Sloupkař z deníku USA Today volá po zatýkání a uvěznění odpůrců očkování

Vaccine-Enforcement-Officers-640Konečně se dostáváme ke skutečným cílům očkovacího průmyslu… Poté, co:
- byla zkoumáním Natural News Lab (jde o organizační složku serveru naturalnews.com, pozn. překl.) opakovaně prokázána přítomnost neurotoxinů ve vakcínách (např. rtuti, formaldehydů nebo glutamátu sodného)
- byly vakcíny označeny jako příčina úmrtí několika naočkovaných
- byla nevědecká podstata vakcín prokázána na základě vyčerpávajícího množství údajů s tím, že sami výrobci vakcín otevřeně přiznali, že žádné klinické testy neprokázali jejich účinnost, odkrývají zuřiví zastánci vakcín jejich velké finále - uvržení odpůrců vakcín do vězení.

Sloupkař deníku USA Today Alex Berezow ve svém sloupku prohlašuje, že "rodiče, kteří neočkují své děti, by měli jít do vězení". Jen pro ujasnění - Berezow má na mysli fakt, že do vězení by měli jít rodiče neočkovaných dětí bez ohledu na to, jak moc jsou jednotlivé složky vakcín škodlivé.

Zatím neproběhli žádné diskuse ani doporučení na téma námitek vůči neurotoxinům obsaženým ve vakcínách (např. těžkého kovu rtuti, který stále některé vakcíny podávané dětem v USA obsahují). Také neprobíhá žádná diskuse vycházející z přiznání whistleblowera původem z CDC (Center for Disease Control and Prevention), na základě kterého by mohli poučení rodiče zjistit, jak CDC provedlo vědecký podvod s cílem zamést stopy vědeckých důkazů prokazujících spojení mezi vakcinací a případy autismu.

Ale další úvaha nad možností věznění odpůrců vakcín, jak nabízí USA Today, navozuje i praktickou otázku - co přesně by se mělo stát poté, co budou rodiče uvrženi do vězení? Samozřejmě to, že zodpovědnost za děti převezme stát, protože přišli o rodiče. Takže doporučení říkající, že rodiče, kteří se snaží své děti ochránit před toxickými složkami vakcín, by měli být uvězněni, je zároveň voláním po tom, aby byly všechny děti, které ještě nejsou naočkovány "Velkým doktorem" (můj osobní výraz pro termín "Big pharma", což je neoficiální výraz používaný pro sdružení všech velkých farmaceutických firem), byly předány do opatrovnictví státu.

 

Bude v USA skepse vůči očkování kriminalizována?

Quote-Medical-Obedience-400

Udělejme si jasno o úhelném kameni tohoto názoru publikovaného v USA Today. Protože počet policistů v amerických městech je v určitém okamžiku konečný, tak Berezow předpokládá, že ochránci zákona (kterých už je tak všude dost) se místo chytání skutečných zločinců, jako jsou pachatelé znásilnění, vrazi a lidí obtěžující děti, rozletí po amerických městech, budou chodit ode dveří ke dveřím a budou nasazovat želízka odpůrcům očkování s tím, že sociální úřady budou mezitím odebírat jejich děti.

Tento názor, šplhounsky otisknutý slepě poslušným mainstreamovým médiem, představuje totální upuštění od vědeckého uvažování a zoufalé vynucování si stejných pravidel, ke kterým se hlásili i Mao Ce Tung, Pol Pot, Mussolini nebo Hitler - pokud nedokážete lidi přesvědčit o tom, co chcete, rozumem, tak si to na nich vynuťte hlavněmi zbraní.

A tím je dohoda uzavřena!

Tohle je prazákladem celého medicínsko-policejního státu. Najít takovouto jasnou žádost na stránkách USA Today ukazuje, jak zatraceně daleko jsme se vydali po cestě vedoucí na území až příliš připomínající svět diktatur minulosti, které běžně zneužívaly lidská práva za účelem celospolečenské shody...

