Angelina Jolie inspiruje ženy k sebemrzačení oslavou perverzní dvojité mastektomie

Angelina Jolie včera oznámila, že si nechala
chirurgicky odstranit oba své prsy, i když nemá žádnou rakovinu
prsu.
Je
nositelkou genu BRCA1 a ošálili ji, aby uvěřila, že její genetický kód
je něco
na způsob absolutního plánu na chorobné projevy – čímž s největší
určitostí
není. Nespočet milionů žen je nositelkami genu BRCA1 a nikdy se u
nich
rakovina prsu neprojevila,
protože vedou zdravý životní styl
bránící
rakovině založený na chytré výživě, cvičení, rozumném vystavování
slunečnímu
svitu a vyhýbání se chemikáliím způsobujícím rakovinu.

src="http://nwoo.org/storage/201305152225_angnwo.jpg"/>

Jolie, jako mnohé další ženy, které byly oklamány rakovinnými
mastičkáři, se rozhodla, že nejlepším způsobem, jak se vyhnout rakovině
prsu,
je nikoliv vedení zdravého životního stylu vyhýbajícího se rakovině,
nýbrž si
raději nechala chirurgicky odstranit svá prsa, při tom, co
popsala jako „tři
měsíce lékařských zákroků.“

… jen pro případ, víte. Protože v těchto dnech
člověk nemůže být nikdy dost opatrný, když je rakovinový průmysl při
každé
příležitosti děsí, že už jsou polomrtvé. „Má prsa by mě mohla
zavraždit!“ tohle
vypadá, že bude v těchto dnech sloganem mnoha žen, všech těch, co
jsou oběťmi
pobuřující propagandy rakovinového průmyslu a jejich her na strach.

Dovolte mi, sdělit vám, co mám na srdci, přímo:
Vaše prsa nejsou vaši nepřátelé! Daleko spíše vás zabije průmysl
rakoviny
než vaše prsa.
(O tom ale více později …)

Křížové tažení za osvobození ženy: Osvoboď se od
svých prsů!

Horší než to pouhé sebezmrzačení je ten akt vyloženého
lékařského šarlatánství
. Angelina Jolie klade své rozhodnutí, jako
určitý
typ křížové výpravy za osvobození žen, když jedná a mluví o své „volbě“
zbavit
se svých prsů tak nějak, jako by to osvětlovalo novou cestu posílení
všech žen.
(Není to ve skutečnosti zvrhlé?)

Au, co si to Jolie udělala za ohavnost. Zmrzačila
si své vlastní tělo,
aniž by to mělo jakékoliv medicínské
ospravedlnění,
pak oslavovala tohle strašlivé zohavení přes nějaký druh pokřiveného
vnímání
toho, co to ženskost vůbec je. Být svéprávnou ženou neznamená uříznout
si prsa
a potratit živé děti – ač obě tyto věci jsou často klamu podléhajícími
skupinami
žen oslavovány. Být svéprávnou ženou znamená chránit své zdraví,
své tělo a
svou ženskost
úctou a respektem ke svému tělu, ne jeho mrzačením.

Činorodá, sebevědomá, zdravá žena, která chrání
svou plodnost a vyživuje své nenarozené dítě, je daleko hrdinštější a
více
posiluje svéprávnost než taková, co si mrzačí tělo v nějakém druhu
zvrhlé
oběti rakovinovému průmyslu. Angelina Jolie, ač se na ni často nahlíží
jako na
symbol ženské síly, zjevně naprosto ztratila styk se základními
pravdami úcty
ke „chrámu“ svého vlastního ženského těla.

Rakovina se nikdy neomezuje jen na prsy

Rakovina, když se objeví, je mimochodem problém
metabolického systému,
ne lokálním problém jen prsů nebo jiných
orgánů. Je
možno ji diagnostikovat v prsní tkáni, to ale není jediné místo,
kde
roste. Nápad, že se někdo může vyhnout rakovině jen tím, že si nechá
odstranit
svá prsa, je absurdní. Pokud jsou v těle přítomny podmínky pro
rakovinu –
kvůli neodpovídající výživy, expozici chemikáliemi, radiací atd. – tak
se
rakovina vyvine na mnoha různých místech, ne jen v prsní tkáni.
Odstranit orgán,
který by jednoho dne mohl být jednou z mnoha lokalit, kde se
diagnostikuje
rakovina, je úplně iracionální a medicínsky zvrhlé. Logicky je to dost
podobné
jako argumentovat, že se můžete vyhnout píchlé pneumatice, odstraněním
všech
pneumatik!

Chcete-li se opravdu dovědět pravdu o rakovině – a ZACHRÁNIT
si prsy!
– sáhněte po naší „sadě
CD s novým řešením pro rakovinu“
. To třetí CD je naprosto
úžasné a
nabízí ohromující informace, které doslova mohou pomoci zachránit váš
život. Můžete
si rovněž celou kolekci poslechnou zadarmo během našeho Summitu pro nové řešení
uzdravení z rakoviny
,
který bude zahájen příští pondělí 20. května.

