Ty Bollinger – Hledání léčby… pokračuje: Díl 5. Přírodní živiny

TyBollinger-284x300Pacienti parkují svá auta na parkovišti kliniky na rakovinu, které je porostlé rostlinkou, která by jim mohla pomoci, a to zdarma. Nikdo jí však nevěnuje pozornost, lidé se ubírají do kliniky, kde budou za drahý peníz kucháni a ozařováni. Lékaři se vztahem k přírodě ale vědí, že všechno v přírodě je lékem na něco.

 

Pátý díl se zabývá prospěšnými látkami, obsaženými v jídle. Jídlo může být mocný lék, nebo pomalý jed.

 

PŘIROZENÁ STRAVA

Stovky studií ukazují, že strava bohatá na ovoce a zeleninu snižuje pravděpodobnost onemocnění rakovinou. Prospěšné jsou především tmavě rudé a zelené plodiny. Také např. čerstvé fíky patří mezi mocné bioregulátory. Farmaceutické firmy se snaží vykoumat, jak syntetizovat látku obsaženou ve fících, zvanou ficin nebo též ficain, a patentovat ji, ale zatím jsou k dispozici pouze fíky nesyntetické.

Naši předkové se po tisíciletí spoléhali na léčivou sílu přírody – syntetické léky jsou novodobým příspěvkem „moderní“ medicíny. AMA (American Medical Association) udává, že pouze ve Spojených státech umírá ročně 140.000 lidí na následky požívání léků, řádně předepsaných lékařem a řádně užívaných, čímž je to třetí nejčastější příčina úmrtí.

Až neuvěřitelné: třetí nejčastější příčina úmrtí pramení z toho, že jdete k lékaři a řádně užíváte léky, které vám předepsal.

Potravu řežeme a drtíme, přidáváme hydrogenované tuky, desítky příchutí a barviv, z nichž většina nebyla nikdy testována na to, zda podporuje výskyt rakoviny. Zahráváme si s naším tělem i jinak: dítě ve věku dvou a půl let má - alespoň v USA - za sebou obvykle třicet očkování, obsahujících mimo jiné hliník a rtuť, formaldehyd a další jedy. To má za následek epidemický nárůst chronických onemocnění: 20 miliónů lidí v USA má cukrovku, dalších 20 miliónů je v předdiabetickém stádiu, 80 miliónů Američanů trpí vysokým krevním tlakem a 70 miliónů je na psychotropních medikamentech (podávaných proti depresím, strachu, poruchám spánku atd.).

Lidské tělo sestává z 60 bilionů buněk, organizovaných obdivuhodným způsobem, kterému se naše technika ani zdaleka nepřibližuje. Potraviny se nikdy neskládají z jediné látky – přesto studie zkoumají účinek jediné látky obsažené zde i onde – ale tak příroda nikdy nefunguje.

Nejlepší dieta by se měla podobat dietě našich předků: přinejmenším polovegetariánská, celozrnná, tedy málo masa, hodně zeleniny a ovoce, a ne zbytečně zpracovaná.

Potrava by nám měla dodávat 51 základních živin – pokud je máme, můžeme mít užitek i ze spousty ostatních. Pokud nám ale něco z těchto 51 základních živin chybí, nedokážeme zužitkovat ani ty ostatní.

 

KALORIE

Velmi důležité je omezení v přísunu kalorií. Přes 2000 studií, prováděných na celém spektru živočichů, tedy od jednobuněčných organismů přes primáty až po lidi, ukazuje, že omezený přísun kalorií má příznivý dopad na všechny funkce organismu.

Paprsková vsuvka: nedávno, v požehnaném věku 95 let, zemřela ruská lékařka Galina Šatalová, známá svou knihou „Užíráme se k smrti“ (nevyšla v češtině). V roce 1996 publikovala práci, v níž dokazuje, že člověk nepotřebuje denně 1200-1700 kcal, jak se na základě německých statistických výzkumů ze sklonku 19. století dodnes tvrdí, nýbrž 250 až 400, za předpokladu samozřejmě, že se jedná o plnohodnotnou potravu. V roce 1990 ve věku 74 let podnikla na doložení své teorie úspěšně spolu se svými pacienty 500-km pouť pouští…

Omezení přísunu kalorií a strava, která dodává oněch 51 základních živin, by tedy byla ideální.

