Vláda U.S. odškodňuje oběti poškozené očkováním zatímco v ČR se jedná o pokutách za neočkování

V prosinci 2014 referovalo ministerstvo spravedlnosti o odškodněních placených US vládou obětem očkování tak, jak o tom nedávno vydalo zprávu US ministerstvo zdravotnictví a lidských zdrojů. Rozhodovalo se o 180 případech poškození zdraví vakcínami. 134 případů získalo kompenzaci, zatímco 46 případů bylo zamítnuto.

Většina US veřejnosti neví, že US občané ze zákona nemohou za škody plynoucí z očkování žalovat farmaceutické společnosti. Kongres jim totiž v roce 1986 dal naprostou právní imunitu a tento zákon v roce 2011 US Nejvyšší soud podpořil. Existuje zvláštní „vakcínový soud“ zvaný Národní program kompenzací za očkování, který je financovaný z daní na vakcíny. Když vám vakcína poškodí zdraví nebo vás zabije, musíte si najmout právníka a bojovat s vládními advokáty placenými z daní, abyste z nich zkusili dostat odškodnění, jelikož výrobce léků žalovat nemůžete.

Jak je vidět z níže přiložené zprávy, než dostanete vyrovnání, může to také trvat roky. Tahle zpráva tudíž nejspíš představuje jen nepatrný zlomek skutečného počtu lidí vakcínami buď poškozených, nebo zabitých, jelikož s vládou je těžké u soudu bojovat, abyste si vybojovali vyrovnání.

Tato zpráva také jasně ukazuje, že tou nejnebezpečnější vakcínou v Americe je vakcína proti chřipce. 134 případů, které obdržely vyrovnání za poškození vakcínou, bylo 79 vyrovnání za injekce chřipky včetně tří úmrtí.

Většina vyrovnání za poškození kvůli injekci chřipky byla za syndrom Guillain-Barreho. K dalším poškozením zdraví od chřipkových vakcín patřily: akutní diseminovaná encefalomyelitida (zánět mozku a míchy), traverzální myelitida (zánět míchy), pásový opar, demyelinační neuropatie (zánětlivý rozpad pouzder periferních nervů), záchvaty, neuropatie (poškození periferních nervů), brachiální plexopatie (poškození nervů mezi míchou a páteří), revmatoidní artritida, optická neuritida (zánět zrakového nervu) a Bellova paralýza (ochrnutí obličeje).

O tom jste se asi ve svých místních zprávách nedočetli, nebo snad ano? Tady je kopie skutečné zprávy:

Stovky lidí jsou každý rok postiženy Guillain-Barrého syndromem po očkování proti chřipce

Jak lze vidět z tohoto vládního reportu a z dalších zpráv o státních platbách za poškození očkováním, tak Guillain-Barrého syndrom (GBS) je nejběžnější vedlejší účinek v důsledku očkování proti chřipce.

Co to je Guillain-Barrého syndrom? Definice Centra pro kontrolu nemocí (CDC) uvádí:

Guillain-Barrého syndrom je vzácná porucha, při které vlastní imunitní systém poškozuje nervové buňky, což způsobuje ochablost svalů až ochrnutí. GBS může vyvolat příznaky, které trvají až několik týdnů. Většina lidí se z GBS uzdraví, ale někteřé mají trvalé poškození nervů. Ve vzácných případech lidé na GBS zemřeli, obvykle kvůli potížím s dýcháním.

Srovnejte to s definicí obrny od CDC:

Obrna je infekční onemocnění způsobené virem, který žije v krku a ve střevním traktu. Až 72% osob infikovaných obrnou nemá žádné příznaky. Nicméně i osoby bez příznaků mohou virus šířit a způsobit tak onemocnění jiných osob. Asi 24% infikovaných má drobné příznaky, jako je horečka, bolest v krku, žaludeční nevolnost, nebo příznaky podobné chřipce a nemají příznaky ochrnutí. U 1-5% se rozvine aseptická meningitida a ztuhnutím zad nebo nohou a u některých osob se rozvinou další příznaky během jiných menších onemocnění. V méně než 1% případů dojde k ochrnutí končetin, obvykle nohou. Z těchto případů, ve kterých se projeví paralýza, 5-10% umírá kvůli paralýze dýchacích svalů.

Zde je jeden příběh muže, který málem zemřel na GBS kvůli chřipkové vakcíně a nedávný příběh zdravotní sestry, která dostala kompenzaci 11,6 milionu dolarů poté, co byla paralyzována vakcínou proti chřipce.

Skutečnost, že GBS je jeden z nežádoucích účinků roční vakcíny proti chřipce, je dobře zdokumentovaná. Příbalové letáky vakcín proti chřipce dokonce obsahují upozornění týkající se GBS:

"Pokud se do 6ti týdnů od předchozího očkování proti chřipce objevilo GBS, tak by rozhodnutí podat vakcínu AFLURIA mělo být pečlivě zváženo s ohledem na potenciální přínosy a rizika.

