Stížnost Lenky Procházkové na neobjektivitu zpravodajství ČT z 21.1.2015

Česká republika je sekulární stát, který se neváže na žádnou výlučnou ideologii ani náboženství. Osmdesát procent občanů v současné době nepatří k žádné církvi. Navzdory těmto skutečnostem došlo ke schválení zákona o tzv. vyrovnání státu s církvemi, který byl Sněmovnou přijat za nestandardních okolností dne 8. 11. 2012.

Podávám stížnost na ČT, která porušila zásady veřejné služby dané zákonem, když o obsahu zmíněného zákona od počátku informovala zavádějícím způsobem a stranila jeho propagátorům. Občanské iniciativy (např. Nezávislá média, Ne základnám a Stop církevním restitucím) se snažily suplovat roli ČT a informovat veřejnost objektivně. Už v době příprav na schvalování zmíněného zákona pořádaly četné tiskové konference, demonstrace a seminář odborníků na půdě Poslanecké sněmovny, v němž zákon kritizovali právníci, historikové a ekonomové, avšak ČT tyto akce ignorovala, případně zlehčovala. Sama žádnou debatu s odborníky neuspořádala, ačkoliv jí to bylo mnohokrát navrhováno. Televizní koncesionáři jsou tedy omezováni ve svém právu na úplné a vyvážené informace a o tom, že zmíněný zákon prolamuje nejen únor 1948, ale dokonce ruší účinnost pozemkové reformy (1919) a její revize 1947), si musí získávat poznatky z jiných zdrojů.

Štáb ČT sice vysílal přenos z jednání Ústavního soudu, který projednával žalobu skupiny senátorů proti přijetí zmíněného zákona, ale po odvysílání se už ČT nevěnovala tomu, že Ústavní soud před vyhlášením připraveného verdiktu neprojednal důkazy předložené žalobcem.

Obsah zákona kritizoval i europoslanec Jan Keller. Když v září 2014 žádal po EK odpověď na otázku, zda daňové výhody poskytované církvím, zásady finančního vyrovnání týkající se ocenění majetků, který nemůže být restituován a též příspěvky pro církve, jež mají být vypláceny během tzv. přechodného období, odpovídají zásadám přípustné státní podpory a nenarušují hospodářskou soutěž a trh EU. Eurokomisař pro hospodářskou soutěž tazateli odpověděl, že na církve lze pohlížet jako na podniky pouze v případě, že vykonávají hospodářskou činnost. K tomu, zda Římsko katolická církev podniká, se však nevyjádřil. Nevyjádřila se dodnes ani ČT a jako veřejnoprávní médium nezkoumá ani důsledky zmíněného přijatého zákona na politický vývoj v naší zemi. ČT nezkoumá okolnosti značných volebních úspěchů strany KDU-ČSL poté, co církve obdržely finanční příspěvky plynoucí ze zákona o tzv. církevních restitucích. ČT zamlčela veřejnosti i skutečnost, že členové Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny jednali 28. května 2014 ve Vatikánu o uzavření Konkordátu a že tato delegace poslanců se při setkání zavázala, že jejich strany a hnutí (ANO, ČSSD, TOP 09 a ODS) se nebudou vracet k přijatému zákonu o tzv. církevních restitucích a zamezí projednávání jeho novely. O tomto utajeném setkání českých legislativců ve Vatikánu ČT nevěděla? Anebo věděla a uvalila na informaci embargo?

Na závěr si stěžuji na to, kolik prostoru ve vysílání veřejnoprávní televize je věnováno náboženským relacím a pořadům, které propagují náboženství. Dle mého názoru se jedná o reklamu, kterou však platí koncesionáři. Naopak mi ve vysílání chybí pořad pro ateisty. ČT sice tvrdí, že ateistické jsou všechny pořady, které nejsou náboženské, ale to je nepravda. Smyslem ateismu je kritika náboženství a kritika církevních praktik! V rámci ateistického pořadu by se občané mohli dovědět, co je to Konkordát a jak jeho přijetí ovlivní život v zemi. Zjistili by, že kanonické právo má vyšší právní sílu než zákony republiky a na základě těchto poznatků by mohli vyvinout úsilí směřované proti přijetí smlouvy s Vatikánem. Nemá-li člověk dostatek kvalitních informací, nedokáže se správně a včas rozhodovat a stává se rukojmím politické zvůle.

