Činitelka klimatické změny OSN říká, že „bychom měli vynaložit veškeré možné“ úsilí na odlidnění planety

Snímek obrazovky pořízený 2015-04-11 11:23:15„V systému je tlak, abychom do toho šli; měli bychom udělat vše, co je možné.“ Činitelé OSN protlačují tvrzení, že by se měla omezit lidská populace, aby se účinně bojovalo s klimatickou změnou. Tohle dlouho prosazované tvrzení neustále protlačovala Christiana Figueres výkonná tajemnice rámcové úmluvy Spojených národů pro klimatickou změnu (UNFCC). Figueres v roce 2013 hovořila se zakladatelem Climate One Gregem Daltonem o „porodnosti obyvatelstva“ jako o příspěvku ke klimatické změně.

Tyto komentáře začínají na následujícím videu na 4.20:

„S tím spojený problém je plodnost obyvatelstva,“ domníval se Dalton. „Spousta lidí v kruzích se starostmi o energii a životní prostředí se k tomu ale nechce přibližovat, jelikož je to politicky nabité. Že to není jejich problém,“ dodal.

„Není to ale pravda, že zastavení růstu obyvatelstva by bylo jednou z největších pák na jeden z nejsilnějších hybných činitelů, které pohání nárůst skleníkových plynů?“ ptal se Dalton.

„Méně lidí zjevně vyvine menší tlak na přírodní zdroje,“ odpověděla Figueres, když se také zmínila o odhadech, že obyvatelstvo Země do roku 2050 vyroste na devět miliard.

Dalton se pak zeptal, zda by toto číslo šlo nějak stabilizovat nebo zastavit.

„Je tedy devět miliard nezvratný závěr? Je to něco už upečeného, hotová věc, u které není žádný způsob, jak ji změnit?“ zeptal se Figueres.

„V systému existuje tlak, abychom do toho šli; my to však určitě můžeme změnit, ne? My ta čísla určitě změnit můžeme,“ řekla v odpovědi Figueres.

„Opravdu bychom měli vyvinout veškeré úsilí o změnu těchto čísel, protože my už teď dávno překračujeme únosnost této planety,“ tvrdila dále.

„Takže ano, měli bychom dělat vše, co je možné. Nemůžeme ale upadnout do zjednodušování, že bychom ten problém mohli vyřešit jen omezením obyvatelstva. Není to tak, když se to udělá, tak to máme, je to tak, že udělat tohle, ale s tím ještě tohle,“ řekla tahle činitelka OSN.

Climate One samo sebe popisuje jako fórum o veřejných záležitostech, které prosazuje extrémní akce k boji s klimatickou změnou. Je pobočkou Klubu Commonwealthu v Kalifornii v San Fraciscu, a je to v podstatě diskusní spolek pravidelně navštěvovaný šéfy z vlády a z korporátního businessu.

Figueres, když přijde na klimatickou změnu, nejsou kontroverzní prohlášení cizí. Tato činitelka OSN už před tím popsala cíl UNFCC jako „úplnou transformaci ekonomické struktury světa.“

Také opakovaně říkala, že čínský styl komunistické diktatury je k boji s „globálním“ oteplováním lépe uzpůsoben než ústavní systém US.

Loni řekla Figueres Bloomberg News, že čínská vláda (která dále prosazuje nucené potraty, infanticidu a povinné sterilizace) to „dělá ve věci klimatické změny správně“, i když Čína je zdaleka největším emitorem skleníkových plynů.

Figueres uvedla, že to stranické rozdělení v US Kongresu je pro schvalování legislativy týkající se klimatu „velice škodlivé“, zatímco Komunistická strana Číny stanovuje politiky dekrety. President Obama s tím jasně souhlasí, uvážíme-li neustálé obcházení Kongresu vydáváním vládních vyhlášek o klimatické změně.

Jak InfoWars neustále uvádí, spojování klimatické změny s přelidněním je od základu závadné.

