Analýza objektivity a vyváženosti zpravodajského vysílání České televize o Rusku a konfliktu na Ukrajině od 30.1.2015 do 16.2.2015 na ČT24

Snímek obrazovky pořízený 2015-02-19 14:59:06Dle podrobné analýzy za uvedený termín + předchozí analýza z 22.1.2015-29.1.2015 a dle dlouhodobého mnohaletého občasného, ale kontinuálního sledování zpravodajství ČT24 a obzvláště v posledním roce bylo zjištěny následující nedostatky ve zpravodajství:

- systematicky a extrémně pečlivě se neukazuje na zločiny Ukrajiny, pokud je reportáž o bombardování a utrpení civilistů, zásadně se neříká, čí je to vina, rozhovory s místními jsou sestřiženy tak, aby neřekli, kdo na ně útočil

- pokud je někde útok, ze kterého je možné obvinit povstalce, tak je zpráva nejdříve podána tak, že o jejich vině není žádná pochybnost, až později se začne mluvit o tom, že se strany obviňují navzájem

- z celého konfliktu je systematicky obviňováno Rusko, nikoliv Ukrajina, skutečnost je opačná

- mezi hosty zpravodajství není nikdo, kdo by poukázal na zločiny Ukrajiny, veškeré jednostranně zaměřené příspěvky jsou proti Rusku, žádný pro Rusko

- systematicky se popírá právo obyvatel Krymu a Donbasu na sebeurčení

- systematicky se zamlčuje role USA a EU na rozpoutání konfliktu a převratu v Kyjevě

- systematicky (až na málo výjimek) se zamlčují důvody konfliktu, kterým je nesouhlas obyvatel Donbasu s nelegálním a násilným převratem v Kyjevě podporovaným USA a EU

- systematicky opakují důkazy nepodložená prohlášení Kyjeva nebo představitelů zemí NATO o ruské podpoře povstalců, prohlášení představitelů Ruska nebo povstalců jsou řídká a útržkovitá

- systematicky je prosazován postoj, že případná ruská podpora povstalců v obraně před kyjevskou juntou, je zločin, ve skutečnosti se jedná o ochranu životů obyvatel Donbasu

- systematicky jsou nadřazovány mezinárodní smlouvy či zákony nejvyššímu zákonu – právu na život – vraždy civilistů na Donbasu Ukrajinou jsou pokládány za bezvýznamné ve srovnání s územní celistvostí, tj. mezinárodním právem – Česká televize pohrdá právem na život a právem na sebeurčení

- cenzura (až na výjimky) panuje:

 • o ukrajinském fašismu,
 • o důkazech ukazující na Ukrajinu jako viníka sestřelení letadla MH17,
 • o událostech v Oděse a o tom jak se nevyšetřuje,
 • o investicích amerických korporací za účelem těžby břidličního plynu a pěstování GMO na Ukrajině,
 • o názorech občanů Krymu na změnu státu,
 • o názorech obyvatel Donbasu na vládu v Kyjevě,
 • o odporu Ukrajinců vůči mobilizaci a válce,
 • o nedemokratických postupech a zákonech ukrajinské vlády,
 • o vojenských dodávkách od NATO pro Ukrajinu,
 • o účasti zahraničních žoldáků v bojích na straně Ukrajiny,
 • o použití zakázané fosforové a kazetové munice a chemických zbraních Ukrajinou,
 • o rabování ukrajinské armády a praporů Národní gardy na území Donbasu
 • o výběrovém řízení pro administrativní budovu vlády USA v Sevastopolu,
 • o protiválečných protestech a aktivitách v ČR a dalších evropských zemích
 • o evidenci a připravovaných procesech proti pachatelům válečných zločinů na Ukrajině

 

Česká televize v posledním roce zcela prokazatelně informuje proti-rusky a prokazatelně záměrně, vědomě a nenáhodně vytváří obraz Ruska a povstalců jako nepřítele, proti kterému je nutné se bránit.

Tím se podílí na přípravě a realizaci útočné války proti obyvatelstvu Donbasu a zástupné války proti Rusku, kterou vede Ukrajinská vláda za podpory zemí NATO.

- Česká televize minimálně během celého posledního roku tvořila obraz Ruska jako obraz nepřítele a připravovala tak veřejnost na válku (prozatím pouze studenou a ekonomickou) proti Rusku

- příslušní zaměstnanci a komentátoři České televize (a mnozí další občané ČR) svým ospravedlňováním útoku Ukrajinské vlády proti obyvatelům Donbasu naplnili skutkovou podstatu trestných činů proti míru

 

§ 406 Příprava útočné války

Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika, a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.

§ 407 Podněcování útočné války

(1) Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na shromáždění, které podléhá oznamovací povinnosti, nebo
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

(3) Příprava je trestná.

