Další krádež českého území

05_CechyMorava_14stoleti_uzemiV roce 1919 (územní konflikty a vojenské střety o Spišsko a Těšínsko byly roku 1918-1922) nás Poláci vojensky napadli (čímž porušili řadu dohod, zvláštní režim oblasti a zneužili naší důvěru) a Československá armáda se úspěšně bránila. (To nás ani za komunistů neučili, na rozdíl od událostí z roku 1968, proč asi?) Ovšem poté, co dobyla zpět ukradené území a plánovala další potup, což by byl úspěch i s ohledem na paralelní agresi maďarů, Dohoda (především Anglie a Francie) útok zlegalizovala a donutila Masaryka postoupit území Polákům s tím, že obranná reakce (!) a nikoli polská agrese vyvolala pobouření mocností Dohody.

Otázkou také zůstává, jak by situace dopadla, kdyby Poláci tehdy nebyli zaměstnáni válkou proti SSSR. Další polskou agresi zastavilo Německo roku 1938 a SSSR v roce 1945, z jasných důvodů. V 50. letech jsme měli dát (resp. komunistická vláda pod tlakem SSSR) jakýsi slib, že se s poláky domluvíme na vyrovnání ohledně území údajně ztraceného tehdejším přerozdělením hranic. A současní predátoři si to dnes vyložili tak, že budeme polákům vracet území, aniž by bylo bráno v úvahu to, že jsme za ztrát na životech ztratili i Těšínsko. Argumentovaná přítomnost polské menšiny (i kdyby většiny) je důsledkem naší tolerance a rád bych připomněl velikost českého území za Karla IV. Celá tato území byla ztracena za podobných okolností: tedy hloupostí, korupcí, tolerancí, absencí vlastenectví a vojensko-politickými chybami. Upozorňuji, že polská historie toto popírá!

Prý s Poláky chceme dobře vycházet a raději vyhovíme. Uplatit se nenechali, ale naši politici opět ano. Není to náhodou výsledek tlaku USA, jež tímto činí jakousi "laskavost" Polákům v souvislosti s agresí proti Rusku? Co nás tedy ještě čeká? Také chceme dobře vycházet s Nory a proto žádný povyk kvůli ukradeným dětem? A vůbec to vypadá, ze chceme vycházet úplně se všemi a vzdát se všeho, snad i sami sebe.

Chystají se opět odvody a nyní máme umírat znovu? A za co? Za povinné očkování? Za zákaz alternativní léčby? Za omezení svobod? Za kradení dětí? Za násilnou zdravotní péči? Za vnucování GMO farmářům? Vždyť jiným i své území rozdáváme bez boje!

Mimochodem, když se nyní často mluví o budoucnosti Zakarpatské Rusi (jež byla také součástí Československa!) a jejímu připojení k Polsku či Maďarsku, kde jsou tito predátoři? Posílají další vojáky do Mali! Budou tam opět pobíhat s nacistickou přilbou, bavit se střelbou do těhotných žen a dětí a rozdávat si za to body,  jak to již předvedli v Afgánistánu?

Prý je tu pátá kolona Putina. Kdo to je? Já o nikom takovém nevím, zato bych mohl jmenovat pátou kolonu zmíněných predátorských mocností (třeba Schwarzenberg, Vondra a mnoho mnoho dalších). A kde je ta ruská propaganda? Snad to, že se povstalci ptají, proč západ a ukrajinská armáda nechává bombardovat jejich školy a zabíjet jejich děti? Bylo jim dovoleno se takto zeptat, prý díky ,,falešné objektivitě“ a nyní "experti" řeší, co pouštět do médií a co ne. To se už ale jmenuje válečná propaganda a cenzura! Kdo má o takové zpravodajství zájem?

Také se účastníme manévrů proti Rusku. Ví lidé, jak hrozné zbraně Rusko k dispozici má? A jak dopadly předchozí agrese, naposledy ta čínská před více než 50ti lety? Jejich technologie mezitím velmi pokročily! Máme být "hrotem na kopí NATO" (nebo se snad najde větší hlupák?), budou reprimováni ti, kdož nechtějí bojovat (gen. Šándor), prezident má být nahrazen (gen. Pavel, mimochodem samotným presidentem podporovaný kandidát na šéfa vojenského výboru NATO) a jak si to lze vyložit? Teroristický útok pod falešnou vlajkou, válka, tresty smrti (kdo by se bál ve válce kriminálu?) a vojenský puč (kdo by volil gen. Pavla?).

