Ty Bollinger – Hledání léčby… pokračuje – Díl 4. PRAMEN MLÁDÍ: O detoxikaci organismu

TyBollinger-284x300NAŠE ZAHRADA
Detoxikace organismu je jako práce na zahradě. Když chcete něco pěstovat, postaráte se nejdřív o detoxikaci půdy, odstraníte klacíky a kamínky a půdu zúrodníte, aby rostliny mohly vyrůstat tak, jak je zamýšleno. Totéž je zapotřebí provést se svým tělem.

Nejprve je třeba zbavit tělo těžkých kovů a chemikálií. Jsme vystaveni ohromné zátěži spoustou chemikálií. Mnohé z nich jsou hormonální disruptory – to jsou látky, které se do nás dostávají zvenčí, chovají se však, jako by byly tělu vlastními hormony a narušují pak fyziologické funkce našich přirozených, endogenních hormonů; zabraňují tělu např. v produkci mužských či ženských hormonů, insulinu atd.

V útrobách způsobují těžké kovy a toxiny mnohdy cosi, čemu se říká autotoxemie. Pak tam bují kvasinky, bakterie, viry, houby, pronikají do krevního oběhu a vyvolávají autoimunitní onemocnění, dokonce rakovinu… která by se v takovém případě dala pojímat jako symptom otravy organismu.

Detoxikace hraje přední roli v léčbě rakoviny – ale i ostatních onemocnění. Všichni máme v těle příliš mnoho olova, kadmia, rtuti…

K vyvedení těžkých kovů z těla se používá např. proces zvaný chelace, kdy se do těla vpraví substance, díky kterým se těžké kovy vyloučí přes ledviny. Pocení je rovněž prospěšné. Finská studie ukázala, že během hodiny vypotíme víc olova, než jsme schopni vyloučit močí za 24 hodin. Ale pro většinu pacientů není jen samotné pocení dostatečné. U pacientů, kteří se podrobili procesu chelace, byl zaznamenán ústup rakoviny o 90 %!

Západní medicína je dobrá pro stabilizaci pacienta: umíme snížit vysoký krevní tlak, umíme podat prostředky na snížení vysokého krevního cukru, rehydrovat dehydrované atd. Neléčíme příčiny, ale regulujeme symptomy. Stabilizace pacienta je ale dobrý předpoklad další léčby.

Prvním krokem při ošetření krvácejícího zranění je aplikovat tlak a krvácení zastavit. Druhý krok: špinavá rána se nehojí. Musíme tedy zranění vyčistit a detoxikovat. Stabilizovat a detoxikovat, aby se v léčivém procesu mohlo pokročit.

Vraťme se k naší zahradě: když chcete něco pěstovat a zahrádka je plná odpadů, nejprve odpady odstraníte a pak teprve vysejete. V těle je to totéž: i kdybyste do sebe soukali nejlepší potraviny a potravinové dolňky, pokud je vaše tělo zahlceno toxiny, nemůže dojít k trvalé změně stavu. Každý toxin představuje zábranu na cestě k vyléčení… ať je to amalgám, fluorid, pesticid, herbicid, přebujelé kvasinky…

Jak se jich zbavit?

 

DETOXIKACE

Kdyby v naplněném stadiónu vypukl oheň a chtěli byste dostat všechny osoby bezpečně ven, k dispozici by ale byly jen dva východy, určitě by došlo k pěknému zmatku. Když se vám ale podaří otevřít deset východů nebo dvacet, bude situace mnohem lepší.

V těle máme 4 hlavní východy: střeva, dýchací systém, močové ústrojí a kůži. Pokud jsou tyto čtyři východy otevřené, není detoxikace příliš obtížná. Po otevření východů je třeba věnovat se filtrům: rozhýbat ledviny, játra a lymfatický systém, aby mohly toxiny odcházet z těla. V případě nezajištěného odchodu by nevyloučené toxiny musely v těle cirkulovat pořád dokola.

Přítomnost těžkých kovů v těle nepodléhá normám. To co jeden člověk zvládne, může druhého zničit. Proto americký úřad pro ochranu životního prostředí (EPA) jasně prohlašuje, že NEEXISTUJÍ „bezpečné“ hladiny těžkých kovů.

 

DETOXIKUJÍCÍ POTRAVINY. Světová premiéra dosud nepublikovaného výzkumu

Může nám k vyvedení těžkých kovů z těla pomoci potrava? ANO!

