Centrum pro kontrolu chorob: Vskutku zkorumpovaná a nebezpečná organizace 

Za roky své existence CDC (Centers for Disease Control and Prevention – Centra pro kontrolu a prevenci chorob) opakovaně klamala veřejnost a lhala jí, nicméně přesto stále tvrdí, že její mise je chránit Ameriku před zdravotními a bezpečnostními hrozbami, jak cizími tak americkými.

Na svých webových stránkách troufale prohlašuje, že „CDC zvyšuje zdravotní bezpečnost našeho národa. Jako národní ochranná zdravotní agentura, CDC zachraňuje životy a chrání lidi před ohrožením jejich zdraví. Abychom splnili svoji misi, CDC se angažuje v kritické vědě a poskytuje zdravotní informace, které ochraňují náš národ před drahými a nebezpečnými zdravotními riziky a reaguje na ně když se objeví,“ a to navzdory tomu, že existuje stále více důkazů o tom, že její tzv. „vědecké důkazy“ byly manipulovány a úmyslně měněny tak, aby se dosáhlo požadovaných výsledků.

V tomto článku budu prezentovat pět příkladů ze současnosti o podvodech či klamání CDC. Každý z těchto příkladů ukazuje, jak CDC úmyslně pozměnila nebo zamlčela vědecké důkazy aby klamala veřejnost.

Příklad č. 1: CDC whistleblower prozrazuje, že vakcína MMR způsobuje autismus.

Minulý měsíc Dr. Andrew Wakefield prozradil, že během telefonické konverzace mezi biochemikem Brianem Hookerem a CDC whistleblowerem, kterého později identifikoval jako Williama Thompsona, Thompson připustil, že CDC úmyslně zamlčela klíčovou informaci dokazující, že vakcína MMR (measels, mumps and rubella – spalničky, příušnice a zarděnky) způsobuje autismus.

Dr. Thompson řekl Dr. Hookerovi, že výzkum provedený CDC v roce 2003 v Atlantě, Georgia, ukázal, že u afro-amerických chlapců mladších 36 měsíců, kteří byli očkovaní MMR vakcínou, se výskyt autismu u této skupiny zvýšil o 340 procent.

V zoufalém pokusu zamést tuto tragédii pod koberec se CDC rozhodla změnit data a vyřadit ze statistiky veškeré afro-americké chlapce bez rodného listu vystaveného ve státě Georgia. Tím se podstatně snížil počet dětí postižených autismem způsobeným touto vakcínou, a CDC tak získala požadované výsledky.

V článku pocházejícím z Focus Autism Foundation (Nadace zaměření na autismus), na který se odvolává Roger Landry, zakladatel The Liberty Beacon (Maják svobody), autoři uvedli:

Podle Dr. Hookera, CDC whistleblower informátor – který si přeje zůstat v anonymitě (ale který byl později identifikován jako William Thompson) – ho přivedl k důkazům, že statisticky významný vztah mezi věkem, ve kterém byla vakcína MMR po prvé podána a autismem vyskytujícím se u afro-amerických chlapců, byl výzkumníky CDC zamlčen. Po shromáždění dat od 2 593 dětí žijících v Atlantě, Georgia, které se narodily mezi roky 1986 a 1993, z nich výzkumníci CDC vyřadili děti, které neměly platný rodný list státu Georgia – a tím zredukovali velikost vzorku o 41%. Hooker vysvětluje, že zavedením těchto účelových kritérií se velikost sledované skupiny podstatně zmenšila a tím eliminovala statistický význam zjištění a negovala silnou vazbu mezi MMR a autismem u afro-amerických chlapců.“ [2]

27. srpna 2014 William Thompson, PhD., vydal následující prohlášení, ve kterém píše:

PRO OKAMŽITÉ VYDÁNÍ – 27. SRPEN 2014
PROHLÁŠENÍ WILLIAMA W. THOMPSONA, PhD., TÝKAJÍCÍ SE ČLÁNKU Z R. 2004, KTERÝ ZKOUMÁ MOŽNOU SOUVISLOST MEZI VAKCÍNOU MMR A AUTISMEM

Jmenji se William Thompson. Jsem Senior Scientist u Center for kontrolu a prevenci chorob, kde pracuji od roku 1998.

Omlouvám se, že moji spoluautoři i já jsme v našem článku vydaném v r. 2004 v časopise Pediatrics neuvedli statisticky důležitou informaci. Tato informace ukazuje, že u afro-amerických chlapců, kterým byla podána vakcína MMR před věkem 36 měsíců, se zvyšuje riziko výskytu autismu.

Byla učiněna rozhodnutí o tom, která zjištění budou zveřejněna po tom, co byly shromážděny údaje, a já věřím, že finální protokol o studii nebyl vzat v úvahu.

