OBČANSKÝ PROTEST: Jsme proti demonstraci síly USA! Zrada a zbabělost politiků?

Protest proti demonstraci síly - 28.3.2015 - 15h - PrahaEvropa potřebuje mírová opatření, ne vojenské hry!
Přidejte se k protestu 28.3.2015 od 15h na Václavském náměstí v Praze.
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, členky a členové Parlamentu a Vlády ČR, média přinesla zprávu o zájmu Spojených států amerických posílit svoji vojenskou přítomnost ve střední a východní Evropě a uspořádat zde sérii společných vojenských cvičení armád zdejších států a USA.

Událost na FB: https://www.facebook.com/events/1412990289008281/

Mezinárodní vojenská cvičení armád členských států systému kolektivní bezpečnosti jsou za běžné mírové situace pochopitelnou akcí takového systému, v tomto případě však tomu tak není: Evropa a svět jsou dotčeny ukrajinskou krizí, nebezpečný je kontext ohlášení americké strany a pozornost si zasluhuje i avízované složení cvičících vojsk.

Fakt, že se v blízkosti hranic Evropské unie, resp. Severoatlantického paktu válčí, by byl dostatečným důvodem k ověření připravenosti vojsk – pokud by EU a NATO nebyly zapojeny do ukrajinské krize. Tak tomu však není, naopak EU a USA patří ke strůjcům krize:

1. EU vyjednala asociační smlouvu s Ukrajinou, o níž bylo předem jasné, že nutí Ukrajinu k roztržce s Ruskem;

2. sami představitelé USA přiznali, že na Ukrajině vynaložili v posledním desetiletí 5 mld. dolarů na tzv. posilování demokracie, které však bylo fakticky vměšováním do vnitřních záležitostí cizího demokratického státu, neboť jeho demokratický charakter, konkrétně volby byly nakonec mezinárodně uznávány za demokratické;

3. EU nezajistila naplnění smluv s prezidentem Viktorem Janukovičem a má tak přímý podíl na ozbrojeném puči, který loni svrhl i dle pozorovatelů EU legitimně zvolenou vládu (omluvou přitom není, že šlo o vládu oligarchů rozkrádajících zemi – vždyť právě s ní EU jednala o přidružení a oligarchická je i vláda nová);

4. EU a USA podporují novou moc oligarchů, tentokrát však doplněnou o otevřené fašisty a bojové oddíly oligarchických kontraktorů;

5. zavedla proti Rusku různé sankce, které se do značné míry neopírají o důkazy ruské agrese či zločinů východoukrajinských federalistů (střelba na Majdanu, pád malajsijského letadla ap.), nýbrž o propagandistická vyhlášení nových vládců Ukrajiny, EU a USA.

Rozhodnutí států EU a USA pořádat vojenská cvičení v blízkosti Ukrajiny a Ruska, zvláště po událostech na kyjevském Majdanu, kde se představitelé EU a USA otevřeně angažovali na svržení sice neoblíbené, avšak legitimní vlády, jsou vědomým zvyšováním napětí v Evropě a ve světě.

Vojenská cvičení, o něž mají USA ve východní a střední Evropě zájem, mají posílit vojenskou přítomnost USA v tomto regionu. Spojené státy americké se však v posledních letech staly destabilizujícím faktorem světové a regionální politiky, nejsou zárukou klidu a míru, nýbrž svojí politikou a vojenskou účastí přinášejí smrtonosné boje a rozvrat států. USA otevřeně dlouhodobě a opakovaně lhaly o důvodech, které vedly ke vpádu „koalice ochotných“ do Iráku. Následkem vpádu jsou statisíce mrtvých nyní rozšiřované o další v bojích s Islámským státem - veřejně odsuzovaným, leč tajně podporovaným právě Spojenými státy americkými. USA neuspěly v mnohaleté válce v Afghánistánu, kde opět jsou výsledkem desítky tisíc mrtvých. Angažování USA v dalších státech - Egypt, Jemen, Libye, Sýrie, Tunisko – se vždy sice neslo a nese pod hesly ochrany či prosazování svobody, demokracie a lidských práv, ovšem výsledkem jsou tisíce obětí mezi nevinnými civilisty, ale nikdy žádná svoboda, žádná demokracie a žádná lidská práva. V Evropě není výsledek politiky USA odlišný – viz Kosovo s vládou narkomafie.

