Zbigniew Brzezinski, plán na Čečenizaci Ukrajiny a strach z ruského světonázoru – 1.část

Zbigniew Brzezinski: „Měli bychom si vzít poučení z lekcí, které jsme získali v průběhu odporu v městském prostředí v době Druhé světové války i války v Čečensku, jehož hlavní město se stalo dějištěm krutých bojů v průběhu tří měsíců. Pointa je v tom, že aby pokusy o vniknutí byly úspěšné v politickém smyslu,tak je nutné podmanit si velká města.

Pokud se velká města jako Charkov či Kyjev budou bránit a bojovým akcí ve městě se nebude možné vyhnout, konflikt bude mít za následek velké ztráty. A hlavní věc je - především v tomto smyslu má doba začátku této krize velký význam – že Rusko zatím není připraveno k takovémuto kroku. Takový krok by znamenal vážné ztráty na životech a obrovské finanční náklady. Při něm se nutně ztratí mnoho času a to způsobí zvýšení tlaku ze strany mezinárodního společenství.

Jsem přesvědčen, že bychom měli dát Ukrajincům na srozuměnou, že pokud jsou připraveni se bránit, soudě podle jejich prohlášení a činů (i když ne příliš efektivním), poskytneme jim protitanková děla, ruční protitankové střely – tj. zbraně, které mohou být použity v městském prostředí.“

(V boji s ruským šovinismem ("The American Interest", USA)

Zbigniew Brzezinski

Doktor Zbigniew Brzezinski vystoupil na konferenci ve Wilsonově centru, která proběhla 16. června pod názvem „Vzájemná bezpečnost je na vážkách? Rusko, Západ a architektura evropské bezpečnosti“ (Mutual Security on Hold? Russia, the West, and European Security Architecture). Níže je přepis jeho řeči.

Dovolte mi, abych se pokusil odhalit možné důsledky ukrajinské krize pro architekturu evropské bezpečnosti s ohledem na vztahy mezi Ruskem a Západem. To, čeho jsme nyní svědky na Ukrajině, to není z mého pohledu jen roztržka, ale symptom závažného problému - a to postupného a trvalého oživování ruského kvazi-mystického šovinismu, který trvá už šest nebo sedm let. Hlavní roli v tom sehrál Putin a obsah této nové koncepce zcela určuje vztahy Ruska ke světu obecně a k Západu zejména.

V poslední době se ruská Rada pro zahraniční věci, moskevský ústav, jehož členy jsou vysoce respektovaní a významní učenci - ne disidenti, ani nezávislí myslitelé, kteří v současné době také v Moskvě existují - ve spolupráci s "RIA Novosti" a Radou pro zahraniční a obrannou politiku zveřejnili společný článek věnovaný transformaci ruské národní identity a nové zahraničně-politické doktríně. Dostatečně podrobně se zde vysvětluje proces vytváření zcela nových konceptuálních rámců pro definování vztahů Ruska a světa – vztahů, které, jak se Rusové domnívají, potřebují po rozpadu SSSR a částečné desintegraci ruského impéria.

Je to docela dlouhá stať, ale rozhodně stojí za přečtení těm, kdo se zajímají o mezinárodní vztahy. Hovoří se zde zejména o některých klíčových pojmech, které jsou součástí tohoto nového pohledu na svět. Názoru na svět definovaného nutností, kterou si Rusové okolo Putina i Putin sám plně uvědomují, nutností více vyčerpávajícího výkladu povahy a postavení Ruska ve světě a jeho vztahů se světem a zejména se Západem. V tomto kontextu nabývá ukrajinská otázka zvláštního významu.

Tato zpráva popisuje především čtyři klíčové koncepce: zaprvé koncepce „rozděleného národa“, zadruhé téma „ochrany občanů v zahraničí“, zatřetí téma „ruský svět“, začtvrté význam uznání a ochrany, pochopení a podpory „velké ruské civilizace“. Zmínil jsem se o tom, protože se domnívám, že by bylo chybou pokládat krizi na Krymu i Ukrajině za produkt náhlého výbuchu hněvu. V určitém smyslu je možné je chápat i tak, ale ze strany Ruska by bylo mnohem chytřejší roztočit to, co se roztočilo, asi za 10 let. Ve chvíli, kdy by bylo silnější a zdravější ekonomicky.

