Evropa uvažuje o celkové konfiskaci úspor a vynucené redistribuci

href="http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2014/02/hold%20up_0.png"> style="border: 0px solid ; width: 125px; height: 108px;" alt=""
src="http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2014/02/hold%20up_0.png"
align="left">Nejdříve,
když jsme četli článek Reuters, „ href="http://www.reuters.com/article/2014/02/12/us-eu-banks-savings-idUSBREA1B1ZI20140212">Výkonné
vedení EU
se poohlíží po použití osobních úspor k zacpání vlekle se
táhnoucích děr
ve financích,“ který odhaluje poslední úniky o návrzích
Evropské komise, tak
jsme si mysleli, že je to kachna, když to ale ani po několika hodinách
nestáhli, tak jsme si uvědomili, že tohle sdělení je bohužel smutnou
pravdou.
Smutnou proto, že všechno, před čím jsme varovali v září 2011
v článku, „ href="http://www.zerohedge.com/news/muddle-through-has-failed-bcg-says-there-may-be-only-painful-ways-out-crisis">Z
krize
mohou
existovat pouze bolestivé cesty“, a všechno, co už zažili
střadatelé a občané Kypru, vypadá, že je na tom srázu, na jehož okraji
teď
stojí celý kontinent.V kostce a vlastními slovy Reuters, „úspory
500
milionů občanů Evropské unie by se daly využít k financování
dlouhodobých
investic, které urychlí ekonomiku a pomohou zacpat tu ekonomickou díru,
která
tu už od finanční krize zeje po bankách,
říká dokument EU.“ Co
zůstává
nevyřčeno, je to, že ono „využití“ bude čistě na nedobrovolném základě,
na
základě svévole „unie“ a lepším výrazem pro jeho popis by tedy byla
konfiskace.

Zdrojem této senzace je dokument, který viděli v Reuters, a
který popisuje, jak se EU poohlíží po způsobech jak tento blok 28 zemí
odstavit
od přílišného spoléhání na ekonomickou výživu z bankovního
financování a
najít jiné způsoby, jak financovat malé podniky, infrastrukturní
projekty a
další investice. Takže Evropa nejenže nakonec přiznává, že ECB
v posledních pěti letech pohořela při pokusech zase zprůchodnit
zacpaná
potrubí porouchaných penězovodů – což je cosi, co jsme zdůrazňovali
každý měsíc
(naposledy v článku href="http://www.zerohedge.com/news/2014-01-03/no-waking-draghis-monetary-nightmare-eurozone-credit-creation-tumbles-new-all-time-l">Eurozóna,
aniž by
se probudila z Draghiho monetární noční můry, tak se propadá do
nové
hlubiny s tvorbou úvěrů nejnižší ze všech dob), ale spolu
s tím
tato zpráva komise nakonec doznává i to, že „ekonomická a finanční
krize finančnímu
sektoru zmrzačila schopnost přivádět peníze i do reálné ekonomiky,
zvláště do
dlouhodobých investic.“

Řešení? „Komise v druhé polovině letošního roku požádá dozor
nad pojištěním v tomto bloku, aby jí poradil s možným
konceptem
zákona „o mobilizaci větší části osobních penzijních úspor
k dlouhodobému financování,“
říká dokument.“

A zase slovo mobilizace je daleko stravitelnější než řekněme – konfiskace.

A přesně o té Evropa uvažuje:

Banky si ztěžovaly, že se jim brání, aby pomáhaly ekonomice
půjčkami
kvůli po-krizovým předpisům, které je nutí, aby si držely daleko větší
bezpečnostní polštáře kapitálu a likvidity.

Tento dokument říká, že pravidla kapitálové a likviditní
„přiměřenosti“ pro dlouhodobé financování bude třeba během
následujících dvou
let revidovat, což je proces, který bude nejspíše ve Spojených státech
i jinde
podroben kritickému přezkoumání, aby se tím zamezilo riziku, že banky
EU by tím
získaly nekalé výhody.

Počkejte ale: to ještě není všechno!

