Není to o Obamovi…

V roce 1917 dosáhla
Bolševická revoluce celkového vítězství proti vládci říše caru Nikolaji
Romanovi II., monarchovi široce považovanému za nelidského despotu při
zacházení s ruským občanstvem. Po svržení byla rodina Romanovců
souhrnně
popravena bývalými příslušníky jeho vojska, bolševické řádění
pokračovalo proti
zbytkům „Bílých“ v Rusku, což vyvrcholilo krvavou občanskou
válkou.
V myslích běžného obyvatelstva byla komunistická propaganda
legitimní.
Lidé byli hrozně utlačovaní a světová válka v Evropě je odrala o
poslední
naděje na prosperitu, kterou si uchovali. Rusové byli připraveni na
prudkou a
třebas i násilnou změnu svého politického vedení.

Ovšem, aniž by si to
uvědomovali, chystal se na ně ohromný zvrat. Jejich hněv a vztek,
jejich
revoluční duch měl být zneužit, aby se pro internacionální zájmy urvala
ohromná
kořist a vytvořil se gigantický experiment s kolektivistickou
tyranií,
která pak přetrvala desetiletí a vyžádala si miliony nevinných životů.

Pravda je přiložena, pro
případ, že byste nikdy nečetli skutečné historické knihy
s konkrétními
fakty, že ruská revoluce byla téměř úplně vyfabrikovanou událostí.
Internacionální finanční zájmy dnes známé jako „globalisté“ bez
jakýchkoliv
vlasteneckých vazeb ke kterémukoliv konkrétnímu národu poskytly
financování, filosofii
a dokonce i vedení bolševickému povstání proti Nikolaji II:

Teď, znamená to snad, že
podporuji carskou tyranii? Nikoliv. Znamená to snad, že podporuji
despotické
činy Romanovské dynastie? Nikoliv. Poukazuji jen, že této nemorální
vlády bylo
globalisty použito k pozdvižení utlačovaných lidí, kolem čehož se
vytvořila
ještě nemorálnější a destruktivnější vláda, nad kterou měli ti chlapi
z financí plnou kontrolu. Tito elitáři odhadli revoluční zápal
v určité společnosti, a když si mysleli, že přišel ten správný
čas, tak tu
revoluci kooptovali instalací svého vlastního vedení a vytvořením
událostí ve
vlastní režii.

Podle mě byla Americká
revoluce počátkem probuzení snah o globalismus. Koncept centralizované
monarchie a bohu-rovných vládců byl mrtev. Obyčejní lidé byli
připraveni
bojovat za svá práva na účast na svém vlastním politickém systému, a
jak
dokázali američtí patrioti, mohli i zvítězit. Elity reagovali chytře
událostmi
jako Francouzská revoluce. Zkusili vodu nespokojenosti veřejnosti a pak
zrežírovali revoluce, aby se probudily ve správný moment. Když se měla
objevit
revolta, dobře; potud, pokud mohli globalisté kontrolovat výsledek,
mohla
revoluce posloužit jejich zájmům.

Této strategie se
využívá i dnes. Stačí jen přezkoumat eskalaci tzv. „Arabského jara“,
abychom
viděli, že globalisté manipulují legitimním sociálním hněvem nad
legitimním
útlakem, aby se vytvořila rebelie, která může diktovat. Možná, že
destabilizace
Sýrie je až tím nejnestoudnějším aktem mezinárodními finančníky
zfabrikovaného
povstání v historii.

Revoluce, ač je brutální
a krvavá, je ve skutečnosti velice přirozeným lidským činem
k nastolení
rovnováhy, odporující nepřirozeným a vykonstruovaným funkcím
centralizace.
Lidské bytosti nejsou zamýšleny jako „ovládané“. Duch individualismu
vrozený
každému člověku v okamžiku zrození tvrdě vrací úder viditelné
konstrukci
jakékoliv klece. Jsme zkonstruováni jako rebelové. Tohle je faktem
podstaty
naší existence.