Kdyby Angelina Jolie slyšela ty informace na těchto
CD, tak by řekla obchodníkům se strachem z rakoviny „NE!“ a
zjistila by,
že existují daleko účinnější a sebeposilující způsoby, jak se chránit
před
rakovinou. Ženy kdekoliv potřebují slyšet skutečně posilující, sebeúctu
povzbuzující, holistické informace o rakovině a přestat poslouchat to
šílenství
od rakovinového průmyslu a jejich oklamané, obětované mluvčí jakou
Angelina
Jolie.

Oslava lékařského zneužívání žen

Média mainstreamu glorifikují rozhodnutí Jolie,
nechat si uříznout své perfektně zdravé prsy, oznámením, že Jolie je
„obdivována
za odvahu.“ V úvodníku
NYT
Jolie napsala: „Doufám, že další ženy budou moci mít z mé
zkušenosti
prospěch.“ (Ne, to jsem nebyl já, kdo to tak formuloval. Ona doslova
chce, aby
si i jiné zdravé ženy nechaly uříznou své prsy…)

Medicínský průmysl, který nikdy neumí couvnout před
příležitostí lékařsky zneužít žen kvůli zisku, prostě naskakuje na
vyfešákovaný
alegorický vůz marketingu dvojité mastekomie. V článku
v Businessweek
genetická poradkyně Rebecca Nagy prohlašuje:
„Vedení
takovýchto konverzací nás všechny posiluje větší svéprávností. To, co
udělala,
je obdivuhodné.“

Obdivuhodné? Uříznout si části svého těla, v nichž
není ŽÁDNÁ choroba? S touto logikou jsou i potraty prevencí
rakoviny
,
protože ty děti by jednoho dne vyrostly a rozvinuly by se u nich
nádory. Lepší je
zabít je zavčas a „zabránit rakovině,“ ne?

Iracionalita rozhodnutí Jolie je opravdu
odpuzující. Ještě horší je myšlenka na to, že může inspirovat i další
ženy, aby
si také nechaly zmrzačit svá zdravá těla. Kdyby si Jolie uřízla obě
nohy a
nazvala to „volbou“ k prevenci rakoviny nohou, tak moc
nepochybuji, že by
ji mnohé ženy následovaly, a uřízly si nohy také. Jolie sama říká, že
si možná v budoucnu
nechá vyříznout i vaječníky, protože by jednoho dne mohla dostat
rakovinu.

Netřeba být raketový vědec, aby člověk viděl, kam
tohle medicínské šílenství nakonec povede. Jste ohroženi rizikem
rakoviny
ledvin? Odstraňte ledviny. Riziko rakoviny tlustého střeva? Odeberte to
střevo.
Rakovina plic, možná? Odstraňte plíce, jen pro případ! Tohle je
logika
Angeliny Jolie, kterou úplně oklamal průmysl rakoviny, aby zmrzačila
své
vlastní tělo na základě ničeho jiného než medicínského obchodu se
strachem a
rakovinového šarlatánství.

Nelze pochybovat o faktu, že strach může být
účinným marketingovým nástrojem, mimochodem, když přijde na rakovinu
prsu. Průmysl
rakoviny vydírá každoročně miliardy dolarů na základě
iracionálního
strachu šířeného dezinformovanými ženami.

Medicínské mrzačení se v populaci ovčanstva
šíří jako nákaza

Není nic moc vzrušujícího ani hrdinského na tom,
nechat si od chirurgů ukrojit části těla a pak prohlásit, že jste
„před-přežili“
rakovinu, protože jste provedli rakovinovou prevenci.

Nebo zrovna tak, byste se dostali k rozhodnutí
na základě největšího klamu vašeho života a udělali si ze svého původně
zdravého těla obloženou mísu šarlatánských krajíčků z jeho
odřezků. To je
medicínské šílenství ve své nejhorší podobě … zvláště vzhledem
k tomu, že
u žen lze snížit riziko rakoviny prsu o 78% používáním ničeho
většího než je
vitamin D
. Jo, vezmi si vitamin D, a ponech si prsa! To je
kšeft,
co?

Proč si mužští rakovinoví doktoři neuříznou svá
vlastní varlata?

Mimochodem si všimněte, že muži si nikdy
nenechávají odstranit varlata, aby snížili riziko jejich rakoviny.
Ani
mužští rakovinoví doktoři, onkologové a chirurgové, kteří celý den
krájí ženská
prsa. Určitě si myslí, že odřezávání prsů je úžasná myšlenka, ale
požádejte
některého z nich, aby se zbavil vlastních varlat kvůli „prevenci“
rakoviny, a bude na vás koukat, jako kdybyste spadli, no, z hrušky.

Protože uříznout si vlastní varlata, abyste
zabránili jejich rakovině, kterou ani nemáte, by samozřejmě
bylo
stupidní. Čiré šarlatánství. Navrhněte to muži, a vězte, že se vám buď
vysměje
nebo vám rozbije hubu. Žádný etický doktor by nikdy neodstranil
perfektně
zdravá varlata muži, který by neměl žádné symptomy jejich rakoviny.
Samotná takováto
myšlenka je absurdní a dost možná byste tím riskovali žalobu za
zneužití
medicíny.