Obyvatelstvo v rozvinutých zemích ubývá a dramaticky roste jen v zemích třetího světa. Už samotná industrializace brzdí populační trend, a i když modely světové populace běžně ukazují, že populace země v roce 2050 dosáhne úrovně 9 miliard a pak začne pomaličku klesat. „Při tom zůstane obyvatelstvo nejrozvinutějších zemí do roku 2050 téměř nezměněné na 1,2 miliardě lidí,“ jak konstatuje zpráva Spojených národů. OSN ale i tak podporuje politiky odlidňování, které jsou v přímém rozporu s jejich vlastními zjištěními.

Jakmile se země industrializuje, tak je průměrná porodnost 1,6 dítěte na domácnost, takže obyvatelstvo západního světa ve skutečnosti ubývá. Tento trend spatřujeme i v takových oblastech Asie, jako je Japonsko a Jižní Korea. OSN konstatovala, že obyvatelstvo bude mít vrchol na 9 miliardách, a pak začne klesat.

Navíc, jak to zdůraznil Economist, globální porodnost klesá.

Jelikož radikální ekologisté tváří v tvář tzv. uhlíkové hrozbě protlačují de-industrializaci světa, tak by tím tento trend, který přirozeně snižuje počet dětí, které lidé mají, naopak zvrátili. Kdyby se tedy dovolilo, aby fanatici klimatické změny své politiky realizovali, tak by globální obyvatelstvo nadále rostlo a přelidnění by se pak mohlo stát i reálným problémem – což je jen další ukázka toho, jak hysterici globálního oteplování ve skutečnosti z dlouhodobého hlediska životní prostředí Země poškozují, když brání přelidněným zemím, aby se vyvíjely, a tak přirozeně snižovaly svou porodnost.

Dokonce, i kdybyste si hráli na ďáblovy advokáty a přijali, že lidé způsobují katastrofické oteplování, a že je nás příliš, a kdybyste pominuli minulé konotace eugeniků kontroly populace a politik odlidňování, tak tyhle metody stejně od základu nefungují jako validní řešení takto vnímané hrozby klimatické změny.

Skutečným řešením by bylo pomoci zvýšit životní úroveň neduživému chudému třetímu světu a umožnit těmto zemím industrializovat se, a pak bychom viděli, jak počty obyvatelstva začnou přirozeně stagnovat.

Třetí svět místo toho zažívá zdvojnásobení cen potravin, a to kvůli politice klimatické změny, jako je převádění ohromných výměr zemědělské půdy na pěstování biopaliv.

Navíc klimatická legislativa neustále protlačovaná rozvinutým světem na tyto země klade menší břemeno, než jsou předjímané požadavky na chudší země, i přes skutečnost, že další omezení emisí CO2 ještě dále zmrzačí jejich chatrné ekonomiky a chudobou postižené lidi.

Předchozí legislativa, jako ta z Kodaňské dohody, umožňovala lidem v rozvinutých zemích emitovat dvakrát tolik uhlíku na hlavu než těm v chudších zemích, které nezpůsobily nárůst emisí, o kterých povídají, že prý ohrožují existenci naší planety. Tato odhalení vedla vůdce třetího světa k obvinění rozvinutého světa z „klimatického kolonialismu“.

Svazování politik životního prostředí s agendami odlidňování otvírá dveře eugenice, a tak vůbec nepřekvapuje, že těmito dveřmi pak proudí hordy elitářské špíny a přímo si tím říkají, aby se právě takto environmentalisté postavili do přední linie politiky hubení.

Jedním z příkladů pro to je v Británii sídlící skupina pro veřejnou politiku The Optimum Population Trust (OPT), který před tím spustil iniciativu naléhající na bohaté členy rozvinutého světa, aby se zúčastnili uhlíkových offsetů, které budou financovat programy omezování obyvatelstva v rozvojových zemích.

Tato skupina v roce 2007 také vydala zprávu oznamující, že děti jsou ‚pro planetu špatné,‘ a že mít velkou rodinu by mělo být stejně zavrženíhodné, jako takové ekologistické poklesky jako časté dlouhé lety, ježdění ve velkém autě a prohřešky proti znovu používání plastových pytlíků.

Ta samá diskusní témata se zas a znova opakují u skupin veřejné politiky a u ekologistů, stejně jako u těch nejvlivnějších učenců v US vládě.