To, spolu s prohlášeními řady vlivných amerických politiků, např. Johna McCaina, ohledně Ukrajiny a Ruska, která lze označit jako válkychtivá, je dostatečným důvodem k odmítnutí zvyšování přítomnosti amerických pozemních vojsk v Evropě. EU, resp. evropští členové NATO se musejí jasně distancovat od takové východoevropské politiky USA, která zvyšuje napětí a rozdmýchává ozbrojený konflikt na Ukrajině a narušuje poklidný stav, který dvě desetiletí na hranicích s Ruskem panoval a který naopak vedl k rozvoji ekonomické spolupráce států EU s Ruskem a prohlubování osobních styků občanů, což mělo, má a bude mít pro posilování demokratických hodnot, svobod a lidských práv v ruské společnosti větší význam, než politické proklamace a opatření ze strany jiných států.

Cvičení, o něž má zájem americká strana, nebyla ohlášena jako cvičení NATO, nýbrž jako cvičení vojsk USA a daných zemí. Nejde tudíž o akci systému kolektivní bezpečnosti, nýbrž jen o dvoustrannou akci USA a „ochotných“.

V současné situaci, kdy se německo-francouzské reprezentaci EU a Rusku podařilo v Minsku jen s velkými obtížemi ujednat příměří znesvářených ukrajinských stran, které však výše zmíněné americké kruhy odmítly, je společné cvičení jen s armádou USA politickým hazardérstvím. Ze strany ČR by to bylo o to více nepochopitelné, že zatímco vláda ČR odmítá na Ukrajinu posílat zbraně, aby tak situaci uklidnila, USA o dodávkach zbraní uvažují. Pokud neobrátí vláda USA svůj politický kurz k míru, budou vojáci USA v Evropě rizikem a bude žádoucí je držet od Ruska co nejdále. Armáda USA je nejvýznamnější silou NATO, ovšem za současné vlády USA je obranný charakter aliance torpédován a kompromitován agresívními kroky USA. Pro úlohu NATO v Evropě a vyrovnání jeho vojenské rovnováhy s Ruskem je a bude v tom případě postačující síla mezikontinentálních, strategických zbraní USA na území USA a na světových oceánech.

Bezpečnost evropských i jiných států nejlépe zajistí systém férové kolektivní bezpečnosti, ale zejména mírová politika, mezinárodní vztahy postavené na rovnoprávnosti všech stran, respektování svrchovanosti a suverenity všech států, dodržování mezinárodního práva, řešení sporů výhradně jen na půdě Organizace spojených národů a obzvláště pak vytváření prostoru pro již výše vzpomenuté osobní kontakty občanů, ať již obchodní, turistické, kulturní, vzdělávací nebo zcela soukromé. Svět byl po 2. světové válce postaven právě na rovnoprávnosti států a Rada bezpečnosti OSN na multipolaritě velmocí. To zajišťovalo, že mezinárodní společenství použije silové řešení jen tehdy, když se velmoci, jinak často s odlišnými zájmy, shodnou, když tedy budou ohroženy základní lidské hodnoty, jejichž dodržování všichni stálí členové RB OSN, ať již k nim můžeme mít různé výhrady, proklamovali. Velmoci dospěly na přelomu 60. a 70. let nejen ke vzájemnému respektování, ale i k pochopení nutnosti omezení stavů jaderných zbraní, k formování a posilování vzájemné důvěry a později i k faktickému odzbrojení. Ruku v ruce s tím šlo vzájemné poznávání občanů obou bloků, byť komplikované a s ne vždy zřetelnými představami. To také bylo nakonec určujícím faktorem politických změn na přelomu 80. s 90. let – nikoli závody ve zbrojení, odbojová činnost apod., nýbrž představy klíčových společenských skupin.

Je na škodu věci, že USA a některé další státy z této cesty v posledních 20 letech sešly a chtějí dosáhnout své dominance. Součástí této politiky byla snaha USA umístit v ČR radar tzv. národní protiraketové obrany USA, a to pod záminkou ochrany před raketami KLDR a Íránu, což už jen ze zeměpisného hlediska byl očividný nesmysl a nepomohla ani následující propagandistická tvrzení, manipulace, polopravdy a lži. Skutečným cílem bylo vybudování systému včasné obrany proti raketám Ruska jako nástroje umožňujícího Spojeným státům americkým první úder proti Rusku a zachycení ruské odvety. Česká veřejnost se i přes propagandu tehdejší vlády Mirka Topolánka a mlčení a manipulaci České televize nenechala zmást a zhruba tři čtvrtiny ji vytrvale radar odmítaly a obdobné množství žádalo o věci referendum.

Dnes je úlohou mírumilovných států, jejich občanů a politiků, držet vojska velmocí od sebe, minimalizovat čáru vzájemného dotyku a tak snížit riziko omylu a ztížit případné provokace jedné či druhé strany. A tuto úlohu by měly mírumilovné země plnit i v budoucnu, nechť již by byly vztahy velmocí jakkoli přátelské, neboť nikdy nelze vyloučit mocenský nástup válečných dobrodruhů. Znesnadnit přímou konfrontaci největších zbrojních arzenálů je v bytostném zájmu nevelmocenských států a zodpovědností jejich představitelů, nechť již jsou jakékoli jejich vztahy k té či oné velmoci.

