Znechucené Rusko se už oficiálně vzdává předstírání „dialogu“ s AngloSionistickým impériem

Milí přátelé, Celý projev presidenta Putina k Federálnímu shromáždění je teď už k dispozici on-line, a jelikož jde o velice dlouhý text, tak ho sem nevystavuji. Rád bych vám tu ale navrhl, abyste věnovali pozornost čtyřem výňatkům z jeho proslovu s několika zdůrazněnými klíčovými pasážemi.

Většina tohoto proslovu byla o ekonomických a vnitřních záležitostech, myslím ale, že ty čtyři body, a zvláště pak výrazy, které si Putin zvolil, nám opravdu „vypráví příběh“ o současném postoji Kremlu tváří v tvář Západu. Posuďte sami:

1) Krym je Ruský navždy:

Pro tuto zemi a její lid to byla událost zvláštního významu, protože Krym je místem, kde žije náš lid, a tento poloostrov má pro Rusko strategickou důležitost, a to i jako spirituální zdroj rozvoje mnohotvárného, leč pevně soudržného Ruského národa a centralizovaného Ruského státu. Bylo to na Krymu v dávném městě Chersonesus, čili Korsun, kde došlo k tomu, co dávní ruští kronikáři nazvali křtem Velkého Prince Vladimira, k němuž došlo, než přinesl křesťanství na Rus.

Navíc k etnické podobnosti a společnému jazyku, ke společným prvkům i jejich další materiální kultury a ke společnému území, ač tehdy nebyly jeho hranice ještě vyznačeny, a k rodící se společné ekonomice a vládě, se stalo i křesťanství mocnou spirituální jednotící silou, která pomohla spojit různé kmeny a kmenové svazy rozsáhlého Východoslovanského světa do vytvoření Ruského národa a Ruského státu. Bylo to i díky této spirituální jednotě, že na sebe naši praotcové poprvé a pak už napořád začali pohlížet jako na jednotný národ. A toto vše nám dovoluje říci, že Krym, dávný Korsun, čili Chersonesus, a Sevastopol mají pro Rusko neocenitelnou civilizační důležitost, až posvátnost, stejnou jako má Chrámová hora v Jeruzalémě pro vyznavače islámu a judaismu. A za takové je budeme navždy považovat.

2) Rusko se nikdy nestane kolonií EU:

Mimochodem Rusko už významně přispělo k pomoci Ukrajině. Dovolte mi zopakovat, že ruské banky už na Ukrajinu investovaly asi 25 miliard $. V uplynulém roce ruské ministerstvo financí prodloužilo půjčku v hodnotě 3 miliard $. Gazprom poskytl Ukrajině dalších 5,5 miliardy $ a dokonce nabídl slevu, jakou jim nikdo další neslíbil, když od této země požaduje zaplatit pouhých 4,5 miliardy $. A to všechno navíc k těm 32,5-33,5 miliardám $, které jsme jim poskytli nedávno.

Samozřejmě, že tedy máme právo klást otázky. K čemu ta Ukrajinská tragédie byla? Copak nebylo možné vyřešit všechny ty otázky, i sporné otázky, dialogem v rámci právního rámce a legitimity? Teď nám ale říkají, že to byla ve skutečnosti kompetentní, vyvážená politika, které bychom se měli bez otázek a slepě podvolit.

K tomu ale nikdy nedojde. Ať si je pro některé evropské země národní hrdost už dávno zapomenutou formou sebepojetí a suverenita přehnaným luxusem, tak pro Rusko je skutečná suverenita i tak absolutní nezbytností k přežití.

3) Impérium bylo Rusku smrtelným nepřítelem už dávno před Krymem

My si dobře pamatujeme, kdo a jak téměř otevřeně v minulosti podporoval separatismus a dokonce otevřený terorismus v Rusku, a nemluvil o vrazích s rukama od krve jinak, než jako o rebelech s tím, že pro ně organizoval recepce na vysoké úrovni. Tito „rebelové“ se v Čečeně zrovna zase ukázali. Jsem si jist, že ti místní hoši, místní orgány prosazování zákona, se o ně řádně postarají. Ti zrovna teď pracují na odstranění dalšího teroristického nájezdu. Podpořme je.

