Plán Ruska pro příštích 10 let

Sergej Glazjev, poradce prezidenta a akademik Ruské akademie věd, zveřejnil velmi závažnou studii o současné geopolitické situaci Ruska. V této stati jsou pojmenovány pravými jmény všechny věci, které do poslední chvíle nebyly zveřejněny mimo zdi kabinetů. Glazjev zejména podrobně vysvětluje, jaké příčiny vedou USA ke snaze rozvrátit naši zem, a předkládá plán, jehož naplnění umožní Rusku ochránit se před touto hrozbou.

Vřele doporučuji strávit hodinu nebo dvě času a přečíst si pozorně celý článek Sergeje Glazjeva. Poslední kroky Kremlu dovolují předpokládat, že především na základě rozpracování této stati bude vypracována strategie rozvoje Ruska v nejbližších 10 letech.

Krátce naznačím alespoň základní teze proto, abych přesvědčil ty, kdo nejsou ochotni strávit čas pozorným studiem původního textu. Prosím, věnujte pozornost okolnosti, že stať budu předkládat v heslech: bez argumentujícího kontextu, bez grafů a bez odkazů k jiným materiálům. Všechny podrobnosti však můžete najít v původním textu (http://worldcrisis.ru/crisis/1584472)

 

 1. Za událostmi na Ukrajině stojí USA – to je jediná síla, která má prospěch z eskalace konfliktu.

USA doufají, že díky velké válce v Evropě úspěšně projdou probíhající krizí a tak budou moci nastoupit novou dlouhou vlnu hospodářského růstu.

 1. Existují tři možné scénáře událostí ve střednědobé perspektivě.

Optimistický scénář – řízená a pro všechny země vzájemně výhodná světová globalizace – což je v současné době málo pravděpodobné. Americké elity k tomu nejsou připraveny, protože to bude znamenat ztrátu jejich vedoucího světového postavení.

Katastrofický scénář – krach anglosaského finančního systému a rozpad světa na řadu do sebe uzavřených hospodářských oblastí – docela dobře možný scénář. V případě realizace takového scénáře nejsilněji bude strádat „zlatá miliarda“ tím, že ztratí možnosti využívat zdroje zbývajících šesti miliard obyvatel Země.

Inerciální scénář – zachování stávajícího pořádku věcí na účet požírání „periferijních“ zemí - a samozřejmě především v rámci tohoto scénáře probíhají americké akce na Ukrajině.

 1. Liberální ideologie nyní vytváří rizika planetárního měřítka.

Koncentrovaný kapitál pracuje ve vlastním zájmu – a tyto zájmy často vyžadují kořist a zničení celých národů. Přitom, což je závažné, liberální politika škodí i samotným Spojeným státům: pravicové kruhy USA konají často na škodu Ameriky a Američanů.

 1. Strategie USA v oblasti světové dominance je velmi prostá: dominují najednou ve všech možných oblastech, počínaje oblastí finanční a vojenskou. Znamená to svého druhu uzavřený kruh.

Vojenská síla umožňuje Američanům shromáždit z celého světa tzv. dolarový seigniorace – tištění dolarů sami sobě, čímž devalvují majetek jiných zemí. Získané dolary jsou pak často vynakládány na nákup vědců z celého světa a na vývoj nových technologií. Nové technologie Američanům umožňují posilovat svou vojenskou převahu a spolu s protlačováním volného trhu - katastrofálního pro ostatní země – ještě získávají nové zdroje.

 1. V současné době strategie globálního dominování USA prakticky přestala fungovat.

Země BRICS jsou sice méně rozvinuté než USA, ale mají 10x více obyvatel než USA. Země BRICS nemají potřebu utrácet ohromné sumy na zbrojení a kromě toho se nacházejí ve výhodné situaci „dohánějících“ a tím pádem mohou nikoli vyvíjet nové technologie, ale kopírovat je. Podíl dolaru na světových výdajích se také snižuje a brzy budou Američani nuceni své vojenské a vědecké programy omezit.

 1. Američané se snaží dostat ven z pasti pro sebe známou cestu: rozpoutáním globální války.

Použitím strategie „řízeného chaosu" se Američané snaží zapálit sérii vojenských konfliktů po celém světě. „Díla“ Američanů jsme byli svědky především v severní Africe, Iráku, Sýrii a nyní na Ukrajině.

