Analýza vyváženosti a nezaujatosti zpravodajského vysílání České televize od 22. do 29.1.2015 ve vysílání o Rusku a Ukrajině

Snímek obrazovky pořízený 2015-02-06 12:25:59Na jednání Rady ČT, které proběhlo 4.2.2015 jsem si na podporu předchozí stížnosti přichystal podrobnou analýzu vyváženosti zpravodajství o Ukrajině a Rusku a došel jsem k šokujícímu, i když trochu předpokládanému závěru. Z osmi dnů, u kterých jsem pečlivě shlédl všechny zpravodajské vstupy, bylo možné 75% zpráv hodnotit jako PROTI-ruské (povstalecké), 25% jako neutrální a 0% jako PRO-ruské (povstalecké). A stejné číslo vyšlo při hodnocení výběru hostů! Porovnejte sami.

Při otázce ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala na metodikou hodnocení, jsem odpověděl v tomto duchu:

Negativně, nebo jednostranně podaná zpráva je taková, která uvádí, že jedna strana konfliktu se dopustila něčeho zlého, špatného či zavrženíhodného a vyvolává v divákovi k dotyčné straně negativní postoj.

Pozitivní zpráva je taková, která poukazuje na to, že jedna strana učinila něco pozitivního a prospěšného a nebo že se jí stalo nějaké příkoří. Taková zpráva vyvolává v divákovi postoj, kdy se může s dotyčnou stranou ztotožnit.

Neutrální zpráva hodnotí srovnatelně obě strany konfliktu.

Host, který zaujímá k nějaké straně negativní postoj, je takový, že charakterizuje dotyčnou stranu tak, že se dopouští nějakých zločinů a zavrženíhodného jednání.

Pozitivně hodnotící host vysvětluje, obhajuje a schvaluje jednání příslušné strany jako oprávněné, správné a prospěšné.

Zdeněk Šámal namítl, že přece byla ve vysílání paní Sudlianková (což však bylo mimo oněch 8 dnů) nebo Jaroslav Bašta (jeho komentář z 29.1.2015 lze hodnoti pouze jako neutrální), avšak počet těchto vystopenní je nesouměřitelný s množstvím hostů zaměřených jednoznačně PROTI-Rusky (povstalecky).

Fakta jsou jednoznačná a to i tehdy, kdybych měl pravdu pouze z poloviny.

 

Studie ke stažení zde: Analýza objektivity a nezaujatosti zpravodajského vysílání České televize od 22.1.2015 do 29.1.2015 na ČT24

 

Analýza objektivity a nezaujatosti zpravodajského vysílání České televize od 22.1.2015 do 29.1.2015 ve vysílání o Rusku a Ukrajině

22.1.2015

Studio 6 5m
Berlín: Lavrov o ukrajinské krizi - http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/215411010100122/
neutrální

Zprávy v 10 2m
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10498629597-zpravy-v-10/215411010000122/
lživé – pro-ukrajinské (Ukrajinská armáda se z doněckého letiště nestáhla, ale byla vyhnána po útoku sil DLR)

Studio ČT24 (11:48) 6m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060122/ -

lživé – silně proti-ruské („ruské“! zajetí, jsou zmiňováni jen zajatci ukrajinské armády, ústup z letiště místo vyhnání z letiště, atd...), komentář – Lenka Víchová

Zprávy ve 12 3m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/215411012000122/

neutrální

Studio ČT24 3+6m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058280122/

- Zpráva: délka 3 m - neutrální

- Host: Tatiana H. Sikorská - délka: 6 m - lživé – silně proti-ruské (přirovnání k islámskému státu)

Zprávy v 16 2 m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/215411016000122/

neutrální

Události 6m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100122/obsah/376116-aktualni-vyvoj-na-ukrajine

neutrální

Horizont ČT24 11 m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058050122/

silně proti-ruské (upozornění jen na chování k zajatcům v Doněcku, ostře-proti putinovské komentáře V.Votápka)

Události, komentáře 7m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000370122/obsah/376202-boje-na-ukrajine

silně proti-ruské (komentáře Luboše Dobrovského, obviňování separatistů z útoku, zaměňování agresora a napadených,...)

23.1.2015

Studio ČT24 8m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058330123/

silně proti-ruské (komentář Davida Svobody, obviňování Putina z plánů na polo-kolonizaci, z eskalování situace a úmyslu likvidace ukrajinské ekonomiky, užívání pojmu teroristé)

Události 2m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100123/obsah/376322-situace-v-donecku

silně proti-ruské (komentář o posílení ruskými vojáky)

Horizont ČT24 9m

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10316155327-horizont-ct24/215411058050123/

komentář Tomáše Vlacha: neutrální, M. Karas – mírně proti-ruský

24.1.2015

Zprávy ve 12 3m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/215411012000124/

Komentuje T. Vlach: neutrální

Zprávy ve 14 5m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411014000124/

lživé – povstalci jsou obviněni z ostřelování Mariupolu bez důkazů - „podle Kyjeva“

