Cena za vítězství, neboli Velké Vítězství v budoucích učebnicích dějepisu

„Pokud Kyjev domáčkne Novorossiji, v ukrajinských učebnicích dějepisu se objeví nová kapitola,“ píše Vladimir Linderman. Nová kapitola bude schematicky vypadat takto:  V roce 2014 vpadla ruská vojska na Ukrajinu. Povedlo se jim obsadit Krym, následně byly boje přesunuty na území Donbasu.

Ze strany Ruska byla válka vedena barbarskými metodami zakázanými veškerými mezinárodními konvencemi. Každodenní vzdušné bombardování, ostřelování měst z minometů a těžkých děl, zatýkání a popravy ukrajinských vlastenců, filtrační tábory pro běžence. Milión obyvatel Donbasu byl vyvezen do Ruska v nákladních vagónech a zahynul v uranových dolech (data úmrtí a místa pohřbení nejsou známa). Během bojů byla ruskými tajnými službami aktivně využívána místní pátá kolona z řad kriminálníků, narkomanů a komunistů.

Tohle všechno bude bohatě ilustrováno fotografiemi: mrtvá těla dětí a starců, rozbořené budovy, promáčknutými rty se zlostně šklebící obličeje okupantů.

Ale mladá ukrajinská armáda se dokázala postavit agresorovi. Mladí muži a ženy ze všech ukrajinských měst a vesnic po nocích stáli fronty před vojenskými rekrutačními středisky. Hlavním úkolem znavených náborových úředníků bylo odfiltrovat mladé hochy, kteří nedosáhli povolávacího věku, a starce snažící se skrýt, že jim už je přes sedmdesát.

Co je ale nejdůležitější, donbaský národ podržel ukrajinskou armádu. Vzniklo partyzánské hnutí, pod okupanty hořela země... A přišlo vítězství. Padesát tisíc ruských vojáků a důstojníků našlo poslední odpočinek na ukrajinské půdě, zbylých padesát tisíc bylo zajato, nakrmeno a vyléčeno, načež bylo posláno do Ruska v pohodlných bílých automobilech značky KamAZ. S pokynem už nikdy nevpadnout na Ukrajinu. Protože Ukrajina není Rusko.

Samozřejmě se najdou lidé, kteří budou mít námitky proti takovéto učebnici. Budou prskat, pohoršovat se, ťukat si na čelo. Zpočátku bude takových lidí poměrně mnoho. Ale Vrchní Rada přijme zákon, podle něhož revize, odmítání a falsifikace hlavních událostí ukrajinských dějin budou trestným činem. A budou se trestat 5-10letým odnětím svobody. A počet „revizionářů“ se výrazně sníží.

Školy budou častěji navštěvovány inspektory se speciálním úkolem: prověřit, zda je historie Velkého Vítězství vyučována správně. Učitele, kteří ji podávají nesprávně, nikdo uvězňovat nebude, jednoduše budou humánně propuštěni. Několik desítek propuštěných a přeci jen pro výstrahu jedno-dvě trestní řízení, tohle naprosto postačuje k tomu, aby se učitelstvo stalo poslušným. A kdo se nebude moct stát poslušným, odejde sám, aby „neshazoval kolektiv školy“.

Ve výsledku takového zátahu bude stačit přibližně 10-12 let, aby do hlav pokud ne všech, pak drtivé většiny školáků byla nalita výše uvedená verze událostí roku 2014.

Takto se Velké Vítězství, i když to zní podivně, stane aktem KONEČNÉHO ZROZENÍ ukrajinského národa. Protože pro konečné zrození už chybí jen maličkost – vojenské vítězství nad Ruskem. A teď se tohle vítězství dostaví, i když jen na papíře a na televizních obrazovkách, jaký je v tom rozdíl?

Tohle není žert, tohle je celkem reálná předpověď s prvky žertu. Ruští obyvatelé Lotyšska mě pochopí velmi dobře. I když ne v takovéhle brutální variantě jako na Ukrajině, ale tohle všechno jsme již zažili.

To je důvod, proč ukrajinští nacionalisté potřebují vojenské vítězství v Donbasu, vítězství za každou cenu. „Ukrajinskost“ není možné identifikovat pomocí jazyka – Gallupův institut, který se nedá podezírat ze sympatií k Rusku, zjistil, že mateřským jazykem více než 80 % obyvatel Ukrajiny je ruština. To znamená, že idenfikovat ji možné je, ale pak se ukáže, že Ukrajinci tvoří méně než 1/5 obyvatelstva, že jsou jen velkou národní menšinou, z jakého důvodu menšina prudí?

