17.listopad v České kolonii pro monopoly – část 5.

norimberkLikvidace suverenity státu: ,,Čl. 1 odst. 1 Ústavy: ČR je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát, založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.“ Toto jsme se učili na škole. ČR není svrchovaný stát, neboť konceptuální moc předala imperialistickým uskupením.

Rozšíření NATO vedlo k výraznému posílení možnosti suverénního jednání některých jeho nejsilnějších členů. Německo rozšířením NATO podstatně zlepšilo svou strategickou situaci na úkor ČR: odvracelo se tak nebezpečí prvního úderu na jeho území, vznikala možnost odsunout z jeho prostoru globální konflikt a přesunout jej na východ od německých hranic, tj. i na území Česka. Západní vlády nejsou odhodlány k ničemu jinému, než k tomu střední Evropu v nouzi znovu obětovat v nové evropské válce. Stratégům byla konec konců suverenita zemí, jako je ČR či Polsko lhostejná. Zajímaly je geostrategické výhody. Polsko z vojenskostrategického hlediska poskytovalo NATO pětisetkilometrovou hloubku území a přístup k Baltskému moři, pobaltským republikám a Bělorusku.

Znepokojeni růstem levicových sil a opozice ve společnosti se snažili politici co nejvíce urychlit vstup České republiky do imperialistických uskupení, byť již neoficiálně tam od prozápadního převratu byla. Ve světových i domácích mocenských garniturách totiž poměrně dlouho nebylo plné jistoty o osudu nových režimů. Objevovaly se obavy z  možných otřesů..V rozporu s polistopadovými deklaracemi začaly přípravy na vstup do vojenského paktu Severoatlantické aliance. Nebezpečí napadení zemi nehrozilo, tyto instituce jsou tu kvůli něčemu jinému. Říká se tomu lidské a přírodní zdroje. Zkrátka poté, co lidé částečně prozřeli, měly tyto uskupení (EU a NATO) dohlížet, abychom vzorně sloužili jako potrava pro monopoly, v případě NATO možná časem podle potřeby i potrava pro děla imperialismu. Do operací vedených NATO, EU a OSN bylo už vysláno přes 10 000 vojáků z Česka. To lidem řečeno dopředu nebylo. Armáda se měla především orientovat na teritoriální obranu. Začala však téměř okamžitě plnit úkoly v žoldnéřském nasazení pro podporu válečných akcí nových spojenců, ve společných cvičeních a v tzv. zahraničních „misích“ (operace „Pouštní štít“ a „Pouštní bouře“ a v „Partnerství pro mír“). Z  armády odešel, často z ideově politických důvodů, značný počet vojáků z povolání. Naše armáda, to už to nejsou branci - slušní chlapci z rodin. Jsou to lidi, kteří se rozhodli vydělávat peníze zabíjením jiných lidí. O kvalitách a sympatiích jednotek NATO svědčí symboly SS na helmě. Přesnější název pro jejich zaměstnání je nájemní vrazi, kteří za peníze jdou vraždit tam, kam strýček Sam ukáže. Těch pár nájemných vrahů nepotřebujeme, nejsou k ničemu a stojí strašně peněz. Němci k nám nevlítnou, naše země už jim patří, většina továren i obchodů je v jejich rukou, daně tady neplatí. Buď pořádnou lidovou armádu chránící lidově demokratický stát nebo zrušení tohoto natovského pamfletu, který někdo drze nazývá ,,českou“ armádou a který bude stát 50 miliard ročně (,,problémové“ důchody jsou 30 miliard). Jednání o vstupu do NATO jen potvrzovalo vznik propasti, otevírající se postupně mezi lidmi a mocenskou ekonomicko-politickou špičkou. Občané to cítili, proto také vstup ve výzkumech podporovalo vstup tak nízké procento, že se sociálně demokratická vláda nakonec s ulehčením referenda vzdala. Do diskuse o vstupu se jim ale příliš nechtělo. Vymlouvali se na to, že je ,,nákladnou záležitostí“ a že poskytuje příliš příležitosti odpůrcům a jejich „demagogii“. Nejraději by se vymluvili na výsledky všeobecných voleb. V pravicovém tisku se nestydatě psalo, že ,,dobré využití zastupitelské demokracie umožňuje se politické bitvě klidně vyhnout“. Nadále však tvrdili, že vstup ,,nijak suverenitu neomezí“ a odvolávali se na OSN a další imperialismem ujařmené a opomíjené organizace. Vládní činitelé prohlašovali, že členstvím v NATO získala ČR nejvyšší bezpečnostní statut a je v nejlepší bezpečnostní situaci v tomto století (kdoví co NATO plánuje). Dosáhla však ještě větší mety: poprvé ve své historii a v historii Československa byla země zatažena do vojenských akcí na straně agresora ve válkách, které rozpoutaly Spojené státy na Blízkém a Středním východě a na Balkáně. Představitelé České republiky většinou zcela bezvýhradně podporovali tyto válečné zločiny, přestože vtahovaly zemi do genocidních válečných tažení proti jiným zemím a národům. Mlčeli k opomíjení OSN a k přehlížení Charty OSN i Smlouvy o NATO. Důvěra v poslaneckou sněmovnu klesá pomalu ale jistě – spolu se státním rozpočtem - k deseti procentům. Je neuvěřitelné, že ještě hrají toto divadlo ,,se vší vážností“.