A přesto jde o ohromné vítězství pro všechny, kteří očkování odmítají - neexistuje totiž lepší způsob, jak přiznat selhání "očkovací vědy", než touto výzvou k vymáhání očkování namířenými zbraněmi. Je to velikášské odmítnutí jakékoliv filosofie, která by respektovala lidskou svobodu, důstojnost nebo právo výběru. Místo toho toto prohlášení dává na stejnou úroveň rozumné a informované odpírače vakcín s vrahy a pachateli znásilnění, naznačujíc, že by měli sdílet stejný osud, ne-li i stejnou vězeňskou celu. Je to zároveň přiznání k tomu, že zastáncům vakcín došly všechny rozumné argumenty a nyní se tak musí uchýlit k násilí, jakožto k poslednímu prostředku v boji proti zdravému rozumu.

Domovem medicínské tyranie jsou Spojené státy

Berezow je, jako většina propagátorů vakcín, medicínským tyranem. Otevřeně vyzývá vládu, aby pod pohrůžkou násilí rozbíjela rodiny a zbavovala je jejich dětí, to vše za účelem dosažení takového stupně vakcinace, který je podle Berezowa nevyvratitelným důkazem jejich bezpečnosti a účinnosti.

Jednotlivé důkazy jsou samozřejmě vytvořeny samotným farmaceutickým průmyslem - tím samým průmyslem, který do balení vakcín vkládá příbalové letáky, ve kterých je jasně řečeno, že "neproběhly žádné kontrolované lékařské pokusy, které by po aplikaci vakcíny Flulaval prokazatelně vedly ke snížení počtu chřipkových onemocnění. Zde je kopie příbalového letáku, na které se můžete sami přesvědčit:

Flulaval-Influenza-Virus-Vaccine-2012-2014-Formula-No-Controlled-Trials-600

Jak už Natural News vyčerpávajícím způsobem informovaly, mnohé takové letáky otevřeně přiznávají, že vakcíny nejsou účinné. Virolog pracující pro firmu Merck dokonce veřejně přiznal, že tato firma zfalšovala závěry klinických testů a spáchala tím vědecký podvod. Kromě toho všechny příbalové letáky informují o až šokujícím množství vedlejších účinků vakcín, mezi které patří různé záchvaty, kožní problémy, obtíže neurologického rázu a další.

Flulaval-mercury-flu-shot-adverse-effects-600

Prohlášení o bezpečnosti a účinnosti vakcín z Vás udělá především beznadějného ignoranta medicínských faktů a naprosto nezpůsobilého mluvit o jejich rizikovosti. Prohlášení o všeobecné bezpečnosti a účinnosti vakcín je pak stejně nepochopitelné tvrzení, jako výrok o plochosti Země nebo výrok o bezpečnosti používání rtuti v dětských plombách (což je mimochodem oficiální stanovisko American Dental Association, čelního podporovatele chemického průmyslu, žijícího neustále v 50. letech minulého století, plných odmítání škodlivosti různých chemických látek).

Osudovost této ohromující výzvy (USA Today) po vládním vynucování si poslušnosti (z pohledu mediálního tyrana) spočívá v tom, že už pro ni není více potřeba všeobecného souhlasu. Tato "zázračná shoda" není pochopitelně ničím jiným, než na vědě založenou výběrovou metodou používanou v Severní Koreji, komunistické Číně a bývalém Sovětském svazu a která spočívá v tom, že by lidé sice měli mít právo na svobodný výběr, ovšem jen z možností vedoucích k cílům, které určíme my (rozuměj totalitní vlády). Pokud začnou americké plátky otiskovat názory podobné těm, které má Kim Čong-Un, tak je něco hodně, hodně špatně.

Nikdo nemůže ohrozit vaší bezpečnost - kromě Spojených států!