První a druhá světová válka způsobily ohromný odtok mozků i kapitálu z bojující Evropy do USA. Studená válka a následující rozpad socialistického sektoru poskytly Spojeným státům stovky tisíc specialistů, unikátní technologie, obrovské množství zdrojů a více než bilion dolarů čistého zisku. Američané profitují i ze současných konfliktů. Drancování muzeí, zabavování majetků, vývoz zlatých rezerv, získávání kontroly nad přírodními zdroji... každá americká válka je striktně „v plusu".

 1. Američané vedou války především nepřímými metodami – pomocí taktiky podplácení a klamání vládnoucích elit.

Zpočátku ustanoví nad místními elitami kontrolu cestou vtahování politiků, byznysmenů a perspektivních představitelů mládeže do zvláštních vztahů k USA. Potom USA spustí prostřednictvím „cizích rukou“ boje a tím, že postaví jedny proti druhým, dosahují požadovaných cílů. Vojska NATO do dění vstupují pouze tehdy, pokud se těmito metodami nepodaří protivníka oslabit do té míry, že se už nedokáže protivit.

Západ se cítí dostatečně silný na to, aby neplnil své povinnosti. To je jeho svérázná vizitka. Tak byl například podveden Saddám Husajn, kterému USA zpočátku dovolily napadnout Kuvajt a kterého USA potom ukázkově potrestaly. Tak byl oklamán Janukovič, kterého přesvědčily nepoužívat sílu pouze proto, aby ho pak donutily uprchnout. Miloševič, Kaddáfí,… seznam podvedených představitelů je rozsáhlý.

 1. Bezprostředním cílem Američanů na Ukrajině je odtržení země od Ruska. Nicméně podpis asociační smlouvy s EU byl pouze začátkem rozsáhlého plánu.

Dále se Američani snaží uvalit proti Rusku různé sankce: aby mohly zabrat pro sebe aktiva v USA a aby dramaticky oslabily ekonomiku EU a tím ji zbavily možnosti konkurovat USA. V konečném výsledku Spojené státy plánují získat plnou kontrolu nad EU i Ruskem a pak tuto výhodu využít v boji s Čínou – při čemž Rusko chápou jako vzpurnou kolonii a plánují ji potrestat, zničit ho a rozkouskovat do několik soupeřících zemí. Důležité je, že ve válce, kterou USA vedou na Ukrajině, nic neztrácejí. Jsou na jiném kontinentu a z války získávají jen plusy.

 1. Je možné odvrátit globální válku v Evropě? Ano, je to možné. K tomu je však třeba zbavit ukrajinské nacisty podpory ze strany USA.

Finanční pyramida amerického dluhu se nyní drží z posledních sil a hrozí, že se kdykoli zřítí. Pokud hlavní věřitelé USA hodí na trh dolarové rezervy a státní dluhopisy, dolar padne. Přitom ztráty Ruska, Evropy a Číny budou mnohem menší než z případné světové války Američany právě rozpoutávané. Ostatní oblasti dopadu – zničení proamerických mediálních monopolů v Evropě. Pokud média v Evropě budou podávat dva různé pohledy na aktuální dění, budou evropští politici nuceni jednat ne v zájmu USA, ale v zájmu svých zemí. Po zhroucení dolarové pyramidy nebudou moci Američané financovat své vojenské základny v Německu a Japonsku a tyto země, které byly během druhé světové války poraženy, se tak budou moci vymanit z moci Ameriky.

 1. Během posledních let Američané utrpěli několik citelných porážek.

Jižní Osetie, Sýrie, Krym,… v těchto oblastech Američané narazili na odpor a byli nuceni ustoupit. Ještě pár takových porážek a ztratí víru ve svou neporazitelnost. Američtí oligarchové nebudou riskovat, pokud si nebudou jisti, že válka nepřekročí na teritorium Ameriky.

Současná válka v Donbasu má důležitý historický význam. Pokud se národní domobraně podaří zachránit od junty, bude to znamenat kolaps obrazu USA jako neporazitelné supervelmoci. Američané to velmi dobře pochopili, a tak použijí všech možností k zapojení Ruska do války s ukrajinskou armádou nebo zničení východoukrajinského odporu. Rusko musí dát jasně najevo, že pokud na Ukrajinu vstoupí vojska NATO, Rusko to bude chápat jako vyhlášení války se všemi vyplývajícími důsledky pro Spojené státy a Evropskou unii.