Ale všechno se již stalo a tyto koncepce v tom sehrály důležitou roli. Koncepce rozděleného národa je výchozím bodem pro šovinistické obvinění z toho, že suverenita Ruska se rozprostírá na všechny ruské lidi, kdekoliv se nacházejí. A těm, kteří jsou obeznámeni s historií Evropy před Druhou světovou válkou, se tato prohlášení nevyhnutelně ukazují jako děsivě povědomá. Samozřejmě, toto pojetí nás přivádí k myšlence ochrany občanů žijících za hranicemi. A to má zvláštní význam pro ty státy, na jejichž teritoriu žijí etničtí Rusové, a které hraničí s Ruskem. Koncepce rozděleného národa a ochrany krajanů za hranicemi nás přivádí k idei ruského světa. To odkazuje na organickou celostní jednotu všech ruských lidí bez ohledu na místo jejich pobytu. A tato místa pobytu mohou být zrazena poutem sjednocených Rusů. Nezapomeňte na baltské země.

Neméně závažné se jeví přesvědčení o tom, že Rusko není součástí západní civilizace. Zároveň není ani součástí Číny. Nejeví se také součástí ani muslimského světa. Zdá se, že Rusko se vidí jako velká civilizace. Pojem „světové civilizace" obsahuje řadu zásad, z nichž některé jsou stále v naší společnosti neznámé, jako je například silná oddanost k určitému náboženství, mnohem silnější než na Západě, kde je náboženství součástí komplexního sociálního systému. Pointa je v tom, že velká ruská civilizace prosazuje určité základní hodnoty, nejen religiozní, ale také hodnoty týkající se mezilidských vztahů – například odsouzení změn ve vztahu mezi pohlavími a v rámci pohlaví, které v současném světě probíhají. V důsledku toho Rusko chrání bezpečnost některých základních hodnot, které byly vždy charakteristické pro křesťanství, ale z pohledu Rusů křesťanství dnes své základní zásady zrazuje. Takže máme co do činění s plnohodnotným světovým názorem – ambiciozním světonázorem, který odůvodňuje tvrzení, že Rusko - je světovou velmocí. A nic v mezinárodním dialogu se Západem nezabolelo Putina tak silně, jako slova prezidenta Obamy, který nazval Rusko silnou regionální velmocí. Urážlivější charakteristiku říci nemohl.

Chápání základu Putinova světového názoru je důležitým východiskem pro posouzení ukrajinské otázky. Ukrajinská krize není výsledkem nějaké náhlé roztržky, jak už jsem řekl, ale symptomem daleko vážnějšího problému: ukázka politiky zabalené uvnitř obsáhlejší filosofické koncepce. Takže, co můžeme očekávat? Pokud je Ukrajina pouze symptomem problému, pak tento problém vyřešit bude velmi obtížné. Myslím, že k jeho vyřešení bude potřeba nějaký čas. Ale řešení tohoto problému by nemělo být jednostranné, protože Západ tam má své zájmy. Tyto zájmy musí mít formu přiměřené politiky. Pokud by se ukrajinský problém lokalizoval, pak v průběhu času může ztratit svou ostrost. Zvlášť v případě, že ruská, stále více kosmopolitní střední třída, která nyní zvedá hlavu, ale stále zůstává poměrně slabá, bude významnější z politického hlediska, a možná - unavená z pocitu zranitelnosti a rozčarovaná z Putina - bude trvat na výraznější politické úloze, když Putin odejde. Ale kdy se to stane? To předpovědět nelze. Možná brzo. Možná ne. Ale mnohé závisí také na tom, zda se Ukrajina stane symptomem úspěchu, nebo krachu putinského světonázoru. Stručně řečeno, v sázce je mnoho.