Vítězství nad Ruskem (přesně takhle bude interpretováno rozdrcení povstání) se stane sjednocujícím bodem ukrajinského národa. Efektivním nástrojem výchovy dětí a mládeže v duchu „ukrajinskosti“. Doposud tuhle funkci jakž takž plnil Hladomor. Co se týče vlastenecké výchovy, oběti samozřejmě také slouží dobře, ale vítězové ještě lépe. Vítězství navíc symbolizuje spravedlivou odplatu za oběti.

Nelíbí se mi panické úvahy v duchu „putinnechal“ (jsou v nich nepříjemné notky škodolibosti), věřím ve vítězství Novorossije a snažím se, v rámci možností, přispět k tomuto vítězství. A přesto u mě vyvolává neklid, když lidé řekněme z vlasteneckého tábora začínají říkat nějaké podivnosti typu: „My nepotřebujeme Lugansk, nachceme ani Doněck, dejte nám Kyjev, matku ruských měst“. Protlačuje se nesmyslná myšlenka, že je možné takticky se vzdát Donbassu, aby byla získána celá Ukrajina, „celistvá a proruská“.

Nemyslím si, a nechci si myslet, že tohle je zrada. Spíš je to chybějící zkušenost žití na postsovětském území, které zbylo za hranicemi Ruské federace, a nechuť tuto zkušenost poznávat. Dnes na Ukrajině zvítězila ideologie zuřivého protiruského nacionalismu, tahle ideologie se nedá vyléčit žádnými ekonomickými sankciemi, žádnou nezaměstnaností, ničím takovým.

Vítězství nad Novorossijí, které bude interpretováno jako vítězství nad Ruskem, poskytne ukrajinským nacionalistům zásobu politické stabilnosti na velmi dlouho, na desítky let. Dokonce v podmínkách hladu a zimy, masové nezaměstnanosti a emigrace tito budou moct vychovat novou generaci nabitou nenávistí k Rusku.

Naopak vítězství Novorossije, i kdyby jen na území Doněcké a Luganské republiky, bude pro akresivní nacionalismus představovat tak silný úder, že se z něho již možná nevzpamatuje.

Člověka otráveného nacionalistickým jedem = rusofobií nelze přesvědčit slovy, nelze ho ani koupit (pokud tomu tak není, co by například překáželo koupení celého lotyšského nebo estonského parlamentu?). Tuhle otázku je možné vyřešit pouze silou, pouze hrdinstvím.

Zdroj: http://www.ukraina.ru/opinions/20140818/1010202899.html
8 Komentářů k Cena za vítězství, neboli Velké Vítězství v budoucích učebnicích dějepisu

 1. Definitiva napsal:

  Takto podobne boli zmanipulované dejiny Slovanov. Dejiny Rusov písali Nemci na objednávku ruského cára. Veľká Tartária bola Slovano-Árijskou ríšou, poznal ju starovek aj stredovek, podvodníci dejín však nedokázali všetko zničiť, zachovali sa mapy vydané Západnou civilizáciou staré necelých 200 rokov.

  Podobne "zmizli" z povrchu zeme Sloveni, dejiny Veľkej Moravy sú predmetom manipulácie vládnucou mocou, názov Slovák nemá v dejinách záchytný bod. Od pseudo his-tor-ikov ešte aj dnes počuť o Zablatencoch, ktorí prišli na územie Slovenska, bez dôkazov, bez nálezov. Skutočné archeologické nálezy sa neberú do úvahy.

  Samo Chalúpka v básni Mor ho čerpal myšlienkove z pravdivých dejín Slovenov, S. Chalúpka poznal dejiny Slovenov, prečítajte si Chalúpkove komentáre k básni, veľmi kriticky sa vyjadril o kresťanoch, ktorí si "dodnes nevážia človeka".

  Podobne je zatajovaná pred verejnosťou kniha Dejiny Uhorského kráľovstva od Jonáša Záborského. Je hanba slovenským politikom a verejne činným osobám za to, že podporujú vazalstvo Slovenska, koloniálnu nadvládu EÚ a okupáciu EÚ od USA.

  Deti sa v škole učia o homosexualite, o možnosti voľby pohlavia, v čase keď ešte u nich nie je vyvinutá hormonálna regulácia, rodina je cielene a systematicky ničená Anglosaso židovskou civilizáciou, odborníci varujú a politici sa tvária, že slúžiť kolonizátorom EÚ je to najlepšie pre Slovensko. Za 25 rokov "slobody" sa žiaci nedočkali pravdivých dejín Slovanov, Slovenov, Slovenska, ich rodičia tieto tiež nepoznali, lebo socialistická ideológia bola stavaná na his-tor-ii, na dejinách písaných Nemcami a Čechmi. Buďme bratmi a pravdu si vravme. Archeologické vykopávky na nemeckom území svedčia o Slovanskom osídlení...