 1. Je třeba vytvořit světovou protiválečnou koalici, která se může postavit americké agresi.

Tato koalice musí předložit program ke stabilizaci globální ekonomiky a instalaci spravedlivého světového řádu, který bude brát v úvahu zájmy všech zemí. Protiválečná koalice musí být dostatečně pevná, aby vydržela odpor USA a G7, které budou do konce bojovat za své právo vykrádat zdroje z jiných oblastí naší planety. Paradigma udržitelného rozvoje odmítá konfrontaci a soutěžení jako motorů ekonomického růstu; spíše než investice do války předpokládá investice do vědy, medicíny a vzdělávání.

 1. Američtí stratégové nyní sází na zhroucení Ruska zevnitř podněcováním vnitřních sociálních a etnických konfliktů.

Zejména o tom svědčí jmenování neslavného Johna Teffta za velvyslance.

 1. Protiválečná koalice, o jejíž vytvoření se snaží Rusko na základě BRICS, by měla začít tím, že vytvoří univerzální platební systém, vybuduje ekvivalent západního bankovního systému SWIFT a vytvoří si vlastní ratingové agentury.

Vedoucí role v koalici se bude muset ujmout Rusko, protože pouze ono má k tomu potřebnou vojenskou sílu a autoritu. Kromě toho právě na Rusko je nyní veden hlavní nápor Američanů.

 1. Ekonomika Ruska musí být zaštítěna světovým finančním trhem.

Především musíme udělat toto:

 • přístup k těžbě nerostných surovin a k dalším strategickým průmyslovím odvětví by měly mít pouze ruské společnosti;
 • koneční vlastníci páteřních podniků musí svůj majetek zaregistrovat v Rusku;
 • off-shore společnosti mají platit daně v plné výši;
 • kanály nezákonného a polozákonného vývozu peněz za hranice musí být uzavřeny;
 • musí být zavedeny daně na finanční spekulace a vývoz kapitálu;
 • dolarové rezervy musí být převedeny na zlato a měny spřátelených zemí;
 • export uhlovodíků, kovů a dalších produktů by měl být prováděn v rublech;
 • státní korporace by si měly přestat půjčovat v zahraničí;
 1. Svět nyní přechází na novou technologickou bázi.

Rusko musí učinit technologický průlom - jinak se naše ekonomika na dobu 20 - 30 let uzamkne v pasti dohánění rozvoje a surovinové specializace. K tomu by měly být vytvořeny podmínky pro rozvoj technologií. Obzvláště důležité je při tom mít vnitřní mechanismy k vytvoření dlouhodobého levného úvěru – což je nyní značná část problémů ruské ekonomiky, které jsou způsobeny chronickým nedostatkem peněz.

 1. Je nutné konsolidovat společnost.

K tomu je třeba výrazně snížit sociální nerovnosti, zvýšit životní minima tak, aby odpovídala realitě, a zadat progresívní daň z příjmu fyzických osob. Kromě toho by měly být zvýšeny výdaje na vzdělání a ochranu zdraví. Také je nutné obnovit institut konfiskace majetku a posílit kontrolu nad úředníky ze strany občanské společnosti.

Zdroj: http://politikus.ru/v-rossii/25507-plan-dlya-rossii-na-blizhayshie-10-let.html
29 Komentářů k Plán Ruska pro příštích 10 let

 1. pepan napsal:

  Vypadá to slušně,doufám že jim vše vyjde.Hlavně ať dojde na optimistický scénář.

  • Zed napsal:

   Přesně tak. Jenom, aby se stihla tato opatření včas zařídit. SSA začíná jít o každou minutu. Ta jejich podvodná piramida se může zhroutit každýn okamžikem a ti teroristi ve Washihgtonu to zatraceně dobře vědí. Proto se snaží nepříznivý vývoj předejít dalším eskalováním napětí. Pro SSA je teď Putin velice nebezpečný, protože zná jejich slabiny. Proto ta nenávistná kampaň z SSA a Bilderbergy vlastněných mádií, které jme dnes svědky. Celé kvantitativní uvolňování, jak se dnes říká tištění bezcenných peněz, bylo spuštěno s vidinou blízkého válečného konfliktu, který, bude-li dostatečně veliký, dokáže všechny nahromaděné dluhy smazat. Politika SSA je v podstatě velice primitivní. Svět jim to však z donucení žere. Kdo jim na to neskáče, je tvrdě potrestán.