 

- Česká republika se války proti obyvatelstvu Donbasu účastní politickou, ekonomickou a mediální podporou Ukrajinské vlády

- není možné dojít k jinému závěru, že ve výsledku manipuluje Česká televize českou veřejností ve prospěch zájmů americké vlády, čímž se její pracovníci dopouštějí vlastizrady

nejsilněji proti-rusky zaměření propagandisté: Alexandr Vondra, Jiří Šedivý, Jefim Fištejn, Michael Romancov, Jan Šír, David Svoboda, Vladimír Votápek

- co dělají agenti americké vlády z Rádia Svobodná Evropa na obrazovkách ČT?

Výsledky statistiky:

Celkem: 1319 minut

Proti-rusky (proti-povstalecky) zaměřené: 641 minut = 48%

Pro-rusky (proti-ukrajinsky) zaměřené: 26 minut = 2%

Neutrální = 50%

Počet vstupu hostů: 93

Proti-rusky zaměřené vstupy: 51 = 54%

Pro-rusky (proti-ukrajinsky) zaměřené vstupy: 4 = 4%

Neutrální = 42%

30.1.2015

Studio 6 - 2+7

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/215411010110130-studio-6-ii/

2 – neutrální

7 – Miroslav Karas – neutrální

Studio ČT24 - 8

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060130/

neutrální, L.Zaorálek

Zprávy ve 12 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/215411012000130/

neutrální

Studio ČT24 - 6

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058330130/

Jan Šír – silně proti-ruské - lživé

- „porušování mezinárodního práva ze strany RF“, Rusko agresor

Studio ČT24 - 8

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058260130/

Oksana Pelenská – rádio Svobodná Evropa (placené USA)

- proti-ruské - „Rusko porušuje mezinárodní smlouvy“ a podporuje válku

Studio ČT24 - 2+9

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058300130/

zpráva - neutrální

Natalia Sudlianková – mírně pro-ruské

Zprávy v 16 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/215411016000130/

mírně proti-ruské - „expanzivní politika Ruska“

Interview ČT24 - 24

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/215411058040130/

Miroslav Karas – neutrální

Události - 3

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100130/obsah/380203-napeti-na-ukrajine

neutrální

Zprávy ve 23 - 3

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/215411023000130/

proti-ruské - Jan Šír – Rusko vyzbrojuje, útočí, dezinformuje,.....

31.1.2015

Zprávy v 15 – 1

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411015000131/

neutrální

Zprávy v 16 - 1

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/215411016000131/

neutrální

Zprávy v 17 – 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411017000131/

neutrální

Zprávy v 18 – 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411018000131/

neutrální

Historie.cs - 50

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/215452801400004/

proti-ruské – Není zastoupen ani jeden příznivec ruské kultury, naproti tomu jsou zastoupeni odpůrci

Zprávy ve 23 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/215411023000131/

mírně proti-ruské – K bojům se vyjadřuje pouze Ukrajina a varuje před dalším útokem na Mariupol

1.2.2015

Zprávy ve 14 - 3

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411014000201/

neutrální - Tomáš Vlach

Historie.cs - 50

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/215452801400004/

proti-ruské – Není zastoupen ani jeden příznivec ruské kultury, naproti tomu jsou zastoupeni odpůrci

Zprávy v 16 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/215411016000201/

neutrální - Tomáš Vlach

Zprávy v 17 – 1

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411017000201/

neutrální

Zprávy v 18 – 1

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411018000201/

neutrální

Horizont ČT24 - 7

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058120004/obsah/378002-boje-na-vychode-ukrajiny-rozhovor-s-p-prochazkovou

mírně proti-ruské - Petra Procházková – separatisté a Rusko prý nechtějí příměří

Zprávy ve 23 - 1

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/215411023000201/

mírně proti-ruské - Petra Procházková – separatisté a Rusko prý nechtějí příměří

2.2.2015

Studio ČT24 - 7

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060202/

proti-povstalecké-LŽIVÉ! - Jiří Šedivý – mobilizace DLR prý má být nucená – ve skutečnosti pouze dobrovolná, nezmíněná nucená mobilizace Ukrajiny

Zprávy ve 12

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/215411012000202/

1m - proti-povstalecké-LŽIVÉ! - Jiří Šedivý – mobilizace DLR prý má být nucená

2m - neutrální - Tomáš Vlach

Studio ČT24

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058260202/

1m - neutrální - Tomáš Vlach

8m – neutrální - Ondřej Soukup

Studio ČT24

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058300202/

1m - proti-povstalecké-LŽIVÉ! - Jiří Šedivý – mobilizace DLR prý má být nucená

6m – neutrální - Tomáš Vlach

Studio ČT24 - 7

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058320202/

proti-ruské - Jiří Šedivý – upozorňuje na dodávky zbraní (bez důkazů) během příměří pouze u separatistů, nikoliv u Ukrajiny

Zprávy v 16 - 3

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/215411016000202/

neutrální

Studio ČT24 - 7

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058310202/

neutrální - Martin Řezníček

Studio ČT24

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058030202/

4m - Lubomír Zaorálek – neutrální

4m - Jiří Šedivý – proti-ruské

4m - Ondřej Soukup - neutrální

Zprávy v 18 - 1

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411018300202/

neutrální - Tomáš Vlach

Události - 6

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100202?x=91&y=14&index%5B%5D=378224&index%5B%5D=378225

neutrální

Horizont ČT24 - 7

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058050202/

neutrální

Události, komentáře - 17

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000370202/

proti-ruské - Petra Procházková, Jakub Landovský – Rusko je expanzivní velmoc, atd.

