Seriál: Boj o svobodu – část II. – Zemědělství

Alex : Boj za svobodu (Fighting for Freedom) by Novak, Alex ZdenkaZemědělství by mělo být vždy páteří každého státu. Každého územního celku, který má posléze zdravě ekonomicky prospívat. Je třeba si uvědomit, že člověk se dokáže obejít bez počítače, auta, televize a jiných vymožeností. Nedokáže se však obejít bez jídla, pokud není pránistou, prostě nejíš - nežiješ - zemřeš.

Národy, co jsou závislé na jiných národech v otázce stravování populace, musí vždy mít co nabídnout. Můžeme se podívat na Českou republiku z hlediska rozpočtu. Nedávno jsem četl analýzu, že rozpočet ministerstva zemědělství je 16,5miliard Kč. Ale výtěžnost samotného zemědělství je jen 13miliard Kč. Teď doufám, že si uvedenou sumu pamatuji správně. Strašně nerad bych přidával.

Příklad uvádím pro dokreslení samotného řízení resortu. Stát musí peníze ještě nalít. Samotný rozpočet však nehovoří o tom, zda se jako republika uživíme. Na základě takového údaje vyplývá, že zde máme díru, kde se přelévají nemalé prostředky. Nejspíš na splátky dovezeného zboží a jejich úroků, nebo také čerpání dotací na různé pochybné akce pro skutečné nepěstování.

Sami se vraťte časem zpět, co se ve vašem okolí pěstovalo a co se pěstuje nyní. Bohužel ti co neví, co se pěstovalo v 80letech, se musí zeptat těch, co si to pamatují. V mém okolí se rozhodně pěstovalo dvakrát více. Není na místě otázka, že jiný stát to dokáže vypěstovat levněji. Toto tvrzení nemůže obstát, protože náročnost je všude stejná i s energetickými vstupy. Mimo rostlin-komodit, které zde přirozenou cestou pěstovat nelze. K tomuto zboží je třeba navíc položit další otázky.

Vezměme si třeba problém nám nejbližší a to je právě půda. Nedávno prošel Bruselem předpis povolující pěstování GMO kukuřice, náhodou-omylem. Neznám přesné podrobnosti, ale vím, že doposud zde byly povoleny jen zkušební plodiny na označených půdách. Je jisté, že se vědecká společnost rozchází v názorech, zda-li jsou nebo nejsou GMO plodiny škodlivé.

Existují laboratorní testy, které prokazují na krysách škodlivost tak vysokou, že jen po podávání GMO plodin se rapidně zvýšil počet úmrtí na rakovinotvorné bujení. Samice se stávali neplodnými a samci bez účinného sperma. Víte, nebyla to pouze jedna laboratoř, co tohle potvrdila. Bohužel takové výsledky nejsou na veřejnosti probírány. A pak jsou navíc znevažovány. Jenže já jako pouhý člověk si říkám, no ale co kdyby to pravda byla, že?

Takže zde máme jeden závažný problém - co budeme v budoucnu jíst? Protože to není jen o pěstování těchto plodin, ale takhle si můžeme zaneřádit celou přírodu, počínaje chovem dalších hospodářských zvířat na těchto plodinách, jejich výkalech a výkalech našich a následně vody v odpadních tocích a potůčcích a řekách.

Zatím jsme však na začátku, můžeme si rozebrat další obdobný problém a to je čím dál častější používání chemie. Když jsem byl mladší, měl jsem praxi na státním statku. V té době se sice používala chemie, ale ne v takové míře jako dnes. Otázkou dále je, jak moc byla minulá chemie radikální vůči přírodě a jak dnes. V té době se totiž stále přihnojovalo převážně výkaly hospodářských zvířat.

Dnešní chemie je totiž strukturálně nepříbuzná v kořenových základech s chemickými skladbami půd, jejich přirozeností, i když se o to chemici nanejvýš snaží. Jejich nespotřebované řetězce jsou posléze roztroušené v půdě. Je prokázána obdobná škodlivost co u GMO plodin. Akorát vše se děje velmi zvolna a to z příčin jejich malých zůstatků v molekulární formě a tím postupným pomalým otravováním půdy. Tyto radikály se však v těchto malých formám přenášejí skrze stravu do nás.

Rakovina je bohužel prostě naší součástí a budoucí součástí našich dětí. EU tohle vše ale řádně podporuje. Zemědělství je dotováno a mnohdy přes tyto dotace jsou zaváděny postupy pěstování určitých druhů plodin. Je zcela jasné, že svoboda trhu je potlačena.

