V Itálii začala revolta velké Liry

Italské Hnutí pěti hvězd sundalo rukavičky a volá po referendu o euru a po skoncování s depresí a po záchraně demokracie, píše Ambrose Evans-Pritchard.  Kostky jsou v Itálii vrženy. Hnutí pěti hvězd Beppe Grilla spustilo petici za stažení Itálie z Evropské měnové unie a za obnovení ekonomické suverenity.

„Euro musíme opustit, co nejdříve to půjde,“ řekl pan Grillo, když mluvil na víkendové demonstraci.

„Dnes v noci spouštíme konzultační referendum. Za šest měsíců nasbíráme půl milionu podpisů a dostaneme svou záležitost do parlamentu, a tentokrát se s námi díky našim 150 zákonodárcům už budou muset bavit.“

Od té doby, kdy se tento jedovatý komik proboural na politickou scénu, se elita eurozóny utěšovala, že tato strana není ve skutečnosti srdcem Euroskeptická, a že si určitě nepřeje zavést zpátky liru. Tahle iluze se ale už otřásá.

Referendum samotné nebude závazné, nýbrž půjde jen o „lidovou zákonodárnou iniciativu,“ ale určitě bude. V Itálii se poprvé rozběhne proces, který spustí národní debatu o monetární unii, a ten by si mohl vynutit hlasování o členství v Evropské měnové unii (EMU), které nepůjde snadno kontrolovat.

Dnes mi řekl Gianroberto Casaleggio, spoluzakladatel strany a její ekonomický guru, že to Hnutí pěti hvězd – čili Cinque Stelle – v květnu předložilo své požadavky, v nichž volalo po Eurobondech (celoevropských dluhopisech) k podpoře EMU spolu se zrušením Fiskální kompaktnosti EU. „Pět měsíců uplynulo a my se nedočkali jakékoliv odpovědi. Zcela nás ignorovali,“ řekl.

Fiskální kompaktnost je ekonomické šílenství. To by Itálii nutilo celá desetiletí fungovat s obrovitými fiskálními přebytky. Tím by vyvolali ještě hlubší depresi, vytlačili by míru zadlužení ještě výše a to by tudíž z vědeckého hlediska bylo sebezničující. Historici jednou nad těmi lumpy, kteří tuhle zkázu Evropě podstrčili, vynesou zatracující verdikt.

Podle mého názoru nelze v Itálii v rámci EMU obnovit oživení a to, ani kdyby Němci souhlasili s těmi dvěma podmínkami (což je nemyslitelný nápad). Na to už je prostě pozdě. Itálie od poloviny 90. let, kdy byla lira navždy připojena k Německé marce fixním kurzem, ztratila 40% konkurenceschopnosti v jednotkové ceně práce proti Německu.

Jakýkoliv pokus o provedení „vnitřní devalvace“ v irském stylu by v uzavřené ekonomice za podmínek, které jsou už deflační, byl sebevražedný a spustil by kolaps italského bankovního systému spolu s explozivním nárůstem míry veřejného zadlužení. Mám podezření, že to stejně vidí i pan Casaleggio.  „Čtvrtina italského průmyslu už zmizela. Naše měna je nadhodnocená a s tím uvnitř eura nemůžeme nic udělat,“ řekl.

Poznámka: Tento neuvěřitelný italský propad nedávno v interview probíral i Václav Klaus -Bývalý český president spílá „západním lžím, že Rusko je monstrum“

Kritika EMU od Pěti hvězd není jen čistě ekonomická, je to záležitost kritického významu. Jde o obhajobu suverenity Itálie, sebe-vlády a demokracie proti vtíravé invazi mašinérie EU, která si uzurpovala funkce náležející parlamentu.

„Své suverenity se nevzdám ve prospěch nikoho,“ řekl pan Casaleggio.

„Můj děda po tři roky bojoval s partyzány. Jestli chcete moji suverenitu, musíte přijít a sebrat mi ji, ne jen mávat nějakým dopisem z ECB. Musíte přijít dobře vyzbrojeni jako ti, co to zkusili tehdy před tím,“ řekl.

Dopis od ECB – čili La Lettera, jak se mu v Itálii jednoduše nadává – byl tajný diktát, který v srpnu 2011 poslali italskému vůdci Silvio Berlusconimu. Ten dopis se dožadoval drastických „reforem“ všeho druhu. Podobný dopis poslali i španělskému vůdci. Něco za něco v tomhle bylo o nákupech státních dluhopisů.