3.2.2015

Zprávy v 10 – 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10498629597-zpravy-v-10/215411010000203/

neutrální

Studio ČT24 - 7

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060203/

neutrální - Martin Dorazín

Zprávy ve 12 - 1

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/215411012000203/

neutrální

Studio ČT24 - 9

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058300203/

neutrální - Martin Riegl

Zprávy v 16 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/215411016000203/

neutrální

Zprávy v 17 – 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411017000203/

neutrální

Události - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100203/obsah/378484-humanitarni-katastrofa-na-vychode-ukrajiny

neutrální

Zprávy ve 23 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/215411023000203/

neutrální

4.2.2015

Studio ČT24 - 4

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058260204/

neutrální - Tomáš Vlach

Studio ČT24 - 7

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058280204/

mírně proti-ruské - Karel Svoboda – Rusko a separatisté prý nemají zájem na uklidnění situace

lživé – prý se vrací I. Strelkov

Zprávy v 16 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/215411016000204/

mírně proti-ruské - Karel Svoboda – Rusko a separatisté prý nemá zájem na uklidnění situace

Zprávy v 17 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411017000204/

neutrální

Události - 1

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100204/obsah/378723-dalsi-mrtvi-civiliste-na-ukrajine

neutrální

Zprávy ve 23 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/215411023000204/

neutrální

5.2.2015

Studio 6 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010110205-studio-6-ii/

neutrální

Zprávy v 10 - 3

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10498629597-zpravy-v-10/215411010000205/

neutrální

Studio ČT24 - 2+9

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060205/

2 m – neutrální - zpráva

9 m – silně proti-ruské - David Svoboda – povstalci - „gangsteři“, Porošenko - „prezident míru“,

Zprávy ve 12 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/215411012000205/

proti-ruské – Jiří Šedivý – Rusko se chová agresivněji než NATO

Studio ČT24 - 21

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058270205/

proti-ruské – Porošenko, Kerry

Zprávy v 16 - 5

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/215411016000205/

neutrální

Události 7

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100205/obsah/378946-sance-na-mir-na-ukrajine

neutrální

Horizont ČT24 - 27

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058050205/

3 m – neutrální - zpráva

5 m – neutrální – zpravodajové

silně proti-ruské - Michal Romancov – „mír není ruskou hodnotou, ale evropskou“, „Putin je nevyzpytatelný“, „Rusko zavleklo Evropu do míru“ (přeřeknutí - války), „Rusko spáchalo zločiny proti míru a lidskosti“

proti-ruské – Jiří Šedivý – analytická podpora Ukrajiny

Události, komentáře

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000370205/

3 m – neutrální - zpráva

14 m – diskuze – početně proti-ruské – 3 proti 1

3 m – neutrální - zpráva

6 m – neutrální - Vladislav Vik

Zprávy ve 23 - 7

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/215411023000205/

neutrální

6.2.2015

Studio 6 - 4

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010100206/obsah/378983-prezident-hollande-o-miru-na-ukrajine

neutrální

Zprávy v 10 - 3

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10498629597-zpravy-v-10/215411010000206/

neutrální

Studio ČT24

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060206/

2 m – neutrální – zpráva

7 m – proti-ruské - Libor Dvořák – Putin prý nedbá na své slovo, je nevyzpytatelný

Zprávy ve 12 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/215411012000206/

neutrální

Studio ČT24

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058260206/

2m – neutrální - zpráva

1m - proti-ruská - zpráva o pilotce Savčenkové – neuveden důvod uvěznění – vražda ruských novinářů

3m - neutrální - zpráva

Studio ČT24 - 9

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058280206/

silně proti-ruské - Jan Šír – Putin nerespektuje dohody a rozpoutal válku, agrese, zločiny proti míru a lidskosti, válečné zločiny, nic horšího z pohledu mezinárodního práva, Porošenko a Ukrajina čelí agresi, „okupační armáda“, Putin je nevyzpytatelný, nekompetentní

Zprávy v 16 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/215411016000206/

neutrální

Zprávy v 17 - 3

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411017000206/

neutrální

Interview ČT24 - 24

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/215411058040206/

Michaela Šojdrová – proti-ruská
moderátorka neutrální

Události - 4

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100206?x=51&y=18&index%5B%5D=379228&index%5B%5D=379229&index%5B%5D=379230

neutrální

Horizont ČT24 - 28

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058050206/

22 m – neutrální - zprávy, zpravodajové

6 m - proti-ruské - Martin Riegel – „Putin si najde jakoukoliv záminku“, Rusko je vnější agresor

Události, komentáře

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000370206?x=84&y=14&index%5B%5D=379297