Dnes by už pouze
zaslepený trotl mohl popírat, že Amerika je na pokraji revoluce.
Veřejná
nespokojenost politická, sociální a ekonomická dosáhla výšin, jaké tu
už roky
nebyly. Bílý dům je za presidentství Baracka Obamy v binci, pařící
se
v zapocené sauně korupce a skandálů. Odhalení Nixonova Watergate
jsou
vtipem oproti konspiracím jako Benghází ke skrytému financování
syrského
povstání a teroru falešné vlajky proti US diplomatům, oproti persekuci
konzervativní opozice finančákem, odposlechům a invazi do soukromí
mainstreamových žurnalistů, přiznávaným vražedným iniciativám proti
americkým
občanům atd., atd. Opravdu, ať už se považujete za „pravičáky“ nebo
„levičáky“,
pokud máte jakýkoliv smysl pro čest či svědomí, pak je Barack Obama
monstrum
gargantuovských rozměrů.

Když tohle řeknu, tak
vás musím vyzkoušet otázkou, zda je Obama skutečné nebezpečí, nebo je
to jen
strašák používaný pro kontrolu VAŠEHO smyslu pro rebelii?

Americké občanstvo je
připraveno vybuchnout. Cítím to a myslím, že mnozí kolem to cítí také.
Boj je
nevyhnutelný. Otázkou je, jakou formu ten boj bude mít, a kdo nakonec
určí
výsledek? V dnešním Libertariánském hnutí se hodně povídání točí
kolem
„řešení“, což je jak podle historických referencí věřím, perfektní
příklad
kontrolované opozice. Po několika letech práce v tomto hnutí jsem
to
všechno slyšel…

Vojenský převrat

Myšlenka na vojenský
převrat proti Obamově administrativě je svůdná z několika důvodů.
Jedním
z nich je to, že to upokojí ty lidi, kteří se bojí osobních obětí
či
přímého konfliktu. Je mnoho takových i v Hnutí za svobodu, kteří
se
zoufale chtějí vyhnout konfrontaci. Nechtějí přijít o svůj majetek,
nechtějí
přijít o svou bezpečnou práci, nechtějí se zapojit do boje a určitě
během
tohoto procesu nechtějí přijít o život. Tyhle strachy jsou
pochopitelné, ale
krajně irelevantní.

Koncept vojenského
převratu přiživuje předtuchy běžných aktivistů, jimž poskytuje falešné
„východisko“. Pokud proti Obamovu režimu povstane „patriotický“ generál
uvnitř
vojsk a vyrve mu moc ze spárů, tak budou běžní občané ušetřeni hrůzy
teroru a
vlastního boje. Nebudou muset vytvářet vlastní strategie, své vlastní
struktury
či své vlastní konečné řešení. Jenom si sednou, dovolí vojenské frakci,
aby
porazila „zlého uzurpátora“ a uvítají kteréhokoliv vůdce vlády, co ten
puč
zosnuje. Určitě by bylo všechno lepší než pokračování pod vládou tohoto
komoušského neurvalce…

Poukázal bych ale na to,
že tohle NENÍ tím, co udělali Otcové zakladatelé, což je i jedním z
důvodů,
proč byli tak úspěšní. Revoluční vedení si vydržovalo občanstvo,
nikoliv kádry
vojenských elit, a následné vítězství bylo řízeno těmi, kdo vedli lid,
nikoliv
těmi, které zvolili generálové. Válku vybojovali běžní muži prožívající
běžné
životy, aby podpořili milované rodiny. Bylo tomu přesně tak, protože
tito muži
mohli ztratit všechno, tak je to dohnalo k naprostému úspěchu.
Bojovali za
své domovy a své principy. Ne za politickou moc.

Rovněž bych poukázal na
to, že většina lampasáků jsou nositelé názorů slučitelných
s neo-konzervativní či dokonce neo-liberální ideologií, což jsou
obě jen
nepatrně odlišné verze toho samého globalistického náboženství. Mohou
nám kázat
o svém velkém plánu demokracie, ale ve skutečnosti mnozí z nich
jen touží,
aby kooptovali k našemu řešení a využili toho k rozdmýchání
kontrolovaného
a homogenizovaného povstání, které skončí tou samou tyranií, kterou
jsme
původně doufali, že porazíme.

Vojenský převrat není
stříbrnou kulkou řešení našich problémů. Může se jevit jako snadnější,
nikdy
ale nebude skutečné svobody pro nikoho z nás bez hmatatelných
obětí. Tohle
je naše bitva. Dejte bacha na každého, kdo se vyhrabe odnikud a nabídne
vám, že
ji za vás vybojuje.