Teď si rozebereme multikulturální pěstování plodin. Máme zde spousty rostlin, co byly šlechtěny až k té míře, že splní určité požadavky spotřebitelů, jakožto nás. Ale kdo se nás vlastně ptal? Tyto rostliny jsou mnohdy přešlechtěny k nepoznání chutí. Opět jsou vědecké studie, že nemají vůbec deklarováno z dřívějška množství vitamínů a iontů potřebných pro náš zdravý vývoj. Jsou to jen prázdné schránky, taková zlatá pozlátka. Za vše opět přebírá odpovědnost genetika, použitá chemie a způsob pěstování. Máme zde vytvořenou vražednou kombinaci místa a času, „půdy a sluníčka“ a šlechtění. Jako příklad můžeme uvést chuť kupovaných rajčat. Nebo ovoce a plodin z dovozu převážně v zimě. Nikdo z vás nemůže být přece tak naivní a myslet si, že vám zde dovezou právě utržený čerstvý banán.

Dále je třeba se podívat na problém se stromky. Vím, kde jsou ještě staré kultury ovocných stromků u nás, které rostou a plodí. A vím, že si stále musím na zahradu kupovat nové stromky, neboť mě jaksi ty předchozí neplodí nebo uschnou.

Dnes však stojíme na prahu větší hrozby z EU a to je o zákazu pěstování a prodeji semen jiných než ze schválených společností, které jsou k tomu certifikovány. Tak jak to již úřady zavedly u léčivých bylin. Pokud nemáte certifikát o účinnosti léčivé rostliny, nesmíte ji prodávat a dokonce ji nesmíte ani propagovat. Uvedený zákon o „semínkách“ je již ve světě monopolními společnostmi v řadě zemí zaveden a v EU pokud není ještě schválený, brzy se stane. Jo peníze jsou pro některé jedince vším. Víc než zdraví a život vlastních potomků. Můžeme si opět říci, že užívání těchto přešlechtěných a umělých plodin opět vede ke komplikacím ve zdravém růstu organismu.

Máme tady tři závažná témata jen co se týká pěstování plodin a teď vám popíši pro nás zásadní problém v zemědělství a to je voda. Avšak tento problém není jen pro zemědělství, nýbrž pro každého jedince. Systém řízení EU napomáhá dle určitých ingrediencí pomalu a jistě ke ztrátě vody, právě nejvíc skrze zemědělství.

Zajisté nás čekají v budoucnu sociální nepokoje z nedostatku potravin a také kvalitní vody. Všude, kde se podívám po republice, se hojně využívají dotace na sečení luk. Máme zde travnaté porosty, které však nejsou postupně spásány nebo využívány z přirozeného hlediska přírody sloužícího k rozkvětu původních bylin a živočichů zde i jinak běžně žijících. Tyto „louky“ tím že se vysekají, vysychají. Sluníčko víc prohřívá tuto půdu a postupně se takto zasoluje. Iontové složení této půdy se tak postupně mění.

Dokonce pokud tuto půdu nepotřebujeme, příroda by si ji ráda vzala zpět, a nechala ji zarůst i trvalejšími porosty a to stromy. Kde země jistě najde stín a kde se bude utvářet voda.

Pro dokreslení situace ohledně vody vkládám zjednodušený text o Viktoru Schaubergerovi. V. Schauberger byl z pokolení lesníků. Velice si vážil přírody, byl velmi dobrým pozorovatelem a hlavně dokázal přenášet věci z přírody k užitku lidem. I když není světově uznáván, jeho dílo je utajováno běžnými sdělovacími prostředky a vědou. Viktor položil základy cyklu zemské hydrosféry /nad zemí a pod zemí/. Trochu víc se liší od uznávaných vědců, ale dle jeho popisovaného úsudku brzy poznáme sami na sobě, že jsme obelháváni.

Pro zajímavost dodávám některé jeho patenty a odzkoušené návrhy:

-patent na potrubní přepravu médií / třeba hornin, vyzkoušeno při přepravě vytěžené rudy/

-patent na výrobu pramenité vody /živé/

-agregát na výrobu pitné vody z mořské

-vývoj létajícího talíře pro třetí říši /vývoj pohonu, pokusy v Avii Praha/

-speciální zemědělské nářadí, zabraňující vysušování půdy a zvětšení výnosů bez použití chemie /odzkoušeno zemědělci a dokonce započata výroba- nakonec zavřena lobisty chemického průmyslu/

-pod jeho vedením a na jeho návrh postaven jeden s největších umělých koryt na plavení těžkého dříví /popis vlečné síly vody/

-postaven alternativní zdroj na výrobu el. energie z vodního paprsku

Viktor Schauberger napsal:

-dobrá voda-dobrý život, špatná voda-špatný život, žádná voda-žádný život. Toto základní pravidlo, jakkoliv jednoduché a pravdivé, nepotřebuje žádný další komentář.