Dovolte mi, abych zopakoval, že si pamatujeme ty recepce na vysoké úrovni pro teroristy označované za bojovníky za svobodu a demokracii. Tehdy jsme si totiž uvědomili, že čím více jim poskytneme půdy pod nohami, čím více toho promineme, tím se bude řádění našich oponentů stávat drzejší a cyničtější a ještě agresivnější.

Přes naši bezprecedentní otevřenost v té době a naši ochotu ke spolupráci ve všem, i v těch nejcitlivějších otázkách, i přes skutečnosti, že jak si to všichni dobře pamatujete – jsme považovali naše bývalé protivníky za blízké přátele a dokonce spojence, tak byla podpora pro separatismus v Rusku zpoza Velké louže naprosto do očí bijící – ať už jde o informační, politickou nebo finanční pomoc poskytovanou speciálními službami – a ta nás nenechávala na pochybách, že by jim udělalo radost, kdyby Rusko následovalo jugoslávský scénář dezintegrace a rozpadu. A to se všemi tragickými dopady pro Ruský lid.

Nefungovalo to ale. Nedovolili jsme, aby k tomu došlo.

Zrovna tak, jako to nefungovalo Hitlerovi s jeho k lidem nenávistnou ideologií, který se pustil do ničení Ruska a do našeho vyhnání za Ural. A všichni by si měli připomenout, jak to skončilo.

4) Rusko se nenechá tyranizovat

Nikdo nikdy nad Ruskem nezíská vojenskou nadřazenost. Máme moderní a k boji připravenou armádu. Jak to to teď o ní říkají, kultivovanou, leč strašlivou armádu. A my máme sílu, vůli i odvahu si svou svobodu ochránit.

My budeme chránit i rozmanitost světa. Budeme říkat pravdu i lidem v zahraničí tak, aby mohli všichni spatřit reálný obraz Ruska a ne ten překroucený a falešný. Aktivně budeme prosazovat obchodní a humanitární vztahy stejně jako vědecké, vzdělávací a kulturní vztahy. Budeme to dělat, i když se některé vlády kolem Ruska pokouší vztyčit novou železnou oponu.

Nikdy nevstoupíme na cestu sebe-izolace, xenofobie, podezíravosti a hledání nepřátel. Tohle všechno je jen důkazem slabosti, zatímco my jsme silní a sebevědomí.

Podle mého názoru jsme svědky velkého „odhalování“. V minulosti Putin a ministr zahraničí Lavrov z různých důvodů takovéto věci neříkali, ale už po několik měsíců jsme svědky toho, jak se na ruské straně čím dál otevřeněji projevuje naprosté znechucení. Dnes to tedy už konečně vyšlo navenek otevřeně.

Je už bolestně zjevné, že Rusko na USA pohlíží jako na arogantního tyrana, kterého může Rusko zastavit, a že Rusko nahlíží na režimy u moci v EU jako na zakřiknuté kolonie. Úplně stejně je jasné, že Rusko už má dost nějakých pokusů o chápavou či rozumnou argumentaci vůči komukoliv na Západě. Na to jsou Američané příliš arogantní a Evropané příliš bezpáteřní.

Rusové na rozdíl od Američanů vždy se svými nepřáteli mluví, a tak určité formy „mluvení“ se Západem pokračovat budou. Je však již zcela zjevné, že Kreml se už vzdal všech nadějí na dosažení čehokoliv prostřednictvím dialogu. Odteďka dále Rusko spoléhá převážně jen na jednostranné akce. A jelikož Rusové nikdy nehrozí, tak tyto akce vždy pro Západní plutokraty přijdou jako šok a překvapení.

Jak už jsem mnohokrát říkal: AngloSionistické impérium proti Rusku rozpoutalo skutečnou válku, a to takovou, ve které jsou vojenské síly méně důležité než informační válka, ale i tak je to skutečná válka. Co si Impériu nejspíš neuvědomuje, je to, že ta válka nebude krátká, nýbrž že bude dlouhá. A zatímco Impérium už nasadilo většinu svých zbraní, tak Rusko teprve začalo se svými obrannými operacemi. Bude to dlouhá válka a ta skončí teprve, až se jedna z těch stran v podstatě zhroutí a zkolabuje.