Ve svém sloupku v USA Today novinář Berezow tvrdí, že "nikdo nemá právo ohrozit bezpečnost své komunity", neuvědomujíc si, že ve svém vlastním článku vyhrožuje milionům Američanů zatčením a uvězněním. On sám to právo má, protože jeho hrozby odebírání dětí a uvězněním vás - jakožto nezodpovědných rodičů - jsou vedeny pod pláštíkem "vědy". Jeho hrozby pak nejsou hrozbami - ve stejném duchu jako tvrzení, že 3000 civilních obětí útoků vedených bezpilotními letouny (pod záštitou Obamovy administrativy) nejsou skutečné civilní oběti. Anebo jako tvrzení, že národní dluh USA ve výši 18 bilionů dolarů (z něhož většina narostla za doby Obamovy vlády) ve skutečnosti není, protože rozpočet je vyrovnaný (rozuměj není).

Pokud hovoříme o civilních obětech ve jménu vědy, Berezowski by pravděpodobně rád viděl složky ve stylu "medicínského Gestapa", které by chodily od dveří ke dveřím, odebírajíce děti rodičům a předávajíce je pod křídla státu, zatímco jejich rodiče budou uvězněni ve vězeňském systému, jehož cely už teď praskají ve švech.

Tento obrázek ukazuje, jak by mohl budoucí "pro-vakcinační" tým vypadat:

Vaccine-Enforcement-Officers-640

Stejná vláda, která, jak Berezowski doufá, bude využívat ozbrojené policisty k souhlasu s očkováním, již zaručila absolutní beztrestnost výrobcům vakcín. Takže děti, kterým vakcíny uškodily, nemají žádný legální nárok na odškodnění.

Čili jde o logiku ve stylu románu Hlava 22 - "Pod pohrůžkou použití zbraní po vás požadujeme přijetí těchto vakcín, nicméně pokud bude některé z dětí poškozeno nebo zemře, tak je to váš problém, ne náš". Dokonce i agentura AP nedávno podrobila různé případy soudních řešení "očkovacích případů" vlastnímu zkoumání a dospěla k tomu, že v případech, kdy bylo různým rodičům po více než deset let odpíráno odškodné, šlo o skutečnou parodii na soudní řízení.

Výzvy Berezowa po věznění odpíračů předestírá také další otázku - podporuje (Berezow) agresivní vládní politiku pouze v případech "odpíračů vakcín" anebo se domnívá, že by vláda měla postupovat stejně v případě všech lidí, kteří odmítnou plnit požadavky vlády?

Podle Berezowovi logiky by měly být zatčeni a uvězněni také lidé, kteří odmítají přistoupit na podmínky Obamovy zdravotnické reformy. Možná by tak mělo být naloženo i s lidmi, kteří jen píší o nebezpečí vakcín a tím upozorňují na ten "tíživý" První dodatek ústavy Spojených států. A proč nepokračovat dál? Proč nezatýkat a neuvězňovat lidi, kteří odmítnou svědčit ve vlastní neprospěch, lidi, kteří odmítnou ubytovat (přechovávat) americké vojáky u nich doma, lidi, kteří odmítnou přestat bránit nezákonným prohlídkám anebo lidi, kteří odmítnou zůstat zticha při obhajování svých zájmů?

Možná bude vláda jednoho dne požadovat, abychom všichni jedli Soylent Green (jde o syntetickou náhražku potravy, která je pochybného původu a která je ve stejnojmenném filmu vládou vydávána za poslední spásu lidstva před vymřením hlady, pozn. překl.). Ti, kteří odmítnou, nebudou pouze uvězněni, ale rovnou naporcováni a zpracováni pro výrobu dalšího Soylentu Green pro nakrmení poslušných a bezduchých mas.

Harboring-Unvaccinated-Child-600

 

Deník USA Today podporuje medicínsko-policejní stát

To, že deník USA Today zveřejní takovýto sloupek, jen poukazuje na to, jak moc už je - díky apatii amerických občanů - rozšířený medicínsko-policejní stát. V době, kdy vláda Spojených států otevřeně přiznává sledování všech našich telefonních hovorů, emailů a textových zpráv (a ve které Obamova administrativa stíhá mnohem více pravdu vynášejících whistleblowerů než jakákoliv jiná administrativa) dosáhly způsoby útlaku, propagandy a kontroly takové míry, že volají po odstartování projevů občanské neposlušnosti.