MCC je zkratka pro „kapacitu zachycování kovů“. Testy probíhají v laboratorních podmínkách se simulátorem trávicího ústrojí se syntetickou žaludeční kyselinou, a testují se potraviny versus kontaminující látky. Zjišťuje se, kolik kontaminující látky se váže na potravinu a je pak vyvedeno z těla (na rozdíl od vstřebání trávicím systémem, odkud by pak přešla do krve).

Polotovary mají všeobecně velmi nízkou kapacitu zachycování kovů, protože vlákniny jsou z nich obvykle ve výrobním procesu odstraněny. Denaturací jsou narušeny i strukturálně. Pokud tedy požijete polotovar, zamořený 10 miliontinami rtuti nebo cesia 137, kadmia, olova atd., máte velkou naději, že většinu kovu absorbujete a dostane se do krevního oběhu. Když se ale stravujete nezpracovanými čerstvými potravinami na rostlinné bázi, mají všeobecně velmi vysokou kapacitu zachycení kovů.

Například jahody podstupují s kovy vazbu ponejvíc prostřednictvím fyzikálních procesů, absorbce i adsorbce, a vážou na sebe 90 % rtuti v potravě. Jahody jsou jediné ovoce, které má semínka na povrchu a ne uvnitř. Z centra jahody k nim probíhají vlákna nebo žilky, kterými putují živiny. Tato vlákna, pod mikroskopem prakticky transparentní, jsou velmi houževnatá a žaludeční kyselina je nestráví.

Dokonce ani 70% kyselina dusičná, která by vám při kápnutí na ruku okamžitě rozleptala kůži, nenaruší tato vlákna. Lidské trávení není tak agresivní a proto i v něm vlákna přetrvají. Jahody se pak těmito vlákny váží na rtuť v potravě a ta se nakonec vyloučí z vašeho systému a nedostane se vůbec do krevního oběhu.

Mnoho různých druhů zeleniny a ovoce má iontovou afinitu k určitým kovům.

Mimochodem – jediná potravina, která je na tom ohledně rtuti lépe než jahody, je chlorela (ta na sebe váže 98-99 %).

Ale chlorela například nedokáže vázat uran. Spirulina ano. A jahody ne.

Arsen má doložený vztah k rakovině. A existuje potravina, která na sebe váže arsen: ovocná semena. To je důvod, proč semena přirozeně arsen obsahují. V jablečných jadérkách je obsažen arsen. Jabloně absorbují arsen z půdy, kde je obsažen díky užívání hydrogenarseničnanu olovnatého jako hnojiva, jadérka arsen na sebe vážou, a máte-li jadérka v potravě, vyvedou z těla i arsen z vaší potravy.

Je tedy navýsost prospěšné konzumovat ovocná jádra, ať to jsou jádra jablečná, hroznová, malinová, borůvková… Polotovary ovšem obvykle žádná jadérka neobsahují, ta se v průběhu výroby odstraňují.

Výše uvedené objevy a výzkumy se teprve chystají k písemné publikaci a tak jste jedni z prvních na světě, kteří se o těchto vztazích dovídají.

 

KÁVA A OČISTA JATER

Zajímavá je pro detoxikaci organismu káva, a sice pro jedinečnou očistu jater. Ne jako nápoj – ten játra spíše oslabuje a pro rakovinové pacienty je toxický, ale jako klystýr. Kofein přitom stimuluje určité nervy, které okamžitě reflexně komunikují s játry a během vteřin játra uvolní všechny toxiny. Nic neočistí játra tak účinně a rychle jako kávový klystýr. Pro rakovinové pacienty to je velmi důležité. Když se organismus utkává s nádory a odbourává je, mají játra hodně práce. Onkologové vědí, že není nic toxičtějšího než mrtvé tumory. Proto také, když se např. chemoterapií tumory usmrtí příliš rychle, pacient umírá na důsledek přetížení mrtvými nádory. To je dlouho známo a publikováno v odborné literatuře.

Ostatně, kávový klystýr byl dříve běžně používán a znám. Ještě v sedmdesátých letech byl součástí příručky Merck Manual, která je nejprodávanější lékařskou publikací a kompendiem osvědčených diagnostických a terapeutických postupů.

Očista jater je tedy velmi důležitá – film se zmiňuje o pacientech, kteří byli ve čtvrtém stádiu rakoviny a nyní, po sedmnácti letech, se těší plnému zdraví, a sice díky pravidelné očistě jater kávovým klystýrem.

