Působení jezuitů v dějinách

nazibanner4

2 hodinová přednáška živě překládaná z angličtiny o nejpodstatnějších událostech týkajících se role jezuitů a katolické církve na světové dění a především na novodobé dějiny posledního století, obzvláště propojení na nacistické Německo.

 

Výňatek z níže uvedeného záznamu:

V roce 1933 v Německu, jeden představitel katolické strany hlasoval, aby Hitlerovi byla dána absolutní moc-neomezená.
Měsíc před tím, podepsal Vatikán konkordát s nacistickým Německem a katoličtí kněží přísahali věrnost nacistickému Německu.

V roce 1940, člověk který tento konkordát podepsal, se mezitím  stal papežem Piem XII. řekl, že jeho srdce bilo a vždy bude bít pro Německo. Adolf Hitler měl být použit katolickou církví, aby pozvedl německý meč a bojoval za katolickou věc.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pius_XII.

Stejným způsobem ve Španělsku v roce 1936, katolická cirkev sponzorovala generála Franka. Po celou dobu střední části tohoto století Španělsko, Itálie a Německo všichni skákali tak, jak Vatikán pískal. Následně se "připojilo" Portugalsko, Norsko, Holandsko, Československo, Chorvatsko..atd, skrze dosazení jezuitů do vedoucích křesel.

Když Hitler začal v roce 1941 svoji invazi do Ruska, což bylo nazváno  operací "Barbarossa", papež Pius XII. řekl že "je to Křížová výprava, aby byli ochráněny práva a zájmy křesťanské kultury."

Po vstupu Němců na území Rakouska, arcibiskup vídeňský-jezuita Innitzer, poslal dopis, který byl zveřejněn v německém tisku, kde psal o podpoře  invazí a jeho vlastní rukou na konci dopisu napsal slova "heil hitler".
http://cs.wikipedia.org/wiki/Theodor_Innitzer

Co řekl Adolf Hitler o Katolické církvi a Jezuitech: "Já jsem se mnoho naučil od řádu jezuitského, nikdy nebylo na světě nic většího,  než katolická církev. Já přenesu mnoho, nebo většinu z jezuitského řádu do své politiky,  do své vlastní strany." Hitler byl vychováván katolickou církví, zpíval v choru v jednom katolickém kostelu v Lambachu,  kde byl symbol kostela svastika. Vždy když zpíval, měl jej před očima.

Heinrich Himmler zakladatel SS, jeho otec - rektor katolické školy v Mnichově,  jeho bratr - Benediktinský mnich a strýc jezuitský soudce v nejvyšším soudu Bavorska.  Tento jezuita Himmler měl velmi vysoké postavení v SS, kde pracovalo mnoho jezuitských kněží.  Často jezuité oblékali černou SS uniformu.

Walter Schellenberg, vychován jezuity, byl velitel kontra rozvědky, řekl následující: "SS organizace, byla založena Himmlerem, přesně podle vzoru jezuitského řádu, jezuitské zákony, byli jako duchovní cvičení Loyoly, což byl model, který chtěl Himmler  kompletně převzít.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler

Adolf Hitler hovořil o Himmlerovi takto: "já vidím Himmlera jako našeho Ignáce z Loyoly".

Franz von Papen - Hitlerův vícekancléř, který byl vůdcem katolické strany v Německu řekl: Třetí říše, je první mocností, která nejenom uznává, ale také praktikuje  ty nejvyšší principy papežství.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Papen

Joseph Goebbels říšský ministr propagandy - vyškolen jezuity. Po smrti Adolfa Hitlera,  bylo zveřejněno v časopise Reformace - španělský národní katolický plátek toto:  "Adolf Hitler, syn katolické církve, zemřel když bránil křesťanství a tudíž je pochopitelné,  že ten žal, který nad jeho smrtí prožíváme, se nedá vyjádřit nádhernými slovy,  abychom mohli vyjádřit jeho život a také nad jeho ostatky stojí jeho vítězná mravní podstata.  Bůh dává Hitlerovi Palmový list vítězství" - což znamená, že katolická církev prohlašuje Adolfa Hitlera za svého...