Společné cvičení Armády ČR s vojáky státu, který více než 90 % své skoro čtvrttisícileté historie proválčil, musí u mírumilovných lidí a moudrých politiků vzbudit obezřetnost vždy a tím spíše v současnosti, kdy USA mají prsty v ozbrojených konfliktech hned v několika státech a silný hlas tam mají politici žádající dodávky zbraní na Ukrajinu,další obkličování Ruska a nově Číny ap. K tomu je nutno připočítat geopolitický smysl chystané dohody TTIP (a TTP) o obchodním a investičním partnerství USA a EU (resp. s částí asijských států) , který jasně je namířen k odtržení EU od Ruska (resp. proti Číně). Ztížení přístupu technologicky vyspělé EU k obrovským ruským surovinovým zdrojům a narušení přátelských vztahů s Ruskem by Evropu těžce poškodilo, profitovaly by - USA. Právě konflikt na Ukrajině, do něhož bylo zataženo i Rusko, má být nástrojem zmrazení obchodních vazeb Unie s Ruskem. Další faktory, mj. oslabování amerického dolaru jako světové rezervní měny, či zájmy vojenskoprůmyslového komplexu, petrochemických a energetických gigantů a farmaceutických a chemicko-biologických korporací USA, jsou zřejmé a netřeba je zvlášť rozebírat.

Je především na politických představitelích ČR a EU, zda pochopí změny, k nimž v posledních letech ve světové politice především ze stany USA došlo, vážnost situace v Evropě a ve světě a jak se k nim postaví. Zejména oni za to ponesou zodpovědnost. A v tomto případě nejde o běžnou tzv. politickou zodpovědnost, fakticky politologický blábol spočívající v nezvolení do funkce. Válka - a tím spíše jaderná, kdy může dojít k několikanásobnému zničení vyšších forem života na zeměkouli – není běžné volební klání o rozdělní postů nad penězotoky veřejné správy. Před 70 lety bylo ještě jasné, že lze válečné štváče a dobrodruhy a ty, kteří na válce bohatli, postavit před tribunál, aby nesli zodpovědnost za desítky milionů nevinných obětí. Dnes není jisté, že někdo přežije, o to více je potřebná rozvaha a zdrženlivost politiků a a jejich velmi obezřetné posuzování samostatných a společných kroků s jinými. Šílenců a psychopatů je v populaci dost, v politice dokonce nadprůměrně, takže nejvyšší opatrnost je na místě a nelze spoléhat na žádné smlouvy, dohody, dosavadní partnerství apod., ale třeba vše jistit proti selhání i dlouholetých partnerů.

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,

stav, kdy mohli Evropané pohlížet na USA jako na přátele, dostal v posledních letech povážlivé trhliny. Vlády Spojených států amerických způsobily svoji politikou pás chaosu táhnoucí se od Afghánistánu a Pakistánu až po Libyi. Na zhroucení tamních států mají lví podíl armády a zpravodajské agentury USA. Pokud bylo cílem tamní státy rozvrátit, splnily svoji úlohu dobře, pokud to měla být demokracie euroatlantického střihu, tak selhaly. Za takové situace nejsou společná cvičení s vojáky USA přínosem a stačí uchovávat odstrašující fenomén armády USA v Severní Americe a na světových oceánech.

Evropskému a světovému míru prospěje daleko více, jestliže by se v horizontu kupř. 10 nebo 20 let podařilo vojenské výdaje dosud nejvíce zbrojících zemí snížit pod 1,0 % HDP. Za takovou sumu se těžko získává útočná převaha, naopak pro obranu je postačující, přitom časový horizont je dostatečný k přeorientaci politiky, průmyslu, zajištění s tím spojených sociálních změn atd.

Vyzýváme vás a politické představitele naší republiky, abychom společně zastávali mírovou politiku, politiku opatření otevřenosti a vzájemného pochopení a důvěry, uklidňujících a vstřícných kroků, dodržování mechanismů předcházení a diplomatického řešení sporů, politiku zapojení širších politických kruhů a občanů jako nástroje eliminace selhání, chyb a zvůle jedinců a omezených zájmových skupin.