   • mudrc napsal:

    Vojnový konflitk netreba na mazanie dlhov. Dlhy oni chcú. Ak sú dlhy, musí celý svet robiť na tie dlhy. Načo by vytvárali dlhy keby ich celi mazať? Im terajšia situácia vyhovuje. Jediné proti čomu bojujú je to aby im nikto nevytvoril konkurenciu. Rusi to pochopili konečne že o čo ide a preto tomu vlastne robia konkurenciu. Nakoniec to pochopí každý štát a americká dlhová nadvláda skončí. A to američania nechcú dopustiť. NIe vymazať dlhy ale zabrániť druhému štátu aby robil rovnakú dlhovú alebo nedlhovú politiku. Ak sa to stane tak zotročenie sveta skončí a toho sa oni boja.

  • Otto napsal:

   Takmer celá politická reprezentácia Slovenska nám všetkým škodí, od prezidenta po posledného poslanca NR, to je naša kliatba podobajúca sa kolaborácii s Hitlerom.

  • Otto napsal:

   Myslím, že Skurvené státy americké ještě nějakou špinavost zkusí z rukávu vytáhnout, teď je vše na tajných službách, aby se dalo pŕedpokládat a předvídat, jaký další špinavý a krvavý krok bude následovat. Je nejyšší čas změnit globální ekonmickou a politickou fazónu, BRICS na to potenciál má a začíná si získávat mnoho sympatizantú jako např. Angela....

  • Georg Lemon napsal:

   Řeknu to ČESKY,AŤ TI NAŠI ŠARLATÁNI JDOU DO PRDELE,HOVNO UMÍ,CHTĚJ MEGA,A POMNÍK JIM NEBUDU STAVĚT jíra

 2. adlim napsal:

  Na Ukrajině to musí vzít do ruky vojáci(někteří generálové jsou slušní), jinak nevidím východisko. Tísícovku vojáků (nebo víc) pár tanků obsadit parlament, vládu, Porošenkův palác atd. ať ty kurvy americký přejde chuť.

  • PAVEL napsal:

   JO PRESNE TAK,TO BY I MOHLO VYJIT,POCKAT SI AZ TAM BUDOU VSICHNI TY SVINE FASISTICKY A ROVNOU JE POZABIJET V TOM PARLAMENU,JACEUKA,TAHNYBOKA POROSENKA ATD...!!!

 3. Issur napsal:

  Jenom kratce a strucne.V priprave na valecne tazeni si US strategove mysli,ze si pomohou,ale to tedy pocitaji s tim,ze Konflikt vyhraji.Prohrali hodne stretu a mohou prohrat i nyni a dosti brzo a hluboko.Oni si veri,ale pokud se dostane na zbrane hromadneho niceni pak nebude viteze ani porazeneho.Pokud jedna jedina raketa s jadernou nalozi dopadne na uzemi USA,v ten moment prohrava celou zacatou konflagraci.Pak se muzou zakonite stati zebraky tohoto sveta.Rusko je tvrdy a houzevnaty Souper,ktery si dovede odrikat,nebot tato zeme zila odjakziva skrome a nikdy v luxusu.To co by prislo,by american neprezil.

  • nazdar napsal:

   Amerika ta rizika zná, proto také zpočátku nehodlá v konfliktu vystupovat, nýbrž pouze ho rozpoutat. Např. konflikt Ukrajina-Rusko. Dále by nebylo marné, kdyby Ukrajině přišla na pomoc EU. Amerika by pouze prodávala zbraně a dodávala "instruktory". Už to je pro ně přínosné, bez ohledu na to, kdo vyhraje. No a bankéři neprohrávají nikdy. Např. za II.WW, prostřednictvím BIS ve Švýcarsku, měli dohodu, že vítězná strana uzná platnost dluhů, strany poražené.

 4. Slovan napsal:

  Velice dobré záměry, myslím, že se Rusku podaří.