Zakarpatská Rus byla naše území a tvořila důležitou část naší velmoci, Československé republiky! To ostatní velmoci velmi dobře věděly a sám Stalin tehdy řekl: ,,Kdo ovládá Československo, ovládá Evropu.“ To byla z velké části (především tehdy) pravda. Západ se zbavil konkurence tím, že nás předal pod SSSR a oddělení Zakarpatska mělo zajistit snazší ovladatelnost ČSR - tři se domluví snáze, než dva a tím třetím byl tedy nakonec SSSR. Češi a Slováci byli vyhnáni a Rusíni přišli o naše občanství. S rokem 1968 se začalo vážněji připravovat rozdělení ČSSR po předcházející federalizaci, což naše elity a prognostický ústav věděly od 80. let. Tady už se dá tvrzení změnit na: ,,Kdo rozbije Československo, rozbije Evropu.” Zde je patrná záměrná implementace politiky nefungujícího "dualizmu" (rozděl a panuj), jehož zrušení v Rakousku-Uhersku spiklenci bojkotovali, zatímco jej později instalovali v ČSSR jako časovanou bombu, jež nám vybuchla do tváře po pádu SSSR, za politického nátlaku a uplácení.

mapa12_1b

A zároveň, celá tato politika je součástí iluminátských příprav na 3. sv. válku a všimněte si, že "komusi" velmi velmi záleží na současném dekadentním vývoji zde. Ten zájem je enormní i s ohledem na naši velikost a dnešní důležitost. Když jsme po roce 1989 očekávali s nadějí lepší budoucnost, prijel Henry Kissinger(1992) a řekl: ,,Osudem Československa je banánová republika.“ Jeho slova byla naplněna dosazenými poskoky. Je politováníhodné, že na rozbití a zpustošení Československa měly podíl i ruské tajné služby, za jakési předběžné dohody o našem předání pod německý protektorát - tam prakticky již opět jsme a bylo to jasně řečeno ministru spravedlnosti Otakaru Motejlovi při návštěvě eurokomisaře Güntera Verheugena v Praze, za krize první vlády ČSSD již v roce 1998! Slovensko mělo zůstat pod ruskou sférou vlivu, ale tato část  dohody nebyla dodržena, stejně jako ta o nerozšiřováni NATO směrem na východ.

Rusku se nyní vrátil ten samý, ještě sovětský bumerang, z politiky Zbygniewa Brezinského: ,,Rusko s Ukrajinou je velmocí, ale bez Ukrajiny velmocí být automaticky přestává.” Z toho důvodu puč a válka na Ukrajině, zrovna v době vzniku EAU (Euro-asijské Unie) a před očekávaným kolapsem Dollaru. Došlo k závažnému oslabení a ohrožení Ruska tímto geopolitickým mechanizmem, jež byl do té doby málokomu znám, stejně jako zmíněný trik s rozbitím Československé republiky.

A cesta ven z této krize? Musíme ihned vyjít z tohoto vazalství, sjednotit se se Slovenskem a znovu připojit Zakarpatsko dříve, než to udělají jiní - je nutné obnovit a ještě více posílit velmocenské postavení Československa! Bez tohoto naše malé národy v dnešní velmi těžké době dokonce ani fyzicky nepřežijí. To samozřejmě zahrnuje ukončení agrese, opuštění dnešních euro-atkantických struktur, vytvoření nové formy reálné a přímé demokracie, likvidace korupce a vlastizrádců. Na to je potřeba mnoho důslednosti, poctivosti a vlastenectví, jež u nás tolik chybí a což prospívá těmto cizím predátorům, ale nás to prakticky zabíjí. Ale přeci tu nějaké řešení je...

SEU - Středoevropská Unie

Řada lidí přestává vnímat boj východu a západu jako boj dobra a zla, ale spíše jako dvě různá zla - a to jedno horší, než druhé. To nám dává zároveň příležitost a motivaci vymyslet svou vlastní alternativu!