Společné vojenské cvičení armád východoevropských a středoevropských států s vojáky USA nejsou v současnosti dobrým, promírovým nápadem. Daleko potřebnější je posílení pozorovací mise OBSE na neklidných územích, oddálení vojenských sil spořících se stran od sebe, podpora politického dialogu a hledání způsobů, jak dlouhodobě nastolit demokratickou, svobodnou atmosféru na postižených územích, aby tamní občané nebyli již ohroženi na životech, zdraví a majetku a mohli se v klidu pustit do obnovy domovů, ekonomiky a také osobních lidských vztahů a po náležité stabilizaci aby si mohli v klidu, bez emocí, se znalostí věci rozmyslet, jakou politickou budoucnost si vyberou, co a jak pro to učiní.

Evropští politici o co zbrkleji se snažili Ukrajinu připojit k Unii o to déle, mnohonásobně déle, a trpělivěji budou muset napravovat to, co pomáhali zbořit. To je i úloha české politické reprezentace, která nese spoluzodpovědnost za zneužití původních cílů a za následky Majdanu.

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí
52 Komentářů k OBČANSKÝ PROTEST: Jsme proti demonstraci síly USA! Zrada a zbabělost politiků?

 1. Miroslav Kelnar napsal:

  Nejsme protektorát jako v roce 1939, proto nestrpím vřažedné jednotky amerických vojáků v ČR.

  • nik napsal:

   příjde mi, že bychom měli vojsko samotné ignorovat. A akce protestu soustředit na ty, kdo za to mohou. Na vládu a politiky. Tam by se mělo provést demonstrace s blokádou.
   Ignorace není sice vidět, ale pláč na nesprávném hrobě. Vláda porušuje Zákon 310/1999 Sb. (že průjezd trvá "...průjezd, který je zpravidla 48 hodin." a formální požadavky na průjezd... kde kolona má být zahalená. Veškeré akce vojáků a agitace není průjezd ale pobyt vojsk. A to schvaluje pouze parlament. A to se nestalo. A proto by se měla odvolat vláda a pokusit ji potrestat.(žaloby na ústavní činitele apod.)

   Ti aktivní idioti co se s nima budou chtít družit, to stejně udělají, ať z toho mají orgasmus... prostě neprohlédli ještě. (někteří třeba časem prozří, někteří nikdy, někteří nechtějí a nemnozí to dělají z finanšního prospěchu (aktivisté)).

   nemyslíte?

   • weissbach napsal:

    Myslím, ale má to háček. Kolik lidí je ochotno něco měnit nenásilným a zákonným způsobem? Kdo volí, kdo chodí volit, koho volí, co lidi chtějí? Jen malá maličká část občanů je ochotna něco dělat a přitom to dělat nezištně a s pohledem do budoucna. Zbytek zůstává u nadávání, nebo romantickém snění. Obojí zcela k nepoužitelné k životu...

 2. Carlos IV napsal:

  Jo jenze tohle jste meli adresovat babe do Bundestagu, ne tem prizdisr*cum v Praze - na ty stejne nikdo koukat nebude.
  "Proc bychom se angazovali za narod, ktery ani nezname" rekl Chamberlain pred Mnichovem - a na tom se bohuzel za trictvrte stoleti vubec nic nazmenilo.Jediny kdo s tim muze neco udelat je Nemecko. Pevne verim ze k tomu dojde.I za cenu ze tu babu budou muset protlacit skrz Das Fenster.

  • JARIS napsal:

   Vim, ze Nemci jsou nespokojeni. Nejdrive se musi zbavit kolaborantky USraele - zidovky Merkelove. Teprve potom se v Evrope vycasi.

  • Jura napsal:

   Jediný, kdo s tím může něco udělat, jsme my lidi. Je jednoduché se zbavit svoji zodpovědnosti a spoléhat se na někoho jiného. Po 89. se furt spoléháme na němce. Byla to propaganda všech porevolučních vlád a teď s ní máme vymyté hlavy.

 3. WIKINGER Petr napsal:

  VOJSKA SS-TEDY SPOJENÝCH STÁTŮ JSOU TU JAKO KOLONIZAČNÍ DOZOR

  nedávno schválený zákon umožnuje na Zakladně vojsk věznit ty,kteří budou protestovat,tedy žádná obrana před PUTINEM,ale znišení jakéhokoli odporu obyvatel A JEJICH ZABÁSNUTÍ DO KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ,přičemž policie států budou nuceny spolupracovat http://www.blisty.cz/art/73122.html

 4. Janhonza1 napsal:

  Prostě se to pořád točí dokola, jen herci a obsazení se mění. Už chápu svoje rodiče jak jim bylo v 68!!!
  Jdu se ožrat, jako protest proti okupantům!!!