Postupující militarizace místních policejních složek napříč celou zemí je zdviženým prstem upozorňujícím na fakt, že občanské svobody se hroutí, zatímco vláda se, podle všeho, připravuje na válku proti vlastním občanům. Místní policejní oddělení už v současnosti vlastní zařízení (výzbroj) jako jsou vozidla obrněná proti minám, automatické vojenské zbraně, bezpilotní letouny určené ke sledování a dokonce i futuristické termovizní zařízení, které je schopno sledovat i objekty za zdmi. Pokud bude odmítání očkování kriminalizováno, mohou být všechny tyto válečné zbraně (z nichž mnohé obdržela policie po jejich přemístění z frontových linií na Středním východě zpět do USA) použity proti občanům, kteří odmítají naočkovat jejich děti vakcínami, které stále obsahují jedovaté chemikálie.

Následující obrázek ukazuje, jak by mohlo vypadat vozidlo "očkovací policie":

Vaccine-Enforcement-Military-Vehicle-600

Dalším nabízejícím se krokem je prohlášení odmítačů vakcín "vnitrostátními teroristy". Podle zastánců vakcín jsou od té chvíle "eticky ospravedlnitelné" všechny kroky vlády vůči odpíračům vakcín (mezi něž patří nátlak, násilí, mučení a zabíjení).

Než odstranit jedy, raději vám je s namířenou zbraní násilím vnutí

Důvěra veřejnosti ve vládu je nyní na rekordním minimu. Důvěra veřejnosti ve lživá čelní média klesá každým dnem. Důvěra veřejnosti v účinnost jedovatých vakcín také neustále klesá a tento trend se těžko kdy zvrátí, dokud se očkovací průmysl nerozhodne těžké kovy a další chemikálie z vakcín odstranit (jestli se k tomu vůbec kdy odhodlá).

Raději než by změnili složení svých výrobků, tak se obrací k lidem, kteří volají po vládním násilí proti svým spoluobčanům za účelem dosažení nedobrovolné celospolečenské shody.

Již dříve jsme měli možnost takové lidi vídat. Jsou to ti stejní lidé, kteří už dříve protlačili Obamovu zdravotnickou reformu, hrozíce nám tučnými pokutami, pokud si neosvojíme pojistný „produkt“, o kterém nám vláda naprosto lhala s tím, že péče bude "dostupná". "Pokud jste spokojeni se svým doktorem, můžete u něj zůstat" - vzpomínáte si? Je to ten stejný druh nebezpečné lži, pronášené podporovateli vakcín - "vakcíny jsou absolutně bezpečné a účinné".

V tomto sloupku USA Today ale Berezow vynáší trumfy. Volá totiž po tom, aby byli odpírači vakcín nejen pokutováni - tento finanční nátlak je pro tohoto muže příliš mírný a to až do té míry, že by na to dal všanc i vaší rodinu. Berezow volá po tom, aby byli odpírači vakcín zatčeni a uvězněni. Jeho nestydatý argument říká, že pokud vaše dítě nenaočkujete, tak jste nepřítelem státu.

Je si tím jistý. Myslí si, že ví mnohem lépe než vy, co by mělo být vašim dětem injekčně podáno. Předpokládá, že jste na to příliš hloupí, takže to raději nechte na farmaceutické firmy. Ty na jiných dětech nejprve provedou smrtící lékařské experimenty, aby vám pak mohli říci, co máte provést s vaším vlastním dítětem.

Zjistěte si více o krocích "Velkého doktora" v oblasti aktuálních případů zneužití dětí při klinických testech v tomto článku - odkaz.

Chtěl bych novináři Berezowovi poděkovat za to, že konečně odkryl skutečné plány podporovatelů vakcín. Jsem si jistý, že už zanedlouho budou muset neočkované děti z nařízení zákona nosit symboly psané stejným písmem, jakým byly napsány symboly nošené Židy v roce 1939. Zároveň s tím budou lidé jako Berezow volat po tom, aby byli rodiče neočkovaných dětí hromadně posíláni do "převýchovných táborů", ve kterých budou nuceni sledovat powerpointové prezentace vymyšlené firmou GlaxoSmithKlein - tedy stejné společnosti, která byla americkým Ministerstvem spravedlnosti uznána zločiny podplácení.