Evropa inspirovaná nedávno zavedenou „bezrizikovou garantovanou
návratností“ kolektivizovaných spořících instrumentů v US známých
spíše
jako MyRA, tak si také do konce letošního roku dokončí studii o
průchodném
zavedení spořících účtů EU, otevřených i pro jednotlivce, jejichž
peníze by se
mohly slévat a investovat do malých podniků.

Protože když v těchto poměrech korporace už odmítají
investovat peníze do obnovy opotřebeného kapitálu, tak kdo je bude
investovat?
Proč byste to neměli být vy, drazí Evropané? Ať už se vám to líbí, nebo
ne.

Počkejte ale, pořád to ještě není všechno!

Evropa navíc usiluje o obnovení funkčnosti toho, co je hlavním
důvodem, proč jsou evropské banky až tak insolventní, jak jsou, a tím
jsou
sekuritizace, které přesvědčiví prodejci a sexy prodejkyně od Goldmana
a tohoto
kolektivu prodali evropským bankéřům, kteří do nich následně
investovali peníze
vdov a sirotků, jen aby poté zírali, jak se ztrácí.

Rovněž se snaží o oživení trhu se sekuritizacemi, které dohromady
slévají půjčky, třeba jako hypotéky, aby dohromady tvořily obligace,
které
banky mohou prodávat, aby zvýšily financování pro sebe nebo pro
podniky. Tento
trh při finanční krizi zkorodoval, tehdy v roce 2007 obligace
spojené
s US půjčkami na domy začaly krachovat kvůli platební
neschopnosti, což
spustilo širší rozsypání globální trhů během následujících dvou let.

Tento dokument říká, že Komise „vezme v úvahu možný budoucí
nárůst likvidity u četných sekuritizovaných produktů,“ až přijde čas
finalizovat nové předpisy o tom, jaká aktiva mohou banky umisťovat do
svých
nových polštářů likvidních rezerv. Tohle signalizuje možné uvolnění
definice
způsobilosti aktiv u dozoru nad bankami v tomto bloku.

Protože nic se nevyrovná takovým pěkným sekuritizacím, kdy se
balkánským sýrem podložené sekurity papíry prodávají ve zcela nových
balíčcích
vdovám a sirotkům.

A korunu tomu nasazuje návrh pustit se do globální změny účetních
principů tak, aby zajistily, že přesný odraz ekonomické reality
v jakékoliv bankovní účetní rozvaze se stane dávnou vzpomínkou:

Což je ještě kontroverznější, Komise bude uvažovat, zda
v nově odsouhlasených globálních účetních předpisech používat
k vyčíslení reálnou hodnotou nebo aktiva radši oceňovat současnou
hodnotou
diskontovanou z očekávaných budoucích finančních toků, „která by
byla
vhodná zvláště s přihlédnutím k dlouhodobým investičním
podnikatelským modelům.“

Shrnuto: vynucená „mobilizace“ úspor, zavedení kolektivního a
nedobrovolného financování obnovy fixního kapitálu „spořícími“ účty,
návrat k rozšíření
sekuritizace a nakonec se to všechno sváže dohromady změnou účetních
předpisů,
které celou tu nevyhnutelnou katastrofu navoní aromatem růží vábícím
tak dlouho,
dokud to všechno nezkrachuje.

Takže kromě tohoto všeho, je Evropa už „napravená“.

Jedinou otázkou, kterou zbývá zodpovědět, je, proč to uniklo
zrovna teď? Možná je to jednoduše proto, že realokace „hotovosti ze
spořicích
účtů přesměrovaných“
po kyperské konfiskaci vkladů mezi riziková
aktiva, nebyla
ještě dostatečně vynucovaná? Jaký může být lepší způsob, kterým se do
toho
vdechne tolik potřebná dynamika, než únik zprávy, že úspory hotovosti
všech se
náhle stanou nehájenou lovnou zvěří v příští evropské velké
strategii redistribuce
bohatství.

Submitted
by Tyler Durden
on 02/12/2014 21:28 -0500

Zdroj: href="http://www.zerohedge.com/news/2014-02-12/europe-considers-wholesale-savings-confiscation-enforced-redistribution">http://www.zerohedge.com/news/2014-02-12/europe-considers-wholesale-savings-confiscation-enforced-redistribution
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!