Libor Dvořák – neutrální komentář, ale pouze polopravdy

Zprávy v 15 2m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411015000124/

lživé – povstalci jsou obviněni z ostřelování Mariupolu bez důkazů - „podle Kyjeva“

Zprávy v 16 2m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/215411016000124/

lživé – povstalci jsou obviněni z ostřelování Mariupolu bez důkazů - „podle Kyjeva“

Zprávy v 17 2m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411017000124/

lživé – povstalci jsou obviněni z ostřelování Mariupolu bez důkazů - „podle Kyjeva“

Jiří Just – porti-ruský komentář

Zprávy v 18 2m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411018000124/

lživé – povstalci jsou obviněni z ostřelování Mariupolu bez důkazů - „podle Kyjeva“

Jiří Just – porti-ruský komentáře

Události 2m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100124/obsah/376467-boje-v-mariupolu

lživé – A.Zacharčenko se prý přihlásil k útoku na Mariupolu

Zprávy ve 23 2m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/215411023000124/

proti-ruské – z útoku na Mariupol obviněna DLR

25.1.2015

Studio 6 víkend 12m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/215411010120125/obsah/376515-zpravodajsky-servis

Zpravodajský servis (6x) 2m - proti-ruské - z útoku na Mariupol obviněna DLR

Otázky Václava Moravce 48m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/215411030500125/

silně proti ruské – komentáře A.Vondry

Zprávy ve 13 1m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411013000125/

proti-ruské – z útoku na Mariupol obviněna DLR

Zprávy ve 14 1m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411014000125/

proti-ruské – Porošenko prý prosazuje mírové řešení, z útoku na Mariupol obviněna DLR

Zprávy v 15 1m

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411015000125/

proti-ruské – Porošenko prý prosazuje mírové řešení, z útoku na Mariupol obviněna DLR

Zprávy v 16 2m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/215411016000125/

proti-ruské – Porošenko prý prosazuje mírové řešení, z útoku na Mariupol obviněna DLR

Zprávy v 17 1m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411017000125/

proti-ruské - Porošenko prý prosazuje mírové řešení, z útoku na Mariupol obviněna DLR

Zprávy v 18 1m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411018000125/

proti-ruské - Porošenko prý prosazuje mírové řešení, z útoku na Mariupol obviněna DLR

Události 2m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100125/obsah/376585-osn-k-utokum-na-mariupol

proti-ruské - Porošenko prý prosazuje mírové řešení, z útoku na Mariupol obviněna DLR

Horizont ČT24 8m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058120003/

mírně proti-ruské – komentář O.Bureše

Zprávy ve 23 2m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/215411023000125/

proti-ruské - Porošenko prý prosazuje mírové řešení, z útoku na Mariupol obviněna DLR

26.1.2015

Studio 6 II 2+7

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010110126-studio-6-ii/

neutrální

Zprávy v 10 3m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10498629597-zpravy-v-10/215411010000126/

neutrální

Studio ČT24 9m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060126/

neutrální - komentář Dušan Rovenský

Studio ČT24 9m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058290126/

mírně proti-ruské - komentář Libor Dvořák - Porošenko prý prosazuje mírové řešení, z útoku na Mariupol obviněna DLR

Zprávy v 16 2m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/215411016000126/

neutrální

Události 1m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100126/obsah/376822-mimoradny-stav-na-vychode-ukrajiny

neutrální

Horizont ČT24 6m

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10316155327-horizont-ct24/215411058050126/

mírně proti-ruské, komentář Petr Kratochvíl

Zprávy ve 23 2m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/215411023000126/

neutrální

27.1.2015

Studio 6 2m

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/215411010100127/

mírně proti-ruské – válečné zločiny zmiňovány pouze při útoku na Mariupol

Zprávy v 10 2m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10498629597-zpravy-v-10/215411010000127/

mírně proti-ruské – válečné zločiny zmiňovány pouze při útoku na Mariupol

Studio ČT24 5m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060127/

neutrální

Studio ČT24 7m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058270127/

proti-ruské - komentář Martin Riegl – obvinění Ruska z nezájmu o civilní oběti

Události 2m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100127/obsah/377128-sankce-vuci-rusku

neutrální

Události, komentáře 12m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000370127/obsah/377193-rusko-a-sankce

neutrální – komentáře Tomáš Prouza, Radek Špicar

28.1.2015

Studio ČT24 8m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060128/

mírně proti-ruské - komentář Milan Dvořák – Rusko označované za agresora

Studio ČT24 7m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058320128/

mírně proti-ruské - komentář Milan Dvořák – Rusko označované za agresora

Ekonomika ČT24 6m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-ekonomika-ct24/215411058020128/obsah/377394-prijde-dalsi-rana-pro-ruskou-ekonomiku

neutrální

29.1.2015

Studio 6 5m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010100129/obsah/377405-prisnejsi-protiruske-sankce

silně proti-ruské - komentář V.Votápek – Rusko označeno za agresora a autoritativní a diktátorský režim