R-U

Je nutno vytvořit středoevropský autonomní prostor pro svobodný, nezávislý rozvoj a obchodování zboží a služeb, ale za zachování individuální autonomie, územní a národnostní suverenity především slovanských zemí, i s ohledem na naše zkušenosti z Rakouska-Uherska a historické vazby. Defacto by se mohlo jednat o dokončení reforem a "procesů vyrovnání", násilně přerušených spiknutím a válkami. Komunistické tendence, korporativní kapitalizmus a vliv tajných společností musí zůstat daleko od prahu našich dveří - ty můžeme přenechat západu a východu, ale je opět důležitá koordinace obrany, financí a zahraniční politiky. Jednotná měna či ústava nejsou zapotřebí - ty se ukázaly být nebezpečným nástrojem (viz. podvod s nekrytými měnani, krize Eura či lisabonská smlouva a dnešní diktát z Bruselu), přestože by paralelní jednotná měna pod společnou správou existovat mohla. Dokonce by bylo na místě omezení pohybu osob a pracovních sil (také by to byla jedna z odlišností od EU/EAU), aby se zabránilo germanizaci Česka, maďarizaci Slovenska či třeba slovanizaci Rakouska. Tyto fenomény málem stály existenci oba naše národy těsně před vznikem ČSR a především zde byl proces vyrovnání záměrné zdržován! Benešovy dekrety nesmí být prolomeny. Rakousko musí být členem a soupeřem Německa - nečlena, jejich jednota nás dnes ohrožuje a ublížilo nám také přílišné spojenectví mezi Anglií a Francií. Členem by ale mohlo být i vzdálené Lucembursko, jemuž bychom pomohli zachovat status daňového ráje a diverzifikovat tím vliv v germánský zemích. Dokonce Lucembursko pod naší vojenskou doktrínou by mohlo být důležitým kontrolním mechanizmem, jelikož mnoho západních firem by tam chtělo přesídlit, čímž bychom jim mohli usnadnit přístup na naše trhy. Důležité je také Srbsko, ale i vztahy s Rumunskem či Bulharskem.  Polsko je nyní spíše potenciálním soupeřem, budoucím agresorem a vazalem s protiruskou fóbií a imperiálními ambicemi, jež je potřeba nejprve vykořenit a to zabere čas. Unie by byla také bezpečnostní hrází mezi EAU a západem a byl by to funkční model. Zatímco budoucí expanze EAU na západ je pro nás "pouze" nevýhodná, dnešní expanze západu na východ je doslova tragédie hrozící jadernou konfrontací. Středoevropská Unie by byla adekvátní odpovědí i s ohledem na krizi a historické zkušenosti jak s východem, tak se západem.

Varovným signálem je i to, že Putin již v roce 2006 jednal tajně o rozdělení Ukrajiny mezi Polsko a Rusko. O Zakarpatsku ale nikdo nejednal ani s námi ani se Slovenskem! Možná se tak snažil uhasit jejich protiruskou nenávist, ale předáním Ukrajiny Polsku by vytvořil další problém nejen nám, ale nakonec i sobě. Ví jistě, že by se Polsko i přesto neobrátilo proti Rusku? Cením si Putinovy snahy o zachování míru, ale toto může být jeho strategická chyba, možná motivován tajným plánem budoucí expanze EAU na západ, jíž by silné Československo a SEU stály v cestě. To již ale přestává být politikou míru! Silné Československo a SEU ale už vůbec není ani v zájmu EU/NATO. Na toto jsme úplně sami, přestože lze bez nadsázky říci, že nám v tomto ohledu Rusko dluží pomoc. I USA prý chtějí oddělit Německo a Rusko - toto by mohlo být kompromisní řešení, rozhodně lepší, než jaderná válka. A co na to Arnold Schwarzenegger?

A opět, až budou naši muži (a ženy) na východě zabíjet, umírat, prosazujíce "západní hodnoty", poláci, maďaři nebo němci si budou moci vzít z našeho území, kolik budou chtít. Nebo myslíte, že tyto územní nároky jsou konečné? Historie mluví sama za sebe! A kdo bude potom bránit nás? Stahují se nad námi mračna a přituhuje - a asi na dlouho, všímáte si?
15 Komentářů k Další krádež českého území

 1. martin bareš napsal:

  z toho článku jsem jelen.

  Zase další plán. Monarchistický, socialistický, kapitalistický, masarykovský, velikášský - vlastně jaký?

  Moje přízemnost na tohle nestačí.
  Asi tak ve stylu : Velká doba přináší velké myšlenky. I když je fakt, že po 1.světové sesvět úplně změnil.

 2. Definitiva napsal:

  Slovensko na tej mape stratilo farbu. Netvrdím, že dnes ju nejakú má, ale chceme lepší svet? Sociálne inžinierstvo a politika sily nefunguje. Ona bola aj nejaká Veľká Morava a Sloveni, celkom sa mi páčila, nepokorená kresťanskou angloso židovskou civilizáciou. Slovanskí vodcovia si ju predali za úplatky, slobodu národa obetovali za svoj osobný prospech a robia to dodnes, sme kolóniou EÚ a Západ čo chce, to sprivatizujeme. A Západ chce všetko.