2 m – neutrální - zpráva

7 m - silně proti-ruské - Vladimír Votápek – bojí se o další „Mnichov“, povolání ruské armády jako mírových sborů by byla naprostá tragédie, Rusko šlo do agrese se zájmem oslabit Ukrajinu a zlomit jí obě nohy

9 m - silně proti-ruské - Jan Šír – pokračující agrese Ruska na Ukrajině, státníci přijali pozvání agresora, Ukrajina je oběť agrese, Rusko je nedemokratické,

5 m - neutrální - Likáš Visinger

Zprávy ve 23

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/215411023000206/

3 m – neutrální - zpráva

1 m - silně proti-ruské - Vladimír Votápek

7.2.2015

Studio 6 víkend 7x2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/215411010120207/

neutrální

Zprávy ve 12 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/215411012000207/

neutrální

Historie.cs - Snění o Rusku – 50

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/215452801400004/

proti-ruské – Není zastoupen ani jeden příznivec ruské kultury, naproti tomu jsou zastoupeni odpůrci

Zprávy v 15

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411015000207/

2 m - neutrální - zpráva

3 m - neutrální - Tomáš Vlach

Zprávy v 16

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/215411016000207/

2 m - neutrální - zpráva

2 m - neutrální - Tomáš Vlach

Zprávy v 17 - 3

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411017000207/

neutrální

Zprávy v 18 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411018000207/

proti-ruské – Martin Jonáš - S.Lavrov „zaútočil“, J.Biden „prohlásil“

Události - 7

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100207?x=89&y=9&index%5B%5D=379368&index%5B%5D=379369

neutrální

Zprávy ve 23 - 3

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/215411023000207/

neutrální

8.2.2015

Zprávy ve 14 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411014000208/

neutrální

Zprávy v 16 - 4

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/215411016000208/

neutrální

Zprávy v 17 - 3

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411017000208/

neutrální

Zprávy v 18 - 3

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411018000208/

neutrální

Události - 5

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100208?x=78&y=11&index%5B%5D=379485&index%5B%5D=379486

neutrální

Horizont ČT24 - 18

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058120005/

proti-ruské – Oldřich Bureš – Ukrajina je prý pro Rusko testovací prostor

- nejsou zastoupeni komentátoři obhajující postoj Ruska a separatistů

Zprávy ve 23 - 5

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/215411023000208/

neutrální

9. 2. 2015

Studio 6 - 7

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010100209/obsah/379604-eu-rozsiri-sankcni-seznam

proti-ruské - Libor Dvořák – Putin prý prohrál diplomatickou image

Studio 6 - 3

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010110209-studio-6-ii/

neutrální

Zprávy v 10 - 3

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10498629597-zpravy-v-10/215411010000209/

neutrální - Pavel Polák

Studio ČT24

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060209/

10 m - neutrální – zprávy

5 m - proti-ruské - Michael Romancov – Rusko se prý nechce domluvit, protože (mylně) tvrdí, že jejich opozice je správná, protože na Ukrajině se děje něco příšerného, co zavinila EU a USA

2 m – neutrální - Marek Příhoda

Zprávy ve 12 - 4

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/215411012000209/

neutrální

Studio ČT24 - 8

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058280209/

neutrální - Marek Příhoda

Zprávy v 16 - 3

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/215411016000209/

neutrální

Interview ČT24 - 14

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/215411058040209/

mírně pro-ruské a proti-ukrajinské až neutrální - Jan Petránek - „nefandím Rusku“ – Tvarůžková – proti-ruský přístup

Události - 6

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100209?x=53&y=7&index%5B%5D=379827&index%5B%5D=379828

zpráva - proti-ruská – povstalci obviněni z útoku na civilisty a Mariupol, neukázány důkazy o raketovém útoku na chemičku v Doněcku, komentář M.Karase pouze jednostranný – ukazuje pouze podporu Ukrajinců pro válku, nikoliv Ukrajince, kteří s válkou nesouhlasí

Hyde Park ČT24 - 54

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/215411058080209-hyde-park/

proti-ruské – Michael Romancov – představitelé Novoruska jsou nedůvěryhodní, drtivá většina porušení dohod jde na vrub povstalců, Ruksko je neúspěšný stát a Putin neúspěšný politik, atd...

