Žádám stát Česká republika jako občan, aby hájil práva svých občanů, a nepreferoval zloděje a tuneláře

Stát má povinnost hájit ekonomické zájmy před hajzly.
Chápu to já, chápe to dítě ze základní školy, proč to nechápou zástupci
státu ??????
Je to složitá věta? Nebo máme ve vedení státu debily, kteří té větě
nerozumí ?
Žádám stát ČR, aby tzv. "tunelování" došetřil, a nakradený majetek, aby
vrátil zpět do rozpočtu.
Žádám stát Česká republika, aby se nechoval jako mafiánský stát.
Žádám zákaz stran, které se podílely na budování mafiánského státu.
Dokud nedořešíte ZLODĚJNY, tak jděte s antikomunismem do prdele.
Mám hláskovat písmena "do prdele"? Nebo vraťte nakradený majetek a
nakradené peníze, za 25 let zpět .... a pak se vy hajzlové ohánějte
historií starší ...

Politiku
je třeba vést úplně jinak.

Navrhuji
úplně jinou cestu, jak se dostat tam, kde jsme již dnes, 2
desetiletí po revoluci, mohli být. Naše média mlčí o tom, že po roce
1989 nám
chtěli nabídnout velkou ekonomickou pomoc Japonci a rychle nás dostat
na úroveň
Západu. Jejich plány byly překaženy, protože Západ si z nás chtěl
udělat svou
kolonii. To se jim velice rychle podařilo.

Věřte
tomu nebo ne, ale v naší zemi je i dnes možno dosáhnout poměrně
rychle 5x vyšší kvality života, to vůbec nepřeháním, ale musíme dělat
vše úplně
jinak. Potřebujeme úplně jiný směr. Navíc v době recese musí stát
utrácet, aby
se negativní dopad recese zmírnil. Naši "experti" dělají vše
opačně. Dělají to, co vyhovuje těm, kteří u nás tahají za
provázky, což
jsou cizí mocnosti, cizí korporace, cizí média, jim pochlebující místní
oligarchové a vlády, které pracují pro cizí zájmy.

Nabízím
dlouhodobou strategii pro nápravu toho, co polistopadové režimy
poškodily. Ostatní kandidáti nabízí změny k lepšímu, stejně jako je
nabízeli
již jednou, po listopadu 1989, buď sami, nebo prostřednictvím někoho ze
svých
rodin. Nikdo z nich se ale neodváží nazvat problém pravým jménem.
Najednou, po
tom jak 20 let nečinně přihlíželi k rozkradení republiky,
začali všichni
bojovat proti korupci. Všichni tito politici. Já jediný politik nejsem.
Je čas
zvolit někoho úplně jiného. Naše vlast potřebuje fundamentální změnu.

·
ČR potřebuje přímou demokracii s referendy, podobně jako je tomu ve
Švýcarsku.

·
Musíme mít vládu lidí, kteří mají čistě české, ne cizí zájmy.

·
Potřebujeme se urychleně dostat z neokoloniálního statusu, který byl v
ČR po
roce 1989 vytvořen.

·
Je nutno zrušit školné a poplatky u lékaře. Do zdraví a vzdělání národa
je
třeba investovat.

·
Skoncovat s exekucemi, porušují nám garantovaná lidská práva

·
Je nutno maximálně omezit výdaje na zbrojení.

·
Patříme do Západní Evropy. Musíme mít výborné vztahy se Západem, ale na
rovné
úrovni, ne v pozici kolonie.

·
Je nutno vytvořit státní a státem dotovaná pracovní místa pro
nezaměstnané.

·
Plně skoncovat s nelegální imunitou politiků a soudců.

·
Přezkoumat legitimitu restitucí a privatizací.

·
Musíme podpořit alternativní média, Britské listy, studentská vysílání,
atd.
Lidé musí znát pravdu. Naše pravicová média již 20 let jen mlží.