 5. yak napsal:

  I ked si vazim bratov Rusov, som rad, ze zijem tu. Neskutocna korupcia, nefunguje nic co neparazituje na state.Ten plan je SCIFI. Len neviem preco maju strach z rozsirovania NATO k svojej hranici ked aj tak ich ponorky kruzia okolo USA?

  • kulant napsal:

   Vždyť je to prototyp orientální (a militární) despocie a milují koho jim nařídí. Připadá vám to "slovansky blízké"? Jsme taková my tady a nebo jsou ty rozdíly jasné (Je to velká válečnická zem plná zdrojů může si dovolit plýtvat, život jednotlivce pro ně mnoho neznamená,atd. - Krajina česká je skoro pravý opak.)

   • Drak napsal:

    Určitě bližší, než US demokracie, vykrádající celý svět a schovávající svou zrůdnost za slovíčko demokratický.
    A hovořit o militárním Rusku, to je dost drzé, když je chceš srovnávat s tvými US gangstery.

 6. Vierka napsal:

  Veľmi prajem Rusom,aby sa im to podarilo, samozrejme tam nie je ideálna situácia, ani nemôže byť po všetkých tých udalostiach, ktoré sa na nich napáchali od počiatku Veľkej okt.revolúcie ...
  Smutné je, že my robíme poskokov šírením poplatných a jednostranne zameraných informácií v prospech agresivity USA, čím v podstate ideme proti sebe.

 7. Halifax napsal:

  Akademik Glazjev vypracoval "chirurgicky presnou" analyzu v niz uvedl spolecne atributy dneska, o nichz na diskusich zaznivaji stejne nazory separatne. Ma ve vsem pravdu, az na nektere otazky, ktere mohou byt vyreseny velmi podstatne snaze a rychleji, nez se domniva. Svet ma proto vetsi nadeji. :)

 8. Ivan napsal:

  Klasicky kolonialny postup genozlocincov...!!!

  Sklony k zlocinu, okrem inych faktorov, sa prenasaju aj geneticky, co je uznane odbornikmi na genetiku a kriminologiu...

  Zapadni genozlocinci maju v genoch parazitizmus, vrazdnie, kradnutie, rabovanie a zotrocovanie inych narodov...!!! Vychodnu Europu si podmanili po roku 1989 tym, ze sa zmocnili vsetkeho existetncneho majetku, tak ako to robili po starocia po celom svete. A ked maju v rukach existencny majetok inych narodov, MOZU VYDIERAT...!!! Tzv. SANKCIE nie su nicim inym ako sprostym vydieranim... Ak chce Rusko platit od Ukrajiny za plyn a obmedzi dodavku za modre oci..., zapadni gobbelsovci besneju s penou na papuli "Rusko vydiera...!". Ked zapadni genozlocinci zablokuju v bankach cudzie peniaze, zby tym vydierali..., jedna sa o SAKCIE...!". Takto sa napriklad francuzsky genozlodeji zmocnili hotovostnych aktiv Libye, po jej zlocineckom napadnuti...!!!

  V roku 2002 bola v Afrike neuroda kukurice, z ktoej povacsine africania ziju. V Zimbabwe vlastnili naprostu vacsinu pody Briti, ktori ju po dekolonizacii zabudli vratit domorodcom... V roku 2002 vyviezli kukuricu na volne trhy a zimbabwania hladovali (pre zapadnych kolonialistov nie je poda prostriedkom obzivy ale prostriedkom businesuu...) Ked prezident Mugabe zacal postatnovat po tomto zlocine Britov podu, ihned zapadni genozlocinci spustili goebbelsovsku propagandu a samozrejme SANKCIE proti tejto krajine, az ju uvrhli este do vacsej biedy...

  Na Slovensku zapadni genozlocinci vlastnia vsetok existencny priemusel, zdeptali nase polnohospodarstvo a teraz sa zmocnuju nasej pody, ktora bola pre nas prostriedkom obzivy, teraz je pre kolonialistov prostriedkom businessu a tak, ako to budu potrebovat, mozu aj nas VYDIERAT tzv. SANKCIAMI, az k vyhladovaniu...!!!

  Toto je realita, ktorej musi vychodna Europa a teraz aj Rusko celit a branit sa aj so zbranou v ruke...!!!

