US politika v Eurasii: Celé spektrum subverze

src="http://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2014/04/AMERICADEM1.jpg"
align="left"/>
Co mají postmoderní exhibicionisté, islámští
svatí bojovníci a
ultranacionalističtí loupežníci společného? Na první pohled málo, kromě
faktu,
že všichni tito bizarní spolu-pelešivci jsou hvězdnými agenty US
politiky v Eurasii. A přesto, že používají velice
odlišných taktik, jsou všichni
pověření tou samou misí: podvracet Rusko, tj. tu jedinou velmoc, která
neustále
odporuje americké hegemonii.

Diverze ze Soči

src="http://orientalreview.org/wp-content/uploads/2014/04/sochi0_2799458b-300x187.jpg"/>

Dnešní Východ a Západ uvažují o možnosti války o osud Ukrajiny,
ale povídačka pro veřejnost byla pro tuhle tahanici střižena na míru už
dávno
dopředu. Kterýkoliv pozorný čtenář Západních tiskových zdrojů
z posledních
měsíců si musel všimnout, že dramatické vzepětí negativních referencí o
Rusku začalo,
už když Vladimir Putin zhatil washingtonským plán na útok proti Sýrii
z loňského
léta. Pro další příklad šíření absurdní rusofobie establišmentem se
netřeba
dívat dále než do nedávného špionážního filmu Jacka
Ryana: Stínový rekrut
, který líčí Kremlem řízené pravoslavné
křesťany jako
sebevražedné bombové útočníky na Nejsvětější ze Svátostí Mamonistů, tj.
Newyorskou burzu. Jak se blížila Zimní Olympiáda v Soči 2014, tak ředitelé
šesti US mediálních gigantů
spolu s jejich protějšky
v BBC a
jinde dostali zelenou, aby zasazovali maximální škody. Žurnalisté
v této hře
hledali jak rozfoukat plameny u jakéhokoliv možného skandálu, ty jejich
příběhy
ale ten humbuk ani tak moc nepřiživily.

Vytahovaly se četné záležitosti, jichž by šlo použít k vylíčení
Ruska v nepěkném světle, které se občas blížily až k vlastní
karikatuře.
Docházelo snad k jisté míře korupce, nekompetence a
k neefektivitě při
stavbě Olmypijské vesnice v Soči? O tom by pochybovalo jen málo
Rusů, byli
ale američtí reportéři opravdu tak mimo, že by tu neočekávali nic
menšího než
Švýcarsko? Při odhalování úplatkářství
a podfuků
nelze přinejmenším zapomínat na tu naprosto neposkvrněnou
Zimní
Olympiádu v Salt Lake City, která by k tomu mohla napsat
skvělý
epilog. Mezi tím přišla hrozba od islamistických teroristů – těch
samých
múdžáhidínských operativců, kteří sloužili jako zástupci US politiky
počínaje
Libyí a Sýrií, přes Kosovo až k Čečeně – co ohrožovali tohle
černomořské
letovisko, čemuž posilovaly pomocnou ruku podávající úniky od
„ustaraných“
činitelů z Washingtonu až do té míry, že přesvědčili rodiny
amerických
olympioniků, aby ve strachu zůstaly doma (I). Ale kde byla taková
varování, než
dva Čečenci s vazbami
na US
zpravodajství
údajně provedli bombový útok na Bostonský maratón
v dubnu
2013?

Mediální favorité vyráběli kolem této Olympiády kontroverze,
které navíc neměly vůbec nic společného se zimními sporty. Západní
posluchači
byli vedeni k víře, že ruské zákony zakazující propagaci sodomie
mezi
dětmi by na tyto hry měly vrhnout temné stíny; president Barack Obama
s tím
vyjadřoval nelíčenou nespokojenost, nesmíme přeci opomíjet, že zabíjení
Paštúnských a Jemenských vesničanů drony střílejícími rakety Hellfire
je
chvályhodné, zatímco u lpění na jakémkoliv pravidlu tradiční morálky je
tomu
naopak (II). Ať se snažily, co jim síly stačily, tak ty tiskové útvary
nasazené
na Soči tam nenašly žádný důkaz „útlaku“ homosexuálů, i s tím, že
americký
gay bruslař Johnny Weir konstatoval, že ruští lidé se k němu během
jeho
pobytu chovali „fantasticky“.
I pokusy ministerstvem zahraničí sponzorovaných provokatérek
z takových výhonků
kulturního Marxismu jako Pussy Riot, proslulých svými dosavadními činy
obscénnosti
a znesvěcování svátostí, zapůsobily se scénou zmlácení dost uboze, a
byly
spěšně staženy. Ruský národní tým, který se nedal vyvést
z konceptu, se dal
do své práce a uspěl, jak se zlatými medailemi, tak s celkovým
dojmem.