------------------------------------------------
Toto je VÝŇATEK z níže uvedené přednášky, dále v záznamu téma Srbsko, Kosovo, Ukrajina, Polsko, Irák, USA.
Autor čerpá převážně z knihy "Všechny cesty vedou do Říma" od Michael de Semlyen
http://www.biblecentre.org/truthtestimony/1997_Vol_4/1/aeb_book_review_all_roads_lead_to_rome.htm

Další zajímavá kniha zde :

Tajné dějiny jezuitů
 http://www.b-a-n.cz/stazeni/tdj2/tajne-dejiny-jezuitu-obsah-svazek-1.pdf
9 Komentářů k Působení jezuitů v dějinách

 1. Novapalo napsal:

  Za rok 2013 z Českej republiky odviedli do zahraničia zisky vo výške viac ako 300 000 000 000,- Kč (slovom 300 miliárd Kč), píše sa na internete. Koľko odviedli zo Slovenska?, Ukrajiny, Poľska, Ruska, Bulharska ...........?? Už vieme, prečo naše deti musia odchádzať pracovať ako „lacná pracovná sila“ na západ a nemôžu nájsť prácu na Slovensku. Vyciciavajú nás – získavajú zadarmo našich najschopnejších ľudí, ktorí odchádzajú natrvalo na západ. Treba začať vážne uvažovať, ako sa brániť koristeniu západu. My Slovania sa musíme spojiť. Ukrajina je charakteristický príklad, ako demokraciou a kresťanskými princípmi nás Slovanov západ rozdeľuje proti sebe, aby nás potom ovládali.
  Doporučujem čítať 2 knihy od P. P. Kysuckého : „Demokracia je principiálny omyl“ a „Kresťanská civilizácia je omyl“. Prvá kniha sa dá stiahnuť zadarmo na http://www.negativa.sk

  Druhá moja kniha je silne kritická proti kresťanskej viere a všetkému, čo z tejto mylnej viery vzniklo. Výsledok obidvoch kníh je však to, že kresťanstvo a neskôr demokracia boli pre Slovanov zavedené len kvôli tomu, aby ich západ duchovne zničil a potom ovládal. Pozostatok Rímskej ríše sa po rozpade preskupil a transformoval sa do Rímskeho náboženstva. Preto západná civilizácia s Rímskou ríšou, starovekým Gréckom ......... je nám Slovanom cudzia. My Slovania sme mali naše kniežatstvá dávno pred Rímskou ríšou a máme vyššiu úroveň duchovného vedomia než západ a juh Európy. Slovania nikdy nemali otroctvo a nevoľníctvo. To k nám prišlo zo západu a juhu Európy a ostatného sveta a s tým aj so západnou demokraciou aj bezdomovci. V súčasnej demokratickej tržnej ekonomike západu zasa len prefíkanejšie nás všetkých okrádajú a smejú sa nám, akí sme ale hlúpi. V druhej knihe píšem, že tržná ekonomika a globalizácia odráža nízku úroveň vedomia západu, ktorý nie je schopný si priznať, že tento „tupý tržný zvierací inštinkt“ vedie nevyhnutne ku konečnému krachu........ Navrhujem, ako doplniť tržnú ekonomiku, aby ekonomika tvorila celok s duchovnou stránkou človeka.

  Aby sme sa my Slovania mohli oslobodiť od duchovnej degenerácie západu, musíme vedieť a pochopiť, ako nás západ dokázal ovládnuť. Musíme vedieť, aké duševné degeneratívne a telesne mrzačiace systémy vytvorili pre ovládanie a moc. To emocionálne analyzujem a vysvetľujem – aj keď literárne neohrabane – v mojich 2 knihách. Základom pre budúce oslobodenie sa Slovanov je nevyhnutné ich spojenectvo. Preto, ak sa Slovania spoja, tak sa aj oslobodia.

 2. Definitiva napsal:

  Genocída Slovanov, koloniálna nadvláda anglosaso židov nad Slovanmi, zničené dejiny Slovanov. Všetko začalo pádom Sumérskej civilizácie, Zecharia Sitchin, o nej mainstream neinformuje. Po páde Sumérov niekto píše Tóru, židia sú určení ako vyvolený národ, majú príkaz vykonávať eugeniku a úžerou ovládnuť ľudstvo.

  Nedávno vzniklo kresťanstvo, Biblický projekt na ovládnutie más, kresťan sa rodí vinný, musí poslúchať boha svojho, pána svojho /Pána boha, pána feudála, pána doktora, pána učiteľa.../. Kresťanský duch je otrokom cudzej moci, celý život sa musí modliť, poslúchať pána, nesmie rozmýšľať a poznávať svet.

  Po kresťanstve vzniká demokracia, ako ďalšia ideológia na ovládnutie más. Máte ilúziu vládnutia a pritom volíte kandidátov z politickej kandidátky, na ktorú sa politici sami napísali a nechali si zaplatiť reklamu v masmédiách. Politici sú za svoje zločiny proti národu a rodine nepostihnuteľný. Jedine vo Švajčiarsku bola povolená kontrola politikov cez referendá na všetky rozhodnutia parlamentu.