-my, lidé, děláme to nejhloupější, co je vůbec myslitelné, tím, že se neustále snažíme o to, abychom regulací připravili vodní toky o jejich břehy, tedy abychom je mechanicky ovlivnili, místo toho, bychom pokládali vodu za bytost, jež má svou povahu. Jak nesmyslná je tato snaha, to již vyplývá z pouhé úvahy, že břeh je přece sekundární záležitost, primární je však bytost, která jej utváří, což je konkrétně voda.

-každý pramen čisté vody, vyvěrajícího z obřího sarkofágu Země, může být pokládán za zázrak. Tento zázrak, jak je známo vyschne, když je jeho ústí vystaveno přímému slunci, i když se pak snižuje jeho specifická hmotnost vyvěrající vody a proto by měla naopak tryskat výše, kdyby se jednalo o tlak, potřebný pro její vznos, s jehož pomocí se tento fenomén vědecky vysvětluje.

-křivka rakoviny stoupá úměrně s délkou nesprávně vedeného vodovodního potrubí s pitnou vodou, k nejnebezpečnějším strojům na výrobu smrtících zárodků patří Kaplanovy turbíny.

-mezi geosférou a atmosférou je neobyčejně jemná fialově se třpytící síť, podobná pokožce. Tato panenská blanka umožňuje difusi /nádech a výdech/ tak vysokého stupně, že půda zůstává vlhká a chladná i v těch nejsušších ročních obdobích.

- les není žádný upír, který by vysával přírodní zásoby vody, protože pak by muselo být tím méně vody, čím více by existovalo lesů. Nic nevydává tolik vody všemi možnými směry a cestami jako les.

-pozitivní teplotní spád je základním předpokladem pro nasákavost půdy a pro vytvoření spodní vody a tím souvisí s vytvořením úplného koloběhu. Negativní teplotní spád nedovolí vytvoření spodní vody. Pozitivní teplotní spád je, když je teplota padající vody na zem vyšší než teplota vrstvy horniny, která má vodu přijmout. Pak může voda díky teplotnímu vyrovnání po dopadu zvýšit svou specifickou hmotnost a bez problémů proniknout do zemského nitra.

- průmysl umělých hnojiv, který světu přinesl chemik Justuj von Liebig, který nahradil zárodečné látky-života budiče-nosiče tuků, jež byly stráveny vysokopecním ohněm a jež se v něm nakrmily éterickými koncentracemi mastných látek, které donutí k růstu i kovy a minerály. Tento proces přežilo jen to, co je nehořlavé a nespalitelné, to se pak semlelo a rozsypalo právě na „nemastné“ půdy. Je pochopitelné, že takto vybité a najemno pomleté zbytky spálených látek seberou spodní vodě ještě i ty poslední zbytky konstruktivních sil.

Po krátkém přehledu z jeho díla si položme otázku. Co se dnes dělá pro přírůstek spodní hladiny vody? Chemie na polích jen přibývá, lesy se ve velkém kácejí, vodní toky máme skoro plně regulovány. Podívejte se ve svém okolí, kolik toků má svůj přirozený břeh i se svou květenou. Tak aby byla voda kvalitně ochlazována a tím živější. Dokonce se dnes vytrhává tráva z koryt potoků, jen aby voda stín neměla.

Já bydlím v malé vesnici, kde nám protéká obcí malý potok, ještě před 25lety si pamatuji, že jsme stavěli hráze a ve vodě byly mřenky a hrouzci. Také pijavice a někdy se našel i rak. Dnes je potok v betonovém korytě a není zde ani ta pijavice. Ta voda je opravdu mrtvá. A rozhodně to není splaškami, ty tam tekly i předtím.

Podezření na Brusel je na místě. Opět ovšem zásadní otázka, kdo z jedinců tyto normy a za jakým cílem určuje. Proč se „erudovaný“ svět zabývá problémem tím a ne tím, čím by měl. Proč nevěnují pozornost nad jasnými fakty? Že by v tom sehrál roli dotační program a placení výzkumu? Pak musíme sledovat otázku financí. Ale o té později a nejprve si rozeberme finance a zdraví.

Část I:

http://www.nwoo.org/2014/07/05/serial-boj-o-svobodu-cast-i-armada/
2 Komentářů k Seriál: Boj o svobodu – část II. – Zemědělství

 1. pepe napsal:

  Lide jsou rozezrany paraziti.kdyz vidim co vraceji v jidelnach jako zbytky nepreju si nic nez valku a bidu.nejhorsi marketing je naloz si co sezeres z teto restaurace by se nasytilo africke mestecko nebo velkej veprin.