Studio ČT24 5m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060129/

silně proti-ruské - komentář V.Votápek – Rusko označeno za agresora a autoritativní a diktátorský režim

Zprávy ve 12 3m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/215411012000129/

neutrální

Zprávy v 16 2m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/215411016000129/

neutrální

Studio ČT24 6m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058030129/

proti-ruské, komentář Ondřej Soukup, podezírání Ruska z expanzionismu

Události 4m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100129/

mírně proti-ruské, zaznívají pouze komentáře na podporu sankcí

Ekonomika ČT24 9m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-ekonomika-ct24/215411058020129/obsah/377610-nove-sankce-proti-rusku

mírně proti-ruské, nejsou zpochybněny důvody sankcí

Horizont ČT24 9m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058050129/obsah/377546-eu-prodlouzila-sankce-proti-rusku

mírně proti-ruské, nejsou zpochybněny důvody sankcí

Události, komentáře 27m

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000370129/obsah/377597-nove-sankce-vuci-rusku

mírně proti-ruské, nejsou zpochybněny důvody sankcí

silně proti-ruské komentáře Petr Kolář, Rusko obviňováno z agrese, a ze záměru po zhroucení Ukrajiny

Jaroslav Bašta – neutrální

Zpravodajství celkem: 326 minut

Proti-ruské: 241 minut = 74%

Neutrální: 26%

Pro-ruské (pro-povstalecké): 0%

Počet vystoupení hostů celkem: 25

Proti-ruské: 19 = 76%

Neutrální: 6

Pro-ruské (pro-povstalecké): 0%

Hodnocení: Zpravodajství ČT24 od 22.1.2015 do 29.1.2015 je objektivně silně proti-ruské = neobjektivní = v rozporu se Zákonem o České televizi

 
117 Komentářů k Analýza vyváženosti a nezaujatosti zpravodajského vysílání České televize od 22. do 29.1.2015 ve vysílání o Rusku a Ukrajině

 1. martin bareš napsal:

  pane Korál, velice Vám děkuji za tuto sysifofskou práci.

  Možná je to marné, ale podle mne není.

  Vždycky se můžeme na Vaše šetření odvolat před těmi, kteří "požadují důkazy".

  Uschovejte kopii tohoto šetření, prootže až se to obrátí (a že se to obrátí) tak tihle zm+di, kteří teď plivou na Rusko a opolčence budou stát v první řadě revolučního kvasu a budou první, kdo budou chtít prebendy.
  "My jsme chtěli, ale my jsme nemohli". Tohle všechno známe.
  3x nasrat a hnát tu mediální svoloč bičem. "Odleva doprava", zkrátka všude. Vymýst je jak zasmrádlý zboží ze skladu.
  Proč?
  V době kdy se něco dá proti fašounům, tak nekonají, ale chrochtají u koryt.
  Až bude hotovo tak se budou rojit. Hajzli!!!

  • Contumax napsal:

   Nemůžu si pomoct ale i když TV nevlastním, a stane se, že někde vidím zpravodajství z TV a ačkoliv nejsem pamětník II. světové války, připadá mě TV silně Goebelsovská...
   Druhá strana nemluví tzv. nepřátelé ti nesmí vystupovat, reportérka do toho vkládá svůj pohled čímž ovlivňuje mínění diváků, dle propracovaných studií jak ovládat celý národ používá se mnoho desetiletí brainwashing, vymyvání mozku...

  • Stalin napsal:

   Martin Bareš
   To je pátá i šestá kolona a tyhle právě baťuška Josiph Vissarionovič Stalin dal postřílet bylo jich 600 000.

 2. Robo napsal:

  Je vôbec hnus, ze to musíme dokazovať takto číslami a tým sa na tie spinavosti ešte viacej sústrediť.
  Je podceňovana sila intuície, vedomia a to úplne zámerne ako jeden z najväčších nástrojov proti ľudskosti.

  • Contumax napsal:

   Ještě musím dodat, že se jedná o velmi nebezpečné podporovaní a propagace válek, vnucené agresivní filmy, podpora tzv. Globálního oteplování, propagace zvrácenosti jako LGBT... Zastrašování obyvatel kriminalizací a podsouvání nevymahatelnost práva a občanských svobod ,propagace rasismu, překrucovaní historie II světové války atd. atp..
   TV je mocná nebezpečná zbraň, která střílí dennodenně na myšlení celého národa od kolébky až po starce....čímž hubí v člověku obraz Boží, zpřevrací morálku a přirozenost člověka !!!
   Jedná se o velmi zákeřnou zbraň...

  • Stalin napsal:

   Ano Robo proti lidskosti.