 5. Petr2 napsal:

  Jen ať se Českem projdou. Mnohým pak začne docházet co asi může znamenat slovo válka, když na vlastní oči, zblízka uvidí ty stroje. Mnozí si neumí představit, že by se JIM mohlo něco stát. Vždyť to všechno bylo vždy pěkně pod kontrolou - v televizoru, sledovaného z gauče. Naopak! Je dobře, že tu mlčící většinu, důsledně ignorující co se děje, ta americká vojenská kolona poněkud přece jenom trochu zneklidní.

 6. František napsal:

  Pokud vím, v těch tancích budou sedět lidi. Poslechneme (opět) své emoce, nebo raději rozum? Pokud to druhé, tak tato jedinečná příležitost se dá využít - vyrobit transparenty s hesly k zamyšlení, např: "Is Iraq, Libya, Syria in prosperity and happinies now?", "Is ISIL or Russsia our enemy?"...apod. Barikády a protesty s nimi nepohnou, tak je to na nás, zda prokážeme inteligenci, nebo jen nakrmíme bestii...

  Dále podrobněji:

  http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1564-jejich-provokace-nase-sance-proti-americkemu-konvoji-bojovym-umenim-kodokan-judo-velezradny-protiutok-vlada-a-vlast-neni-totez-lze-do-zeleneho-mozku-zasit-seminko-pochyb.htm

  • eviltwin napsal:

   co treba "WAR IS OVER" po vzoru Johna Lenona nebo neco peprnejsiho "LIBERATE US! MURDER YOUR/OUR GOVERNMENT" popr. "WELCOME AGENT ORANGE" nebo "NO DEPLETED URANIUM, NO FALLOUT", "GO TO HELL ALONE MURDERING PUPPETS", "IN THIS WAR KILL US MORE", "BEST REGARDS, LITTLE BOY & FAT MAN LTD." ... trocha fantazie preci

 7. Ivan napsal:

  JE TO VOJENSKE POTUPENIE VYCHODNEJ EUROPY...!

  Alebo este inak povedane, triumfalna vojenska prehliadka, symbolizujuca nadvladu nad porazenym nepritelom...!

  Presne takto pochodovali hitlerovci Prahou po obsadeni Ciech v marci 1939... A rovnako Parizou, po porazke Francuzska v roku 1940...!

  Mnohi domaci obcania, kolaboranti s cudzou mocou, pritom hailovali na oslavu okupantov. To iste pripravuje aj vlada Ceska... Zabudaju pritom, ze mnohi z tych co hailovali..., boli po vojne ako kolaboranti, obeseni...!

  Toto ponizenie, ktore sa pripravuje za spoluprace kolaborantov v Cesku, sa rovnako tyka aj Slovenska a ostatnych narodov vychodnej Europy, vratane Poliakov... Dufam, ze vlna odporu sa zodvihne aj u nich..., a ze sa ceskych protestov zucastnia aj Slovaci, aspon ti, ktori studuju ci pracuju v Cesku...!

  • Jan Jinsky napsal:

   Ivane, je tu drobný rozdíl. Hitlerova vojska ve francii i v Protektorátu zůstala a okupovala. Tohle je průjezd, nikoli okupace.
   Srovnání poněkud kulhá. Myslím si, že takováto demonstrace síly je celkem k ničemu, ale srovnávat to s Hitlerem je dost mimo.

   • TanksNoThanks napsal:

    Jane, ta okupace tu už přece dávno je! A to na politické, ekonomické, mediální a dokonce i kulturní úrovni. A tahle vojenská gestikulace to má jen potvrdit a ukázat NÁM (ne Rusku), že jsme dokonale podmaněni. Odkaz je naprosto jasný: Kdyby jste chtěli něco měnit tak koukejte co vás čeká.
    Takže to srovnání s Hitlerem JE (bohužel) víc než na místě.

 8. Ivan napsal:

  Americky velvyslanec v Prahe, coby protektor...

  Podla ceskych informacnych zdrojov, sa americky velvyslanec v Prahe sprava ako protektor..., zasahuje do kompetencii a priamo riadi cesku vladu...!!!

  Panu ambasadorovi by ceski obcania mali pripomenut, ze uz jeden zastupujuci protektor cesku vladu pred casom riadil... Ale dostalo sa mu ponaucenia, ktore uz nerozchodil...!

 9. weissbach napsal:

  Jestli korporátky a jejich věrozvěstové jako Šafr a Klvaňa potřebovali nějakou munici tak už ji mají: http://czechfreepress.cz/ladislav-kasuka/jak-je-to-doopravdy-se-stalinovy-zlociny.html

 10. host napsal:

  Neví někdo jaký by byl právní a finanční postih, kdybych pokácel strom (samozřejmě omylem) a ten by spadl tak nešikovně, že by zatarasil silnici kudy má projíždět americká kolona?