Svoboda v léčení mohla být součástí Ústavy Spojených států

Berezow nám však tím vším posloužil. Vytvořil důvod pro změnu definice "svobody v léčení" v Ústavě Spojených států. Právě kvůli lidem s tyranizujícími tendencemi, jako je Berezow, vytvořili otcové-zakladatelé První, Druhý, Třetí, Čtvrtý, Pátý atd. dodatek Ústavy. Zdrojem k těmto dodatkům byla vždy snaha vlády o zamezení zneužívání občanských a lidských svobod. Zajímavé je to, že svého času se uvažovalo také o dodatku týkajícím se "svobody v léčení", za jehož autora je považován dr. Benjamin Rush, jeden ze signatářů Deklarace nezávislosti. Už před více než 230 lety varoval:

"Pokud neučiníme "svobodu v léčení" jednou ze součástí Ústavy, tak se jednoho dne stane, že se medicínský systém promění ve skrytou diktaturu, která si přivlastní právo léčit a totéž právo odepře jiným; "svoboda v léčení" by měla být v Ústavě ošetřena stejným způsobem, jako svoboda vyznání".

Dr. Rush jinými slovy vyjádřil to, čemu nyní musíme čelit v podobě mediální tyranie deníku USA Today. Vyjádření o tom, že "medicínský systém se promění ve skrytou diktaturu", je přesně to, čeho jsme se stali svědky. Berezow tvrdí, že tato diktatura by měla být vynucena pod pohrůžkou použití zbraní, které třímá sama vláda.

V této souvislosti se podívejme, jaká je definice fašismu: jde o spojení vlády řízené na principu soukromé firmy, disponující silou, s cílem vynutit si poslušnost společnosti prostřednictvím své ideologie, to vše naservírované pod hrozbou násilí a uvěznění.

USA Today by se měl stydět za to, že publikoval propagandu medicínské diktatury ve stylu, za který by se nestyděl ani ministr propagandy Joseph Goebbels.

Když to nejde slovy, zkusme to zbraněmi

Volání po uvěznění odpíračů vakcín je otevřením přiznáním toho, že vědecké pozadí očkování je zpochybnitelné a proto musí být nahrazeno zbraněmi.

Jak jinak byste provedli jejich zatýkání, odebírání jejich děti a jejich následné uvěznění, než že byste do jejich domácností přivedli muže se zbraněmi a odznaky? Tam, kde jsou vědecké argumenty chabé, jsou odpovědí zbraně. A pokud by zbraně nezafungovaly, tak mají pro jistotu také tanky.

V podstatě řečeno je argument podaný ve sloupku USA Today zdůvodněním pro použití zbraní za účelem dosažení celospolečenské shody.

Vlastně to není až zase takové překvapení (skok) ve chvíli, kdy jsou zbraně v rukách vládních banditů používány k donucení dítěte podstoupit škodlivou chemoterapii, a to proti její vůli.

Klikněte si na článek ---Odkaz na článek, popisující všechny případy současných "medicínských únosů"---- . Tento seznam samozřejmě v USA Today nikdy nevyjde, a to z jednoduchého důvodu - informace, které tento přehled obsahuje, není v souladu s propagandou očkování, které se média hlavního proudu drží.

Proč se omezit na očkování? Co takhle pohrozit zatčením každému, kdo nebude s doktorem souhlasit v čemkoliv jiném?

Pokud je absolutní prioritou shoda ve věcech medicínských (a to za cenu ztráty lidských svobod a důstojnosti), proč rovnou nevytvořit úplně novou složku armády pro „vnitřní záležitosti“? Jmenovat by se mohla DMS - The Department of Medical Security (něco jako ve smyslu "ministerstvo medicínské bezpečnosti", pozn. překl.). Ať vyhlásí, že všichni, kdo nesouhlasí s "Velkým doktorem", jsou hrozbou národní bezpečnosti a rovnou je pošlou na Guantánamo, kde vláda USA stále pokračuje v mučení podezřelých.

