Ty Bollinger – Hledání léčby… pokračuje – Díl 3. – Prevence. Čeho se vyvarovat

TyBollinger-284x300Rakovinotvorné očkování:  Je až neuvěřitelné, že je povoleno vpravovat do těla látky, které nebyly testovány, zda způsobují rakovinu, mutace nebo poruchy imunitního systému, a přitom tvrdit, že jsou bezpečné a neškodí. To se děje při očkování. Existují ale i očkovací látky, na jejichž příbalovém letáčku stojí, že ZPŮSOBUJÍ rakovinu (např. vakcína HPV, používaná k „prevenci rakoviny děložního čípku“).

O formaldehydu je už dlouho známo, že i sebemenší dávky působí nejrůznější zdravotní problémy. Před třemi lety bylo oznámeno, že bude přidán k seznamu známých karcinogenů. Formaldehyd se ale přidává do očkovacích látek proti dětské obrně a do DPT (též DTP nebo DTwP), což je kombinace očkování proti záškrtu, černému kašli a tetanu. Tento známý karcinogen se tedy očkuje lidem už asi půl století.

V roce 2002 publikoval nejprestižnější lékařský časopis Lancet, že se usuzuje, že opičí virus SV-40, který je součástí očkování proti dětské obrně, je zodpovědný za polovinu z 55.000 případů non-Hodgkinových lymfomů (zhoubné nádorové onemocnění lymfocytů – druhu bílých krvinek).

Děti jsou obětovány na oltář církve farmaceutického mysticismu. Je nám sugerováno, že jsme schopni přežít dětství, jen když si uměle vytvoříme obranné látky proti jedům, které do nás vstřikují… přičemž kdybyste tytéž látky dali témuž dítěti do lahve s pitím, měli byste na krku žalobu za pokus o zabití. Přesto je tento postup legálně ustanoven. Je to nebezpečný kult.

Rtuť, která je karcinogenní a má dopad na náš celý organismus už i v nejmenších dávkách, je další substancí obsaženou v očkovacích látkách.
Rakovinotvorné chemikálie

Velikou roli hraje toxicita životního prostředí. Odhaduje se, že jen v USA se denně vyprodukuje 37.000.000 tun chemikálií. Pronikají do vody, kterou pijeme, jídla, které jíme, i do vzduchu, který dýcháme.

Před deseti lety byly jedním americkým úřademvyšetřovány vzorky slin, krve atd. asi 2000 osob a výsledkem bylo zjištění, že každý má v těle průměrně 217 toxických chemikálií. To samozřejmě klade vysoké nároky na imunitní systém a vylučovací orgány.

Máme dnes přes 80.000 chemikálií. Průměrný jedinec vylučuje při každém močení 7 pesticidů. Jedna ze studií vyšetřovala krev pupeční šňůry deseti novorozeňat a nalezla v průměru přítomnost 287 toxických chemikálií, z nichž 208 bylo karcinogenních.

Aby se tělo dokázalo zbavit toxinů a vyloučit je, musí se vzdát potřebných minerálů. To oslabuje imunitní systém, a toxiny mnohdy nakonec převládnou.
Geneticky modifikovaná zhouba

Geneticky modifikované organismy vznikají tím, že se vezmou geny z jednoho organismu a vpraví se násilně do jiného. Geneticky modifikovaných plodin je momentálně na trhu devět druhů, a mají dvě hlavní „odvětví“: toleranci vůči herbicidům a produkci pesticidů.

Tolerance vůči herbicidům je nejpopulárnější: „roundup-ready“ (vůči roundupu odolné plodiny) sója, kukuřice, bavlna, řepka, cukrovka a alfalfa. Jsou „konstruovány“ s částmi bakterií, virů atd. tak, aby nezhynuly, když přijdou do styku s herbicidem roundup, který za normálních okolností rostliny usmrtí. To farmářům usnadňuje boj s plevelem. Všechno prostě postříkají roundupem, a ten zahubí všechno ostatní kromě geneticky změněných plodin.

Druhé populární odvětví produkuje pesticidy ve vlastním těle. Na to se vezme gen z půdní baktérie Bacillus thuringiensis, zkráceně BT, a vpraví se do kukuřice nebo bavlny. Když se pak hmyz snaží rostliny konzumovat, potrhá mu to trávicí ústrojí a on zahyne.

Při konzumaci takových plodin tedy požíváme dva druhy jedů. Úředně nebyl nikdy požadován výzkum bezpečnosti geneticky modifikovaných organismů. Tak rozhodl v roce 1992 Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pod záštitou Michaela Taylora, dříve právníka u firmy Monsanto. Poté co Bílý dům úřadu FDA sdělil, že má podporovat geneticky změněné organismy, vytvořili pro Taylora zvláštní pracoviště, kde se postaral o prosazení odpovídajících zákonů. V roce 1996 se vrátil k Monsantu jako vicepresident a lobbyista, a v roce 2010 přešel znovu od Monsanta do vlády a zastává nyní u Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv nově pro něj vytvořenou pozici náměstka a svrchovaného vládce nad otázkami týkajících se potravin.