Nutné
změny v ČR

 • Maximálně
  omezit výdaje na zbrojení.
  Peníze
  potřebujeme pro náš zbídačelý národ a stát, ne na koupi stíhaček pro
  obranu vzdušného prostoru Pobaltí proti Rusku, na což jsem dosud
  Gripeny užívali. Nemůžeme utrácet nám tolik chybějící prostředky,
  abychom pomáhali udržovat u moci zprofanované zkorumpované režimy jako
  je např. ten v Afganistanu, který tolik porušuje lidská práva svých
  občanů. V Afganistanu se bojuje o přírodní zdroje, ne proti terorismu.
  My z toho boje neprofitujeme, profitují z něj západní velmoci, které
  nás v tomto boji zneužívají. Prodávají nám předraženou vojenskou
  techniku a garantují těm, kteří koupě podpoří, že budou znovu zvoleni.
  Takovou moc u nás mají. To musí skončit. Česká vláda by měla pracovat
  pro zájmy nás Čechů, ne kolonizátorů.
 • Zrušit
  školné a poplatky ve zdravotnictví. Do zdraví a vzdělání národa je
  třeba investovat.
  Takové
  investice se nám mnohonásobně vrátí. Na nesmyslné vojenské výdaje
  peníze máme. Na potřebné výdaje ne. Je nutno skoncovat s nadstandardní
  lékařskou péčí. "Elity" nejsou lepší než my. Navíc ani neplatí
  dostatečně daně, nebo je neplatí vůbec.
 • Přezkoumat
  restituce a privatizace, tedy vyvlastnění státního, neboli
  našeho společného majetku
  a
  jeho převod na skupinu jedinců, jejichž minulost je často pochybná.
  Jedná se o největší podvod v dějinách našeho českého národa, vládami,
  které si nelegálně odhlasovaly imunitu, což odporuje ústavě a
  mezinárodním smlouvám, které stojí nad ústavou.
 • Skoncovat
  s exekucemi, které porušují nám garantovaná lidská práva
  ,
  jak jsou zakotvená v ústavě a mezinárodních smlouvách, které jsme
  povinni dodržovat a které nad ústavou stojí. V USA je to, co se děje u
  nás nepředstavitelné. Musíme si uvědomit, že banky půjčují peníze,
  které nemají. Jejich rezervy jsou jen maličké procento peněz, s kterými
  uměle disponují. V USA jsou banky spoluzodpovědné za půjčky. Jestli
  dali půjčku někomu, kdo ji nebude moci splatit, je to jejich chyba.
  Bankrot může každý člověk dělat opakovaně, kolikrát chce a jak často
  chce. Jsou i bankroty, které vymažou dluhy na 100%, nemusí se nic
  splácet, ale takové se nemohu dělat často. Bankrot má ovšem za
  následek, že vám potom banky nebudou chtít po řadu let půjčit další
  peníze, pokud nebudete ručit domem, autem, atd. Stejné banky a firmy,
  jejichž možnost vymáhat dluhy je v USA omezená, potom ukazují svou
  pravou tvář v naší banánové republice, kde chybí regulace a kde prý
  "trh vše vyřeší". Je nutno zavést spravedlivý systém, kde někomu v
  nouzi pomůže stát a potom mu to ten dotyčný vrátí např. tím, že bude
  více zdaněn. Na neštěstí člověka nesmí vydělávat nikdo, hlavně pak ne
  nějaké hovado s estebáckou minulostí.
 • Dostat
  nás z neokoloniálního statusu, který byl v ČR úmyslně vytvořen
  ,
  stejně jako v jiných koloniích západních mocností. Takový systém jim u
  nás vyhovuje, přestože ho kritizují.
 • Vytvořit
  státní a státem dotovaná pracovní místa pro nezaměstnané. Právo na
  práci musí být jedním ze základních lidských práv.
  Naše
  republika toho potřebuje tolik vylepšit, od zchátralých budov, silnic a
  mostů, po boj s kriminalitou. Místo, aby stát platil nezaměstnaným za
  to, že nepracují, měl by je využít jako pracovní síly. Kdo chce
  pracovat, měl by možnost pracovat mít.
 • Zavést
  progresivní zdanění na základě toho jak je věc, služba, atd. prospěšná.
  Dotovat
  velice prospěšné věci, jako např. organickou nechemickou stravu.
  Maximálně zdanit např. to co je prolezlé chemií, která není ani
  dostatečně vyzkoušená a potencionálně způsobuje tloustnutí, rakovinu a
  genetické vady.
 • Skončit
  s propagací tržní ekonomiky a nesmyslu, že trh vše vyřeší.
  Tržní
  ekonomika byla propagovaná méně inteligentními americkými pravicovými
  prezidenty a v USA způsobila ohromné škody. Trh potřebuje regulaci kde
  a kolik je třeba.
 • Přehodnotit
  dostavbu Temelína s ohledem na jeho nebezpečí v případě války, kdy bude
  hlavním terčem útoku nepřítele, a ten nebude Irán, jak je nám
  nakukáváno. Tím může dokonce být Čína a zbraně na nás mohou mířit z
  vesmíru. Němci to ví, proto tam ruší atomové elektrárny a navíc šetří
  své přírodní zdroje. My likvidujeme své zdroje v nevídané míře, abychom
  zásobovali západ levnou energií, což dělá státem vlastněná společnost
  ČEZ. Zisky ČEZu se nám nepromítají v nižší ceně za elektřinu. Je nám
  nakukáváno, že by to nešlo, že ceny přece reguluje trh a do toho nelze
