Zpráva IPCC AR5 2013: Fakta versus fikce

Mark Twain
popularizoval rčení “Existují lháři, zatracení lháři a statistici.” Po
přečtení
nedávno vydané zprávy IPCC AR5 teď můžeme dodat: „Existují lháři,
zatracení
lháři a IPCC.“ Při porovnání s nedávno vydanou NIPCC (Nevládní
mezinárodní
panel o klimatické změně) s 1000 stránkovým svazkem dat o
klimatické změně
s tisíci peer-review odkazy se vkrádá závěr, že zprávu IPCC je
nutno
považovat za nejhrubší dezinterpretaci dat, jaká kdy byla vydána. Jak
konstatoval klimatický vědec z MIT Dr. Richard Lindzen: „Poslední
zpráva
IPCC už opravdu poklesla na úroveň k popukání směšné slátaniny –
spatřit
ty překrouceniny, k nimž se IPCC musí uchylovat, aby udrželi
mezinárodní
agendu klimatické změny v chodu, budí dost úžas.“

Ze zprávy IPCC
2013

lang="EN-US"> href="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image002_thumb.jpg"> style="border: 0px solid ; width: 580px; height: 97px;" alt=""
src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image002_thumb.jpg">

style="border: 1pt solid windowtext; padding: 1pt 4pt; background: white none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">

style="border: medium none ; padding: 0cm; background: white none repeat scroll 0%; margin-bottom: 18pt; line-height: 18pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Oteplování
klimatického systému je nesporné a už od 50. let je
mnoho pozorovaných změn během desetiletí až tisíciletí
bezprecedentních.
Atmosféra a oceány se ohřály, množství sněhu a ledu pokleslo, hladina
moří
vzrostla a koncentrace skleníkových plynů se zvýšila (viz Obrázky
SPM.1, SPM.2,
SPM.3 a SPM.4). (2.2, 2.4, 3.2, 3.7, 4,2-4.7, 5.2, 5.3, 5.5-5.6, 6.2,
13.2)

Ani po všech
těch letech IPCC pořád ještě nedošlo – že se už několik stovek let
zotavujeme
z Malé doby ledové, ale ještě pořád nejsme zpět na teplotách před
Malou
dobou ledovou, které převažovaly po 90% posledních 10 000 let.
Oteplování
a ochlazování probíhala po miliony let, dávno před tím, než s tím
mohl mít
CO2 cokoliv společného, takže samotné oteplení určitě není důkazem, že
jej
způsobilo CO2.

Jejich
dezinterpretace dat je směšná. Na Obr. 1 zpráva IPCC tvrdí, že ukazuje
oteplení
o 0,5°C od roku 1980, ale měření povrchových teplot neukazují během
posledních
17 let (Obr. 2) žádné oteplení a satelitní data o teplotách
ukazují
teploty srpna 2013 pouze o 0,12°C nad teplotou roku 1908 (Spencer,
2013). IPCC
ukazuje oteplení za desetiletí o 0,6°C od roku 1980, ale teploty
uplynulého
desetiletí ve skutečnosti poklesly, nestouply.

href="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image004_thumb.jpg"> style="border: 0px solid ; width: 348px; height: 346px;" alt=""
src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image004_thumb.jpg">

href="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image006_thumb.jpg"> style="border: 0px solid ; width: 360px; height: 339px;" alt=""
src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image006_thumb.jpg">

Obr 1. graf
teplot IPCC. Obr. 2. Měření povrchových teplot v posledním
desetiletí
(upraveno podle Moncktona 2013)

Ze Zprávy IPCC
2013

href="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image007_thumb.png"> style="border: 0px solid ; width: 580px; height: 37px;" alt=""
src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image007_thumb.png">

style="border: 1pt solid windowtext; padding: 1pt 4pt; background: white none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">

style="border: medium none ; padding: 0cm; background: white none repeat scroll 0%; margin-bottom: 18pt; line-height: 18pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Oteplování
klimatického systému je nesporné a už od 50. let je
mnoho pozorovaných změn během desetiletí až tisíciletí bezprecedentních.