  Takmer tisícročná genocída Slovanov, obdobie temna, začalo zavádzaním kresťanstva v Rusku, hladomor, čudný nástup Romanovcov na trón, ich služba západným kráľovským rodinám, Židoboľševická VOSR, dve svetové vojny, vznik teórie marxizmu a socializmu / Adam Weishaupt, Marx, Lenin/, zavedenie socializmu u Slovanov. Na Slovensku sa proti šíreniu kresťanstva a ničeniu Slovanskej kultúry postavili napr. Samo Chalúpka v básni Mor ho, Jonáš Záborský v Dejinách Uhorského kráľovstva, cirkvou zakázané dielo, po 1989 prvýkrát vydané v malom náklade a ihneď rozpredané, originál je v Prahe, kópia v Martine.

  Koloniálna diktatúra anglosaso židovskej civilizácie nad svetom má podobu neustálych vojenských konfliktov USA, Arabská jar, Irak, Líbya, Sýria, Irán, Bombardovanie Juhoslávie, genocída Srbov Chorvatmi a Moslimami za podpory USA a Nemecka, Ukrajina.

  Okupácia Slovanov po 1989. Všetci povinne do NATO, zákaz vystúpiť z EÚ, zadlžovanie štátov, inflácia, zvyšovanie nákladov na život, krádež energetiky a zničenie poľnohospodárstva, ktoré slúži ako surovinová základňa pre zápdné fabriky, chov zvierat upadá, končí, všeobecne Slovania nesmú nič vyrábať, môžu len otročiť vo fabrike, ktorá má západného majiteľa. Zlo nemá konca!

  Zavedenie centrálnych bánk a systému bankovníctva klanom Rothschild, Romanov odmietol centrálnu banku v Rusku, Rothschild mu prisahal pomstu, rodina Romanovcov bola podľa chazarskej kultúry rituálne zavraždená ako znak ukončenia vlády Romanovcov. Všetci ekonómovia končiaci univerzitu, sú vzdelaní keynesiánci, konzumní kapitalisti, nekonečný rast bohatstva, ktorý je v rozpore s princípmi prírody. Všetko má svoj začiatok a koniec.

  Celé obdobie socializmu ovládali Slovanov chazari, Lenin, Stalin, Kaganovič, Berija...Gorbačov...až Jeľcin a Putin sa postavili diktatúre NWO-USA-EÚ, ktorá používa NATO, OSN, FED, BIS, ECB...na presadenie svojich cieľov. Dianie na Ukrajine je podobné VOSR účasťou chazarov vo vysokých štátnych funkciách po vládnom prevrate. Fjodorov krásne hovorí o tom, ako je Rusko dodnes ovládané USA cez bankový systém a demokratickú diktatúru na čele s mimovládnymi dozorujúcimi organizáciami, platenými najčastejšie Rockefellerom a Sorosom.

  Nič z toho čo tu píšem, nevymysleli Slovania. Slovanská civilizácia má iný genetický základ ako anglosaso židia, vid. svetový výskum génov, haplotypov v našich dejinách, http://www.eupedia.com. Slovania vyznávajú duchovné hodnoty, rozvoj ducha spoločnosti a spätne rozvinutá spoločnosť rozvíja ducha jedinca, kolektívne riadenie spoločnosti, voľba najlepších z rodín, rodov, obcí, kniežatstiev, skutočná demokracia. Voľba len na jedno volebné obdobie. Rodenie výchova, a vzdelanie detí. Otroctvo neexistovalo, čerpali len toľko surovín a energií, aby rodina fungovala. Funkcie boli vždy volené, až ruskí cári pod vplyvom kráľovských rodov vyhlásili funkciu za dedičnú.

  Anglosaso židovská civilizácia je opakom Slovanskej. Deti prežijú detstvo v inertnátnych školách, domov prídu na prázdniny a sviatky, kasárenský režim, bez rodičov, bez citov.
  Koloniálny a otrokársky režim sa tiahne celými dejinami. Bohatstvo na dlh, dlh a úžera sú nástroje na získanie bohatstva a moci na úkor ostatnej spoločnosti. Ľudský život nemá cenu, genocídy Indiánov, Aborigénov, Slovanov. Kto sa dnes vzoprie svetovej moci, ten zomrie, vid. seriál úmrtí bankárov. Dedičný trón funguje tisíce rokov a nevyhlásili ho bohovia.

  Heslo je bohatstvo ihneď a za každú cenu. Sociálny parazitizmus rozvinula anglosaso židovská civilizácia do dokonalosti, maskovaný Biblickým projektom a demokraciou. Anglosaso židovská civilizácia porazila socializmus, svoje vlastné decko splodené na objednávku USA kapitálu, podobne ako splodili teroristov, aby proti nim mohli bojovať a pritom kradnúť prírodné zdroje. Veľmi jasne sociálny parazitizmus definoval Levašov.