V roce 2001 byla provedena studie s různými skupinami myší, jejichž potrava byla bohatá na geneticky modifikované plodiny. První skupina se mohla kdykoliv dosyta najíst, čeho se jí zachtělo. Tyto myši žily v průměru 232 dní. Druhá skupina myší měla stejné podmínky, strava však obsahovala přídavek rybího oleje. Tyto myši žily v průměru o sto dní déle než první skupina. Třetí skupina měla přísun kalorií snížený o 40 procent, složení potravy jinak stejné jako první skupina. Tyto myši žily v průměru o 200 dní déle než první skupina – jen díky redukci přísunu nezdravé výživy. Poslední skupina měla stejnou redukci přísunu kalorií plus rybí olej – tato skupina žila v průměru o 400 dní déle než první skupina. Pokud jste myš, bylo by záhodno pouvažovat o způsobu výživy – ale i pokud nejste myš, stojí za úvahu, jak dalekosáhlý dopad může mít změna stravovacích zvyklostí.

 

DOSUD NEPUBLIKOVANÉ POZNATKY: LEVOTOČIVOST A PRAVOTOČIVOST

Nový, k publikaci připravovaný výzkum se týká (nejen) cukru v potravě. Už jsme si říkali, že rakovina se živí cukrem. Ale jak je to kupříkladu s ovocem? To přece obsahuje také cukr!

Rakovinové buňky dokážou vstřebat pouze pravotočivé molekuly! Naše normální tělesné buňky dokážou vstřebat pouze levotočivé molekuly! Pokud požíváme bílý, rafinovaný cukr a syntetická sladidla, jedná se o pravotočivé molekuly, jimiž živíme rakovinu. Pokud požíváme cukr v organicky pěstovaném ovoci bez pesticidů, jedná se o levotočivé molekuly, jimiž živíme sebe. Dalo by se říci, že Bohem stvořené ovoce je levotočivé a produkty, které člověk rádobybožsky přetváří, jsou pravotočivé.

V PET scanech – to jsou vyšetření, kdy je pacientům vstřikován cukr, aby se zjistilo, kde se nacházejí rakovinné buňky, vstřebávající cukr – se jedná samozřejmě o pravotočivý cukr.

Rakovinoví pacienti by tedy měli požívat umírněně cukr, který všichni potřebujeme, ale v přirozené podobě: ovoce, med, melasu, javorový sirup. Levotočivým výběrem pak neživí rakovinu, ale sebe.

Jeden z úspěšných programů sestává kromě kávových klystýrů (o kterých jsme se zmiňovali minule) ve velkém množství požívaných ovocných šťáv – hlavní složkou je mrkvová šťáva, která obsahuje velké množství cukru – ale právě toho levotočivého.

Víme-li tedy, že se rakovina živí cukrem, mohli bychom se domnívat, že je snadné rakovinu vyhladovět tím, že jí neposkytneme cukr, a ona „vyhladoví a zajde“. Ale tak jednoduché to není. V případě nedostatku cukru si totiž rakovinné buňky hledají náhradní výživu, a tu nacházejí v proteinech a tucích. Nelze tedy rakovinu vyhladovět, aniž bychom vyhladověli sebe – ale správná volba ve světle tohoto nového poznatku o levotočivosti a pravotočivosti je podstatná.

 

PRVKY V POTRAVINÁCH

Existují prospěšné superpotraviny. Červená řepa kupříkladu má dobrý vliv na játra. Kapusta je také superpotravina.

Naše tkáně a cévy potřebují nutně křemík. Ten v polotovarech sice už nenajdeme, ale můžeme si vypomoci přesličkou.

Celozrnná potrava obsahuje chróm. Chróm má zásadní význam pro hospodaření těla s cukry. V polotovarech chróm nenajdeme, buď proto, že už je z půdy vyčerpán, nebo ho potravinářský průmysl extrahoval.

Paraořechy obsahují selen. Někteří lékaři se domnívají, že selen je stopovým prvkem, který dokáže pozitivně zvrátit průběh rakoviny jako žádný jiný stopový prvek.

 

JÓD

Jedním z prvků zásadní důležitosti pro naše tělo je jód. Výzkum zmiňovaný ve filmu zjistil u 96 % ze 6.000 osob nedostatek jódu, u větší části z nich velmi silný. Jiné výzkumy ukázaly obdobná čísla. Bez jódu nefunguje imunitní systém, nemůžeme bojovat s infekcemi, a jedna z jeho hlavních úloh se týká endokrinních žláz. Jeho nedostatek podporuje vznik cyst v prsou, vaječnících, děloze, prostatě, štítné žláze a slinivce, což lze při dlouhodobém nedostatku a vývoji chápat jako předstádia rakoviny. Jód dokáže zastavit chorobné bujení, a v mnoha případech již bylo ukázáno, že dokáže pozitivně zvrátit mnoho druhů rakovinných onemocnění. Průmyslový rakovinový komplex však nevěnuje pozornost studiím, které ukazují jód jako terapii i prevenci rakoviny.