Pochod na Washington
D.C.

Náš problém nevyřeší
vojenský převrat právě proto, že Barack Obama není primárním zdrojem
našich
problémů. Je to zprostředkovatel, maskot, prodavač kolektivistické
diktatury a
nic víc. Zbavíme-li se ho špatným způsobem, jen to ještě zhorší naše
dilema.

Protože náš boj je
s globalistickými živly, které využívají vlády spíše jako
nástroje, než
jako zdroje moci, tak by výměna jednoho hnusáckého presidenta nezměnila
nic.
Proto je myšlenka na „Pochod na Washington“ strategickým idiotismem, a
je tím
nejnebezpečnější klišé. Nemohu vám říci, kolikrát jsem za ty roky
slyšel aktivisty
bijící se v hněvu do prsou, co se diví „proč, jen proč“ se
jednoduše
„nechopíme zbraní“ a nepochodujeme na hlavní město. No, tedy pád
dobrých
důvodů…

Zaprvé, kolik úspěšných
revolucí začalo pochodem na centrum vlády? Nemohu si vzpomenout ani na
jednu. Vím
ale o pár vojenských kampaních, které byly zmařeny blbými pochody
vedenými
bezduchými vůdci. Co třeba takhle bitvy u Lixingtonu a Concordu,
v nichž
podplukovník Francis Smith z Britské armády pod vedením generála
Thomase
Gage vedl 700 vojáků regulérní armády do vosího hnízda kolonistů, kteří
přikročili k tomu, aby je smetli, a tak plně zažehli revoluci,
v níž
se Americký lid jasně v očích světa ustanovil jako obránce, a
Britové se
ustanovili jako agresoři?

Co třeba chybně pojatý
pochod Konfederace na Fort Sumter, který je vykreslil jako nebezpečné
agresory
proti Severu, což pak pronásledovalo jižanské kampaně po celou
Občanskou válku
a bylo tomu částečně možno připsat zapříčinění jejich konečné porážky?

Co třeba bohorovností
hnaný pochod George Armstronga Custera přímo do chřtánu nepřátelského
teritoria
na půdě, se kterou byl nepřítel daleko lépe obeznámen, a proti silám
daleko
mohutnějším? To neskončilo moc dobře, co…

Nikdo s realistickým
smyslem pro boj by nikdy nenavrhl, že ZOPAKOVÁNÍ Lexingtonu je dobrý
nápad pro
Hnutí za svobodu dneška, a nikdo chápající asymetrické válčení by se
neuvolil
k vedení tisíců patriotů na D.C. do toho, co by skončilo buď jako
strašný
masakr nebo okamžitou kapitulací. Poselství vyslané takovouto kampaní
by bylo
„haló, jsme ožulitelní, zabijte nás prosím,“ nebo „haló, jsme troubové,
vezměte
nám prosím zbraně a zavřete si nás bez boje.“ V každém případě
bychom
prohráli, a to ve jménu hloupě pojatého útoku na bandu placených panáků
a
loutkového presidenta místo těch mužů za oponou. Hloupé. Velice hloupé…

Spoléhání na opoziční
stranické vedení

Republikánská strana je
pro mnohé konzervativce strašný trapas, nikoliv však z důvodů, za
které by
se měli nejvíce stydět. Bohužel, mnoho Američanů stojí jen o to, aby
patřili
k „vítězné straně“, místo té správné strany. Výmluvy současných
Republikánů z neustálých proher se točí kolem fantazie
„demografických
změn“ a „odtrženosti od umírněnější a liberálnější veřejnosti.“ Tihle
obětní
beránci nemají nic společného s rozkladem Republikánské strany.

Pravdou je, že
establišment Republikánů nadále upadá nikoliv proto, že se nelíbí
nějaké
imaginární rostoucí frakci bujících amerických socialistů, nýbrž proto,
že se
už nelíbí konzervativcům a konstitucionalistům. To Neo-Conské vedení
stranického zákulisí neustále podporuje ty téměř stejné legislativní
akce
nenáviděného Obamova paradigmatu. Bohužel pořád existují naivní lidé,
kteří navzdory
nadějím doufají ve vzestup Republikánů, co porazí baštu Demokratů a to
všechno
během toho, když republikánstvo otevřeně rozpoutá Demokratickou
politiku.