Implicitní hrozba v tom byla ta, že pokud pan Berlusconi nekapituluje, tak ECB odmítne splnit svou odpovědnost jako půjčovatel poslední záchrany. To buď on neudělal, nebo to oni nepovažovali za plnění. Tak se nákupy státních obligací zastavily. Požadovaný výnos za italský 10 letý dluhopis se vyšplhal nad 7%. Pan Berlusconi byl tedy svržen.

Já si vždycky myslel, že tyhle dva dopisy časem někdo vytáhne a stanou se strašidlem pro ECB i pro monetární unii samotnou, a tenhle scénář se teď už rozehrává.

„President ECB Mario Draghi nám řekl, že vlády, které nebudou reformovat, budou svrženy. On není členem vlády a já nevím, na základě jaké pravomoci tyhle reformy požaduje. Ten nemá žádné právo nás komandovat, ať už přímo nebo nepřímo,“ řekl pan Casaleggio.

Cinque Stelle loni ve všeobecných italských volbách získalo 25,6%, takže bylo v těsném závěsu za teď vládnoucí Demokratickou stranu (PD). (Avšak kvůli tomu, jak je konstruován parlamentní systém, nezískalo srovnatelný počet křesel.) Bylo to 108 poslanců v dolní sněmovně a 54 senátorů.

Je sice pravdou, že premiér Matteo Renzi Beppe Grillovi letos vykolejil jeho raketový rozjezd, ale hnutí Cinque Stelle přesto neuvadlo. V květnu vyšlo z eurovoleb jako druhé, když získalo 21,5% hlasů. Jeho 17 poslanců se ve Strasbourgu spolčilo do stejného sdružení s UKIP (k tomuto sdružení se přidal i český poslanec Strany svobodných občanů Petr Mach).

Politické líbánky má pan Renzi už za sebou a každopádně se dopustil chybných strategických odhadů. Tohle zázračné dítě své strany uchvátilo v únoru moc během vnitrostranického puče – v němž se určitě projevil jako brilantní taktik – s očekáváním, že Itálie už po šesti letech deprese, s propadem HDP 9,1% a s 24% zhroucením průmyslové výroby při 43% nezaměstnanosti mládeže už poklesla na dno, po němž přijde vzestup.

On uvěřil v tuhle mantru tak vehementně po Evropě šířenou, že Evropa je na přechodu do nového hospodářského cyklu soběstačného zotavení, přenesená přes útesy novým světovým růstem, a že tedy všechno, co bude muset udělat, je plout vzhůru nadnášen stoupajícím přílivem. Místo toho se ale zhroutil zpátky do ekonomického propadu.

Chyba pana Renziho byla pochopitelná. Ta zbožná přání byla všudypřítomná, i když takováto tvrzení o zotavení přezírala teorie Irvinga Fishera od dluhové deflaci, nebo teorie Knuta Wicksella o pádu do sebe-posilující se spirály způsobené kontrakcí úvěrů a neúměrných úrokových sazeb, či opravdu i nedávné teorie Michael Woodforda o reálném směnném kurzu.

Itálie se už topí ve třetím ponoru do recese, takže její domácí produkt je zpět na úrovni, které dosáhla poprvé před čtrnácti lety. OECD tvrdí, že ten propad se potáhne i většinou příštího roku. Růst bude v roce 2015 jen 0,1%.

Připomínám, že Montiho vláda před třemi lety řekla, že míra italského zadlužení bude do konce roku 2014 na 115%. Ve skutečnosti už v letošním prvním čtvrtletí dosáhla 136,5% HDP a roste tempem 5% HDP každý rok, a to i přes série balíčků uskrovňujících opatření a primární rozpočtový přebytek 2,5%.

Minulý měsíc varoval Antonio Guglielmi z Mediobanca, že to je „pro finance této země katastrofické.“ Příští rok zadlužení automaticky raketově vyletí ke 145% (počítáno postaru, počítání podle nových účetních pravidel jej srazí na 140%). „Aby se to obrátilo, bylo by třeba nějaké atomové bomby. Pokud Draghi nakonec neudělá zase skoro nic, je Itálie mrtvá,“ řekl.

Tohle není o morální pokleslosti Itálie v posledních letech. Tohle je mechanický „účinek jmenovatele zlomku“, je to důsledek vzrůstajícího dluhového břemene zatěžujícího zmenšující se základnu nominálního HDP.

Pochopit to je velice jednoduché. Průměrná úroková sazba italského dluhu je pořád ještě kolem 4%, takže splátky dluhů jsou kolem 5,5% HDP. Pokud nominální HDP neporoste stejným tempem, pak musí míra zadlužení stoupat. Strukturální reforma není bezpochyby žádoucím cílem jen kvůli sobě samotné, nemá ale nic společného s tím, před čím stojí.