Jód chemicky sousedí s bromem a fluorem, a brom a fluor dokáží jód v buňkách vytěsnit. Fluoridy v zubní pastě a pitné vodě, brom přidávaný do pečiva (alespoň v USA)… Dobrá zpráva je, že dostatečný přísun jódu dokáže naopak vytěsnit z těla fluor a brom.

Výzkumy moči asi 1.000 žen, polovina z nich s rakovinou prsu, druhá polovina bez rakoviny, ukázaly bez výjimky nízké hladiny jódu a vysoké hladiny bromu u žen s rakovinou, ženy bez rakoviny měly v těle jódu až dvakrát více.

Jód v tzv. soli nezaručí organismu přísun jódu, protože organismus dokáže přijmout jen asi 10 % takto dodávaného jódu, a v naší době, kdy jsme vystaveni velkému zatížení bromem a fluorem, nemá tento způsob valný smysl.

Je možné, že jediný způsob, jak v dnešní době dodat organismu dostatečné množství jódu, je s pomocí Lugolova roztoku, známého a používaného již téměř 200 let. Potrava dnes nedokáže naši potřebu naplnit. Potřeba u většiny lidí se pohybuje mezi 12-25 mg a v případě, že mají rakovinu prsu, vaječníku, dělohy, prostaty, štítné žlázy či slinivky, může být tato potřeba i vyšší.

Další lékař hovoří o jódové tinktuře, kterou používá k léčbě pacientů, a která má 20 mg jódu v jedné kapce. Na rozdíl od oficiálně doporučované denní dávky kolem 200 µg.

Oba lékaři, používající jód už celé roky úspěšně k léčbě, zjišťují tedy nezávisle na sobě skutečnou potřebu zhruba stonásobně vyšší než tzv. doporučená denní dávka. (Při pátrání po doporučených denních dávkách v internetu narazíme dokonce na varování před otravou jódem, pokud spotřeba překročí dvojnásobek doporučené dávky, tedy 400 µg – což je pořád ještě zhruba pouze padesátina dávek, které tito lékaři nezávisle na sobě udávají jako denní potřebu u zdravého člověka. Něco tu tedy nesouhlasí.)

 

AMINOKYSELINY

Jakou dietu lze doporučit při rakovině? Žádný pravotočivý cukr a plnohodnotné potraviny. Pokud se někdo chce živit vegetariánskou stravou, namítají jiní, že rostlinná strava nedokáže poskytnout všechny potřebné aminokyseliny jako strava masitá. Tomu lze předejít vhodnou kombinací obilí a luštěnin.

Je buď 20, nebo 22 aminokyselin (podle toho, kterému názoru věříte), které jsou pro nás nepostradatelné. Všechny až na osm (nebo deset) si dokážeme vyrobit sami. U ostatních jsme odkázáni na potravu.

 

BRUKVOVITÉ

Jeden z prvků, který se pozitivně projevuje na rakovinná onemocnění, je síra. Jednou z nejhodnotnějších potravin je potočnice lékařská, dříve zvaná řeřicha potoční, jedna z nejstarších známých člověkem konzumovaných zelenin – (v ČR silně ohrožená a chráněná). Nejběžnější zelenina s obsahem síry je z rodiny brukvovitých – zelí, kapusta, květák, ředkev, růžičková kapusta, hořčice, brokolice, pekingské zelí, křen, řepka aj. I zde platí: všeho s mírou. Tyto plodiny totiž vážou jód, a když se to s nimi přehání, může štítná žláza trpět jeho nedostatkem.