Letos 1. března jsem napsal článek nadepsaný „Obama právě věci na Ukrajině značně zhoršil – Rusko je teď už připraveno k válce.“ Rusko tu válku, která mu byla vnucena v té době, když na ni nebylo připraveno, nechtělo. Nicméně dnes nás všechny Putin informoval, že se Rusko odmítá podvolit, že tuto výzvu akceptuje, a že zvítězí.

The Saker

Thursday, December 4, 2014

Vyšlo na Reformy.cz

Zdroj: http://vineyardsaker.blogspot.cz/2014/12/disgusted-russia-officially-gives-up.html
45 Komentářů k Znechucené Rusko se už oficiálně vzdává předstírání „dialogu“ s AngloSionistickým impériem

 1. geronimoh napsal:

  Vypadá to, že válka je za dveřmi ( leden 2015 ? )

  • Karel Vázler napsal:

   válka rozhodně za dveřmi není, při 20 000 hlavicích jaderných to není ani možné, co je možné je selhání, které tuto válku může vyvolat, to už pravděpodobné je, to ovšem hrozilo celých 50 let

   • Ruprecht napsal:

    Nevím, nevím, ale podle mnoha indicií, má část americké elity pocit, že tuhle nukleární válku lze vyhrát a navíc získat onen ilumináty kýžený efekt odlidnění planety o 90% obyvatelstva. Koncepce USA vychází z toho, že pokud se základnami natlačí co nejblíž Rusku a obklíčí ho raketami, tak první masivní úder Rusové nebudou schopni zachytit a pak se „firepower“ (mohutnější než palebná síla Ruska a Číny dohromady)US Army sesype a válka bude vyhraná. Elity USA budou při tom ukryty v podzemních komplexech OZARK (rozsáhlé podzemí pod pohořím v COloradu).

    • palo napsal:

     no vidim ze mas prehlad, len sa ti trochu pomiesal, Colorado NORAD – velitelstvo protivzdusnej obrany s OZARKS.

    • Vlad napsal:

     Ak by to tak bolo, tak prečo sa to potom už nestalo? Myslím jadrový útok USA na Rusko. Prečo je potrebné plížiť sa cez Ukrajinu? Nie je to skôr smerované na konflikt Európy a Ruska? (A tu teraz skutočne záleží od nás, či budeme tak blbý a necháme sa zmanipulovať).

     Je to skôr tak, že jadrový arzenál USA a Ruska je vyrovnaný. Oficiálne čísla sú síce tajné, ale viaceré štúdie na to poukazujú (dokonca že je to mierne v prospech Ruska). A USA v tomto prípade nepomôže ani keby si tie rakety postavili priamo v Rusku. Odvetnému útoku sa nedá zabrániť, sú totiž zariadenia ktoré sa neustále premiestňujú a sú na zemi, vo vzduchu aj pod hladinou mora. Atómová vojna sa v súčasnosti vyhrať nedá.

 2. Petr napsal:

  Vypadá to, že bude válka, ale zatím nevidím největší nebezpečí k jejímu rozpoutání Rusko, to převážně vedlo obranné války včetně války proti Gruzii, která měla mandát OSN, kde šlo o obranu napadené Jižní Osetie, narozdíl od Jugoslávie, Iráku, Libye a dalších zemích.

  • Vlad napsal:

   Rusko v tomto prípade agresor nie je. Nedá sa ale očakávať že nebudú reagovať, to sme nakoniec mohli aj vidieť. Vojenský potenciál Ruska sa určite začal aktivovať, to ale nie je nijako zarážajúce. Dôvod im na to dáva USA, v súčasnosti najväčšia vojenská mašinéria sveta.

   Na druhej strane, nenechali sa do konfliktu bezhlavo vtiahnúť, čo bolo cieľom akcie na Ukrajine.

 3. geronimoh napsal:

  Rusko ji nerozpoutá, tak jsem to ani nemyslel ….