Chci zde zdůraznit své absolutní přesvědčení, že vakcína zachránila a stále zachraňuje nespočetné životy. Nikdy bych žádným rodičům nedoporučil, aby nenechali své děti jakékoliv rasy očkovat. Vakcína chrání před vážnou chorobou a rizika spojená s jejím použitím jsou mnohonásobně převážena jejími individuálními a společenskými přínosy.

Moje obavy se týkají rozhodnutí vyřadit relevantní zjištění konkrétní studie konkrétní vakcíny konkrétní podskupiny. Rizika spojená s očkováním byla vždy známa a já jsem přesvědčen, že je povinností CDC, aby rizika spojená s aplikací této vakcíny řádně sdělila.“

Pokračuje:

V posledních desíti měsících jsem měl s Dr. Brianem Hookerem mnoho debat o studiích, které provedla CDC týkajících se vakcín a neurodevelopmentálních výsledků včetně sperktrálních poruch autismu. Shoduji se s ním v tom, že rozhodování a analýzy provedené CDC by měly být transparentní. Ale nevěděl jsem, že on si všechny naše hovory nahrává, ani mi nedal možnost se rozhodnout, zdali si přeji, aby mé jméno či hlas byly zveřejněny na internetu.“ [3]

Jinými slovy, pokud by si Dr. Hooker nedal tu práci a neměl tu prozíravost tyto telefonní debaty, které pootevřely pokličku nad klamáním CDC, nahrávat, je nepravděpodobné, že by tato informace byla kdy zveřejněna.

Příklad č. 2: Fakt – Thimerosal ve vakcínách může u dětí způsobovat tiky

Zdá se, že se v Dr. Thompsonovi hnulo svědomí, neboť během jeho mnoha telefonických debat s Dr. Hookerem spustil další bombu. Whistleblower prozradil, že nejenže vakcína MMR byla odpovědná za zvýšený výskyt případů autismu u afro-amerických chlapců, ale že bylo rovněž známo, že očkování těhotných žen séry obsahujícími konzervant thimerosal způsobuje, že děti narozené těmto ženám trpí tikem (náhlými opakovanými pohyby či zvuky, které je obtížné kontrolovat).

V nezvykle odhalujících záznamech konverzací mezi whisteblowerem Dr. Williamem Thompsonem and Dr. Brianem Hookem jasně slyšíme Thompsona jak říká:

Thimerosal ve vakcínách způsobuje tiky. Začneš akci a uděláš z ní svoji mantru. Myslíš si, že těhotná žena by chtěla být očkovaná vakcínou, kdyby věděla, že způsobuje tiky? Absolutně ne, já bych nikdy neočkoval svoji manželku vakcínou o které vím, že způsobuje tiky. A já vím, že tiky jsou čtyřikrát častější u dětí s autismem. A již teď existuje biologická pravděpodobnost, že thimerosal způsobuje příznaky podobné autismu!” [4]

Toto jsou od whistleblowera silná slova, neboť během debat on vlastně potvrdil, že očkování těhotných žen vakcínou obsahující thimerosal může zvýšit riziko, že jejich nenarozené děti budou jako následek trpět autismem.

Poznámka: ačkoliv thimerosal, forma rtuti, byl vyřazen z mnoha dnes používaných vakcín, tento konzervant je stále přítomen ve vakcínách proti chřipce, které se podávají těhotným ženám.

Příklad č. 3: CDC shledána odpovědnou za smrt tisíců nenarozených dětí

Dalším případem tématu podávání vakcín těhotným ženám identifikovaným v roce 2012, Eileen Danneman z National Coalition of Organized Women (NCOW – Národní koalice organizovaných žen) obvinila CDC z „vědomého pochybení“, tvrdíc, že je přesvědčena o odpovědnosti CDC za způsobené úmrtí tisíců nenarozených dětí.

Uvedla, že CDC úmyslně oklamala ženské lékaře a gynekology Ameriky a uzavřela tajnou dohodu s American Journal of Obstetrics and Gynecology (AJOG) aby oklamala veřejnost inzerováním vakcíny proti chřipce jako bezpečnou pro těhotné ženy a to navzdory tomu, že pracovníci CDC dobře věděli, že vakcína způsobuje masivní nárůst úmrtí plodů.

Dokumentace obdržená od paní Danneman ukazuje, že v období 2009 až 2010 následkem podání vakcíny proti chřipce obsahující rtuť počet smrtí nenarozených dětí těhotných žen evidovaných ve Vaccine Adverse Events Reporting Systems (Evidence nepříznivých důsledků vakcín – VAERS) vzrostl o 4 250 procent. Danneman, ředitelka NCOW, jasně uvedla, že navzdory těmto číslům, které byly CDC známy, tato vícedruhová vakcína obsahující rtuť (thimerosal) byla doporučena těhorným ženám jako bezpečné očkování.

