Nová kniha: A. Leese – Rotschildové

Přinášíme další knihu pro studium totalitních fašistických skupin. Když se řekne fašismus, okamžitě se nám vybaví Hitler a jeho NSDAP, ale fašistické hnutí mělo své podporovatele nejen v Německu či u nás, ale také v Británii. Kde jednou z hlavních organizací byla Imperial Fascist League Arnolda Leeseho, která byla v úzkém kontaktu s další organizací Britons Society.IFL se zrodila v listopadu 1928 jako vlastenecká, anti-socialistická
organizace. Fanaticky antisemitského rázu nabyla až poté, co se v roce
1930 stal jejím vůdcem Arnold Leese. Hnutí původně založil brigádní
generál D. Erskine Tulloch,s pomoc ímajora J. Baillieho, L. H.
Sherrarda a A. Leeseho. Baillie a Sherrard však v roce 1932 na své
členství rezignovali a Leese se stal jediným vůdcem hnutí s titulem
,,director-general".

Leese byl veterinární chirurg s praxí ve Stamfordu v Lincolnshire, jenž
byl ve 20. letech jakýmsi ,,pařeništěm britského fašismu". V roce 1928
přesídlil do Guildfordu, kde z něj jeho fanatismus o ochota věnovat
veškerý čas a zdroje novému hnutí brzy učinily osu, kolem níž se brzy
otáčela činnost rasových nacionalistů a antisemitů v Británii. Leeseho
schopnost získat peníze na vydávání novin ,,The Fascist" a trvalý proud
pamfletů zasvěcených fašismu, antisemitismu a rasovému nacionalismu z
něj učinily přirozený zdroj inspirace pro mnohé další Brity.

Předmluva:

Tato útlá kniha vznikla s cílem zaplnit mezeru, která zde dle
autorova názoru zela již příliš dlouho. Rothschildy se zabývá mnoho
jiných děl, ale ta jsou buď záměrně nepřesná, nebo, jako v případě
veledíla hraběte Cortiho, dlouhá a dosti nudná. Tato má kniha
neobsahuje omáčku, a měla by být proto čtena pomalu.

Nezabývám se historkami o Rothschildech ani sepisováním jejich
„vtipných poznámek“ ani jejich „dobročinností“. Rothschildové mě
nezajímají jako lidé, ani jako roboti, ale jen jako židé. Tato kniha,
zhuštěná tak, aby si ji mohl přečíst každý pracující muž i žena,
se zabývá základními aspekty „vlády nad nežidy“ vykonávané čistě
prostřednictvím finanční moci, vlády, která neslouží ku prospěchu
nežidů.

Vzhledem k tomu, že období 150 let, kterými se zde zabývám, bylo
naplněno událostmi, jež otřásaly světem, nebylo snadné směstnat vše, co
mám na srdci, do knížky za jeden šilink. Abych četbu usnadnil těm, kdo
zapomněli své dějiny, nebo (ruku na srdce) je nikdy nepoznali, zařadil
jsem za tuto předmluvu přehled některých významných historických
událostí tohoto období a čtenáři bych doporučil v průběhu
četby pro srovnání občas nahlédnout do obyčejné školní učebnice
dějepisu.

Na stránce, která následuje za historickým přehledem, čtenář nalezne
seznam nejdůležitějších děl, z nichž jsem čerpal úryvky apod.,
společně s písmeny abecedy, které na ně odkazují. Kupříkladu
značka (B, sv. IV, str. 272) tedy odkazuje na danou stránku
v Židovské encyklopedii.

Při vší snaze splnit svůj úkol jsem si vědom, že mohu odhalit jen malý
zlomek všeho zla, které někteří členové této židovské rodiny
v minulosti napáchali. Jako geolog, který vyvozuje příběh země ze
svého bádání hornin, vyvozuji příběh vlády Rothschildů nad nežidy
z důkazů, jež náhodou vyšly najevo. Mí čtenáři si tedy mohou sami
domyslet, co všechno může být stále ještě zahaleno rouškou tajemství.

V dobré víře, že tato kniha snad umožní druhým šířit povědomí
o tomto tématu, vrážím nyní tento klín do rozviklané, skřípající,
přehřáté mašinérie zastaralé demokracie a doufám, že uspěji. Žádám
čtenáře, aby konali, protože nezbývá mnoho času.

ARNOLD LEESE

Úvod:Rotschildové

„Dejte mi kontrolu nad měnou státu a nebudu se muset starat o to,
kdo tvoří jeho zákony,“ řekl údajně zakladatel jednoho z
nejvýznamnějších bankovních domů všech dob. Svými schopnostmi
zmnohonásobil rodinný majetek, rozšířil svůj vliv po celé Evropě v době
napoleonských válek a stal se zakladatelem mezinárodního finančnictví.

Rotschildovým největším přínosem bylo, že učinil z bankovních
služeb skutečně mezinárodní záležitost s důrazem na vybudování sítě
poboček a rychlou komunikaci. Jako jeden z prvních Rotschild skutečně
chápal, že ve finančním světě informace znamená peníze. Právě proto byl
zařazen na sedmé místo žebříčku dvaceti nejvlivnějších podnikatelů
všech dob.
Změnil též objem prostředků, které dokázal bankovní dům půjčit. Na
konci devatenáctého století byli Rotschildové schopni ufinancovat téměř
cokoli, například i výstavbu Suezského průplavu. Díky Mayeru Amschelovi
Rotschildové dodnes zůstávají jednou z nejelitnějších evropských rodin

Když 19. září 1812 Mayer Amschel zemřel, měli Rotschildové pobočky
kromě Frankfurtu a Londýna též v Paříži, Neapoli a Vídni. Členové
rodiny se záhy staly aristokraty a byli součástí evropské smetánky.
Jméno Rotschild je pak navždy spojeno s obrovským bohatstvím. To se ve
smyslu odkazu zakladatele rodinného bohatství zásadně nedělilo, po
dlouhou dobu se v rodině Rotschildů brali bratranci a sestřenice, aby
se k majetku nedostal nikdo cizí. Stejně tak se Rotschildové odmítali
vzdát svého židovství, přestože v Evropě byl v té době antisemitismus
zjevný.

Objednávejte na:
href="http://www.bodyartbook.cz/product/knihy/historie/a_-leese---rotschildove/58"
target="_blank">http://www.bodyartbook.cz/product/knihy/historie/a_-leese---rotschildove/58
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!