  Ak skoro nepríde vodca tzpu Stalin, Putin, tak sme odsúdení na zakapanie, aj štát, aj národ. Štefánik musel zomrieť, Lincoln, Kenedy tiež, ruskí cári boli vraždení, Romanovská prozápadná dynastia skončila rituálnou vraždou, bankári vyskakujú von oknom, horia im domy... Máte chuť byť vodcom, byť chazarskou obeťou? Jediným riešením je: http://www.zvedavec.org/komentare/2015/04/6408-multipolarni-svetovy-rad-nova-etapa-globalizace.htm

 3. Jozko napsal:

  podstata problemu vo svete a jeho riadeni nieje v tomto clanku zahrnuta..

 4. vilon napsal:

  Práve naopak! Článok je nadčasový. Poukazuje na možné trendy ohrozenia Česka a Slovenska, ktoré kedysi ako jednotný Stát Československý, vrátane Zakarpatia, vzdorovalo týmto hrozbám. Veľmi správne sa tam poukazuje na spiklenecké, či expanzívné snahy západných mocností nielen pred 1.sv.vojnou, ale i po 2.sv.vojne. Je jasné že i Rusko si chce svoje západne hranice zabezpečiť. Veľa článkov o pred, i povojnovom postavení Československa sa nachádza v novinách Republika, ktoré vydával predseda Republikánskej strany Československa (ZPR-RSČ),Dr.Miroslav Sládek, a ktorého ako jediného vizionára, a predvídavého českého politika zdupali pod čiernu zem,dnešné vládnúce politické strany v Česku! Možno si pamätníci pamätajú na protiprávné uväznenie poslanca Sládka tesne predtým, ked sa volil prezident Českej republiky, a V.Havel to vyhral práve vďaka chýbajúcemu Sládkovému hlasu.Bližšie info v análoch časopisu Republika.

 5. Jana napsal:

  Zajímavý článek.Až všechno bude lepší,tak by nám mohli Rusové pomoci dostat podniky zpět do Českých rukou.Tedy když se domluvili,že nás přenechají Američanům a Němcům.Jsme Slované a máme s Rusi společnou dávnou minulost a přesto je to zajímavá myšlenka seskupení těchto států.Poláci nemají intuici.To jejich modlení jim moc nepomůže,když potom chtějí bojovat proti Rusům.Jsou to šílenci nebo co.To seskupení států vypadá opravdu zajímavě.Protiváha proti Německu i proti Rusku.

  • Vladislav napsal:

   Zatím jsme rozpolcení, část nás své slovanské kořeny respektuje, pro část nejsou podstatné a část se považuje za ne-Slovany.
   Ale díky bohům aspoň za toto! Jiné slovanské národy, podobně vysunuté na západ, jako my (Obodrité, Lutici, Lužičané) prakticky zmizely z povrchu zemského.
   Čas ale pracuje pro nás, biblická koncepce řízení světa končí. Špatně nám už bylo.

 6. Lex DRUID napsal:

  Smysl to má a myslím, že Rusko by podobný scénář mohlo podpořit. Jenže to bychom museli všichni vystoupit z NATO (Česko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Itálie, Rumunsko) a to by byl prakticky konec NATO a to USA za cenu našeho přímého napadení a světové války nedovolí. Rovněž by to znamenalo konec EU v její současné podobě a to nedovolí němci, protože by na ně neměl kdo dělat. Ale *onehdá jsem rozhicoval troubu a viděl jsem tam neuvěřitelný věci* a v blízké budoucnosti nastanou situace, kdy by toto "nové přerozdělení Evropy" mohlo řešit již nyní se rýsující a neodvratně přicházející problémy jako ekonomická krize a zadluženost vícerychlostní Evropy a celková krize transatlantické anglosaské společnosti založené na vykořisťování a drancování svých kolonií, mezi které se v současné době neoddiskutovatelně řadíme. Může nastat příhodná situace, kdy by neutrální pásmo táhnoucí se střední Evropou a s vlastní nezávislou ekonomickou a obrannou strukturou skutečně mohlo vzniknout a my bychom na to měli být připraveni. Proto je důležité o tom přemýšlet a mluvit, abychom až ona příhodná situace nastane byli připraveni vzít svoje osudy a budoucnost našich zemí a národů do vlastních rukou a poprvé po šesti stech letech mohli začít žít svobodně s vlastním sebeurčením a ne jako otroci feudálů, nadnárodních korporací, židovského modelu ekonomického zotročení světa nebo dalších parazitujících velkých bratrů. Jen si o to v příhodný čas musíme umět říci a postavit se za naše vlastní zájmy. Odvážnému štěstí přeje. A připravenému dvojnásob.