 4. Jáchym napsal:

  Nemyslím si, že svetova válka bude tak brzo. Je možné, že až se zhroutí Novorosie, tak to potrvá minimálne dva roky. Kdysi jsem slyšel určitou předpověď budoucích časů a kupodivu….docela dost se toho splnilo. Podle teto předpovědi by tam měli západní společnosti ještě tezit a plundrovat přírodní bohatství v zemi, kácení stromů atd. A už si to nepamatuji tak dobře, ale zdá se mi, že Ukrajina byla v te době v NATO, kdy obě pseudo-republiky Novorosijska nevydrželi nápor vojsk tohoto západního paktu. Ale to co píši berte prosím s velkou rezervou. Připadá mi ale, že by toto nikomu z nás nemělo určovat život = realizujme svůj život a jeho cestu. Jinak ta válka bude trvat asi půl roku (mezi Ruskem a Západem).Ten nejhorší střet má trvat první 4 dny, kdy Západ přijde o většinu lodí, letadel atd. Ale pro Rusko to dopadne dobře. Ale už dost! Budte raději dobré mysli. :-) Jáchym

  • Karel Vázler napsal:

   Novorossija nikdy nepadne, jde o to jestli bude součástí Ukrajiny nebo ne, Putin by ji chtěl raději v rámci Ukrajiny, ovšem ne té dnešní, až po výměně chunty, to je důvod k obavám

  • Vlad napsal:

   Pozitívne myslenie je skutočne tá najdôležitejšia vec, ktorou v súčasnosti môžeme všetci prispieť. Od tohto bude záležať, akým spôsobom sa udalosti budú diať…

   Inak, kde si túto predpoveď videl, čítal alebo počul?

 5. geronimoh napsal:

  Obávám se, že kdo bude prohrávat, dostane nápad použít taktickou jadernou zbraň ke zničení flotily lodí, nebo nějaké pozemní armády a druhá strana si to nenechá líbit a …. nebude vítěze

  • Janhonza1 napsal:

   Nebo dříve bouchne yellowstone a Amíci budou mít svých starostí nad hlavu.

  • Jáchym napsal:

   Pro Geronimoh:
   Nu, ještě doplním že v te informaci také bylo omezene pouziti jaderných zbraní a cosi o velkých změnách klimatu.Ale o jadernou zimu nešlo. Však budoucnost sama ukáže. Evropa z toho má vyjít natolik oslabena ze nebudou zvládat průnik militantnich uprchlíků z Afriky, hlavně toho razeni, kdy se budou domnívat že Boha uctí podrezavanim svých bližních. V Evropě nastanou tezke časy a v USA bude obcanska válka. Na druhou stranu třeba očekávání dobrých věcí, jez nakonec budou přicházet po tech těžkých. Srdečně zdraví Jáchym

   • geronimoh napsal:

    Pro Jáchym :

    sleduju ruskou televizi a oni minulý týden v pořadu tuším „Территория заблуждений“ na TV stanici REN ( rusky PEH ), mluvili o nástupu další doby ledové, padl tam datum 2050. Ukazovali jak se mění Golfský proud atd. Dá se to najít v ruštině i na Youtubu

    • Jáchym napsal:

     Pro Geronimoh:
     To s těmi klimatickými modely je moc zajimave. Záleží na vstupních datech, ve škole mě kdysi učili ze do doby, než se ty věci stanou je to teorie :-). Ale mohlo by se to stát. Jáchym

     • geronimoh napsal:

      pro Jáchym :

      vlastně by nás to nemělo překvapovat, protože se o tom mluví už asi 20 let, že vlivem oteplování se rozpouští velké množství ledu a do moře přibývá množství sladké vody, která změní, nebo zastaví Golfský proud a už to samo o sobě minimálně pro Evropu znamená velké ochlazení. Co si pamatuju, tak také padly informace, že v minulosti před začátkem doby ledové došlo napřed k oteplení oproti normálu ….. dokonce i to že jsme na prahu nové doby ledové hlásili někteří vědci už asi před 10 lety ( dle vývoje počasí i opakujících se cyklů na Zemi )

     • Vlad napsal:

      V tejto súvislosti, hovorí Vám niečo „Pole Shift“ a slabnutie magnetického pola Zeme? Tu je dôvod tzv. „klimatických zmien“…

    • supino1 napsal:

     geronimoh….jeden problém sa mi zdá, kedy vedci odhadli presne?…výbuchy sopiek, zemetrasenia atď.?…tak aj spomínané reči o dobe ľadovej v r. 2050 beriem s maximálnou rezervou…pár storočí hore dolu (no, doba ľadová je načase…opakuje sa po cca 10 000 rokoch a približne toľko je od poslednej)