Současná italská krize je ZCELA kvůli pochybením v monetární politice a kvůli odmítnutí ECB dodržet své inflační cíle, či vyhovět svým vlastním závazkům z Lisabonské smlouvy o podpoře růstu. (A ta má opravdu podle EU smlouvami stanovených zákonů dvojí mandát.) Čím více bude Itálie za těchto okolností uplatňovat drastické reformy, tím hůře dopadne. Krátkodobé účinky reforem jsou proslulé svými proti-růstovými účinky.

Ve všech třech vůdčích ekonomikách EMU jsme dosáhli pozoruhodného stavu věcí: francouzská Front National se v květnových evropských volbách prodrala k vítězství voláním po okamžitém návratu k Francouzskému franku; německá anti-euro strana AfD náhle už prorazila do tří parlamentů spolkových zemí voláním po návratu k Deutsche Mark; a teď už i hnutí Cinque Stelle chce návrat k liře, a to v zemi, která byla po šedesát let spolehlivě a vášnivě pro-evropská.

Ještě se toho bude muset trochu udělat.

Poznámky:

To italské Hnutí pěti hvězd založené komikem je pozoruhodné i svým vznikem téměř „přes noc“ jako původně internetem tažená iniciativa. České články o jeho vzniku:

Jak politika sociálních médií Beppe Grilla vzala Itálii ztečí

Politická slepá ulička zrozená z italských voleb. Zkorumpovaná mocenská elita EU už má protivníka

Itálie se přidává k euroskeptickému vzepětí

Beppe Grillo: “Itálie je de facto už venku z eura”

Vyšlo na Reformy.cz

By Ambrose Evans-Pritchard

6:15PM BST 13 Oct 2014

Zdroj: http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11159649/The-great-Lira-revolt-has-begun-in-Italy.html
24 Komentářů k V Itálii začala revolta velké Liry

 1. novapalo napsal:

  To je len skromný začiatok. Problém je u niečoho iného - ja tomu hovorím zločinecké koristenie západu.
  Ak by v Taliansku bolo dostatok finančných zločineckých koristníkov ako v Nemecku, alebo VB, alebo vo Francúzsku, tak by nemali tieto súčasné problémy....
  Ak máte vo svojom štáte dostatočnú kapacitu zločincov, ktorí koristia z celého sveta, tak si žije aj tento štát dobre - však oni zamestnávajú zamestnancov toho štátu, ktorí koristia v ich prospech a ......... títo zločinci platia množstvo iných "poplatkov" do daného štátu.
  Tak už vieme, prečo všetky západné "demokratické" štáty sú takéto svine - totálne nemorálne sa chovajúce subjekty. Ale pozor - ich voliči "slobodne a verejne" teda "demokraticky" podporujú toto zločinecké chovanie sa tých západných štátov!! Asi je teda toto obyvateľstvo nemorálne??!! Nie? No určite! A my sme sa teraz svojím vstupom do EU a NATO pričlenili k tomuto svinstvu........
  Sme teda teraz rovnaké svine, ako Nemci, Francúzi, Briti, USA ......
  Viete, že sme na Slovensku už všetci svine, z pohľadu koloniálne okrádaných štátov? A to pritom západ EU veľmi úspešne okráda aj nás na Slovensku - okrajové oblasti "ríše SVETEJ a DEMOKRATICKEJ a Rímskej" .........

  • slak napsal:

   Trefa do černého, jinak tedy outsorsují práci a nádeníkům zbývá pot a krvavé slzy a od nich jim zisky. Ale to obšlehli od banksterů, kterým provozují řitní alpinismus.

 2. Adolf Balík napsal:

  Ta skupina Europarlamentu, do které patří Grillo, Farage a náš Mach, se dnes kvůli intrikám vedení parlamentu rozpadla. Vydíráním jim přetáhli jedinou lotyšskou úplatnou poslankyni ve skupině, takže už nesplňují kritéria, že jejich poslanci musí být z alespoň 7 zemí.

 3. Žabák napsal:

  No řeknu to asi takhle. Děte už s tou demokratůrou do perdele.

 4. kakadoo napsal:

  - "Jeho 17 poslanců se ve Strasbourgu spolčilo do stejného sdružení s UKIP (k tomuto sdružení se přidal i český poslanec Strany svobodných občanů Petr Mach)."