Události, komentáře - 25

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000370209/

proti-ruské – Karel Schwarzenberg – Putin si prý netroufne na Ameriku (a na Evropu ano), Rusko prý zahájilo útok na Ukrajinu

Zprávy ve 23 – 7

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/215411023000209/

neutrální

10.2.2015

Studio 6 - 5

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010110210-studio-6-ii/

neutrální

Zprávy v 10 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10498629597-zpravy-v-10/215411010000210/

neutrální

Zprávy ve 12 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/215411012000210/

neutrální

Zprávy v 16 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/215411016000210/

neutrální

Zprávy v 17 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411017000210/

neutrální

Události - 4

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100210?x=53&y=19&index%5B%5D=380007&index%5B%5D=380008

proti-povstalecká – ponižování ukrajinských vojáků není vyváženo informací o ponižování zajatců ukrajinskými vojáky

Horizont ČT24

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058050210/

6 m - neutrální - Petra Procházková, Ivo Dokoupil

3 m – proti-povstalecká zpráva – ponižování ukrajinských vojáků není vyváženo informací o ponižování zajatců ukrajinskými vojáky, v Mariupolu prý zlepšil náladu úspěch ukr. armády

8 m - proti-ruské – izolace mentality Ruska díky Putinovi, v Rusku je propaganda a vymyšlená realita, Rusko porušilo normy OBSE a Chartu OSN - Irina Lagunina – Rádio Svobodná Evropa – placené USA

Zprávy ve 23 - 7

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/215411023000210/

neutrální

11.2.2015

Studio 6 - 8

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010100211/obsah/380582-vrcholne-jednani-o-budoucnosti-ukrajiny

proti-ruské - Petruška Šustrová – přesun Krymu k Rusku je podobné Sudetům

Studio 6 - 3

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010110211-studio-6-ii/

neutrální

Zprávy v 10 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10498629597-zpravy-v-10/215411010000211/

neutrální

Zprávy ve 12 - 5

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/215411012000211/

proti-povstalecké – útok v Kramatorsku sveden na povstalce, Porošenko mluví o zločinech proti lidskosti, nezmíněny jeho zločiny

Studio ČT24 - 8

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058260211/

proti-povstalecké – útok v Kramatorsku sveden na povstalce, Porošenko mluví o zločinech proti lidskosti, nezmíněny jeho zločiny

Milan Dvořák – Rusko posílá neoznačené vojáky a zbraně

Studio ČT24 - 5

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058290211/

proti-ruské - Jiří Šedivý – separatisté = Rusové, Ukrajina se má bránit proti útokům separatistů (skutečnost je opačná)

Studio ČT24 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058300211/

neutrální

Zprávy v 16 - 5

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/215411016000211/

proti-ruské – vyjádření o ruských vojácích na Ukrajině, neuvedeny důkazy

Studio ČT24 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058310211/

proti-ruské – vyjádření o ruských vojácích na Ukrajině, neuvedeny důkazy

Studio ČT24 - 9

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058030211/

proti-ruské – Jan Šír – Rusko porušilo mezinárodní právo a vede útočnou válku, Rusko je agresor a nedodržuje dohody

Interview ČT24 - 24

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/215411058040211/

silně proti-ruské - Jefim Fištejn – BLÁÁÁÁBOLY! - výborně vycvičení separatisté, dobrovolnické bataliony Ukrajiny složené z učitelů a středních vrstev :-D, 70% žoldnéřů poslaných z Ruska, atd...

Události - 7

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100211?x=64&y=18&index%5B%5D=380481&index%5B%5D=380482

neutrální, mírně proti-ukrajinské – reportáž o uvěznění ukr. novináře

co znamená logo fašistického praporu Azov na ČT?

Horizont ČT24 - 19

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058050211?x=46&y=16&index%5B%5D=380536&index%5B%5D=380538

neobjektivní – v reportáži o klíčových momentech ukrajinské války naprosto chybí informace o začátku a důvodech války a o tom, kdo ji začal

Události, komentáře - 29

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000370211/

- lež o požáru v domě odborů v Oděsse – mrtvých je mnohem více než 31 – až 100

- připomenutí historie konfliktu je velmi povrchní

Zprávy ve 23 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/215411023000211/

neutrální

12.2.2015

Zprávy v 10 - 1

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10498629597-zpravy-v-10/215411010000212/

neutrální

Studio ČT24

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060212/

7 m - neutrální - zpráva

15 m - silně proti-ruské - David Svoboda – ruská agrese, nezávislost Donbasu je pokus o vraždu Ukrajiny, Putinovi jde o destabiliaci Ukrajiny

Zprávy ve 12 - 5

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/215411012000212/

neutrální

Studio ČT24 - 6

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058330212/

neutrální - Libor Kukal

Studio ČT24 - 7

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058260212/

neutrální - Milan Dvořák

Studio ČT24 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058270212/

neutrální

Studio ČT24 - 7

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058300212/

neutrální - Dušan Rovenský

Zprávy v 16 - 4

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/215411016000212/

neutrální

Studio ČT24 - 3

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058310212/

pro-ukrajinské - Petra Procházková – popis pro-ukrajinských dobrovolníků

Interview ČT24 - 24

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/215411058040212/

neutrální - Jan Kavan

Události - 11

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100212?x=60&y=16&index%5B%5D=380739&index%5B%5D=380740&index%5B%5D=380741&index%5B%5D=380742

- manipulativní řazení záběrů: raketomety Novoruska jsou následovány záběry rozbořených domů! → podvědomě programuje diváky, aby přiřadili tyto události k sobě, i když neodpovídají skutečnosti

Horizont ČT24

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058050212/

9 m – neutrální – zpráva

5 m - proti-ruské - Vít Beneš – jedná se teritoriální válku mezi Ruskem a Ukrajinou