Důvěra v prezidenta Zemana 50 %

Důvěra v Nejvyšší kontrolní úřad 49 %

Důvěra v hejtmana v krajích 38 %

Důvěra v senát 22 %

Důvěra ve sněmovnu 14 %

 

Co se však skrývá před zraky veřejnosti za politickými taškařicemi, dětským hádáním o post eurokomisařky a podobnými nesmysly je zničený státní rozpočet. Peníze, o jejichž určení může ,,zvolená“ vláda sama rozhodnout, tvoří zhruba 16 % z rozpočtových výdajů. Před listopadem 1989 připadalo na každého z více než 15 miliónů občanů ČSSR 300 000 Kčs národního jmění. Už po 15. letech byl každý v ČR zatížen vnitřním a zahraničním dluhem ve výši 150 000 Kč. Občany by možná zajímalo, kam putují peníze, které od nich stát vybere (tedy kromě zmíněného rozpočtu NATO). Ročně se vybere něco kolem 1,2 bilionu korun. Mýtus, že tyto peníze vytvoří podnikatelé je stejně hloupý, jako že zaměstnávají lidi z charitativních nebo humanitárních účelů. Samozřejmě se část středních podnikatelů podílí na konečné částce, nicméně tvoří společenskou i ekonomickou menšinu. Ekonomická většina (nadnárodní korporace, velkokapitál) si zisky uloží do daňových rájů a stát je rád, že vůbec někoho zaměstná. Společenská většina (pracující, důchodci, studenti, OSVČ) tedy svými daněmi tvoří hlavní část rozpočtu. Asi 50 – 60% svých prostředků vám stát odebere na daních. Kdo nadává na invalidní důchodce, studenty apod. asi neví, že platí daně i při nákupu potravin a nezbytných věcí. Jen bezdomovci, co musejí jídlo krást jsou daní ušetření. Nadnárodní monopoly tak odebraly státům značnou část moci a omezily ji na prostou volbu: zdůvodňovat škrty v sociálních výdajích a lákat monopoly ke vstupu na jejich teritoria. K nátlaku nejvlivnějších skupin na zvýhodněnou změnu pravidel je využíváno i „neutrálních“ doporučení např. OECD, MMF či SB, která jsou navíc podpořena domácí VIP akademickou sférou. Životní a kulturní potřeby 10 milionů občanů jsou potom umenšeny v několika procentech, v nichž pochopitelně chybí prostředky na podporu vzniku nových pracovních příležitostí, školství, zdravotnictví, pro podporu mladých rodin a bytové výstavby, na kulturu a vědu. Navíc jsou přitom obecně přijímána řešení, jež mají dlouhodobě fixovat výhody pro privilegované vrstvy na úkor obrovské většiny a jejího sociálního zajištění.

16pr

Velké investice vkládají vlády do zajištění bezpečnosti své, svého režimu a do spoluodpovědnosti za osudy kapitálu v zahraničí. Jedním z lidí vládnoucí třídy závislých na rozpočtu je i Andrej Babiš a jeho koncern Agrofert, který pobírá 6 miliard korun dotací ročně (zhruba jako 500 000 důchodců). Jeho takzvaný ,,boj s kmotry“ na který napálil mnoho voličů je bojem za dotace pro jeho podnikání a likvidaci malých zemědělských podniků. Politika v tomto stádiu kapitalismu je mrtvý útvar, schopný krátké parazitické existence ,, velkých slibů a bídné reality“.

 

Zahraniční zadluženost ČR (k 31. prosinci)

2005 2009 2010 2011
Celkem 1 144 380,3 1 639242,8 1 766 669,1 1 872 640,5
dlouhodobá 785733,1 1 200 804,1 1 323980,9 1 321 145,7
ČNB 47,8 - - -
obchodní banky 65 418,9 1 428 857,9 153 655,5 150 060,1
vláda 223 203,4 363 952,0 450 392,1 450 528,9
ostatní sektory 497 063,0 693 994,2 719 933,3 720 558,8

 

Podle konzervativních odhadů (nezahrnujících ilegální obchody apod.) představovaly nelegální daňové úniky z ČR ročně na 140 mld. nezdaněných korun, podle jiných (údaje z mezidobí 2000 až 2008) 150 až 230 miliard korun K tomu musíme přičíst zvyšující se odtok ,,legálního“ kapitálu v podobě zisků zahraničních firem, který činí 300 miliard korun ročně (v roce 2000 ještě ,,jen“ 30 miliard) Dále 200 miliard reinvestovaného popřípadě ,,domácího“ (v rukou české oligarchie) kapitálu a pak ten drobet téměř 100 miliard korupce. Lidé tudíž přicházejí až o 800 miliard korun ročně(!), zatímco jsou ždímaní na maximální pracovní výkony s vyhlídkou na stáří bez důchodu.