Paprskovitá vsuvka: v USA se výskyt rakoviny štítné žlázy od roku 1994 zdvojnásobil, v Jižní Koreji dokonce zpatnáctinásobil. Nejnovější šetření ukazují, že se nejedná tolik o zvýšení počtu onemocnění, ale o „přehnanou diagnostiku“, která od té doby získala na popularitě. Kdyby totiž včasné rozpoznání a zásahy vedly k úspěchu, musel by klesat počet úmrtí, což se neděje. Je samozřejmě emočně obtížné zachovat klid, jakmile se nádůrek zjistí. Počkáme a uvidíme? Ve skutečnosti asi třetina lidí umírá s nádůrky na štítné žláze, které nebyly během jejich života nikdy zjištěny a nevedly k problémům. Odstraňování a intervence u neškodných nádůrků může vést ke kaskádě různých problémů. Odstranění štítné žlázy vede k doživotní závislosti na přísunu umělých hormonů (výběr je pak mezi syntetickými nebo bio-identickými – z prasátka; ty by měly být lepší). Někteří pacienti, kteří se nacházejí na hranici nedostatečné funkce štítné žlázy, potřebují spíš jód nežli hormony…

 

PROTIZÁNĚTLIVÉ

Každý zná kari koření – jeho součástí je kurkuma, používaná též jako přírodní žluté barvivo. Kurkuma má silně protizánětlivé účinky (blokuje 97 různých mechanismů vedoucích k zánětům). O účincích je publikováno přes 5.000 studií. Indie má nejnižší výskyt demence na světě. Průměrný obyvatel Indie konzumuje poměrně vysoké dávky (20-25 mg) kurkuminu denně, a to po celý život, což nedovoluje vznikat zánětlivým procesům v mozku.

Podobné protizánětlivé účinky má i boswellia = kadidlovník.

 

PLÍSNĚ A KVASINKY

Kyselý, těžkými kovy a pravotočivým cukrem zatížený organismus umožňuje bujení plísní a kvasinek. Důvodem jsou i dnes tak populární antibiotika, která neničí pouze špatné bakterie, ale i dobré. Pokud tedy po užití antibiotik znovu neosídlíme naše střeva probiotickými bakteriemi (acidophilus, bifidus atd.), naruší to rovnováhu v našich vnitřnostech, které jsou základem imunitního systému, a pak může nerušeně přebujet např. candida albicans, která má pro náš organismus sice zásadní význam, např. pro výrobu vitamínu B, ale jen tehdy, pokud je „dobrými“ bakteriemi udržována ve správných mezích.

 

PROSPĚŠNÉ A ŠKODLIVÉ

Jíme-li více než 60 g proteinu denně, je to na organismus příliš a začínají se tvořit zánětlivé procesy.

Mořské řasy a ryby jsou dnes často kontaminované rtutí a radiací.

Mnoho úspěšně léčených pacientů dostává denně šťávu z pšeničné trávy a čerstvě připravované ovocné šťávy – rychle lze vstřebat potřebné živiny.

Tělo musí být dobře zásobeno kvalitní živou vodou. I voda působí protizánětlivě. Neměla by být v PET lahvích.

 

SEMÍNKA

Velmi hodnotná jsou semínka. Semínka ve smyslu všeho, co roste, když se vloží do půdy. To znamená i ořechy a hrášek. V semínkách jsou živiny koncentrovány 20-30x více než v ostatních částech rostliny. Semínka, která jsou stvořena k tomu, aby vyrostla v celou rostlinu, obsahují spoustu genetických „součástek“, které pak máme k dispozici na opravu naší DNA a RNA. Semena obsahují též předstupně kmenových buněk, především semínka luštěnin. Ideální jsou semena naklíčená.

 

NEJEN POTRAVA NÁS VYŽIVUJE

Nejen jídlo, ale i hudba je „výživou“. Jak hudba, kterou hrajeme či zpíváme, tak i hudba, kterou posloucháme. Také smích a humor patří ke zdravé dietě.

Výzkumy ukazují, že každá minuta hněvu oslabuje imunitní systém po šest hodin. Minuta smíchu posílí imunitní systém na 24 hodin.

Děti do věku asi pěti let se smějí asi 400x za den, dospělí jen asi 40x. To dává dětem velmi dobrou ochranu.

Je spousta „léčiv“, která nic nestojí, např. meditace.

Studie ukazují, že barvy, které nejvíce oslabují imunitní systém, jsou bílá a modrá. Nejvíce stimulující pro imunitní systém je barva lila, světle fialová.

V příštím dílu si povíme, co jíst a jak jídlo připravovat, aby bylo pro tělo lékem.

Předchozí díly:

http://www.nwoo.org/2014/11/04/ty-bollinger-hledani-lecby-pokracuje-dil-4-pramen-mladi-o-detoxikaci-organismu/

http://www.nwoo.org/2014/10/28/ty-bollinger-hledani-lecby-pokracuje-dil-3-prevence-ceho-se-vyvarovat/

http://www.nwoo.org/2014/10/26/ty-bollinger-hledani-lecby-pokracuje-dil-druhy-obranna-linie/

http://www.nwoo.org/2014/10/25/ty-bollinger-hledani-lecby-pokracuje-dil-prvni-moderni-medicina-a-rakovina/
9 Komentářů k Ty Bollinger – Hledání léčby… pokračuje: Díl 5. Přírodní živiny

 1. lekvár napsal:

  Rakovina nie je choroba, a ľudia umierajú na "liečbu" rakoviny.