Vyvrcholení: Ukrajina

Západní zášť kvůli Olympiádě v Soči představuje jen jednu
složku informační kampaně, jež je sama součástí širší US vedené
geopolitické ofenzivy
proti Moskvě. K onomu cíli toho „ohrazování“ se využívá
rozmanitých
instrumentů od rozšiřování NATO a projekci moci až po sankce vůči
ruským
společnostem. Ovšem dosud byla většina ekonomických prostředků ve snaze
o
oslabení a demoralizaci Ruska skrytými akcemi, operacemi vedenými za
podmínek
možné popiratelnosti a sestávaly z široké škály aktivit. Od let
Studené
války transatlantický establišment vybudoval celý aparát pro skryté
akce, který
zahrnoval nejen zpravodajské služby a speciální jednotky, nýbrž také
nacionalistické militanty, zločinné syndikáty, nadnárodní teroristické
sítě a
spoustu dobře financovaných NGO hluboce propletených s akademickým
světem,
významnými korporacemi a médii. Jinými slovy arzenál pro
celo-spektrální subverzi
(III).

Tajné války se vedou zrovna tak intenzivně jako ty otevřené a na
mnoha frontách. Všechno to pozdvižení kolem Olympiády přispělo
k odvedení pozornosti
od hlavního dějiště akcí – od Ukrajiny. Jakmile nad Soči spadla opona,
vyvrcholily 22. února politické nepokoje v Kyjevě svržením
bezpochyby sice
zkorumpovaného, leč pořád ještě legitimního presidenta Viktora
Janukoviče
pro-Západními silami. Liberálně nacionalistická koalice, která
uchvátila moc
pomocí masových protestů a pouličních bojů, se těšila široké podpoře
jak
veřejnosti, tak tajně i vlády Spojených států. Načasováno přesně na
moment, kdy
bude ruské vedení pohlceno předváděním se světu se svou Olympiádou,
došlo k puči,
jehož hlavním
cílem
bylo nakonec Ukrajinu přivtělit jako satrapii k EU-NATO.
Washingtonská
agenda Wall Streetu předjímala obrání
této země
o její zemědělské a průmyslové bohatství a nasazení
struktur US
protiraketové obrany jen den jízdy od Rudého náměstí.

Co nám ty události z počátku roku 2014 ukázaly, bylo to,
jak rychle může ta „měkká síla“ přejít do své tvrdé varianty; když
subverze
vytvoří přívodní kanály pro agresi. Washington strávil dvě desetiletí a
$5
miliard, aby z Ukrajiny učinil bezpečné útočiště pro Chevron a
Exxon-Mobile, teď se mu to ale hroutí daleko rozsáhleji, než čekal.
Moskva
učinila rozhodné kroky, aby si v regionu zabezpečila životně
důležité
zájmy, což vedlo po 60 letém odcizení k opětovnému
připojení
Krymu s jeho klíčovou námořní základnou Sevastopol
k Rusku.
A rusky orientovaný jih a východ Ukrajiny rovněž povstal proti
nelegitimnímu
režimu odhodlanému téměř už rozdat strategická aktiva nadnárodním
korporacím –
když vysílal ultranacionalistické milice, aby tyhle rozprodeje vynutily
(IV).
Od přístavu Oděsa po nížinu v povodí řeky Don jak Rusové, tak
Ukrajinci
sdílí tisíc let jednotné východoslovanské civilizace, ideálu, který
přetrvává v krvi
i v duchu; tahle realita je daleko vytrvaleji životaschopnější než
predátorské „strukturální úpravy“ od MMF nebo deformovaný šovinismus,
který
může nabídnout současná junta v Kyjevě.

Tento US výpad na Ukrajinu po dvaceti letech vkrádání se na
východ je logickým uplatněním politiky mrzačení ruského zotavení a
získávání
nezpochybnitelné dominance nad eurasijským vnitrozemím a jeho
přírodními
zdroji. Několik po sobě následujících kol rozšiřování NATO, zločinné
vybombardování Srbska a následné svržení Slobodana Miloševiče, řetěz CIA
režírovaných barevných revolucí
v bývalém sovětském prostoru a
Gruzínská válka z roku 2008 – měly daleko k izolovaným
událostem,
tyto akce ukazují, jak je ten kruh obkličování čím dál těsnější. Pro
kremelské
stratégy dokazoval majdanský úchvat Kyjeva, že jde o bod, za kterým už
není
návratu, spatřili v něm Pax Americana rozehraný natvrdo. Rusko ve
hře o
svou vlastní budoucnost, která je v sázce, vrací
úder
.

Rusko určené za cíl destabilizace předvedlo vůli použít sílu,
aby ochránilo svůj lid a své zájmy. I když otevřených vojenských akcí
není moc,
je tu hrozivý
skrytý potenciál
. Ta bezohledná Čeka-KGB byla průkopníkem praxe
lidského
zpravodajství a měli bychom pamatovat, že většina ukrajinského území
bývala za
Druhé světové války arénou neutuchajících partyzánských kampaní.
Vzhledem k důležitosti
Ukrajiny pro celkové geopolitické postavení Ruska, lze bezpečně
předpokládat,
že současné FSB a GRU už rozvinuly robustní agenturní sítě a operační
infrastruktury pro zrovna takový druh nenadálého případu, s jakým
je dnes Moskva
konfrontována. Když při tom Západ v této zemi horečně
hledá jednotky Specnaz
, tak je úplně mimo mísu; odpor je na
pro-ruském
jihovýchodě přirozeně zde vyrůstající a rozrůstající se.