Zatím občané sloužili jako potrava pro monopoly, díky současné situaci kolem imperialistického paktu NATO mohou posloužit ještě jako potrava pro děla. Kdy pošleme naše současné vládce na úřady práce, nebo ještě lépe na Ukrajinu, když se jim tolik libí tamní kyjevský fašistický režim, právě rozpoutávající novou válku v Evropě? Proč se neozýváte? Bývalou rakouskou šlechtou opovrhovaný národ „čeledínů a služek“ jakoby znovu jen „remcal“ v hospůdkách čtvrté kategorie. Je nejvyšší čas se probrat z listopadové kocoviny a vyhodit ten metylalkohol za hranice, kam patří. V době, kdy je nespravedlnost zákonem, je vzdor povinností.

17.listopad v České kolonii pro monopoly – část 4.

17.listopad v České kolonii pro monopoly – část 3.

17.listopad v České kolonii pro monopoly – část 2.

17.listopad v České kolonii pro monopoly – část 1.

 




8 Komentářů k 17.listopad v České kolonii pro monopoly – část 5.

 1. novapalo napsal:

  Tak, dobré informácie.
  Musíte vedieť, že Marx sa k Vám vráti.
  Buďte si istí, že majitelia bánk, nadnárodných firiem, ..... všetci tí najbohatší sa na vás vyserú....... Okradnú vás o všetko, čo sa bude dať. Chcete slobodnú tržnú ekonomiku? A dokonca chcete slobodnú - a ničím neregulovanú - GLOBALIZÁCIU?? Tak počítajte s tým, že tí "najslobodnejší" vás okradnú najdôkladnejšie..........
  A kričali ste všetci, že socializmus bolo to nahoršie, čo ste tu mali? Ale však Slováci, ak by nemali socializmus a vládu Ruska, tak by Slovenský národ už neexistoval????
  Tak ako to teda bude?!!! Čítajte pána Kysuckého.

  • Žiarislav napsal:

   To nebol socializmus ale totalita. Marx sa v ničom nelíšil od Hitlera.

   • Calembredaine napsal:

    Píčovina. Marx byl židovský učenec, právník a ekonom. Hitler byl umělec, frontový voják a politik! Oba spojuje pouze nedobrovolně bohémský způsob života, jinak vůbec NIC!

    • Calembredaine napsal:

     Ovšem u Hitlera jen v mládí a u Marxe celý život ...

     • Hzna napsal:

      Marx? Přeceňované!
      Nic mimořádného kromě MASIVNÍHO PR marketingu...nikoliv jím samotným, ale těmi, kterým se to hodí vyzdvihovat...STÁTISTŮM.

      Státní "kapitalismus" není kapitalismus,
      státní "komunismus" nemůže být komunismus,
      státní "socialismus" nebyl opravdový socialismus.

      Co na tom nechápete?

      Nemělo by vás mást názvosloví používané těmi různými mateči veřejnosti...či samotnými podvodnými "soudruhy" včera, dnes i zítra.

      PS.: Právě bankovnictví je už nějaký ten pátek ukradeno a imitováno těmi zneužívajícími STÁTNÍ možnosti k dosahování zvrácených cílů (nikoli prostředků "soukromých" svých omezených). Samotné "srdce" PŘEDSTÍRANÉ ekonomiky je tak jen napodobnenina a v něm víéc státu než kde jinde, ikdyž se to snaží popírat skrze "bombastická tvrzení neustále záměrně i papouškovaně omílaná přes alterstream" typu: "FED je soukromý, ne státní." Co ti, kteří si duělali ze státu jako organizace svou soukromou haciendu? Je v tom pěkný zmatek. Ale jeden přístup právě tohle kombinuje - fašismus (státní+soukromou formu, nejasně rozlišitelnou).

  • Prdnutidokorytkasmukou napsal:

   "Ekvádor chystá revolúciu. Vydá prvú štátnu virtuálnu menu
   Bitcoin zakázali
   Nová mena navyše už bola schválená. Podobné virtuálnej meny, ktoré nemajú podporu štátu (a patrí medzi ne aj Bitcoin), boli pritom v krajine minulý mesiac zakázané." http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/ekvador-chysta-revoluciu-vyda-prvu-statnu-virtualnu-menu-628574
   To je jejich způsobům "řešení" natolik typické, že je to až k smíchu.

 2. V.Z. napsal:

  Žiarislav, nedokážete rozlišovat! Chtělo by to víc informací z více zdrojů=více studovat.

 3. martin bareš napsal:

  Opět dobré pokračování.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!