Uvažte jen, že jak
Republikáni, tak Demokraté mohutně zpracovali americkou veřejnost, aby
se
provedly ohromné výkupy bankéřů z dluhů, které ale až dosud
nevyprodukovaly žádná reálná pracovní místa, a žádné hmatatelné
zotavení, nýbrž
vytvořily snad tu největší akciovou bublinu, jakou kdy svět viděl.

Uvažte jen „Zákon o
bezpečnosti“ v legislativě New Yorku, který uvalil drakonická
omezení na
2. Dodatek; dlouho už považovaný za nepřekročitelnou čáru v písku
pro
republikány. Ovšem 11 Republikánů hlasovalo spolu s Demokraty ANO
ke
schválení tohoto zákona.

Uvažte jen, že mnozí
Neo-Conští Republikáni útočili na obstrukce proti legislativě proti
zbraním
v Senátu, jako kdyby tyto kroky byly „divné“.

Uvažte jen, že ty
odposlechy Obamovy administrativy jsou pouhým prodloužením odposlechů
používaných už Bushovou administrativou na základě FISA a Patriot Act.

Uvažte jen o rozšiřování
vražd výkonné moci a pravomocí k zadržování na základě NDAA, které
široce
podporovali jak Republikáni, tak Demokraté.

Uvažte, že AUMF,
rezoluce, která se často používá k ospravedlnění další realizace
opatření
NDAA k zacházení s US občany jako s „nepřátelskými
bojovníky“, byla
vyhlášena za George W. Bushe a Republikáni ji dosud obhajují i přes
její
zneužívání Barackem Obamou.

Uvažte, že opatření
v rámci poslední imigrantské legislativy, která volají po
biometrických
občankách stejně jako po sledování US občanů, jsou podporována jak
Demokraty,
tak i Republikány.

Uvažte jen, že John
McCain, který je často všude označován za „skalního Republikána“ a
hrdinného
islamofoba, teď osobně navštívil syrské povstalce otevřeně pracující
s Al
Kaiídou na svržení Assadovy vlády. Jsou to ti samí povstalci, kteří
byli
obviněni z útoků chemickými zbraněmi pod falešnou vlajkou, které
svalovali
na Assada, a ti samí povstalci, kteří mají zálibu v sekání hlav a
žraní
srdcí zajatců zasyrova před video-kamerami. Ať se povídá, jak chce, že
je Obama
tajným příznivcem islamistického terorismu, tak Republikáni jsou
k němu
právě tak přátelští.

A to bych mohl
pokračovat a pokračovat, myslím si ale, že mé poukazy jsou jasné; na
konci
volebního tunelu Republikánské strany není žádné světlo. Neo-Coni a
Neo-Libové
mají ty samé záměry, totální centralizaci a rozpuštění suverenity US.
Obě
strany jsou pouhým pokračováním té věčné hry na dobrého policajta
versus zlý
policajt, kteří si asi tak jednou za deset let prohodí role, aby
udržovali
veřejnost ve zmatenosti a závislosti na systému, místo aby prosazovala
svá
vlastní řešení. Barack Obama není nic víc než závěsný čep – užitečná
součástka
páčidla vymyšleného, aby tlačilo Američany od jedné falešné iniciativy
ke
druhé, nebo k tomu, aby nás naprosto rozdělili. Náš boj není
s Obamou, je se VŠEMI globalisty, kteří brání svobodě, ať patří ke
kterékoliv straně. Kdybychom dovolili, aby se debata a boj točily kolem
Obamova
povrchního presidentství, tak bychom umožňovali, aby nás kooptovali, a
pak by
jakákoliv revoluční akce, k níž bychom následně přistoupili,
skončila
přesně tak, jako ta vyfabrikovaná Bolševická rebelie; a to nemá žádnou
zatracenou cenu.

style="background: white none repeat scroll 0% 50%; margin-bottom: 9pt; line-height: 15.6pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Submitted
by Tyler Durden
on
05/29/2013 23:09 -0400
Submitted by Brandon Smith of Alt-Market
blog
,

style="background: white none repeat scroll 0%; line-height: 15.6pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Zdroj:
http://www.zerohedge.com/news/2013-05-29/guest-post-its-not-about-obama
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!