 

KVALITA VODY

Jaký účinek má voda? Kyselost nebo zásaditost naší krve informuje o schopnosti krve odtransportovat toxiny. Kdybychom dokázali držet pH krve na 7,45, což je prahová hodnota, měli bychom okysličenější krev, více energie, lepší látkovou výměnu a samozřejmě i snadnější práci s toxiny.

Existují protokoly, dle kterých pacienti v konečném stádiu rakoviny dosáhli normálního zdraví jen tím, že změnili vodu. Přičemž i zde se klade důraz též na změnu potravy a detoxikaci organismu – ale důležité je, že takové případy se opakovaně objevují. Voda, o kterou se jedná, je šestkrát filtrovaná, obohacená ozónem a mikrostrukturovaná – a okysličuje všechny buňky – a jak již víme, je okysličení pro rakovinové pacienty velmi prospěšné. (Podrobnější informace lze najít zde: http://www.cancertutor.com/bob_wright_reliv/). Lze vycházet z toho, že většina z nás se nedostane do požitku zmiňované vody – můžeme ale přinejmenším zaznamenat zjištění, že kvalita vody, kterou pijeme, má pro naše zdraví zásadní důležitost.

 

EMOCE

Jak je to s účinkem emocí? Naděje, zoufalství? Obvykle, když lékaři někomu řeknou, že ho čeká takový či onaký osud, pacient to přijímá jako nezvratnou pravdu, vždyť je to rozsudek vyslovený nejvyšší autoritou. Ve skutečnosti nemůže nikdo z nás předpovědět, kdo bude zítra žít a kdo zítra zemře. Ty Bollinger hovořil s ženou, které lékaři prorokovali již jen 4 měsíce života, a dnes, o 27 let později, se raduje ze života. Přitom není „vyléčená“.

Psychická situace je velmi důležitá. Jsou lidé, kteří prodělali chemoterapii, ozařování a všechno, co k tomu patří, tumory ustoupily, a oni nemohou spát, sžíráni strachem, kdy se tumory zase vrátí. Jsou jiní, kteří říkají, že rakovina je to nejlepší, co se jim v životě přihodilo. Předtím brali všechno jako zaručené, a teprve nyní vnímají, jak nádherný je život. Máte-li v mysli rozhodnutí k vítězství, ostatní věci následují. Máte-li v mysli „rozhodnutí“ ke smrti, je velmi obtížné vést věci jiným směrem.

Viktor Frankl, rakouský neurolog a psychiatr, dokázal v koncentračním táboře předvídat, kdo v příštích 24 hodinách zemře. Byli to lidé, kteří kouřili své cigarety. Cigarety byly jejich naděje a platidlo a všechno se směňovalo za cigarety. Ti, kteří ztratili naději, své cigarety už neschraňovali, ale začali je kouřit.

Onkolog a chirurg, který o těchto věcech vypráví, se zmiňuje též o tom, že mu už bylo předhazováno „šíření falešných nadějí“. Jak by se měl potom ale nazvat opak, onen falešný rozsudek smrti? Šíření falešné – nebo spíš skutečné – beznaděje? Existuje jen naděje – nebo beznaděj.

Negativní myšlenka dokáže usmrtit rychleji než choroboplodný zárodek. Proto je jedna z hlavních věcí detoxikace mysli. Jsme-li vystresováni, dochází k zvýšené produkci adrenalinu a kortizolu, které mají negativní dopad na imunitní systém.

 

EPIGENETIKA A PLACEBO

Angelina Jolie se dostala do špatné společnosti – lékařů, kteří nevědí, ale myslí, že vědí. Jak jinak si vysvětlit, že žena s perfektním poprsím si je nechá amputovat jen proto, že v jejím těle je přítomen určitý gen a na základě toho, že někdo řekl, že to zvyšuje pravděpodobnost rakovinového onemocnění. Ve skutečnosti při správném životním způsobu se rakovina nemusí nikdy manifestovat.

Epigenetika se zabývá genetickými změnami, ke kterým dochází nikoliv na základě dědičnosti genů, ale díky vnějším vlivům, prostředí, psychice atd. Pokud je genetická situace počítač, epigenetika je program, podle kterého počítač běží.

Epigenetika neignoruje genetiku – skutečnost je ovšem taková, že ať v sobě nosíte jakýkoli potenciál, epigenetika může aktivovat „dobré“ geny a deaktivovat „špatné“. Je mnoho věcí, se kterými můžete začít, se kterými můžete přestat…

Zatracování účinků placeba je rovněž nelogické: měli bychom je využívat! Vypráví lékař, který operoval pacienty s traumaty a těžkými zraněními. Mnoho z nich bylo drogově závislých. Po operaci museli zůstat v nemocnici měsíc, dva, tři, a v té době samozřejmě prodělávali nejtěžší abstinenční příznaky. Tento lékař si mezi nimi získal dobré jméno, že se o jejich záležitosti umí postarat.