V svém dopise Dr. Mercolovi Danneman píše:

NCOW předala údaje zjištěné VAERS Advisory Committee on Childhood Vaccines (ACCV – Poradní komise pro dětské vakcíny) a CDC 3. září 2010 ve Wahingtonu, D.C., a pak opět při telefonické konferenci 10. září, a ještě jednou v Atlantě, Georgia, 28. října 2010. Jak 3. tak i 10. září Dr. Marie McCormick jasně popřela, že by došlo k jakýmkoliv nepříznivým událostem u těhotných žen následkem očkování vakcínou z roku 2009.“

Nicméně navzdory faktům a číslům týkajících se nebezpečí této vakcíny předložených NCOW, je zcela zřejmé, že CDC úmyslně tyto fakta zamlčela.

Na konferenci po tom, co CDC obdržela informace od NCOW, měl Dr. Shimabukuro z CDC prezentaci, ve které poukazoval na významné nepříznivé reakce na vakcínu proto H1N1, jako např. případy Guillan-Barreova syndromu které, jak se zdálo, se zvýšily o tři procenta, tvrdíc, že se jedná o bezvýznamný signál.

Nezmínil ale nic o nepříznivých případech vztahujících se na těhotné ženy.

Ale co čert nechtěl, při svých pokusech oklamat posluchače byl konfrontován jedním z posluchačů, který se jej zeptal, jestli může mít vakcína nepříznivé dopady v těhotenství. Zahnán do kouta, neochotně se podíval do své tašky a poněkud schlíple ukázal slide, který potvrzoval údaje NCOW, potrvrzující že CDC věděla o strmém nárustu perinatální mortality již na podzim 2010. [5]

Jak je tedy možné, že měl Dr. Shimabukuro ve své tašce slide s kompromitujícím důkazem? Proč se rozhodl slide neukázat? Nepochybně, pokud si připravil tento slide obsahující rozhodné údaje, dávalo by smysl, aby ten slide při své prezentaci ukázal. Konec konců 4 250-ti procentní nárůst perinatální mortality je daleko významnější než tříprocentní nárůst Gullia-Barreova syndromu, nemyslíte?

Pro celý příběh a podpůrné dokumenty viz referenci [6].

Příklad č. 4: CDC přiznala, že očkování proti dětské obrně způsobuje obrnu, ale přesto jej dále propaguje

V r. 2012 vydala CDC tiskovou zprávu pod titulkem Aktualizace o poliovirech odvozených od vakcíny – celosvětově. Píše v něm:

V r. 1988 se Světové zdravotnické shromáždění zavázalo eradikovat celosvětově poliomyelitidu (dětskou obrnu). Jedním z hlavních nástrojů používaných v boji proti dětské obrně byla živá, atenuovaná orální poliovirová vakcína (OPV). Tato poměrně levná vakcína je podává orálně, činí čerstvé příjemce rezistantími proti nákaze divokých poliovirů (WPV) a pokytuje dlouhodobou ochranu proti paralytickým chorobám prostřednictvím trvanlivé humorální imunity. Nicméně v ojedinělých případech může dojít k vakcínou odvozenému onemocnění paralytickou poliomyelitidou a to jak u imunologicky normálních příjemců OPV a jejich kontaktů, tak i u imunodeficitních osob. Navíc z vakcíny odvozené polioviry (VDPV) se mohou objevit v oblastech s nízkým pokrytím OPV, a mohou se množit celé roky u osob, které jsou imunodeficitní.“ (zvýraznění autorky)

Pokračují:

VDPV může způsobit paralytickou dětskou obrnu u lidí a má potenciál pro udržitelnou cirkulaci. VDPV se biologicky podobají WPV a liší se od většiny izolátů z vakcíny odvozených poliovirů (VRPV) tím, že mají genetické vlastnosti konsistentní s prodlouženou replikací či transmisí. VDPV byly poprvé identifikovány sekvenční analýzou izolantů poliovirů.“ (zvýraznění autorky)

CDC doporučila, že nejlepší způsob jak se s tímto problémem vypořádat je „masivní očkování“ a uvedla:

Jako prevenci proti výskytu VDPV a jejich rozšíření by měly státy udržovat vysoké pokrytí očkování proti všem třem sérotypům polioviru.“ [7]

Toto dokazuje, že CDC opět aktivně prapaguje očkování navzdory tomu, že jsou jí známa rizika s ním spojená.

A nakonec – příklad č. 5: CDC nachytána jak mění kritéria rizika šíření eboly

Zdá se, že CDC tajně měnila na svých webových stránkách údaje o rizicích týkajících se možného rozšíření eboly do USA. Že by to byla příprava na další příval nových očkování, které se na nás chystá?

29. srpna 2014 CDC oznámila:

28. srpna 2014 oznámila NIH, že první testování investigativní vakcíny proti viru eboly na lidech začne příští týden v Národním ústavu alergií and infekčních chorob (National Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAID), který je součástí Národního ústavu zdraví (National Institute of Health – NIH).