Ač byste si mohli myslet, že nápady na sterilizaci a odlidňování by veřejnost nikdy nepřijala, tak právě tyhle koncepty teď někteří velebí a popularizují jako ten správný způsob cesty lidstva vpřed.

Tato šéfová vůdčího panelu klimatické změny OSN teď tímto pro to poskytuje platformu a v některých případech aktivně tlačí na politiky vynucované diktaturami, které pořádají štvanice na matky těhotné se svým druhým dítětem, unáší je z ulice a zavléká je do vládou kontrolovaných nemocnic, kde se nadrogují a jejich dítě jim zabijí – a to všechno ve jménu záchrany planety.

Steve Watson
Prisonplanet.com
April 6, 2015

Vyšlo na Reformy.cz

Zdroj: http://www.prisonplanet.com/video-un-climate-change-official-says-we-should-make-every-effort-to-depopulate-the-planet.html
35 Komentářů k Činitelka klimatické změny OSN říká, že „bychom měli vynaložit veškeré možné“ úsilí na odlidnění planety

 1. Miloslav napsal:

  Souhlasím s tím, že by se měla omezit lidská populace, aby se mohlo účinně bojovat s klimatickou změnou, ale zatím neexistuje na světě organizace, která by se mohla účinně zabývat podobnými globálními problémy. Naštěstí už nyní je na světě dost velké množství rozumných a moudrých lidí, kteří si uvědomují, že současná národní i mezinárodní politika je založená na dogmatických premisách vycházejících z předpokladu, že lidi jsou většinově ve své podstatě bezohlední sobci, kteří se sdružují ve společenstvích, v nichž platí zákony džungle. V současném zastaralém a nefunkčním pojetí politiky prognózují politologové budoucnost podobně jako meteorologové počasí. Je nejvyšší čas začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě, plánovitě, centrálně, globálně realizovat. Nebudou-li se podobné globální problémy účinně urychleně řešit, tak to špatně dopadne. Globální demokratická vláda by mohla být organizací, která by rozumným a moudrým lidem byla cestou k dohodě, co bude v budoucnosti následovat. Osobně se domnívám, že v rámci vzniku globální demokratické vlády vznikne univerzální učení, které bude zahrnovat v jednotném pojetí víru i vědu. Více lze nalézt v následujících odkazech:

  http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html

  http://miloslav7.blogspot.cz/2014/12/jednotny-vyklad-vedeckeho-nabozenskeho.html

  • Karel napsal:

   “ Osobně se domnívám, že v rámci vzniku globální demokratické vlády vznikne univerzální učení, které bude zahrnovat v jednotném pojetí víru i vědu.“… pravdu, mezilidské vztahy, sex atd.

   Ano, takovou diktaturu tahle planeta ještě nezažila. Nějak v tom výčtu postrádám ohled na život a svobodu ducha. Protože o to jde především. A kdo o tom bude rozhodovat a podle jakého klíče. ž by nakonec z logických důvodů a za celosvětového souhlasu a jásotu byla tou vyvolenou třeba a jen árijská rasa?
   Tohle téma už zpracoval Orwel. Stačí se podívat na film „1984″
   A Christiana Figueres může jít hned příkladem a skočit z mostu.

   • hel napsal:

    taky mě z toho mrazí..

    • Pavel Jan napsal:

     Mně zase mrazí z toho, když se kouknu na tu ženskou. Tuhle mít doma, tak zdrhnu na druhou stranu zeměkoule.

   • fero napsal:

    globalna demokraticka vlada je eufemizmus pre satanisticke depopulacne totalitne globalne NWO.

   • svobodný napsal:

    Pane Miloslave,Váš komentář není moc NWOO ale spíše opačný trend.A moc se divím přítomným komentujícím,že s Váma souhlasí a ještě Vám děkují.Asi slova jako empatie a soucit jsou pro Vás cizími pojmy.
    Lidé nejsou,jak jste napsal,(ve své podstatě bezohlední sobci)nýbrž nádherná, duchovní stvoření,rovnající se tvořivé Boží energii.A podle toho se mají chovat,ale na to mnozí ještě musí přijít.

