GMO, aditiva, kontaminanty a pesticidy. Evropská „potravinová bezpečnost“ v zastoupení potravinářských a nápojových konglomerátů

src="http://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2013/12/food.jpg"
align="left"/>
Naše jídlo v jejich rukou:
Čím zájmům slouží Evropský úřad pro bezpečnost potravin? Podle
webové stránky Evropského úřadu pro potravinovou
bezpečnost (EFSA) je tento svorníkem hodnocení rizik v Evropské unii
(EU)
týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv. Tato webová stránka rovněž
uvádí,
že EFSA poskytuje nezávislé vědecké rady a vyjasňující komunikaci o
existujících a vynořujících se rizicích a že je nezávislou evropskou
agenturou
financovanou z rozpočtu EU. Její autorita funguje odděleně od
Evropské
komise, Evropského parlamentu a členských států EU.

Hezky znějící slovíčka, ale přes polovinu z těch 209 vědců
sedících v různých panelech této agentury má přímé nebo nepřímé
vazby s průmysly,
které by měli regulovat. Opravdu podle nedávné nezávislé lustrace
provedené
Observatoří korporátní Evropy (Corporate Europe Observatory – CEO) a
žurnalistou na volné noze Stéphanem Horelem téměř 60% expertů sedících
v panelech
EFSA má přímé nebo nepřímá vazby s průmyslem, který ta agentura
reguluje.

Zpráva ‚Nešťastné jídlo. Problém s nezávislostí Evropského
úřadu pro bezpečnost potravin‘ zjišťuje značné mezery v politice
nezávislosti
EFSA a shledává, že nová pravidla EFSA k hodnocení jejích expertů
zavedená
v roce 2012 po několika skandálech s konfliktem zájmů
neuspěla ve
zlepšení situace (1).

Autoři varují, že tato situace vrhá hluboké pochybnosti na
věrohodnost vědeckých výstupů tohoto klíčového orgánu odpovědného za
bezpečnost
potravin v EU s tím, že agentura vydává doporučení a
hodnocení rizik
o kritických záležitostech veřejného zdraví jako jsou potravinářská
aditiva,
balení, GMO, kontaminanty a pesticidy.

Podle této zprávy nová pravidla EFSA pro hodnocení zájmů jejich
expertů umožňují, aby tucty expertů s četnými komerčními zájmy
(konzultačními kontrakty, výzkumným financováním atd.) si pořád ještě
drželo
plné členství v panelech EFSA včetně většiny předsedů a
místopředsedů
panelů.

Hlavní autor Stéphane Horel říká:

„Naše zjištění nás šokovala. I bez kontroly na nedeklarované
zájmy je počet konfliktů zájmů v této agentuře velice znepokojivý.
Experti
s konflikty zájmů dominují všem panelům kromě jednoho. Zjistili
jsme, že
velká část konfliktů pochází z financování výzkumů a
z kontraktů na
soukromé konzultantství, ale i určité kritické instituce pro vědu jako
vědecké
společnosti a žurnály jsou také cílem průmyslového lobbyingu, a EFSA to
zjevně
ignoruje.“

Zpráva rovněž ukazuje, že EFSA v několika případech selhala
při realizaci svých vlastních nových pravidel a že nejsou vidět rozdíly
mezi
panely sestavenými podle nových politik a těmi sestavenými pomocí
starých
politik.

Martin Pigeon, výzkumník a kampanista u CEO řekl:

„Existují konkrétní případy, kdy byla tato agentura varována asi
před rokem, ten problém ale i tak přetrvává… Doufáme, že tato zpráva
otevře oči
o nezbytnosti hájit integritu veřejného výzkumu před hrozbami pro
veřejné
zdraví představovanými vlivem průmyslu.“

Další obavy

V patách této zprávě teď přichází informace, že Direktorát
Evropské komise pro zdraví a spotřebitele (SANCO) má mezi hlavními
kandidáty do
Správní rady EFSA ředitelku největší skupiny potravinářské
průmyslové
lobby FoodDrinkEurope (2).

Paní Beate Kettlitz pracuje ve vedoucích pozicích této
lobbyistické skupiny, která reprezentuje všechny hlavní evropské
potravinářské
a nápojové korporace. Navíc teď už je to druhý rok v řadě, kdy se
Komise
pokouší jmenovat zástupce z FoodDrinkEurope jako členy Správní
rady EFSA.

Před rokem Evropská komise nominovala výkonnou ředitelku
FoodDrinkEurope Mellu Frewen (bývalou lobbyistku Monsanto). Její
jmenování
odmítl jak Evropský parlament, tak členské státy.

Správní rada EFSA je klíčová: To je řídící orgán této
potravinářské agentury. Každý, kdo v Evropě jí jídlo, že jejími
rozhodnutími ovlivněn.

Martin Pigeon ze CEO:

„Skutečnost, že na seznamu hlavních kandidátů Evropské komise
pro Správní radu EFSA je zase jednou lobbyista potravinářského průmyslu
je
neopominutelným signálem pro ty, kdo mají starost o spotřebitele a
životní
prostředí. Takovýto profesionál v Radě EFSA by už z definice
byl
trvalou hrozbou nezávislosti agentury potravinové bezpečnosti EU.“

Několik křesel ze Správní rady EFSA se má v červnu 2014
obměnit. Evropská komise vydala seznam 23 jmen, převážně
z národních agentur
potravinové bezpečnosti, výzkumných institutů a akademií, aby
rozhodnutí o nich
zvážily Parlament EU a členské státy. Ale čtyři osoby mezi těmito
nejužšími
kandidáty mají také zájmy v potravinářském průmyslu:

§ Jan
Mousing, znovu žádá o tento post, a je to CEO dánského Centra
zemědělských
znalostí, soukromé společnosti, která sama sebe popisuje jako „hlavního
dodavatele profesionálních znalostí pro zemědělské profese“
v Dánsku.