 3. mino napsal:

  Dívám se na ten prasečí teploušský rypák a je mi na zvracení.Bohužel tito "vládli" a rozkradli republiku.Vše začal samozřejmě agent CIA ,dobře placený Havel.To po něm již byli prokadrování přisluhovačí USA a to je dodnes.Jediná šance je tyto darebáky poslat....Bohužel již je zřejmě pozdě.Díky pane Korále.

  • Contumax napsal:

   mino
   Třeba se ještě něco vyvrbí, člověk nikdy neví ale není dobrý "čekat až se něco vyvrbí" !!!

   • Contumax napsal:

    Pan Korál dělá velmi moudře, že nepodceňuje nebezpečnou TV protože NEBEZPEČNÁ JE !!!

    A díval jsem se, že návštěvníci webu se radši podívají na článek o penězích nebo o něčem co není až tak důležitý, toto je prioritní...
    A musí se s tím opravdu hnout, podívejte se ba Ukrajinu jak západ Ukrajiny ovlivňuje TV....

 4. Contumax napsal:

  Vyobrazená ovarová hlava je příhodná !!!

 5. Medwin napsal:

  Už nějakou dobu uvažuji, že podám žalobu o vrácení poplatků - tak jsem na ně nasranej. Za naše peníze šíří lži! To si myslí, že jsme takoví volové a neumíme si opatřit (zdarma) objektivnější informace? Co se mají k situaci na Ukrajině vyjadřovat darebáci typu rusofob Vondra. A ti darmožrouti z Rady vše obhajují. Člen rady Jankovec: "Česká televize má určený úhel pohledu. Má ho určen na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků nebo z daní jenom za předpokladu, že budou prosazovat, obhajovat a dívat se na všechno z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického myšlení". I kdyby jeho tvrzení bylo pravdivé (což pochybuji), tak já poplatky Evropské komisi neplatím. Mít tu Prahu blíž, tak při jednání Rady asi někomu vlítnu do ciferníku. Jinak díky za rozbor vysílání, jako podklad pro žalobu skvělé.

  • Contumax napsal:

   Medwin
   Kdyby jsi neměl TV a po čase se na něco podíval...
   Z hrozíš se... člověk si zvykl na lži... myslím tím většinu... to aby jsi se neurazil...

 6. veronika napsal:

  honzo korále, pan vondra má naprosto stejný energetický vyzařování, jako měl ruský prezident jelcin, který dovadl rusko na hranu občanské války...
  tento člověk prostě nemá místo v nadcházející politice - přijdou změny

  • Energie napsal:

   Veronika, energetická snůška blbosti žádná energie není, je jen hnusnej )))
   To zlý se provalí do tváře )))
   Kterou už beztak nemá )))

  • Robo napsal:

   že nerozumies modernej kvantovej vede (napríklad), Ti nedáva právo akokoľvek súdiť múdre Veronikine slová..

   • Ivan napsal:

    Robíku jsi vedle, jako jedle Veronika nic moudrého nepověděla a má to vyčtený knižním brakem tzn.podvrhem, protože není žádný energie mimo Pána Boha.
    Všechny knihy o energiích je odvádění od hlavního zdroje všeho a ten zdroj všeho Je Bůh - kapišto ?

 7. Contumax napsal:

  Pane Korál a ostatním, kteří na tom spolupracujete díky Vám !!!

 8. pražská vlaštovka napsal:

  Vondra dostával na osmadvacítce na devítiletce (nám.Svobody Praha6),kam jsem taky chodila vedle do třídy,téměř se železnou pravidelností,od svých i jiných spolužáků ,řekněme to otevřeně,přes držku..
  Dnes se tomu říká "mobbing již na základce".zajímavé je,že tento akt ,snad již budoucí odplaty za sviňárny ,vytušili dokonce i děti a už tenkrát se úkolu ujaly s takovým nadšením!!!!!!
  zdraví jituš

  • Contumax napsal:

   pražská vlašťovka
   A ještě dostane, zřejmě to bylo málo !!!

  • Josef Švejk napsal:

   Dostával, ale vzhledem k budoucím sviňárnám zoufale málo. Nejvhodnější dávka by byla dle doporučení jedné staré moudré babičky a to ob den: "Seřezat každého grázla... až se posere. Pak ho nechat chvilku odpočinout... a znova ho seřezat, za to že se posral."
   Díky těmto kormidelníkům je dnes nutné v ČEZku zakládat organizace všeobecné pomoci... Lidi v řiti.

   • Contumax napsal:

    Josef Švejk
    Organizace lidové pomoci, to zní libozvučně... Poslední větu nebrat.. !!!

  • Malleum stupiditarum item idiotias napsal:

   Vždy mi vrtalo hlavou, kde se vzal u pana Šejdrhuby ten jízlivý škleb. Teď je mi to jasné, spolužáci mu ve snaze narovnat jeho křivý charakter jen zkřivili mordu.

 9. Stalin napsal:

  Doufám soudruzi, že se zapojíte v boji proti TV.