  Treba clanok updatnut. Vcera UKIP oficialne zanikol (kvoli jednej zenskej), bohuzial :(

  • Adolf Balík napsal:

   Abychom byli přesní nezanikla UKIP, nýbrž zaniklo seskupení stran v Europarlamentu Evropa svobody a přímé demokracie, v němž jsou nejsilnějšími stranami britský UKIP a italských 5 hvězd, kde k této skupině patří i Mach z českých Svobodných. Útěkem úplatné Lotyšky Ivety Grigule přestávají totiž plnit podmínku, že v seskupení jsou poslanci z alespoň 7 zemí. Tím, pokud někoho nezlanaří místo Grigule, přijdou o podporu přidělovanou seskupením. Aby ji dostali, budou se tedy muset přidat k jiným seskupením. Skončí tedy asi ve stejné partě s Národní frontou Marine Le Pen - tj. s Evropskou aliancí svobody.

 5. Jan Jinsky napsal:

  Euro měna by se měla zrušit. A pokud Itálie vystoupí, tak se uleví všem. Zemé, které platí eurem přijdou o zemi, která je zadlužená a táhne euro k zemi. A Itálie bude moct devalvovat a být více konkurenceschopná.

  • Adolf Balík napsal:

   Společná měna je hlavní trojský kůň projektu přetvoření Evropy ze společenství států na říši. Zrušit by se měl celý ten projekt Čtvrté říše, jehož je ta měna nosnou součástí, a nahradit ho projektem autentického společenství suverénních demokracií.

   • Calembredaine napsal:

    Nepotřebujem žádné takové společenství! MY už dávno ústavu máme. Napsal ji před 100 lety pan Karel Kramář, nyní jde už jen o to ji naplnit! -http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/kramarova-ustava-slovanske-rise/

 6. JARIS napsal:

  Myslim si, ze se to Italii nepovede. Ne, ze bych jim to neprala, ale umim si predstavit, jaky by to melo dominovy efekt vsech podrobenych statu, a tim padem konec Eurosajuzu.Tenhle nesmysl nemel nikdy existovat, Evropa jako takova si zila docela spokojene bez sveraci kazajky EU. Umite si predstavit, co s tim prebytecnym hejnem nenazranych evropskych ouradu? Do kterych 'teplych krajin' by odtahli a pokud mozno nenavratne! Trpelive na ten den cekam.

  • Jan Jinsky napsal:

   To myslíte dvoj světová válka a podobné poklidné věci? EU přispěla ke klidu a míru v Evropě. Státy se tolik nehádají a lépe spolupracují.
   Co je špatně, je společná měna bez společných pravidel. Euro jako měna by se měla zrušit, ale EU jako taková rozhodně ne.

   • Krysar napsal:

    Oni se tolik nehádají? Jinský ty asi nesleduješ dění v EU, neb se tam hádají daleko více než bývávalo zvykem.

    • Jan Jinsky napsal:

     Ale jen se hádají. Nechřestí zbraněmi. Hádat se budeme v Evropě dokud tu zbudou aspoň dva lidi. Hádáme se tisíce let.
     Ale teď se JEN hádáme, nestřílíme po sobě. A to je pro mně dostatečný důvod existence EU.

     • krysar napsal:

      Jinský - ty po sobě opravdu nečteš co píšeš a nebo jsi opravdu jen ten trol co plácá hovadiny nemajíc ani sebemenší úroveń.

      Toto jsi ty hovádko Jinských psal: " Státy se tolik nehádají a lépe spolupracují."

      A ted ty bezcharakterní neinteligentní šmejde píšeš toto: "Ale jen se hádají. Nechřestí zbraněmi"

      Buzno Jinských, tomuto se říká "trolení" a je to další z mnoha příkladů, jak si nedokážeš stát za vlastním názorem!!! Plácáš tu jen lži, překrucuješ historii a ukazuješ zde, že jsi takový ten bezcharakterní hajzl.

     • Jan Jinsky napsal:

      Krysaři, ty máš takové cykly... občas se s tebou dá diskutovat, ale pak sjedeš do nadávek. Nevím čím to je, ale je to tak. Tak já počkám, až se dostaneš z nadávacího období. Do té doby se měj nádherně.

     • krysar napsal:

      Jinský, jdu do nadávek, když mě nasere tvá hloupost a neustálé papouškování blbostí o kterých nejen že nic nevíš, ale také je nedokážeš podložit pádnými argumenty!!

      Nevšiml sis, že se s Calembredaine dá také velmi dobře diskutovat aniž by použil vulgárních slov, ale jakmile ti také musí cokoli opakovat, obvzláště, když opět začneš papouškovat a nemáš k tomu argumenty, začne nadávat?

      Ono Jinský, nejhorší srážka je s debilem a to obvzláště takovým, kterého tu představuješ. To že máš jiné postoje je naprosto v pořádku, ale tyto tvé postoje také musíš doložit pádnými argumenty a ne jen holým tvrzení "já to takto napsala a tak to bude"!