§ Piet
Vanthemsche, který také znovu žádá o tento post, zastává vedoucí pozici
v unii
průmyslových zemědělců COPA a rovněž sedí v holdingu MRBB,
agro-investičním fondu, který má rovněž podíly ve společnostech
prodávajících
GMO.

§ Alan
Reilly, generální ředitel irského úřadu pro bezpečnost potravin
(irského ministerstva
potravinové bezpečnosti), a ten je rovněž členem vědeckého poradního
výboru
Evropské rady pro potravinářské informace (EUFIC), v Bruselu
sídlící lobbyistické
skupiny financované těmi samými největšími společnostmi potravinářství
a nápojů
v Evropě.

§ Milan
Kováč ze slovenského ministerstva zemědělství býval do roku 2011 členem
ILSI
Europe. ILSI Europe je průmyslový výzkumný institut podporovaný všemi
největšími nadnárodními agro-potravináři, a je to ústřední hráč při
vědeckém ovlivňování
EFSA agro-potravinářským průmyslem.

Ospravedlněním Komise pro tyto nominace je k průmyslu vstřícná
interpretace zakládajícího pravidla pro EFSA, které stanovuje, že čtyři
ze 14
členů rady „mají mít pozadí z organizací spotřebitelů a dalších
zájmů z potravinářského
řetězce.“

Ve svém nedávném společném tiskovém prohlášení CEO a Testbiotech
uvedli, že není uvedeno, že by měl být zastoupen potravinářský průmysl,
a ve
skutečnosti je to právě naopak: pravidla o nezávislosti EFSA
z roku 2011
uvádí, že „osobám zaměstnaným průmyslem nebude dovoleno stát se členy
Vědeckých
rad EFSA, vědeckých panelů a pracovních skupin.“

Takovéto trendy jsou mírně řečeno přinejmenším znepokojivé.
Spisovatel
a výzkumník William F. Engdahl už narážel na ‚rakovinu korupce‘ mezi
biotechnickým sektorem a EFSA (3). A letos Přátelé Země Evropa (FoE) a
GM
Freeze vydali svou vlastní výzkumnou zprávu, která projevila vážné
obavy
týkající se zdraví kvůli rozsáhlému a převážně nemonitorovanému
používání
glykofosfátů (k ničení plevele) v Evropě (4). To je velice platná
obava uvážíme-li
nedávné výzkumy týkající se jejich zdravotních dopadů (5). V roce
2011
Earth Open Source uvedl, že oficiální schválení glykofosfátů proběhlo
v chvatu,
je problematické a hluboce závadné. Důkladná revize existujících dat
zveřejněná
v červenci 2011 Earth Open Source naznačila, že průmysloví
regulátoři v Evropě
už roky věděli, že glykofosfáty způsobují porodní defekty na embryích
laboratorních zvířat. Byly tudíž vzneseny otázky ohledně role mocného
agro-průmyslu při manipulaci dat týkajících se bezpečnosti produktů a
jejich nepatřičného
vlivu na regulační orgány (6).

Cílem mocných soukromých společností je vydělat peníze
k maximalizaci
zisku pro akcionáře. Jakékoliv požadavky na bezpečnost jsou podružným
hlediskem, pokud o ně mají vůbec starost. Očekáváme tudíž, že orgány
jako EFSA
tyto starosti vezmou na sebe za nás a budou odporovat potravinářským
lobby a
agrobusinessu v jejich pokusech promítnout svou mohutnou finanční
váhu do
politického vlivu, přinejmenším co se týče její vlastní Správní rady a
‚panelů
expertů‘.

EFSA na své webové stránce uvádí:

„Jídlo je pro život esenciálně důležité. My jsme oddáni
zajištění potravinové bezpečnosti v Evropě.“

Je to skutečně tak?

Zapojte se do toho, udržujte se informovaní a odporujte korupci
a korporátnímu převzetí Evropy:

Navštivte: target="_blank">http://corporateeurope.org/get-involved#

Poznámky

1) target="_blank">http://corporateeurope.org/efsa/2013/10/unhappy-meal-european-food-safety-authoritys-independence-problem

2) target="_blank">

http://corporateeurope.org/pressreleases/2013/12/european-commission-nominates-food-lobbyist-eu-food-safety-agencys-management

3) target="_blank">http://www.globalresearch.ca/stench-of-eu-corruption-in-monsanto-gmo-whitewash/5316294

4) target="_blank">

http://www.foeeurope.org/sites/default/files/press_releases/foee_media_briefing_glyphosate.pdf

5) target="_blank">http://www.nationofchange.org/study-links-monsanto-s-roundup-autism-parkinson-s-and-alzheimer-s-1367764115

6) target="_blank">http://www.huffingtonpost.com/2011/06/24/roundup-scientists-birth-defects_n_883578.html

By title="Posts by Colin Todhunter">Colin Todhunter
Global Research, December 04, 2013

Zdroj: http://www.globalresearch.ca/gmo-additives-contaminants-and-pesticides-european-food-safety-on-behalf-of-food-and-drink-conglomerates/5360206
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!