Počáteční fáze studie začne prvním testováním na lidech vakcíny vyvinuté ve spolupráci mezi NIAID a GlaxoSmithKline (GSK) a bude vyhodnocovat bezpečnost experimentální vakcíny a její schopnost vyvolat reakci imunitního systému u zdravých dospělých jedinců. Testování se uskuteční v Klinickém centru NHI v Bethesdě v Marylandu.

Studie je první z řady klinických studií 1. fáze, které budou zkoumat investigativní vakcínu proti ebole vyvinutou NIAID/GSK a experimentální vakcínu proti ebole vyvinutou Kanadským úřadem veřejného zdraví (Health Agency of Canada) a licencované NewLink Genetics Corp. Další studie budou spuštěny na podzim. Studie budou provedeny na zdravých dospělých jedincích kteří nejsou nakaženi virem eboly, aby se zjistilo, zda je vakcína bezpečná a vyvolává dostatečnou imunitní reakci.” [8]

S přihlédnutím k tomuto faktu asi není překvapující, že CDC tiše měnila jisté údaje o ebole na svých webových stránkách, nemyslíte?“

John Galt na webových stánkách Shenandoah jasně dokázal, že CDC tiše měnila informace týkající se rizika přenosu na svém webu, zatímco trvala na tom, že je velmi nepravděpodobné, že by se nákaza přenášela vzduchem. Řekl:

Ve čtvrtek 7. srpna CDC tiše změnila informaci o rizicích přenosu, zatímco prostřednictvím svých poskoků a byrokratů hovořících v mainstreamových médiích trvala na tom, že je velmi nepravděpodobné, že se ebola přenáší vzduchem. Šokující část tohoto odhalení se nachází v zápatích, která většina obyčejných lidí nečte a spoléhá se na to, že se o jejich rodiny a zdravotní bezpečnost postarají vládní činitelé.“

Pan Galt pokračuje:

Zkopíroval jsem si z webu CDC tyto snímky z obrazovky pro případ, že by se rozhodli je „vymazat“ nebo výše zmíněné změny zrevidovat, abych měl permanentní záznam o tom, co je nového o poslední epidemii této nakažlivé nemoci.“

Odvedl dobrou práci a pokud má pravdu, potom ty snímky z obrazovky, které umístil na těchto webových stránkách, jasně dokazují, že 7. srpna 2014 CDC prohlásila:

Nízké riziko expozice zahrnuje kterékoliv z následujících:

 • Členy rodiny nebo náhodný styk s EVD pacientem
 • Péče o pacienta nebo náhodný styk bez vysokého rizika expozice s EVD pacienty v léčebných zařízeních v zemích postižených epidemií EVD,“ (zdůraznění autorky)

CDC pokračuje dále:

Náhodný styk je definován jako a) nacházet se přibližně ve vzdálenosti 1 metr od či uvnitř místnosti v pečovatelském prostoru po delší dobu (např. zdravotnický personál, členové rodiny) bez použití doporučených prostředků osobní ochrany (tj. protikapénkové a dotykové ochrany – viz Doporučení pro prevenci a kontrolu nákazy); nebo b) když dojde k přímému krátkému kontaktu (např. potřesení rukou) s případem EVD bez použití doporučených prostředků osobní ochrany (tj. protikapénkové a dotykové ochrany – viz Doporučení pro prevenci a kontrolu nákazy). V současné době se krátká interakce jako např. chůze vedle osoby či pohyb v prostorách nemocnice, nepovažují za náhodný styk.“

John Galt pokračuje svůj článek tímto vtipným komentářem:

Promiňte, ale expozice s nízkým rizikem? Před touto aktualizací ze 7. srpna mainstreamová média hlásala, že existuje jen minimální či vůbec žádné riziko přenosu vzduchem, a najednou tuto stránku tiše zrevidují uprostřed celé řady zpráv na internetu o přenosu této nemoci vzduchem v západní Africe. Možná, že když člověk stojí v jedné z těch nechvalně známých front před letištní bezpečností kontrolou, začne přemýšlet o „nízko rizikové“ propagandě, které vláda chce, abychom po této náhlé revizi uvěřili. [10]

Možná má pravdu, ale je možné, že k tomuto náhlému zvratu došlo v souvislosti s myšlenkou nového vakcínového programu?

Závěr

Je zřejmé, že CDC nelze věřit ve věcech týkajících se rady o očkování. Za ta léta existují důkazy, že CDC soustavně lže, zadržuje zjištěná fakta a manipuluje s údaji, aby dosáhla kýžených výsledků.

Následkem ustavičné nepoctivosti mnoho dětí utrpělo celoživotní postižení. Ačkoliv pro mnohé z jejich rodičů poslední odhalení nabízejí jiskřičku světla v jinak velmi temném světě, rovněž to přivedlo mnoho rodičů ke zhroucení a pláči, jako v případě jedné matky kterou osobně znám.

Je to tragické mrhání budoucím potenciálem tisíců dětí na celém světě. Jak dlouho ještě mohou rodiče věřit této zkorumpované a nebezpečné organizaci v otázkách zdraví svých dětí?