 6. Palko napsal:

  „Pokud mohou vladaři ničit, ale nemohou tvořit,
  v čem je tedy jejich zásluha? Pokud nemají moc
  vzkřísit mrtvé, jak pak mohou odsoudit živé ke
  smrti? Uříznout větev ze stromu může každý, ale
  připojit ji ke stromu může jenom Mistr. A vladař je
  pouze člověk. Také se bojí smrti, jako každý z vás,
  proto se také skrývá za životy svých vojáků a vydává
  nařízení. Ale jeho příkazy plníte vy. Vladař je
  jeden, ale vás je mnoho. Podvádí vás, když říká, že
  je silný. Jeho síla to jste vy, kteří plníte jeho vůli
  navzdory té své. Pokud lidé složí zbraně, nebude
  mít kdo bojovat. Síla hory není v kameni, ležícím
  na vrcholku, ale v její celistvosti.“

  • flamenco napsal:

   Moudrost volby života je zalévaná krví těch, co volí mír a stojí proti kolosu hlouposti NE-mocných sociopatů.

  • Martin napsal:

   Veľmi pravdivé,toto je celá podstata,slobodné rozhodnutie každé jedného podľa zákona Bud šťastný bez obmedzenia pokiaľ to neublizuje druhému alebo nebráni v jeho šťastí,každý urobiť maličkosť pre lepší svet,maličkosti robí jedinec v ked bude doadincou s malickostami v konečnom výsledku to uz nebude maličkosť ale veľká zmena. Nenechajme sa konečne ovládať tupymi ktory vidia len prvotné bohatstvo a neuvedomuju si ze existuje omnoho väčšie bohastvo ked sa vzdajú materiálnych veci a ludstvo sa vida cestou porozumenia,ochrany našej planéty a nie ju ničiť. Neni pravda ked si poviem ja to nezmenim,Pravda je ze práve ty to môžeš zmeniť nikto iný len ja a ty,vy.

 7. Josef Švejk napsal:

  Vikingové, Mongolové, Turci-Osmanci, Švédové, Poláci, Francouzové a Němci. Všichni jmenovaní měli chuť na Rusko. (Jan Campbell, BL, 11. 6. 2014)
  A dnes se k této vybrané společnosti přidali i pindostánci. Asi přehlédli poznámku Dmitrije Kiseljovova: „Rusko je jedinou zemí na světě, která má kapacitu proměnit Pindostán v radioaktivní popel.“ Jsou holt zvyklí na třeskutou reklamu Phinease Taylora Barnuma a jemné varování typu „dostanete přes hubu“ se přes jejich vysoký práh vnímání zřejmě nedostane.
  Milí pindostánci, učte se od moudrých lidí: „Nepočítejte s tím, že když jste jednou využili slabost Ruska, že budete pobírat dividendy věčně. Rusové si vždycky přijdou pro své peníze. A když přijdou – nespoléhejte na jakoby vás ospravedlňující jezuitské dohody, jež jste podepsali. Nemají ani cenu papíru, na kterém jsou napsány. Proto stojí za to hrát s Rusy fér nebo nehrát vůbec,“ Otto von Bismarck.

  • geronimoh napsal:

   Pro Josef Švejk :

   On Otto von Bismarck taky řekl, že Rusko lze porazit tak, že je proti němu nutné poštvat Ukrajinu.
   Američani si myslí, že jejich systém AEGIS a nové rakety dokáží sestřelit ruské jaderné rakety hned po startu a tak rozmisťují lodě a základny kolem Ruska. Letos došlo k incidentu, kdy v Černém moři systém AEGIS nedokázal zaznamenat ruský letoun SU-25, který létal kolem americké válečné lodi vybavené systémem AEGIS. Takže asi mají Rusi nějakou protizbraň. Krom toho mají nové rakety JARS, na které nejsou americké rakety dost rychlé…..

   • Karel Vázler napsal:

    Pane geronimoh, rusové i američani vyvíjejí stále nové a nové zbraně a postupně je zařazují do výzbroje, potíž je v tom, že jde o mimořádně utajovaný proces a nás do toho těžko budou zasvěcovat. To Vám sděluji jako zpravodajský důstojník útvaru 7495 ve výslužbě.