  • Lilith napsal:

   přesně tak, souhlas
   a bodejť by ne, takové jedy dávat člověku a to přitom lékaři už mají ve své přísaze, že nepodají jed.

   • Jan Jinsky napsal:

    S většinou tvrzení o zdravé stravě souhlasím. Až na ty pravotočivé a levotočivé cukry, ale to je asi detail.
    Lilith, pokud lékaři tráví lidstvo, jak je možné že se průměrná délka života neustále zvyšuje? To nějak nesedí.

    • James Blond napsal:

     Ale ne, autor může mít prsvdu - viz např. toto:
     Tabulka hodnot specifické stáčivosti [α] sacharidů

     Tabulka udává specifickou stáčivost [α] některých sacharidů rozpuštěných ve vodě při teplotě
     t = 20 °C a při použité vlnové délce zdroje λ = 589,3 nm.

     Tabulka II

     látka a stáčivost (α)

     glukóza +52,8

     sacharóza
     +66,5

     laktóza
     +55,3

     fruktóza
     -93,0 !!!

     maltóza
     +137,9

   • lekvár napsal:

    To nie sú lekári ale doktori. Lekár je od slova liečiť. Doktor je od slova doktrína. Doktrína je náuka opierajúca sa o autority a dogmy. Doktrína obvykle rieši štátne záujmy. Napríklad obmedzenie populácie. http://cs.wikipedia.org/wiki/Doktr%C3%ADna

 2. Lilith napsal:

  Další ze skvělých knih nad kterými člověk žasne, jakou ovci z něj systém dělá.
  Přečetl jsem ještě několik na téma rakovina, odkazy níže.
  Nespěchejte do rakve - Tomáš Kašpar
  http://www.ulozto.cz/x6WetUKw/nespechejte-do-rakve-tomas-kaspar-pdf

  Victory over cancer! od Dr.Ratha
  na netu ale ne v češtině, takže odkaz na angličtinu
  http://www.victory-over-cancer.org/book/index.html

  přečtete také "nacistické kořeny bruselské EU", je zdarma na netu i v češtině, ale z tohoto už opravdu mrazí v zádech

 3. lekvár napsal:

  Hľadám lekára. Nechcem aby bol doktor. Mal by to byť človek ktorý vie liečiť.

 4. marabu napsal:

  Suhlas. Ja mam poskodenu miechu. Z vozika som sa dostal na barle po 2rokoch, ale vtedy som este nebol vegetarian.
  Po prechode na vegetariansku stravu, cca po mesiaci sa zvysila citlivost dolnych koncatin a jemne aj motorika. Teraz v zavislosti od terenu prejdem kratsiu vzdialenost aj bez barli vdaka zlepsenej rovnovahe a zvysuje sa to.Ma na to vplyv aj cvicenie.(nejak som nesplnil ocakavania doktorov ze po svojich uz nepojdem) Len mliecne vyrobky mi to trochu kazia, vela zleho tuku.

  Cukor, o tom je fajn dokument na Youtube. Rozoberaju tam tiez vplyv prirodneho z potravin a rafinovaneho. Tiez tam vyvracaju nazor ze trstinovy cukor je zdravsi, tam ide vraj len o prirodne farbiva.

  Vplyv kurkumy je dobre znamy. Nie len protizapalovy ucinok, ale ma aj pozitivny vplyv na travenie a znizenie plynatosti.

  Plesne a kvasinky, a tom asi tiez nieco bude. Zaradil by som sem aj niektore druhy hub ziviace sa laktozou. V jogovej ociste napr ma byt po precisteni organizmu, prvym jedlom ryza varena v mlieku, na vytvorenie mikroflory v crevach.

  Semienka, tam by som pocital aj rozne druhy klickov, ktore su velmi vyzivne a vacsim obsahom aminokyselin,vdaka nakliceniu.( chulostive na vacsiu tepelnu upravu)

  Mnozstvo kalorii to netusim. Ja som pri znizeni davok vacsinou schudol. Vaha sa potom stabilizovala na urcitej hodnote. Telo to mozno kompenzuje vacsou potrebou tekutin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!