  Fjodorov otvorene povedal, kto chce obchodovať, vydať vlastnú menu v centrálnej banke, ten najskôr musí kúpiť USD ako medzinárodnú menu. USA žijú z toho, že predávajú bezcenné USD. Centrálne banky sú povinné vo všetkých štátoch a všetky sú napojené na USD! Československo pod dozorom ZSSR malo vlastnú štátnu banku, ktorá vydávala vlastnú menu a nikomu za to nemusela platiť. Zavádzajte komunitné meny nezávislé od USD a spoločnosť sa bude rýchle rozvíjať.

  Zmena spoločenského systému Slovanom nepomôže, lebo finančná elita, peňažný systém nepozná hranice, presúva sa vždy tam, kde je bohatstvo, kde sa dá parazitovať, bohatnúť, získavať moc, všetko na úkor hostiteľa. Padne USA a anglosaso židovská civilizácia, sociálny parazit začne pracovať s víťazom a začne tisícky rokov pracovať na ovládnutí Slovanskej spoločnosti, získaní jej bohatstva, získaní moci nad Slovanmi, na zotročení Slovanov, tak ako sa to deje už tisíc rokov.

  Zabrániť tomu možno len tak, že Slovania spoznajú anglosaso židovský parazitický systém svetovej vlády a pochopia, že zmena spoločenského systému je možná len vylúčením genetiky parazita zo spoločnosti Slovanov. Lenže Slovania svoje dejiny nepoznajú, ani 200 rokov dozadu, nie to ešte tisíce rokov. Naviac Slovania sú humánne tvory, ktoré nepriateľa nezabíjajú a nezotročujú, ale nechajú ho žiť vo svojej spoločnosti, čím likvidujú sami seba. Ruské dejiny písali traja nemci, tie sa deti učia dodnes a čo bolo pred tým to je tabu!

  Genetika je prírodný fenomén vládne nad človekom, genetika určuje fyzický vzhľad aj duchovné kvality jedinca, tie sa spôsobom života dajú čiastočne ovládnuť, ale akonáhle vláda nad jedincom skončí, človek opäť upadne pod vládu svojej genetiky. Pes bude počúvať, ale len kým je s pánom. Cigán bude robiť, len keď je dozorovaný. Sociálny parazit bude priateľský a spoločenský, len aby vás priateľsky okradol, vy budete mať z krádeže príjemný pocit a mnohí ho budú zažívať ešte aj počas exekúcie strechy nad hlavou, alebo straty suverenity štátu a likvidácie národa, ako sa to deje dnes v príjemnej konzumnej spoločnosti sociálnych parazitov. Nažrať sa, vyspať sa, zabaviť sa. Konzumná spoločnosť degraduje ducha človeka na úroveň ducha zvieraťa. Nažrať sa, vyspať sa, zabaviť sa, ani rodenie potomkov nie je prioritou.

  • kate napsal:

   Ale to přeci tomu videu neodporuje? V tomhle videu nejde o židy, ale o to, se podívat na církev a jezuity.
   Proč mají někteří lidé potřebu neustale mlejt o židech. Nejsou jediní, kdo ovlivňuje beh světa! Není problém přece napsat něco podobného pod milion videí se židy-sionisty a že jich tu na webu je dost, ne? Nebo poslat kvalitní video-záznam-článek o Slovanech ke zveřejnění a pak to pod něj psát. Občas mi opravdu hlava nepobírá lidské myšlenkové pochody..asi to bude tím omezením, že lidé si samovolně něco naprogramují do hlavy a o nic jiného už následně nemají zájem..mají tu svojí pomyslnou pravdu že? :)

  • --- napsal:

   Definitiva,dobre som sa pobavil,takú znôšku nezmyslov som dávno nečítal.

   • Gojimka napsal:

    Milý ---, zrejme by si si mal dostudovat niektoré malo známe fakty z histórie, lebo máš evidentne medzery, ked to celé nazývas nezmyslami...

  • Gojimka napsal:

   Definitiva, ešte poznámku - knihu Dejiny kráľovstva uhorského vydalo vyd. Slovart v BA 2012 pri príležitosti 200. Výročia narodenia Jonáša Zaborskeho . Mam ju doma, odporúčam každému Slovákovi...aj ked 700 strán nie je jednoduché naraz prečítať ;) a samozrejme, dobre, ze si napísal tvoj príspevok...

 3. garamba napsal:

  PEKNE VAM TU HRABE :D

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!