Události, komentáře - 28

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000370212/

silně proti-ruský - Alexandr Vondra

neutrální – Jan Štěch

proti-ukrajinský – Vojtěch Filip

Události, komentáře - 10

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000370212/obsah/380936-mir-na-ukrajine-2-cast

neutrální - Vincenc Kopeček

neutrální - Jaroslav Sýkora

Zprávy ve 23 - 5

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/215411023000212/

neutrální

13.2.2015

(z časových důvodů nebylo zařazeno)

14.2.2015

(z časových důvodů nebylo zařazeno)

15.2.2015

(z časových důvodů nebylo zařazeno)

16.2.2015

Studio 6 - 8

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010100216/obsah/381247-napjate-primeri-na-ukrajine

zpráva + Martin Svoboda - proti-povstalecká – povstalci prý nectí mírové dohody, neuvedeno, že ukr. armádě byl nabídnut odchod, pokud se vzdají

Studio 6 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010110216-studio-6-ii/

neutrální

Zprávy v 10 - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10498629597-zpravy-v-10/215411010000216/

neutrální

Studio ČT24 - 8

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060216/

proti-povstalecké - Petra Procházková – povstalci porušují příměří častěji, na východě Ukrajiny prý není žádná další velká organizace zajišťující humanitární pomoc – nezmíněno 14 velkých konvojů z Ruska, nezmíněni zdravotničtí dobrovolníci Novoruska

Zprávy ve 12 - 4

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/215411012000216/

neutrální – co znamená fašistický znak praporu Azov na obrazovce ČT bez komentáře?

Studio ČT24 - 7

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058330216/

neutrální - M. Karas

Studio ČT24 - 6

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058270216/

neutrální – František Masopust

Studio ČT24

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058280216/

2 m - proti-ruská – zpráva - „Putin neskončí, dokud nebude zastaven“

7 m - neutrální - Jiří Šedivý – povstalci prý nemají své složky pod kontrolou,

Studio ČT24

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058300216/

1 m - neutrální - zpráva

7 m - proti-ruské - Natalia Churikova – Rádio Svobodná Evropa – placené USA, nekriticky se přijímá neprůkazné prohlášení NATO, že u Debalceva je ruská armáda, Ukrajina je prý ve špatném ekonomickém stavu díky Janukovičovi, údajná přítomnost regulérních ruských vojsk

Zprávy v 16 - 4

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/215411016000216/

proti-ruská – „Putin neskončí, dokud nebude zastaven“

Zprávy v 17 - 4

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411017000216/

neutrální

Studio ČT24 - 6

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058030216/

neutrální - Kristýna Zelienková

Zprávy - 2

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411018300216/

neutrální

Interview ČT24 - 24

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/215411058040216/

neutrální - Šimon Pánek

Události - 7

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100216/

neutrální

Horizont ČT24 - 9

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058050216/

neutrální - Vít Střítecký

Události, komentáře

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000370216/

14 m – neutrální – M.Karas

17 m – proti-ruské – 2 proti 1 - Karel Svoboda, Natalia Sudlianková, Robert Břešťan

Zprávy ve 23 - 5

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/215411023000216/

neutrální
28 Komentářů k Analýza objektivity a vyváženosti zpravodajského vysílání České televize o Rusku a konfliktu na Ukrajině od 30.1.2015 do 16.2.2015 na ČT24

 1. Jirik napsal:

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Televizi-ukradla-banda-prolhanych-pravdolaskaru-Nastvani-obcane-prisli-dat-Rade-CT-takovou-sodu-ze-organ-upravil-pravidla-sveho-jednani-362620
  Rada České televize se tak po neblahé zkušenosti se čtvrtou svou letošní schůzí hodlá vrátit k bývalé praxi, kdy před ní vystoupil tak jednou do roka nějaký jedinec, a to už muselo být opravdu neodkladné téma. Radní se dohodli, že se už bude moci zájemce o veřejné vystoupení na jejich schůzi zase přihlásit tak, že osloví někoho z nich s konkrétním tématem. Pokud je oslovený radní neuzná za pozoruhodné, bude mít zájemce smůlu. Ale vyhráno nebude mít, ani když si jeho téma radní osvojí a před své kolegy předstoupí s návrhem, aby před nimi dotyčný mohl vystoupit. Bude totiž potřeba přesvědčit většinu přítomných členů Rady ČT, aby tuto možnost zástupci veřejnosti dali.

 2. Malleum stupiditarum item idiotias napsal:

  RICHTIG!

 3. Jirik napsal:

  V Událostech komentářích ze 16 února 2015 s názvem Putin v Maďarsku byl hostem i Miloslav Ransdorf, který se vyjadřoval i k Ukrajině - http://www.ceskatelevize.cz:8099/porady/1096898594-udalosti-komentare/215411000370217/video/

 4. Alfa napsal:

  Pěknej článek. ... A do nich, do tě těch vlastizrádců!
  Ale pozor, za to mohou i soudy, že neplní svojí povinnost, a neodsuzují tyto ničitele české republiky.