     • Jan Jinsky napsal:

      Calembredaine je blázen. Viz jeho příspěvky s políbením lopaty, kulkou do zad atd atd. Prostě šílenec.

   • JARIS napsal:

    Evropa existovala staleti. Evropa je proste Evropa i bez snerovacky EU. Tenhle pochybny spolek neprispel k nicemu dobremu a je uplne zbytecny. Kdyby totiz fungoval, nechtely by z EU jednotlive staty vystoupit. Co se tyce valek, ty byly, jsou a budou bez ohledu na 'spolecnou domacnost' nefungujiciho eurosajuzu. Vzhledem k tomu, ze EU patri do NATO muze valka propuknout i v EU. A to si jeste furiantsky zabouchli dvere pred Ruskem a vytvorili si z nej bubaka ohrozujici svetovy mir. Nebudte naivni, Jinsky. Evropskemu Unionu vladnou imbecilove.

    • Jan Jinsky napsal:

     Tak mně řekněte, kdy v prostoru dnešní EU existoval 70 mír. Nikdy... Je to o tom, že EU nutí národy spolupracovat, dělat kompromisy a nacházet společná řešení.
     není to ideální, ale je to lepší než války.

     • krysar napsal:

      Jinský - když nemůžeme svého nepřítele zničit vojensky, tak ho zničíme ekonomicky, máme-li k tomu sílu. Nejúčinéjší je to tak, že jej tzv. pohltíš - příklad postsovětské republiky. Namažeme jim kolem huby mede, přijmeme je do zóny svého vlivu a pak je ekonomicky zrujnujeme, tak aby na nás byli závislý - krásná ukázka EU. Proč by se jinak ekonomicky silný státy spolčovali s ekonomicky slabšími státy, které jsou však schopny omezit, nebo konkurovat, ale nejsou schopni vyhrát?

      Víš, každý řetěz/spolek je silný jen tak jak je silný jeho nejslabší článek. Proto je nesmysl, že ekonomicky silné státy se spolčují v unii s těmi slabšími aby byli ještě silnější - to opravdu nejde a nemá to hlavu ani patu.

      Nu a pokud mají tyto ekonomicky silné státy klid na svých hranicích a dostatečně velkou tzv. nárazníkovou zónu, mohou se zaměřit na jiné státy, které také mají něco, co oni potřebují, nebo chtějí.

      Nevím o tom, že by v počátcích EU měli zakládající členské státy nějaké výrazné rozpory se státy mimo EU, jediné co jim tvořili byla konkurence, která je zdravá a potřebná.

      Studená válka byla, v tom není rozpor, ale nebyl to otevřený konflikt, i když to nerad slyšíš, tak obě strany mezi sebou hojně obchodovali, ale také si konkurovali a to hlavně v zájmových územích vlastnících nerostné suroviny o které jde vždy v první řadě.

      A tím se vracím k tomu, co jsem psal nahoře - když nemůžeš konkurenta zničit na vojenském poli, zničíš ho ekonomicky, z větší části pojmeš pod svou zonu vlivu a donutíš ho být na tobě závislý, zbytek ekonomicky znemožních a rozdrobíš. Pak máš naprosoto volné pole působnosti v již zmíněných zónách vlivu.

      Bohužel/bohudík jakýkoli takový svazek má své určité meze, do kterých může růst, pak se pod vahou vlastních problémů začne hroutit (příklad starověká římská říše) a toto postihlo i EU, která má více členů ekonomicky slabých, než těch ekonomicky silných a oni už postrádají sílu tahounů.

      Takže argument, který si předkládal v jiné diskuzi, že EU je proto to aby se státy méně hádali je daný nesmysl, neb ba naopak, rozdílnost států v EU a to primárně na poli ekonomickém je živnou půdou pro konflikty mající postupně čím dál větší ráz a rozpol.

     • Jan Jinsky napsal:

      Zcela souhlasím - a toto se přesně stalo SSSR, bylo vyřízeno ekonomicky.
      A k EU. Když vezmu baltické státy, tak je celkem zřejmé, že se chtěli připojit k EU po zkušenostech s Rusy. To samé u nás, na Slovensku, v Maďarsku.

      No a EU přispívá ke stabilitě - například věčné války mezi Němci a Francouzy. Po vzniku Evropského společenství spolu začali daleko více mluvit a spolupracovat.

      Ale to je v podstatě obhajoba toho, že EU má pozitivní vliv. Chápu, že na tomto webu z jeho definice nemůžu počítat se souhlasem.

 7. Jan Jinsky napsal:

  70 let jsem chtěl napsat :o)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!