Jakmile se jednou vydáte po cestě mediální tyranie, nemůže to pro naší lidskost skončit dobře. Jen se zeptejte oběti nacistického chemického podniku IG Farben, který byl později rozdělen na několik společností působících v chemickém průmyslu a mezi které patří také společnost Bayer. Jeho prostřednictvím byly spáchány ohavné zločiny proti bezpočtu Židů, včetně jejich zplynování a jejich zneužívání k medicínským pokusům, to vše pod dozorem "vědeckého" dogmatu nacistického Německa.

Šéf podniku Bayer za dob 2. světové války byl po jejím skončení obviněn a v Norimberku odsouzen za válečné zločiny. Dnes šéfové farmaceutických firem běžně beztrestně páchají těžké zločiny, zatímco deník USA Today volá po uvěznění rodičů, říkajících "ne" smrtelným chemikáliím "Velkého doktora". Producenti vakcín by bezpochyby i dnes zneužili uvězněné odpírače vakcín k jejich medicínským pokusům. Podívejte se na kompletní přehled medicínských pokusů v USA zde, zde a zde. Mnoho z těchto nelidských medicínských pokusů bylo vykonáno na vězních, příslušnících menšin nebo na vojácích.

Je dost zřejmě, že ten stejný, eticky pokleslý medicínský systém, který v současnosti volá po uvěznění odpíračů očkování, by samozřejmě takové lidi bezpochyby použil pro "důležitý medicínský výzkum ve jménu společenského blaha".

Tímto způsobem dochází ke zločinům proti lidskosti. Vše se před vašima očima odvíjí právě teď, přímo v USA, na stránkách deníku USA Today. Historie se právě vytváří a je to historie, která nás všechny vede po cestě vedoucí až k státem sponzorovanému medicínskému teroru, otevřeně podporovanému médii hlavního proudu.

Někteří lidé se z historických chyb poučí. Ale Berezow je předurčen k tomu znovu je opakovat.

Zdroj: http://www.naturalnews.com/048445_vaccine_skeptics_imprisonment_USA_Today.html

Zdroje článku:
Sources for this story include:
http://www.naturalnews.com/045418_flu_shots_...
http://www.naturalnews.com/037653_vaccine_ad...
http://www.naturalnews.com/047841_flu_vaccin...
http://www.naturalnews.com/048422_flu_shot_s...
http://www.usatoday.com/story/opinion/2015/0...
http://www.naturalnews.com/046630_CDC_whistl...
http://www.naturalnews.com/048383_measles_ou...
http://www.naturalnews.com/048402_measles_va...
http://www.naturalnews.com/047702_vaccine_co...
http://www.naturalnews.com/026685_Pfizer_chi...
http://www.naturalnews.com/044385_medical_co...
http://www.naturalnews.com/036417_Glaxo_Merc...
http://www.naturalnews.com/034892_Benjamin_R...
http://www.naturalnews.com/048348_medical_ki...
http://www.naturalnews.com/045939_ig_farben_...
http://www.naturalnews.com/036484_Bayer_Nazi...
http://www.naturalnews.com/019189_human_medi...
http://www.naturalnews.com/019187_human_medi...
http://www.naturalnews.com/048032_US_governm...
10 Komentářů k Sloupkař z deníku USA Today volá po zatýkání a uvěznění odpůrců očkování

 1. henryho napsal:

  dnes maji odpůrci očkování v čr problém umístit dítě do školky......zítra bude hrozit lékaři, kterému rodič odepře nechat očkovat dítě 3 mil pokuta......návrh komise eu......prý se to už potají schvaluje i v čr......sociální úřady budou odebírat jejich děti za asistence policie!!!

  kdy se lidi probudíte ???