 2. Definitiva napsal:

  Ceny v EÚ sú regulované tak, aby Slovania ukončili výrobu a aby západ výrobu vyvážal k nám. Dotácie sú súčasťou cenovej politiky. Západ EÚ vypláca dotácie EÚ aj štátne. Východ len dotácie EÚ, na štátne nemáme z rôznych príčin, tie boli a budú, kým výroba u nás nebude zlikvidovaná. Dotácie sú nástrojom vydierania, podplácania politikov a diktátu moci EÚ.

  Zrušme dotácie EÚ aj štátne, postavme všetkých výrobcov na rovnakú štartovaciu čiaru a potom bude trh a nie EÚ diktovať, že čo sa kde a v akej cene bude vyrábať.

  Ceny potravín stúpnu, úmerne je možné náklady občanov kompenzovať z nižších daní. To by ale štátny aparát mal menší rozpočet, menej by mohli kradnúť a hrať sa na múdrych. Prestali by vládnuť farmárom, tí by boli samostatní a slobodní podnikatelia a to štát ani EÚ nesmie pripustiť, občan nesmie zistiť ako chutí sloboda!

  Pôda. Legislatíva je taká, že pôdu na území SK, ČR budú môcť kupovať zahraničné subjekty. Deje sa to aj dnes cez nastrčené domáce s.r.o. Dnes existujú subjekty, ktoré majú otvorený účet v banke a na nákup pôdy môžu čerpať neobmedzené zdroje. V pozadí sú USA finančné záujmy civilizácie anglosaso židov. Banky vyrábajú peniaze bez obmedzenia a podľa výšky pôžičky. Ako sa má farmár v nákupe pôdy konkurenčne vyrovnať bankárovi, keď farmár si musí zisk tvrdo vyrobiť produkciou a bankár vyrába peniaze na počítači na želanie kabalistickej mafie?
  Štát bez pôdy nie je štát, občan sa stáva cudzincom vo vlastnom štáte a na cudzej pôde. O osude pôdy, o jej využití, bude rozhodovať cudzí živel a záujem občana je na poslednom mieste. Pôda znamená bezpečné potraviny a vodu, bez nich život neexistuje.

  Stav spoločnosti je taký, že štáty EÚ stratili právnu subjektivitu, zákony EÚ sú v prospech súkromných korporácií, štáty ich musia povinne prijať. Korporácie úžerou odčerpávajú zdroje zo spoločnosti, potraviny, energie, banky, farmácia, zdravotníctvo, IT sú kontrolované korporáciami a malí a strední podnikatelia každoročne prudko ubúdajú. Občan každoročne stráca osobné slobody, zvyšujú sa mu náklady na život, inflácia a ekonomické krízy sú plánovité, inflácia je skryté zdaňovanie občanov, do kategórie skrytých daní patrí aj TV licencia, platíte je povinne proti svojej vôli, pričom TV má len jedinú funkciu, gumovanie mozgov.

  Občan musí byť primerane chudobný, aby bol donútený dobrovoľne pracovať aj 12 hod. denne v prospech korporácií. Dôchodcu so zákonným dôchodkom nikto nedonúti robiť dílera pre banky, farmaceutov a iných naháňačov peňazí. Slobodní občan sa vráti ku pôde a žije z nej, priamo, alebo využíva produkciu slobodného farmára a dá zbohom všetkým supermarketom.

  Občania, vy nie ste občania, kým žijete podľa Biblického projektu realizovaného NWO-USA-EÚ.

  Utajovanie pravdy a informácií je súčasťou Biblického projektu, ako udržať masy hlúpe a poslušné, kŕmené aj okrádané konzumnou filizofiou. Dostanete informácie o Egypte, Starovekom Grécku, Rímskej ríši, ale nie o dejinách a kultúre Slovanov, o védickej kultúre a už vôbec nie o Sumérskej civilizácii, o príčinách jej úpadku, o tom, že jej technické, medicínske a biologické znalosti predčia aj technokratickú civilizáciu anglosaso židov. Po páde Sumérskej civilizácii k moci sa dostávajú monarchovia, ktorý vyhlásili dedičnú moc, ľudia sú otrokmi a nástrojmi na uspokojenie potrieb vládcu. A o prá tisícročí neskôr začína Biblický projekt, ktorí trvá dodnes, ľudia sú ovládaní a kontrolovaní cirkvou a neskôr demokraciou.

  EÚ ako aj samostatné štáy, ktorých politici slúžia EÚ, sú kriminálne organizácie, ktoré udržiavajú chudobu, vysoké dlhy a úroky, zvyšujúce sa náklady, rušia osobné slobody, a to všetko v prospech súkromných korporácií a bez súhlasu občanov, čo je už definícia korporátneho fašizmu, ako to hlása aj Nigel Farage.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!