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv lhal, když tvrdil, že výzkum bezpečnosti geneticky modifikovaných plodin a organismů nebyl vyžadován z důvodu, jelikož úřad FDA se domníval, že se tyto plodiny a organismy nijak neliší od ostatních a proto není třeba se jimi zvlášť zabývat. Pozdější soudní řízení vedlo ke zveřejnění 44.000 tajných memorand FDA, z nichž je vidno, že mnozí vědci pracující pro FDA měli opačný názor a obávali se, že geneticky modifikované organismy mohou produkovat alergeny, toxiny, choroby a nutriční problémy… a vyžadovali po svých nadřízených výzkumy a testy… Ti to ale ignorovali… a pak dokonce i popírali.

Testy si Monsanto provádí samostatně. Obvykle probíhají tak, že zvířata se např. krmí geneticky modifikovanou kukuřicí – sestává z ní třetina krmiva. Test trvá 90 dní, a když je po těchto 90 dnech všechno v pořádku, může se tím už navždy živit celé lidstvo.

Problémy nastaly v dlouhodobějších testech (ty ovšem neprovedla firma Monsanto, nýbrž nezávislý francouzský tým): ukázalo se, že dochází minimálně k padesáti statisticky význačným změnám v organismu. V prvním měsíci po těchto devadesáti dnech se začaly objevovat tumory. Nakonec mělo tumory 80 % samiček a 50 % samečků.

Roundup vyřazuje z provozu tzv. CYP enzymy, které hrají důležitou roli při detoxifikaci organismu. To znamená, že jsme-li vystaveni roundupu, umocňuje to všechny toxické procesy, protože se s toxiny nedokážeme obvyklým způsobem vypořádat. Roundup se také kumuluje v tkáních, které korespondují s narůstajícím počtem určitých druhů rakovin, např. rakovinou štítné žlázy, jater a ledvin.

BT-toxiny produkované geneticky modifikovaným obilím byly v Kanadě nalezeny v krvi u 93 % těhotných žen a 80 % ještě nenarozených dětí. BT-toxiny do krve proniknou trhlinami ve vnitřnostech, které způsobují. Jelikož nenarozené děti ještě nemají vyvinutou bariéru, která chrání mozek proti přístupu toxinů z krve, dostanou se toxiny do mozku a produkují trhliny i tam. BT-toxiny poškozují také červené krvinky. Je možné, že BT-geny mohou přeměnit i buňky našich vnitřností v továrny na produkci pesticidů.

Roundup se stříká na pšenici, ječmen, žito, čočku, sladké brambory, cukrovou řepu… je asi 160 plodin, u kterých je povolen vysoký zbytkový obsah těchto látek, protože se běžně používají při sklizni. Ne každý farmář je používá, ale je obtížné poznat, kde jsou a kde nejsou, protože se nemusí deklarovat. Mnohem bezpečnější je tedy kupovat organickou stravu.

Jedním z hlavních argumentů producentů geneticky modifikovaných plodin je, že je prý údajně potřebujeme, abychom mohli nasytit svět. Zatím nejrozsáhlejší publikovaná studie OSN, na níž se podílelo přes 400 vědců z více než 58 států, ukázala, že k nasycení světa nepřispívají, že výnosy nezvyšují, dokonce je mnohdy snižují. To potvrdila nedávno další studie.

Legitimní otázka zní: jaký je dlouhodobý dopad na člověka, když požívá tyto jedy? Vědci, které takové otázky kladou, jsou obvykle zastrašováni a difamováni. Není žádoucí, aby otázky byly vůbec kladeny. Dlouhodobý experiment sice probíhá, ale pokusnými krysami jsme my.

Je v populaci mnohem více tumorů než před dvaceti lety? Ano. Trpí tumory lidé stále mladšího věku? Ano. Je neplodnost vyšší než kdykoliv předtím? Ano. Více poškozených orgánů, více dialýz, více nevysvětlitelných příčin úmrtí, mrtvic, infarktů… Rakovinový průmysl vzkvétá a průmysl s geneticky modifikovanými organismy může být jeho nejlepším nástrojem k získávání nových přírůstků. Oba průmysly operují podobně.
Těžké kovy v potravě a ústní dutině

