Kombinace cyklů slunce, AMO a PDO reprodukuje globální klima minulosti

Nedávno jsme ohlásili publikaci (1), která ukazuje, že během posledních staletí všechny klimatické změny způsobovaly periodické (tj. přirozené) procesy. Neperiodické procesy jako oteplování přes monotónní nárůst CO2 v atmosféře by mohly způsobit maximálně tak 0,1°C až 0,1°C při zdvojnásobení obsahu CO2, což předpokládají do roku 2100, a to je v rámci pásma nejistoty analýzy.

Zjistili
jsme, že 2 cykly s periodou přes 200 let a asi 65 let určují
klimatické
změny prakticky úplně. Všechny ostatní cykly jsou slabší a neperiodické
procesy
nehrají žádnou významnou roli. (Viz obr. 4)

Ten
zhruba 65 letý cyklus je dobře známý, hodně studovaný a dobře
pochopený, jsou
to „Atlantická a Pacifická oscilace“ (AMO/PDO). Ty lze sledovat 1400
let do
minulosti. AMO/PDO nejsou zapříčiněny žádným vnějším účinkem, je to
„vnitřní
dynamika“, vlastní „oscilace“.

Ačkoliv
spektrální analýza měření historických instrumentálních teplot (1)
ukazuje
silnou více než 200 letou periodu, nelze z ní činit závěry
s naprostou
jistotou, neboť data z měření jsou k dispozici jen za 240 let.
Nicméně
teploty získatelné ze stalagmitů Spannagel prozatím právě tuto
periodicitu
ukazují jako nejsilnější ze všech v klimatické variabilitě asi od
roku
1100 našeho letopočtu.

Existence
této více než 200 leté periodicity byla nicméně zpochybňována
s pochybnostmi
o spolehlivosti určení teplot ze stalagmitů. (I když teploty ze
stalagmitů ze
Spannagel dobře souhlasí s teplotami odvozenými z usazenin
v Severním
Atlantiku; a i když existuje sluneční „de Vriesův cyklus“, který má
tuto délku
periody a souhlasí i ve fázování, a ten je znám už dlouho jako
podstatný faktor
při určování globálního klimatu.)

Perfektním
potvrzením existence dominantního vlivu více než 200 letého cyklu jak
jsme ho
našli my (1) a s definitivním důkazem absence vlivu CO2 na klima
nyní
poskytl nedávný článek (2), který analyzuje sluneční aktivity jako
periodické
procesy.

href="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/12/clip_image001_thumb1.png"> style="border: 0px solid ; width: 413px; height: 228px;" alt=""
src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/12/clip_image001_thumb1.png"> style="font-size: 12pt; font-family: "Georgia","serif"; color: rgb(51, 51, 51);"
lang="EN-US">

Obr. 1 Spektrum sluneční aktivity ukazující 208 letou periodu
jako nejsilnější sluneční variabilitu.

Spektrum
na Obr. 1 (Obr. 1d z (2)) jasně ukazuje 208 letou periodu jako
nejsilnější
variaci ve sluneční aktivitě.

Obr.
2 (Obr. 4 z (2)) poskytuje sluneční aktivitu minulosti až do dneška
spolu s predikcí
pro nadcházejících 500 let. (Tuto predikci je třeba považovat za možnou
kvůli
multi-periodickému charakteru těchto aktivit.)

href="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/12/clip_image003_thumb.png"> style="border: 0px solid ; width: 580px; height: 343px;" alt=""
src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/12/clip_image003_thumb.png">

Obr. 2 Sluneční aktivita od roku 1650 do současnosti (měření,
plná čára) a predikce pro nadcházejících 500 let (světle šedá: predikce
ze
spektra, tmavě šedá: predikce z analýzy vln). Písmena M, D, G
značí
historická minima globálních teplot: Maunderovo, Daltonovo,
Gleissbergovo

Sluneční
aktivita dobře souhlasí s pozemským klimatem. Tu zvláště jasně
ukazují
všechna historická teplotní minima. Tudíž i budoucí teploty lze
předpovídat z těchto
aktivit potud, pokud jsou určovány sluncem (AMO/PDO sluncem určovány
nejsou).

Více
než 200 letá perioda nalezená (2), je stejná jakou jsme našli my (1) a
v současně
je na svém maximu. V důsledku jejích vlivů budou teploty klesat
asi do
roku 2100 na hodnoty podobné těm v poslední „malé době ledové“
1870.

Analýza
vlnek ve sluneční aktivitě Obr. 3 (Obr. 1b z (2)) obsahuje zajímavý
detail. I
přes omezené rozlišení ukazuje (stejně jako naše analýza stalagmitů ze
Spannagel) více než 200 letý cyklus určený před více než 1000 lety.
Tato oscilace
se podle Obr. 3 jeví jako pravidelná celých 2500 let. (Příčiny této
2500 let
dlouhé periodicity jsou v současnosti nejspíš nedostatečně
pochopeny.)

href="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/12/clip_image004_thumb.png"> style="border: 0px solid ; width: 510px; height: 220px;" alt=""
src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/12/clip_image004_thumb.png">

Obr. 3 Analýza vlnek (ukazuje, které oscilace byly aktivní ve
které době) sluneční aktivity. Dominantní oscilace (s periodami mezi
125 lety a
250 lety) jsou jasně rozpoznatelné a opakující se každých 2500 let.