  • geronimoh napsal:

   Stalin: asi ne, já mám svou TV rád, je to plazma, má hezký obraz a zažili jsme spolu příjemný chvíle :)

   • Stalin napsal:

    Genimoh Nám dělníkům zacpou pusu TV ale doufám, že jsi natolik inteligentní, že jsi si ze mě udělal legraci, což beru!
    Jinak Ti dík

    • geronimoh napsal:

     Stalin :
     byl to skutečně pokus o vtip :)
     Jinak ale nevím, do jakého boje proti TV bych se mohl zapojit ? Nevím, jak to myslíš

     • Stalin napsal:

      Geronimoh
      Stačí neplatit koncesionářské poplatky, prostě proletariátská stávka , který odmítá platit za lži, protože TV neplní své pracovní povinnosti a za nekvalitní práci se neplatí !!!

     • geronimoh napsal:

      Stalin :
      Pokud bych měl odmítnout platit za nekvalitní práci, tak bych musel přestat platit daně, zdravotní pojištění atd. Bojem systém akorát posílíš, oslabíš ho ignorováním, což ale není snadné

     • Ivan napsal:

      Geronimoh
      Dobře,dobrá odpověď.
      Jsi dobrý voják.

     • Stalin napsal:

      Geronimoh to je na Tvém uvážení jaké způsoby boje uplatnit.

     • Robo napsal:

      Geronimoh, múdro hovoríš.

     • Ivan napsal:

      Geronimoh
      Boží bojovník.

   • Stalin napsal:

    Geronimoh
    Mít rád věci, no dejme tomu ?

 10. Jeníček a Mařenka napsal:

  Tipuji Vondru na buzíka.))))

 11. psychiatr lidového soudu napsal:

  Vondra ?
  Toho máme v merku a ještě další přibudou a skončí v blázinci, bez prášku a léčit se budou těžkou práci na polích s ostrahou a ty zvlášť vypasení ti půjdou rovnou do dolů.

  • Jeníček a Mařenka napsal:

   Ladík1959
   Nepsal jsem s Mařenkou, že není člověk ?
   Nenapsal.
   Ale buzny právě se od lidství vzdalují.
   V čem je lepším člověkem, když se úkají muž s mužem ?
   Nese všechny znaky dekadence a tak jsme ho tipovali na buzíka protože i tak blbě podezřele vypadá.

   • Jeníček a Mařenka napsal:

    Ladík1959
    Doufáme s Mařenkou, že Tě to nepohoršilo?
    Ale být zkur.y syn, kteréj nechal rozkrást a zřejmě i on rozkradál miliony ne li miliardy , kteréj je členem Bildeberg a ještě vypadá jako buzerant a zřejmě bude, protože nevíme zda má manželku a i kdyby ji měl museli bychom dojít k závěru, že zrůdy se přitahují takže si neumíme s Mařenkou představit jejich potomstvo tohoto hadího svazku)))

    • Ladik1959 napsal:

     Jeníku a Mařenko já s tím Vašim vyjádřením problém nemám a jsem si jistý,že se tím stejně nic nezmění (buzík zůstane buzíkem,lump lumpem a zloděj zlodějem) akurát se zbytečně rozčílím.Asi bude lepší vymyslet nějaké radikálnější a hlavně funkčnější řešení,pokud chceme opravdu něco změnit a ne si tu jen dopisovat.V opačném případě je to tady jen ztráta času...

     • Jeníček a Mařenka napsal:

      Ladík1959
      My Ti děkujeme a máš pravdu, lepší bude se zapojit do užitečných věcí aby naše děti měli lepší, tedy doufáme, že budou mít o něco lepší budoucnost....)))
      Radikální na to my rádi slyšíme, zatím se nikdo nevyjádřil ani abychom se setkali a učinili něco s tímhle hnusem....)))

 12. Ladik1959 napsal:

  Ať si je kdo chce co chce i buzíci jsou lidi ale ať každý člověk,dělá dobře svou práci a v zájmu veřejného blaha,to je nejen Boží vůle,ale i povinnost zaměstnance i všech organizací a pokud někdo myslí jen na sebe a svou kapsu a ještě tím ubližuje jiným,tak má dostat co si zaslouží a tím je výpověď z práce...
  PS: pane Korál děkujeme

  • Jeníček a Mařenka napsal:

   Ladík1959
   Naše adresa :jozue137@gmail.com

   • Ladik1959 napsal:

    Jeníčku a Mařenko já ale nemyslel je hned postřílet :-) nemám zbraň, jedině že bych vzal kosu nebo bejzbolku ale tím bychom jim jen nahráli na smeč.Já myslel spíše dobře usměrněnou demonstraci velké skupiny lidí,ale to by musela být joooo velká,jinak to je spíš fraška....

    • Jeníček a Mařenka napsal:

     Ladík1959
     To my necháme na jinéjch, to není naše parketa, no není to náš naturel, protože se to příčí našemu svědomí.
     Celonárodní neposlušnost.
     Ústava ČR článek 23
     Pidivej se na to.