  • weissbach napsal:

   Za strom asi nulový, ale jde o to zda by to soud kvalifikoval jako obecné ohrožení atd... A nedělejme si iluze...

  • JARIS napsal:

   Host, myslis to dobre, ale ja bych byla nejradeji, kdyby ti NATO americti grazlove, co nejdrive vypadli z Ceske republiky. Tim bys je zde jen zdrzoval. Momentalne se neda moc delat, jelikoz jsou Cesi clenem zlocinneho NATO.(www.petice24.com - na vystoupeni z NATO)

   • JARIS napsal:

    ...jo a skoda vzrostleho stromu, ktery mozna rostl 100 let. Kvuli takovemu packalovi jako americka neohrozena armada to by byl hrich!!!(www.petice24.com - o vystoupeni z NATO)

 11. Boyar napsal:

  stale ctu prispevky ze kterych je poznat ze si malo kdo uvedomuje ze my (CR) uz jsme ve valce takze je treba podletoho take jednat zadna rajcata napomohou ale ten padly strom rozhodne vic,.. blokada prechodu jeste vic a ideal je nevpusteni do nasi zeme ...zaroven je treba pocitac ze mame zde dost vlastencu kteri znaji dejiny Usracu lepe nez ty nase takze jim dost pomohou kazdy fizl vojak CR bude a je jejich loutkou loutkou ..takze kdo bude klast silnejsi odpor nez pomoci stuzky bude predevsim v zajmu techto pseudovlastencu... takze je treba nejen blokovat prujezd tech masovych vrahu ale i tech vlastizradcu takze bude treba policii a armadu zamestnat pokud nebude mit kolona dostatek doprovodu z rad vlastizradcu verte ze k nam ani uz nebude chtit vjet ..to ze tu mame mir bylo prave zjednano tou hroznou valkou a stalo to x zivotu neni totiz jina cesta jak miru ve valce docilit nez ji vyhrat
  jak vlastizradce jinsky pise bez soudu ano bez soudu neni treba nijak diskutovat nad prokazatelnymy celosvetovymi masovymi vrahy a v nasem (CR) pripade uz ponekolikate okupanty ...

  Já křičím: DO BOJE, DO BOJE, DO BOJE !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Už jedou v jednom šiku, armáda ztracených,
  na zázrak nevěří, nestojí na mrtvých.
  To světlo v dálce, to není budoucnost.
  Sto barev ve vlasech, v povaze nezkrotnost.

  Nežijte v omylu, že věci jsou v pořádku,
  pak síla nestačí, nevěřit na válku.
  To město ztracený, to není Jericho.
  Hnusná je skutečnost, když máš rozstřílený břicho!

  Ref:
  Já křičím: Do boje, do boje, do boje! ...
  A do boje, hej do boje, hej do boje! ...

  https://www.youtube.com/watch?v=sCmB2-9m9w0

  MOBILISACE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=Z3_xBE8UKdkted je treba mobilisace nejen armady ale celeho ceskeho naroda - "nove obrozeni"

  kdo?!
  když ne my !!!!!!!!

  kdy?!
  když ne teď !!!!!!!!

  Útok vojsk NATO na ČSSR:
  https://www.youtube.com/watch?v=16y4Tpj8QUI

  • klif napsal:

   Máš 1000% pravdu,proti těm americkým židozmrdům a okupantům je potřeba bojovat všemi dostupnými zbraněmi!!!!
   Vyhnat ty okupační kurvy ze země,nejlepší ani nevpustit a už pár metrů před hranicí by měl první jedoucí usraelský šrot dostat pumelenici z RPGéčka a "jistící" vrtulník s posádkou vlastizrádců horký polibek řízené střely!!
   A pak taky zavčas vlítnout do strakovky,senátu a parlamentu a pochytat tu verbež opejzenou vlastizrádnou,aby neutekla!!
   Lampy na Václaváku se budou lámat pod tíhou těch hajzlů.

   • weissbach napsal:

    Kolik dostáváte za řádek? Asi málo, protože jinak byste se víc snažil a nepsal takové hovadiny. To je na tom ADL tak špatně?

  • weissbach napsal:

   Silně mi připomínáte ty oholené magory z Majdanu. Akorát oni řvou Moskala na nože. Jinak nevidím rozdíl žádný.

 12. Boyar napsal:

  Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi,
  aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra.
  Nemají slitování.
  Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství.
  Se vším kupčí, všechno prodávají.
  Chceš pokřtít dítě?
  Zaplať!
  Chceš loupit a vraždit?
  Zaplať a bude ti odpuštěno.
  Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil,
  vstoupil by na nebesa?
  A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají,
  čeleď nepotřebnou drží,
  v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší,
  zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil.