Pacient s těžkým průběhem abstinenčních příznaků se obrací na lékaře, aby mu proboha něco dal, protože umírá a trpí. Lékař se vytáčí, že by díky tomu mohl přijít o místo. Nakonec se obrací na sestru, s kterou je předem domluvený, a svolí pacientovi dát – jen jednou jedinkrát – nový produkt, velice silný, předčící všechno, co je dosud známo. Pacient se dožaduje informace, co to je. Lékař nakonec prozradí, že to je sufentanil (nejsilnější syntetický opioid) a dá pacientovi injekci. Pacient pocítí okamžitou úlevu a daří se mu mnohem lépe a je velmi vděčný. Ve skutečnosti to byl jen solný roztok, ale účinek naprosto splnil. Fungovalo to tak více než v polovině případů. Nakonec v této hře bylo zapojeno asi 5-6 lékařů a pomáhali tímto způsobem drogově závislým pacientům z nejtěžších situací. To ovšem znamená, že podstatná část situací se odehrávala především v pacientově mysli.

Když se tvrdí, že účinkům placeba není třeba věnovat pozornost, je to nesmyslný závěr. Kdyby tito pacienti dostali skutečnou drogu nebo medikament, pořád ještě by se zřejmě nedosáhlo vyššího procenta úspěšnosti. Jak vidno, dokáže víra uzdravovat bez nutnosti fyziologických zásahů. Účinky placeba by měl lékař využívat, ne je ignorovat.

První přikázání lékaře je „neškodit“. Jsme-li tedy schopni dosáhnout s pomocí placeba stejného účinku jako s narkotikem, které ale škody způsobuje, např. ledvinám, měla by být nejvyšším imperativem volba možnosti, která orgánům neuškodí, tedy placeba.

 

LYMFATICKÝ SYSTÉM

Lymfatickým systémem transportujeme odpady z těla. Kromě toho proniká do mízního systému tekutina z nitra buněk a pak je očišťována a vedena zpět do cévního systému. Příliš málo lékařů věnuje lymfatickému systému zaslouženou pozornost. (Málokdo si uvědomuje, že lymfy máme v těle asi tak třikrát víc než krve.)

Velice účinným prostředkem je „rebounding“ – 2x5 minut denně pohupování na malé domácí trampolínce. (To mnozí naši čtenáři už znají z knížek Jo Conrada.) Rebounding neuvádí do pohybu pouze lymfu, ale tonizuje navíc i každou buňku opakovaným smršťováním a rozpínáním.

Co děláte instinktivně s malými dětmi, když pláčou a nedaří se jim dobře? Pohupujete je na kolenou, nebo opřené o rameno, protože instinktivně uvádíte do pohybu jejich lymfatický systém. Lymfatický systém nemá k dispozici pumpu jako krevní systém, a je odkázán na pohyb vzhůru a dolů.

Když někdo zjišťuje, že otéká a napuchuje, začíná mít problémy s tlakem a se srdcem a natékají mu kotníky, znamená to, že ukládá vodu a že je tak toxický, že to lymfa nestačí odtransportovat. Pak je nejvyšší čas očistit střeva a uvést lymfu do pohybu.

 

VYSOKÁ TEPLOTA

Infračervená sauna je dalším pomocníkem, když lymfa nestačí plnit svoji úlohu. Tělo vystavené horku se přehřívá a horkosti se zbavuje vylučováním potu. Již jsme se zmiňovali o tom, že potem můžeme vyloučit za hodinu více toxinů než obvyklým vyměšovacím systémem za 24 hodin. Kromě toho normální buňky jsou vůči vyšším teplotám odolné, rakovinné buňky však nikoliv – jsou teplotně velmi choulostivé.

Teplota nad 41°C by poškodila i červené krvinky, ale teplota (v ústech) kolem 38,5°C (což znamená, že vnitřní teplota je o půl až stupeň vyšší) – tato teplota dostačuje k eliminování rakovinných buněk citlivých na teplotu.