Mnoho potravin, které dnes požíváme, je zamořeno těžkými kovy: olovem, arsenem, kadmiem, rtutí, ale i lehkými kovy jako třeba hliníkem. Olovo je v potravinovém řetězci zcela běžné, protože hydrogenarseničnan olovnatý se posledních sto let používal jako pesticid: zkombinujete olovo a arsen, postříkáte tím plodiny, a hurá!!! – zabije to brouky! Ale co to udělá s vámi? Důsledky kontaminace olovem a arsenem poneseme každopádně ještě asi tisíc let (kdybychom s tím přestali hned)…

Jak operují těžké kovy v těle? Vytěsní jiné, prospěšné minerály, a nahradí jejich místo v buněčných membránách. Rtuť kupříkladu vytěsňuje zinek, který má zásadní význam pro funkci imunitního systému. (V periodické soustavě prvků sídlí rtuť i zinek ve stejném sloupečku – to znamená, že mají podobné biochemické vlastnosti a reagují s ostatními prvky podobným způsobem.)

Cesium 137 je jeden z nejběžnějších a nejzhoubnějších radioaktivních izotopů, uvolňovaný např. při užití jaderných zbraní a jaderných katastrofách. Cesium obývá v periodické tabulce stejný sloupeček jako draslík. Draslík je důležitý pro každou buňku vašeho těla. Když cesium zamoří zemědělskou půdu nebo vaše jídlo a tudíž i vaše tělo, vytěsňuje draslík. Draslík je jedním z nejvýznamnějších prvků výživy rostlin – ty čerpají za normálních okolností draslík z půdy, kde se přirozeně vyskytuje. Pokud na zemědělské půdě dojde ke spadu cesia 137 (poločas rozpadu kolem 30 let, což půdu zamoří na 200-300 let), rostliny vstřebávají cesium namísto draslíku a vaše tělo pak s potravou přijímá cesium a absorbuje je namísto draslíku. Nakonec je radioaktivní cesium vevázáno namísto draslíku do buněčných membrán všude v těle, všude, kam se dostane potrava.

Kam se dostane potrava? Všude, kam se dostane krev. Kam se dostane krev? Všude, kde máte živé buňky. Jste tím, co jíte.

Hlava amerického Úřadu pro potraviny a léky je podílnicí firmy, která je největším výrobcem amalgámů (obsahují 50 % rtuti). Má k dispozici výzkumy a studie a jistě ví o souvislosti mezi rtutí a rakovinou prsu nebo prostaty.

Dle studie jedné německé univerzity má 95 % žen s rakovinou prsu amalgám v ústní dutině. Pro některé lékaře je u rakovinových pacientů prvním a základním krokem odstranění amalgámu z úst – a u tisíců pacientů rakovina po 6-8 týdnech po odstranění amalgámu zmizela. Ačkoliv rozsáhlá studie více než 60 vědců, publikovaná již v roce 1923, nezvratně doložila, že amalgám NELZE bezpečně aplikovat, dentisté od této praxe dodnes neupustili.
Umělé hmoty

Xeno-estrogeny jsou substance, napodobující estrogeny. Nejznámější z nich najdete skoro v každé lahvi z umělé hmoty – bisfenol A.

Umělé hmoty jsou jednou z největších příčin rakoviny. Nejen lahve, ale asi každá plechovka, kterou si koupíte, je zevnitř obložena vrstvou, která obsahuje bisfenol A. Na Harvardu prováděli nedávno výzkum, při němž se ukázalo, že muž, kterému bylo podána polévka z takové plechovky, vykazoval ještě o týden později „zamoření“ bisfenolem A zvýšené o 1200 %.
Sladké biologické zbraně

Aspartam je deklarován nejen jako umělé sladidlo, ale používá se pro něj i řada dalších názvů. Žertovně by se dalo říci, že je to mumifikační přípravek – protože se v těle štěpí na formaldehyd… používaný k balzamování mrtvol. Původně byl vytvořen jako neurotoxin v biologických zbraních – jako složka nervového plynu. Pokud tedy požíváme aspartam, štěpí se na formaldehyd a narušuje náš nervový systém. Symptomy otravy aspartamem jsou totožné se symptomy MS – roztroušené sklerózy. U nesčetných pacientů zmizely symptomy roztroušené sklerózy poté, co přešli na dietu bez aspartamu a umělých sladidel.

Studie z 60. let ukázaly, že aspartam u opic způsobuje díry v mozku. Podobně jako když koroze rozežírá auto, aspartam koroduje mozek a míchu.

Máte chuť dát si „dietní“ kolu nebo jinou „dietní“ limonádu?
Ochrana proti slunci

Když nemáme dostatek vitamínu D3, chřadneme. Hlavním zdrojem je sluneční světlo. Pavěda varuje už několik desetiletí před slunečním světlem a doporučuje ochranné krémy, které brání kůži reagovat se slunečním světlem a v součinnosti s cholesterinem vytvářet potřebný vitamín D3. („Vitamín“ D3 není ve skutečnosti vitamín, ale spíše hormon.)