  Však poznejte se, vy zloději chudého lidu,

  neboť Bůh i lid vás vidí.

  • weissbach napsal:

   Nutno poznamenat, že tato Husova slova jsou jen filmovou fikcí, nikoli jeho skutečným kázáním.

   • hel napsal:

    ohoho...tak tohle slyším prvně..to jsou husova slova, žádný dodatečný scénář!...jsou velmi podobná všem ostatním jeho slovům...

 13. Ola napsal:

  Kdy už všichni pochopíte, že pomůžou jen dlouhodové generální stávky - ovšem není organizovanost.

 14. varachamichara napsal:

  RPG je řízená střela ? )

 15. hel napsal:

  lidé by měli demonstrovat hlavně proti CENZUŘE masmédií...http://www.nezakladnam.cz/cs/2058_hlavni-zbrani-v-boji-proti-nacismu-v-jeho-rannych-etapach-je-pravda....totalita se vyvíjí přesně takto- opoziční názor se nedostane do médií...soudruh babiš věděl dobře, proč si ten poplatný plátek MFdnes koupil..vysmívají se nám všem a já dodávám, že právem, my si je totiž ještě volíme, jak to tak vypadá...za koblihu ? z obdivu k miliardám ? nevím, ale v každém případě dost nechytře..

 16. Pepa napsal:

  Jsem z Moravy a s kamarádem jedu, takže se nás tam snad sejde hojný počet. Aby bylo jasno.Jedu tam říct, že nesouhlasím s tím, aby se na našem uzémí odehrávaly nějaké demonstrace síly a jednoty ze strany USA. Mysllím, že mám právo říct svoje ne, protože se mě nikdo neptal jestli stím souhlasím. Chtěl bych vidět Havloidy a Karloidy co by dělali, kdyby tímto způsobem přez naše uzemí přejížděla třeba kolona ruských válečných strojů.. Všiml jsem si, že v médiích už je akce překroucena do té míry, že už se mluví jen o poklidném průjezdu což je další lež. Přeprava vojenské techniky je běžná, ale po kolejích. Proti Američanům nic nemám, ale proti jejich zahraniční politice už ano.

  • Boyar napsal:

   tez nemam nic proti americanum ..

   "Nejsem jenom Indián, jsem Američan pravém slova smyslu a jsem bratr celého lidstva.

   http://imageproxy.jxs.cz/~nd06/jxs/cz~/098/913/bc8bf6950a_99468194_o2.png

   "Byla nějaká smlouva , kterou bílí lidé dodrželi a Indiáni porušili? Ani jedna. Byla nějaká smlouva uzavřená mezi bělochy a námi, bílými lidmi dodržena? Ani jedna. Když jsem byl chlapec, Siouxové vlastnili svůj svět; slunce stoupalo po obloze a zářilo na jejich zemi; oni poslali desetitisíce mužů do boje. Kde jsou ti válečníci dnes? Kdo je zabil? Kde jsou naše pozemky? Kdo je vlastní? Kdo mne kdy viděl bít mé ženy nebo zneužívat mé děti? Který zákon jsem porušil? Je špatné mít rád sám sebe? Je to pro mne hřích, že má kůže je rudá? Protože jsem Lakota, protože jsem se narodil tam, kde můj otec zemřel, protože bych zemřel pro svůj lid a mou zemi?"

  • paja napsal:

   Jste pitomci,snílci a utopisti,najivové.
   Doněcko-Luhanská oblast-jak dopadly poklidné protesty?????
   Tisíci mrtvými bezbrannými civilisty!
   Ve chvíli zorganizace armády z místních domobran,židovští ukři a američtí zmrdi jsou bez šance.
   Jednej pacifisticky a oni tě lžidodemograticky podřežou nebo zastřelí.
   Na sílu platí větší síla!
   No,co vám vykládat,jste připosraní z pár ubohých židáků a kolony nepotřebného šrotu mezinárodního židovstva.
   Bude zle,ne že je dobře.židovská nadvláda nám vzala veškerá práva na život,když je tady konečně důvod k revoluci a eliminaci škůdců,dát tu tupou ,jimi vymetenou hlavu zase do písku a vlastní prdele.
   Všem opravdovým Slovanům musí být blivno z názorů tebe a tobě podobných zbabělců.

   • weissbach napsal:

    Naopak. Všem opravdovým Slovanům je blivno z vašich názorů. Jsem zvědavý až vás uvidím při průjezdu statečně bránit čest Slovanů. Ale net snese všechno a naťukat na klávesnici nějaké soudy umí každý opravdový Blb....

