědnosti za stát občany vítězstvím v legitimních volbách. Společná
aliance sil pro transformaci ČR převezme a následně svěří správu země,
devastované politicko-ekonomickou mafií, do rukou občany zvolených
profesionálních správců, nad kterými si občané podrží průběžnou
kontrolu. Celý proces naplňování nové celospolečenské smlouvy bude
důsledně kontrolován občanskou společností a celonárodním subjektem
složeným ze zodpovědných osobností.

Základními kameny vyváženosti ekonomického přístupu a péče o kvalitu
života se stanou: přirozený rozvoj založený na tvorbě reálné ekonomiky,
vztahy postavené na základních lidských hodnotách a spolupráci,
posilování regionálních hospodářských vztahů a soběstačnosti,
kooperativní vztah všech oborů lidské činnosti (včetně nově
koncipovaného zdravého finančního sektoru) a zejména posilování
tvůrčího potenciálu národa.

Poslání Občanské sounáležitosti bude naplněno v okamžiku, kdy bude
proces trvalé proměny společensko-ekonomického uspořádání nevratně
zakotven v zákonech a bude zahájena realizace
dlouhodobého Programu obnovy a rozvoje České republiky.

Politický subjekt bude rozpuštěn poté, co aliance sil dohodne novou
společenskou smlouvu a návrh nové občanské ústavy, garantující uvedený
kvalitativní přechod od modelu boje ke spolupráci a kooperaci
občanů a subjektů na území České republiky.

Tímto posláním reaguje Občanská sounáležitost na potřebu změny -
posílení kontroly občanů nad procesem proměny podoby uspořádání a dění
v celé společnosti. Vyjadřuje tak vůli iniciovat
nenásilný, ale důsledný přechod od stávajícího modelu zastupitelské
demokracie k participativní s větší přímou zodpovědností a podílením se
občanů na správě země.

Role Občanské sounáležitosti a Aliance
sil v procesu zahájení transformace:

 • 2009 vznik Iniciativy Občanská sounáležitost
 • 2012 Hnutí Občanská sounáležitost (subjekt pro spojení sil)
 • Vyjednávání shody o zahájení změn se všemi skupinami obyvatel,
  občanskými iniciativami a organizacemi, politickými subjekty,
  osobnostmi s morálním kreditem ...
 • Společné vynucení změny volebního zákona, nových voleb a
  svobodného přístupu do veřejnoprávních médií
 • 2013 Společný subjekt do voleb. „Aliance sil pro transformaci
  České republiky“
 • Převzetí ústavodárné většiny v parlamentu
 • 2014 vyhlášení programu obnovy země a návrh nové ústavy
 • cca 2015 zastavení činnosti hnutí Občanská sounáležitost

Politické hnutí Občanská sounáležitost je iniciátorem sebeorganizování
všech, kteří chtějí zásadní a kvalitativní proměnu. Je moderátorem
otevřené komunikace a vyjednávání shody a řadovým členem ALIANCE. Pokud
souzníte s myšlenkami v příloze, případně se domníváte, že znáte
někoho, kdo je připraven podpořit změny, tak prosíme o šíření zprávy.
Hledáme současně zástupce našeho hnutí a partnery pro rychlé rozšíření
ALIANCE ve všech krajských městech.

Bližší informace a další postup rádi dohodneme s každým individuálně
dle jeho přání a možností. Vítáme zejména rozšíření počtu
podnikatelů/příznivců, kteří chtějí obnovit reálnou ekonomiku a
soběstačnost ČR a změnit podmínky pro podnikání, základ obnovy regionů,
soběstačnosti občanů, silné občanské společnosti a zaměstnanosti.

Děkujeme předem za zpětnou vazbu na tento krok směrem k systémovému
spojování občanů ve prospěch transformace ČR.

S pozdravem. Václav Vorel a edení osmičlenného předsednictva:
místopředsedové Ing.Jan Ečer, Rudolf
Dvořák a Ing.Oldřich Lukáš

Odkazy na klíčový videoprojev a zveřejněné dokumenty:

Myšlenkový základ hnutí - VIDEOPROJEV K ŘEŠENÍ POMĚRŮ V ZEMI
PROBUZENÍ A VYKROČENÍ
http://www.youtube.com/watch?v=cmcse8uDfA8

SOBĚSTAČNOST JE OBRANA PROTI MANIPULACI A ZÁKLAD SVOBODNÉ VOLBY!
ZMĚNY JE TŘEBA ODPRACOVAT A ZAFINANCOVAT SPOLEČNĚ!

Zvažte podporu politického hnutí Občanská sounáležitost a procesu
spojování občanů a subjektů: č. ú. 2500376804/2010, v.s. Vaše PSČ.
Děkujeme.

Souběžně s politickým hnutím vzniká Nadační fond pro obnovu reálné
ekonomiky a soběstačnosti České republiky: Ing.Jan Ečer, Ing.Josef
Zídek, V.Vorel

Díky této aktivitě, vedle hnutí OS, mohou hlavní partneři rychleji
zrealizovat vznik soběstačných Center podpory podnikavosti a
zaměstnanosti po celé ČR, která budou následně předána vybrané
neziskové organizaci k provozování a budou partnery pro všechny
subjekty v regionech. Posláním a účelem fondu a center bude podporovat
podniky i občany v posilování soběstačnosti.

Hledáme pro všechny aktivity svobodné tvořivé občany/spojence. Vítáme
pokud přichází člověk, který:

1. má bytostnou potřebu, v duchu své osobní a společenské vize, tvořit
harmonii mezi myšlenkou a hmotou – směřovat k celistvosti
2. má pokoru, respekt a sounáležitost se všemi lidmi
3. je odvážný, silný a nemá potřebu dokazovat sílu bojem
4. je schopný vyjednavač ve stylu výhra – výhra
5. je systémový a vnímá vždy příčiny i následky – hledá optimální řešení
6. nelpí na minulosti a je schopen a ochoten odpouštět
7. nezapojuje se do vytváření umělých systémů a her
8. má osobité znalosti a dovednosti, které mu přináší ekonomickou
nezávislost
9. nerozděluje lidi a má k nim úctu – sjednocuje
10. je ochoten převzít odpovědnost za svůj život a svými činy aktivně
inspirovat k tvorbě

Víme, že ideál neexistuje, ale je dobré k němu směřovat :-)
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!