Reference:

1. http://www.cdc.gov/about/organization/mission.htm
2.
http://www.thelibertybeacon.com/2014/08/18/whistleblower-cdc-knew-in-2003…
3.
http://www.morganverkamp.com/august-27-2014-press-release-statement…
4.
http://healthimpactnews.com/2014/cdc-whistle-blower-mercury-in-vaccines…
5. Influenza Vaccine Safety Monitoring (Monitorování bezpečnosti vakcíny proti chřipce) (slide 20).
Dr. Tom Shimabukuro z CDC potvrzuje NCOW data , 28. říjen 2010, ACIP.
6.
http://vactruth.com/2012/11/23/flu-shot-spikes-fetal-death/
7.
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6137a3.htm
8.
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/guinea/qa-experimental-treatments.html
9.
http://johngaltfla.com/wordpress/2014/08/10/cdc-changes-risk-criteria…

Vloženo: 10:58, 11. září 2014, Christina England

Zdroj: http://real-agenda.com/2014/09/11/the-cdc-a-truly-corrupt-and-dangerous-organization/
34 Komentářů k Centrum pro kontrolu chorob: Vskutku zkorumpovaná a nebezpečná organizace 

 1. Jan Míka napsal:

  Pane redaktore, to je pokročilá paranoia.

  • Peluch napsal:

   spise je to pravda ... jak jde o prachy tak je to dost pravdepodobne, jen ti co porad veri systemu tomuhle neuveri tak sup pro vakcinku proti chripce myslim ze je spravny cas

 2. Alfa napsal:

  Žádný pokusy na zvířatech a lidech! Ať si to do žil nejdřív stříknou výrobci a ti jenž financují tyto projekty.

  • Divenka Prostá napsal:

   OSN zastavila očkovací kampaň proti spalničkám v severní Sýrii potom, co nejméně 15 dětí zemřelo po obdržení vakcíny, potvrdil Dětský fond OSN (UNICEF) a Světová zdravotnická organizace (WHO) ve společném prohlášení. Všechny děti byly ve věku dvou let, uvádí tisková agentura Reuters...

   http://svobodnenoviny.eu/nejmene-15-syrskych-deti-zemrelo-po-ockovaci-kampani-osn-proti-spalnickam/

   Takhle probíhají experimenty na lidech a dnes je pro jistotu začali bombardovat. Vliv nějaké látky se otestuje, a pak se vyhlásí v případě maléru "nezlobte se, došlo k záměně" nebo neco podobné? Pokaždé něco jiné, ať to není podezřelé. Vakcíny proti chřipce také mely hromady vedlejších účinku. Kdo umí 100pro říct, že nešlo o statisticky laděné testy nových látek? Statisticky pomocí počítačů přece zjistí, kolik komplikací vyvolala testovaná změna. Mají k tomu hlášení, která mohou být vyhodnocené, vakcíny jsou také identifikované. Nemusí vedet, která osoba přesně, a komu se ušel "černý Petr", stačí jim počty. Medvědí služba seriózním očkovacím látkám.

   • Jan Jinsky napsal:

    Tak jsem mrknul na mainstream - konkrétně CNN. V Sýrii zjišťují co se stalo. Vypadá to, že špatně namíchali vakcínu - zaměnili piksly s očkovací látku (sérum) se svalovým relaxantem. Bylo te ve stejném skladu léků. Takže to je možna lidská chyba s hroznými následky.
    Je to jedna z možností - neříkám, že je to pravda. Ale na druhou stranu být hned hotový s tím, že to je experiment na lidech je taky moc rychlý úsudek.

    • Divenka Prostá napsal:

     Děkujeme nastrčenému tro(t)lovi jinskému za další zprostředkovaný "názor" USA-mainstreamu. Ten WC od rána do večera opruzuje na alternativních serverech, je to rádoby "neutrální" diskutér se "smířlivým, vyváženým postojem" ale v podstatě placený profík v rozvrácení a rozmělnění diskuse. Ignorovat ho nestačí, ADMIN by měl zvážit jeho další účinkování zde. Na ac24.cz už to udělali a moc dobře udělali :-)

    • Definitiva napsal:

     Jinský, netrep sprostosti, neoverené informácie. Čo so myslíš, to nezaujíma. Si otravný.

     • Jan Jinsky napsal:

      Zatímco to, že šlo o pokus zlých zaprodanců na dětech je tutovka. Definitivo - říká ti něco pojem kritické myšlení?
      Neříkám, že to je pravda. Jen že je to jedna z možností.

   • Gojimka napsal:

    Tam zomrie 15 deti, inde zasa 14... http://www.aktuality.sk/clanok/200401/farmaceuticky-gigant-experimentoval-na-detoch-14-zomrelo-gigant-sa-brani-ze-za-to-nemoze/
    Pre tych ludi bez morálky je to len "statistika" a "problém" na vyriesenie pre ich PR agenturu...jediní kto trpí Su len a len rodicia a rodina dietata zabitého vakcinou...