 5. henryho napsal:

  "Ale po pořádku – nikoho z těch intervjůků ani nenapadne se ptát, proč k debaklu ukrajinské armády u Debalceva došlo? Jestli mu šlo zabránit? A zejména, zda zřejmě tisíce zabitých ukrajinských vojáků, při nesmyslné obraně výběžku, byly nutné. Stačilo jenom, aby Porošenko v Minsku přiznal skutečnost, která byla jasná a prokazatelná a zřejmá – že Debalcevská kapsa už několik dní neexistuje a změnila se v Debalcevský kotel! Že Ukrajina nemá sílu toto obklíčení prorazit.

  Porošenko lhal v Minsku, lhal celé Ukrajině, lhal svým vojákům a jejich rodičům a také celému světu, který ho ještě bere. Ještě včera ráno kyjevské vojenské autority žvanily cosi o cestě života, kterou prý mají pod kontrolou a kudy do Debalceva dovážejí zásoby. A během pár hodin se fronta zhroutila! Přesně tam , jak prý informovala náš parlamentní výbor pro obranu česká tajná služba."

  https://vlkovobloguje.wordpress.com/2015/02/19/media-nejen-o-ukrajinskem-konfliktu-18-2-2015/

  • Justass napsal:

   Jistě - včera to na 24 vlepil Černý Vondrovi zcela jasně.
   Česká rozvědka informovala už den před schůzkou v Minsku náš parlamentní výbor o tom, že Debalcovo je úplně obklíčeno a pytel je uzavřen. Když to tedy věděla ruská rozvědka ( a Putin o tom v Minsku jasně mluvil), když to věděla a informovala o tom i dokonce česká rozvědka, tak to věděl i Porošenko a vlastně všichni účastníci schůzky. Porošenko lhal - to věděli všichni. Včera jsem toho trapáka sledoval na jakémsi brífingu ukrajinské vlády jak tam napuchlý od chlastu a asi i opět ožralý blekotal ty znovu ty lži. To, že tam nechal zmasakrovat tisíce svých vojáků, to mu Ukrajinci neodpustí - myslím, že to má spočítané a on to ví.

 6. kočkodlak napsal:

  Ten Jan Šír je nezkutečně slizký hajzl, jestli ani tohle mudrcům z rady čt nepřijde nezaujaté tak už fakt nevím (!) Dal bych jim papíry na hlavu všem
  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000020-special-ct24-situace-na-ukrajine
  jen pro silné žaludky

  • Justass napsal:

   To: kočkodlak - Šíra teď v poslední době nasadili, protože Romancev a Fištejn už byli s tou protiruskou agitkou úplně mimo realitu. No a Šír tam dospěje co nevidět.

 7. kočkodlak napsal:

  Vystoupení veřejnosti na jednání Rady České televize - 18.2.2015

  https://www.youtube.com/watch?v=tI353oFtBLw

 8. Justass napsal:

  Velice dobře zdokumentováno a popsáno. Díky! Už několik let vážně uvažuji, že přestanu platit poplatek (140,- tuším) za TV. Pokud vím, tak ten jde do kasy ČT, coby veřejnoprávní televize. Tato má ovšem za to povinnost mě informovat objektivně, včas atp. Nikoliv mě uvádět v omyl svojí jednostrannou propagandou. Dosud jsem sledování jejího zpravodajství, ale nejen jeho, bral jako zábavné panoptikum šašků, laciných lhářů, překrucovačů historie... Vždy jsem si u nich vyslechl, kdeže se to ve světě porušuje demokracie, lidská práva atp. Byl to pro mě signál, že se v té zemi děje asi něco pozitivního, takže jsem si o tom našel informace na internetu - a ejhle z 99% jsem trefil do černého. Takže o tom zrušení poplatku ( tuším, že se tomu říká vznešeně - koncesionářský )budu ještě vážněji uvažovat. Určitě by mi
  i materiál z tohoto dokumentu pomohl u soudu, když se se mnou ti šaškové budou soudit jako s neplatičem. Myslím, že u ústavního by pohořeli. Tištěné noviny ze stejného důvodu už nekupuji dobrých 10 let. Za lži platit nemíním. V tomto případě však to "neplacení" není postižitelné.

 9. Miroslav Kelnar napsal:

  chce se mi z redaktorů na ČT zvracet, jiné vyjádření k tomu nemám.

  • Contumax napsal:

   Miroslav Kelnar
   Na fašouny nekoukám od 92 roku a mám klid...
   A stejně se vždy na. eru, když někde náhodou vidím a slyším ty geoblesovský válečný kidy, mám chuť TV rozbít...

 10. Definitiva napsal:

  Slovenská TV tej českej akoby z oka vypadla. Tie TV sračkomety sú riadené sionistami z jedného centra. Politici sa poslušne klaňajú USA a EÚ a robia nadprácu proti vlastnému národu aj bez príkazov USA, na čele s Kiskom.