 9. Ivan napsal:

  http://www.liveinternet.ru/users/2125404/pos…

  Rozhovor Obamu a Poroshenka je preložený na základe uvedeného zdroja

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V telefonickom rozhovore s Obamom sa Poroshenko priznáva, že Boing zostrelili ukrajinské PVO a dorazil SU-25 ...

  Včera v noci jeden zo spolupracovníkov zvláštnej jednotky podliehajúcej pod vládu Ukrajiny predal za 1 000 000 dolárov korešpondentovi zo spravodajských agentúr v Nemecku záznam telefonického rozhovoru medzi USA a Ukrajinou, ktorý sa uskutočnil 22. júla v čase od 18.53 – do 19.12 európskeho času. Nahrávka bola odovzdaná do Berlína, a o jej obsahu bola okamžite informovaná Merkelová. Merkelová nariadila "za žiadnych podmienok, obsah tohto rozhovoru v médiách, nezverejňovať“.

  Napriek tomu, sa dôstojníkovi nemeckých tajných služieb (pravdepodobne pôsobiaci v Poľsku) sa podarilo odovzdať prepis rozhovoru Poroshenko-Obama do Varšavy, kde sa prostredníctvom agentúrnych sietí dostala do rúk ruskej rozviedke. Prepis telefonického rozhovoru je veľmi dlhý, tu je uverejnená iba jeho časť.

  Poroshenko: - Barack, prekvapuje ma a znepokojuje vaša nedôslednosť vo vyjadreniach o príčinách likvidácie Boinga.... Raz poukazujete na separatistov, potom na Moskvu, a následne oznámite, že nie sú dôkazy o ich účasti na tejto udalosti. Dohodli sme sa na samom začiatku zaujať jednu pozíciu.... No, ale ak budete pokračovať v takýchto vyhláseniach, iba veľmi ťažko odoláme Moskve ...

  Obama: - Upokojte sa, Peter. Ako vidieť, pravdepodobne ste nesprávne pochopili podstatu našich vyhlásení... My hovoríme „pokiaľ nie sú k dispozícii“ ... ale vynakladáme na to veľa úsilia ... Ale vy teraz budete musieť pracovať oveľa viac ... aby .... aby ... aby... to všetko vyzeralo vierohodne, a čo najpravdepodobnejšie ... Urobili ste veľkú chybu v tom, že ste vypustili to samostatné bojové lietadlo (dron?) ... Rusi ho dostali... A teraz ... bude pre vás, aj pre nás veľmi ťažké vysvetliť celému svetu .... prečo to bolo nevyhnutné...

  Poroshenko.: Nemali sme istotu, že sa nám to zo zeme podarí ... Bolo to potrebné prekontrolovať a ubezpečiť sa...

  Obama – Rozumiem, ... rozumiem ... Ale to nijako nezapadá do našich predstáv o programe (pláne) akcií ... A teraz majú Rusi v rukách ďalší tromf ......

  Poroshenko: Ako sa malo stať, tak sa stalo ....

  Obama: Peter, súhlasíte, že to dopadlo zle .... Je to .... Myslím tým to vaše lietadlo, ktoré, letelo po nás ... To nám pridáva veľa problémov ...

  Poroshenko: Ako sme popierali všetko, tak budeme aj ďalej popierať... Najdôležitejšie je, aby ste nás nezakopávali tými svojimi zvláštnymi vyhláseniami o nevinnosti Rusov... V tomto by sme sa nemali rozchádzať... V opačnom prípade to bude veľmi ťažké...

  Obama: Budeme vás podporovať vo všetkom ... Plávame na jednej lodi ...Neobávajte sa... Aj keď ste uskutočnili náš celkový plán s otáľaním ... Bolo to potrebné uskutočniť o niečo skôr....

  Poroshenko: Ale veľmi dobre viete, aká je úroveň výcviku našich špecialistov...

  Обама: Znepokojuje ma, aby to niekto z tých úžasných špecialistov nevyzradil. Rusi sú im už z najväčšou pravdepodobnosťou na stope...Postarajte sa o to, aby boli zlikvidovaní... Ak otvoria ústa...

  Poroshenko: Rozumiem... Zariadime to tak, aby už nikdy ústa neotvorili...