    • paja napsal:

     Tobě je blivno ze všech názorů mimo Tamud,jsi židák,rozvaceč jednoty a zdravého rozumu,zasloužil by jsi si kulku mezi oči a kdyby holokaust nebyl pouhá pohádka a hovadina,tak ten by k tobě sedělvzhledem k nízkému židu danému (bez)charakteru

   • Pepa napsal:

    A právě díky lidem jako ste Vy, kteří se nesnaží uvažovat vyrovnaně jsme pořád ve sračkách, protože politika typu od zdi ke zdi je úplně k ničemu. Je úplně jedno jestli ste rusovil, amerofil a nebo slovanofil, protože vždycky si hledáte a najdete ty své nepřátele. Jediná správná cesta je měřit všem stejným metrem. Tím jak extrémě se vyjadřujete jen škodíte sobě i nám co bysme si přáli žít ve světě, kde pro všechny platí stejná pravidla. Vaše okolí vás má za tipického proruského šílence. Místo za člověka, který nesouhlasí s dvojím metrem, který je ve společnosti stále zřetelnějnější.

  • weissbach napsal:

   Jste normální člověk a uvažujete správně. Sice Vám to nebude moc platné, protože mezi hrdiny a revolučními romantiky se odpalují erpégéčka a bojují vítězné bitvy. Nad důsledky svých výroků se zamýšlí jen menšina.

   • paja napsal:

    Mezi košeráky(rabíny) a židy se v synagogách podřezávají bílí lidé a mučí jejich malé děti na židovské hajzl "svátky" Purim a Pesach,prase,všeho do času.
    Sledujte,kolik se a za jakých okolností ztratí lidí,za jakých okolností se naleznou a jakým způsobem to židu podřízená zločinecká organizace Policie ČR vyšetří!

  • paja napsal:

   Tohle žid nikdy nepochopí,musíme amižidům a jejich přisluhovačům ukázat a vymezit tvrdě meze,kam patří,totiž nikam,je to pouze zbytečná nechtěná podzvěř.Musí být lovena.

   • geronimoh napsal:

    paja :
    není to tak dlouho jsi tu lanařil na Ukrajinu, asi do AZOVu a co tuještě děláš. Už jsi měl být v novoruském zajetí, nebo hrobě

 17. Zdeno napsal:

  A víte o tom, že naše vojenská delegace dodala vojenské vybavení?
  http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503261103-j2g6.htm
  26.března 2015, 11:03
  Česká republika přivezla na vojenském letišti "Borispol" v Kyjevě, "humanitární pomoc" v podobě vojenského vybavení, zimního oblečení, boty s vysokým bertsami a stany. To hlásí Ukrajinská vláda.
  "Přijeli jsme na Ukrajinu, abychom pokračovali v jednání s ministerstvem obrany. Musíme pochopit, jak nejlépe pomoci Ukrajině v budoucnu, "- řekl náměstek ministra obrany České republiky Daniel Koštoval.
  Podle náměstka ministra České republiky, bylo nutné vyjasnit si situaci zařízení nezbytného ukrajinskému ministerstvu obrany. Poznamenal, že Česká republika se zajímá o budoucnost Ukrajiny. "Chceme najít seznam nástrojů a vybavení potřebného Ukrajině.
  V tomto případě jsme jasně pochopili, že tato pomoc je velmi důležité a měla by dorazit brzy. Také bych chtěl zdůraznit, že považujeme Ukrajinu jako partnera, proto bychom se měli starat o budoucnost této země, "- dodal

 18. Jan Jinsky napsal:

  Hlavně bez soudu. To už jsme tu párkrát měli... Ještěže tu jen prskáš nesmysly...

 19. JARIS napsal:

  Death Usrael, musis byt dle meho soudu mlady/a. Sdilim Tve rozhorceni, ale takhle se veci neresi. Prujezd americke armady je podle meho nazoru legitimni, protoze Cechy jsou clenem NATO. Staveni barikad a hazeni veci po projizdejicich vozidlech je nebezpecne a proto nezadouci. Nesouhlas je treba projevit mavanim ceskych a ruskych vlajek a transparenty. To amici pochopi, za kym stoji vetsina Cechu. Pak je treba tvrde zapracovat na vystoupeni z nezadouci teroristicke organizace NATO. Podepsala jsem jiz onu petici (petice 24.com; je tam tech petic nekolik). Potrebuji mnoho podpisu, aby se s tim dalo neco delat. Neboj, vse se vyjasni k lepsimu.

 20. hel napsal:

  s tím souhlas, ale ani právně to není správně...podle čl.43 ústavy, odst.5 a 6, měl souhlas dávat parlament..sice si dovedu představit ty úmorné, fanatické exhibice kalouska, němcové, langšádlové aj., které by nás stály další peníze za jednací den, ale nedodržování ústavy je taky docela nebezpečná věc..

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!