 3. karel napsal:

  Bohužel toto jsou věci, které obyčejný lajk nemůže posoudit a propaganda kvůli očkování stále rodiče masíruje, některá očkování jsou ze zákona povinná, bez nich nemáte šanci umístit dítě do předškolního zařízení, což vám spůsobí nemalé problémy s pokrytím vašich výdajů a může se stát, že vystavíte své potomky chudobě :(
  Jediné řešení - Koupit statek s 20ha a živit se jako v 18. století. Děti budou vetšinu času venku, vy budete mít volnou pracovní dobu od svítání do setmění a nemusíte do máárketů.
  Bude mít BIO potraviny se 100% garantovaným původem.
  Má to ale i nevýhody...
  1.Je to dřina
  2.Asi nebudete mít vysoký důchod, malý zisk = malé odvody = malý důchod, takže práce až do smrti.
  3.

  • Alfa napsal:

   Situace na Zemi uvádí do chudoby čím dál více lidí, a to dokonce tvrdě makají a jsou očkovaní. O důchodu si mohou nechat jenom zdát.
   Bez farmářů by skupina lidí s "méně náročnou" prací zemřela hlady.
   A každý potomek je vystaven potencionální chudbě, intoxikaci chemií, geneticky modifikovaným potravinám, ocejchováním čipem, úplnou ztrátou soukromí, těžké manipulici a vymývání mozku, ...

  • flamenco napsal:

   To dává větší smysl než dřepění u bedny a žítí v chaosu, kde degeneruje lidský organismus včetně mentality.
   Žijeme narvaný v kotcích a jíme krmné směsi. Jako ty slípky v halách, akorát s iluzí svobody.

 4. Definitiva napsal:

  Nie tak dávno si istý Jinský dovolil na tomto webe hanobiť celoživotnú prácu Doc.Elekovej, odborníčky a špecialistky na vakcinácie, to si nedovolia ani medicínsky vzdelaní odborníci.

  Vakcíny sú obrovský biznis pre korporácie, výrobné náklady sú halierové a tržby miliardové, marža za predaj taká vysoká, že z našich doktorov sa stali díleri vakcín a to či vedome, alebo nevedome, keď sú reklamou korporácií uvedení do omylu.

  Vakcinácia proti chrípke. Chrípkový vírus vyvoláva len malé % z celkového počtu vírusových ochorení dýchacích ciest podobných chrípke. Ľudia nepoznajú príznaky ochorenia chrípky a všetky choroby dýchacích ciest nazývajú chrípka, štát to toleruje a vedome uvádza občanov do omylu a ženie do náručia farma korporácií.

  Vakcinácia a tvorba protilátok je zložitý proces, nezvládajú ho ani neinformovaní medici. Vakcinácia je krajné riešenie, možnosť poslednej voľby, ak všetky ostatné spôsoby zlyhali a začína sa v medicínsky odôvodnených prípadoch ohrozenia zdravia populácie. O jej začatí majú rozhodnúť nezávislé medicínske orgány, ktoré od vstupu do EÚ nemáme, všetky sú o biznise a politike, vid. komunikáciu Doc.Elekovej s ministrom zdravotníctva ČR.

  Pred r.1989 vakcinácia neslúžila biznisu, ale zdraviu spoločnosti a ako taká mala svoj efekt a prospech pre občana, napr. tuberkulóza, detská obrna, čo sa o dnešnej vakcinačnej politike nedá povedať, zdravotná politika EÚ odborne zaostáva, ale tvorbou zisku napreduje.

  Na chrípku existuje 100% prevencia, tou je pravidelný pohyb, neprerušované dychčanie a potenie, aspoň 3 x týždenne, napr. beh. Zvýši sa vám telesná teplota, ktorá vírusy zabíja. Je to metóda osvedčená, zadarmo, v lete aj v zime. Problém starcov, nevládzu, choré srdcia, obezita, cukrovka, tlak krvi... toto všetko sú príznaky zanedbaného zdravia, ktoré sa tak pokazilo, že sa nedá opraviť, ...ani liekmi!!! Problém starcov je zlyhanie zdravotnej osvety a starostlivosti štátu, zlyhanie politiky štátu. Treba začať v detstve, v škole povinne, masový šport... Ľudia po 60-ke dokážu byť fyzicky a psychicky silnejší, ako hociktorý 30 - 40 ročný mládenec. Aktívny pohyb je možný do posledného dňa života. To by sme ale dlhšie žili, skrachovala by sociálna poisťovňa, farma korporácie by prišli o požieračov liekov, lekárov a nemocníc by bolo treba násobkom menej. No proste katastrofa, krach dnes tak ziskovo úspešnej politiky EÚ a nášho štátu.