Neexistuje
žádný způsob, jak tohle říci hezky – je to totiž nehorázná lež.
Existuje
rozsáhlá literatura, která ukazuje, že nedávné oteplení nejenže není
neobvyklé,
ale během minulých staletí a tisíciletí docházelo k mnohem
intenzivnějším
oteplením. Jako revizor zprávy IPCC jsem je na to důrazně upozorňoval,
takže si
toho museli být vědomi. Např. v grónských ledových jádrech GISP2
(Obr. 3)
lze nalézt během posledních pěti staletí více než 20 období oteplování
(Easterbrook, 2011), Středověká teplá perioda byla teplejší než
oteplení
z poslední doby (Obr. 4), a zhruba 90% z posledních
10 000 let
bylo tepleji než v současnosti (Obr. 5).

href="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image009_thumb.jpg"> style="border: 0px solid ; width: 423px; height: 194px;" alt=""
src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image009_thumb.jpg">

Obrázek 3.
Více než 20 období oteplování během posledních 500 let. (Grónská ledová
jádra
GISP2, Eastbrook, 2011)

src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image011_thumb.jpg">

Obrázek 4. Teploty
Středověké a Římské teplé periody bývaly vyšší než současné teploty.

src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image013_thumb.jpg">

Obrázek 5. Asi
90% teplot během posledních 10 000 let bylo výrazně teplejších než
nedávné
oteplení.

(Cuffy and Clow, 1997; Alley, 2000).

Nejenže nebylo
neobvyklé nedávné oteplení, během posledních 15 000 let tu byly
přinejmenším tři období oteplování či ochlazování, které byly 20 krát
intenzivnější, a přinejmenším 15 bylo 5 krát intenzivnějších.
(Eastbrook, 2011)

src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image015_thumb.jpg">

Obrázek 6. Intenzita
oteplování a ochlazování v posledních 15 000 letech.
(Eastbrook,
2011)

Ze Zprávy IPCC
2013

src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image017_thumb.png">

style="border: 1pt solid windowtext; padding: 1pt 4pt; background: white none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">

style="border: medium none ; padding: 0cm; background: white none repeat scroll 0%; margin-bottom: 18pt; line-height: 18pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Během
každého z posledních tří desetiletí byl zemský povrch
následně teplejší než ve kterémkoliv předcházejícím desetiletí od roku
1850
(viz Obrázek SMP.1). Na Severní polokouli byly roky 1983-2012 nejspíš
nejteplejším 30-letým obdobím posledních 1400 let (střední
věrohodnost
).
(2.3, 5.3)

Jak bylo
ukázáno na obrázcích výše z peer-review vydané literatury, je
tohle
prohlášení nepravdivé. Nikdo nezpochybňuje, že klima se od malé doby
ledové
1300-1915 našeho letopočtu oteplilo – pořád se ještě zotavujeme
z Malé
doby ledové. Téměř všechno to oteplení proběhlo dávno před tím, než
mohlo být
CO2 příčinným faktorem.

Ze Zprávy IPCC
2013

href="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image019_thumb.png"> style="border: 0px solid ; width: 580px; height: 70px;" alt=""
src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image019_thumb.png">

style="border: 1pt solid windowtext; padding: 1pt 4pt; background: white none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">

style="border: medium none ; padding: 0cm; background: white none repeat scroll 0%; margin-bottom: 18pt; line-height: 18pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Během
posledních dvou desetiletí ztrácely ledové příkrovy
Grónska a Antarktidy na hmotnosti, ledovce se nadále téměř po celém
světě
zmenšovaly a Severní ledový oceán a rozsah jarní sněhové pokrývky
Severní
polokoule nadále ubýval (s vysokou věrohodností) (viz Obrázek
SPM.3).
(4.2-4.7)

Tohle je hrubá
dezinterpretace dat. Antarktický ledový příkrov neztrácel na
hmotnosti –
Východoantarktický ledový štít, který obsahuje asi 90% sladké vody
světa, se
nerozhřívá – přibývá! To samé platí i pro led Antarktického šelfu.
Jedinou
částí Antarktidy, která snad nějaký led ztratila je Západoantarktický
poloostrov, který obsahuje méně než 10% antarktického ledu. Teplotní
záznamy na
jižním pólu nevykazují žádné oteplení už od počátku záznamů v roce
1957.

V Grónsku
došlo k určitému tání během oteplení z let 1978-1998, to ale
není
neobvyklé. V Grónsku bývaly během 30. let teploty vyšší než při
nedávném
oteplení a Grónsko zjevně následuje vývoj období globálního oteplování
i ochlazování.