  „Pokud neučiníme „svobodu v léčení“ jednou ze součástí Ústavy, tak se jednoho dne stane, že se medicínský systém promění ve skrytou diktaturu, která si přivlastní právo léčit a totéž právo odepře jiným; „svoboda v léčení“ by měla být v Ústavě ošetřena stejným způsobem, jako svoboda vyznání“.

  pokud dnes nebudeme bojovat za toto záklaní právo, budeme zítra bojovat za holé životy, jako třeba na uk......

 2. Contumax napsal:

  Mám bohaté zkušenosti s tzv. očkováním i s celým tím dětským gestapem OSPOD,je to nacistický pomalý vraždění malých dětí... !!!

 3. nebolševik napsal:

  Nejsem sadista, jen člověk - ne moc starý - který ještě pamatuje doby před zavedením hromadného, nebo, chcete-li, plošného očkování. Tenkrát byly infekční nemoci, o kterých ten imbecil, autor článku, asi jakživ neslyšel. Takže bych mu ze srdce přál, aby se jeho úsilí pěkně zadařilo a jeho děti onemocněly například dětskou obrnou. Takový záškrt anebo komplikované spalničky by také nebyly marné. Je vůbec možné, aby se takovíto blbci vůbec vyskytovali? Fuj!

  • Fakertaw napsal:

   A ty seš pěknej bolševickej zmrd.

  • Definitiva napsal:

   Chrípka a desiatky ďalších /vraj 38/ ochorení, proti ktorým sa deti v USA /a začína to aj v EÚ/ vakcinuje, nie sú veľmi nebezpečné a už vôbec nie smrteľné choroby. Ide len a len o biznis farma-korporácií. Náklady na výrobu vakcíny sú halierové, tržná cena desiatky až stovky eur za vakcínu.

   Štáty sa povinne účastnia tohto biznisu a pretože sa jedná o miliardy, tak štáty samozrejme sú na strane farma-korporácií a nie občanov, ktorí platia dane. Je povinnosťou štátu menovať odbornú komisiu pre vakcinácie, neúplatnú a nezávislú. Štát takto nekoná, lebo nechce a naviac sa bojí, lebo svetový biznis ide cez mŕtvoly a humanitárne bombardovanie Juhoslávie je pre nás hrozbou od USA.

   Vakcinácie v socializme boli odborne riadené, komunisti do toho nezasahovali, Slovania používali zdravý rozum. Kapitalizmus koná v mene boha zisku ihneď a za každú cenu, je to zvrhlá parazitická civilizácia, ktorá zničí sama seba a ak budeme s ňou kuť pikle, tak zničí aj nás.

  • Jodi napsal:

   nebolševik
   Jsi trouba, nejdříve si to prostuduj demente a pak o tom piš kreténe !!!!!

  • Svobodný napsal:

   Očkování před padesáti lety je něco naprosto jiného jako očkování dnešní. Dříve se očkovalo proti jenom asi pěti nemocem, TBC, záškrt, tetanus, obrna, pravé neštovice a byla to reakce na masivní počty úmrtí zejména dětí. Dneska se zcela bezdůvodně očkuje čtyřem dalším nemocem, přičemž zdravotní indikace není, nikde nejsou desetitisíce mrtvých dětí na nové nemoci proti kterým se očkuje. A plánují se nové a další očkování, opět nikde nejsou důvody proč očkovat.

 4. Fakertaw napsal:

  Jen ať ti zmrdi přijdou se samopaly a hodím jim do ksichtu granát.

 5. Xpartak napsal:

  Lidi...musíte se bránit !!!!

  Pokud mi někdo jakkoliv drží takříkajíc hlaveň před ksichtem, hold musí počítat s tím, že se budu stejnou hlavní bránit.

 6. JARIS napsal:

  Ockovani jedinci se preci nemuseji bat zadnych nemoci. Jsou prece 'chraneni'injekci s danym virem, ktery si organizmus pamatuje, ne? Teoreticky by meli 'vychcipat'nechteni a neockovani lide, takze by zbyli pouze ockovani s ocelovym zdravim. Tak proc ty obavy z nejake smrtelne choroby?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!