Věděli jste o tom? Byli jste na testech nebo dostali jste nějaké otázky před aplikací vakcíny proti chřipce, aby se zjistilo, zda nemohou nastat nějaká rizika na základě předchozích komplikací?

Kolik lidí bývá poškozeno GBS kvůli proti-chřipkové vakcíně? Podle CDC to není víc než 1-2 případy na milion očkovaných.

Je ten počet přesný? Nevíme. Kolik lidí může být postiženo GBS bez toho, aby si to dali do souvislosti s vakcínou proti chřipce? CDC tvrdí, že podle odhadů se GBS rozvine ročně u 3 - 6ti tisíc lidí a u asi 2/3 lidí, u kterých se rozvinlo GBS, tak došlo po průjmovém onemocnění nebo onemocnění dýchacích cest.

Předpokládejme, že vládní odhad počtů GBS je přesný. Kolika lidí se potom týká poškození (nebo i smrt) od GBS způsobené vakcínou proti chřipce? Podle nejnovějších statistik amerického ministerstva zdravotnictví z prosince 2014 bylo aplikováno asi 944 milionů dávek vakcín proti chřipce v letech 2006-2013.

Takže podle vlastních vládních statistik je v důsledku očkování proti chřipce ročně postiženo GBS (včetně nekolika úmrtí) průměrně 269 lidí. To spadá do 3-6000 případů GBS ročně.

Mohly by být vakcíny ve skutečnosti zodpovědné za mnohem vyšší počet?

Je vakcína proti chřipce vůbec efektivní a stojí za to riziko?

To je veledůležitá otázka, která musí být zodpovězena, aby ospravedlnila masové očkování a aby byly zdokumentovány životy zničené díky vakcíně proti chřipce. Ti, kteří očkování prodávají a tlačí na masovou vakcinaci, chtějí, abyste uvěřili, že menšina musí být obětována pro dobro většiny a že vakcína proti chřipce funguje.

Začátkem prosince 2014 CDC oznámila, že "současné očkování proti chřipce tuto sezónu nezafungovalo příliš dobře proti virům v této sezóně." Ale je tu nějaký důkaz, že je vakcína účinná i v obdobích kdy, "zafunguje dobře" ? Je tu nějaký takový vědecký důkaz, nebo je to pouze víra podporovaná za účelem miliardových zisků pro farmaceutický průmysl, který nemůže být žalován o náhradu škody?

Média a většina lékařských odborníků uvádí, že chřipka způsobuje ročně mezi 3.000 - 49.000 úmrtí. CDC však uvádí, že je to jen odhad a že ve skutečnosti přesné číslo není známé.

 

Aktuální text z webu CDC o množství úmrtí díky chřipce (červenec 2014)

Lawrence Solomon, ředitel výzkumu ve spotřebitelském institutu v Kanadě napsal začátkem roku 2014 článek v Huffington Post, ve kterém zpochybňuje správnost odhadů CDC:

Jejich údaje se velmi liší od počtu záznamů na úmrtních listech - podle zákona musí být stanovena příčina úmrtí - což dokazují statistiky úřadů, které tyto údaje shromažďují. Podle Národního vitalního statistického úřadu v USA zemřelo např. v roce 2010 na chřípku asi 500 lidí. To je méně než na žaludeční vředy (2977), kýlu (1832), těhotenství a porod (832) a je to daleko za největšími zabijáky jako jsou srdeční choroby (597.689) a rakovina (574.743).

I číslo 500 by mohl být pro USA příliš vysoký, jak tvrdí respektované časopisy jako American Journal of Public Health a British Medical Journal. Pouze 15-20% lidí, kteří mají chřipce podobné příznaky, mají skutečně virus chřipky. Ostatních 80-85% má např. rhinovirus  nebo nějaké jiné choroboplodné zárodky, které jsou od chřipky k nerozeznání bez laboratorních testů, které se však zřídka kdy udělají. V roce 2001, kdy bylo u 257 američanů oznámeno úmrtí na chřipku, bylo jen 18 pozitivně identifikováno, jako skutečná chřipka. U těch ostatních 239 se to prostě předpokládá a nejspíš ji skutečně někteří z nich měli.

Rozhodnutí CDC hrát kartu s úmrtím na chřipku sahá až dekádu zpět, kdy si uvědomili, že veřejnost nenásleduje jejich doporučení k očkování proti chřipce. Během chřipkové sezóny 2003 "nám výrobci sdělovali, že nepřichází dostatečně mnoho objednávek na vakcíny proti chřipce" uvedl Dr. Glen Nowak, náměstek ředitele pro komunikaci v CDC pro National Public Radio. "Opravdu to vypadá, jako bychom potřebovali udělat něco, co lidi povzbudí k tomu, aby se nechali očkovat proti chřipce."