  prý zasahovat. Přitom i v USA reguluje ceny elektřiny stát.
 • Měli
  bychom obnovit federaci se Slovenskem. Tak, aby z toho obě země
  profitovaly.
 • Přehodnotit
  naši zahraniční politiku
  s
  tím, že nesmíme být loutkou americké či německé politiky. Potřebujeme
  pronárodní politiku, která je prospěšná našim občanům, ne cizím
  kolonizátorům.
 • Plně
  skoncovat s oficiální imunitou politiků
  ,
  neoficiální imunitou soudců a zavést přísný dohled nad advokáty. To, že
  na sebe dohlíží sami, přes svou komoru, není dostačující.
 • Šetřit
  přírodní zdroje.
 • Přehodnotit
  postoj k Rusku. Náš negativní postoj k Rusku sice těší Americké a jiné
  politiky. Je ale destruktivní pro naše zájmy.
 • Zrušit
  5% minimum, které je třeba, aby se strana dostala do parlamentu. Kvůli
  tomuto minimu se do strany dostávají pouze politické subjekty, které
  jsou součástí establishmentu. To omezuje politickou pestrost
  parlamentu. Je sice pravda, že i USA mají své minimum, které je 2%, ale
  proč kopírovat něco co je antidemokratické a navíc to dělat ještě méně
  demokraticky?
 • Zakotvit
  v legislativě řádné mediální pokrytí všech stran, které jsou v
  parlamentu, tedy i těch nejmenších. Jedině to zaručí řádnou politickou
  diversitu, větší kritiku politického procesu a umožní to změny k
  lepšímu. Současný systém, kde je třeba 5% minimum a mediální expozice
  skutečné opozice je přitom minimální, nás dostalo do současné nešťastné
  politické situace, dovolilo to vytvoření ohromné korupce, rozkrádání a
  tunelování společného státního majetku, pomohlo to zničit naše
  průmysly, školství, atd., za potlesku vládních garnitur a médií. Ti,
  kteří jsou za tento stav zodpovědní, jsou potom oslavováni za živa i po
  smrti.
 • Oni
  tvrdí, že jsou pro demokracii, ovšem jen pro kosmetickou. Těch 5% je
  nepřekonatelných pro jakoukoli stanu, kterou nepodpoří média a ta
  žádnou skutečnou opozici nepodpoří. Kupte si Halo noviny a pochopíte,
  co vládní garnituře vadí nejvíce na komunistech. Je to pravdivá kritika
  toho, co se u nás v republice děje.
 • Vést
  řádné průzkumy veřejného mínění, kde anonymita tázaných je 100%
  zaručena a průzkum je veden tak, že tázaní této záruce 100% věří. Jinak
  se lidé v tomto neprávním státě bojí říci pravdu. Z tohoto důvodu se
  domnívám, že publikované průzkumy veřejného mínění jsou nepravdivé a
  pomáhají udržovat současný nešťastný stav země.
 • Záruky,
  že když někdo veřejně kritizuje politickou situaci, nikterak to nebude
  smět ovlivnit jeho pozici a postup v zaměstnání. Podnikatelé volí
  pravici. Manažeři, aby si šplhli, a protože jim to vyhovuje, také volí
  pravici. Lidé se v USA bojí říci, že jsou pro Demokraty. Ti jsou mírně
  levicovější než Republikáni. Kdyby lidé v práci přiznali, že jsou pro
  demokraty, může to negativně ovlivnit jejich pozice. U nás je to ještě
  horší.
 • Orgány
  činné v trestním řízení a soudy musí být spravedlivé ke všem.
  Je
  absolutně do nebe volající to, že na bohaté platí jiná pravidla než na
  ostatní. Náš neprávní stát porušuje lidská práva více než v době
  socialismu. Tehdy to Havel u nás a Schwarzenberg v zahraničí ostře
  kritizovali. Po pádu komunismu s kritikou porušování lidských práv v
  naší zemi přestali. Místo toho ostře kritizovali porušování lidských
  práv v jiných státech. U nás bylo vše OK. Potom se jednoho dne všichni
  pravičáci probudili a začali bojovat s korupcí. Ale až tehdy, kdy byl
  vytvořen tak silný klientelismus, že s korupcí se již bojovat nedá,
  jedině tak, že se vytvoří ještě silnější policejní stát a ještě více
  budou porušovány naše svobody.
 • Je
  nutno přestat s honem na komunisty, když ti, kteří ho vedou, jsou horší
  než oni.
 • Dát
  Romům práci, ne žebračenky. Je nesmysl, že jsou všichni líní a jen
  chtějí zneužívat stát. Není pravda, že se Romové mají lépe dnes, než v
  době komunismu, kdy všichni museli pracovat. Mluvte s nimi. Otevře vám
  to oči. Právo na práci všem lidem, kteří chtějí pracovat, bez rozdílu
  barvy pleti, bude znamenat ohromné snížení kriminality.
 • Vyšetřit
  smrt Dubčeka. Ten na smrtelném loži prohlásil, že se jednalo o
  politickou vraždu. Stále se hovoří o politické vraždě Beneše, ale o
  potencionální politické vraždě Dubčeka se mlčí.

Zdroj: 25-let@email.cz

Poznámka: Uvedený text není názorem
redakce, ale ilustrací myšlenek, které jsou v současné době mezi lidmi.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!