  Obama: Musíte mať pod kontrolou všetky dôkazy a všetkých svedkov. Toto môže zničiť celý náš zámer...

  Порошенко: - A čo s čiernymi skrinkami? Poslal som do Anglicka svojich špecialistov ... aby spolupracovali s Angličanmii ... Ale Rusi tiež požadujú prístup k týmto nahrávkam, čiže čo ďalej... Je to veľmi nebezpečné, pre vás i pre nás... Ruská prítomnosť alebo blízkosť tam nie je potrebná... Inak...

  Obama: Už som hovoril na túto tému s Cameronom... Tam bude všetko OK ... Jeho ľudia urobia všetko, čo je potrebné“ ...

  • Investor napsal:

   Zlocin se trvale utajit neda. Zvlaste takovy, jako je masova vrazda stovek nevinnych civilistu, jejichz jedina chyba byla, ze se nahodou dostali do sfery pusobeni zlocinecke mafie Zapadu.

 10. alexander napsal:

  Pevne verím, že sa to v Rusku podarí. Odtiaľ zavanie nový slovanský vietor. My sa musíme stať jeho súčasťou.

 11. novapalo napsal:

  Naše národy Slovanské sú skutočne trochu hlúpe. Teda nie trochu, ale veľmi hlúpe. Česi, Slováci, Poliaci, Bulhari.... nechápu, že tým, že ich zobrali do EU, nezískali nič, ale naopak, západ ich z dlhodobého hľadiska totálne okradne. Musíte si vy "trubirohovia" uvedomiť, že západné kresťansko-židovské finančné elity vedia, čo robia. Nepočítajte s tým, že by mali byť stratoví??!! Ukrajina je len ďalšia kapitola ich "misie", ha, ha. Sme my Slovania ale somári?? Teda my Západní Slovania!! Nie Rusi. Tí vedia svoje.

 12. ing ján váňa napsal:

  To sú dvaja zločinci, vypustený luciferom z pekla na našu modrú planétu,aby sa ju pokúsili zničiť. Zabíjanie, klamstvo,lúpež,faloš, krv detí,matiek na rukách to je ich modlitba ich svedomie to sa ich ľudské práva ich demokracia.

 13. Mgr et Mgr Hneryk Lahola napsal:

  Můžu se zeptat, jaké drogy berou autoři tohoto webu? Rád bych je také vyzkoušel, vypadá to fakt na dost slušnej matroš :)

  • BIBI napsal:

   Vazeny Mgr et Mgr Hneryk Lahola
   Dnes je uz velmi dobre zname ze ludia bez chrbtice a akychkolvek moralnych predpokladov pracuju za peniaze aby uvadzali aketo komentare ako to tu uvadzate. Tito chudaci, ktori su odkazni na takuto podlu sluzbu sa medzinarodne volaju Trolls a ked toto oznacenie vam robi radost tak len pokracujte dalej. Slusni obyvatelia tejto krasnej zemegule definitivne vidia ze odkial fuka vietor aj bez toho ,ze by ste uviedol takyto ubohy komentar.

 14. hartakos medved napsal:

  Pan Sergej Glazjev, dakujem vam za to spravne pomenovanie vsetkeho co sa okolo nas deje.Mate moju uctu! Bibi,tebe dakujem tiez,vdaka ti! NEDAJME SA!

 15. korba anton napsal:

  Viem ze vacsina ludi ma zdravy usudok.Americania napachali tolko zla ze su prekliati.Politike ktoru vedie p.Putin fandim.

 16. nazdar napsal:

  Rusko je ve srabu, ze kterého snaží dostat. Nerezignuje, proto si zaslouží úctu. Tím, že problémy otevřeně pojmenuje, dělá první, důležitý krok.
  My jsme ve srabu také, ale naši vládu, tento krok teprve čeká. Zvláště body 14. 15. a 16. bychom potřebovali realizovat také. Ale my se stále tváříme, že žádné problémy nejsou a pokud by se náhodou nějaké, někdy objevily, tak že je za nás EU vyřeší.
  Případ Řecka nám ukazuje, že to tak není. Náš blahobyt, či prosperitu, pro nás nehodlá nikdo zajišťovat. To zůstává jen na nás. My si zatím, v tomto směru, úctu nezasloužíme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!