Sluneční paprsky nemohou způsobit rakovinu. Nedostatek vitamínu D3 ano. „Ochranné“ krémy, které jsou plné karcinogenů, taktéž.

Kromě slunečního záření není mnoho přirozených zdrojů vitamínu D3. Dobrý olej z tresčích jater je dnes vzácný, protože se z něj extrahují vitamíny A a D a nahrazují se syntetickými, nebo se nenahrazují vůbec.

I dostatek jódu je důležitý. Před čtyřiceti lety jsme měli v chlebu přirozený jód – dnes v něm máme bróm. Příčinou tolika dnešních problémů se štítnou žlázou je to, že bróm, fluór a chlór obsazují jódové receptory ve štítné žláze a zabraňují příjmu jódu.

Některé studie udávají, že dostatek vitamínu D3 může zabránit 77 % všech rakovin. S dostatkem D3 a navíc jódu by to mohlo být pravděpodobně 80 %-85 %.

Jedna německá studie dospěla před několika lety ke zjištění, že sluneční světlo je 3x účinnější pro stimulaci našeho imunitního systému než jakákoli nám známá substance.
Bezdrátová genocida

Skoro každý má u sebe nepřetržitě mobilní telefon a používá „wifinu“. (Jsou ovšem i jedinci, jako např. romanopisec Stephen King nebo provozovatelé nakladatelství PAPRSKY, kteří mobilní telefon nevlastní… ale je nás opravdu poskrovnu :-) Jak je to s vlivy příslušných elektromagnetických frekvencí na náš organismus?

Uživatelé si neuvědomují, že několik hodin po užití mobilního telefonu je mozek zanícený a zahřátý. I zde jsou účinky kumulativní. 27 vědců z několika zemí dospělo vyhodnocením dat shromažďovaných po deset let k závěru, že elektromagnetické záření způsobuje rakovinu, mozkové nádory, narušuje obranný systém, potlačuje reproduktivní tělesné funkce, ovlivňuje negativně spánek a paměť.

Někteří znalci nazývají elektromagnetické záření nejzákeřnějším toxinem na naší planetě – protože je nevidíme, necítíme, nechutnáme, ale přesto na nás působí nepřetržitě a celou dobu.

Lidé, kteří přestali používat přístroje s bezdrátovým spojením, často přestali trpět migrénami nebo vypadáváním vlasů… Každopádně: máte-li někde v těle slabý článek, elektromagnetické záření ho naruší docela.

Steve Jobs absolvoval v Lichtenštejnsku alternativní terapii rakovinového onemocnění s pozitivním výsledkem: rakovina ustoupila. Byl ale donucen vrátit se do firmy Apple, která je elektrosmogem přesycena. Rakovina se opět vrátila. Po druhé terapii v Lichtenštejnsku rakovina zase ustoupila a další návrat do firmy Apple ji opět přivolal. Totéž se opakovalo i potřetí, pak Steve Jobs zemřel. (Oficiální média se snaží vyvolat dojem, že příčinou jeho úmrtí bylo to, že se nechtěl podrobit konvenčním terapiím…)

Čeho se tedy vyvarovat? Geneticky modifikovaných organismů, fluoridů, aspartamu, očkování, pesticidů?

Jak se zmíněným toxickým vlivům bránit? O tom bude příští díl.
6 Komentářů k Ty Bollinger – Hledání léčby… pokračuje – Díl 3. – Prevence. Čeho se vyvarovat

 1. Jan Jinsky napsal:

  Opět se zeptám, jestli mi někdo dokáže odpovědět. Jak je možné, že při takových hrůzách se délka života prodlužuje?

  Jo a Steve Jobs rozhodně nebyl donucen se vrátit do Apple, byl dost bohatý na to, aby se nikam vracet nemusel to je fakt žvást první kategorie :o)

  • Janča napsal:

   A jak jste na to přišel, že se prodlužuje?

  • Alfa napsal:

   Oproti středověku, kdy silní jedinci padli ve válce a nebo byli církvý umučeni, tak je dnešní věk opravdu delší. Naštěstí je to tím, že děti velikosti meče neverbují do armády, a neřádí tu inkvizice. Jed v žilách neprodlužuje život.

  • Jiří Fiala napsal:

   V textu nikde nestojí psáno, že byl k návratu do Apple nucen. Pouze se praví, že se po návratu rakovina vrátila. Pouhá fakta, která lze ověřit :-)

 2. Ladislav Černý napsal:

  Děti umírali, ale nemyslíte, že to bylo prostě přírodní vybírání zdravých a silných jedinců? V mnoha kulturách se dokonce novorozeňata, která byla nemocná zabíjeli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!