Rusko je přitom snad jediným národem, který Spojeným státům
zabraňuje stát se posledním impériem a původcem celosvětové tyranie;
stojí tedy
rozhodně ve frontové linii tohoto neustálého v přítmí vedeného
zápasu.
Globalističtí oligarchové, co mají skutečnou kontrolu nad oním
liberální řádem,
ve svém zběsilém útoku na víru, suverenitu a identitu nasazují nesčetné
nosiče
subverze. Ať už jsou to na obrazovkách našich televizorů zachycovaní
džihádisté
rozsévající zkázu od Levanty po Kavkaz, buňky „aktivistů“
z různých NGO
vedoucích psychologickou válku před propagandu deviantnosti, nebo vyšinutí
ukrajinští nacionalisté
uchylující se k bratrovražednosti,
jsme
ujišťováni, že to oni jsou hrdinové
pochodující v tom grandiózním tažení za demokracii.

src="http://orientalreview.org/wp-content/uploads/2014/04/17407-254x300.jpg"/>

Ač je udržení účinného odstrašení kriticky důležité pro
kterýkoliv nezávislý stát, tak je tu i dávná tradice spočívající v
nejvyšší síle
znovuzrození
Třetího Říma
přijatá, když dávné křesťanství přijímal drsňácký
vikingský
vládce Kyjeva. Když pak byla ruská země před asi osmi stoletími
ohrožena
ideologickou agresí ze Západu, tak válečnický princ Alexandr Něvskij
ubránil svůj lid duchem i mečem:

Od Adama po potopu, od potopy ke zmatení jazyků, od zmatení
jazyků po zplození Abrahama, od Abrahama k přechodu Izraelitů přes
Rudé
moře, od Izraelského exodu po smrt císaře Davida, od počátku
Šalamounovy vlády
po císaře Augusta, od počátku Augusta po zrození Krista, od zrození
Krista po
úmrtí a vzkříšení našeho Pána, od jeho Vzkříšení po jeho nanebevzetí,
od jeho
nanebevzetí do vlády Konstantia, od počátku vlády Konstantina po První
koncil,
od Prvního koncilu až po Sedmý – tohle všechno dobře známe, a od vás
žádnou
doktrínu nepřijmeme.

V naší době bylo Rusko americkou oficialitou obviněno
ze „zrady Nového světového řádu“, když ten Nový světový řád zradil sám
sebe
přesně tou moderní plíživou apostasí. Nechť jsou slova Alexandra
Něvského
odpovědí všech svobodných a ušlechtilých lidí pánům podvratnosti:

OD VÁS ŽÁDNOU DOKTRÍNU NEPŘIJMEME.

Zdejší článek o obvinění Ruska, že zradilo Nový světový řád: Vrcholný US
diplomat: Rusko zradilo “Nový světový řád”

Poznámky

(I) Dmitro Jaroš, vůdce ukrajinského fašistického Pravého
sektoru apeloval na čečenského militanta Doku Umarova, aby v Rusku
rozpoutal
teroristické útoky
jen týdny před tím, než byl tento v březnu
zabit
speciální jednotkou FSB. Ukrajinští nacionalisté jsou známi, že
bojovali na
straně čečenských rebelů v 90. letech i od roku 2000. Jedna
z takových
postav, teď už mrtvý Olexandr
Muzyčko,
„Saško Bilij,“ umučil a zavraždil nejméně 20 zajatých
ruských
vojáků.

(II) Ať už shodou okolností nebo jinak, jsou největšími
z finančních
dárců Kampaně za lidská práva, tj. nejhlavnější americké organizace
homosexuálního lobbyingu, výrobci
dronů
z vojensko-průmyslového komplexu.

(III) Mnozí si nejsou vědomi toho, že CIA zdaleka není jen
prostou zpravodajskou službou; podobně jako britské MI5 a MI6 je
zaměřená na sociální
inženýrství
, jak doma, tak v zahraničí. Pod vedením od daní
osvobozených nadací, k jejím programům patřilo financování a
propagace ne
jen džihádistických, ale i nacionalistických militantů, ovšem i
kontrola médií,
feminismus, umění, psychodelitická revoluce a obchod s narkotiky.
To je
jen krátké převedení záležitostí do dialektiky v akci, poskytuje
to
nicméně o dost určitěji představu o cílech „Nového světového řádu“ (New
World
Order).

(IV) Dalším z divných zapomínaných partnerství kolem
Majdanu proti Moskvě bylo to mezi Pravým sektorem a ukrajinským
oligarchou Igorem
Kolomojskim
, šéfem Evropského židovského kongresu a prominentním
patronem
záležitostí Sionismu.

By title="Posts by Mark Hackard">Mark Hackard
Global Research, April 27, 2014
Soul
of the East and Oriental
Review

Zdroj:
http://www.globalresearch.ca/us-policy-in-eurasia-full-spectrum-subversion/5379468
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!