Na poznámku jednoho z členů Rady ČT, že i odpůrci zmíněného zákona se na obrazovce ČT objevili a že já sama jsem byla před dvěma lety hostem v pořadu Hyde Park, namítám, že Hyde Park je alibi. Sledovanost tohoto pořadu je poměrně nízká, zatímco každodenní tok zpravodajství ovlivňuje veřejné mínění a průběžně s ním manipuluje.
15 Komentářů k Stížnost Lenky Procházkové na neobjektivitu zpravodajství ČT z 21.1.2015

 1. Radek Dvořák napsal:

  Lenku Procházkovou si nesmírně vážím. Kdyby ničeho jiného tak i toho že byla v Chartě 77 a dnes zase opět bojuje proti Státnímu Molochu!!!
  Domnívám se že sama zjistila že Západní podpora Charty 77 byla Investice Korporací do Rozbití Československa a ovládnutí přes půjčky Světové Banky a sestry MMF!!! Tyto půjčky se vázaly na Privatizaci zprvu všeobecnou a po dalších půjčkách na Privatizaci strategických podniků a Zdrojů Vody a Energie či například přenosové sítě a telekomunikací!!!
  Podle tohoto scénáře který poodhalil "John Perkins - Přiznání Lovce Ekonomik"

  https://www.youtube.com/watch?v=EM31myP0tqE

  Podle tohoto scénáře to fungovalo od Brazílie až po Bělorusko!!!
  Tyto Půjčky nejdou splatit a Stát jelikož prodá svoje Zdroje není schopen sanovat Dluhy země a posléze není schopen platit byť jen Úroky!!!
  Dneska tento systém fungoval v Rusku za Jelcina i za Žirinovského!!! Až Putin nastavil správné tržní hospodářské zákony a prosperitu země tím že Kapitál neopouští Rusko ale investuje se v Rusku!!! Obdobně na Krymu Putin vyhlásil Investice bez Daní. To znamená že Investice které Podnikatelé poskytnou Krymu tam též zůstanou nejen smluvně ale i fyzicky!!!
  Na jaře Senát USA schválil podporu "Ruských" medii a webových serverů a spolků opozice proti Putinovského směřování států Ruské Federace!!! Pokud toto někdo Nechápe jako Hrubé Vměšování do chodu státu tak je hlupák!!! USA budou investovat 5 miliard 2014-2015 do Nacionalistických skupin a serverů či radia a tištěných periodik!!!
  Putin je dobrý stratég a myslím záruka Míru nejen v Evropě ale na světě!!!
  Lenka Procházková je vážně dobrá a pokud bude nebezpečná tak se možná dočkáme ještě nějaké provokace či likvidace.
  Přeji si jen mír-svobodu-právo pro všechny a nezávislost naší země na USA a Elitách Západu!!!

  • Petr napsal:

   Podpora Lenky Procházkové a jí podobných mě děsí. Děsí mne, že se tak děje i od lidí, kteří čtou alternativní média. Lenka Procházková nehájí zájmy původních obyvatel naší země. Je to jen po věky opakovaná hra na rozděl a panuj. Před druhým kolem přímé volby prezidenta ČR psala kritiku na Schwarzenberka, psala ódy na Masaryka. To se neslučuje, ti dva jsou k sobě ideologicky nerozlučně spjatí v boji proti Slovanům. Potom jsem zjistil, že Ludvík Vaculík je její partner a otec společných dětí, ten "pěl" na podporu Karla v PEN klubu. Nuže, co to za rozpor v jedné rodině? Ať vyhraje ten či onen, případné konexe plynoucí od toho či onoho tábora jsou zajištěné. Položím pár otázek k problematice, jíž se vedle boje proti islámu (který jí nevěřím) angažuje:

   Proč se TOP 09 s jejím zednářským, tj. prvoplánově protikřesťanským, předsedou tolik zasadila o církevní restituce?

   Proč se o církevní restituce bili a bijí politici z KDU-ČSL, která je ovšem tak křesťanská jako třeba jeden z jejich k židovství a homosexualitě se vyznávající ministr?

   Jestliže se bolševická revoluce mohla odehrát v tak velké zemi, jako je Rusko, proč by se něco podobného nemohlo stát i ve Vatikánu?

   Masaryk ve věci bolševické revoluce v Rusku cynicky říkal :Když sobě pomůžeme, Rusku pomůžeme." Pomožme sobě, ale neméně i ostatním tím, že si informace a souvislosti budeme prověřovat více do hloubky a dokonce i k věcem s nimiž z nevědomosti nesouhlasíme. Lenka Procházková je jedna z mnoha pastí na ovečky.