  Ku zdravému telu patrí aj zdravá strava. V supermarketoch kupujete zdraviu škodlivé odpady, falšované a chemicky ošetrené potraviny a návykové látky, sladké, slané, kyslé, likvidujúce vašu pečeň, obličky, teda aj imunitu a hroziace rakovinou.

  Keď Jinský hanobí Doc. Elekovú, tak nevie čo činí, alebo možno vie a zámerne škodí občanom štátu. Keď Jinský hanobí Doc.Elekovú, to je ako keby mini ratlík štekal na slona. Karavána ide ďalej, nedá sa zastaviť a Slovanský zdraví rozum porazí sociálnych parazitov.

  CDC je len vonkajším príznakom a dôkazom proti občianskej a pro korporatívnej zdravotnej politiky EÚ a štátu.

  • Jan Jinsky napsal:

   Paní doktorka Eleková je praktická lékařka, která v oblasti imunologie nemá žádné speciální vzdělání. Jen přebírá informace z jiných prací. A samozřejmě má zkušenost ze své praxe. Nehanil jsem jí, jen jsem řekl, že není až taková odbornice.
   No a k článku: Proti chřipce se každý může nebo nemusí nechat očkovat.
   Vakcína proti zarděnkám atd je asi pitomost, protože tyto nemoci jsou celkem banální - s tím souhlas.
   Každé očkování má vedlejší příznaky, bohužel. Ale vylévat s vaničkou i dítě je zabedněnost. Zdravý způsob života vám jistě posílí imunitu, ale není to všechno.
   Prostě se tu hlásá, že očkování fuj - a ono přece jen funguje. Viz vývoj nemocných na infekční choroby, snižování dětské úmrtnosti atd.

  • Jan Jinsky napsal:

   Jo, docela mě rozesmál Slovanský rozum :o))

   • Alfa napsal:

    Mě zase rozesmívá víra ve statistiky :)) Slované mají alespoň rozum, ty máš slepou víru v nějaké neověřené informace.

    • Jan Jinsky napsal:

     To samé mohu říct já o druhé straně. Nezlobte se, ale to není žádný argument. A pokud je statistika udělaná poctivě, pak není důvod jí nevzít v potaz.

     • Alfa napsal:

      Všichni víme jak se tu snadno a rádo manipuluje s informacemi. Hlavně tam kde se točej miliony. Proto vlastní zkušenost a poznávací techniky jsou v této době rozhodně důležitější, než spolehání na nějaké "poctivé" informace.

     • pavelka70 napsal:

      Hele Jinskej, jak si ty vlastně představuješ dělání poctivé statistiky dnes?

 5. Definitiva napsal:

  Nedávno šiel na STV2, alebo ČT2 ? dokument o Hirošime o odtajnení archívov, o pokusoch na ľuďoch, ktorým vstrekovali do tela rádioaktívnu látku za účelom výskumu. Anglosaso židovská civilizácia je zrúda, ktorá sa nezastaví pred ničím a človek nemá u nej žiadnu hodnotu, človek je vec, je predmet manipulácie, zisku, pokusov, nástroj moci, tvor bez ducha a bez mysle. Je to preto, že ľudia sú nevzdelaní a pánom sveta to dovolia, volia ich a oslavujú.

  • Alfa napsal:

   Však brzy už asi skončí lidská civilizace, a planeta Země si konečně odpočne od toho ničemného lidského parazita.

  • Jan Jinsky napsal:

   Tohle není omezeno jen na židovskou kulturu. Viz Unit 731 v Japonsku.

 6. Jan Jinsky napsal:

  Pro Pavelka70. Vzít dostatečně velký soubor dat, které jsou sebrané na správném vzorku. Pak to vyhodnotit podle pravidel statistiky a uveřejnit nezkreslené výsledky s odkazem na zdroje a uvést omezení a předpokladanou validitu výsledků.

  • Alfa napsal:

   Už jen sehnat relevantní data může být problém. Cenzura a utajení ze strany vlády, výrobců, atd. neni nic nového.
   A nezkreslené výsledky jsou celkem vzácností, kór když se to točí kolem lidských životů a miliard peněz.
   Takže potřebuješ nějakého nezmanipulovatelného statistika, který má přístup k tajným informacím, a jehož výsledek nepodléhá cenzuře.

 7. Gojimka napsal:

  To je tak, ked po dobre osvedenej práci (v prospech výrobcov vakcín) riaditeľka CDC ide následne za odmenu pracovať ako riaditeľka divízie vakcín k výrobcovi vakcín a autor sfalsovanej zmanipulovanej štúdie ide za odmenu taktiez pracovat na lukrativne miesto k výrobcovi vakcín. Systém otacavych dveri funguje dokonale a legalne...