  * Cimrman, Posel z Liptákova, Vizionář

 7. Jan napsal:

  I o Podkarpatskou Rus jsme přišli "díky" Polákům - Stalin si ji vzal za to, že Polákům rozmluvil další útok na Československo, ke kterému se hned po válce chystali.
  Pjakin mluví o plánovaném obnovení Československa, neboť proti chronicky fašistickému Polsku (a územně neukotvenému - driftujícímu po územích jiných národů) je třeba jako protiváhy větších států. Je otázkou, jestli budou Rusové tak velkorysí a obnovené Československo bude zahrnovat i Podkarpatskou Rus.
  ...Důsledně bych používal výraz Podkarpatská Rus, protože výrazy Zakarpatská Rus, Zakarpatí jsou fašistickými termíny.

 8. ignác napsal:

  V článku je strašně mnoho nesmyslů, že snad nemá smysl se k tomu ani vyjadřovat.

  • eM napsal:

   A jsou nesmysly v článku nebo v tom co jste se doteď naučil? A pokud tam jsou nesmysly, bylo by asi dobré, pro všechny diskutující a čtoucí zde, alespoň nějaké nastínit a podložit zdrojem a argumentem.

   Předem velice děkuji za doplnění, takovéto prázdné příspěvky jsou dost k vzteku.

 9. Thermidor napsal:

  Zakarpatská Ukrajina byla, jak všemi československými vládami v letech 1919 - 1938, tak i mezinárodně, považována pouze za správní území Republiky Československé a to ve smyslu rozhodnutí Rady Pěti ze 4. dubna 1919 v Paříži, kterým byla Zakarpatská Rus připojena k Československu jako "autonomní oblast". Viz: "Edvard Beneš", s.50 a d., Zbyňek Zeman, Mladá fronta, 2002

 10. novapalo napsal:

  Takéto články sú dobré na vzdelávanie a premýšľanie pre ľudí, ktorí nevedia o histórii v strednej Európe nič.
  Poľko pred 1. svetovou vojnou neexistovalo a vznilo len vďaka Rusku. A tak, ako sa Poliaci odmenili svojim záchrancom, tak sa im aj dostane.
  Hovorí sa : "Kto jamu druhému kope, sám do nej padne". To je Slovenské porekadlo. Súhlasím s tým, že Poľsko bude rozdelené a zanikne.....
  A myslím si, že v strednej Európe vznikne nový štátny útvar, spojených Slovanov, ktorý bude obsahovať aj zakarpatie a Halíč, min. po Macedónsko, pretože macedónčina je podstatne podobnejší jazyk slovenčine, ako poľština. Viete o tom?? Pretože sú to naši predKresťanskí Slovania - neskôr Uhry. Vznikne spoločný jazyk, ktorým základom bude Slovenčina, pretože Slovensko bolo v predrímskom období vrcholom duchovnosti a duchovným centrom celej tejto Slovanskej - Uhorskej - oblasti. Vieto o tom, že Maďarský národ geneticky neexistuje a tú to Slováci? Že maďarčina je umelý jazyk, ktorý vytvorili z tureckého nárečia? Že rumunština bola umelo vytvorená z latinčiny a Rumuni sú Slovania? A ........ študujte pravdivú slovanskú históriu a nie západné a Vatikánske podvody.

 11. item2353 napsal:

  Takéto hovadiny človek hocikde nenajde!"novapalo",Ty si sa kde učil dejepis-dejiny?!Keby hlúposť kvitla,tak si kvetinová záhrada!!!

 12. Michal napsal:

  Rozhodně nesouhlasím s jakýmsi "navracením" území Polsku. skutečně jsme se v historii nechali tolikrát obejít a oklamat, že kdyby naše území dříve, např. ve středověku, nemělo takovou rozlohu, tak už skoro nic nezbude. Nehledě na další podraz, který byl vůči českým zemím uskutečněn ze strany tzv. spojenců Franci a Anglie. Ti když mohli, tak nás vždy odstřihli. Také jsme mohli jako stát po první světové válce a rovněž po druhé světové válce připojit ke svému území část Německa - oblast u Adršpachu a oblast výše na sever. Z neznámých důvodů to naši politici odmítli, ačkoliv o tom tamější obyvatelstvo hlasovalo ... Měli bychom v tomto ohledu být více sobečtí a majetničtí ... A už vůbec né se jednostranně soustředit na spojence ze západu ... Jsme přeci jen ve středu Evropy.

 13. Dundee napsal:

  Není na všechny dobré nápady už pozdě?
  Soud zaregistroval Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: http://www.zvedavec.org/vezkratce/10300/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!