  • Contumax napsal:

   Ladík1959
   Zdravím Tě....

   • Ladik1959 napsal:

    ahoj Contumaxi už jsem tak přemýšlel,že to tu zabalím a nechám se hybernovat,aby mě rozmrazili,až tady bude k žití.Zatím ale nikdo nic neřeší,jen si tu každý uvolňuje nastřádanou energii .Je třeba ji otočit správným směrem a ne si jen dopisovat.A nebo to bude příjde jak říkají v tom videu " až budou lidi připravení " a zatím není nic slyšet,žádný hlasitý pokřik :-) takže budem asi dál setrvávat ve stagnaci....nebo se připravovat :-)

    • Jeníček a Mařenka napsal:

     Ladík1959
     Napiš mě na tuhle adresu contumacia@ro.ru

     • Ladik1959 napsal:

      Jeníček a Mařenka koukal jsem na tu ústavu čl.23 a je tam jen něco o presidentských právech a jinak jsem nic nenašel.Ale občanská neposlušnost tam je jen o neplacení u lékaře,pokud platíš pojištění.Taky můžeš rebelovat neposlušností jakoliv chceš i jiným způsobem.A co to máš na té meilové adrese ?
      Já mám meila stejného jako tento nick jen zavináč a seznam.cz A myslím,že jinak než velkou manifestací se nedá ničeho rychle dosáhnout,ale mohu se mýlit.

    • Jeníček a Mařenka napsal:

     Ladík1959
     Díky ozveme se.)))

    • Contumax napsal:

     Ladík1959
     V žádným případě ve stagnaci, to tedy ne...!!!

     • Ladik1959 napsal:

      Contumaxi to víš,že ve stagnaci ne,to bychom jim jen nahrávali,já na sobě pracuju až se ze mě kouří :-) třeba teď zrovna jsem objevil,pro mě moc důležitou informaci a přes ni,jsem už pochopil jak to je s těma všema vládama a lidma kteří nás ovládají.Dám tu odkaz ale pokud jsi nečetl Thovta tak tomu asi hned neporozumíš.Koukni na to.Je třeba se nad tím ale trochu zamyslet a třeba si to přečíst i více krát,aby jsi to pochopil.

      http://zeruhmyz.tumblr.com/post/109981840173/svaty-hnev

   • Jeníček a Mařenka napsal:

    Ladík1959

    Ladíku promiň, špatně napsáno...
    Listina základních lidských prav ČL. 23

    Podotýká se.

    Listina základních práv má vyšší statut nad národními zákony.

 13. rur napsal:

  Velmi dobrá práce. Skoro tě JK lituji že si pustil takového brutalniho sledovani ČT...to se ti pak o tom musi i zdat ne. Ale je to fakt přesny, asi si nemysleli ze by to nekdo takto sledoval a analyzoval...kdyz jeden z rady rikal ze neni v lidských silach koukat na vsechny zpravy na CT :-)))) tak sim jim to nandal hezky pekne

 14. dělňas napsal:

  Se nedivím, že ve škole dostával, vona ta jeho držka si vo to říká

 15. pražská vlaštovka napsal:

  Dělňasovi:nebudeš tomu věřit,ale on tak vypadal už tenkrát!!!!jituš

 16. Jenda napsal:

  Bude se opět organizovat nějaká demonstrace na Kavčích horách? Popřípadě defenestrace, protože z tohoto je mi na zle. Chci změnu.

 17. Honza8 napsal:

  ČT vpodstatě přiznala, že informuje podle jakéhosi evropského modelu. A ten je jasně protiruský. Přiznali to co bylo každému soudnému člověku jasné, že informují zaujatě a neobjektivně. Jde o jasné ovlivňování veřejného mínění.

  • Robo napsal:

   ..a to je proti ich vlastným pravidlám. NEMÁME preto povinnosť platiť poplatky. ..len to ešte dokázať na najvyššom súde.. Najvyšší súd je zhnily, ale je možné bojovať jeho prostriedkami..

   • Stalin napsal:

    Robo
    Máš zkušenosti se soudy?
    Já ano, nefungují, nepracují, vymahatelnost práva mizivá.

    • Robo napsal:

     našťastie zatiaľ moc nie, ale ilúzie nemám, - sprostredkovane "už som mal tú česť"..