    • geronimoh napsal:

     Pane Karle, mrkněte někdy na ruskou TV a uvidíte tam zbraně, které teprve přijdou do výzbroje. Mají pro to své důvody, proč to ukazují. A v případě války asi USA taky nevytáhnou z rukávu nové lodě s novými zbraněmi, které Rusové nikdy neviděli. Jinak myslím, že ty nejtajnější zbraně obou stran se neukazují, ale nebudou to žádné rakety apod., ale spíš nějaké energetické zbraně na bázi vynálezů N.Tesly apod.

   • Cicka Ciciak napsal:

    No a keby ich aj zostrelili, tak čo???!!! Však sa rozprsknú a zamoria celú Europu alebo oceán a je rozprávky konec!!!

    • geronimoh napsal:

     buď hlavice vydrží, nebo zamoří Evropu a postupně celý svět, stále píšu, že jaderná válka nelze vyhrát ….

   • pavelka70 napsal:

    doplním geronima: A co „neviditelná“ ruská ponorka, která po dvou měsicích u amerických, nastartovala motory k odplutí, a vypla své elektronické maskování?
    To zděšení US obrany, když zjistily, kdo to je, a že je na všechno pozdě.Nebo nácvik útoku ruské SU nad americkou lodí v Černém moři, když táto loď měla najednou nefunkční přístroje. Když stíhačka odešla, radary ji začli fungovat. Šílena kabala nutně potřebuje zdroje, a proto je nevyzpytatelné, jak válka začne. Doufám, že jenom malýma „šarvátkama“ do 50 km při hranicích Pobaltí.

    • geronimoh napsal:

     Tyto ponorky nazývají v NATO „černá díra“ a mají z nich hrůzu. O incidentu v Černém moři jsem četl. Šlo právě o americký systém AEGIS, který byl proti SU-25 s nějakou novou zbraní pro radielektronický boj bezmocný, protože ho vůbez nezaznamenal, i když kroužil nad lodí. Údajně asi 27 námořníků dalo výpověď ( jestli to vůbec jde). Pak tu Rusi udělali ještě kanadské vojenské lodi. Však po těhle incidentech vyklidily Černé moře.

   • Robo napsal:

    Rusi tam vypli komplet celu lietadlovu loď. Zrušili nejak všetky systémy.
    Väčšina posádky (US) po tomto incidente opustila armádu..:-)

 8. viki napsal:

  Ruská diplomacia doteraz ani raz nezlyhala.

 9. petr366 napsal:

  Kdo sleduje světovou politiku, tak si to že se schyluje k velké válce všiml už tak před pěti, šesti lety.

 10. viki napsal:

  Myslím si, že Amerika hraje na Rusko vabank. Všetko alebo nič. Ak sa im podarí zdolať Rusko, tak sú zahojení, ak nie, sú v riti!

  • Cicka Ciciak napsal:

   Kto si všíma, tak ten vie, že ľudstvo je permanentne vo vojne!!!

  • Robo napsal:

   viki: Áno, v riti už sú a áno, jedine ak porazia Rusko, môžu sa zachrániť ešte na nejaký čas.
   Nemajú šancu, už aj EU a dokonca aj Pentagon (napríklad) je minimálne z časti proti nim..:-)

 11. Contumax napsal:

  7 létá válka:
  občanská,konvenční,robotická,bakteroologická, skalárni, nukleární, vesmírná….

 12. viki napsal:

  Slovensko by sa malo znova spojiť s Českom, a to čo najskôr. To by bol jasný signál zjednotenia Slovanov.

 13. Thór napsal:

  viki: Ukrajina nevyšla, už vieme, že ide o strategickú oblasť Čierneho mora.

 14. alexander čády napsal:

  Vážení čitatelia, usporíte veľa času fifikovaním o čo ide. Predovšetkým si dobre preštudujte Kissingerov „World Order“, nalistujte si v ňom Westfálsky mier a Viedenský kongres.Po ňon si siahnite po Brzezinskom „The Choice“, „Velká šachovnice“ a „Bez kontroly“ ; potom máte G. Friedmana a „The next decade“ a nakoniec, s trochou úsilia „Nasledujúcich sto rokov.“ Tam budete mať ako na dlani politiku USA kontra všetky možné zoskupenia na zemeguli.Prosím vás, netárajte o zbraniach, veď nie ste na to odborne fundovaní, ale geopolitickú fantáziu má každý s vás ako aj ste ptístupní k pro aj proti argumentom. Čítajte a nedohadujte sa o samozrejmostiach dnešného dňa. s pozdravom, acy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!