Tak proč je nějak přijatelné řezat prsa „svéprávným
ženám“, které si myslí, že činí nějakou formu sociálního prohlášení
tím, že si
mrzačí svá zcela zdravá těla?

(SNIP – když tento článek vydáte na jiné stránce.
Není nutné, abyste přikládali ty CD o rakovině zmíněná níže…)

Získejte odpovědi o rakovině … a uchraňte si svá
prsa!

Informujte se a můžete ochránit své tělo před
šílenými rakovinovými chirurgy s noži. Opatřete si novou
sadu CD pro řešení rakoviny
s posilte svou svéprávnost skutečnými
odpověďmi,
radši než dezinformující smrtelnou propagandou
rakovinového
průmyslu.

Na tomto CD jsou následující diskuse:

The Consciousness of
Cancer – The Health Ranger, Mike Adams

Mike Adams, the founder and editor of NaturalNews.com presents, “The
Consciousness of Cancer” — a new way of looking at cancer.

The Compassionate
Oncologist – James Forsythe, M.D., H.M.D

James W. Forsythe, M.D., H.M.D., has long been considered one of the
most
respected physicians in the United States. Dr. Forsythe graduated with
honors
from UC Berkeley and earned his medical degree at UCSF. This
presentation
reveals a NEW way of caring for cancer patients with an amazing success
rate.
You’ll learn about the most important cancer test available today; Dr.
Forsythe’s 3-week cancer treatment program plus much more!

Stop Making Cancer –
Thomas Lodi, M.D.

Thomas Lodi, M.D. completed his medical degree in 1985 from the
University of Hawaii. This program will help you understand cancer –
like you’ve never
heard before. Discover the best ways to stop making cancer; eliminate
cancer
cells without harming the body and effectively strengthen the immune
system –
our ultimate defense against cancer. As Dr. Lodi says, the “bioterrain
is
everything”. This show will teach you how to prevent disease from the
inside
out.

Life Over Cancer – Keith
I. Block, M.D.

Keith Block, M.D. is an internationally recognized expert in
integrative
oncology. Referred to by many as the “father of integrative oncology”,
Dr.
Block has published more than 75 scientific papers and his model of
individualized integrative oncology continues to set the standard for
the
practice of comprehensive cancer care in the United States. This
presentation
goes way beyond “early detection” and teaches you about the best diet,
supplement and exercise routines to promote optimal health.

Six Pillars of Health – Richard Linchitz, M.D.
Dr. Richard Linchitz graduated with
honors from Cornell University Medical College, and completed his
residency at
the famed University of California, San Francisco, Moffit Hospital. In
1998,
after being diagnosed with lung cancer, Dr. Linchitz changed everything
about
his life, career and overall perspective about medicine. Killing cancer
cells
is not enough – learn about detoxification, stress reduction
techniques,
hormone balancing plus much more! Dr. Linchitz believes his 6-step
program is
the best way to stay healthy – always!

The Regeneration Effect –
John Apsley, MD(E), ND, DC

Dr. John Apsley is a physician and researcher who for the past 30 years
has
specialized in the rehabilitation and reversal of chronic degenerative
illnesses through accelerated tissue repair and cellular regeneration.
Dr.
Apsley teaches cancer patients about “The Regeneration Effect – Curing
versus
Controlling Advanced Cancer”. There’s a NEW chemistry of cancer
remedies – find
out about the latest advances in cancer testing; non-toxic cancer
treatments
plus scientifically proven ways to prevent cancer. The power is in your
hands
to get healthy today.

Get
the full CD set by clicking here
.

Or listen to the entire
seminar for free
on May 20th, as we launch our New Cancer Solutions
Healing Summit
.

Related posts:

 1. title="Arrest Angelina Jolie For War Crimes: Kony 2012">Arrest
  Angelina Jolie For War Crimes: Kony 2012
 2. title="UN Propaganda Asset Angelina Jolie Treks to Syrian Refugee Camp">UN
  Propaganda Asset Angelina Jolie Treks to Syrian Refugee Camp
 3. title="Angelina Jolie Shills for Globalist Plan in Africa at ICC Trial">Angelina
  Jolie Shills for Globalist Plan in Africa at ICC Trial
 4. title="Why Angelina Jolie Needs To Go To Prison!">Why Angelina Jolie
  Needs To Go To Prison!
 5. title="Chinese Animators Take On Jolie Controversy">Chinese Animators
  Take On Jolie Controversy

Mike Adams
Natural
News

May 15, 2013

Zdroj: http://www.prisonplanet.com/angelina-jolie-inspires-women-to-maim-themselves-by-celebrating-medically-perverted-double-mastectomies.html

Čeho se Angelina zbavila – obrázky: http://www.everyjoe.com/2013/03/28/girls/angelina-jolie-naked-pictures-angelina-jolie-nude-movie-scenes/Angelina Jolie - Illuminati

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!