   • admin napsal:

    zřejmě toho o ní víte málo, doporučuji hodnotit na základě osobní zkušenosti a současných činů, resp. slov

    • Petr napsal:

     Je možné, že je to málo. Stejně tak je ale možné, že osobní zkušenost vede k emocionální zaujatosti. Pro oboje však platí, že to tak být nemusí.

     Uvedený příklad s Ludvíkem Vaculíkem není v jejím příbuzenstvu ojedinělý. Osobní zkušenost není možná pro každého, proto se člověk musí rozhodovat pomocí omezeného výběru vlastností veřejně činného aktéra, konzistence jeho názoru, ideového ukotvení... Pro rozpory ve výše uvedeném je pro mě nedůvěryhodná. Navrhujete hodnotit na základě současných činů, resp. slov. To je přece hloupost, zejména politici (dnes jsou politici i herci a moderátoři), kteří nejsou mediokracií zlikvidováni se vyznačují rozporem mezi slovy a činy. Pokud mám hledět jen na současné postoje, tak je to také špatně, můžete potom rovnou radit, že točit se názorově jako korouhvička podle větru je správně. Vám to třeba nevadí, mně ano, pak se v tomto lišíme. Já vidím kontinuitu moci před a po roce 1989, Vy třeba nikoliv.

     • hel napsal:

      achjo:(, jen dvě poznámky- lenka procházková se mi jeví jako názorově velice konzistentní člověk, žádná korouhvička a nejhorší ze všech srážek je holt srážka s blbcem

 2. Radbůza napsal:

  No to jestli přečte kardinál DD, tak v něm zase vzplane urputný mesiášský hněv :-( Pravdu zrovna neradi slyší svatoušci.

 3. Janhonza1 napsal:

  Nejsem ateista, ale církve nesnáším. A pokud tahle hrabivá, falešná chamraď zastupuje boha na zemi, tak potom se něco hodně moc pokazilo.

 4. admin napsal:

  Delegace Ústavněprávního výboru PS P ČR samozřejmě ve Vatikánu 28.5.2014 byla a kratičkou bezobsažnou zprávou (jak je ve zvyku) o tom dokonce informuje MZVhttp://www.mzv.cz/.../delegace_ustavne_pravniho_vyboru... Podobné informace, jako Procházková, již dříve sděloval K. Hrádela. Záměr vyslání delegací Poslanecké sněmovny, tedy i delegace Ústavně-právního výboru PSP schválil Organizační výbor Sněmovny usnesením č. 33 z 12.2.2014 (vše dohledatelné v dokumentech PSP). Je faktem, že je zajímavé, proč zrovna byli vysláni členové Ústavně-právního výboru, tedy členové výboru, který projednává i ústavní zákony. Předmětem jednání mělo být: "jednání s partnerským výborem a představiteli dalších institucí". Čili pro mně je to nechutná politická blamáž bez ohledu na to, co měli či neměli vyjednat vyslanci Poslanecké sněmovny ve Vatikánu. Snad aspoň pozemkové úřady budou konat velmi zvolna ve vydávacích procesech. Že teď církve rozjíždí velký byznys, je známo. Tuhle třeba v Plzni koupili zchátralý činžák hnedle s o milion vyšší nabídkou, než byla cena vyvolávací. Nic, principielně, proti církvím nemuslimského vnímání, i těch informací mají za tisíciletí dost k tomu, aby si udrželi vliv. Ale nespravedlivé, uspěchané restituce, to byl další megatunel na tomto národě. Škoda, že soc. dem. se aspoň nepokusila v lidech vybudit zdání naděje zvratu v této věci.

  • Robo napsal:

   Mám také "tušenie", že cirkve si ten majetok už dlho neužijú..

  • martin bareš napsal:

   admine:
   Říkáte: "Škoda, že soc.demokracie...."
   nemluvte prosím o těch z+dech pozitivně. Nemohu se zdržet, abych použil jemnější výraz.
   Vzpomeňte si, jak ČSSD prezentovala postoj k tomuto megatunelu/církevním restitucím před volbami.
   A co se stalo: okamžitě vzali do vlády Bělohrádka - zákeřného amerikanofila, antikomunistu, podlého donašeče Vatikánu.
   Pak vyslali k jednání s církvemi jistou Gajdůškovou či Gajdačovou - už od pohledu žena mdlá, hloupá a úplně blbá - aby s církvema dojednala jakédi "zmírnění" těch restitucí. Např. "Místo 50 miliard od státu během dalších let, nenechali byste to vážení církevní hodnostáři na čtyřicetidevíti?"