     • Ladik1959 napsal:

      Robo kukni na to mi to vysvětlilo co jsem potřebovat,když jsem tápal a nevěděl jsem si rady po tom přečtení Thovta...

      http://zeruhmyz.tumblr.com/post/109981840173/svaty-hnev

     • Robo napsal:

      ladik, toto som čítal už pred časom, ale včera som objavil dokonalú definíciu toho, kto som:

      Víte co je marný boj ? Marný boj je hledání pravdy. Pravdu nemůžete najít, pravdou můžete jen být. Nepřišli jsme na tento svět proto, abysme poznali nějakou Pravdu,
      přišli jsme proto, abysme poznali, kdo vlastně jsme .. Takže o co tu vlastně jde? O Tohle ..
      Nehledejte Boha, nehledejte Pravdu, nenajdete ji.
      Nemůžete to najít. Vy tím můžete jedině být ..A teď: Jak na To ?Buďte si vědomi sami sebe !!Obraťte pozornost na vnitřní pocit existence !!Mysl se automaticky ztiší a spontánně je prožíván přirozený stav bytí - bez představ a programů, které vás jinak neustále melou v obsahu mysli. Pravda není za myslí, pravda je za obsahem mysli !!Při činnosti je potřeba dát část pozornosti ven do projeveného světa a část pozornosti stále obracet na vědomí sama sebe, abyste neulítli ! Pak je všechno tak, jak má být. Všechno se skládá jako puzzle. Přichází vše, co přijít má. Odchází, co odejít má. Odpadají touhy a přání, protože tam dochází k vnitřnímu naplnění. Až dojde k prožitku, že jste vším - tudíž není co hledat! Touha pak odpadne sama. Po čem byste toužili, když kromě vás nic jiného neexistuje.
      https://www.youtube.com/watch?v=sJhFcBHQubo
      óoh tahle slova by se měla vytesat do kamene. Děkuji

      Kdo jsem vlastně Já ?!
      Osvobození je stav vědomí, kdy mysl nekoncentruje svoji pozornost speciálně na žádnou ze svých odnoží, ať je jí bytost či cokoliv jiného, ale na samotný Zdroj těchto jevů.. . ..tím, že je pozornost zaměřena neochvějně na svůj zdroj, dochází ke spontánní anihilaci všech iluzí jednotlivých jevů, které si mysl po miliónech vymýšlí .. pak vše je Jedním a tímtéž _ Já Jsem .

      Musíš dát svolení ke svému zániku,
      ale tady (ukazuje na střed hrudi),
      ne tady (dotýká se hlavy) ..

      Pak všechno řídí srdce,
      ty už to neřídíš,
      ty už nejsi...

      ... A o všechny tvé potřeby je postaráno .
      https://www.youtube.com/watch?v=tZMJZqO0lRU

     • Robo napsal:

      ladik, môj komentár "čaká na schválenie", vydrž.. :-)

     • Robo napsal:

      ..asi ešte potrvá, kým ho pustia...
      Včera som náhodou zabrúsil na nejaký úplne neznámy (pre mňa) blog a v diskusii písala nejaká múdra žena veľmi jednoducho o tom, "kto som" a od včera to skutočne aj omnoho viacej chápem.. :-)

     • Ladik1959 napsal:

      Robo dobře vysvětlené,ty odkazy jsem si stáhnul.Je to všechno o tom,jak poznat sebe sama a objevit proč tu jsme.Já na sobě pracuju a pořád sám sebe překvapuju něčím novým,nepoznaným :-) Pořád je co nového objevovat,teď zjišťuju jak jsem se.až dosud nechal ovlivnit vnějšími vlivy.Je to taky o sebedisciplíně ducha,proto to je pro lidi tak těžké,jednodušší je se nenamáhat,že ? to je jasné :-)
      proto tyto věci lidi odrazují a nechtěji o nich slyšet,raději jdou jako ovce se stádem,než aby objevili sebe sama....

   • Stalin napsal:

    Robo, jakmile se člověk bez znalostí a známostí dostane do soukolí soudců je to i na pár let, snaha je Tě odradit, unavit soudci respektive vagíny v talárech jsou neuvěřitelně líné, nechtějí vyhovět, musel by jsi být v tom znalý a umět se vyznat v zákonech a potom zaútočit na samotný soud ale trvá to a v tom čase svým způsobem, je to o čase, a jsou zvyklí unavovat a odradit.

    • Robo napsal:

     zhodou okolností sa aj tak chystám napadnúť jeden súd o ochranu osobnosti - úplne zjavne neoprávnene zneužili informácie o mne, do ktorých im nič nebolo...

  • Jeníček a Mařenka napsal:

   Honza8
   Tohle mají zmaklý už desítky let, toto se studovalo a dělali se výzkumy jak dostat mediálně národy kam chtějí.)))

 18. martin bareš napsal:

  Vondra: hrdina Disident s velkým D.
  Ještě v dávných dobách, kdy jsem věřil revanšistovi, kolaaborantovi a vůbec tomu, co po něm pojmenovali to letiště, tak v tý době, když se to nesmělo, jsem se na jedný schůzce potkal s tím řečeným Vondrou. Hodně mluvil. Nebyl tak vyžranej, rád diskutoval, spíš měl vždycky poslední slovo.

  Pak po dlouhý době, jsem se dozvěděl zpětně,že vystudoval Přírodovědu v Praze, geografii a pracoval na ČSAV. Pak si nějak umanul, protože byl už v uznávaná dizidentská kapacitance, že bude mučedník. Praštil s prací, nikdo ho nevyhazoval, a šel dělat do kotelny. Disent tím měl dalšího hrdinu.
  Svobodná Evropa pak později, již, když jse si užívali té svobody a demokracie, hlásila, že: "tak řečený Vondra, pracoval tam a tam a pro své názory byl z práce vyhozen".