  • Gojimka napsal:

   Narazam na tento skandál: Z knihy nem.pediatra Hirteho: "Velkému skandálu v oblasti manipulace s výsledky výzkumu očkovacích látek odhalil americký lékař a poslanec kongresu Weldon. Výsledek jedné studie souvislostí mezi pomocnou složkou očkovacích látek thiomersalem a autismem (Verstraeten 2003), byl prokazatelně zfalšovaný na nátlak jejího výrobce a amerického ministerstva zdravotnictví. V dopise ministerstvu zdravotnictví cituje Weldon následující zdokumentované výroky z předběžných rozhovorů mezi autorem studie Verstraetenem, zástupci ministerstva zdravotnictví a farmaceutického průmyslu: „Našli jsme statisticky významnou souvislost mezi očkováním a následným onemocněním autismem ... Existuje zde vysoce signifikantní souvislost s opožděným vývojem řeči... Bylo by ovšem potřeba zacházet s touto informací jako s vysoce důvěrnou a neměla by se zveřejňovat ... Tyto údaje přece můžeme zamlčet, abychom získali žádoucí výsledky ... Kritéria výzkumu můžeme podle libovůle změnit a nějak důvěryhodně to vysvětlit, abychom dosáhli požadovaného výsledku studie... Můžeme z naší databáze odstranit záznamy dětí s nejnižším zatížením thiomersalem a případy s vysokým zatížením, protože ty případy s vysokým zatížením reprezentují neobvykle vysokou procentuální míru následných škod... Tato studie by vlastně nebyla ve skutečnosti zapotřebí, výsledky byly předvídatelné ..." Jeden z účastníků tohoto setkání zaznamenal: „Nedal bych svému vnukovi žádnou vakcínu s obsahem thiomersalu, pokud bych věděl, co tomu předcházelo." V první verzi studie byla ještě řeč o signifikantní souvislosti mezi autismem a thiomersalem, v pozměněné a následně zveřejněné verzi již byla tato možnost zamítnuta. Mluví se o tom ve Weldonově dopisu ředitelce úřadu CDC (amerického národního epidemiologického centra) : „První verze studie z února 2000 mluví o signifikantní souvislosti mezi očkováním vakcínou s obsahem thiomersalu (TCV) a autismem, případně neurologickým opožděním vývoje. V pozdější verzi studie z června 2000 byla provedena manipulace s daty, aby byla souvislost s autismem vyloučena ... Konečná verze studie došla k závěru, že „nebyla nalezena žádná souvislost mezi očkovacími látkami s obsahem thiomersalu a neurologickými poruchami vývoje"... Při našem vlastním průzkumu této vaší studie jsme našli výsledky, podle kterých by vykazovaly děti s vysokým zatížením neurotoxickou rtutí menší pravděpodobnost vývojových poruch. Toto je pro mě důkazem, jak absurdní můžou být výsledky excesivní manipulace s daty. Při takovémto závažném, ale nepřiznaném konfliktu zájmů, nelze od autorů studie očekávat jiný výsledek." Autor studie, Verstraeten, byl ještě před jejím zveřejněním dosazen na finančně vysoce lukrativní místo u světově největšího výrobce vakcín Glaxo Smith Kline, tato informace však nebyla v časopise Pediatrics vůbec zmíněna jako možný konflikt zájmů (Weldon 2003). S ohledem na podobně skandální výsledky studií je těžké alespoň částečně důvěřovat výsledkům výzkumů očkování." Spominana riaditelka CDC nasledne dostala lukrativne miesto ako riaditelka divizie vakcin vo farmaceut.firme Merck...

 8. Contumax napsal:

  Schovaná genocida... satanismus jak z hororu... Eugenika je rasistická pavěda, vždycky se něčemu dá vědecký název, a stádo si nechá všechno líbit a zrovna těm nejvíce bezbranným, Maličkým miminům , tohle je jeden nejhorších zločinů a za tohle bych ty nacisti otravoval taky injekcema ale horším svinstvem, aby kvičeli jako prasata...

  • Contumax napsal:

   P. S.
   Za tohle by měli být zavřený doživotně v nejpřísnější věznici a stejně by to bylo málo, protože obětí jde do milionů... !!!

  • Jan Jinsky napsal:

   A ještě nám řekněte jak souvisí ten článek a diskuse s eugenikou.

   • Jekaterina Jeva napsal:

    Ak chceme, aby sme nestracali cas vysvetlovat Jinskemu, ako je to s tymi vakcinami, treba len, aby on (aj so svojimi detmi)dostal podobnu (najlepsie taku istu) vakcinu ako deti v Syrii.Potom je dost velky predpoklad, ze bude mat iny nazor.

    • Jan Jinsky napsal:

     Jekaterino... Nevysvětlovat, rovnou pod drn poslat. To je princip diskuse :o)
     Dovolil jsem si jen říct, že se neví, co bylo s tou vakcínou. Tady je okamžitě většina přesvědčena, že to byly zlé úmysly. Bez důkazu a hotovo.

 9. Jenom ještě postřeh ohledně spalniček - jak se vůbec poznají a diagnostikují:
  http://www.cmcpraha.cz/cs-CZ/novinky/poznali-byste-spalnicky-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!