  Sme klamaní a podvádzaní vo všetkom: zdravé potraviny, zdravý spôsob života, konzumácia liekov, výroba chronicky chorých generácií detí a starcov- požieračov liekov, dejiny národa a Slovanov, Biblický koncept, existencia falošných chazarských židov, ktorí nikdy v Palestíne nežili, kresťanská genocída páchaná na Slovanoch už takmer tisíc rokov, poslanie kresťanstva ako otroctva ducha Slovanov, ich poslušnosť večná nesloboda a poroba. Súkromné finančné kruhy ako príčina Židoboľševickej VOSR, zničenie priemyslu a roľníctva v Rusku, dve svetové vojny, nastolenie socializmu ako ideológie židov-chazarov na ovládnutie Slovanov, okupácia západných Slovanov od EÚ a okupácia Ruska od USA cez ideológiu demokracie, ľudských práv a liberalizmu, cez svetový bankový systém Rothschild, FED, povinné centrálne banky...

  Od čias Starovekého Egypta dejiny píše Západná civilizácia, dnes anglosaso židovská/chazarská a má na svedomí vojny, podvody, genocídy národov, stovky miliónov mŕtvych, kolonizáciu a tisíc ročnú genocídu Slovanov, Afriky a Ameriky, funguje na princípe sociálneho parazitizmu a kto sa jej vzoprie, tak musí zomrieť, tak znie učenie židov, ktorým kresťania podľa biblie musia pomáhať. Svetu vládne falošná medzinárodná mena-USD, ľudia šalejú za bohatstvom na dlh, stratili zmysel života, Slovanské zdravomyslie. Ľudia sa ženú za zlatým teľaťom a pritom dnes ešte nájdeme tzv."primitívne" národy, málo dotknuté civilizáciou, ľudí nemajetných, venujú sa rodine a komunite, majú úsmev na tvári, sú šťastní a nechodia do otrockej práce pre svetové korporácie a ich niekoľko málo súkromných majiteľov, ktorí vládnu svetu. Za to vďačia tomu, že sa na ich území nenašla ropa. Svetová moc je predstavovaná šľachtickými a kráľovskými rodinami, Vatikánom a jej cirkvou, finančnou oligarchiou a mafiou, tieto spolky navzájom spolupracujú najmenej tisíc rokov, plánujú a páchajú všetko zlo na svete. Slovan je ten somár idúci za mrkovu, na ktorom sedí chazar.

 2. hel napsal:

  působí to vtipně...ovšem úsměv hned přejde, když si uvědomím, že už je to pravda pro naše masmédia...stačí číst a poslechnout karase, petru procházkovou, fištejna, štětinu, nebo kalouska, schwarzenberga a zaorálka...a to nejsou jediní! i když ta jimi zdecimovaná většina zatím stále mlčí jako vždy...

  • Radbůza napsal:

   Ano je to k pláči, ale není vůbec od věci tyhle všechny mravokárce a FABULÁTORY co nejčastěji zmiňovat v nejširších souvislostech s jejich spolupachatelstvím při genocidě na UA i jinde ve Světě. Vladimír Votápek, Michal Romancov, Alexandr Mitrofanov, Libor Dvořák, Jakub Szantó, Martin Dorazín, Michal Kubal. Špíny :-(

 3. petr366 napsal:

  Definitiva ty už neslopej tu borovičku. Jako zástupce pralesních slovanů. Co doskákali na část území bývalé velké Moravy po haluzích buď rád, že se vás Češi a Moravané ujali a částečně civilizovali.

  • LK napsal:

   Přečti si knihu O Slovanech úplně jinak od Antonína Horáka a pak teprve diskutuj.
   Takové chytráky jako ty mám nejradši.
   Nechceš se zaregistrovat a jít diskutovat na iDnes? Tam budeš mezi svými. Pánové Dvořák, Malina a další už na tebe čekají :-)

 4. krysar napsal:

  Bude to bohužel stejná propaganda a překrucování pravdy jako u nás v souvislosti s havlovci :(

 5. Contumax napsal:

  Si myslím, že je to hodně dobréj článek, podobně, silně podobný by to mohlo být i u nás, to je k neuvěření jak se lidi staví k životu, jak nechtějí mít žádnou zodpovědnost a ani né za sebe, člověka z toho až zamrazí...

 6. Drak napsal:

  To je tak pravděpodobné, až člověka zamrazí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!