Ledu v Severním
ledovém oceánu během teplého období let 1978-1998 ubylo, ten se ale
rozrušoval
a ubýval v každém období oteplování a někdy i ochlazování, takže
to není
vůbec nijak neobvyklé. V roce 2013 se rozsah arktického ledu
zvýšil o 60%.
Antarktický mořský led se pak zvýšil o asi 1 milion km2 (ale
IPCC o
tom nemá ani zmínku!). Celkový rozsah globálního mořského ledu se během
posledních desetiletí vůbec nesnížil.

Prohlášení, že
rozsah sněhové pokrývky Severní polokoule „nadále ubývá“ je nesmysl (i
přes
tvrzení IPCC o ‚vysoké míře věrohodnosti‘ je to nesmysl. Rozsah
sněhové
pokrývky Severní polokoule od roku 1967 nevykazuje žádný pokles a pět
ze šesti
nejzasněženějších zim proběhlo po roce 2003 (Obr. 7).

href="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image021_thumb.jpg"> style="border: 0px solid ; width: 400px; height: 187px;" alt=""
src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image021_thumb.jpg">

Obrázek 7. Rozsah
sněhové pokrývky Severní polokoule od roku 1967.

Ze Zprávy IPCC
2013

href="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image023_thumb.png"> style="border: 0px solid ; width: 580px; height: 58px;" alt=""
src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image023_thumb.png">

style="border: 1pt solid windowtext; padding: 1pt 4pt; background: white none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">

style="border: medium none ; padding: 0cm; background: white none repeat scroll 0%; margin-bottom: 18pt; line-height: 18pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Rychlost
nárůstu mořské hladiny od poloviny 19. století byla
vyšší než střední rychlost během předchozích dvou tisíciletí (vysoká
míra
věrohodnosti
). Během období 1901-2010 globální střední hladina moří
vzrostla
o 0,19 m (0,17 až 0,21 m) (viz Obrázek SPM.3). (3.7, 5.6, 13.2)

Nárůst hladiny
se moří v uplynulém století měnil v rozmezí 1-3 mm za rok
s průměrem
1,7 mm ročně v letech 1900-2000 (Obr. 8). Hladina moří rostla dost
konstantním tempem od roku 1993 do asi roku 2005, ale od té doby tempo
růstu
pokleslo (Obr. 9). Z těchto křivek je zřejmé, že hladina moří
nadále roste
rychlostí asi 7 palců za století, a neexistují žádné důkazy
zrychlujícího se
nárůstu mořské hladiny. Ani neexistuje žádný podklad pro to, aby
z toho bylo
obviňováno CO2, jelikož hladina moří takhle roste už 150 let, tedy
dávno před
tím, než začaly po roce 1945 výrazně narůstat koncentrace CO2.

href="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image025_thumb.jpg"> style="border: 0px solid ; width: 318px; height: 184px;" alt=""
src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image025_thumb.jpg">

href="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/sealevel_rise_2013_ucolo.jpg"> style="border: 0px solid ; width: 580px; height: 413px;" alt=""
src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/sealevel_rise_2013_ucolo.jpg">

Obrázek 8. Minulý
nárůst hladiny moří. Obrázek 9. Nárůst hladiny moří v letech
1993-2013.
(Poznámka: Graf nárůstu hladiny moří SLR aktualizován 3.10.2013, aby se
v něm
odrazila verze 7 vydání z University of Colorado)

Závěr

Tohle je jen
pár příkladů z nesmírně předpojatého, dezinterpretujícího
materiálu ve zprávě
IPCC 2013. Jak lze na výše uvedených příkladech vidět, není to vůbec
žádná věda
– jde o dogmatickou politickou propagandu.

Posted on href="http://wattsupwiththat.com/2013/10/03/the-2013-ipcc-ar5-report-facts-vs-fictions/"
title="5:08 pm">October 3, 2013
by title="View all posts by Guest Blogger">Guest
Blogger

Guest
essay by Dr. Don J. Easterbrook, Professor of Geology, Western
Washington
University

Zdroj: href="http://wattsupwiththat.com/2013/10/03/the-2013-ipcc-ar5-report-facts-vs-fictions/">http://wattsupwiththat.com/2013/10/03/the-2013-ipcc-ar5-report-facts-vs-fictions/

Email, RSS Follow


Vydáno: 6.10.2013  v  13.02   Autor: admin   Přečteno:  367 x

« « Předchozí: NSA a GCHQ útočí na sítě Tor, které zatím chrání anonymitu uživatelů webu

Následující: Zánik Československa v Parlamentu 1993 » »


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!