  Pokud je to fšechno jinak, tak mne opravte. Tu Svobodnou Evropu mám zaručenou na to si pamatuju, to před tím nevím.

  Ale blbej je na to dost, aby to byla pravda. Vyslanec naší země v USA, pracovník Dutco, část velké zbrojařské USA nadnárodní společnosti, prspektivní chlapík, pravděpodobně donašeč CIA, naverbovanej během své dipomatické míse v júes.

  • Contumax napsal:

   Martin Bareš
   Ne k tomu nemám co dodat, jen to, že si ho vyhledli už v chartě a vyrobily....

 19. Robo napsal:

  je tu nejaký právnik? Poznáte nejakého dobrého právnika, ktorý používa srdce a ktorého tiež s.rie ČT?

 20. Robo napsal:

  pozri moju odpoveď Honza8 tu vyššie. Môžeme bojovať ich zbraňami, aj keď v prvom kole to úspešné nebude. Nesmieme im ale "dať dýchať", je potreba ich prinútiť, aby s nami začali aspoň trochu rátať..pre začiatok...

  • Jeníček a Mařenka napsal:

   Robo
   Leda tak, jinak se nedá, prostě přestat platit, je to nejúčinnější a nejrychlejší, správní soudy všechno oddalují a snaží se žalovaného odradit, unavit...
   Právníci stojí velký peníze a právníka nebrat.)))

   • Robo napsal:

    preto ma naladlo, že by medzi nami nejaký mohol byť, ktorý nejakého dobrého pozná...nechcem a ani nemám z čoho ho platiť a chce to, aby tak trochu nasadil svoj vlastný krk..

    • Jeníček a Mařenka napsal:

     Soud nebrat, opravdu ne, to vůbec nepomůže, to se musí odříznout zdroj, kořen.
     Neplatit poplatky...

     Proč rozvazovat gordický uzel ?
     Vytáhnout meč a rozetnout !

     • geronimoh napsal:

      Souhlas, soud nebrat, soudy nebyly a nejsou nezávislé. Před převratem se říkalo, že nelze vyhrát soud proti socialistické organizaci. Dnes bych řekl, že nelze vyhrát soud proti systému, jehož je ČT součástí

 21. Pepa napsal:

  Koukám jak z jara jak v téj TV lžou, zrovna na ty parchanty koukám.

 22. Jeníček a Mařenka napsal:

  Soudcovská mafie ČR každoročně prohrává soudy ve Štrasburku a přesto i když se vydá rozsudek ze Štrasburku kolikrát to trvá i dva roky než se dotyčnému v ČR náplní spravedlnost.)))

 23. Jeníček a Mařenka napsal:

  P. S.
  Toto bylo pro Geronimoh a Robo.)))

 24. JJ49 napsal:

  Já televizi už asi deset let nemám (doporučuju i ostatním), takže nemohu říct, že by lhali za moje peníze:-), ale i tak
  dost dobře nerozumím tomu boji o vyvážené zpravodajství!
  Neumím si totiž představit jak by dopadlo vyvážené zpravodajství ohledně toho jestli země obíhá kolem slunce, nebo slunce kolem země!
  Možná by se mohlo jeden den tvrdit to a druhý den ono?

  Mám lepší nápad. Co takhle napsat pravdu?

  Jo nojo chápu, jestliže evropská komikse tvrdí, že slunce obíhá zemi a doporučí ČT, vzhledem k evropským kulturním hodnotám, vystupovat z pozice těchto hovnot, tak ČT nemůže odvysílat něco co by vypadalo jako že jsme součástí Ruska, i když oni, Rusko, tvrdí, že země obíhá kolem slunce!
  No to bychom mohli potom klidně vystoupit z EU!!!

  • geronimoh napsal:

   JJ49 :
   Zřejmě narážíš na to, jak jeden z nich plácal, že každý chce slyšet něco jiného a ČT pak neví, co má vysílat. V tom momentě měl dostat výpověď, nebo být odvolán pro duševní zaostalost.
   Stačí vysílat objektivně.

  • Ladik1959 napsal:

   JJ49 jasně jsou zde struktury,které toto povědomí nepravd,lží a manipulací stmelujou.Oni jsou jedna sebranka a je jedno či Češi,Němci nebo banánysti musí držet spolu basu,jinak se pravda provalí a jdou do kytek.V pravdě nemůžou nikoho ovládat a pokud si někdo najivně myslí,že mají zájem na veřejném blahu,tak to je dětinský snílek.Takže dělají co můžou ale stejně jim to je prd platné,poněvač nic netrvá věčně a dříve nebo později národy dojdou tam,kam mají určeno,to je k vědomí jednoty a porozumění....

 25. Žabák napsal:

  .

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!