Těmi sázkami mám na mysli i otázku toho, že použití síly na Krymu a pokračující pokusy destabilizovat situaci v některých regionech Ukrajiny se jeví jako vážná hrozba pro mezinárodní smlouvy uzavřené po Druhé světové válce, a zejména pro myšlenku zákazu použití síly při řešení územních sporů. Tato myšlenka se stala základním principem evropského pořádku, který se zformoval po Druhé světové válce. I Rusko bylo jeho součástí díky dohodám, které podepsalo. Ale teď je napadá. A to je vážná hrozba, skutečná hrozba, alespoň v psychologickém smyslu, ale potenciálně zejména s ohledem na události na Krymu také vojenském. Je hrozbou pro pobaltské země, Gruzii a Moldávii. To je také hrozba - ne příliš výrazná, ale možná ještě nebezpečnější - pro Bělorusko, protože Bělorusko nemá vnější ochranu. Ostatní státy, které jsem zmínil, ji mají, i když v různé míře.

Z výše uvedeného vyplývá, že ukrajinský problém je hrozba, že Západ musí bojovat na třech úrovních. Musíme rozhodně odolat pokušení použít sílu, čemuž čelí ruské vedení. Jednoduše řečeno, musíme zabránit použití síly.

Za druhé, musíme dosáhnout ukončení zřetelných pokusů Ruska o destabilizaci ve východních oblastech Ukrajiny. Je velmi těžké říci, jak tyto cíle jsou ambiciózní, ale ne náhodou v té části Ukrajiny, kde jsou Rusové v převaze, použití síly se ukázalo sofistikovaným. Účastníci ozbrojených střetů byli dobře vyzbrojeni, měli efektivní protiletadlové zbraně a dokonce i tanky. Ti hluboce rozčarovaní občané Ukrajiny byli dlouho krmení nevraživostí k vládě, přesto je nemyslitelné, že by drželi takové zbraně v suterénech a podkrovích svých domovů. Takové zbraně jim byly poskytnuty, aby zformovali oddíly schopné se postavit silným vojenským útvarům. Je to forma mezistátní agrese. Jinak se to nazvat nedá. Jak byste se cítili, kdyby řekněme drogové gangy ve Spojených státech začaly dostávat zbraně ze zahraničí od našeho souseda na jihu, aby trvale rozdmýchávaly konflikt takového rozsahu? To je vážná hrozba. A je to náš druhý úkol.

Naším třetím cílem je představit a pak prodiskutovat s Rusy formu závěrečného kompromisu, což znamená zákaz otevřeného a rozsáhlého použití síly a snah destabilizovat situaci. Na druhé straně to znamená následující - a budu velmi upřímný ve vyjádření své myšlenky na toto téma. Ukrajina by měla být podporována, pokud se bude bránit. Pokud se Ukrajina nebude bránit, pokud chaos v zemi neustane a vládě se nepodaří zorganizovat efektivní systém národní obrany, pak bude nutné ukrajinský problém řešit jednostranným způsobem, ale to může přinést následky, které by mohly mít destabilizující účinek na nestabilní státy a na vztahy mezi Východem a Západem obecně. A síly šovinismu v Rusku budou ještě radikálnější. Tyto síly ve skutečnosti představují největší negativní aspekty moderní ruské společnosti: svým způsobem žízeň nacionalismu, seberealizace, uspokojení z výkonu moci. Nicméně tyto vlastnosti nejsou charakteristické pro novou střední třídu, která v dlouhodobém horizontu může být přijatelnou alternativou.

Pokračování zde: http://www.nwoo.org/?p=14829

Zdroj:

http://anna-news.info/node/17793
12 Komentářů k Zbigniew Brzezinski, plán na Čečenizaci Ukrajiny a strach z ruského světonázoru – 1.část

 1. Tykva Bukvatyr napsal:

  Smrad jeden smradľavý.