 11. Alan napsal:

  Ono je to všechno jinak. :-)) Neplatíte poplatek za vysílání ČT, ale za evidenci televizního příjmače! A tento polatek je MFČR přeúčtován veřejnoprávní televizi. Mrkněte na zákon. Máte televizi? Plaťte. A na ČT vůbec nemusítevkoukat. Chytré, ne?
  A to bylo už za totality. Kdyby si někdo náhodou stěžoval, že nejsou objektivní :-)

  • Justass napsal:

   To: Alan- tak tohle jsem nevěděl. No nic, takže televizi nemám. Počítač s možností sledování TV také ne. O to to bude jednoduší. Díky za info. Nebo myslíte, že přijde gestapo, pardon naše PČR a poruší moje základní lidské právo na soukromí? Myslím, že má pomáhat a chránit? Ale asi to bude tak, že jako koho, neníliž pravda :-)

 12. Contumax napsal:

  Už je to ale bijící na poplach !!!
  Ta hnusná podpora nacistů na Ukrajině českou TV je neuvěřitelný zločin !!!

 13. Alan napsal:

  Ještě doplněk. V roce 2005 byl zákon novelizován:

  Kdo je poplatníkem televizního poplatku?

  Každý vlastník nebo uživatel (užívá-li televizní přijímač, který není jeho, déle než 30 dní) televize - nebo jiného zařízení, které je schopné jakýkoliv televizní program reprodukovat.

  více na https://tvp.ceskatelevize.cz/poplatky/faq.php

 14. Prý: "ZÁSTUPCI PRORUSKÝCH POVSTALCŮ" ???
  Kde ta propagandistická kurva na ty nápady chodí ???
  Pokud vím, tak je to DOMOBRANA !!!
  ***---***
  A ani to označení SEPARATISTÉ není dobře. Tak si je jen pro sebe pojmenovala západní fašistická klika.
  ***---***
  Nejdůležitější ale je, že poslední rok v žádném komentáři nikdo nemluví o válce kievských vládních ukrofašistů proti jihovýchodním spoluobčanům, ale jen o složité situaci tam.
  No, není to na odvolání a potrestání celého toho ulhaného pravdoláskařského týmu české televize ???!!!

  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/215411010110130-studio-6-ii/

  • Zmrd karasůj tam cituje prasečenka, že
   "vedení země učinilo všechny kroky k tomu aby zajistilo stabilitu na východě".
   NONAZDAR !!! Ale vždyť tam přece stbilita byla a může dál být. Akorát tam nemají co dělat právě tihle destabilizační agenti karasové a porošenkovi vojenští zabijáci.

 15. Zde ZAORÁLEK docela obsáhle potvrzuje, že jeho konání a postoje vůči Ukrajině jsou zcela řízeny a dirigovány na rozkaz a z centra Evropské Unie.
  Jako za Hitlera !!!

  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060130/

  • Contumax napsal:

   Ať přemýšlím jakkoliv, nakonec mě vychází, že TV je zasvěcená satanu, a ať se mě směje kdo chce jak chce ... pravda to je.... je to médium démonických temných sil ... ďábel si TV zvlášť opatruje a hlídá... je to jeho velmi mocná zbraň, proto s TV těžko hnout, je urputně chráněná samotným ďáblem... !!!

   • Contumax napsal:

    Vzpomeňte si o co ďáblovi jde, o kontrolu mysli, kontrola mysli, je ovládání celých národů a svým způsobem je to souhlas s jeho doktrínou vnutit lidem lež a vydávat lež za pravdu, a kdo toto činí klaní se satanu i když si myslí, že tomu tak není ale je tomu tak a tím se mu prokazuje ještě větší síla a moc...

 16. Jan Koral tam hovoří o své analýze zpravodajství ČT (cca 55tá minuta videa).
  SUPR PRÁCE A DÍKY ZA TO.
  A poslechněte si, jak na to reagovali..... - ZASE NIJAK !!!
  Kdyby alespoň chtěli tu analýzu vidět a znát !!! Ale nic takového se nestalo.
  JAK UŽ VÍME, HAVLOIDI MAJÍ K PRAVDĚ zásadně PŘIROZENÝ ODPOR !!!

  http://www.nwoo.org/2015/02/19/analyza-objektivity-a-vyvazenosti-zpravodajskeho-vysilani-ceske-televize-o-rusku-a-konfliktu-na-ukrajine-od-30-1-2015-do-16-2-2015-na-ct24/#comment-74689

 17. Václav Semerád napsal:

  Vždyť všichni naši presstituti lžou až se jim od huby POROŠÍ!

 18. Česká televize napsal:

  Děkujeme za další přehlídku promrhaného času.

 19. Jaroslav Mareš napsal:

  Bohužel, všechno je pravda. ČT pod vedením svého ředitele značně přitvrdila do prava. Pravděpodobně ještě jeho vzpomínka na Novu. Patří nám to. Co jsme si zvolili a tím vykoledovali, to máme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!