Odpověď CDC byl "Sedmi stupňový program pro generování poptávky po očkování proti chřipce (nebo jakémukoliv jinému)", který Nowak představil ve své prezentaci na Národním summitu očkování proti chřipce v roce 2004.

CDC se rozhodlo nestydatě vytvořit masový obchod s proti-chřipkovými vakcínami tím, že přiměla média k vytvoření paniky mezi veřejností. Poslušná a nekritická média vytváří už 10 let mediální humbuk nadsazováním skutečných čísel a pokračují v tom stále.

Mnoho lékařů a zdravotníků se staví proti masovému plošnému očkování

Existuje rostoucí odpor mezi pracovníky zdravotní péče proti masovému očkování proti chřipce. Nicméně farmaceutická lobby je velmi silná, silně ovlivňuje zdravotnické školy a univerzity a stejně tak politiky k tomu, aby dosáhli svých cílů.

Zahrnuje to politiku, kdy je povinné očkování proti chřipce stále více vyžadováno ve zdravotnických zařízeních jako podmínka pro plnou úhradu příspěvků Medicare a Medicaid. Díky pochopení rizik spojených s aplikováním vakcíny proti chřipce stále více pracovníků ve zdravotnictví, především mezi ošetřovateli, odmítá povinné očkování i za cenu možnosti ztráty zaměstnání.

Ve videu výše Dr. Mark Geier vysvětluje podvod za vakcínami proti chřipce. Doktor Geier NENÍ Anti-vakcinář. Je profesorem a má doktorát z genetiky. Působil 10 let v Národním zdravotnickém institutu a byl profesorem na Univerzitě Johna Hopkinse jako genetik. Je autorem více než 150ti recenzovaných publikací.

Pracoval na bezpečnosti a účinnosti vakcín přes 30 let. Byl jedním ze čtyř vědců, kteří pracovali na výměně DTP, látky obsažené ve vakcínách, která způsobovala u každého očkovaného dítěte vysoké horečky, za DTaP, což bylo mnohem čistší a po které se vyskytovaly horečky jen u 3% dětí.

Ve videu vysvětluje, že vakcína proti chřipce způsobuje Guillain-Barrého syndrom a že není příliš účinná v prevenci chřipky. Také vysvětluje, že CDC nedodržuje zákon o očkovacích látkách, který vyžaduje dlouhodobé testování bezpečnosti, tak jako je tomu u jiných vakcín, protože očkovací látka proti chřipce se každý rok mění. Takže vakcína proti chřipce je vlastně experimentální látka, která se má podat 300 miliónům lidí každý rok. Také neexistují žádné studie, která by dokazovaly bezpečnost vakcín, jenž jsou podávány opakovaně každý rok. Dr. Geier též vysvětluje, že CDC hraje velkou roli v očkovacím businessu, protože jejich distribuce představuje 300 miliónů dávek ročně, zatímco ostatního očkování pro děti je "jen" kolem 20ti miliónů ročně.

Dále vysvětluje, že chřipka je nevhodná na očkování, protože se musí očkování proti ní opakovat každý rok, zatímco např. proti pravým neštovicím to stačí pouze jednou. Dr. Geier poukazuje na to, jak absurdní je utrácet miliardy dolarů za vakcínu, která by mohla zachránit nanejvýš 50 životů ročně, když existují mnohem vážnější problémy způsobující smrt, na jejiž řešení by bylo vhodnější ty peníze investovat.

Buďte informováni. Nestaňte se statistickým údajem v počtu těch, kteří byli poškozeni nebo zabiti vakcínou proti chřipce. Existují mnohem bezpečnější způsoby, jak se chránit proti chřipce!

Podklady:
Read more at VaccineImpact.com.

Sources:

[1] http://www.cdc.gov

[2] http://www.cdc.gov

[3] http://healthimpactnews.com

[4] http://healthimpactnews.com

[5] http://www.fda.gov[PDF]

[6] http://www.cdc.gov

[7] http://www.cdc.gov

[8] http://www.hrsa.gov[PDF]

[9] http://vaccineimpact.com

[10] http://www.cdc.gov

[11] http://www.cdc.gov

[12] http://cpi.probeinternational.org

[13] http://www.cdc.gov[PDF]

[14] http://probeinternational.org

[15] http://cpi.probeinternational.org

[16] http://www.huffingtonpost.ca

[17] http://healthimpactnews.com

Zdroj: http://www.naturalnews.com/048209_flu_vaccine_medical_deaths_injury_compensation.html

Diskuze o zákonu o povinném očkování v ČR:

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/poslanci-odmitaji-pokuty-lekarum-i-rodicum-neockovanych-deti/r~12a61a4e972511e49bec0025900fea04/
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!