Shrnutí:
analýza sluneční aktivity dokazuje existenci a sílu více než 200 leté
periodicity, kterou jsme našli v měřeních historických teplot
stejně jako
v datech ze stalagmitů Spannagel. Tento více než 200 letý cyklus
je zjevně
ten, který je známý jako „de Vriesův cyklus“.

Tento
„de Vriesův cyklus“ spolu s AMO/PDO určují prakticky úplně
globální klima
minulosti (Obr. 4). To vylučuje jakýkoliv významný vliv CO2 na klima.
Tohle
poslední zjištění není překvapující, uvážíme-li malé množství CO2
v atmosféře
a úzké absorpční spektrum oproti celému rozsahu (i z hlediska
různých
dokázaných NEGATIVNÍCH zpětných vazeb vyvolávaných vodou).

src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/12/clip_image006_thumb.png">

Obr. 4 (Obr. 6 z (1)) Naměřené teploty (černě) a konstruované
z nejsilnějších
6 Fourierových složek (červeně). Fourierova analýza poskytuje více než
200 letý
cyklus jako hlavní běh: pokles teplot od roku 1780 do roku 1870 a
jejich
následný vzestup do současnosti. Tento cyklus byl potvrzen na datech ze
stalagmitů (1) a opětovně teď potvrzen sluneční aktivitou (2). Člověk
vidí, že
teploty jsou určovány v podstatě více než 200 letým cyklem, přes
nějž se
překrývá 65 letý cyklus.

href="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/12/clip_image007_thumb.png"> style="border: 0px solid ; width: 453px; height: 333px;" alt=""
src="http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/12/clip_image007_thumb.png">

Obr. 5 Předpovídaná globální teplota „oficiálních“ modelů
(červeně) a skutečná (naměřená) globální teplota (zeleně), kalibrací
upravené
tak, aby spolu seděly v roce 1980. Zdroj: Met Office

Současná „stagnace“ globálních teplot (Obr. 5) je v podstatě
důsledkem AMO/PDO: sluneční de Vriesův cyklus je v současnosti na
svém
maximu, kolem nějž se zanedbatelně mění. AMO/PDO je v současnosti
za svým
maximem, což koresponduje s malým poklesem globálních teplot. Jeho
příští
minimum bude v roce 2035. Kvůli de Vriesově cyklu budou globální
teploty
klesat do roku 2100 na hodnotu odpovídající „malé době ledové“
z roku 1870.

Poznamenáváme,
že křivky Obr. 5 jsou kalibrovány, aby seděly s rokem 1980. Měly
by
korektně sedět s předprůmyslovými časy. Takováto přesná kalibrace
by
nejspíš zvýšila diskrepanci mezi modely a realitou ještě podstatněji.

Lze
si všimnout, že ten nejsilnější nárůst teplot od 70. let do 90. let,
s nímž
se „oficiálně“ argumentuje jako s důkazem oteplování od CO2, je
v podstatě
důsledkem AMO/PDO.

Jiný zdejší článek o výzkumu klimatických cyklů poněkud odlišnou
metodou: Scafetta
2013: Jednoduchý slunečně astronomický model poráží klimatické modely
IPCC

Předchozí
zdejší článek o výzkumu autorů tohoto článku: href="http://www.nwoo.org/view.php?cisloclanku=2013050016">Fourierova
analýza
odhaluje šest přirozených cyklů řídících teploty bez člověkem
způsobených
efektů a předpovídá ochlazení

References:

[1] href="http://www.clim-past.net/9/447/2013/cp-9-447-2013.pdf"
target="_blank">Multi-periodic
climate dynamics: spectral analysis of long-term instrumental and proxy
temperature records.
H.Luedecke, A. Hempelmann, C.O.Weiss;
Clim. Past.
9 (2013) p 447

style="background: white none repeat scroll 0%; line-height: 18pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">[2]
href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgra.50210/abstract"
target="_blank">Prediction of solar activity for the next 500 years.

F.Steinhilber, J.Beer; Journ. Geophys. Res.: Space Physics 118 (2013) p
1861

Posted on href="http://wattsupwiththat.com/2013/12/17/solar-amo-pdo-cycles-combined-reproduce-the-global-climate-of-the-past/"
title="12:01 am">December 17, 2013 by href="http://wattsupwiththat.com/author/wattsupwiththat/"
title="View all posts by Anthony Watts">Anthony
Watts
Guest essay by H. Luedecke and C.O.Weiss

Zdroj: href="http://wattsupwiththat.com/2013/12/17/solar-amo-pdo-cycles-combined-reproduce-the-global-climate-of-the-past/">http://wattsupwiththat.com/2013/12/17/solar-amo-pdo-cycles-combined-reproduce-the-global-climate-of-the-past/
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!