 

POŘADÍ DETOXIKACE

Jak tedy nejlépe začít s očistou a detoxikací organismu? Tím, co vyčuhuje nejvíce: břichem – neboli tlustým střevem. Jakmile očistíte tlusté střevo, snižujete okamžitě toxickou zátěž na VŠECHNY ostatní orgány. Pokud kladete detoxikační nároky na jiné orgány PŘEDTÍM, než jste očistili tlusté střevo, dochází k tomu, že se toxiny vracejí zpět do krevního oběhu, navíc můžete škodit dotyčnému orgánu, případně poškodit i jiné, jsou-li oslabené.

Jako další přijdou na řadu játra. Po játrech ledviny. Prací na těchto třech orgánech již automaticky pracujete na mízním systému a kůži. O nepředstižitelnosti kávového klystýru pro očistu jater jsme se již zmiňovali.

Mnozí lidé se během detoxikačního procesu vyděsí, když mají v dotyčném orgánu bolesti. Je třeba si uvědomit, že detoxikace působí stahy orgánů, které tak ze sebe „vymačkají“ věci, které by za normálních okolností vůbec nedokázaly odejít. A to může být vskutku bolestivé. V takové situaci je zapotřebí dýchat a uvolnit se.

Dalším průvodním projevem detoxikačního procesu může být průjem. Pokud trvá delší dobu, můžeme tempo detoxikace zvolnit, ale jeden den průjmu není nic nebezpečného – a je to znamení, že se tělo zbavuje odpadu.

Očistu ledvin lze provádět různými způsoby. Jednou za rok je dobrý interval. Nejjednodušší „recept“ je zřejmě šest až sedm dní melounové diety. Ale je řada dalších dobrých receptur.

 

PÉČE O TĚLO

Hipokrates, patron lékařského stavu, pravil, že jídlo má být naším lékem. Dnešní lékaři o důležitosti potravy moc nevědí. Pravil, že si máme navyknout pomáhat, nebo alespoň neškodit. I zde je dnešní situace jiná. A také pravil, že kdykoliv lékař nedokáže konat dobře, musí se mu zabránit v tom, aby konal špatně.

Když jsme na tento svět přišli vybaveni tělem, měli bychom si ho vážit a starat se o ně. Předáváte druhým lidem zodpovědnost za vaše peníze? Myslím, že VŠICHNI odpovíte záporně. Ale přenecháváte druhým lidem zodpovědnost za vaše tělo?

 

Ty Bollinger vypráví o tom, jak byl v přírodě s přítelem, který je lékař a zároveň indiánský léčitel. Ukazoval různé rostliny a k čemu slouží coby lék a tvrdil, že všechno v přírodě je lék na něco. Ty Bollinger se měl pokusit vyjmenovat rostliny nebo části rostlin, které nemají léčivý účinek. Ale u každé, u které se o to pokusil, mu tento lékař a léčitel dokázal říct, že je prospěšná pro tu či onu situaci a tu či onu diagnózu. Ukázalo se, že v přírodě neexistuje NIC, co by zároveň nebylo lékem.

Dnes jsme si pověděli, jak se zbavit jedů a očistit tělo. V pátém dílu se dozvíme něco o přirozených a přírodních lécích.

Předchozí díly:

http://www.nwoo.org/2014/10/28/ty-bollinger-hledani-lecby-pokracuje-dil-3-prevence-ceho-se-vyvarovat/

http://www.nwoo.org/2014/10/26/ty-bollinger-hledani-lecby-pokracuje-dil-druhy-obranna-linie/

http://www.nwoo.org/2014/10/25/ty-bollinger-hledani-lecby-pokracuje-dil-prvni-moderni-medicina-a-rakovina/
4 Komentářů k Ty Bollinger – Hledání léčby… pokračuje – Díl 4. PRAMEN MLÁDÍ: O detoxikaci organismu

 1. konopar napsal:

  Vela kecov, málo informácií.

  • Mirek napsal:

   Pro mne tam je informaci hodne. Nechapu ten negativni ton. Asi mate najeky problem, ze pod vystizny clanek date vulgarismus.
   Kdybyste napsal treba: Hodne slov ale malo ionformaci, tak je to OK. Proste je to Vas nazor. Ale vyjadrovat se o tom jako o kecech je minimalne neslusny.
   Vy jste sice napsal 4 slova, ale informaci o sobe jste mozna dokazal predat vic.

 2. Mirek napsal:

  Je to hodne vystizne a jednoduse napsane. Fakt dobry a ty predchozi dily taky.

 3. AlkoToxik napsal:

  Chlap na obrázku sa tvári, akoby mu prepláchli kávou črevo. :-D

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!