    • Petr2 napsal:

     Jdi žít do nějaké cikánské čtvrtě, tam procitneš, až tě několikrát okradou. Těm tak vykládej o posvátné, božské podstatě lidské duše. Jsem za kontrolu porodnosti tam, kde se lidé množí jak hovada, tedy bez hlubších závazků, bez rozumného přístupu k životu. Množí se prostě jen proto, že právě, momentálně jsou k tomu podmínky. Co se týče klíče, podle kterého se rozhodovat… – o tom by ti víc řekl Jiddu Krišnamurti.

   • weissbach napsal:

    To vypadá na informační zámraz a zásek tak někdy před 20-30 lety, možná i starší.
    Vlna, zdá se dorazila ze San Franciska až sem. Mírné zpoždění se dá omluvit, ale co je moc je moc…
    Tohle není Orwell, tohle je skoro reverend Jim Jones…

  • parazit napsal:

   … je vás víc než stačím sežrat … a ropné nádrže jsou plné (sdělení-dříve-Hlas ruska, od OKA asi před dvěma týdny)
   Tak o co se hraje na …?

  • Jarek* napsal:

   Pan Miroslav je vzorový příklad psychopatického sociopata. Může začít se svou rodinou. Nechť vyvraždí své rodinné příslušníky, aby společnosti dokázal, že to co plácá a za čím si stojí, taky jednoznačně prosazuje. Má k tomu můj souhlas.

  • hajnej napsal:

   nad všechny kecy je osobní příklad. tak že všichni přátelé odlidnění jděte příkladem i se svými rodinami. pochopte jestli můžete že to současné dění je iniciováno skupinami jako je bilderberk a spol, a má sloužit jen k tomu aby samovyvolení byli ustanoveni vládci všehomíra a ona max miliarda lidí budou jejich otroci. depopulace už dávno probíhá – potraviny, očkování, vyvíjení nových nemocí, rozprašování hliníku do ovzduší, harp, války, umělé stěhování národů a jistě i jiné.

 2. pražská vlaštovka napsal:

  Díky Mílo!
  j.

 3. Janhonza1 napsal:

  Může jít příkladem, myslím, že se nějaká volná a opuštěná pistolka najde.

 4. Janko Hraško napsal:

  Mílo to čo si napísal je len pekne sformulovaná hlúposť. Má to síce formu ale jej obsahom je hlúposť. Hlupák však koniec koncov nič múdreho nevytvorí, nakoľko je limitovaný svojim intelektom a práve v tom spočíva tvoj problém.

 5. Spravedlivý napsal:

  NO TO JE UŽ PŘÍLIŽ – CO SI TITO ŽIDÁCKÝ „NADLIDÉ“ DOVOLUJÍ !
  ***
  Tak já navrhuji ABY TATO činitelka ŠLA JAKO PRVNÍ PŘÍKLADEM A ODLIDNILA SEBE A SVOU RODINU A PODOBNĚ SMÝŠLEJÍCÍ GENOCIDNÍ ZRŮDY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Ondřej Dvořák napsal:

   Tahle planeta může být zušlechtěná tak, že na ní bude spokojeně a zdravě žít desetinásobek dnešní populace.

   • Cico Ciciak napsal:

    Myslíš aj s divokou prírodou a zvieratami, alebo iba s „prírodou“ za obrubníkom a zvieratami v zoo???!!! Hahahahaha!!! Dobrý blábol!!! Mňa moc neteší, že by mali ľudia žiť v nejakých mega-stavbách ťahajúcich sa až do vesmíru!!! Ja paneláky a ich panelákový humbuk neznášam!!! Ja snívam o peknom domčeku s dostatočným pozemkom a kľudom od idiotov!!! Ale to sa asi nedočkám!!! Skôr tých mega-stavieb s očipovanými zombiami a biorobotmi!!!

   • Jarek* napsal:

    S tímto se dá jen souhlasit. Planeta spolehlivě uživí desetinásobek současné populace. Blábol o tom, že nemáme energie je jen sprostá lež. Lidstvo má možnost využívat nekonečné množství energie, jen poznání této je mu odepřena z mocensko-finančních důvodů. Okolo nás je všude nekonečné množství volné energie, jen ji tzv. uchopit a využít. Ale to by znamenalo pro lidstvo jejich nezávislost na korporacích, k čemuž nesmí za žádnou cenu dojít.