   Takhle se od vládní strany žebrá s prachprostými zloději, aby vrátili kousíček nakradeného?!!!

   Ne pane administrátore. Já chodil zpívat do sboru Církve Československé husitské jako ateista. Raději jsem odešel, pro mé svědomí, pro jeho klid.
   Znám své Pappenheimské. Znám.
   Tohle nám tady nedělejte. I když je to Váš veb. Děkuji.

 5. Radek Dvořák napsal:

  Víte co mě docela dorazilo???
  Že Rychetský jako předseda Ústavního Soudu byl ve Vatikánu před rozhodováním soudu a nebyl Odvolán pro podjatost soudce z Jednání!!!
  To jako bych rozhodoval ve věci Kajínka a byl za ním v Kriminále!!!
  Jako soudce toto musí nechat druhým!!! On vlastně se musí zaobírat zprostředkovanými fakty a rozhodovat přímo a nepřímo být ovlivňován mimo fakta ze spisu argumentací Obhájce a Žalobce!!!
  Je to jako aby moc zákonodárná plnila i moc výkonnou to nejde!!! Je to Nepřípustné jako by Policista chtěl rovnou i soudit!!!

 6. Contumax napsal:

  Mezi " chartisty jsem trochu chodil " za reálného socialismu a vím moc dobře o co jim šlo a jak mluvili dvojakou řeči a dvojí tváří ... Občas se někdo mihnul nějaký doopravdický člověk ale vždy bezvýznamný....
  Nebudu se k ní vyjadřovat, to se pozná časem

  • martin bareš napsal:

   opět Contumaxi souhlas. Taky jsem se "chartistického odboje" dotknul, bojoval jako pomýlený venkovan za Havla s větrnými mlýny. Což mne na venkově stálo spoustu úsilí a času. Nelituji ale toho, je to na dlouhou debatu. Chybami se člověk učí a tohle mi dalo opravdu hodně. už jen to pořádné prohlédnutí je fajn.

   Nechávám tu paní být a žít, intelektuálku a jsem zdrženlivý.

   Církve: další veliké téma veliká debata.

 7. Josef Švejk napsal:

  Ať tak nebo onak, co se týče ČT, pedofilních spolků, jakož i mnohého dalšího, je každý Marcus Porcius Cato se svým "Carthago delenda est" nanejvýše potřebným. Zvláště v dnešní době. Zbývá jen doufat, že tato přání budou jednou vyslyšena tak, jako přání Cata.

 8. Petr napsal:

  Zajímavé, nedělám to s tímto tématem často, ale vždy, když položím podobné otázky nebo uvedu argumenty, je od nich uhnuto, jsou přebity hrubostí (zde to není naštěstí tento případ) nebo se na ně neodpoví.
  Možná je to tím, že diskutující jsou komparzisté v "diskusi" nebo účastníci jsou natolik monotématicky zaslepeni a ve skutečnosti je nezajímá pravda.

  Vyplynulo, že Bělobrádek je obhajitel církve prostřednictvím zásluh o restituce a zároveň amerikanofil. To by se mělo při současné marxistické politice vlády USA vylučovat, ne? Pak ještě, že Rychetský, by mohl být návštěvou Vatikánu ovlivněn ve prospěch realizace restitucí. Stejně prostou úvahou by si to tam s ním mohli pokazit. Takové úvahy, stojící na vodě, v podstatě na hodu korunou jsou k ničemu. Rychetský patří do stejného ideového protikřesťanského tábora jako Lenka Procházková, možná i proto se on za restituce paradoxně staví. Nebylo by přece jen vhodné udělat si jednoduchou analýzu mediálně slavných představitelů církve (poslední papežové, "naši přední katolíci" Herman, Duka, Halík, Vlk, Vácha, Putna atd.) a srovnat je s těmi, co musí být ve stínu, kterým není dovoleno cokoliv. Copak byl každý Čechoslovák před rokem 1989 bolševik?

  Pokud budou dějiny pokračovat ještě pár desítek let jako doposud, postaví se třeba Lenka Procházková vedle takových celebrit, jako Hus, Žižka nebo Komenský. Třeba ten Komenský se opakovaně snažil, aby protestantům v českých zemích proti katolíkům pomohli Turci, to byl ale vlastenec a lidumil. Že se Lenka Procházková staví proti islámu, nic na tom, její ideový soudruh Rychetský ji nakonec ze své funkce poučí, že by to bylo proti lidským právům... která oni tolik hájí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!