 2. Petr napsal:

  Ten pán lže a manipuluje naprosto profesionálně

 3. Mila napsal:

  Ten špinavec a hyena také patří ke zločincům BILDERBERG.

 4. solium napsal:

  On je stary a asi uz zabudol, ze jeho milovana USA dala do 3. sektora na rozvrat UA 5MLD$...treba ho uz len polutovat, dedka senilneho!!

 5. alena napsal:

  Slovania aj ked len pre tohto pána len gojimovia su inteligentnejší, než si tento pán mysli. A preto mu toto nikto neverí. Vieme o co ide. Uz okolo 1900 sa veľmi báli, ze sa najväčšie slovanske národy spoja, tak trebalo nájsť zámienku prečo napadnúť Srbsko a následne jeho spojenca Rusko. Ruska revolúcia nebola ruska, ale zorganizovaná a financovaná z USA a Nemecka. S novou dovezenou vládou mohla začať genocida ruského národa- všetkých oponentov, ktorí to prekukli a všetku inteligenciu. 2.svetova vojna- ďalšie vyvrazdovanie Srbov a Rusov. Juhoslavia- ukradnutie Kosova a vyhýbanie a vraždy Srbov...Teraz sa Rusko zasa pozdvihlo a je nepriateľ c. 1 v zavedení NWO. Vyvrazdovanie Ukrajincov-etnických Rusov - brat vraždi brata - presne podla ich zveateneho plánu- Slovanov treba postaviť proti sebe, lebo keby držali spolu, neporazia ich silou- iba ľsťou a klamstvom...Brzezinski opakuje slova Bismarcka: Zbigniew Brzezinski, ktorý po desaťročia spoluformuje americkú okupačnú politiku, napísal: „Ukrajina je pre nás pevnosťou Západu. Nový svetový poriadok pri hegemónii USA sa vytvára proti Rusku, na účet Ruska a na rozvalinách Ruska."
  Ako doplnil, moc Ruska môže byť podlomená iba oddelením Ukrajiny od neho. "Je nevyhnutné nielen odtrhnúť Ukrajinu od Ruska, ale ju aj postaviť proti Rusku, znepriateliť dve časti jedného národa a pozorovať, ako bude brat zabíjať brata.
  Pre tento cieľ je nevyhnutné nájsť a vypestovať zradcov v radoch národnej elity a s ich pomocou zmeniť sebavnímanie jednej časti veľkého národa do takej miery, že bude nenávidieť všetko ruské, nenávidieť svoj rod, neuvedomujúc si to. Všetko ostatné je otázka času."

  Oni si fakt myslia, ze sme úplní dementi na úrovni zvierat, ktorí nerozmyslaju, a cez ich vlastne média nam púšťajú to co podla nich jedine potrebujeme - uspokojovať len základne pudy...

  http://www.extraplus.sk/3217/ukrajinou-proti-rusku

 6. dalik napsal:

  Zmrd, neskutečný zmrd !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 7. Stavros napsal:

  Rusko zasahovat nesmí - to je šovinismus, ale USA tam zasahují naprosto přirozeně, protože tam mají své zájmy - asi tak bych to ve zkratce vystihl.

 8. mv napsal:

  Pán zapomněl zmínit, že mapu po druhé světové válce začal přepisovat jistý národ, který je až za oceánem. Ohledně zbraní, část pochází z Ukrajinských skladů, část od přeběhlíků, část nákupem na černém trhu a pokud Rusko dodalo (není důkaz a ty videa jsou směšná), tak je také Ukrajinské a je z Krymu. Kde vzali Lybijští povstalci zbraně, to samé ISIL, v Sýrii?

 9. Krysar napsal:

  Klasika, další nevzdělaný jedinec, jenž nemá vůbec potuchy o čem mluví. A že takových je spousta, jen škoda, že místo toho, aby byli zavřeni do blázince a přikurtováni k posteli, aby nemohli ublížit nejen sobě, ale hlavně jiným, sedí na různých vládních židlí, od EU počínaje, ČR konče.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!