 6. Zhrozený lidmi napsal:

  Twůrce webu, měl bys to tu zavřít, jestli chceš opravdu bý součástí opozice proti novému světovému řádu (NWO). protože tvoji čtenáři si už malují jak by to mělo ve světě podle jejich vlastního nového světového řádu vypadat.

  Ale to není nic nového ani nečekaného, že?!

 7. Cico Ciciak napsal:

  Nakoniec výjde najavo, že celý tento poplach ohľadom globálneho otepľovania a vyčerpateľných surovinách, je iba habaďúra rokefelerov, aby bola pekná zámienka na zredukovanie populácie Zeme, za účelom ľahšieho ovládania elitami!!!

 8. Svobodný napsal:

  Já jsem taky pro aby sama sebe odlidnila i s tou partou pošuků a pak už se na ten blábol o klimatické změně snad zapomene. Ovšem hubení lidí už dávno běží…chemtrails, jedy v jídle, fluor, padání letadel, hrozící válka, aspartam, roundup, gmo, nanovlakna(morgelony),farmaka atd atd.

 9. Tykva Bukvatyr napsal:

  Nech tá krava začne so sebou a svojou rodinou.

 10. Věra napsal:

  Jsou to zrůdy hrající si na Bohy,ale věřím a moc si přeji,aby se to vše jednou(nebo spíš co nejdříve)obrátilo proti nim samotným.

 11. JARIS napsal:

  Kazdy ma pravo na zivot. Na druhe strane jsou vsak urciti lide/rasy, kteri toto zneuzivaji. Jsou to napriklad cikani, muslimove a cernosi, kteri vedi, ze pro rozmnozovani je prihodny cas, jelikoz se z toho da pohodlne vyzit. Jsou podporovani bud vlastnim statem, jako je to v pripade cikanu a nebo jsou emigracni podminky natolik dobre pro cernochy a muslimy, ze proste zijou z davek na deti. To je ovsem spatne.

  • JARIS napsal:

   Z techto duvodu by se ona vychytrala zenstina mela zamerit na tyhle prizivnicke lidi a respektovat prani statu, kteri nechteji prijimat nechtene uprchliky. Bylo by urcite jednodussi poslat jim humanitarni pomoc, coz pokladam za lidske. Cikanum proste rict, ze bez prace nejsou kolace ani bydleni a podle toho jednat. Rozhodne by to snizilo porodnost, kdyz by tito lide byli postaveni pred skutecnost jak sehnat chleba na stul.

   • eviltwin napsal:

    Jako hypoteticky by jim stacilo jim ty deti odebrat a nechat je nemakacenka chcipnout hlady, za druhou kradez je vymenit za misku rejzde do cinsky tovarny. Ty deti prevychovat, samozrejme, to je pomerne komplexnejsi problem a system by si vychoval dalsi dementy, ale aspon by byli integrovanejsi. Jako jedna vec jsou danovy ulevy, to jako proc ne, kdyz rodice pracujou, ale druha vec jsou nejaky davky, davku bych jim dal jedine jednu a to s tezkym kovem. Zadny srani. Verim v treti svetovou a naslednou ctvrtou svetovou po 2000 letech s klackama a kamenama. Dick Husain by uz mel to cerveny tlacitko zmacknout. Zadna skoda, aspon by se Moloch poradne prezral a dal chvili pokoj.

 12. pražská vlaštovka napsal:

  Souhlas s Jarisem …
  Od druhého dítěte zádné dávky ,měj si dvě další,to nikdo zakàzat nemůže,ale nedostaneš od státu už nic..a ani žádná další zvýhodnění (větší byt apod.)
  Podle mého by byla porodnost snížená OKAMŽITĚ!
  jituš

 13. medved napsal:

  Christiana Figueres,zacni od seba,otrav kianidom celu svoju rodinu,blizkych a vzdialenych pribuznych postrielaj a spolupracovnikov vyhod z okna a potom sa ty obes…pripomeniem ti stale aktualne slova Matky Terezy“ MY NEMAME PROBLEM NASITIT CHUDOBNYCH,MY MAME PROBLEM NASITIT BOHATYCH“…toto si neustale opakuj, Christiana…..!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!